Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INSTITUT QUERCUS

Codi: PAT

Sant Joan de Vilatorrada
PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL
Curs 2013-2014

Elaborat per...
INSTITUT QUERCUS

Codi: PAT
Revisió
1.8

Data
5/10/11

Sant Joan de Vilatorrada
PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL
Cu...
INSTITUT QUERCUS

Codi: PAT

Sant Joan de Vilatorrada
PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL
Curs 2013-2014

Elaborat per...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Elaborat per: Equip directiu
Aprovat per C...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
INSTITUT QUERCUS

Sant Joan de Vilatorrada
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 2013-2014

Codi: PAT

Elaborat per: Equip directiu
Ap...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 2014 pat centre

791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 2014 pat centre

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Codi: PAT Sant Joan de Vilatorrada PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9/10/13 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 1/ 32 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 13-14
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Codi: PAT Revisió 1.8 Data 5/10/11 Sant Joan de Vilatorrada PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9/10/13 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Descripció ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’elimina la preparació del crèdit de síntesi a 1r cicle d’ESO durant el 2n trimestre i s’afegeix al tercer trimestre la preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca per a tota l’ESO. 2n d’ESO: S’elimina l’autoestima i la pressió de grup al 2n trimestre per haver-se treballat amb la guàrdia urbana i durant l’Órdago, i perquè no dóna temps de fer-ho fent Órdago. 3r d’ESO: S’elimina el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere per treballar-lo el curs següent. 4t d’ESO: S’afegeix la sexualitat i afectivitat que no es va poder realitzar a 3r d’ESO. S’afegeixen la preparació d’exposicions orals. S’eliminen les parts destinades a recollida de diners per al viatge de fi de curs. 1r Batx: S’avança el treball de recerca (introducció al segon trimestre i primeres activitats del treball de recerca al 3r trimestre). 1.9 3/10/12 2.0 9/10/13 Es revisen totes les activitats i es redistribueixen, com Órdago menys a 1r i més a 2n. S’amplien les hores d’estudi a 1r a partir del 2n trimestre. La visita dels Lledoners es passa a 4t, i a 3r tan sols es treballa una mica la violència de gènere. ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL: S’afegeixen les xerrades i tallers 1r d’ESO: tècniques d’estudia els tres trimestres (2a hora de tutoria) S’afegeixen activitats de cohesió de grup. 3r d’ESO: Es deixa la xerrada de l’institut Guttmann per 4t Es modifiquen les activitats del tema sexualitat i afectivitat 4t d’ESO: S’afegeix la xerrada de l’institut Guttman pel primer trimestre S’afegeix el projecte amb Lledoners sobre prevenció violència de gènere per ja que el curs que ve no es va treballar a 3r d’ESO per poder-lo treballar a 4t que estan més receptius per aquests temes S’elimina sexualitat i afectivitat que ja es va realitzar a 3r d’ESO. S’eliminen les exposicions orals, ja que n’han preparat des de primer amb 1x1 i petxa-kutxes. S’elimina sexualitat i afectivitat ja que es va realitzar a 3r d’ESO. CFGM: S’elimina les activitats de 1r,ja que no tenim 1r curs, i a segon no hi ha hora de tutoria ja que es treballa el crèdit de síntesi. Pàgina: 2/ 32 RESUM DE LES REVISIONS
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Codi: PAT Sant Joan de Vilatorrada PROGRAMACIÓ GENERAL DE L'INSTITUT ANUAL Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9/10/13 Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 Pàgina: 3/ 32 ÍNDEX 1. Marc general del PAT del centre 4 2. Alumnes als quals va adreçat al PAT . 5 3. Tutoria individual. 6 4. Tutoria de grup. 8 5. Recursos disponibles . 11 Temporització i concreció de les activitats de cada nivell . 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX PQPI 14 19 22 25 28 30 32
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 4/ 32 Entenem per acció tutorial el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut i que té com a objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes. El programa d’acció tutorial és una eina de treball per als professors i tutors que té per finalitat portar a la realitat la part del CCC que té com a objectiu la formació humana (personal, social i professional) que les matèries no donen de forma prioritària. 1. MARC GENERAL DEL PAT DEL CENTRE El PAT del curs 2013-2014 és la continuïtat d’un programa d’acció tutorial ja treballat i consolidat durant els darrers cursos, tant a nivell de tutories de grup com individuals. A grans trets el PAT pretén que l’alumne/a a qui va adreçat: 1. Augmenti el nivell d’autoestima i autoconeixement, sigui capaç de prendre les seves pròpies decisions 2. S’integri plenament a l’institut 3. Rebi una bona orientació sobre els estudis posteriors o bé la incorporació al món laboral 4. Es faci càrrec de la seva capacitat per als estudis i les possibilitats que té en el món laboral Per dur a terme el PAT cal la participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa: alumnes, pares/mares i professors/es. L’acció tutorial al nostre centre es realitza des de dos àmbits: 1. tutoria individual: comporta la relació amb cada alumne del grup i el seu seguiment individual, mantenint contactes periòdics amb el seu tutor individual. 2. tutoria de grup: comporta la relació amb el grup sencer i es realitza durant les sessions setmanals de tutoria que porta el tutor de grup. Per coordinar la realització del PAT es reuneixen periòdicament: Coordinadora pedagògica i coordinadors/es de nivell (d’ESO i Batx) (2h setmanals) Cap d’estudis de FP i coordinadors CF (1 h setmanal) Cap d’estudis de FP i coordinador FIAP (1h mensual aproximadament) Coordinadors/es de nivell i tutors/es (1h setmanal). En el cas dels CF la reunió de tutors està inclosa en la d’equip docent. Coordinador/a de nivell i equips docents (1h cada dues setmanes de promig, excepte modificacions en el calendari de reunions)
