Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vlastní cestou: Ján Košturiak - náhledové PDF

614 views

Published on

Náhledové PDF knihy http://www.peoplecomm.cz/vlastni-cestou

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vlastní cestou: Ján Košturiak - náhledové PDF

 1. 1. Ján Košturiak VLASTNÍ CESTOU 10_Kosturiak_VC_(final).indd 110_Kosturiak_VC_(final).indd 1 4. 4. 2016 9:57:254. 4. 2016 9:57:25
 2. 2. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 210_Kosturiak_VC_(final).indd 2 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 3. 3. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 310_Kosturiak_VC_(final).indd 3 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 4. 4. Učebnice, odborná literatura (Společenské, humanitní vědy) Management, řízení, lidské zdroje, manažerská literatura Tato kniha, stejně jako i další tituly z nakladatelství PeopleComm, je součástí našich dlouhodobých snah pozměnit dosavadní způsoby práce i podnikání u nás směrem k větší míře svobody a zodpovědnosti. Většinu příjmů z pro- deje knih používáme k financování dalších projektů. Jejich zakoupením nás tak podpoříte v úsilí o svobodnější a zodpovědnější firemní prostředí v Če- chách a na Slovensku. Naše knihy nejsou v běžné distribuci. Pomozte nám je prosím dostat k li- dem, kterým mohou pomoci. Pokud vás tato kniha potěší, podělte se o svůj názor na: http://www.peoplecomm.cz/vlastni-cestou V případě, že s námi sdílíte poslání, projděte si naše další projekty: www.svobodavpraci.cz, svobodanazivo.cz a www.tomashajzler.com Jestli chcete použít kteroukoli část textu do rozsahu jedné strany, poslužte si. Pokud chcete využít větší část textu, kontaktujte nás na: info@peoplecomm.cz Aktuální přehled a informace o tom, kde je naše knihy možné koupit, nalez- nete na: www.peoplecomm.cz Copyright © Ján Košturiak, 2016 Czech Edition © PeopleComm, 2016 ISBN 978–80–87917–21–3 10_Kosturiak_VC_(final).indd 410_Kosturiak_VC_(final).indd 4 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 5. 5. 5 Předmluva nakladatele Narodil jsem se v Československu. Většinu prázdnin jsem trávil u Dunaje a během roku u nás doma zněla slovenština z  televize i  z  rádia jen o  trochu méně často než čeština. Vlastně mi ty dva jazyky zněly jako jeden. Až po letech – to už jsme měli děti – k nám přijeli kamarádi ze Slovenska a já si všiml, že naše dcera Valérie jim nerozumí. Přitom stejně stará Sonička z Bratislavy se mnou konverzovala, jako bych mluvil slovensky. Tehdy mi poprvé došlo, že se něco změnilo. Začal jsem si všímat toho, kolik českých knih se prodává na Slovensku, zatímco narazit v českém knihkupectví na knihu psanou slovensky je skoro nemožné. Když jsme pak v roce 2013 pořádali v Bratislavě konferenci Sloboda Naživo, uvědomil jsem si, v kolika oblastech se česká a slovenská kultura liší a jak moc se my Češi a Slováci doplňujeme. Mimochodem z Čech na Slobodu Naživo tehdy přijelo asi deset lidí a na videa1 z přednášek se u nás prakticky nikdo nepodíval. Na této konferenci vystupoval i Ján Košturiak, jehož knihu právě držíte v rukou. Jeho jméno jsem poprvé zaznamenal zhruba v  roce  2005, když mi kamarád poslal jeden jeho článek popisující nejčastější absurdity fungování dnešních korporací. Nadchlo mě, že v Česku-Slovensku žije někdo, kdo je umí nejenom vidět, ale i velmi srozumitelně a čtivě popsat. Zjistil jsem, že Jáno je bývalý vysokoškolský profesor, který se léta zabýval zvyšováním produktivity, tj. tím, jak ve firmách 1 K zhlédnutí na: 2013.svobodanazivo.cz 10_Kosturiak_VC_(final).indd 510_Kosturiak_VC_(final).indd 5 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 6. 6. 6 „dostat z lidí víc za míň“, a že tedy některé dnešní absurdity sám pomáhal zavádět. Až si jednoho dne uvědomil, že tato práce ho vlastně vůbec netěší. Zjistil, že co ho vskutku zajímá, je smysl i jakési „polidštění“ podnikání a člověk v organizaci. Našel jsem v něm spřízněnou duši, inspiraci a časem i svého učitele.DvakrátvystupovalnaSvoboděNaŽivoa společnějsme uspořádali několik workshopů. Z každého takového setkání jsem odcházel s otázkou: Jak tuhle mimořádnou osobnost a jeho myšlenky „zpopularizovat“ i u nás v Čechách. Sice u nás už dlouhou dobu působí – spolupracuje s Bernardem, Linetem a dalšími známými firmami –, přesto ale jeho práci a názory řada českých podnikatelů vůbec nezná. Mně se zdá být příčina jasná. Stačí, abych si vzpomněl na to, jak se naše děti poprvé tvářily na slovenštinu. Pro velkou část mladší generace je to cizí jazyk. Když mi zkraje roku 2015 poslal Ján rukopis této knihy, neváhal jsem ani minutu a navrhl, abychom ji v PeopleCommu vydali. On souhlasil a my se společně s editorkou Lenkou Kavalířovou pustili do několika kol čtení, komentování a přepisování. Sám jsem tu knihu přečetl v přípravné fázi celkem šestkrát a pokaždé jsem po ní mizerně spal. Jánovy myšlenky mi nedaly. Obdivuji jeho postřehy, schopnost formulovat je a zasadit do kontextu. Líbí se mi, jak trefně a vtipně popisuje současný stav, ale hlavně že umí také navrhnout řešení, ukázat cestu. Faktem je, že žijeme v turbulentní době. Období určitých jistot, předvídatelnosti či stability, jakkoli relativních, končí. I když to mnohým začíná znít hrozivě, v práci i podnikání bude třeba spoléhat stále více sám na sebe. Konkurence nikdy nebylo více a zákazník nikdy nebyl náročnější. Práce, jak ji chápeme dnes, bude ubývat. Všechny dosavadní recepty, jak přežít a prosperovat, zastarávají. Je třeba pochopit svůj život a jeho zákonitosti a v souladu s nimi, podle vlastního receptu si vytvořit práci či vy/pře-budovat svoje podnikání. Právě o tom Ján v této knize píše. Pozoruhodné je, s jakou vervou nás nabádá, abychom přemýšleli sami o sobě, abychom neseděli jen tak s rukama v klíně a místo toho se zabývali tím, co je pro nás v životě opravdu důležité, co nás těší. Jako by nás 10_Kosturiak_VC_(final).indd 610_Kosturiak_VC_(final).indd 6 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 7. 7. 7 držel za límec a třásl s námi: „Člověče, přestaň fňukat. Podívej se nejprve sám do sebe, pak se rozhlídni kolem sebe a něco dělej.“ Tohle dělá velmi upřímně, se svým neodolatelným temperamentem a  jemným humorem. Hlavně však přesvědčivě, protože mluví ze své bohaté letité zkušenosti. Děkuji Jánovi za to, že knihu napsal a vytrvale s námi pracoval na její finální podobě. Díky Lence Kavalířové za obrovský kus editorské práce. Aničce Jurkové, stejně jako u všech našich ostatních knih, děkuji za precizní jazykovou korekturu, Mariánu Rudincovi vděčíme za ilustrace a návrh obálky, Bohouši Bednářovi díky za kvalitní a pěknou sazbu. Vás všechny, které Jánovy myšlenky obohatí, prosím, abyste nám tuto knihu a další Jánovy texty pomohli dostat k lidem, které mohou inspirovat a dodat jim odvahy při hledání jejich „vlastní cesty“. Děkuji vám za to. Přeji vám inspirativní čtení. Tomáš Hajzler PeopleComm 10_Kosturiak_VC_(final).indd 710_Kosturiak_VC_(final).indd 7 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 8. 8. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 810_Kosturiak_VC_(final).indd 8 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 9. 9. 9 Úvod Setkal jsem se s moudrým člověkem, který procestoval celý svět. Řekl mi: „Náš život je hledání vlastní cesty. Byl by hřích přestat cestu klestit a prosekávat, čekat nebo plýtvat vymezeným časem, doufat v něco či v někoho, že nám cestu ukáže a jeho šlépěje budeme prostě následovat. Neznám jiný úspěch než žít svůj život po svém a kráčet svojí vlastní cestou. Každému z nás patří pouze jeden příběh — ten náš.“ Autor těchto slov profesor Milan Zelený2 mě hodně na- učil. I moje zkušenosti, které jsem posbíral za svého působení v mnoha podnicích, mi ukázaly, že nemá smysl osvojovat si a kopírovat ani ty nejlepší praktiky3  — nepodaří se vytvořit druhou Toyotu, Kyoceru, Apple nebo firmu Baťa. Potom jsem potkal Standu Bernarda. Popíjeli jsme spolu pivo a vyprávěli si o jeho vlastní cestě, kterou se společnost Rodinný pivovar Bernard stala výjimečnou a úspěšnou v konkurenci s glo- bálními hráči. Poslání „vlastní cestou k poctivému českému pivu“ vycházelo z ověřených hodnot — otevřenosti, důvěry, spolupráce, odpovědnosti a pozitivity, které Standa Bernard se svými spolupracovníky ve společnosti definoval. 2 Milan Zelený (nar. 1942) — jeden z nejcitovanějších českých ekonomů, působí většinu svého života v USA. Je profesorem na Fordham University NY, vydává časopis Human Systems Management, založil Nadaci ZET — více na www.milanzeleny.com 3 Nejlepší praktiky — vybrané metody a zkušenosti, které se osvědčily v nejúspěšnějších firmách a ostatní se pokoušejí využívat je pro dosažení úspěchu. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 910_Kosturiak_VC_(final).indd 9 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 10. 10. 10 Četl jsem i  knihy, které popisovaly „zaručenou cestu k úspěchu“, a navštěvoval jsem „manažerské a podnikatel- ské“ kurzy, které však byly spíše školou manipulace s lidmi než skutečným hledáním vlastní cesty. Učili nás v nich, aby- chom nepoužívali slovo „problém“, nýbrž „úspěch“, nebo aby- chom hloupost označili za „originální“ myšlenku a jídlo, které se nedá jíst, za „zajímavé“. Ti blázni nám říkali, jak se máme oblíkat, gestikulovat a pracovat s hlasem. Já jsem se ale nechtěl stát manipulátorem ani animátorem. A tak jsem vykročil na svoji vlastní cestu. Začátkem de- vadesátých let jsem měl možnost pracovat ve firmě AESOP, GmbH, kde jsme tehdy v absolutně svobodném prostředí s  vášní vyvíjeli výjimečný simulační program Simple++. Neměli jsme pracovní dobu, zápisy z porad a vlastně ani porady. Byla to dobrá firma, kde jsme dělali to, co nás bavilo, nejlépe, jak jsme uměli. Firma byla velmi úspěšná a  její zakladatelé  — Bernd a Reinhard Beckerovi — ji po nějaké době předali nadnárodní společnosti, která v ní pak postupně zabila veškerou svobodu i kreativitu. Jsem však rád, že náš produkt Simple++, byť pod jiným názvem (PlantSimulation), patří dodnes ke  světové špičce. Později mi Bernd sdělil, že založil další firmu, a požá- dal mě o spolupráci. To už jsem měl na Slovensku svoji vlastní společnost IPA Slovakia a Bernd společnost iQvolutions. Vy- vinul 3D skener a speciální program na 3D skenování a mo- delování stavebních objektů. Dva studenti z  třetího roč- níku vysoké školy v Žilině si za dva týdny tuto technologii osvojili; koupili jsme stoly, židle a dva počítače. Studenti se s nadšením pustili do práce — než skončili se studiem, měli patnáct spolupracovníků a za sebou projekty v automobil- kách po celé Evropě. Bez potřeby studovat management a podnikovou organizaci. Jejich firma dnes patří v oblasti 3D skenování a modelování ke světové špičce. Nečetli žádné knížky o cestách k úspěchu ani nezískali titul MBA — našli si svoji vlastní cestu. Později jsem se setkal s mladou dámou Ivanou Tvrdov- skou, která měla našlápnuto na dobrou kariéru v  oblasti 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1010_Kosturiak_VC_(final).indd 10 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 11. 11. 11 managementu kvality a norem ISO 9000. Jediným problémem pro ni bylo, že ji to vůbec nebavilo, i když na toto téma napsala disertaci. Chtěla podnikat, ale měla strach, protože profesoři na univerzitě (kteří nikdy nepodnikali) jí pět roků vykládali o různých metodách a postupech, které jsou pro podnikání nezbytné. Ptala se mě, jak začít, a měla na mysli různé SWOT analýzy, matice a podnikatelské plány. „Jak začít? Začít!“ byla moje odpověď. A začala. Opustila zaměstnání, k titulu Ph.D. si dodělala učiliště a začala péct zá- kusky, dorty a hledat svoji vlastní cestu. Nedávno jsem seděl v její kavárně, vzpomínali jsme na začátky a klikatou cestu, která stále pokračuje, a Ivana byla šťastná. Běhaly kolem ní její tři děti, manžel pomáhá s opravou prostor a rozvozem cuk- roví, ve výrobě u ní pracuje paní, která má 9 dětí a jen těžko by si hledala práci v nadnárodním koncernu. Mezitím se naše firma IPA rozrostla a stala se lídrem na trhu. Někteří lidé nás začali kopírovat a napodobovat, a to nás povzbuzovalo v přesvědčení, že jdeme správnou cestou — když jsme měli pocit, že už nemůžeme dál, nepolevili jsme, ale naopak 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1110_Kosturiak_VC_(final).indd 11 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 12. 12. 12 jsme přidali. V Česku si nás někdy pletou s podobnou firmou, která používá název naší společnosti pozpátku a zahájila svoji činnost s našimi materiály. Nevadí, každý má svoji cestu. A  potom přišly roky, kdy jsem měl možnost setkat se s větším počtem úspěšných lidí, kteří šli svou vlastní cestou a vybudovali úspěšné firmy. Byli mezi nimi například Zbyněk Frolík (Linet), Ivan Boruta (Borcad), Miloslav Karaffa (Elcom), Vlado Levársky (OMS), Ivan Baťka (Fosfa), Julo Berith (VRM), Miro Kunsch (Ipesoft), Mišo Meško (Martinus), Igor Kočiš (GA Drilling), Štefan Súkeník (Kinekus), Jozef Antošík (Preto), Šte- fan Kassay (I.D.C. Holding), Mišo Hrabovec (Anasoft) nebo Miro Trnka (Eset). Setkal jsem se i s úspěšnou ředitelkou, která dnes vyrábí by- linková lízátka, manažerem, který vrátil firmě služební BMW a začal prodávat e-biky, i s top manažery, kteří opustili zlatou klec a našli svobodu a svoji vlastní cestu. Potkal jsem Tomáše Hajzlera4 a úžasnou komunitu lidí ko- lem něho, pro které