Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: Bezobalu

5 views

Published on

Prezentace spolu-zakladetelky https://bezobalu.org Veroniky Nováčkové z mini-konference Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě (září '19) https://www.facebook.com/events/2103365369972926

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: Bezobalu

  1. 1. Jak?
  2. 2. Zero Waste = 0 Waste?
  3. 3. jací jsme? • nejsme dokonalí • tvoříme odpad • jsme na cestě k zero waste marketing
  4. 4. Naše vize • odpovědnost – společenská, environmentální, k sobě samému • udržitelnost • otevřená komunikace • skutečná cena potravin a externality • aktivizace občanské společnosti marketing
  5. 5. naše jak? • prostřednictvím bezobalových prodejen • prostřednictvím osvěty marketing

×