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 5/ 32 2. ALUMNES ALS QUALS VA ADREÇAT EL PAT Tots els nivells dels estudis que es realitzen al nostre centre estan inclosos en el PAT. Cada un, però, té les seves particularitats: ESO i Batxillerat: els tutors assumeixen la tutoria de grup i tots els professors de l’equip docent es reparteixen els alumnes per fer les tutories individuals. Això permet millorar el seguiment de les incidències i conflictes que poden sorgir, a més de treballar d’una forma més continuada i personalitzada l’orientació per després de l’ESO. Els tutors de grup realitzen les activitats dins el crèdit anual de tutoria. A 1r es realitzen dues hores de tutoria de grup a la setmana i a 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat una hora setmanal. CFGM: els tutors assumeixen l’hora setmanal de tutoria de grup i les tutories individuals. Es realitzen les activitats del PAT en una hora de tutoria fora del currículum de l’alumnat, sense pertànyer a cap crèdit. CFGS AAFE : la tutoria de grup es realitza en una hora afegida al currículum, sense que pertanyi a cap crèdit, i la condueix el tutor de grup. No hi ha activitats programades i si es considera que no hi ha informació a traspassar o temes del cicle a tractar, la tutoria no es realitza fins la setmana següent. El mateix tutor/a és el tutor/a individual. CFGS PR: No es disposa d’hora de tutoria de grup. Però sí que existeix la figura del tutor/a de grup. El mateix tutor/a és el tutor/a individual. No hi ha activitats programades. CFGS EFIE: No es disposa d’hora de tutoria de grup. Però sí que existeix la figura del tutor/a de grup. El mateix tutor/a és el tutor/a individual. No hi ha activitats programades. FIAP: Es realitza una hora de tutoria de grup a la setmana. El mateix tutor/a de grup és el tutor/a individual. CF Futbol: No es disposa d’hora de tutoria de grup. Però sí que existeix la figura del tutor/a de grup. El mateix tutor/a és el tutor/a individual. No hi ha activitats programades.
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 6/ 32 3. TUTORIA INDIVIDUAL QUI LA REALITZA: A ESO i Batxillerat tots els professors de l’equip docent (inclosos tutors de grup i coordinadors) són a la vegada tutors individuals, de manera que cadascun realitza el seguiment d’un grup de 8 a 11 alumnes de mitjana. En el cas dels CF i del FIAP els tutors de grup són a la vegada tutors individuals, assumintne les seves funcions. OBJECTIU: Afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte que ajudi al desenvolupament personal, de millora acadèmica i d’orientació professional i de futur d’aquest estudiant. FUNCIONS DEL TUTOR INDIVIDUAL: 1. Mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. El tutor individual és l’enllaç i el primer interlocutor entre la família i el centre, i en recull les opinions, suggeriments o queixes. Es procurarà fer un mínim d’una entrevista amb l’alumne/a per trimestre i dues durant el curs amb la família (a ESO, Batxillerat i CFGM). La primera entrevista amb la família caldrà haver-la fet abans del 28 de febrer. En el cas dels alumnes majors d’edat del CFGM, quan l’equip docent així ho acordi, no es realitzaran les entrevistes amb la família. A més , durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9-11 alumnes (aquestes reunions es realitzen en una de les dues hores de tutoria de grup) . Als CFGS, al CF de futbol i al FIAP les entrevistes es fan a petició de l’alumne o del tutor, procurant entrevistar-se com a mínim una vegada amb tots. 2. Conèixer la situació familiar i social de l’alumne per facilitar l’aprenentatge i la maduració personal. 3. Fer un seguiment individual de l’alumne tot recollint informació (entrevistes, preavaluacions, avaluacions) i anotar-la al quadern de tutoria individual. 4. Ajudar i orientar als alumnes en la planificació de les seves tasques escolars. Seguiment de l’agenda: veure que anota les feines i proves diàriament, revisar l’apartat de comunicacions amb la família, vetllar per un bon ús i conservació de l’agenda, demanar a la família que també facin un seguiment de l’agenda per ajudar-lo a organitzar-se. 5. Orientar a l’alumne en l’elecció de l’itinerari curricular més adient a les seves capacitats i interessos (elecció de crèdits variables, modalitat de batxillerat, matèries optatives). 6. Orientar a l’alumne en l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus interessos i capacitats. 7. Fer-se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne, ajudant a trobar solucions positives. 8. Propiciar l’autoestima dels alumnes per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment. 9. Transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent. 10. Transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient. 11. Vetllar pel màxim rendiment acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats.
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 7/ 32 12. Seguiment de les faltes d’assistència al centre i retards, quan el tutor de grup en tingui pendents de justificar. 13. Seguiment de les normes del centre. Reflexió sobre les incidències que pugui tenir l’alumne/a. 14. Seguiment dels hàbits d’estudi i comportament del nivell. 15. Planificació del temps d’estudi fora del centre. 16. Integració de l’alumne al grup-classe i al centre. Relació amb els companys. DESENVOLUPAMENT: Equip de coordinació: reunió setmanal entre el coordinador pedagògic i els coordinadors de cada nivell o cicle. Es programa el seguiment de tutories individuals. Reunió de la Cap d’estudis de FP amb els coordinadors dels CF i del FIAP Equips docents: es reuneixen setmanalment o quinzenalment i els formen els professors/es que més intervenen al nivell. Tots ells són tutors individuals. Es consensuen i s’acorden actuacions, es recull i retorna informació de l’alumne, es donen les pautes del seguiment. Tutor individual: disposa d’1h no lectiva setmanal de dedicació per entrevistes amb l’alumne o la família. Es procura que faci el màxim d’hores de classe a aquests alumnes. Es comunica amb la família mitjançant l’agenda o el telèfon. Anota totes les informacions del seguiment al quadern de tutoria individual. Durant el primer trimestre tots els tutors individuals de 1r d’ESO es reuneixen simultàniament amb el seu grup de 9-11 alumnes . L’objectiu és fer un seguiment més acurat a principi de curs. QUADERN DE TUTORIA INDIVIDUAL I CARPETA DE L’ALUMNE: El quadern de tutoria individual és una eina per facilitar el seguiment de l’alumne, permetent recollir tota la informació del seu seguiment. Es composa de: 1. Full de dades personals a emplenar per l’alumne 2. Full de dades d’adaptació al centre i aspectes personals (amb preguntes que orienten els aspectes a treballar) 3. Altres preguntes sobre diferents aspectes que ajuden al seguiment individual en funció de cada nivell: 1 i 2 ESO: treball acadèmic, motivacions i inquietuds, hàbits d’estudi 3 i 4 ESO: hàbits d’estudi, interessos, motivacions i inquietuds, registre sobre el procés d’orientació individual (tria de l’alumne, opinió de la família i consell orientador del tutor/a individual) 1 i 2 BAT: organització de l’estudi, orientacions i interessos CFGM: organització de l’estudi, orientacions i interessos CFGS i FIAP: recull de dades i interessos de l’alumne 4. Taules per recollir dades sobre la pre-avaluació i les avaluacions de l’alumne per cada matèria, així com informació del seu progrés en general (excepte a CFCGS) 5. Orientacions per realitzar les entrevistes amb les famílies 6. Fulls d’entrevista amb l’alumne o família on recollir temes tractats i acords presos. 7. Registre de seguiment de les faltes, retards o incidències de comportament. El quadern de tutoria individual dels CFGS i del FIAP són més reduïts. El CF de Futbol (Règim especial) no disposa de quaderns de tutoria individual. Cada alumne disposa d’una carpeta a l’arxivador de coordinació pedagògica (ordenat per nivells i grups classe) on el tutor individual guardarà el quadern de tutoria individual i altres documents. Entre aquests cal que hi hagi: una còpia de les notes de cada trimestre (la