jsou těžkopádné hierarchie, byrokratické korporace a šplhání do zlatých klecí něčím nepředstavitel- ným, aby kvůli tomu mrhali svými talenty a životy. I do naší Podnikatelské univerzity někdy nastoupí manažeři z velkých nadnárodních firem a po roce opouštějí jistoty a vstupují do světa rizika a podnikání. Když se jich ptám, proč to dělají, říkají mi, že se jim otevřely oči a chtějí žít a nacházet v životě a v práci smysl, ne jenom peníze. Všichni úspěšní podnikatelé, které jsem potkal, měli spo- lečné tři vlastnosti: • Výkonnost. Tím však nemám na mysli to, že nepřetržitě pracovali a padali únavou, ale schopnost rozlišovat dů- ležité věci, věnovat se jim a eliminovat všechno ostatní. Dokázali se zaměřit na to podstatné a byli schopni bez 4 Tomáš Hajzler — píše a přednáší především o tématech spojených se svobodou v práci a zodpovědností firem. Je autorem knihy Peníze, nebo ži- vot? a s dalšími lidmi organizuje konferenci Svoboda naživo. Více na www. tomashajzler.com 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1210_Kosturiak_VC_(final).indd 12 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 13. 13. 13 velkých prognóz a  plánů rychle vyhodnocovat situaci, zkoušet, opravovat, učit se a jít dopředu. • Vášeň pro to, čemu se věnují. Ta je poháněla více než vydě- lávání peněz, které jako by bylo jenom vedlejším produk- tem. • Snahu o absolutní mistrovství v daném oboru. Nespo- kojili se s průměrem nebo napodobováním konkurence, nepoohlíželi se po „nejlepších praktikách“, ale nekompro- misně se zaměřili na výjimečnost a dokonalost. Všichni hledali svoji vlastní cestu, měli odvahu učinit kroky, jejichž výsledek byl nejistý, a někdy se ukázal do- konce jako chybný. Dokázali však takový krok rychle na- pravit, poučit se a znovu vykročit správným směrem. Jsou lidé, kteří jdou vlastní cestou, a jsou lidé, kteří mají strach vykročit, a  tak raději analyzují a  kritizují kroky a  cesty druhých. Co myslíte, kteří z nich jsou úspěšnější? Kdo po- souvá svět vpřed? Inovace a pokrok nevznikají na stolech byrokratů, kteří rozdělují peníze, jež sami nevydělali, nevznikají ani na přednáškách univerzitních profesorů, kteří o  inovacích píšou knihy, ani v prezentacích a reportech konzultantů, kteří často radí druhým v tom, co sami nikdy nedělali. Po- krok světu přinášejí leckdy nedostudovaní technici a pod- nikatelé, kteří nepotřebují zkoumat budoucnost a analyzo- vat, proč něco nejde, ale snaží se pochopit měnící se věci kolem sebe a reagovat na ně. Jedni se chtějí pojistit proti změnám a riziku, ti druzí ze změn a nejistoty čerpají, učí a rozvíjejí se. Úspěšné české a  slovenské firmy, které znám, neměly podle příruček a  „moudrých“ knih nikdy najít místo na přeplněném trhu. Jejich zakladatelé věděli o byznysu, do kterého se chtěli pustit, velice málo. Měli však odvahu, vá- šeň, ochotu riskovat a experimentovat. Měli mnohem více než mnozí manažeři velkých korporací, kteří „počítají fa- zolky“, hrají na jistotu a berou za to slušné bonusy. A když je vyhodí, přestoupí do jiného družstva. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1310_Kosturiak_VC_(final).indd 13 4. 4. 2016 9:58:304. 4. 2016 9:58:30
 14. 14. 14 „Když se bojíte udělat chybu, nikdy nepřijdete s ničím originál- ním,“ řekl Ken Robinson.5 V posledních dvaceti letech jsem poznal mnoho firem, ve kterých manažeři často dělají mnoho hloupostí, ačkoli zpravi- dla s dobrým úmyslem. Kromě toho, že tak zbytečně utrácejí svůj čas a energii, snižují i výkonnost svých spolupracovníků, přestože ve skutečnosti ji chtějí zvýšit. Svět se změnil. Musíme se naučit spoustu nových věcí, ale i odnaučit mnohé věci, které nás naučili na manažerských ško- lách. Ačkoli se to možná ještě někomu nezdá, svět podnikání prochází zásadní transformací — odstraňují se zbytečné zpro- středkovatelské mezičlánky, prosazuje se masová kustomi- zace6 a „samoobsluha“. Milan Zelený doporučuje strategii 3P: pochopit, co se děje, přizpůsobit se novému světu a využít příležitostí, které transformace přináší. „Udělej první krok. Zasaď strom. Zamysli se, rozhlédni se — pak zasaď další strom a ještě třeba keř. Přemýšlej. Každým krokem přetváříš své prostředí i okolí — ale hlavně sebe. Pak je náhle jasné, kam přijdou konvalinky, kam patří jezírko a kam krmítko. Až ko- nečně víš — intuitivně a bezpečně —, co s tím a jak dál. Nevstoupíš dvakrát do stejné, neměnné řeky, protože ses po svém prvním osmě- lení tolik změnil. Každým krokem měníš sám sebe. Nejtěžší je ten první krok… (…) Hledej si vlastní cestu — jen tak obohatíš svět, jen tak rozší- říš jeho (a tak i svoje) možnosti. Každé kopírování, opisování a napo- dobení cest druhých náš svět ochuzuje, zestejňuje, zužuje náš poten- ciál, vytváří monokulturu. Hledej svoji cestu. Pak už nebude cesta, ale jen tvé šlépěje. Buď sám sebou; neposlouchej taktovku, přestaň už skákat…“ (Milan Zelený)7 5 Ken Robinson (nar. 1950) — anglický profesor z University of Warwick, autor několika knih, řečník a expert v oblasti vzdělávání — více na: sirkenro- binson.com 6 Masová kustomizace — systém, ve kterém si zákazníci sami konfigurují výrobky nebo služby. Podmínkou je, aby takové výrobky zákazník dostal za stejnou cenu jako standardní zboží (nejde tedy o nadstandardní „výrobu na míru“). Více v kapitole „Masová kustomizace“, s. 111. 7 www.milanzeleny.com 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1410_Kosturiak_VC_(final).indd 14 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 15. 15. 15 „Dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky je definicí šílenství,“ řekl kdysi Albert Einstein. A řekl také, že informace nejsou znalosti. Jsou firmy, kde sbírají, analyzují a prezentují informace (popisují a plánují akce), a jsou firmy, kde rozvíjejí znalosti (soustřeďují se na akce a na schopnost úspěšné realizace). Které firmy jsou úspěšnější? Půjdete na oběd ke kuchaři, který si jen čte v kuchařských knihách, nebo raději k takovému, který umí perfektně vařit? V posledních patnácti letech jsme v naší firmě detailně analyzovali potenciál výkonnosti ve více než 210  českých a slovenských firmách a provedli rešerše stovek nejvýznam- nějších knih a článků z oblasti inovací a výkonnosti podniku. Většina popisovaných metod byla využívaná na konci minu- lého století ve velkých amerických firmách a jejich využití je dnes u nás diskutabilní. Setkávám se s podnikateli a vrcholovými manažery firem a říkám jim: „Přestaňte blbnout, podnik není stroj, nespolé- hejte se na to, že informační systém za vás něco vyřeší — bu- dete dělat nadále hlouposti, jenom rychleji než předtím.