Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
28 | Pravý domácí časopis
Díky billboardům se stíhám orientovat v nejnovějších
vymoženostech civilizace. Přestože po pražs...
Pravý domácí časopis | 29
kde leží. Nakupujeme-li výrobky firem,
které zavezly supermarket zbožím, mů-
žete si být jistí, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vy ještě nemáte LETS?

Z Pera Kateřiny Varhaník Wildové https://www.peoplecomm.cz/manifest-disfrutalismu otištěný
v http://www.pravydomaci.cz

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vy ještě nemáte LETS?

  1. 1. 28 | Pravý domácí časopis Díky billboardům se stíhám orientovat v nejnovějších vymoženostech civilizace. Přestože po pražské Jižní spojce jedu jednou za uherský rok, stačí to, abych zůstávala IN. Poslední billboardový nález opět překonal mé představy. Křičí na mě vzkaz z vytoužené budoucnosti: první sedačka s ledničkou! Úlek, šok, ale pak rezignované vystřízlivění. Ano, je to tak. Tak daleko jsme to ve vývoji dopracovali, že někteří lidé ze sebe dobrovolně a ještě za úplatu udělají líné prasátko, které už si ani nedojde do ledničky pro pivo. Naštěstí jsem z Jižní spojky rychle pryč a mířím na Brno, abych zažila úplně opačné pocity. Opět skutečnost překonává moje představy. Tentokrát v tom dobrém. Tiše si jásám a pobrukuju: funguje to, funguje… Skutečně to funguje! Co? Přeci LETS, systém lokální směny. Jestli máte dojem, že už nevíte, co byste mohli chtít, také si jeden pořiďte. Nezabírá místo ve skříni nebo v obýváku (jako třeba sedačka s ledničkou) a je velmi praktický. Určitě udělá radost vám i širokému okolí. LETSem letem světem Nepíšu o systému lokální směny poprvé, ale krátká rekapitulace nám neuškodí. LETS (Local Exchange Trading System) je šikov- ný nástroj, pomocí kterého lidé v určité lokalitě provádí směnu zboží a služeb. Nemusí tak používat oficiální peníze, které potře- bujeme na styk s lidmi a institucemi, které neznáme a kterým nedůvěřujeme. Oproti tomu je systém lokální směny založen na důvěře, radosti z práce a schopnostech vytvořit něco, o co má někdo skutečně zájem. LETS funguje v elektronické podobě, provedené výměny se zaznamenávají tak, že se mezi účty jed- notlivých uživatelů přesouvají body. Těm bodům se říká různě, většinou podle zakládající komunity: soby, brky, žaludy a tak dál, podle libosti. O pojmenování tolik nejde, s Českou národní bankou body ze systému měnit za koruny nebudete. Ovšem je docela dobře možné, že s jiným LETSem ano. Konvertibilita lokálních měn byla jedna z otázek, které na sletu LETS padaly. Ano, je to tak, LETSům se v Čechách daří, proběhl už druhý sraz na celorepublikové úrovni a mně se tam neskutečně líbilo. Do srazu jsem o LETS jen četla a nadšeně se snažila zakládat měnu vlastní. Tady jsem poprvé viděla další lidi z masa a kostí, kteří si to ekonomicky myslí stejně, systémy lokální výměny používají a chtějí zdokonalovat. Na sraz dorazili také ti, kdo si na LETS teprve pomýšlí a chtějí se inspirovat. Nakonec, ono to ani není tak těžké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Napište Aleně Vlastně je to úplně jednoduché. Když vás bude aspoň pět, můžete napsat Aleně Suchánkové z Růžďky na Valašsku a ona vám poradí a pomůže. LETSů už zakládala několik a praxi má nejen v tomhle oboru, jak se dozvídám z její přednášky. Takže ještě jednou: potřebujete pět aktivních členů, kteří LETS Já vám to spočítám! aneb Malý ekonomický průvodce disfrutalistky Katky Vy ještě nemáte LETS? TEXT A KRESBA: Kateřina Varhaník Wildová budou spravovat. Proč tolik? Někdo může