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 8/ 32 signada per la família es deixarà a secretaria), l’informe intern de pre-avaluació, els diferents informes de comportament que pugui tenir l’alumne, altres documents que formin part del seguiment. Cal guardar aquest dossier com a mínim 1 curs més després que l’alumne/a deixi el centre. 4. TUTORIA DE GRUP QUI LA REALITZA: El tutor del grup-classe corresponent, durant l’hora de tutoria. A 1r ESO es disposa de dues hores de tutoria a la setmana. A 2n d’ESO, 3r d’ESO , 4t d’ESO, Batxillerat , 1r CFGM, CFGS AF i FIAP es disposa d’una hora de tutoria OBJECTIU: Desenvolupar les activitats del PAT, tant les comuns a tots els nivells (acollida, elecció de delegats, preparació de l’avaluació...) com les específiques de la temàtica del PAT per cada nivell (adolescència, hàbits d’estudi, resolució de conflictes, orientació...). FUNCIONS DEL TUTOR DE GRUP: 1. Realitzar i dinamitzar les activitats del PAT al grup-classe. 2. Motivar els alumnes perquè participin activament en la vida del centre. 3. Vetllar pel bon funcionament del grup. 4. Controlar l’assistència dels alumnes: anotar totes les justificacions de faltes i retards setmanalment (utilitzant el programa OPENERG), vetllar pels alumnes absentistes juntament amb el tutor/a individual, presentar els resultats a la sessió d’avaluació i al butlletí de notes. 5. Anotar els ítems de tutoria del butlletí de notes corresponents a: assistència i puntualitat, actitud a classe i actitud amb els companys. 6. Lliurar els butlletins de notes i els comunicats del seguiment de l’assistència als alumnes i vetllar perquè els retornin signats per la família. 7. Conduir les sessions de pre-avaluació i avaluació, realitzant-ne les corresponents actes. ACTIVITATS DEL PAT COMUNES A TOTS ELS NIVELLS OBJECTIUS: 1. Afavorir el coneixement mutu dels membres del grup. 2. Fomentar un clima de convivència i respecte entre les persones del centre. 3. Donar a conèixer el funcionament del centre, els espais físics i la normativa de curs. 4. Fomentar el respecte a les instal·lacions del centre. 5. Fomentar la participació de l’alumne en les activitats del centre. 6. Realitzar l’avaluació trimestral del funcionament del grup. 7. Fomentar l’ús d’un vocabulari no sexista seguint el projecte lingüístic de centre. MATERIAL: DOSSIER DE TUTORIA Els alumnes d’ESO tindran una funda de tutoria on guardaran les informacions de tots els temes tractats a les sessions de tutoria i hi afegiran totes les informacions que el tutor els passi fotocopiades (entre elles les fitxes del PAT propi de cada nivell). La funda la proporciona l'institut a cada curs Els alumnes de Batxillerat tenen un dossier de tutoria per cada nivell, amb totes les activitats del PAT comú i particular fotocopiades. Les anotacions les prenen en el mateix dossier.
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Codi: PAT Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 9/ 32 Els alumnes d’ESO i batxillerat tenen un moodle de tutoria on puntualment se’ls penja informació i algunes de les fitxes que es treballen durant el curs. Els alumnes de CFGM no tenen dossier ni llibreta de tutoria ,les informacions i activitats del PAT es lliuren en fotocòpies , a més es treballa molt a l'aula d'informàtica. Les informacions pròpies del cicle es distribueixen en un quadern d’inici de curs. Els alumnes de CFGS i del FIAP no registren les activitats. Les informacions pròpies dels CFGS es distribueixen en un quadern d’inici de curs i en el moodle. ACTIVITATS DE TUTORIA DE CAIRE GENERAL 1 TRIMESTRE Jornades d’acollida de tots els nivells (veure les actes de coordinació pedagògica) Tria i assignació de matèries optatives a 2n i 3r d’ESO i a BATX Elecció de càrrecs de classe Elecció de delegats Activitats del tema de tutoria del nivell que pertoqui Tria de matèries optatives del 2n Trimestre a 2n i 3r d’ESO Assignació de les matèries optatives del 2n Trimestre Preparació de l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part dels delegats/des 2 TRIMESTRE Preparació de la sortida. Lliurament de notes Preparació de la jornada de Nadal Activitats del tema de tutoria del nivell Preparació de la jornada de la Pau i la Solidaritat Tria de matèries optatives del 3r Trimestre a 2n i 3r d’ESO Assignació de les matèries optatives del 3r Trimestre Preparar l’avaluació a tots els nivells Retorn de la informació de l’avaluació al grup per part dels delegats/des 3 TRIMESTRE Lliurament de notes Preparar el crèdit de síntesi a 3r d’ESO i CF i el projecte de recerca a 4t d’ESO Activitats del tema de tutoria del nivell Activitats d’orientació als nivells que acaben etapa o cicle Preparació dels treballs de síntesi o projecte de recerca a ESO
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 10/ 32 a ESO Preparar l’avaluació a tots els nivells Lliurament de notes ACTIVITATS DEL PAT PRÒPIES DE CADA NIVELL Es realitzaran a les sessions de tutoria. Les activitats del PAT pròpies de cada nivell es combinen amb les activitats comuns del PAT i les informacions que s’han de donar a tutoria. Aquests activitats pròpies de cada nivell es realitzaran a les tutories segons el ritme de cada grup. El tutor haurà de mirar d’assegurar que cada trimestre es realitzen les activitats i s’assoleixen els objectius. 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Bullying i maltractament Ubicació al centre i al grup classe Cohesió de grup 1 ESO Tècniques d’estudi (hàbits d’estudi) (2a hora) Adolescència: autoconeixement i canvis en el propi cos Adolescència: hàbits higiènics i alimentaris Coeducació: igualtat noi-noia Programa ÓRDAGO: prevenció Treball cooperatiu de drogodependències (preparació TdS) (entrenament en habilitats per a la vida) Tècniques d’estudi (2ªhora) Tècniques d’estudi: Petxa Kutxa(2ª hora) Tècniques d’estudi Educació viària. Substàncies tòxiques: Tabac i alcohol Millorem la convivència 2 ESO 3 ESO Programa ÓRDAGO Aprendre a conviure: • resolució de conflictes. • Mediació • Relació pares-fills Educació viària - Institut Guttmann La pròpia manera de ser. Viatge final d’etapa. Sexualitat i afectivitat. Mètodes anticonceptius Relació home - dona Viatge final d’etapa. Prevenció de la violència de gènere (projecte amb C.P. Lledoners 4 ESO Sistema educactiu i món laboral (Orientació: PGS, PQPI, cicles formatius, batxillerat i món laboral) . THC: Programa de prevenció de consum de cànnabis (Es pot treballar amb el programa Órdago) Educació viària Autoestima i trastorns de l’alimentació Sistema educatiu i món laboral. Substàncies tòxiques: les drogues. Prevenció de drogodependències (projecte amb C.P. Lledoners)
