Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bára Mrázková na Svobodě NaŽivo 2015

354 views

Published on

Bára Mrázková na http://svobodanazivo.cz/ 2015
http://www.peoplecomm.cz/

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bára Mrázková na Svobodě NaŽivo 2015

 1. 1. J A K P O Z N AT O D P O V Ě D N O U F I R M U ? D Ž U N G L Í S P O L E Č E N S K É O D P O V Ě D N O S T I
 2. 2. R O Z D AT S E S T R A T E G I E Č . 1
 3. 3. D ÁT L I D E M V O L N O S T R A T E G I E Č . 2
 4. 4. V R T Ě T I P S E M S T R A T E G I E Č . 3
 5. 5. H E Z K Y M L U V I T, P S ÁT A M A L O VAT S T R A T E G I E Č . 4
 6. 6. – B R O Ž U R A T O P O D P O V Ě D N Á F I R M A 2 0 1 4 „Máme projekty, které se prolínají v rámci firmy i mimo ni a jsou spjaty s naším oborem podnikání. Dokážeme se zabývat i jednotlivci.“
 7. 7. K A M A R Á D I T S E S T R A T E G I E Č . 5
 8. 8. J A K P O Z N ÁT E O D P O V Ě D N O U F I R M U ? • Je zodpovědná vůči všem stakeholderům i vůči životnímu prostředí. • Je finančně zdravá. • Má závazný etický kodex. • Provádí nezávislé a nehlášené sociální audity. • Je zapojená do nezávislé vícestranné iniciativy. • Podporuje svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání. • Dlouhodobě spolupracuje a podporuje subdodavatelské továrny.
 9. 9. H L E D Á I N F O R M A C E O D P O V Ě D N Ý Z Á K A Z N Í K
 10. 10. M Y S L Í K R I T I C K Y A N E N E C H Á S E O P Í T R O H L Í K E M O D P O V Ě D N Ý Z Á K A Z N Í K
 11. 11. S E V Y H Ý B Á I R A C I O N Á L N Í M N Á K U P Ů M O D P O V Ě D N Ý Z Á K A Z N Í K
 12. 12. U M Í Z P O M A L I T O D P O V Ě D N Ý Z Á K A Z N Í K
 13. 13. D Í K Y Z A VÁ Š Č A S ! B A R B O R A . M R A Z K O VA @ E K U M A K A D . C Z
 14. 14. I N S P I R A C E : • purposeofcorporation.org • nazemi.cz • bcorporation.net • ethicalconsumer.org

×