2012 2013 xerrada orientacio

228 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 2013 xerrada orientacio

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Sant Joan de VilatorradaINSTITUT QUERCUS Curs 2012-13SANT JOAN DE VILATORRADA
 2. 2. L’ORIENTACIÓ INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA NOI/A FAMÍLIA INSTITUT
 3. 3. L’ORIENTACIÓ INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADACom es fa aquesta orientació al’Institut Quercus ?-Tutoria de grup: Desenvolupamentd’activitats del PAT adreçades a facilitar unmillor coneixement: d’un mateix, dels estudisexistents, del món laboral i de com es prenendecisions- Tutoria individual: Es basa en les activitatsdel PAT, informacions de l’equip docent,entrevistes amb el noi/a i entrevista amb lesfamílies.
 4. 4. L’ORIENTACIÓ INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADALA PRESA DE DECISIÓA l’acabar l’ESO els nois i noies han de prendreuna decisió en relació al seu futur: - Estudis que es volen seguir - Camp ocupacional en el qual es volen inserirL’orientació té per finalitat aconseguirque l’elecció que faci cada noi i noiasigui el màxim de raonada i realistapossible.
 5. 5. Funció d’avaluació INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA Allò que pot fer: capacitats, actituts, comportaments,... Allò que vol fer: interessos,ORIENTACIÓ motivacions,valors,... Allò que condiciona:aspectes econòmics, geogràfics,... Funció informativa i acadèmica i professional Funció d’ajuda a la presa de decisions
 6. 6. PROGRAMESDE QUALIFICACIÓPROFESSIONAL INICAL INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA(PQPI)Els PQPI sadrecen als joves majors de 16 anys que no han obtingut el graduat en Educació Secundària Obligatòria, o bé que compleixin els 16 l’any de la matrícula.Tenen com a finalitat proporcionar a aquests joves una formació bàsica en un ofici o professió per accedir a un lloc de treball i/o reincorporar-se al sistema educatiu.
 7. 7. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICAL (PQPI) Els PQPI els ofereixen diverses administracions, entitats i institucions i es concreten en diferents tipus de cursos: -PTT: Pla de Transició al Treball -FIAP: Formació i Aprenentatge Professional - PaQPI: Programes Autoritzats de Qualificació Professional InicialINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 8. 8. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICAL (PQPI) FIAP INS Quercus: Auxiliar Serralleria INS Guillem Catà: Auxiliar de fusteria INS Lacetània: Auxiliar de manteniment INS Castellet: Auxiliar de pintura CIO Manresa: Auxiliar de perruqueria i estètica PTT Manresa: Auxiliar de vendes Auxiliar fabricació mecànica Entitats privades a Manresa: Auxiliar de cuina/Auxiliar administratiuINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 9. 9. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICAL (PQPI) Durada Entre 600 i 1.200 hores (20 a 30 hores setmanals aproximadament), en funció del tipus de formació i de la seva complexitat. Preinscripció: Del 6 al 17 de maig de 2013 Matrícula: Del 2 al 12 de setembre de 2013 Més informació: Telèfon gratuït dinformació dels PQPI: 900 15 11 76 www.gencat.cat/educacioINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 10. 10. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ La formació professional proporciona a l’alumne la formació necessària per exercir una professió Accés - Amb titulació d’ESO - Mitjançant prova d’accés amb 17 anys o bé complir-los el 2013INSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 11. 11. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Estructura Existeixen més de 60 cicles diferents En tots ells hi ha aprenentatges teòrics i pràctics al centre educatiu i una fase de pràctiques en empreses Durada Aproximadament 2000 hores (Normalment 2 cursos acadèmics)INSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 12. 12. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Sortides acadèmiques -Incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat - Amb més de 18 anys, presentar-se a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior - Superar el CAS (Curs accés a Grau Superior) - Cursar un altre Cicle formatiu de grau mitjàINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 13. 