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Alcohol, les drogues. 1 BAT Tècniques d’estudi i de planificació. La memòria. 2 BAT Treball de recerca. (Seguiment i orientació) Llibret d’informació del CF 2 CFGM (CS) FIAP FCT Treball de recerca: Introducció Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 11/ 32 Treball de recerca: primeres activitats del treball de recerca Treball de recerca Les PAU Les PAU Orientació d’estudis Informàtica: fulls de càlcul, redacció memòria tècnica i presentacions formals Plànols, esquemes i pressupostos Preparació de la exposició oral Orientació professional i acadèmica Informàtica: Fitxes de treball del Crèdit de síntesi i fulls de càlcul Coneixement programa Desenvolupament personal: Organització del treball, Desenvolupament Resolució de problemes personal: Autonomia, Treball en equip, Iniciativa FCT i Relacions personals FCT Prospectiva personal 5. RECURSOS DISPONIBLES RECURSOS HUMANS Els tutors de grup de 1r disposaran de 3 hores lectives (dues per a les 2 sessions de tutoria i l’altra per a la reunió de tutors) Els tutors de grup de 2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat disposaran de 2 hores lectives (una per a la sessió de tutoria i l’altra per a la reunió de tutors). Els tutors de CFGM i de CFGS disposaran d’1 hora lectiva (corresponent a la sessió de tutoria de grup) Els tutors individuals de l’ESO ,de Batxillerat i de CFGM disposaran d’1 hora no lectiva per poder fer les entrevistes de seguiment de l’alumne o la família. RECURSOS MATERIALS A coordinació pedagògica es pot trobar bibliografia sobre els diferents temes del PAT de cada nivell, etiquetada per prestatges: salut, drogodependències, hàbits i tècniques d’estudi, educació vial, sexualitat, alimentació. També hi ha material audiovisual. Per treballar l’orientació dels alumnes que acaben etapa hi ha 2 prestatges: orientació pels alumnes d’ESO (cicles formatius, batxillerat, programes de garantia social) i orientació pels alumnes de Batxillerat (universitats, cicles formatius de grau superior). Tota la documentació sobre el PAT, les memòries de coordinació, dossiers, crèdits de síntesi i altres documents del centre, es troba a l’armari de coordinació pedagògica. A la intranet del centre es disposa del PAT i del desenvolupament de totes les fitxes de tutoria.
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 12/ 32 XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA, POLICIES LOCALS I GUÀRDIA CIVIL: CURS Mossos d’esquadra: Policia Local: Guàrdia Civil: Internet Segura Influenciabilitat 1r ESO 2n ESO 3r ESO Conductes de Risc Violència de gènere 4t ESO 1r batx Educació viària Prevenció d’accidents. Evitar conductes de risc. Legalitat en drogues Detecció de drogues. Altres xerrades CURS XERRADES 1r ESO 2n ESO 3r ESO TALLERS/CURSOS - Taller autoestima i nutrició (Àrea de Salut Pública, Diputació de Barcelona) Amb beca solicitada per l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - Agents de Salut (1 alumne) 4t ESO 1r batx Xerrada Superació exalumne d’acollida Institut Guttman - Agents de Salut (8 alumnes) - Pedagogia de la sexualitat (ASSIR: Atenció a la salut sexual i reproductiva; del CAP).
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 13/ 32 TEMPORITZACIÓ I CONCRECIÓ DE LES ACTIVITATS PER A CADA NIVELL.
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 14/ 32 PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 1r ESO L’objectiu final del PAT de 1r d’ESO és ajudar a l’alumne a integrar-se al nou centre, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar-se a l’ESO amb més garanties d’èxit, a sensibilitzar-se i trobar eines per combatre el bulling , a entendre i assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia: l’adolescència. Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. També es vol aconseguir que l’alumne descobreixi la necessitat d’una higiene corporal correcta, així com la importància de l’exercici físic i l’alimentació, a fi d’afavorir un bon desenvolupament del cos i la ment. Donat que arriben de diferents centres de primària, també es plantegen activitats de cohesió de grup. Un altre aspecte a treballar és la coeducació, amb la finalitat d’adonar-se que encara hi ha estereotips a la societat que adjudiquen papers i expectatives diferents segons el sexe de les persones. Ens centrarem amb els treball domèstic i els rols que la societat assigna als nois i a les noies . També s’explica el projecte de mediació que es duu a terme a l’institut. Com que els alumnes de 1r ESO són nous a l’institut, s’explica i es treballa amb més detall (visionat del DVD de mediació , fitxa preparada i lliurament del tríptic de mediació de l’institut) Un altre aspecte que es treballarà seran les assemblees. S’intentarà incidir en la participació de l’alumnat i el respecte del torn de paraula. Ambdós aspectes es poden començar a tractar en les hores en que el tutor/a individual està amb el seu grup de tutorands. La realització de les activitats es durà a terme bàsicament en una de les dues hores de tutoria setmanal. Durant el primer trimestre, l’altra hora de tutoria es dedicarà a treballar l’organització amb cada tutor individual, revisant-se periòdicament els apunts i l’agenda. Durant el segon trimestre es treballarà el programa Órdago, que pretén dotar l’alumne d’habilitats no només per evitar caure en la drogodependència sinó per “anar per la vida” en general. Durant el tercer trimestre es treballaran les TAC (tècniques d’aprenentatge col·laboratiu) a través d’un projecte telemàtic. Durant algunes hores també es duran a terme les activitats de tutoria generals (acollida, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn, crèdit de síntesi...) Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE: TUTORIA 1 UBICACIÓ AL CENTRE I AL GRUP CLASSE HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI OBJECTIU temporització Normes i serveis generals de l’institut Saber com s’han de comportar a l’institut i conèixer els serveis que poden utilitzar 2hores Activitats de coneixement, cohesió de grup i sortida al Parc de l’Agulla Conèixer els companys i els professors. Un matí Organització del funcionament de la classe: Càrrecs, delegats, ... Organitzar un grup 2 hores ACTIVITAT 1:Planificar i organitzar el temps d’estudi Saber organitzar les tasques a fer 1 hora
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 ACTIVITAT 2: L’ambient d’estudi Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 15/ 32 Conèixer com hauria de ser el lloc ideal per estudiar 1 hora ACTIVITAT 3: Les classes Conèixer i reflexionar sobre el funcionament i el comportament a les classes 1 hora ACTIVITAT 4: Els exàmens Conèixer consells sobre la preparació i l’execució d’exàmens 1 hora ACTIVITAT 5: Els primers resultats Analitzar els resultats acadèmics del 1r Trimestre 30 min ACTITIVITAT 6: Ús d’Internet Xerrada Internet segura 1 hora 1r TRIMESTRE: TUTORIA 2 Organització i de l’agenda i la carpeta de l’institut. Estudi. Organitzar el treball de l’ Institut. 3 hores Llibret de tutoria individual Saber completar un formulari 1 hora Hàbits d’estudi de 1r d’ESO Conèixer els hàbits d’estudi del nivell: d’estudi i presentació, d’organització i de comportament 1 hora Planificació temporal Reflexionar i organitzar el treball diari segons l’horari d’activitats de cadascú. 1 hora Resums i mapes conceptuals Treballar com es fa un resum i un mapa conceptual 2 hores 2n TRIMESTRE: TUTORIA 1 BULLING OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1:Visualització “Bully Dance” o “dinar per dos” Visionar un o dos dels curtmetratges sobre el bulling 30 min ACTIVITAT 2: Anàlisi pel·lícula “Bully dance” o “dinar per dos” Reflexionar i analitzar un o dos dels curtmetratges sobre el bulling 40 min ACTIVITAT 3: Còmic DBR 1 “El malson” Llegir i analitzar el còmic DBR 1 “El malson” 1 hora ACTIVITAT 5:Llibret “Tractem-nos bé” Conèixer i reflexionar sobre els efectes del bulling 2 hores
