Curs 2012 2013_bo

276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs 2012 2013_bo

 1. 1. Curs Escolar 2012-2013 Com a mestres defensam leducació de qualitat i a labast de tothom.És un servei essencial que, dins les nostres possibilitats, intentam millorar dia a dia.Les constants retallades ens obliguen a fer una passa enrere i provoquen que lesfamílies deixin de gaudir duna oferta educativa de qualitat.No acceptam cap retallada que suposi un retrocés qualitatiu en educació, ni que minvila il·lusió i la dedicació de tots els que hem convertit leducació en una vertaderavocació.Tots tenim un mateix objectiu: lluitar pel que creim necessari, lluitar pel futur delsnostres alumnes, lluitar per una educació de qualitat, ja que tots sabem que senseaquesta estem abocant els nostres alumnes a un futur incert.Els canvis per aquest curs no afavoriran la nostra feina:més alumnes perclasse, menys professors, menys pressupost,menys ajudes,la no substitucióde baixes inferiors a un mes i un llarg etcMalgrat tot i totes les mesures que shan pres, nosaltres tenim clar que no ens llevaranla IL·LUSIÓ per aconseguir tot allò en el que creim.Lluitarem diàriament per aconseguir el nostre gran desig: UNA ESCOLA DEQUALITAT.
 2. 2. Benvingut tothom a cinquè!!
 3. 3. Per començar• Us donam la benvinguda i esperam compartir al llarg daquest curs la il·lusió i ganes daprendre coses noves.• Començam el tercer i darrer cicle de Primària i hem daprofundir en molts aspectes i assolir nous reptes.• Una part dels aprenentatges d correspon a les actituds, els hàbits i laugment de lautonomia personal i de feina. Heu de tenir en compte que aquests aspectes actitudinals suposen un percentatge sobre la nota de cada àrea, tant en la seva valoració positiva com en la negativa.• És per això que en aquest centre donam molt importància al respecte cap els companys i els mestres, cap a lentorn, cap a la cura del material comú i individual, cap linterès per la feina ben feta, cap a linterès per aprendre, el compliment de les tasques i deures, cap a dur sempre el material demanat, cap a lesforç per estudiar i, en definitiva, cap a tots aquells aspectes que tenim reflectits en el nostre Projecte Educatiu de Centre.• Tenim establertes unes normes de funcionament que cal que tengueu presents. Per exemple: els alumnes no poden fer ús de mòbil, mp3, ipods, jocs electrònics o similars dins el recinte escolar.• Pel que fa al control de tots aquests aspectes anomenats heu de tenir sempre al dia l’agenda, que podeu actualitzar, si feis cap oblit, tant a l’agenda de l’aula, com a la del blog. També a dita agenda personal shi reflectirà el seguiment de les actituds, el compliment de deures i la feina ben feta.• Per continuar amb la tasca iniciada el curs passat de Biblioteca us demanam la vostra col·laboració en laportació de llibres per a enriquir les nostres opcions de lectura. Dins lhorari setmanal hi haurà espais dedicats a biblioteca: préstec, comentaris i lectura de llibres, carnets de biblioteca...
 4. 4. Els mestres denguany
 5. 5. Què necessitam per cada dia?
 6. 6. Els llibres de lectura personal, en català i en castellàEls alumnes han de tenir sempre ala seva taula un llibre de lecturapersonal en català i un en castellà.Pot ser de ca seva, de la bibliotecade laula o de la Municipal. Sempreen començar les classes de catalào castellà ho farem amb 10 delectura. Posteriorment treballaremel resum, la comprensió lectora inelaborarem una fitxa
 7. 7. Pel que fa al material hi ha les normes següentsMaterial que sempre s’ha de dur a lescola:• Estoig, material descriptura, colors, retoladors. No necessitaran tippex• Regles, compàs...• Quaderns de feina: de matemàtiques, d’escriptura, de dictats, de resums i biblioteca, els fulls de recanvi de la carpeta d’anelles...• Carpeta classificadora• Què ha de quedar a laula?• El quadern d’anelles.• El quadern gran de dibuix.• El quadern “Els meus escrits” de fulls de fundes de plàstic que donarem més envant• Carpeta viatgera per usar quan sigui necessari• Els llibres que s’han dur a lescola són els de les àrees del dia. Han d’estar folrats i amb el nom posat.
