Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Da vinci svoboda

293 views

Published on

Přednáška v https://www.skoladavinci.cz o mé cestě k pochopení toho, co je to svoboda. Video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=q62o6A8iXGg
Newsletter si můžete objednat zde: https://www.tomashajzler.com/newsletter
Facebook: https://www.facebook.com/hajzlert
Instagram: https://www.instagram.com/thajzler/
Knihy k tématu: https://www.peoplecomm.cz
Projekt propojení firem: http://slusnafirma.cz

Published in: Lifestyle
 • Earn Up To $316/day! Social Media Jobs from the comfort of home! ■■■ http://ishbv.com/socialpaid/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Da vinci svoboda

 1. 1. tomashajzler.com peoplecomm.cz slusnafirma.cz domavkomoranech.cz blog.montessori.net obziva.cz, kpzmodrany.webnode.cz
 2. 2. SVOBODA Od poslušnosti, přes individualismus, k zodpovědnosti
 3. 3. SVOBODA: “Možnost plánovat i žít život podle vlastních přání, stylu a představ.”
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Jaké procento typického pracovního dne trávíte děláním toho, co vás OPRAVDU baví?
 7. 7. Máte každý den příležitost psát svou dominantní rukou?
 8. 8. 8 Co byste dělali, kdyby nešlo o peníze?
 9. 9. „Chodímedo práce,kteránás nebaví,abychomsi koupilivěci,které nepotřebujeme
 atímsevyrovnali lidem,kterými opovrhujeme“ - Tyler Durden
 10. 10. autenticita pouto vs.
 11. 11. Máte mezi sousedy opravdu blízkého člověka?
 12. 12. 1. Odepření svobody na základě věku 2. Na jedné straně pěstování hanby a arogance na straně druhé 3. Narušení vývoje kooperace a pečování 4. Narušení vývoje osobní zodpovědnosti a sebeřízení. 5. Spojení učení se strachem, posměchem a dřinou 6. Inhibice kritického myšlení 7. Snížení rozmanitosti schopností, vědomostí a způsobů myšlení 7 hříchů nuceného vzdělávání
 13. 13. "Češi mají v povaze to, že vědí o něčem úplné hovno a přesto na to mají naprosto vyhraněný a jasný názor. A jsou schopní se kvůli němu hádat do krve." Ondřej Vetchý
 14. 14. Zaměstnáníexistujeproto, abynászaměstnalonatolik,
 ženenajdemesvéposlání. JanBílý
 15. 15. Jsme zhruba tak svobodní jako vegeterián, který si má vybrat mezi vepřovým a hovězím. FrihjofBergmann
 16. 16. Prácijetřebaosvobodit odtyraniezaměstnání. FrithjofBergmann
 17. 17. Smyslkorporace vytěžithodnotuod zaměstnanců,zákazníků, komunit,kdepůsobí
 18. 18. propustka dovolená nadřízený podřízený pracovní povinnosti pracovní kázeň písemné napomenutí postihy za porušování pracovní kázně
 19. 19. „Dneska nám zakážou kouření a zítra někdo přijde s tím, že vypít deset piv denně je nesmysl. Nebo proč vlastně souložit, když to není za účelem zplození potomka. Teď se tomu smějeme, ale jenom do chvíle, než se z toho zrodí nový totalitní režim. “ Jaroslav Kubera
 20. 20. Co je svoboda?
 21. 21. Svoboda není posledním slovem. 
 Svoboda je jen částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je zodpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není prožívána zodpovědně. 
 A proto doporučuji, aby socha Svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou Zodpovědnosti na pobřeží západním. Viktor Frankl
 22. 22. „Štěstíjetváradost, kteránepřinášídruhým smutek.Toostatníje sobectví.“ Bajajůvkoník
 23. 23. zdroj: r.Skidelski&E.Skidelski:Howmuchisenough zdraví bezpečí respekt svoboda příroda blízké vztahy tvorba Dobrý život?
 24. 24. facebook.com/hajzlert instagram.com/thajzler tomashajzler.com/newsletter
 25. 25. peoplecomm.cz

×