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 ADOLESCÈNCIA I SEXUALITAT Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 16/ 32 OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1: Autoconeixement: jo com a adolescent Descobrir els canvis físics i psicològics que comporta l’adolescència. 30 min ACTIVITAT 2: Autoconeixement: quines coses m’estan canviant? Com sóc, com vull ser? Mirar d’acceptar-nos tal com som, amb els nostres defectes i virtuts, tant físiques com emocionals. Proposar-se millorar en alguns aspectes. Construir-se una imatge realista i positiva d’un mateix. 30 min ACTIVITAT 3: Els canvis en el propi cos: pubertat, canvis en la noia i en el noi Conèixer i acceptar els canvis físics que es produeixen el la pubertat. 30 min ACTIVITAT 4: L’adolescència i tu Visualització d’un vídeo sobre els canvis corporals i emocionals que es produeixen durant l’adolescència. Identificar-se amb els personatges i assumir els canvis com a normals per l’edat. 30 min ACTIVITAT 5: xerrada “L’adolescència” Reforçar i ampliar els coneixements adquirits. Poder demanar aquells aspectes que no es comprenen o sobre els quals dubten. 45 min 2n TRIMESTRE: TUTORIA 2 PROGRAMA ÓRDAGO OBJECTIU temporització Activitats programades pel programa Órdago Prevenir la drogodependència en els adolescents 5 hores Tènciques d’estudi: PETXA-KUTXA Adquirir habilitats de síntesi en l’expressió oral i d’ús de recursos TIC en les explicacions 2 hores OBJECTIU temporització 3r TRIMESTRE: TUTORIA 1 COEDUCACIÓ ACTIVITAT 1: Els hàbits higiènics: com va la higiene personal? Descobrir la necessitat d’una higiene corporal correcta. Treballar uns hàbits mínims. 30 min
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 17/ 32 ACTIVITAT 2: Els hàbits higiènics: estudi d’un menú setmanal Veure la importància de l’alimentació equilibrada en el desenvolupament personal. 30 min ACTIVITAT 3: Estils de vida saludables: mantén el teu cos en forma Veure la importància de l’exercici físic en el desenvolupament personal. 30 min Adonar-se que la societat va guiant els ACTIVITAT 4: Coeducació: introducció. membres de cada sexe cap a un tipus Les il·lustracions als llibres de text. d’activitat diferent, independentment de les seves aptituds o preferències. 30 min ACTIVITAT 5: Coeducació: la jornada laboral de les mestresses de casa Conscienciar-se del gran treball que es realitza a casa sense que ningú se n’adoni. 30 min ACTIVITAT 6: Coeducació: qui fa què? Conèixer el rol que ocupa cada membre de la família i les desigualtats que es poden produir a l’hora de tenir cura de la llar. 30 min ACTIVITAT 7: Coeducació: el Julià i la seva família Ser conscients que moltes vegades pensem d’una manera però actuem d’una altra ben diferent 30 min PEL·LÍCULA: BILLI ELIOT (opcional) Visionar la pel·lícula i analitzar els estereotips associats al sexe masculí i femení 2 hores PEL·LÍCULA: QUIERO SER COMO BECKAM (opcional) Visionar la pel·lícula i analitzar els estereotips associats al sexe masculí i femení 2 hores 3r TRIMESTRE:TUTORIA 2 ACTIVITAT ESTUDI OBJECTIU Estudiar, preparar treballs i controls temporització 8 hores Altres ACTIVITAT MEDIACIÓ: - Fitxa mediació - Visionat DVD mediació - Lliurament i explicació tríptic IES OBJECTIU Conèixer què és la mediació i quin és el seu procediment. Conèixer com es realitza la mediació a l’institut temporització 30 min 20 min 20 min
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 18/ 32 PAUTES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL CRÈDIT DE SÍNTESI Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral 30 min ACTIVITAT DE SÍNTESI Tenir els conceptes clars sobre el que s’ha treballat i valorar-ne la utilitat. 30 min ACTIVITAT SOBRE EL TREBALL COOPERATIU (optatiu) Abans de començar el crèdit de síntesi es fa el joc dels quadrats que permet reflexionar sobre què és i quina utilitat té el treball cooperatiu 1 hora CRITERIS D’AVALUACIÓ “Hàbits d’estudi”: 50% Treballs realitzats i dossier de tutoria. 50% Actitud: interès, participació, comportament, ...
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 19/ 32 PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 2 ESO L’objectiu final del PAT de 2n d’ESO és aconseguir que l’alumne/a reflexioni sobre la realització dels examens, conegui tècniques d’estudi, ajudar l'alumne a saber superar les frustracions i la pressió de grup a la vegada que facilitar-ne la convivència. Continuant amb les activitats iniciades el curs passat relacionades amb les drogues, facilitar als alumnes informació sobre les mateixes: tabac i alcohol, així com les eines suficients per trobar estratègies davant el risc de consum. Al mateix temps es treballa l’autoestima i la formació d’un criteri de decisió. Treballant aquests aspectes posem les bases per poder treballar en cursos posteriors les drogodependències, potenciant l’assertivitat, l’empatia i el fet de prendre decisions per un mateix. La realització de les activitats es durà a terme en una hora de tutoria setmanal. Durant aquesta hora es realitzaran també les activitats de tutoria generals (acollida, tria d'optatives, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) Per tal de treballar l’AUTOESTIMA I LA PRESSIÓ DE GRUP i les SUBSTÀNCIES TÒXIQUES (2n i 3r trimestre) utilitzarem el material del dossier que ens facilita ÓRDAGO. Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE ABANS D’UN EXAMEN OBJECTIU L’alumnat reflexionarà sobre els elements que contribueixen a reixir en la realització d’un examen o d’una prova de qualsevol tipus. A partir d’un text de ficció reflexionar sobre la ACTIVITAT 2: La tortura dels examens. manca de planificació del temps d’estudi i les seves coneseqüències. ACTIVITAT 1: Organització i planificació. TÈCNIQUES D’ESTUDI OBJECTIU temporització 30 min 30 min temporització ACTIVITAT 1: El subratllat Llegir i copsar les frases més importants d’un text. 30 min ACTIVITAT 2: El resum Interpretar un text i seleccionar la informació més rellevant. 30 min ACTIVITAT 3: L’esquema Seleccionar les idees principals d’un text i realitzar un mapa conceptual o un esquema. 30 min ACTIVITAT 4: La memorització Exercitar la capacitat de memorització 30 min ACTIVITAT 5: Els treballs Repassar les diferents parts d’un treball. 20 min
