Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Rodina
Rodina
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková (20)

More from Tomáš Hajzler (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

 1. 1. Děti se učí tím, v čem žijí Žije-li dítě v ovzduší kritizování, učí se odsuzovat. Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se útočit. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě. Žije-li dítě v ovzduší zahanbování, učí se pocitům provinilosti. Žije-li dítě v ovzduší tolerance, učí se trpělivosti. Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat. Je-li dítě povzbuzováno, učí se sebedůvěře. Je-li dítě přijímáno a uznáváno, učí se mít rádo samo sebe. Žije-li dítě v ovzduší lásky a přátelství, učí se hledat a nacházet lásku kole kol sebe. Dorothy Law Nolte
 2. 2. VÝCHOVA l ________________________________l autoritativní permisivní
 3. 3. VÝCHOVA l ________________________________l autoritativní permisivní x respektující demokratická
 4. 4. Občany demokratického státu a pracovníky svobodných firem nelze vychovávat nedemokratickými přístupy
 5. 5. MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ (autoritativní model výchovy)
 6. 6. MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ (autoritativní model výchovy)
 7. 7. MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ (autoritativní model výchovy) VZDOR POSLUŠNOST
 8. 8. POSLUŠNOST Znamená podřídit se druhé osobě v mocenské pozici
 9. 9. ZODPOVĚDNOST Znamená řídit se morálními hodnotami, pravidly, společenskými normami PODMÍNKOU JE RESPEKTUJÍCÍ VZTAH
 10. 10. Kvalita práce učitele je nejsilnějším ze školních faktorů ovlivňujících výsledky dětí.
 11. 11. POSTOJ K DĚTEM MOCENSKÝ RESPEKTUJÍCÍ
 12. 12. Samo- statnost Komu- Vnitřní nikace motivace Postoj k dětem Tvořivost Spolu- práce
 13. 13. SAMOSTATNOST mocenský respektující - kontrola - důvěra - pravidla stanovuje učitel - pravidla společně s dětmi - hodnocení jen v rukou učitele - kriteriální hodnocení, vedení dětí k sebehodnocení - hodnocení osoby (veřejné - individuální zpětná vazba k srovnávání, veřejné pochvaly) výsledku, průběhu činnosti - velmi podrobné instrukce - zadání, které umožňuje volnější zpracování - dělá věci za děti - přibírá děti k rozhodování
 14. 14. VNITŘNÍ MOTIVACE mocenský respektující – používá nástroje vnější – přibližuje smysl činnosti motivace: hrozby, tresty, – umožňuje spolupráci pochvaly, odměny, soutěže – dává na výběr – hodnocení používá jako – předem velmi promýšlí zpětnou „cukr a bič“ vazbu k činnosti – buduje postoj, že v životě je – nechává dopadnout přirozené vždy „něco za něco“, důsledky nesprávného chování – poukazuje na pozitivní důsledky výsledku, průběhu činnosti
 15. 15. SPOLUPRÁCE mocenský respektující – upřednostňuje individuální – ovládá metodologii kooperativní práci, protože se snadno výuky a používá ji velice často kontroluje – učí děti, jak si konflikty řešit mezi – konflikty mezi dětmi sebou „rozsuzuje“ dospělý – pečuje o dobré vztahy mezi dětmi, které jsou předpokladem úspěchu kooperativní výuky
 16. 16. TVOŘIVOST mocenský respektující – zadání jsou přesná, vedoucí k – zadání jsou volnější jednoznačnému výsledku – za vypracování úkolu přesně – tvořivá řešení neodměňuje, pracuje podle zadání slibuje odměnu s vnitřním uspokojením z tvorby – chyby jsou brány jako selhání – konstruktivní práce s chybou – napjaté klima – klima bezpečí, důvěry – především verbální výuka – aktivita dětí, experimentování, řešení problémů – transmisivní výuka – konstruktivistická výuka
 17. 17. KOMUNIKACE mocenský respektující – má většinu komunikačního – prostor pro komunikaci při práci ve prostoru pro sebe dvojicích nebo větších skupinách – spíš monolog – dialog – používá hodnotící jazyk – používá popisný jazyk – „ví vše nejlépe“ – dává prostor nápadům – nepotřebuje naslouchat – naslouchá (a učí to i děti) – používá příkazy, zákazy – někdy používá zesměšňování – neponižuje děti a ironii jako prostředku k zvýšení výkonu – učí děti komunikační dovednosti (já výrok, kritizovat nápad, ne osobu atd.) – metody podporující poznávání žáků (komunitní kruh, diskuse k problémům) – všímá si emocí žáků, používá empatii
 18. 18. Byl jsem ve všem dobrý, no vážně, čestně, ve všem, než jsem začal chodit do školy. Uměl jsem se krásně smát, senzačně se všemi si hrát. No já byl král, to všichni věděli! No fakt, byl jsem dobrý ve všem! A teď jsem dobrý ve všem jen v sobotu a v neděli.
 19. 19. Děkuji za pozornost. www.respektovani.com

×