“ Benchmarking8 a „nejlepší praktiky“ vás přivedou tam, kam vás vedly mnohé učitelky, když jste chodili do školy — k šedému průměru. Udělejte si benchmarking a shromážděte všechny metody, které využívají ostatní firmy — a budete všichni stejní! Pokuste se oslovit svým produktem nebo služ- bou široké masy — a vytvoříte nudný produkt nebo průměr- nou službu. Neuděláte nic výjimečného, nic, co by vám dávalo naději na dlouhodobý úspěch a právo na přežití. První část této knihy pojednává o tom, kterých chyb se v  podnicích opakovaně dopouštíme ve snaze dosáhnout úspěchu, jak se ochuzujeme o  výkonnost tím, že chceme být co nejvýkonnější, a přitom mnoho věcí děláme zbytečně a plýtváme časem. Ve druhé části jsou popsány postupy, kte- rak se odlišit, být výjimečný či dělat věci jinak. Seth Godin mluví o fialové krávě, Steve Jobs se držel hesla „think diffe- rent“ a firma Toyota se řídí heslem „nic není nemožné“. Dělat 8 Benchmarking — porovnávání se s nejlepšími podniky v daném odvětví. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1510_Kosturiak_VC_(final).indd 15 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 16. 16. 16 věci po svém je zábavné. A to je třetí prvek této knížky. Jak dělat věci, které nás baví, s vášní a s dobrým pocitem. Jak najít práci, která nás naplňuje a posouvá od zaměstnání, kde jenom vyděláváme peníze, k povolání, kde nacházíme smysl a svobodu a ve kterém se stáváme mistry. Mnoho lidí žije ve světě „potom“. Od osmi do čtyř to ně- jak přetrpět v práci a pak být se svojí rodinou nebo koníčky. Celé měsíce chodí do práce a pak jedou na dovolenou, kde si to všechno vynahradí. Celý život tvrdě pracují a šetří a až v důchodu budou žít tak, jak si představovali. První chybou je protiklad, do kterého někdy stavíme svoji práci a život. Práce je nutné zlo, jehož prostřednictvím vyděláváme peníze, které „pak“ můžeme utratit za příjemnější věci. Druhou chybou je, že rodinu, dovolenou a důchod máme až „na potom“, kdy budeme mít čas a peníze. Je to podobné jako člověk, který se chtěl zbavit svého stínu a utíkal před ním tak dlouho, až padl vyčerpáním a zemřel. Nedávno jsem četl jeden příběh. Manažer velké firmy po- zoroval jednou v malé vesničce rybáře, který ráno vytáhl úlo- vek z moře a šel za svojí rodinou. Dali se do řeči a rybář mu o svém životě. Ráno nachytá pár ryb, pak si hraje se svými dětmi, odpoledne drží siestu se svou ženou, večer si zahrají, zazpívají a dají si sklenku vína s přáteli. Manažer se rozhodl, že mu tento „neproduktivní“ život pomůže zlepšit, a začal mu radit, jak nachytat více ryb, koupit si větší loď, zaměstnat pra- covníky, vybudovat další firmy na zpracování a konzervaci ryb a jak tento koncern řídit z velkého města. „A jak dlouho by to celé trvalo?“ zeptal se rybář. „Možná dvacet nebo dvacet pět let, ale pak bys mohl všechno prodat na burze a byl bys velmi bohatý,“ řekl mu manažer. „A co bych z toho měl?“ zeptal se rybář. „Mohl by ses z velkého města přestěhovat do malé vesničky, chytat si ryby jen tak pro zábavu, hrát si s dětmi, držet odpoledne siestu se svou ženou a večer si dát sklenku vína s přáteli a zazpívat si,“ řekl mu manažer s titu- lem MBA. Nevím, kdo vymyslel, že by lidé měli pracovat právě osm hodin denně, v  budově, která je k  tomu určená, oblečeni 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1610_Kosturiak_VC_(final).indd 16 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 17. 17. 17 v oblecích a kravatách nebo jiných úsměvných úborech. Já jsem před časem pracoval doma na zahradě a zároveň jsem si léčil polámané kosti po pádu z kola. Oddechl jsem si a udělal jsem mnohem víc, než kdybych chodil do práce. Ne potom, ale nyní žijeme svůj život. Nás méně chápavé je možná třeba sho- dit z kola, aby se nám rozbřesklo, abychom se zastavili a sedli si na zahradě. Udělejte si dovolenou každý měsíc, jděte do dů- chodu čtyřikrát do roka a užijte si ho. Odstraňte rozpor mezi svým životem a prací. Kdy? Udělejte to teď, ne potom… Tyto řádky píšu v Thajsku, na terase hotelu u moře, po koupání v moři a jde mi to lépe než někde v kanceláři. Staří Řekové měli dva bohy. Jmenovali se Chronos a Kai- ros. Ten první je zobrazován jako mocný zuřivec, který zabíjí své děti, tak jako nezadržitelně plynoucí čas ničí to, co v něm kdysi vzniklo, aby mohlo přijít na svět něco nového. Kairos (Chronův vnuk) má vzhled mladíka s holou hlavou a vpředu s hustou kšticí vlasů. Říká se, že příležitost je třeba chytit na pačesy. Chronos symbolizuje neustálý pohyb všech těles ve vesmíru a rovnoměrné plynutí času. Kairos je ponoření se do přítomného okamžiku, čas rozpoznání jedinečné příležitosti, čas důležitých rozhodnutí, ale i čas vychutnání neopakova- telné chvíle života. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1710_Kosturiak_VC_(final).indd 17 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 18. 18. 18 „To se ti snadno řekne, ale není jednoduché mít práci, která tě baví, pracovat občas doma nebo si udělat jen tak volno, když se ti zachce,“ postěžují si někdy lidé. Mají pravdu. Když se jich ptám, kdy to chtějí změnit, odpovědí mi, že potom. A o tom je třetí část této knížky — jak být svobodný v životě a v práci, jak dělat věci, které dávají smysl a přinášejí nám radost, jak dělat velké věci, které obohacují tento svět a lidi kolem nás. Knihu jsem tedy rozdělil do tří částí, které začínají pís- menem V: 1. Výkonnost 2. Výjimečnost 3. Vášeň Pokud jde o úspěšné podnikání a život, tyto tři oblasti pova- žuji za důležité. Výkonnost znamená především zjednodu- šovat a odstraňovat to, co je nadbytečné (to, kde každý den plýtváme a ztrácíme čas zbytečnostmi). Je tedy podstatné umět poznat důležité věci a věnovat se jim a všechno ostatní eliminovat. Mnoho firem i lidí se při rozvoji své výkonnosti zabývá otázkami, co a jak mají dělat. Na prvním místě je však otázka proč. Můžete mít nejvýkonnější firmu na světě, která vyrábí psací stroje nebo telefonní ústředny, ale když každý píše na počítači a telefonuje mobilním telefonem, nemá taková firma nejspíš smysl. Můžete být kdovíjak výkonní, můžete dokázat za den udělat mnoho věcí a vydělat spoustu peněz, ale na sklonku života třeba přijdete na to, že jste rychle lezli po žebříku, který byl opřený o nesprávnou stěnu. A už ne- máte čas to změnit. Výjimečnost znamená pochopit světové trendy a najít vlastní cestu. Nejde o slepý benchmarking a napodobování nejlepších praktik, ale o hledání něčeho jedinečného, v čem můžeme být nejlepší na světě. Ano, mluvíme o kreativitě, inovacích a schopnosti experimentovat a hledat nová řešení. Je to cesta hledání, riskování a pokusů — všechno třeba ne- vyjde hned napoprvé a něco možná nevyjde vůbec. Důležitá 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1810_Kosturiak_VC_(final).indd 18 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 19. 