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 MILLOREM LA CONVIVÈNCIA Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 20/ 32 OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1: La comunicació facilita la convivència Conèixer i reflexionar sobre les actituds que interfereixen la comunicació 40 min ACTIVITAT 2: El rumor Comprovar que una comunicació deficient pot originar conflictes 30 min ACTIVITAT 3: Actituds que afavoreixen Conèixer i reflexionar sobre les actituds que la convivència afavoreixen la convivència 40 min ACTIVITAT 4: D’on ve la teva família? Reflexionar sobre qui som i d’on venim. Reflexionar sobre l’orígen de les persones i els seus drets 1 hora ACTIVITAT 5: La famosa història de la sopa Reflexionar sobre l’existència dels prejudicis i dels estereotips 30 min 2n TRIMESTRE i 3r TRIMESTRE EDUCACIÓ VIÀRIA OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1: de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrdada 1 hora ACTIVITAT 2: de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrdada 1 hora ÓRDAGO: DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PER ENCARAR LES DROGUES OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1: I què pasa amb l’alcohol? Conèixer alguns dels efectes que té l’alcohol sobre el nostre organisme 30 min ACTIVITAT 2: Mitologies. L’alumne idntifica mites irracionals que té sobre l’alcohol. 30 min ACTIVITAT 3: I jo per què he de fumar? L’alumnat adoptarà una actitud crítica respecte al consum del tabac. 30 min
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 21/ 32 ACTIVITAT 4: Gat per llebre. L’alumnat desenvoluparà actituds crítiques davant la publicitat de l’alcohol. 30 min ACTIVITAT 5: Aprenc a estimar-me. L’alumnat reconeixerà la importància de l’autoestima i els factors que influeixen en el seu desenvolupament. 30 min La’lumnat aprendrà a decidir després ACTIVITAT 6: Que passa si dcideixo...? d’analitzar la posssibles conseqüències dels seus actes. 30 min ACTIVITAT 7: Posa a prova la teva decisió. L’alumnat desenvoluparà la seva capacitat per resistir les pressions externes. 30 min ACTIVITAT 8: Aquest cap de setmana... L’alumnat incrementarà el ventall de propostes que pot realitzar en el temps lliure. 30 min OBJECTIU temporització Altres ACTIVITAT PAUTES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL CRÈDIT DE SÍNTESI Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral 30 min ACTIVITAT DE SÍNTESI Tenir els conceptes clars sobre el que s’ha treballat i valorar-ne la utilitat. 30 min
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 22/ 32 PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 3r ESO L’objectiu final del PAT de 3r d’ESO és ajudar al bon desenvolupament personal dels alumnes, donar-los eines per: solucionar els conflictes que van sorgint (acostuma a ser un curs on sorgeixen alguns problemes de comportament), millorar la seva interacció amb allò que els envolta, la seva autoestima i per tant la seva capacitat de relació amb els altres i el seu rendiment, treballar els trastorns de l’alimentació amb més risc de trobar-se a aquesta edat (anorèxia, bulímia) centrant-nos en la seva prevenció i finalment realitzar activitats sobre sexualitat centrades en la seva vessant afectiva i en la prevenció (anticonceptius). La realització de les activitats es durà a terme en l’hora de tutoria setmanal. Degut a les activitats de tutoria generals (acollida, tria de matèries optatives , avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) que requereixen una temporització mes concreta, es proposa realitzar el PAT de 3r d’ESO en sessions de 30 minuts i en un nombre de 6 o 7 per trimestre, de manera que els tutors puguin gestionar els dies d’aplicació. Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE - ELECCIÓ DE DELEGATS I RESPONSABLES D’AULA. APRENDRE A CONVIURE: - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. - MEDIACIÓ. OBJECTIU temporització Veure els conflictes com una cosa natural en la relació d’un grup, adonar-se que cal afrontar-los i que són una oportunitat de millora. ACTIVITAT 1: definició de Fer comprendre que, un mateix fet, les persones conflicte. Exercici: cara o esquimal? que l’han presenciat poden interpretar-lo de formes diferents. Cal potenciar l’objectivitat i l’empatia. 20 min ACTIVITAT 2: Les funcions de la mediació. Cas pràctic. 30 min ACTIVITAT 3: les taronges ACTIVITAT 4: competir o compartir ACTIVITAT 5: que em deixes la cola? Proposta d’organigrama de resolució de conflictes per passos. Aprendre a expressar les pròpies necessitats davant dels altres, aprendre la importància dels consens i el pacte amb les dues parts dels conflictes Analitzar les actituds que creen unba dinàmica competitiva. Transformar aquestes actituds negatives en positives Afavorir la capacitat d’anàlisi i observació del conflicte. Desenvolupar l’empatia. Estimular la recerca de solucions creatives als conflictes Pel.lícula “Relacions entre Analitzar les diferents respostes possibles als pares/fills,professor/mestre,compan conflictes i les seves conseqüències. Afavorir el ys,... diàleg, l’empatia i la recerca de consens. 30 min 30 min 30 min 2,5 hores
 23. 23. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 23/ 32 2n TRIMESTRE APRENDRE A CONVIURE: - relació home/dona OBJECTIU temporització ACTIVITAT 7: qui som ? Valorar les diferències entre les persones com a element que ens enriqueix. 30 min ACTIVITAT 8:debat Plantejament de les diferències entre sexes i tipus de relacions 30 min ACTIVITAT 9: Poster Preparació, elaboració i exposició d’un poster 60 min SEXUALITAT I AFECTIVITAT. OBJECTIU temporització Diverses fitxes, powerpoints i videos Impulsar l’autoconeixement, l’autoestima i una sexualitat responsable Diverses sessions Joc VIH Prendre consciència de com de fàcil es propaguen les malalties de tranmissió sexual 1 hora 3r TRIMESTRE EDUCACIÓ VIÀRIA OBJECTIU temporització Activitat de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada Evitar conductes de risc. Prevenció d’accidents i adquirir educació viària 1 hora AUTOESTIMA I TRASTORNS DE L’ALIMENTACIÓ OBJECTIU temporització ACTIVITAT 1: Fes el teu inventari Adonar-se un mateix de les qualitats que posseeix. Acceptar-nos tal com som. Millorar la nostra autoimatge. 30 min ACTIVITAT 2: Joc de l’autoimatge. Com et veuen els altres? Veure que la resta de companys troben habilitats i qualitats en cada alumne. Incrementar l’autoestima de l’alumne. 30 min ACTIVITAT 3: Narració d’una adolescent Veure els problemes d’una adolescent sobre l’alimentació. Contestar-la mitjançant una carta. Ser conscient dels símptomes i passos que duen a aquests trastorns. Conèixer la simptomatologia 45 min TALLER: ”M’agrada tal com sóc: autoestima, imatge corporal i pressió de grup” Reflexionar sobre el pes que té la imatge corporal en la nostra autoestima i en les relacions socials 2 hores
 24. 24. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 PEL·LÍCULA: “Super size me” (CLAM) (?) Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 24/ 32 Reflexionar sobre el tipus de dietes 2 hores Altres ACTIVITAT OBJECTIU temporització PAUTES PER PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL CRÈDIT DE SÍNTESI Conèixer els aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar una bona exposició oral 30 min ACTIVITAT DE SÍNTESI Tenir els conceptes clars sobre el que s’ha treballat i valorar-ne la utilitat. 30 min Conèixer les xarxes actuals, prendre consciència de les seves avantatges i Teatre: “ENGANXATS A LA XARXA” inconvenients i utilitzar-les correctament. Saber organitzar el temps sense arribar a l’addicció. ** si es disposa de prou temps a causa d’assumptes sobrevinguts 1 hora
