Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vrana k vrane seda aneb, kdyz lidi vybiraji lidi

692 views

Published on

Prezentace Radka Majera v rámci setkání http://slusnafirma.cz
Celá prezentace na https://youtu.be/741zN7dTh8Q

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vrana k vrane seda aneb, kdyz lidi vybiraji lidi

 1. 1. PROČ JAK KDY KDE Najít, Získat, Vybrat, Udržet, Rozloučit, Odejít … aneb když lidé vybírají lidi Je málo lidí? Není. Je nás pořád stejně. Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER
 2. 2. Najít, Získat, Vybrat, Udržet, Vyždímat, Rozloučit, Vyhodit Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER Ve firmách (HR, šéfévé, ředitelé, akcionáři …) - hledáme, inzerujeme, vybíráme, přetahujeme, uplácíme, přemlouváme ... - dlouze vybíráme, přehrabujeme CV, odmítáme, lustrujeme, slibujeme … - zařazujeme, školíme, diktujeme co ano co ne, ohýbáme, slibujeme … - měříme, nutíme, tlačíme k výkonu (KPI), kontrolujeme, trestáme …. - hledáme lepší/výkonnější, výhodnější, levnější, poslušnější … - vezmeme zákon a vyhazujeme … Proč tak složitě, když …. V privátním/osobním životě nemusíme vybírat … Každý má své hodnoty a ostatní jsou těmito hodnotami přitahováni nebo odpuzováni. Změníme-li své hodnoty, změní se i lidé kolem nás. Proč?
 3. 3. Najít vs. Nehledat-Přitahovat (být magnetem a přitahovat) Získat vs. Předložit své hodnoty (ne peněžní, ale morální) Vybrat vs. Nechat volbu (on se rozhoduje, zda-li mu vyhovujeme) Udržet vs. Dávat zpětnou vazbu (oboustranně, otevřeně, včas …) Vyždímat vs. Dát možnost … (např. vyber si, co chceš dělat) Rozloučit vs. Doporučit kam dál (ukázat, nasměrovat ..) Vyhodit vs. Poděkovat a vyprovodit Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER
 4. 4. Jak to funguje / nefunguje v Historie Současnost Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER Hlavní cíle – výkon a zisk Sebeřízení rozhodování zodpovědnost Firma práci nezajišťuje, firma práci umožňuje
 5. 5. Kultura a hodnoty (principy svobodné firmy) Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER • Slušnost, etické podnikání • Smysluplná, užitečná, poctivá práce. Rozvíjet talent • Zákazníci mají svobodnou volbu se rozhodovat • Otevřené a nezmanipulované informace • Nikdy a v ničem nekonkurujeme zákazníkům • Dodavatelé, vzdělávání trhu, rozvíjení sociálních a ekologických aktivit • Edukativní, inovativní postupy v rámci komunity. Podělit se • Snižovat ekologické zatížení - efektivitu provozu - snižování odběru el. energie, vody a tepla • Fair-play hra, nezatajujeme a neskrýváme • Neumíme vše dokonale, ale snažíme se to dělat jak nejlépe umíme • Otevřená zpětná vazba
 6. 6. Co se jinde zakazuje, je u nás povoleno … (tohle je magnetem) Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER • každý může přispět • kdokoli může vést, řídit a rozhodovat • každý si může vybrat práci, která jej naplňuje • navzájem se od sebe učíme • nikdo není přehlížen, ale je vyslyšen • vítězit může každý, vítězství je přáno každému • hledáme důvody proč ano, odmítáme důvody proč ne • chyba je prostředkem ke zdokonalení • chybu či selhání diskutujeme, neskrýváme ji • Total Open Information (všechny informace jsou veřejné a přístupné komukoli) • zpětná vazba se vyžaduje a je poskytována otevřeně a neustále • odměnu/y si rozdělujeme společně mezi sebe podle zásluh • děláme jen to, co dává smysl • sebeřízení je jediná forma řízení, nemáme nadřízené a podřízené • neomezené rozhodování jedince je spojeno s neomezenou zodpovědností
 7. 7. Přijímání nových kolegů – základ – když lidé vybírají lidi Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER • každý (navrhovatel) má možnost navrhnout, že potřebuje/me nového kolegu • pokud návrh (viz výše) na Po-Radě přijat, navrhovatel provede nábor • navrhovatel zajistí kandidáty • navrhovatel s kandidátem 0. kolo Přijímací Diskuze (kandidáta seznámí s naší firmou, s našimi hodnotami, s tím co požadujeme, jak pracujeme, čím se řídíme atd…) • navrhovatel rozhodne, které/ho kandidáta pozve na 1. kolo Přijímací diskuze • navrhovatel zajistí termín na pořádání 1. kola Přijímací Diskuze. Povinnost pozvat všechny zaměstnance/kolegy. Pozvaný má právo se zúčastnit nebo nezúčastnit. • navrhovatel pouze řídí Přijímací diskuzi • je-li kandidát přijat, navrhovatel zajišťuje všechny interní kroky (legislativní zařazení, poznávací kolečko) • každý nový kolega - Poznávacího kolečko po firmě
 8. 8. Přijímání nových kolegů – Přijímací diskuze – když lidé vybírají lidi Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER Rozprava (0 - 15 minut) - navrhovatel představí danou osobu - bez účasti kandidáta - navrhovatel řídí Přijímací diskuzi z pohledu času, NESMÍ zapojovat Představení (max. 5 minut) - kandidát se představí přítomným - nenásilná a otevřená self-prezentace Otázky TTC (max. 30 minut) - kolo otázek ze strany kolegů - otázky zcela otevřené, neexistuje žádný limit či tabu Otázky Kandidát (max. 10 minut) - kolo otázek pokládaných kandidátem - opět zcela otevřené bez limitů Rozloučení a závěr (max. 30 minut) - rozloučení se s kandidátem - každý přítomný svůj subjektivní názor. Diskuze se nepřipouští - navrhovatel vyzve přítomné k vyjádření (včetně sebe) - pokud všichni přítomní ANO -> máme nového kolegu - pokud byť jen jeden přítomný NE -> nemáme nového kolegu - pokud někdo DALŠÍ KOLO -> Přijímací diskuze se opakuje
 9. 9. Propouštění z firmy Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER Proces Propouštění začíná, když některý kolega vyzve jiného kolegu, aby z firmy odešel. I. fáze - vyzývající a vyzývaný hledají řešení - vyzývaný může přednést návrhem na obnovení důvěry - vyzývaný si uvědomí, že jinde bude lépe II. fáze - nedaří se shoda z I. fáze - přizván kolega/prostředník (na konkrétním prostředníkovi se MUSÍ oba shodnout) - prostředník NENÍ arbitr/soudce (navrhovat řešení, která vedou k obnovení důvěry) III. fáze - nedaří se shoda z II. Fáze - prostředníkem je Panel kolegů (min. 3 kolegové, na kterých se II. Fáze dohodne) - Panel NENÍ soudcem (hledá návrhy pro obnovení důvěry) IV. fáze - pokud neuspěje ani Panel - přizván do fáze III. ředitel či jednatelé firmy - automaticky vystupují v roli arbitra/soudce Podmínka mlčenlivosti - jelikož jsou veškeré spory a konflikty osobní povahy, je striktně dodrženo pravidlo mlčenlivosti pro všechny zúčastněné.
 10. 10. Vrána k vráně sedá - aneb Když lidé vybírají lidi RADEKMAJER Baví nás dělat věci jinak

×