Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás

897 views

Published on

O jednom z nejvlivnějších myslitelů planety, Gaboru Matém, autorovi knih:
https://www.peoplecomm.cz/gabor-mate
https://www.peoplecomm.cz/drzte-si-sve-deti
https://www.peoplecomm.cz/kdyz-telo-rekne-ne

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás

  1. 1. 46 | Pravý domácí časopis Když to tělo řekne za nás O Gaborovi Matém a jeho knize „Když tělo řekne NE“ Za pultíkem na pódiu stojí drobný starší pán. Výrazná, trošku démonická tvář, velké smut- né oči. Po něm se představí mladý chlapík s živým pohledem a vzápětí už Gabor Maté se synem Danielem rozjíždějí debatu. Jako dva obyčejní lidé, táta a syn ukazují svůj vztah i s jeho problémy. Jsou odvážní a opravdoví. Záznam rodinného workshopu ve Vancouveru mě chytil stejně jako ostatní videa s doktorem Gaborem M. Pro sebe mu říkám Doktor soucitu. Přednáška, která vám nedá spát… Na Matého jsem narazila před pár měsíci přes TED talk videa. Okamžitě si získal mou pozornost. To, co říkal, mi dávalo dokonalý smysl. Měla jsem pocit, že mi mluví z duše, a to o vě- cech, o nichž má duše ještě sama neví. Mluvila ke mně i jeho skromnost, hluboké soustředění a smysl pro humor, který vnáší nadhled i do těžkotonážních témat. Brzy jsem zjistila, že není možné pustit si jeho přednášku jen na pár minut. Hned několikrát jsem tak šla spát dlouho po půlnoci… zaujatá, posí- lená a s pocitem velké vděčnosti. Gabor Maté = doktor soucitu Gabor Maté se narodil během 2. světové války v Budapešti do židovské rodiny. V roce 1956 emigrovali do Kanady. Zde se stal se lékařem a roky pracoval s nevyléčitelně nemocnými a drogově závislými. Jeho pacienti byli často lidé domorodého původu (tzv. First Nations). V důchodu to pak Maté rozjel: píše knihy, cestuje a přednáší po celém světě. Díkybohu, chce se mi říct. Jeho učení totiž jedinečně spojuje všechny jeho životní zkušenosti, vědu a soucit. Ten soucit je skutečný – je krásně vidět, když přednáší, což jako přiznaný workoholik dělá v jednom kuse. I z jeho knih vyzařuje hluboké pochopení a pokora. Sahá hluboko do rodinných historií, včetně té své, aniž by jakoukoli stranu soudil. Nehledá viníky, nehází to na rodiče nemocných ani na pacienty samotné. Ukazuje nám, jak se lépe chápat, otevřeně přijímat věci, co si s sebou nosíme. A že díky přijetí, ne lítému odsouzení vlastních slabostí či našich rodičů, se můžeme vyléčit a dobře žít. Díky soucitu, soucitnému zkou- mání. Text: Silvie Stella Dumalasová Dr. Gabor Maté Přiznejme si svou nedokonalost a chyby! Gabor otevřeně připouští, že jako otec sám nadělal spoustu chyb. A tahle konstruktivní sebekritika je nesmírně osvěžu­ jící! Klidně by mohl učit jen tuhle jednoduchou, ale léčivou věc: upřímně přiznat vlastní nedokonalost a chyby. A přijmout se i s nimi. Maté se věnuje tématům závislosti, psychického vývoje a traumatu či ADHD. Pro tento článek jsem zvolila téma fyzického a duševního zdraví. Vycházím z jeho předná- šek a knihy „Když tělo řekne NE“. Příliš milí lidé… Naše zdraví odráží podle Matého naše chování. A taky vzorce, které jsme si v osobním pravěku nevědomky osvojili. Vzorce jsou to vypečené, navíc společností oceňované: snaha být pořád milý, vyhovět, nebýt konfliktní, zvládat, co si naložím, a ještě něco navíc. Nechávat si pro sebe, když se mi něco ne- líbí… Právě toto chování nám ale působí dlouhodobý emoční stres. A ten může vést k revmatickým potížím, astmatu, rakovině a mnoha dalším nemocem. Pokud totiž upřednost- ňujeme zájmy druhých na úkor svých, zaděláváme si na velký průšvih. Spolykaný hněv se obrací proti nám a napadá náš vlastní imunitní systém. A tělo se musí vytasit s velkým NE – bohužel v podobě nemoci. Maté vypráví skutečné příběhy lidí, kteří ani s vážnou nemocí nevynechali jediný den v práci nebo řešili pocity a potřeby