 25. 25. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 25/ 32 PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 4 ESO L’objectiu final del PAT de 4 d’ESO és aconseguir una bona orientació per l’alumne, ja sigui en estudis posteriors o en la incorporació al món laboral, segons les seves capacitats i interessos. Per això es comença el primer trimestre treballant la pròpia manera de ser, les afeccions, els interessos.. que conclou amb una activitat que demana a l’alumne que expliqui com es veu d’aquí a 15 anys. Després es passa a estudiar amb profunditat el sistema educatiu actual: estudis de batxillerat per modalitats, les famílies de cicles formatius de grau mitja de la zona, la formació no reglada per a la incorporació al món laboral i orientacions per a la incorporació immediata al treball. Finalment es treballa la presa de decisions amb les activitats del programa Brúixola o bé les del portal edu365.com. A partir d’aquí l’alumne haurà de buscar informació sobre el que es proposa fer en acabar l’ESO. Cal ressaltar que s’inclou la sexualitat perquè no es va poder fer el curs passat. També s’afegeixen les exposicions orals per afrontar el projecte de recerca amb èxit. La realització de les activitats es durà a terme en l’hora de tutoria setmanal. A causa de les activitats de tutoria generals (acollida, activitats per recollir diners pel viatge, preparació del viatge, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) que requereixen una temporització mes concreta, es proposa realitzar el PAT de 4t d’ESO en sessions de 30 minuts i en un nombre de 6 o 7 per trimestre, de manera que els tutors puguin gestionar els dies d’aplicació. Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE – 2n TRIMESTRE ANÀLISI DE LA PRÒPIA MANERA DE SER OBJECTIU temporització ACTIVITAT 0: Presentació S’anul·len les fitxes 1 i 2 ACTIVITAT1: fitxa 3. les capacitats i habilitats personals ACTIVITAT 2: fitxa 4. els interessos ACTIVITAT 3: fitxa 5. com sóc jo? ACTIVITAT 4: fitxa 6. el juny del 2023 EDUCACIÓ VIÀRIA Xerrada Institut Guttmann Conèixer els propis punts forts i febles. Ser capaç de fer un propòsit de millora. Conèixer quins són els interessos que busquen en una professió Analitzar les característiques que ens defineixen. Ser conscient de com ens veuen els altres. Realitzar una hipòtesi sobre el propi futur en funció dels objectius anteriors. OBJECTIU Conscienciar l’alumnat del perill dels accidents i de les seves consecuències 30 min 30 min 30 min 30 min temporització 1 hora
 26. 26. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 PREPARACIÓ DEL VIATGE ACTIVITAT: preparació del viatge final d'etapa (2 activitats) LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE C.P. LLEDONERS SISTEMA EDUCATIU I MÓN LABORAL ACTIVITAT 1: sistema educatiu actual ACTIVITAT 2: Les diferents opcions que es poden prendre Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 26/ 32 OBJECTIU temporització Participar en la tria del viatge i en les activitats per recollir diners. Diverses sessions OBJECTIU temporització Entendre les conseqüències de no saber gestionar la nostra convivència entre persones. Copsar la importància de l’educació i de la reinserció social 2 hores OBJECTIU temporització Conèixer el sistema educatiu i les possibles opcions de formació en funció dels estudis i l’edat. A partir d’aquesta activitat l’alumne ha de dirigir-se cap a les activitats 3 i 4, o cap a l’activitat 5 o cap a les activitats 6 i 7 30 min 30 min ACTIVITAT 3:Els CFGM i els ensenyaments de règim especial Conèixer tots els CFGM i de règim especial de Catalunya 45 min ACTIVITAT 4: Els CFGM i els ensenyaments de règim especial del Bages Conèixer tots els CFGM i de règim especial de la comarca del Bages 30 min ACTIVITAT 5: Els PQPI de la comarca del Bages Conèixer tots els PQPI de la comarca del Bages 30 min ACTIVITAT 6: Les correspondències entre els estudis superiors i les modalitats de Batxillerat Conèixer les correspondències entre els estudis superiors i 1h ACTIVITAT 7: fitxa sobre els estudis de BATXILLERAT Conèixer les matèries de les diferents modalitats de BAT 1h ACTIVITAT 8: xerrada sobre els CFGM Conèixer els estudis de CFGM, com accedir-hi, les sortides professionals i les opcions de formació continuada. 1h 3r TRIMESTRE SISTEMA EDUCATIU I MÓN LABORAL OBJECTIU ACTIVITAT 9: visita al CIO de Sant Joan de Vilatorrada Conèixer les diferents opcions de formació ocupacional i els passos a seguir per demanar feina. ACTIVITAT 10: Xerrada sobre els estudis de Batxillerat Conèixer els estudis de BAT i les seves modalitats temporització 1h
 27. 27. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 ACTIVITAT 11: visita a la fira de l’estudiant Conèixer les possibilitats de formació que ens ofereix la comarca i recollir la informació que necessitem, guiats pel tutor/a individual. Els alumnes omplen el qüestionari de l’edu 365 ACTIVITAT 12: Fitxa sobre l’orientació i amb el tutor/a individual n’analitzen els professional i acadèmica en el edu 365 resultats ACTIVITAT 13: comentari de la fitxa sobre la presa de decisió (quadern de tutoria individual) LES DROGUES ACTIVITAT 1: drogues, situacions i conflictes ACTIVITAT 2: drogues, conceptes bàsics ACTIVITAT 3: taller sobre drogues, programa "Pack escoles” Xerrada Lledoners Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 27/ 32 Valorar tots els aspectes treballats durant el curs i prendre una decisió sobre el que volem fer en acabar l’ESO (tutor/a individual) OBJECTIU Valorar adequadament tots els aspectes que intervenen en una decisió i actuar amb assertivitat. Descriure alguns conceptes bàsics sobre drogues: efectes sobre l'organisme i el comportament, classificació segons la OMS. Conèixer alguns dels aspectes bàsics del consum de drogues i adquirir criteris i recursos per prendre decisions i afrontar individualment situacions de consum Xerrada feta per dos interns de Lledoners i dues educadores sobre els problemes de les drogoaddiccions. 1h 2h 30 min temporització 30 min 30 min 1 hora
 28. 28. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 28/ 32 PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 1r DE BATXILLERAT La realització de les activitats es durà a terme en l’hora de tutoria setmanal. Degut a les activitats de tutoria generals (acollida, activitats per recollir diners pel viatge, preparació del viatge, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes, neteja de l’entorn...) que requereixen una temporització mes concreta, es proposa realitzar el PAT en sessions de 30 minuts de manera que els tutors puguin gestionar els dies d’aplicació. Proposta de distribució de les activitats: 1r TRIMESTRE Hàbits i tècniques d’estudi. La memòria OBJECTIUS • • ACTIVITAT 1: Planificació del treball escolar • • ACTIVITAT 2: Hàbits i tècniques d’estudi (Lassi) • ACTIVITAT 3: La presa d’apunts ACTIVITAT 4: Què és la memòria ? ACTIVITAT 5: Enquesta sobre elecció d’estudis • • 30 min. Obtenir informació de les pràctiques relacionades amb l’aprenentatge i conèixer com estudies i com aprens. 30 min. Conèixer tècniques que ajudin a realitzar de manera més eficaç l’activitat de presa d’apunts 30 min. • Conèixer el funcionament de la memòria per tal de memoritzar millor i, al mateix temps, saber si la memòria que es té és visual o auditiva. • Analitzar si l’elecció de la modalitat de batxillerat i dels seu itinerari ha estat encertada, tant en relació a les matèries que es cursen com pels interessos acadèmics i professionals posteriors. ACTIVITAT 6: Preparació d’exàmens ACTIVITAT 7: Enquesta sobre les matèries. Reflexionar sobre com distribuïm el nostre temps. Fer una planificació del temps dedicat a l'estudi que s'ajusti a la realitat i que s'adapti a les pròpies necessitats. Facilitar el seguiment escolar. temporització 30 min. 30 min. Veure si la preparació dels exàmens que se segueix és la més correcte i encertada per aconseguir els resultats esperat. 30 min. Valorar si les diferents matèries que s’han escollit serveixen d’interès personal, si la dedicació a casa és la correcte, si hi ha ambient de treball a classe, si es participa a la classe i quin és el nivell d’exigència. 30 min.