13. CICLES FORMATIUS DEGRAU MITJÀ INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA Oferta pública a la comarca del Bages INS Guillem Catà (Manresa) Comerç, Fusta, Cures auxiliars d’infermeria,Perruqueria, Estètica, Atenció a persones en situació de dependència INS Lacetània (Manresa) Administració, Electromecànica de vehicles, Electricitat i Electrònica, Mecanització , telecomunicacions, manteniment ,Informàtica Escola agrària(Manresa) Producció agroecològica Sallent: IES Llobregat Administració, Manteniment de màquines Sant Vicenç de Castellet: IES Castellet Obres de la construcció , Informàtica
 14. 14. CICLES FORMATIUS DEGRAU MITJÀ INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA Oferta privada a la comarca del Bages Escola Joviat (Manresa) Comerç, Administració, Conducció act. Esportives medi natural, Atenció a persones en situació de dependència, Cures auxiliars d’infermeria,Cuina, Forneria, Farmàcia, Emergències sanitaries, Informàtica. Anna Flores (Manresa): Estètica i bellesa Christabel (Manresa): Estètica i bellesa Col·legi Montserrat (St.Vicenç de Castellet) Comerç, Administració Escola Diocesana (Navàs): Administració, manteniment electromecànic, Informàtica, Atenció a persones en situació de dependència
 15. 15. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY i ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY S’aprèn el necessari per exercir un ofici artesà o una professió en làmbit de les arts plàstiques i del disseny. Per accedir-hi cal superar una prova daptitud específica relacionada amb làrea deducació visual i plàstica. Manresa: Escola d’Art de Manresa:Disseny gràfic ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS Són estudis amb titulació oficial que capaciten per exercir d’entrenador/a de la modalitat esportiva cursada. Per accedir-hi cal superar una prova específica de l’esportINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA Oferta pública: INS Quercus
 16. 16. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ALS CFGM Cal fer la preinscripció i matrícula en el centre deducació secundària escollit en primera opció. Com que es tracta destudis postobligatoris, el procés de preinscripció i matrícula sha de fer sempre, fins i tot quan continua al mateix centre. Per la preinscripció cal portar un certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO. A l’hora de la matrícula cal tenir aprovat el 4t d’ESO PREINSCRIPCIÓ: Del 13 al 24 de maig MATRÍCULA: De l’1 al 9 de juliolINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 17. 17. INS Quercus: CFGM D’instal.lacions de Producció de CalorDates de preinscripció: Del 13 al 24 de maig Lloc: centre triat en primera opció Dates de matricula: Del 1 al 9 de juliol Lloc: centre assignatINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 18. 18. Tècnic en Instal·lacions de producció de calor Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les d’instal·lador i/o mantenidor: · D’equips de producció de calor. · De calefacció i Aigua calenta sanitària · D’instal·lacions solars tèrmiques · D’instal·lacions d’aigua · D’instal·lacions de gas i combustibles líquids.
 19. 19. INS Quercus:CFGM Tècnic en futbol, futbol sala i bàsquet - Primer nivell - Segon nivell Inscripció a la prova específica: 1r període: 3 al 14 de maig de 2013 2n període: 19 al 30 de setembre de 2013 Preinscripció: Del 13 al 24 de maig Matrícula: BÀSQUET de l’1 al 5 de juliol FUTBOL Del 10 al 17 de juliolINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 20. 20. BATXILLERAT: Finalitats del batxilleratProporcionar a lalumnat: formació maduresa intel·lectual i humana coneixements i habilitats Que li permetin: • incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència • accedir a leducació superior. Que pot ser: estudis universitaris o CFGSINSTITUT QUERCUSSANT JOAN DE VILATORRADA
 21. 21. INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADABATXILLERAT:Objectius del Batxillerat Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar duna manera responsable i autònoma Desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.
