Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design firmy stavící na svobodě & zodpovědnosti

6,757 views

Published on

Příklady http://www.tomashajzler.com/tema/svobodna-firma#tema-principy v praxi českých i světových firem
Více na: http://www.tomashajzler.com/tema/svobodna-firma
a na: http://www.peoplecomm.cz

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Design firmy stavící na svobodě & zodpovědnosti

 1. 1. Priority 1.Zaměstnanci, 2.zákazník 1.Smysl (služba), 2.zisk 1.Komunita, 2.produkt
 2. 2. Zisk Služba Manažeři Zaměstnanci Spolu-podnikatelé Povinnost Cukr/bič Závazek Důlek Řízení Sebe-řízení
 3. 3. 1. Smysl & vize 2. Dialog & naslouchání 3. Fair play & důstojnost 4. Transparentnost 5. Zodpovědnost 6. Jednotlivě & společně 7. Možnost volby 8. Opravdovost 9. Decentralizace 10. Reflexe a zhodnocení zdroj: tomashajzler.com/svoboda-v-praci
 4. 4. 1.Smysl & Vize Nastavení smyslu firmy tak, aby byl srozumitelný a magnetický. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.
 5. 5. Zlepšuje vaše firma životy? V čem? Komu slouží?
 6. 6. 2. Dialog & naslouchání Firma vytváří příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Zaměstanci umí aktivně naslouchat, argumentovat a dosahovat konsensu.
 7. 7. TGIF@Google Denní schůzky @SCRUM Intranet E-maily Blogy, Soc.sítě
 8. 8. 3. Fair Play & Důstojnost Lidi se nedělí na podřízené a nadřízené, převažuje pocit, že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou. Stejně tak pocit důstojné existence.
 9. 9. www.tomashajzler.com
 10. 10. 1.Rozdělení na vyšší a nižší třídu 2.Nošení uniforem 3.Názvy pozic & organizační schémata 4.Lepší kancelář 5.Informace nebo porady jenom pro někoho 6.Extra výhody/benefity pro někoho 7.Vyhrazené parkování/jídelna/zasedačka 8.Sekretářky od určité úrovně 9.Podpisová a jiná speciální práva 10.Formalizované vykání
 11. 11. Požádáme kolegy, aby vás 60 sec masírovali. Vy jim nedejte za žádných okolností najevo, jak jim to jde. Pokud se budou ptát, odpovězte co možná nejvíc neutrálně.
 12. 12. 4.Transparentnost Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.
 13. 13. • Poľudštenie sociálnej siete
 14. 14. •Fotoaparát ako váš hovorca
 15. 15. 5. Zodpovědnost Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to směrem dovnitř i navenek.
 16. 16. 26
 17. 17. 6. Jednotlivě a společně Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.
 18. 18. 29 7. Možnost volby Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.
 19. 19. 32
 20. 20. 1.Ve firmě se mohu dohodnout na tom, co budu dělat. 2.Ve firmě se mohu dohodnout na tom, kde a kdy budu pracovat. 3.Ve firmě se mohu dohodnout na tom, s kým budu pracovat. 4.Ve firmě se mohu dohodnout na tom, jak budu pracovat. 5.Ve firmě se mohu dohodnout na tom, za kolik budu pracovat. www.tomashajzler.com
 21. 21. 8.Integrita Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.
 22. 22. 36
 23. 23. 37
 24. 24. 38
 25. 25. 39
 26. 26. 41
 27. 27. www.tomashajzler.com
 28. 28. 43
 29. 29. 44
 30. 30. Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby lidé mohli budovat přirozené vztahy na důvěře a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad 9.Decentralizace 45 pod-řízením.
 31. 31. 1. Smysl & vize 2. Dialog & naslouchání 3. Fair play & důstojnost 4. Transparentnost 5. Zodpovědnost 6. Jednotlivě & společně 7. Možnost volby 8. Opravdovost 9. Decentralizace 10. Reflexe a zhodnocení zdroj: tomashajzler.com/svoboda-v-praci
 32. 32. 10. Reflexe & zhodnocení Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.
 33. 33. • Automatizácia feeedbacku
 34. 34. Our largest survey, ‘Googlegeist,’ solicits feedback on hundreds of issues and then enlists volunteer employee teams across the entire company to solve the biggest problems. www.tomashajzler.com
 35. 35. 1. Smysl & vize 2. Dialog & naslouchání 3. Fair play & důstojnost 4. Transparentnost 5. Zodpovědnost 6. Jednotlivě & společně 7. Možnost volby 8. Opravdovost 9. Decentralizace 10. Reflexe a zhodnocení zdroj: tomashajzler.com/svoboda-v-praci
 36. 36. www.tomashajzler.com
 37. 37. peoplecomm.cz

×