19. 19 je i  vytrvalost, trpělivost a  opravování chyb a  omylů na cestě k výjimečným řešením. Všechny velké věci na světě vytvořili lidé s vášní, se zá- palem a skutečným zájmem pro to, čemu se věnují. Ani vý- konnosti a výjimečnosti nelze dosáhnout bez vášně — stačí si vzpomenout na velké umělce, vynálezce, inovátory a podni- katele. Velké věci nevznikají s vidinou peněz — lidi motivuje svoboda a touha tvořit je. Slovo vášeň budu v této knize používat v pozitivním smy- slu — jako nadšení nebo radost. Toto slovo má však i negativní význam, kdy může vášeň k práci vést k závislosti, posedlosti a workoholismu. Je to podobné nebezpečí jako závislost na alkoholu, drogách nebo hazardních hrách. Jsem přesvědčený o tom, že žádná vášeň by neměla narušit integritu naší osob- nosti a rovnováhu s naším osobním životem. Zvu vás tedy do světa inspirace a impulzů, které jsem posbíral na své cestě, s nadějí, že vám snad pomohu objevit vaši vlastní cestu. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 1910_Kosturiak_VC_(final).indd 19 4. 4. 2016 9:58:314. 4. 2016 9:58:31
 20. 20. 263 a nakupovat přímo — od lidí v naší vesnici, od ověřených a slovenských výrobců, bez zbytečných mezičlánků, které nám lžou a okrádají nás. Lidé se chtějí propojovat a komunikovat přímo, vznikají open source komunity, v nichž jsou technická řešení nebo programové kódy přístupné celému světu a rozvíjejí se takto mnohem rychleji. I Elon Musk, tvůrce elektromobility a elek- tromobilu Tesla, se rozhodl otevřít světu patenty své firmy. Věřím, že si dokážeme spravovat náš svět i bez politiků, po- máhat lidem i bez nadací, tvořit a vyměňovat si věci a služby i bez bank a obchodních řetězců. Dnes dokáže 3D tiskárna vytisknout dům a složité tvary výrobků z různých materiálů, dokážeme se učit přes internet a komunikovat přímo s autory nových objevů, teorií a uměleckých děl. Dokážeme ovládat složitá zařízení na dálku, operovat lidský mozek nebo řídit letadlo nebo kombajn, řešit složité projekty a úkoly v síti, kde jsou lidé vzdálení tisíce kilometrů. Mezičlánky mizejí, neboť zbytečně zdržovaly a zvyšovaly náklady. Je pravda, že s mezičlánky mizejí i pracovní místa, ale zároveň vznikají nové příležitosti vytvořit si vlastní práci, která bude mnohem užitečnější a zábavnější než razítkování formulářů, lepení kuželek nebo mačkání knoflíků v parla- mentu podle vztyčeného prstu zbytečného mezičlánku. První krok Mnozí lidé studují knihy o úspěšném podnikání a životě, vy- mýšlejí strategie a plány. Snaží se předpovídat budoucnost a co nejlépe se na ni připravit. Svět se však mění tak rychle, že to stratégům a plánovačům nevychází. Předělávají své analýzy, prognózy a akční plány, snaží se vyhnout riziku a výsledkem je, že stojí na místě — s hromadou nepoužitelných a nepo- užitých analýz a plánů. A jiní lidé, někteří v Číně, jiní v Koreji, Vietnamu, Malajsii nebo Singapuru jdou dopředu, udělají první krok, vyhodnotí ho, připraví krok druhý a pokračují. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26310_Kosturiak_VC_(final).indd 263 4. 4. 2016 9:59:014. 4. 2016 9:59:01
 21. 21. 264 Kroky znamenají pohyb a aktivitu. Umožňují nám posu- nout se dál, lépe poznat prostředí a připravit se na kroky, které následují. Kroky se pohybujeme k cíli, nesprávné kroky mů- žeme opravit a vykročit znovu, učíme se, získáváme znalosti a zkušenosti. Plánování bez vykročení znamená stát na místě, aniž bychom zahlédli kousek další cesty před sebou, něco no- vého se naučili, posílili se a kráčeli dál. Je to pasivita, obava z chyb a budoucnosti, je to to nejhorší, co můžeme v dnešní době dělat — nedělat nic a stát na místě. Na diskotékách tančí s nejkrásnějšími dívkami ti, kteří vy- kročí, a ne ti, kteří si dodávají odvahu u baru. V podnikání jsou úspěšní ti, kteří udělají první krok, z něj odvozený krok druhý a postupně předběhnou teoretiky, kteří hledají „optimální ře- šení“, bojí se riskovat a vykročit. Ti první jsou odvážní a úspěšní podnikatelé, ti druzí obyčejně píší a  učí teorie o  podnikání a inovacích — o tom, co sami nikdy neměli odvahu udělat. Kráčet a hledat vlastní cestu neznamená ignorovat teorie, dobré zkušenosti a praktiky druhých, není to nezodpovědné riskování, hazardování ani nějaké náhodné zkoušení a opra- vování. Je to objevování, učení se a pohyb kupředu — v pod- nikání i ve svém osobním rozvoji. Svět se mění. Už to není ten stabilní a předvídatelný svět, o jakém psali knihy učitelé strategického managementu a pod- nikání. Mnohé změny jsou nepředvídatelné a velmi rychlé. Když vstupujete do neznámého prostředí, tak je těžké napláno- vat správně 100 kroků. Můžete však udělat první krok. Ten ne- může být nesprávný, protože je první. Tak jako u dítěte, které se učí chodit nebo psát, nebo u podnikatele, jenž se pokouší o úspěch u svého prvního zákazníka. Je to první krok. Můžeme se vrátit a vykročit jiným směrem, ale už máme zpětnou vazbu a malou zkušenost. Můžeme změnit směr nebo velikost dalšího kroku a znovu uvidíme výsledek, vnímáme nové prostředí a získáváme novou zkušenost. Postupně se rozjíždíme, kroky jsou rychlejší a směr jasnější. Z předchá- zejících kroků vznikají kroky další, prostředí již není zcela neznámé, všechno nám jde najednou lépe, začínají nás pova- žovat za odborníky, experty, profesionály. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26410_Kosturiak_VC_(final).indd 264 4. 4. 2016 9:59:014. 4. 2016 9:59:01
 22. 22. 265 Jen proto, že kráčíme, učíme se a jdeme dopředu. Ne- máme konečný cíl a nikdy nebudeme „za vodou“, protože objevujeme novou krajinu svého života a cíle se nám na- jednou vynořují v jednotlivých krocích naší cesty. Toto je strategie — v životě i v podnikání. Začíná prvním krokem a nikdy nekončí. Postupně zjišťujeme, že kolem nás kráčejí jiní, i oni hledají další kroky, objevují, učí se. Když naše síly slábnou, kroky jsou menší a nejistější, začínají prošlapávat další cestu oni. Jsou mladí, s vlastními pohledy na svět, no- vými řešeními a cestami. Prvním krokem začíná život. Chlapec, který ho neudělá, nechytí za ruku to správné děvče, nedostane šanci na krok další. Podobně jako podnikatel, který nezačne, bude možná jednou vyprávět mládeži, jaké měl kdysi úžasné myšlenky, jenže ho předběhli jiní. Nikdo ho nepředběhl, ostatní kráčeli a on se bál vykročit. Neudělal první krok, a tak nedostal šanci na druhý ani na třetí. Takhle to v životě je. Udělejte první krok a on vám ukáže krok druhý. Nebo neudělejte nic. Někdy říkám mladým lidem, že mají dvě výhody — mají v sobě energii udě- lat ještě mnoho kroků a vědí tak málo, že mohou jít libovolným směrem. A toto objevování je na našem životě krásné a neopa- kovatelné. Tak do toho. Žádný strach. Jednoduše udělejte první krok. A pak uvidíte, jaké úžasné věci se budou dít. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26510_Kosturiak_VC_(final).indd 265 4. 4. 2016 9:59:014. 4. 2016 9:59:01