 22. 22. Les activitats educatives en el batxillerathan dafavorir en l’alumnat: INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA  la capacitat per aprendre per si mateix,  el treball en equip,  els hàbits de lectura, estudi i disciplina, necessaris per a laprofitament eficaç de laprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
 23. 23. NOMBRE D’HORES SETMANALS INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA 1r curs 2n curs Llengua catalana i literatura .................. 2 h 2h Llengua castellana i literatura ................ 2 h 2h Llengua estrangera ............................... 3 h 3h Educació física ...................................... 2 h - Filosofia i ciutadania .............................. 2 h - Ciències per al món contemporani ........ 2h - Historia de la Filosofia ............................. - 3h Història .................................................. - 3h Tutoria.................................................... 1h 1h Religió (voluntària) ..................................- /2 h* - Treball de recerca ............................ comença a 1r, i acaba a 2n Estada a l’empresa (voluntari)................... 140 h Matèria modalitat 1 ................................. 4 h 4h Matèria modalitat 2 ................................. 4 h 4h Matèria modalitat 3 ................................. 4 h 4h Matèria modalitat 4 o optativa ................ 4 h /2 h* 4h Total .................................................. 30 h 30 h
 24. 24. INSTITUT QUERCUS Modalitats de batxillerat SANT JOAN DE VILATORRADA ARTS: Aquesta modalitat de batxillerat, a la comarca del Bages, només s’imparteix a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. - via arts plàstiques, imatge, disseny - via arts escèniques, música, dansa CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 25. 25. INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADAMatèries que es vinculen a les PAU La tria de les matèries de modalitat, condicionarà a l’hora de fer les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), ja que només és possible examinar-se a les PAU de les matèries que consten a continuació. Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socialsBiologia II Economia de l’empresa IICiències de la terra II GeografiaDibuix tècnic II Grec IIElectrotècnia Història de l’artFísica II Llatí IIMatemàtiques II Matemàtiques aplicades a les ciències socials IIQuímica II Literatura catalanaTecnologia industrial II Literatura castellana
 26. 26. Itineraris de batxillerat INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA  CIENTÍFIC  CIÈNCIES DE LA SALUT  TECNOLÒGIC  HUMANÍSTIC  HUMANÍSTIC - SOCIAL  ECONÒMIC - SOCIAL (Es podran impartir, sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats)
 27. 27. Batxillerat científic INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA 1r 2n Matemàtiques Matemàtiques II Física Física II Biologia Biologia II Optatives (escollir-ne una) Optatives Química Química II Psicologia Electrotècnia Francès Economia
 28. 28. Batxillerat de ciències de la salut 1r 2n Matemàtiques Matemàtiques II Biologia Biologia II Ciències terra Ciències terra II Optatives (escollir-ne una) Optatives Química Química II Psicologia Electrotècnia Francès Economia INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA
 29. 29. BATXILLERAT TECNOLÒGIC1r 2n Matemàtiques Matemàtiques II Física Física II Tecno ind /Dibuix tècnic Tecno ind/Dibuix tècnic II Optatives (escollir-ne una) OptativesQuímica Química IIPsicologia ElectrotècniaFrancès Economia INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA
 30. 30. INSTITUT QUERCUSBATXILLERAT HUMANÍSTIC SANT JOAN DE VILATORRADA 1r 2n Història del món Història de l’art Llatí Llatí II Grec Literatura catalana Optatives (escollir-ne una) Optatives Literatura universal Grec II Psicologia Economia Francès Literatura castellana
 31. 31. BATXILLERAT HUMANÍSTIC - SOCIAL 1r 2nHistòria del món Hist.Art/Eco. Empresa IILlatí / Mates socials Llatí II / Mates socials IIGrec / Eco Empresa Lite cata / GeografiaOptatives (escollir-ne una) OptativesLiteratura universal Grec IIPsicologia EconomiaFrancès Lite. castellana INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA
 32. 32. INSTITUT QUERCUSBATXILLERAT ECONÒMIC - SOCIAL SANT JOAN DE VILATORRADA 1r 2n Història del món Geografia Mates socials Mates socials II Eco. Empresa Eco. Empresa II Optatives (escollir-ne una) Optatives Literatura universal Grec II Psicologia Economia Francès Lite. castellana
 33. 33. Ponderació de les matèries de modalitat de 2nde batxillerat per a l’accés a la universitat  Amb la nova normativa d’accés a la universitat, en la fase específica de les PAU, hi ha unes matèries que tenen més pes específic en la nota final que d’altres, segons la carrera universitària que un/a vulgui cursar.  Si ja es té una mica clar cap on anirà el futur acadèmic, cal assegurar-se que les matèries de modalitat escollides a 2n de batxillerat ponderen 0’2 per a aquella carrera. INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA
 34. 34. BATXILLERAT INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA Preinscripció:  Del 13 al 24 de maig  Lloc: al centre triat en primera opció Matricula:  De 1 al 9 de juliol  Lloc: al centre assignat Més informació:  www.gencat.cat/ensenyament
 35. 35. INSTITUT QUERCUSINFORMACIÓ GENERAL SANT JOAN DE VILATORRADA Fira de l’estudiant:  Del 15 al 19 d’abril  Lloc: Museu de la tècnica de Manresa  Visites lliures: dilluns, dimarts i dijous de 15 a 20h. Més informació:  www.gencat.cat/ensenyament  Serveis educatius del bages Orientació acadèmica
 36. 36. INSTITUT QUERCUS SANT JOAN DE VILATORRADA INSTITUT QUERCUS   Av. Montserrat, 91-9508250 Sant Joan de Vilatorrada   Tel: 93 876 45 56 Fax: 93 876 43 81 e-mail: iesquercus@xtec.cat

×