Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Respektovat a být respektován

1,292 views

Published on

Prezentace Jany Nováčkové http://www.respektovani.com na ZŠ Monte na Beránku http://www.zsmontessori.net
prezentace zde: https://www.youtube.com/watch?v=Aw7oXD0wcr0

Published in: Education
 • Be the first to comment

Respektovat a být respektován

 1. 1. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN ® Jana Nováčková
 2. 2. NERESPEKTUJÍCÍ REAKCE NA EMOCE DRUHÝCH  Popírání/zlehčování Nebuď smutná!, Nerozčiluj se! Ty toho naděláš!  Racionální přístup (rady, otázky...) Musíš..., A proč jí to neřekneš? EMOCE
 3. 3. EMOCE OVLIVŇUJÍ MYŠLENÍ EMOCE ROZUM Rozum je jen obtížně dostupný
 4. 4. EMOCE limbický systém mozkový kmen mozková kůra
 5. 5. EMOCE Lidem v emocích nic nevysvětlujeme.
 6. 6. EMOCE
 7. 7. EMOCE Všechny emoce lze přijmout, některé projevy musíme korigovat.
 8. 8. EMPATICKÁ REAKCE POMÁHÁ ZKLIDNIT EMOCE EMOCE Lidé v emocích potřebují POCHOPENÍ A UZNÁNÍ
 9. 9. EMPATICKÁ REAKCE • Naslouchat s účastí • Mluvit o tom, co asi druhý - prožívá - očekával - potřebuje • Rozvíjet přání ve fantazii
 10. 10. ZVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ
 11. 11.  Děláš to špatně!  Ty mne přivedeš do blázince!  K ničemu mne nepustíš.  Nezdržuj!  Jsi nezodpovědná.  Mýlíš se.  Tobě je to úplně jedno. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
 12. 12. TY-sdělení  Často jsou to domněnky, obvinění, příkazy, nálepky, rady...  Mohou vést k obraně nebo protiútoku. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
 13. 13. JÁ-sdělení  Co prožíváme (v 1. osobě).  Proč tomu tak je (popis).  Co potřebujeme.  Informace o možných důsledcích. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
 14. 14. INFORMACE  Oznamovací věta v 1. nebo 3. osobě. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
 15. 15. jinak bychom je nedělali! MOTIVACE VNITŘNÍ = činnosti, které sami chceme dělat - uspokojují potřeby - baví nás - mají smysl VNĚJŠÍ = činnosti, které děláme jen kvůli trestu odměně MOTIVACE
 16. 16. 3 „S“ vnitřní motivace • Smysluplnost • Spolupráce • Svobodná volba + • Zpětná vazba MOTIVACE
 17. 17. RIZIKA TRESTŮ  Učí účelovému chování.  Mohou fungovat jako výměnný obchod (odpustky).  Vedou k přijetí mocenského modelu mezilidských vztahů.  Jsou legalizací agrese.  Zhoršují vztahy.
 18. 18.  Pokud existovala vnitřní motivace k činnosti, odměna ji snižuje nebo i zcela zničí.  Snižuje hodnotu požadované činnosti.  Bere radost z činnosti samotné.  Vytváří závislost na vnější motivaci. RIZIKA ODMĚN
 19. 19. Vytváří závislost na autoritách (zavděčování). RIZIKA ODMĚN
 20. 20. CO OHROŽUJE SEBEÚCTU • hrozby, tresty • ponižování • nálepkování - negativní i pozitivní • nezájem • srovnávání • odměny, pochvaly • soutěže • despekt, odmítání SEBEÚCTA
 21. 21. CO POMÁHÁ BUDOVAT SEBEÚCTU • ohled na potřeby, zralost a individualitu • projevovat zájem • umožnit zažívat úspěch • možnost vlivu na to, co se ho týká • důvěra v dítě • respektování lidské důstojnosti SEBEÚCTA
 22. 22. www.respektovani.com

×