odpadnout, někdo se může odstěhovat, ale také vyhořet nebo řešit aktuální osobní situaci. Zbytek to musí utáhnout a číslo pět se osvědčilo. Ale čím víc nadšenců, tím líp, o tom žádná. Potřebujete počítač a doménu. Software dostanete. No a potom potřebujete také ty lidi, kteří si budou vyměňovat služby a zboží. Tam leží další z diskutovaných kamenů úrazu, a tím je motivace. Ze zkuše- ností ostřílených letsáků vyplývá, že lidé mají často problémy s představivostí. Nenapadá je, jaké služby by mohli nabídnout a žádat. Některé věci nám přijdou tak běžné, že si nedokážeme představit, že se jiným nedostávají. Třeba: mám ve sklepě spoustu třešňových kompotů a nikdo mi to doma už nejí. Ale někdo kompoty a marmelády nakupuje v obchodě za peníze a určitě by takové zboží v LETSu uvítal. Někdo si myslí, že vůbec nic neumí, a přitom skvěle žehlí košile nebo má trpělivost dělat s dětmi domácí úkoly. Některé služby a zboží nejsou takové povahy, aby je člověk mohl prodat v běžném peněžním systému. Marmeláda nesplňuje hygienické podmínky výroby. Domácí učitelka nemá žádné pedagogické vzdělání. Jenže to nám vůbec nevadí. Vadí nám jiné věci. Ekonomika jako dobrý sluha Mně teda vadí, že některé práce oficiální systém vytlačil na samý okraj uznání. Jsou takové jakoby podřadné. A přitom tak důležité. Třeba pokud se chcete starat o místní komunitu, tak to děláte ve svém volném čase, nezištně, často i vytahujete peníze z vlastní kapsy. Z budování dobrých sousedských vztahů koruny nevytáhnete. Naše prozatímní mainstreamová ekono- mika je orientovaná na finanční zisk, který se dá přesně vyčíslit a nejlépe někam odsát na jednu hromadu, o které ani nevíme, Když budete chtít zakládat LETS, nejste v tom sami. Alena Suchánková vám s tím ráda pomůže. Najdete ji na www.permanet.cz.
  2. 2. Pravý domácí časopis | 29 kde leží. Nakupujeme-li výrobky firem, které zavezly supermarket zbožím, mů- žete si být jistí, že si utržené peníze zase také někam odvezou. Co s nimi udělají, to už se nedozvíme. Na druhou stranu, když se budeme pohybovat v okruhu lo- kální směny, zůstane lidská energie tam, kde lidé skutečně žijí. Každý si určitě někdy všimnul toho pa- radoxu, že čím je práce prospěšnější, tím je hůř placená. Nejprospěšnější aktivity se dělají úplně zadarmo. Tenhle paradox je způsobený tím, že ekonomický systém zatím neslouží lidem, ale lidé jemu. LETS jde na věc z opačné strany a snaží se o ja- kousi nápravu toho porouchaného sys- tému, kde mnozí lidé dělají něco velmi nepříjemného (chodí do práce), aby za to dostali peníze a mohli poplatit všechny ty povinné položky na seznamu věcí, které „mít musí“, ale vlastně je ani nepotřebují. A platí při tom lidem, kteří jsou třeba strašně protivní, jenže to se ani nikdo nedozví, protože od výrobku k zákazníkovi je cesta dlouhá, ba nedohledná. Jedna z důležitých funkcí LETS je to, že spojuje lidi v okolí, jednom městě nebo regionu. To je takový milý side effect. V LETSu začnete jako neznámí lidé a najednou máte nové přátele. Teda ne automaticky, ale mně se to stalo a mnohým dalším také. Nejlepší je zkombinovat LETS s pravi- delným setkáváním, organizovat si svoje trhy. My máme jeden bleší a moc nás těší. Je to propojené Alena z Valašska nám také vyprávěla příběh o rodině, která se snaží žít mimo oficiální systém. Vyjmenovává, jaké věci se jim daří vyměnit, dostat, vyrobit a jak LETS může při takovém snažení pomoci. Důležité je kombinovat různé zdroje. Všechno nemusíme koupit v obchodě. LETS je právě jedna z dalších mož- ností, které se nabízejí, když se rozhodneme dělat si