Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markéta Vinkelhoferová: Leadership

388 views

Published on

Prezentace na akci: https://slusnafirma.cz

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Markéta Vinkelhoferová: Leadership

  1. 1. Veď, nech se vést anebo vypadni Jak se leadership potkává se spoluprací? Markéta Vinkelhoferová
  2. 2. Jsme sociální podnik, zaměstnáváme znevýhodněné lidi a pražíme fairtradovou bio kávu. Prosazujeme ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost.
  3. 3. Inspirace
  4. 4. dobrovolnost a otevřenost demokraIcká kontrola ekonomická spoluúčast autonomie a nezávislost výchova, vzdělávání a informace spolupráce odpovědnost za společnost
  5. 5. kolébky podnikání na základě spolupráce
  6. 6. další inpirace: Good living, Buen Vivir, nebo-li dobrý život svoboda, pluralita, komunitní život, (spolu)rozhodování lidská práva, právo na důstojný život respekt k limitům planety, všemu životu soběstačnost/suverenita spolupráce, (spolu)odpovědnost důstojná práce lidská udržitelnost, štěsU jednoduchost kreaIvita, inovace, vzdělávání, moudrost, kulturní rozmanitost kulturní, náboženská a rasová tolerance
  7. 7. Jak pracujeme v naší pražírně
  8. 8. Díky! Markéta Vinkelhoferová marketavink@fair-bio.cz

×