 8. 8. L’organització de les classes De l’alumnat, dels mestres i dels espais
 9. 9. Per començar les classes: Salutació• Bon dia, 5è A! • Bon dia, 5è B !• Bon dia, Pep! • Bon dia, Marisé!• Com estau? • Com estau?• Molt bé gràcies, i tu? • Molt bé gràcies, i tu?• També, gràcies! • També, gràcies! Tothom preparat? Tothom preparat?• Estam preparats. • Estam preparats.• Sus, idò! Xissstt.... • Sus, idò! Xissstt....
 10. 10. I per començar la feina ...què hem de pensar? 1: Què he de fer? 2: De quantesmaneres puc fer-ho 3: Quina és la millor? 4: Com ho he fet
 11. 11. Els encarregats i la responsabilitat dins l’aulaLes responsabilitats col·lectives estan organitzades per torns i correspon acadascú complir-les quan correspon.
 12. 12. Els desdoblamentsDegut al nombre dalumnes de cada curs,resultat de reagrupar en dos grups els tres que eren fins a quart, els mestres ens plantejàrem desdoblar els màxim dhores possibles. Aprofitam les hores dels especialistes per convertir classes de 30 en dos grups de 15.Les àrees de Matemàtiques i català simparteixen sempre desdoblades. A alguna altra sessió comptam amb suport
 13. 13. El correu electrònic, el blog i l’agenda virtualCorreu electrònic. Tots els alumnes tenen un compte de correu del centre que sha dusar sols per tasques escolars i per comunicació amb els mestres. Cal que vosaltres conegueu la seva contrassenyaBlog: Hi trobareu informació, deures, complements dels temes...Agenda: La personal dels infants lhan
 14. 14. Les tasques fixesLes tasques fixes es donen setmanalment pel dia que toca de la setmana següent. Cal que els alumnes s’organitzin per tenir la tasca llesta el diacorresponent. Periòdicament s’avaluen i el seu compliment, o no, afecta a la nota global de l’avaluació. Les tasques fixes de llengua• Dictats de català o castellà: S’han de preparar al quadern de dictats, segons les normes donades. S’incorporarà la reflexió ortogràfica i la deducció de normes ortogràfiques. Els criteris d’avaluació són: un punt per errada i mig punt per errada d’accent, amb les excepcions que, per les dificultats treballades, es pugui fer una adaptació.• Anàlisi de frases: És el treball de gramàtica sistemàtic i de reconeixement de la morfologia i la sintaxi. Se’n faran dues o tres per setmana i alhora s’introduiran els conceptes d’estudi de la llengua contemplats a les programacions.• Quadernet de treball de català: S’explicaran, entregaran i corregiran i seran un complement de l’apartat d’estudi de la llengua.• Biblioteca: el foment del gust per la lectura és un objectiu prioritari de totes les etapes. Dedicarem específicament una part de l’horabaixa de divendres a llegir, al préstec de llibres, a comentar les lectures preferides o la recerca de recomanacions bibliogràfiques.• Lectura col·lectiva: dels llibres comuns de lectura
 15. 15. Les tasques fixes Matemàtiques.Càlcul mental: l’activitat es fa a classe. Els alumnes han de d’emplenar la gràfica per veure la seva evolució. Periòdicament cal que les famílies revisin el ritme d’aprenentatge dels seus fills o filles.• El full d’operacions i problemes – Problemes: La resolució de problemes de qualsevol dels blocs de Matemàtiques és un aspecte que cal reforçar. Per aquest motiu l’hem incorporat a les tasques fixes. Els problemes han de tenir explicitades: les dades, les operacions i la resposta llarga. Cada problema suma 5 punts (1,5 per les dades, 2 per les operacions i 1,5 per la resposta llarga) – Operacions: La mecànica de les operacions s’ha de mantenir i millorar. Hi haurà activitats de les quatre operacions bàsiques, que puntuaran de manera diferent segons la seva dificultat, i que ja vendrà explicitat al full , per exemple la divisió pot sumar tres punts i la prova dos, si estan correctament efectuades.