 23. 23. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26610_Kosturiak_VC_(final).indd 266 4. 4. 2016 9:59:024. 4. 2016 9:59:02
 24. 24. 267 Závěr Znám lidi, kteří si řekli, že už nebudou chodit do práce, která je nebaví, že půjdou za hlasem svého srdce a budou dělat to, co je povolává, dává jim smysl a radost. Rozhodli se hledat svobodu a smysl ve svém životě a práci. Dnes se hodně mluví a píše o svobodě v práci a někdy se tak prezentují firmy, v nichž lidé v práci hrají biliár, popíjejí různé nápoje, v pod- nikové kantýně dostanou zadarmo výborný oběd, po poledni si zdřímnou, zpívají, hrají různé hry a čtou si zajímavé knížky. Možná že takhle vypadají zvenčí firmy Zappos, Google, Mind- valley a Semco. Jak ale žijí lidé, kteří se rozhodli pro cestu svobody a pod- nikání? Vidím mezi nimi často jiné scény: manžela nebo manželku, kteří pracují od rána do večera. Každý den „job rotation“ — od obchodu přes vývoj, technologii, organizaci práce, výrobu, inovace, personalistiku až po finance a účetnic- tví. Někdy přibudou i řemeslné a úklidové práce a pravidelně probíhají „negociační rozhovory“ s úřady. Výhodou je, že pracoviště je často v blízkosti domova, kde pláčou malé děti, chtějí jíst, pomoct s úkoly a řešit své dětské problémy. Peníze se vyhazují, půjčují už jen příbuzní a kama- rádi, obchod vůbec neběží podle připravených podnikatel- ských plánů. Vše se odehrává jaksi jinak, než si to lidé vysnili, někdy se dostavují pocity marnosti, ztráta energie i cílů. Tak to je ta vysněná svoboda — dřina, odpovědnost, chyby a omyly, výsledek v nedohlednu. A člověk je na to všechno často sám, unavený a bezradný. Dívá se na ty ostatní, o kterých 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26710_Kosturiak_VC_(final).indd 267 4. 4. 2016 9:59:024. 4. 2016 9:59:02
 25. 25. 268 se říká, že jsou „za vodou“, a přemýšlí, proč tomu tak je. Co jsme si naložili na ramena, to musíme nést. Myslím si, že podnikání a svoboda, to je hlavně dřina a odpovědnost, někdy i probdělé noci a nepovedené plány. Je to především hledání, napravování chyb, učení se, skládání složité mozaiky. Nemám pro lidi, kteří si vybrali tuto cestu, žádné rady. Mohu jim říct jen to, aby vydrželi! Věřte, že po- kud jste k něčemu povoláni, jste k tomu i vybaveni, přestože se vám dnes podlamují kolena a nevíte, co dál. Setkávejte se druhými lidmi, mluvte s nimi o svých problémech a hledejte svoji cestu. Pokud je třeba, vraťte se a pokračujte jiným smě- rem. Vnímejte signály z okolí, buďte citliví, rozvážní a mírní. Nedělejte kompromisy, pokud jde o vaše sny, svědomí nebo rodinu. Každé trápení, poctivá a tvrdá práce jednou přinesou své ovoce. Jen nespěchejte a nechtějte být rychle „za vodou“. Za vodou není nikdo. A nejméně ti, o kterých si myslíme, že mají tolik peněz, že již nemusejí pracovat. Americký básník T. S. Eliot v roce 1934 napsal: „Kde je ten život ztracený v žití? Kde je ta moudrost ukrytá ve vědomostech? Kde jsou ty vědomosti schované v informacích?“ Jestliže jste po přečtení této knihy získali nový impulz nebo nové informace, je to dobré. Nebude vám to ale k ni- čemu, pokud to, co vám tato kniha nabízí, nepoužijete v akci. Jestliže jste zde hledali odpovědi na otázky o své vlastní cestě a naplánovali jste si její jednotlivé kroky, je to výborné — máte plán, který vám pomůže lépe se připravit. Jenže ani plán vám nebude nic platný, když na cestu nevykročíte. Udělejte první krok. Máte nové otázky, na které jste nenašli odpověď? Buďte rádi. Snad nechcete žít a podnikat podle knihy. Ty nejdůle- žitější otázky a odpovědi nosíte v sobě. Objevte svoji vlastní cestu. Hodně štěstí! 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26810_Kosturiak_VC_(final).indd 268 4. 4. 2016 9:59:024. 4. 2016 9:59:02
 26. 26. 269 Literatura Ashkenas, R. Sila jednoduchosti. Bratislava, Eastone Books, 2010. Assländer, F. — Grün, A. Práce jako duchovní úkol. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2011. Assländer, F. — Grün, A. Řízení jako duchovní úkol. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2008. Assländer, F. — Grün, A. Time management jako duchovní úkol. Kos- telní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2010. Babauta, L. Menej je viac. Bratislava, Eastone Books, 2012. Bonder, N. Jidiše Kop. Praha, Euromedia, 2008. Bossidy, L. — Charan, R. Řízení realizačních procesů. Praha, Manage- ment Press, 2004. Brown, J. Design Thinking. Harvard Business Review, 2008, č. 6, s. 84–92. Brunner, R. — Emery, S. — Hall, R. Do you matter? How great design will make people love your company. Uppetr Saddle River, FT Press, 2009. Capodagli, B. — Jackson, L. Innovate the Pixar Way: business lessons from the world’s most creative corporate playground. New York, Mc- Graw Hill, 2010. Carney, B. M. — Getz, I. Svoboda v práci. Praha, PeopleComm, 2011. Collins, J. Z dobrého skvelé. Bratislava, Eastone Books, 2006. Carlson, C. R. — Wilmot, W. W. Innovation — the five disciplines for creating what customer want. New York, Crown Business, 2006. Collins, J. Z dobrého skvelé. Bratislava, Eastone Books, 2006. Conley, C. Emoční rovnice. Praha, Pavel Dobrovodský Beta, 2013. Covey, S. R. 7 návykov pre úspešný a harmonický život. Bratislava, Open Windows, 1994. Covey, S. R. Bez zásad nemůžete vést. Praha, Pragma, 2003. Covey, S. R. 8 návyků — od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Manage- ment Press, 2005. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 26910_Kosturiak_VC_(final).indd 269 4. 4. 2016 9:59:024. 4. 2016 9:59:02
