Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La meva XTEC

1,174 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La meva XTEC

 1. 1. La meva XTEC III Jornada d’Innovació i Tecnologia Lleida, 6 juliol 2012 Josep Cañas
 2. 2. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECPresentació  La meva XTEC?  La ‘mare’ XTEC  D’on venim? Una mica d’arqueologia web  Serveis  Evolució i una mirada al futur
 3. 3. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa meva XTEC?
 4. 4. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa meva XTEC?  És un entorn de serveis personals basat en tecnologia Google Apps adreçat als docents dels nivells no universitari de Catalunya  Si fem una lectura que vagi una mica més enllà…. …per primera vegada es posen a disposició dels docents uns serveis d’ultima generació, i en constant actualització, que els capaciten per afrontar els reptes de la incorporació de les tecnologies de la informació i del coneixement a la seva tasca educativa
 5. 5. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa meva XTEC?
 6. 6. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa ‘mare’ XTEC
 7. 7. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa ‘mare’ XTEC  Els serveis personals de ‘La meva XTEC’ estan íntimament lligats a la marca XTEC. Es troben integrats a la seva interfície per facilitar l’accés de tots els que accedeixin al portal i disposin de l’identificador corresponent
 8. 8. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECLa ‘mare’ XTEC
 9. 9. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 10. 10. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web  Per entendre millor l’evolució qualitativa i quantitativa que els serveis de La meva XTEC representen per l’usuari/ària actual és interessant fer una mirada enrera…  Anem als voltants del… 1989
 11. 11. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 12. 12. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 0.1  Entre 1988 i 1994, tots els centres públics d’educació secundària, els centres de recursos pedagògics i una fracció dels centres d’educació primària, un total aproximat de 1.200 centres, es van dotar dels mòdems binorma videotex i full duplex que permetien accedir als serveis de bases de dades, noticiari, missatgeria i teledebat específicament educatius proporcionats per la XTEC  Aquests centres disposaven del programari per a connectar-se a l’XTEC a través de la xarxa telefònica commutada i a emprar les diverses aplicacions i serveis  D’aquesta manera els conceptes i usos relacionats amb les telecomunicacions començaven a ser propers al sistema educatiu, i molt especialment als coordinadors d’informàtica i al professorat més interessat pels temes tecnològics  El PIE operava el servidor de la XTEC, donava suport als centres i promovia i coordinava projectes, creació de recursos i actuacions de formació i dinamització
 13. 13. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 1990-1992
 14. 14. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 15. 15. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 1.0  Un dels llegats dels Jocs olímpics de Barcelona per al PIE va ser la disponibilitat d’ordinadors UNIX, que varen permetre explorar les possibilitats de les xarxes IP  Algú recorda aquest so?
 16. 16. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 17. 17. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 1995
 18. 18. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 19. 19. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 1.1  El dia 3 d’abril de 1995 els consellers d’Economia i Finances i d’Ensenyament1 van inaugurar la connexió de la XTEC als serveis Internet de l’Anella Científica Catalana, per oficialitzar el pas a Internet de la XTEC  Això es va produir just quan Internet entrava en l’escena pública i els mitjans de comunicació, cosa que d’alguna manera va ajudar a reforçar la dinàmica educativa d’Internet  Pel febrer de 1996, 516 centres docents i serveis educatius disposaven de nous mòdems per a accedir als serveis d’Internet i 1.500 professors tenien un identificador personal  A principis de 1999 la XTEC comptava amb 33.600 usuaris registrats
 20. 20. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 2003
 21. 21. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 22. 22. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 1.2  Serveis i continguts adreçats al professorat i als centres educatius  Més de 80.000 professionals amb identificador daccés i compte de correu electrònic  Identificadors específics per a centres docents  Fòrums  Intrawebs
 23. 23. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 2007
 24. 24. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 25. 25. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 1.3  Més de 120.000 professionals amb identificador daccés i compte de correu electrònic  Blocs  Moodle  Wikis  Servei Àgora
 26. 26. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 2010
 27. 27. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web  Necessitat de redefinir i optimitzar l’estructura de la informació i actualitzar serveis obsolets
 28. 28. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web XTEC 2.0  Nova versió del portal basada en gestors de continguts i documentals GPL (Liferay + Alfresco)  Escriptori personal i col·laboratiu pel professorat basat en aplicacions Web 2.0
 29. 29. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web 2012
 30. 30. III Jornada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECD’on venim? Una mica d’arqueologia web
 31. 31. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis
 32. 32. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTEC Serveishttp://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=81200
 33. 33. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis  Basats en la tecnologia Google Apps per a l’educació:  Correu  Documents – Drive  Calendari  Llocs web  Grups XTEC  Funcionalitats avançades de:  Col·laboració  Comunicació  Generació de continguts
 34. 34. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis Comparteixen les característiques següents:  Comunicació integrada (permet col·laborar i compartir elements amb altres usuaris/àries)  Ubiqüitat (les aplicacions i les dades són accesbles des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet sense necessitat d’instal·lar programari addicional)  Seguretat i protecció (la privacitat, la confidencialitat, l’accés a les dades i la seguretat s’ajusten a la legislació vigent)
 35. 35. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis  Dona accés a:  XTEC Blocs  Xarxa docent  Portal de centre  Odissea  ATRI
 36. 36. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis
 37. 37. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECServeis  Ajuda i tutorials
 38. 38. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECEvolució i una mirada al futur
 39. 39. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTECEvolució i una mirada al futur  Implementació de noves funcionalitats de les eines segons les evoluciona Google:  Transició de Documents a Drive  Nova versió de Grups XTEC  Realització de tutorials en format ‘píndola’*  Nova versió de l’Ajuda integrada al portal XTEC  Posada en producció dels materials d’autoformació ( http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=7781 )  Nous serveis:  Maps  Picassa  YouTube…
 40. 40. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTEC Serveis *http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=81338
 41. 41. III Jonada d’Innovació i Tecnologia La meva XTEC Moltes gràcies III Jornada d’Innovació i Tecnologia Lleida, 6 juliol 2012 Josep Cañas (jcanas@xtec.cat)

×