Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpečné cesty do školy

1,237 views

Published on

Prezentace v rámci diskuze měření emisí před http://www.zsmontessori.net od https://www.prazskematky.cz

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bezpečné cesty do školy

  1. 1. Podporuje hlavní město Praha. BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
  2. 2. BEZPEČÍ ZDRAVÍ SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI EVVO a DOPRAVNÍ VÝCHOVA
  3. 3. 48 % 43 % 6 % 3 % 46 % 28 % 24 % 2 % 1 % 20 % 12 % 22 % 26 % 20 % CHODÍŠ DO ŠKOLY S KAMARÁDEM? JAK BY SE DĚTI CHTĚLY DOPRAVOVATJAK SE DĚTI DOPRAVUJÍ DO ŠKOLY
  4. 4. Na cestě do školy chybí… Neexistuje možnost využít MHD… Dítě je příliš malé. Bojím se o něj v provozu na ulicích. Bydlíme příliš daleko. Považuji to za nejrychlejší možnost. Máme to cestou do práce. 10 % 11 % 15 % 15 % 25 % 32 % 54 % Jaké jsou důvody pro dovážení vašeho dítěte do nebo ze školy autem? POVAŽUJE RANNÍ PROVOZ PŘED ŠKOLOU ZA NEPŘÍJEMNÝ BY PŘIVÍTALO OMEZENÍ DOPRAVY PŘED ŠKOLOU
  5. 5. 15% 23 % 13 % 18 % 26 % 21 % 17 % 11 % 12 % 18 % 22 % 29 % 32 % 19 % 25 % 0 20 40 60 80 100 Opuštěných, temných nebo nepřehledných míst Nepříjemných nebo podivných lidí Aut (jezdí rychle, bezohledně, je jich moc, nebezpečné přecházení, apod.) Čeho se cestou do školy bojíš? – názor dětí rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne 6 % 1 % 26 % 12 % 33 % 29 % 10 % 6 % 5 % 30 % 43 % 29 % 43 % 2 % 11 % Cesta je pro mé dítě příliš složitá nebo dlouhá, nemůže jít samo. Na cestě by se dítě mohlo setkat s nebezpečnými nebo nepříjemnými lidmi. Na cestě jsou nebezpečné dopravní situace. Jaká je cesta vašich dětí do školy? - názor rodičů rozhodně ano spíše ano nevím, netýká se mě to spíše ne rozhodně ne
  6. 6. září 2019 www.peskydoskoly.cz
  7. 7. Blanka Klimešová www.prazskematky.cz Děkuji za pozornost

×