 27. 27. 270 Covey, S. R. Důvěra — jediná věc, která dokáže změnit vše. Praha, Mana- gement Press, 2007. Covey, S. R. Třetí alternativa. Praha, Management Press, 2013. DeBono, E. Simplicity. Praha, Triton, 2009. Dovala, J. J. Ticho. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. Der, J. — Gregersen, H. — Christensen, C. M. The innovator’s DNA. Boston, Harvard Business School Press, 2011. Dru, J. M. Změňte pravidla byznysu ve svůj prospěch. Praha, Grada Publishing, 2006. Egerton, T. Aristotle writes to Gordon Brown. On-line in: Thinking Faith, 23. 10. 2008. Fey, V. — Rivin, E. Innovation on Demand. Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Frankl, V. E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2006. Frankl, V. E. Vůle ke smyslu. Brno, Cesta, 2006. Godin, S. Fialová krava. Bratislava, Eastone Books, 2011. Goleman, D. Emoční inteligence. Praha, Columbus, 1997. Gardner, H. — Bronwyn, F. The Ethical Mind. Harvard Business Re- view, 2007, č. 7. Grün, A. — Zeitz, J. Bůh a peníze. Kostelní Vydří, Karmelitánské na- kladatelství, 2008. Hajzler, T. Peníze, nebo život? Praha, PeopleComm, 2012. Hamel, G. — Breen, B. The Future of Management. Boston, Harvard Business School Press, 2008. Hamel, G. Na čem dnes záleží. Praha, PeopleComm, 2013. Hazdra, A. — Jiřinová, K. — Kypus, L. a kol. Skvělé služby. Praha, Grada, 2013. Hnízdil, J. Mým marodům. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Hollender, J. — Breen, B. The responsibility revolution. San Francisco, Jossey Bass, 2010. Hubbard, E. Poselství Garciovi. Kratochvilka, Čintámani, 2011. Humphreys, T. The Mature Manager. Managing from Inside Out. Dublin, Gill & Macmillan, 2012. Christensen, C. M. The Innovator’s Dilemma. New York, Harper Bu- siness, 2002. Christensen, C. M. — Raynor, M. E. The Innovator’s Solution. Boston, Harvard Business School Press, 2003. Christensen, C. M. — Anthony, S. D. — Roth, E. A. Seeing what’s next. Boston, Harvard Business School Press, 2004. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27010_Kosturiak_VC_(final).indd 270 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 28. 28. 271 Kelley, T. — Littmann, J. The ten faces of Innovation. New York — London — Toronto — Sydney — Auckland, Currency/Double- day, 2005. Kim, W. Ch. — Mauborgne, R. Strategie modrého oceánu. Praha, Mana- gement Press, 2005. Košturiak, J. Úvahy na každý deň. Bratislava, Karmelitánske nakla- dateľstvo, 2009. Košturiak, J. Zastavenia. Prešov, VMV, 2010. Košturiak, J. Úvahy o podnikaní. Kostelní Vydří, Karmelitánské na- kladatelství, 2011. Košturiak, J. — Frolík, Z. a kol. Štíhlý a inovativní podnik. Praha, Alfa Publishing, 2006. Košturiak, J. — Frolík, Z. From Newcomer to Market Leader — Suc- cess Through IE Methods and Innovations. Nashville, IIE Annual Conference, 2007. Košturiak, J. — Chaľ, J. Inovace. Vaše konkurenční výhoda. Praha, Cpress, 2008. Košturiak, J. — Boledovič, Ľ. — Krišťak, J. — Marek, M. Kaizen. Praha, Cpress, 2010. Koulopoulos, T. M. The Innovation Zone. Montain View, Davies Black Publishing, 2009. Křivohlavý, J. Mať pre čo žiť. Bratislava, Karmelitánske naklada- teľstvo, 2010. Křivohlavý, J. Hořet, ale nevyhořet. Karmelitánské nakladatelství, 2012. Liker, J. K. Jak to dělá Toyota. Praha, Management Press, 2008. Liker, J. K. — Hoseus, M. Toyota Culture — The Heart and Soul of The Toyota Way. New York, McGraw Hill, 2008. Linde, H. — Herr, G. — Rehklau, A. WOIS — Contradiction Oriented Innovation Strategy. Coburg, WOIS Institut Coburg, 2005. Linde, H. — Herr, G. WOIS — Widersruchorientierte Innovations- strategie. Coburg, WOIS Institut Coburg, 2005. Lockwood, T. Design Thinking. New York, Allworth Press, 2008. Lucado, M. Bez strachu. Kumran, Stará Ľubovňa, 2010. Mann, D. Hands-On Systematic Innovation. Ieper, Creax Press, 2003. Martin, H. L. Techonomics — The Theory of Industrial Evolution. Boca Raton, Taylor & Francis CRC Press, 2007. Maurya, A. Running Lean. Sebastopol, O’Reilly, 2012. Peters, T. Re-Imagine. Dorling Kindersley, 2003. Pink, D. Pohon — Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! Olomouc, Anag, 2011. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27110_Kosturiak_VC_(final).indd 271 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 29. 29. 272 Rodin, R. Free, Perfect and Now. Touchstone, Simon & Schuster, 2000. Osterwalder, A. Business Model Generation, 2010. Rozenzweig, P. The  Halo Effect and the  Eight Other Delusions That Deceive Managers. New York, Free Press, 2007. Rohr, R. Skryté věci. Prešov, Cesta, 2008. Sato, Y. — Kaufmann, J. J. Value Analysis Tear Down. New York, Industrial Press, 2005. Savransky, S. D. Engineering of Creativity. Boca Raton, CRC Press, 2001. Sharma, S. 5 Core Methods of Innovation. 2012. Shenkar, O. Imitátori. Bratislava, Eastone Books, 2011. Schmetterer, B. Skok do budoucnosti. Praha, Management Press, 2004. Skarzynski, P. — Gibson, R. Innovation To the Core. Boston, Harvard Business School Press, 2008. Schmitt, B. Big think strategy: how to leverage bold ideas and leave small thinking behind. Boston, Harvard Business School Press, 2007. Taleb, N. N. Černá labuť. Paseka, 2011. Taleb, N. N. Antifragile. Citadela, 2014. Takeuchi, H. — Osono, E. — Shimizu, N. The Contradiction That Drive Toyota’s Success. Harvard Business Review, 6/2008, s. 96–104. Tidd, J.  — Bessant, J. Managing Innovation. Chichester, John Wiley & Sons, 2009. Tomský, A. Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona. Kos- telní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007. Tournier, P. Silní a slabí. Praha, Návrat domů, 1995. Wagner, T. Creating Inovators. New York, Scribner, 2012. Zelený, M. Všechno bude jinak. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakla- datelství, 2011. Zelený, M. Hledání vlastní cesty. Praha, Cpress, 2011. Zelený, M. — Košturiak, J. To vám byl divný svět. Praha, Nakladatel- ství Lidové noviny, 2012. Zelený, M. Neučte se z vlastních chyb. Praha, Ottovo nakladatelství, 2007. Trendy a inovační postupy zmiňované v knize byly předmětem autorova výzkumu v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0147 „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů“. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27210_Kosturiak_VC_(final).indd 272 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 30. 30. 273 Obsah Předmluva nakladatele 5 Úvod 9 Kapitola 1 Výkonnost 21 Co se děje ve firmách? 21 Informační systém 24 Náklady dolů 26 Nekřič a naslouchej 28 Svět se změnil — přežijí znalí, pružní a odvážní 30 Moderní management? Jako za socíku! 33 Co s tím? 36 Svoji firmu si zničím sám 38 Cesty k vyšší výkonnosti 43 A co vaši lidé? 47 Nemoc akédie 49 Strategická výkonnost 55 Viditelná vs. neviditelná firma 56 Strategie je akce 61 Síla zjednodušování 65 Všechno se mění 83 A kde zůstali lidé? 86 Začneme si klást jiné otázky a dělat jiné věci než dosud? 87 Antiproduktivita 90 Díky za chyby 92 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27310_Kosturiak_VC_(final).indd 273 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 31. 31. 274 Abnormality 94 Roboty a automaty 96 Kapitola 2 Výjimečnost 99 Nikdy neříkej nikdy 100 Nový svět podnikání 107 Masová kustomizace 111 Samoobsluha 114 Vyloučení mezičlánků 117 Integrace dodavatelů 119 Digitální technologie 122 Od informací ke znalostem 124 Od dělby práce k reintegraci 126 Inovace podnikatelských systémů 129 Od globalizace k relokalizaci 130 Nová společenská zodpovědnost 132 Zákazník a inovace 134 Inovace — jak začít? Začít! 143 Co jsou inovace? 