  2. 2. Pravý domácí časopis | 47 Chcete vědět víc? Knihu „Když tělo řekne NE“ si můžete objednat na: peoplecomm.cz/kdyz-telo-rekne-ne Vychází spolu s další Matého knihou „Držte si své děti“, která upozorňuje na jeden z nejnebezpečnějších negativních trendů dnešní výchovy: To, že rodiče ztrácejí své děti na úkor jejich vrstevníků mnohem dříve, než by bylo dobré pro jejich zdravý vývoj. Tuto knihu najdete zde: peoplecomm.cz/drzte-si-sve-deti Koukněte na: drgabormate.com – web Gabora Matého bit.ly/GaborTED – přednáška Gábora M. o závislosti na moci svých partnerů namísto vlastních. Je to neuvěřitelně uvěřitel- né. A není to projevem jejich nezralosti ani hlouposti! Jen se tak ukazuje prapůvodní princip, na kterém tito lidé vyrostli. Síla lásky a pozornosti V nejútlejším věku nutně potřebujeme lásku a výživu i pozor- nost; mámu, která je na nás napojená a její doteky. Tady Maté vychází z teorie citové vazby či pouta (attachment), kterou psychologové formulovali v 60. letech 20. století. Na tom všem reálně závisí zdravý vývoj našeho mozku. Vztah s mámou je pro miminko zásadní, bez její péče by nepřežilo. Když tedy máma není sto dobře reagovat na emoce a potřeby dítěte, naučí se dítě v zájmu vazby své autentické pocity a projevy potlačovat. Právě odtud pochází dle Matého princip „zasluhování si lásky“. Snažíme se dělat druhým radost, vyhovět jim a hlavně nedat najevo žádné negativní emoce. Ze strachu, že ztratíme jejich lásku, což nás v dávné minulosti mohlo stát život. Toto potlačení vlastních potřeb samozřejmě nemáme ve vědomé paměti. Vzpomínka je ale uložená v našem těle. A jedná tehdy, když úplně automaticky upřednostníme zájmy našich blízkých před našimi. Bez přemýšlení naskakujeme do zá- chranných člunů a vydáváme se vstříc péči o druhé – aniž bychom si předtím natáhli záchrannou vestu a ujistili se, že vůbec máme dost zdrojů a síly. Potřeba chránit Maté rád vypráví, jak krátce po jeho narození obsadili Buda- pešť Němci. Jako miminko vnímal stres a hrůzu své matky. Podle jeho dětského lékaře tehdy plakaly všechny židovské děti ve městě. Později ho matka musela na čas svěřit cizí ženě. Když se opět setkali, jejich vztah tím byl samozřejmě po- znamenaný. Matka navíc ztratila v koncentračních táborech oba své rodiče. O desítky let později zjistil, že má stále zcela nevědomou potřebu matku chránit. Třeba tehdy, kdy před ní předstíral, že po drobné operaci kolene nekulhá. Síla autenticity Být zdravý znamená pro Matého žít autentic- ky – tedy v souladu se svými potřebami. To je druhá základní lidská potřeba, vedle potřeby citové vazby. Autenticita bývá v dětství obě- tována právě poutu – snaze, aby nás ostatní přijali. Ale v dospělosti už nejsme reálně závislí na druhých. Nezemřeme, pokud se na nás někdo rozčílí. I když si to staré ochran- né mechanismy v naší psychice myslí, naše jednání už nemusí vycházet z touhy po tom být milováni a přijímáni. A nemusíme za to platit naším zdravím. Co je autenticita? Být sám sebou, vědět, kdo jsem, co cítím. Porozumění vlastním emocím i tomu, co mi říká mé tělo, a schopnost dát je najevo. Naslouchání intuici. Schopnost vyjádřit, když se mi něco líbí a když naopak něco nechci. Očisťující „NE“ Pokud tedy nepotlačujeme hněv a jiné negativ- ní emoce a najdeme si způsob, jak ho zdravě prožít a případně vyjádřit, náš imunitní systém se nemusí obracet sám proti sobě. Proto je potřeba naučit se vyjadřovat bez sebepotlačení. Říkat ne, když to tak cítím. Pro naše okolí to možná nebude extra komfortní, ale strach, že nás nebudou mít rádi (už víme, že na to bídně nezhyneme), stojí za to podstoupit. Pocit viny, poté co se projevíme, může být naopak dobré znamení, že jsme se na cestě od otročení posunuli blíž k sebepéči. A od rizika nemoci ke zdraví! Neznamená to, že se máme starat jen o sebe a druhé nechat jejich osudu. Péče o ostatní je v pořádku, pokud nepopíráme vlastní potřeby a máme zdravé hranice: ty vnější i ty vnitřní. Když nepomáháme jako unavený a vyhořelý záchranářský au- tomat bez ohledu na to, zda máme vůbec sílu. Když si umíme říct o pomoc, poznáme, kdy je toho moc, a nebojíme se to říct nahlas. Když si dokážeme vzít čas jen pro sebe. Buďme hodní sami k sobě! Matého kniha o sebepéči letos konečně vyšla v češtině. Ob- sahuje podrobnější příběhy i principy cesty ke zdraví a určitě stojí za přečtení. Esenci celé věci ale lékař formuluje úplně jednoduše: „Buďte k sobě tak hodní a láskyplní, jak chcete být ke druhým.“ Tak do toho a na zdraví! Pročjsourodičedůležitějšínežkamarádi Gordon Neufeld & Gabor Maté

×