tu ekonomi- ku trošku jinak. O dalších možnostech nám v přednášce vyprávěla Naďa Johani- sová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ta promýšlí takovou ekonomii, která by byla ekologicky a eticky přijatelná. Dozvěděli jsme se o svépomocných družstvech u nás a ve Velké Británii a spoustě dalších aktivit, které se mají k míst- Z konferencí jsem mívala takový zvláštní pocit, že se spíš diskutuje, než dělá. To v žádném případě neplatí o lidech, kteří se sešli v brněnském Rozmarýnku. Jejich potřeba mluvit o věcech vychází z činnosti, která dává smysl. To je pak jiné kafe. Následující den po setkání nás vzal Gao do Otevřené zahra- dy (tímto doporučuji všem návštěvníkům Brna). Interak- tivní vzdělávací část areálu zapůsobila na účastníky srazu přesně podle mých očekávání: všichni ti kreativní lidé byli rázem dětmi, s hravostí a radostí ze zkoumání a objevování. ním komunitám laskavěji než onen hlavní ekonomický proud. Všechny ty aktivity mají společného jmenovatele: finanční zisk není primárním cílem. Vycházejí totiž zespoda, od lidí z míst- ních komunit, a nikoliv příkazem shora na hlavičkovém papíru s úředním štemplem. Z jejích studií se mi potvrzuje předpoklad, že lidé si dokážou dost dobře poradit sami, když se jim nehází klacky pod nohy. Dokážou si například vytvořit družstevní záložnu a navzájem si tak půjčovat peníze s daleko menším úrokem, než to dělají banky. Československo má v tomto skvě- lou tradici, v posledních letech Rakouska-Uherska a za první republiky kampeličky jen kvetly. V devadesátých letech to chvíli vypadalo, že lidé budou moci na tuto tradici navázat, ale taková konkurence se bankám nelíbí. Kdo by si u nich půjčoval, kdyby si lidi půjčovali bezúročně, no ne? Nová česká a bruselská legis- lativa to vyřešila tak, že navýšila povinné základní jmění těchto subjektů na takové částky, které činnost malých záložen zcela znemožňují. Současná ekonomika se prostě škube v křečích, kde zájmy ohrožuje konkurence, vylobbuje si svůj monopol stůj co stůj. Co nám zbývá? Hledat trhliny. Vždycky se otevře nějaká nová cesta. Když dluhy nevadí Běžně jsme zvyklí na neetické jednání bank, a pak když slyšíme o dluhu, naskakuje nám kopřivka. Ale nemusela by. Dluh samot- ný, jak už dávno víme, není nic špatného. Půjčit si prostředky do začátku nějakého podnikání je přece super. Jenže ten dluh má tak špatnou pověst, až to pak v LETSu brání plynulému fungování. Někdo musí přijmout první službu a ten pošle body na účet poskytovatele služby nebo produktu. Dostane se tedy do mínusu. Letsáci pak řeší, jestli pocit dluhu lidi nebrzdí v čer- pání služeb. Lidé se prostě bojí přečerpávat příliš, i když mají vlastně stále velký disponibilní zůstatek. V LETSu není problé- mem dluh, ale nečinnost. Občas služby spíš potřebujeme, občas máme přebytky. Důležité je, když se obchody hýbou. Snahou všech je nastavit si svůj LETS tak, aby byl pohodlný na obsluhu. Tak třeba v Praze vymysleli, že umístí truhly na některá určená místa, jako jsou kavárny a podobná zařízení s dlouhou otevírací dobou. Prostřednictvím truhly se usku- tečňuje předávka, když jeden letsák může ráno a druhý večer. Sejít se by pro ně bylo náročné a možná by se nakonec žádná transakce neuskutečnila. A to by byla škoda. LETS ve městě se od LETSu na vesnici liší, především se v něm budou obchodo- vat jiné věci, to dá rozum. Je třeba tyto systémy vidět v jejich kontextech a v nich řešit případné nedostatky. Mnoho však mají všechny LETSy společného a setkání na „národní úrovni“ rozhodně stojí za to. Už se těším na to další.

×