143 Kdo se bojí rizika, ať neinovuje 144 Od brainstormingu k trystormingu 145 Zákazník nechce vrták, ale díru 146 Inovace a inspirace 148 Rychlé prototypování 156 Několik tipů pro byznys v malém 158 Realizace 158 Jak nabídnout něco výjimečného? 162 Antikřehká firma 177 Muž s vlajkou 182 Kapitola 3 Vášeň 185 Poznámka: o psychopatech ve firmě 188 Radost a strach ve světě 189 Svoboda v práci 191 Svoboda ve společnosti 194 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27410_Kosturiak_VC_(final).indd 274 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 32. 32. 275 Osvoboďme se 195 Když musíš, tak musíš! 197 Motivace bez peněz 199 Dej pokoj a nevymýšlej! 201 Amatéři a profesionálové 204 Mistrovství a trpělivost 209 Čtyři potenciály 212 Čtyři skupiny pracovníků 215 Smysl 218 Od zaměstnání k povolání 221 Hledáme povolání 222 Hoříš? 224 Leadership — návrat ke kořenům 226 Co dál? Každý z nás je podnikatelem — v hledání smyslu a rozvoji svého talentu 229 Staré kořeny nového leadershipu 231 Slušný management, slušná firma 237 Jaká je tedy slušná firma? 242 Hůl 244 Narcis 247 Různorodost 249 Když spadne kámen ze srdce 251 Země protislužeb 253 Tituly, diplomy a certifikáty 255 Proč tam lezli? 257 Naše omezení 259 Pryč s mezičlánky 261 První krok 263 Závěr 267 Literatura 269 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27510_Kosturiak_VC_(final).indd 275 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 33. 33. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27610_Kosturiak_VC_(final).indd 276 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 34. 34. Editace: Lenka Kavalířová www.tichy-koutek.cz Jazyková úprava: Anna Jurková korektury@kote.biz Obálka a ilustrace: Marián Rudinec www.plusstudio.sk Grafická úprava a sazba z písem Palatino (TEX Gyre Pagella) a MyriadPro programem InDesign CS6: Bohumil Bednář, Pisces bohumilbednar@chello.cz Vydal: PeopleComm s. r. o. Boženy Jandlové 2132/3, Modřany, 143 00 Praha 4 www.peoplecomm.cz, info@peoplecomm.cz IČ 26734087 1. vydání Tisk: UNIPRESS spol. s r. o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov www.unipress.cz www.peoplecomm.cz/vlastni-cestou www.facebook.com/groups/peoplecomm Knihy nejsou ve většinové distribuci. Jejich aktuální přehled a informace o tom, kde je lze koupit, naleznete na: www.peoplecomm.cz. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27710_Kosturiak_VC_(final).indd 277 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 35. 35. Snažíme se v naší části světa přispět k tomu, aby podnikání bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Přáli bychom si, aby se mnohem více lidí mohlo věnovat práci, kterou mají skutečně rádi a jejíž výsledky jsou pro druhé užitečné. Toto jsou naše čtyři hlavní projekty: www.svobodavpraci.cz On-line databáze inspirace a odkazů — knihovna, videa, akce, články… Propojení s ostatními firmami, které stavějí na principech svobody. www.peoplecomm.cz Nakladatelství knih s tematikou svobodnějších, ra- dostnějších a zodpovědnějších přístupů k práci. www.svobodanazivo.cz Know-how a inspirace na živo. Propojení s ostatní- mi lidmi a firmami, které stavějí na svobodě. www.tomashajzler.com Workshopy, přednášky a konzultace s tématy svo- bodnější a zodpovědnější práce a podnikání. Pokud souzníte s naším posláním, spojte se s námi: • www.facebook.com/groups/svobodavpraci • twitter.com/svobodavpraci 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27810_Kosturiak_VC_(final).indd 278 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 36. 36. Úplně na závěr Pokud vás tato kniha inspirovala, přispějte svým názorem na stránce www.peoplecomm.cz/vlastni-cestou a doporučte ji ostatním. Naše nakladatelství existuje proto, abychom dosavadní způsob práce a podnikání u nás napomohli změnit směrem k větší míře autonomie, zodpovědnosti a udržitelnosti. Zde jsou naše ostatní knihy: Ricardo Semler: Podivín Příběh nejneobvyklejší firmy světa Příběh přerodu archaické továrny Semco v brazilském São Paulu v nejneobvyklejší pracoviště světa. Zaměstnanci si zde sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či za kolik budou dělat. Tony Hsieh: Štěstí doručeno Příběh firmy, která klade štěstí na 1. místo Společnost, která je v mnoha ohledech vzorem podni- kání v 21. století. Založili podnikání na štěstí lidí, strukturu managementu zbourali a město, ve kterém působí, mění k nepoznání. I. Getz, B. Carney: Svoboda v práci Jak nechat zaměstnance dělat, co chtějí, a tím zvýšit produktivitu, zisk a růst Proč ještě dnes funguje většina firem jako Českosloven- sko 70. let a co s tím. Příběhy asi dvaceti firem, které místo na hierarchii stavějí na svobodě a zodpovědnosti. Gary Hamel: Na čem dnes záleží Jak vybudovat firmu ve světě neustálých změn, dravé konkurence a nezastavitelné inovace Podle mnohých povinný manuál pro každého podnikatele, který chce, aby jeho firma uspěla v dnešním světě, kde je- dinou jistotou je permanentní změna. Tomáš Hajzler: Peníze, nebo život? Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít Proč se tolik lidí snaží „někam to dotáhnout“, namísto toho, aby dělali, co mají opravdu rádi? Kniha o tom, jak si vytvořit práci, která bude stát na vašich přednostech. 10_Kosturiak_VC_(final).indd 27910_Kosturiak_VC_(final).indd 279 4. 4. 2016 9:59:034. 4. 2016 9:59:03
 37. 37. Ricardo Semler: Sedmidenní víkend Moudřejší způsob práce v 21. století Druhá kniha Ricarda Semlera o tom, jak pracovat ve 21. sto- letí tak, aby vás práce bavila a byli jste v ní dobří. Kromě toho přináší nové souvislosti ze Semca (navazuje na Po- divína). A. S. Neill: Summerhill Příběh první demokratické školy na světě Příběh školy, ve které děti spolu-rozhodují o tom, co, kdy, jak a zda vůbec se budou učit. Summerhill je nejstarší dět- skou demokracií na světě. Existuje od roku 1921 a stále je napřed. Y. Chouinard, V. Stanley: Zodpovědná firma Jak podnikat, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě Kniha mistrně vysvětluje, že svoboda bez zodpovědnosti není možná. Je momentálně nejlepším dostupným „ma- nuálem“ na téma svobodného, ale zároveň obecně užiteč- ného podnikání. Peter Gray: Svoboda učení Jak nechat děti rozhodovat o svém vzdělávání Tato kniha odpovídá na základní otázku každého rodiče: Jak to udělat, aby dítě na počátku 21. století mělo šťastné dětství a samo se chtělo učit (hlavně to, co bude v životě skutečně potřebovat). Tomáš Hajzler: Třináct tisíc dní Čtyřicátníkovy postřehy z cestování životem Bezmála 150 příběhů z autorova života, které se snaží od- povědět na věčnou otázku „Co je to dobrý život?“ Aktuálně na peoplecomm.cz 10_Kosturiak_VC_(final).indd 28010_Kosturiak_VC_(final).indd 280 4. 4. 2016 9:59:044. 4. 2016 9:59:04

×