 29. 29. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 29/ 32 2n TRIMESTRE Alcohol. Les drogues. Igualtat de gènere OBJECTIUS Temporització ACTIVITAT 1: Autoavaluem-nos • Analitzar els resultats de la primera avaluació per tal de millorar-los durant el segon trimestre 30 min. ACTIVITAT 2: Les drogues • Conèixer els diferents tipus de drogues i els efectes de cadascuna per tal de evitar-ne el consum. 30 min. ACTIVITAT 3: Tria d’assistència a les exposicions orals del TdR de l’alumnat de 2 BAT • Tenir un primer contacte amb el TdR. 30 min ACTIVITAT4: L’alcohol • Presentar l’alcohol com una droga el consum de la qual és un risc que pot conduir a una dependència molt difícil de deixar. 30 min. ACTIVITAT 5: Ni + ni -, =’s • Reflexionar sobre la igualtat de gènere. ACTIVITAT 6: Tallers Àgora ACTIVITAT 7: Què és el treball de recerca • 1h Educar l’alumnat en el respecte envers les diverses tendències sexuals. 2h • Conèixer els aspectes generals del TR (objectius, fases, elements, el tutor de recerca i l’avaluació) 45 min. OBJECTIUS Temporització 3r TRIMESTRE TREBALL DE RECERCA ACTIVITAT 1: Consulta a Internet ACTIVITAT 2: Aprenem d’altres treballs (consulta a la biblioteca del centre i al llibre del CRPB) ACTIVITAT 3: Primera tria del tema a partir de les propostes de les àrees ACTIVITAT 4: Retorn de les àrees • Informar-se, en pàgines web recomanades, de com es fa un treball de recerca. • Conèixer alguns treballs d’alumnes de cursos anteriors, per veure’n l’estructura, el plantejament, com està formulada la hipòtesi, la metodologia emprada, etc). • Fer una primera tria, a partir d’una llista de temes que proposen les àrees, tenint en compte els propis interessos i inquietuds • Afinar la tria per saber a quina àrea s’adscriurà cada treball i quin pot ser el tutor individual 45 min. 30 min. 20 min. 15 min.
 30. 30. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 ACTIVITAT 5: Planificació temporal Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 30/ 32 • Fer una primera temporització de les diferents fases del treball de recerca, des d’ara fins a l’exposició oral 30 min. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PAT DE 2n DE BATXILLERAT L’objectiu final del PAT de 2n de batxillerat és aconseguir una bona orientació per els alumnes segons les seves capacitats i interessos. La realització de les activitats es durà a terme en l’hora de tutoria setmanal. Degut a les activitats de tutoria generals (acollida, activitats per recollir diners pel viatge, preparació del viatge, avaluacions trimestrals, participació de l’alumnat, seguiment dels hàbits i normes,...) que requereixen una temporització mes concreta, es proposa realitzar el PAT en sessions de 30 minuts de manera que els tutors puguin gestionar els dies d’aplicació. Proposta de distribució de les activitats per trimestres: 1r TRIMESTRE SEGUIMENT I ORIENTACIÓ OBJECTIUS ACTIVITAT 1: Fitxa 1 TdR ACTIVITAT 2: Fitxa 2 TdR ACTIVITAT 3: Fitxa 3 TdR • • • La recerca La introducció El cos del treball ACTIVITAT 4 Fitxa 4 TdR • Conclusions i bibliografia ACTIVITAT 5: Fitxa 5 TdR ACTIVITAT 6: Enquesta sobre elecció d’estudis • • Entrevistes , enquestes i estadística Reflexionar sobre les pròpies aptitud i inquietuds professionals temporització 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min 2n TRIMESTRE SEGUIMENT I ORIENTACIÓ ACTIVITAT 1: Autoavaluem-nos ACTIVITAT 2: Fitxa 6 TdR OBJECTIUS • • • ACTIVITAT 3: Visita a la UAB • ACTIVITAT 4: Exposicions orals TdR • • ACTIVITAT 5: Visita a la UPC - FUB • ACTIVITAT 6: Treball del material recollit en les visites a les universitats • Reflexionar sobre el seguiment individual i el nivell d’aprofitament dels estudis L’exposició oral . Conèixer les instal·lacions de la Universitat Autònoma i assistir a les xerrades informatives de les carreres que més interessen a cada alumne/a Conèixer el funcionament i l’oferta d’una universitat pública Assaig dels aparells necessaris Conèixer les instal·lacions de la Universitat Autònoma i assistir a les xerrades informatives de les carreres que més interessen a cada alumne/a Conèixer el funcionament i l’oferta d’una universitat pública Orientació d’estudis temporització 30 min. 30 min. 1 matí 30 min. 1 matí 30 min
 31. 31. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 31/ 32 3r TRIMESTRE ORIENTACIÓ OBJECTIUS • ACTIVITAT 1 : Les PAU ACTIVITAT 2: prematrícula PAU ACTIVITAT 3: Visita al Saló de l’Ensenyament ACTIVITAT 4 Xerrada sobre cicles formatius • Conèixer l’estructura de les PAU, les dates de les proves i de la publicació dels resultats. Conèixer la web www.gencat.net/dursi , per obtenir informació detallada, models de proves, tests d’autoavaluació, etc. temporització 30 min. • Fer la prematrícula de les PAU a través del portal d’internet. 45 min • Obtenir informació de primera mà de les possibilitats d’estudis un cop acabat el batxillerat. 1 matí Conèixer la informació general sobre els cicles formatius Conèixer el CFGS del Quercus. 1h. Presentar diverses opcions després del batxillerat a partir d’experiències d’exalumnes del Quercus. 1h. • • ACTIVITAT 5: Taula rodona: què puc fer després del batxillerat (Taula rodona) • ACTIVITAT 6: Matricula PAU • Fer el seguiment d’aquest tràmit 30min.
 32. 32. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Curs 2013-2014 Codi: PAT Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 9 d'octubre de 2013 Pàgina: Rev.: 2.0 Data: 9/10/13 32/ 32 ACTIVITATS i TEMPORITZACIÓ DEL PQPI MB1:DRP - Mòdul: Desenvolupament i recursos personals 1er trimestre (11h) UNITAT DIDÀCTICA Presentació Desenvolup. personal TEMA Inici de curs: power point i normes centre Autonomia: Fitxes departament Treball en equip: Fitxes departament Iniciativa: Fitxes departament Relacions personals: Fitxes departament TEMPS 1h 2h 3h 3h 2h 11 h MB1:DRP - Mòdul: Desenvolupament i recursos personals 2on trimestre (15h) UNITAT DIDÀCTICA Desenvolup. personal Preparació FCT Seguiment FCT TEMA Organització del treball: Fitxes departament Resolució de problemes: Fitxes departament Normes a l’empresa Confecció llibret: Informàtica TEMPS 4h 3h 7h 2h 2h 6h 6h MB1:DRP - Mòdul: Desenvolupament i recursos personals 3er trimestre (16h) UNITAT DIDÁCTICA Seguiment FCT TEMA Confecció llibret: Informàtica Finalització curs Avaluació de curs: Enquestes TEMPS 14h 14 h 2h 2h

×