 16. 16. Educació per la Ciutadania i Alternativa a la religió Educació per la ciutadaniaLes noves instruccions estableixen tres blocs de continguts: Lindividu i les relacions socials, La vida en comunitat i Viure en societat. Alternativa a la ReligióLatenció educativa que donarem en aquesta estona es basarà en distints tallers que per conèixer aspectes no curriculars que puguin enriquir els
 17. 17. L’avaluació, l’autoavaluació i l’avaluació d’equip• En primer lloc cal dir que, ja des del primer trimestre, fomentam l’autoavaluació com una eina d’aprenentatge bàsica entre les nostres alumnes. En tot moment sabran com i de què els avaluarem i, en moltes ocasions, ells avancen la nota que els correspon segons els criteris donats.• La nota de les àrees és el resultat de sumar els aprenentatges i les actituds. Un 80% correspon als primers (en les àrees de Llengües, Matemàtiques, Medi i Ciutadania).• Els aspectes que es tenen en compte per avaluar les actituds són:• Realització i entrega puntual de deures• Participació a l’aula: en els diàlegs i converses, respectant el torn de paraula• Capacitat de treballar en grup• Respecte cap els companys, tant pel que fa al clima d’aula, com en el tracte personal i convivència, com en la feina.• Respecte cap els mestres• Actitud de respecte cap al material propi i de l’aula• Interès per aprendre i fer la feina ben feta en aquesta àrea• Interès per la lectura i l’ús de la biblioteca d’aula
 18. 18. Els projectes, la programació i les sortides
 19. 19. Connectats feim salut i programacióPresentació Connectats Feim Salut
 20. 20. Les sortides i activitatsLaventura dels sentits a la cuina: (UIB) 20 dedesembre.Parlament : 23 de gener.Son Fornés: 17 dabril.Excursió a peu: Pla des Pouet,Activitats al centreCent-Mat .La MilanaTeatre d’anglès: 18 dabril.
 21. 21. EN RESUM: QUÈ ENS PROPOSAM ENGUANY?A LES NOSTRES TUTORIES, EN ELSAPRENENTATGES, DINS ELS GRUPS
 22. 22. Què ens proposam? A les nostres tutories a nivell de convivència, cohesió grupal i desenvolupament personal AUTOCONEIXEMENT I AUTOESTIMA DESCOBRIR, CONTROLAR I ACCEPTAR LES PRÒPIES EMOCIONS. TOLERÀNCIA CONVIVÈNCIA HABILITATS SOCIALS FOMENT DEL TREBALL COOPERATIU
 23. 23. Què ens proposam? En els aprenentatgesAUTONOMIA de feina, dorganitzacióAUTOAVALUACIÓ de les tasques i de les actitudsGESTIÓ DE MATERIAL I TASQUES responsabilitatLERROR I LA CAPACITAT DE FRUSTRACIÓCOM A FONT DAPRENENTATGE i esforçTROBAR EL SEU ESTIL DAPRENENTATGE.AUTOINSTRUCCIONS: com a eina dautonomiaÚS INTEL.LIGENT DINTERNET per a la seleccióde la informació rellevant i també de les xarxessocials al seu abast
 24. 24. Assolir al llarg dels dos cursos els objectius de les COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència és: capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, demanera transversal i interactivaLes competències bàsiques que s’han de treballar a totes les àreessón: • Competència en comunicació lingüística • Competència matemàtica • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic • Tractament de la informació i competència digital • Competència social i ciutadana • Competència cultural i artística • Competència per aprendre a aprendre • Autonomia i iniciativa personal

×