SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Projektowanie edukacyjne w formule zdalnej na studiach pedagogicznych<br />Grażyna Penkowska<br />Jarosław Jurkowski<br />Instytut Pedagogiki Uniwersytet Gdański<br />ul. Bażyńskiego 4<br />80-952 Gdańsk<br />Streszczenie<br />Projektowanie edukacyjne może być rozumiane, jako:<br />Forma kształcenia – organizacyjnie opracowany sposób kształcenia (cele, rekrutacja uczestników, treści itp.).<br />Metoda kształcenia – sposób pracy nauczyciela i uczniów.<br />Rodzaj działania w sferze publicznej.<br />Niniejszy artykuł dotyczy dwóch ostatnich kategorii i zawiera rozważania na temat edukacyjnych działań projektowych studentów pedagogiki, realizowanych w formule e-learningowej. Wśród tych rozważań znajduje się wątek dotyczący roli projektu w dobie nowych mediów oraz opisu wirtualnego środowiska projektowego. Artykuł zawiera też argumenty pokazujące, dlaczego ta metoda pracy jest tak ważna dla pedagogów i przyszłych nauczycieli. <br />W dobie mediów cyfrowych łatwość tworzenia, zapisu, przetwarzania i przesyłania plików sprzyja powstawaniu nowych twórczych materiałów wizualizacyjnych. Obejmują one zupełnie nowe wytwory (zdjęcia, filmy, muzykę, grafiki, animacje, teksty), lub przetworzone wersje obiektów już istniejących. Umiejętność wizualizowania sytuacji dydaktycznych znajduje zastosowanie jako wyobrażenie twórcze w projektach edukacyjnych realizowanych na zajęciach z wielu przedmiotów szkolnych. Projekty edukacyjne przybierają dziś, za sprawą nowych mediów, różne formy. Najbardziej znane to: prezentacje, strony WWW, blogi, eseje, filmy, videoklipy itp.<br />E-learningowa realizacja studenckich projektów w sieci, jest w dobie „kultury uczestnictwa”, przeniesieniem pracy do środowiska społecznego bardzo bliskiego młodym ludziom. <br />Umiejętność stosowania mediów w edukacji przez nauczycieli i pedagogów, to nie tylko sprawna obsługa sprzętu i oprogramowania, znajomość metod pracy z mediami i języka mediów. Jest to stale podejmowany namysł pedagogiczny nad każdym działaniem z mediami, a taka refleksja towarzyszy wszystkim etapom pracy nad projektem. <br />Projektowanie edukacyjne w dobie Nowych Mediów<br />Projekt edukacyjny i metoda projektów nabierają we współczesnej edukacji szczególnej roli. Rola ta wynika z obecnego podejścia do kształcenia, które jest spersonalizowane i nakierowane na nieskrępowany rozwój jednostki. Takie spojrzenie na uczenie się jest możliwe za sprawą powszechnie stosowanych mediów, które wpływają na zmiany nie tylko środowiska pracy i metod kształcenia, ale zmieniają podmioty kształcenia, uczniów i nauczycieli. Zmiany nie zachodzą rewolucyjnie i nie mają charakteru gwałtownego, ale następują powoli, wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wyjątkowo istotne przemiany w zakresie praktyki edukacyjnej obserwować można od czasu pojawienia się mediów cyfrowych nazywanych Nowymi Mediami. Ich powstanie przypadające na lata 90-te XX wieku, a rozwój na początek XXI wieku, to okres przeobrażeń we wszystkich dziedzinach życia, także w szkołach i uczelniach. Nowe media, to zarówno urządzenia cyfrowe, jak i obiekty przez nie tworzone, takie, jak: teksty, grafiki, filmy, zdjęcia, muzyka itp. W edukacji Nowe Media, to przede wszystkim komputery i Internet. O tym, jak duża jest dostępność wymienionych mediów świadczą badania dotyczące wykorzystania Internetu na świecie, których wyniki prezentowane są na stronie „Internet World Stats”. Według zamieszczonych tam badań Polska pod względem użytkowników Internetu zajmuje ósme miejsce w Europie. Dane te prezentuje Ilustracja 1. <br />Ilustracja 1. Dziesięć krajów Europy z największą liczbą użytkowników Internetu<br />Źródło: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm dane z 31.03.09[15.06.09].<br />Z wykresu powyższego wynika, że liczba osób korzystających z Internetu w Polsce przekroczyła 50% ludności, co więcej, badania wykonane przez CBOS w listopadzie 2008 roku pokazują, że grupa wiekowa 18-24 jest najliczniej reprezentowana wśród korzystających z usług internetowych. Rola mediów wzrosła na tyle, że można wysunąć tezę, iż posiadają one obecnie niekwestionowaną pozycję w edukacji. Ta pozycja dotyczy zarówno edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Na taki stan rzeczy miała wpływ nie tylko dostępność do mediów, ale przede wszystkim łatwość obsługi i szerokie spectrum zastosowań mediów cyfrowych. Lev Manovich do cech współczesnych mediów zalicza, poza cyfrowością, która jest podstawowym wyróżnikiem Nowych Mediów, także: wariacyjność, modularność, automatyzację i transkodowanie kulturowe. Własności te pozwalają na łatwe przenoszenie danych, tekstów i obrazów (automatyzacja), ich przetwarzanie (wariacyjność), dzielenie na moduły, a w końcu humanistyczną refleksję nad tekstem przechowywanym w formie pliku cyfrowego (transkodowanie kulturowe). <br />Jednym z obszarów edukacji, w którym ze szczególną mocą zaznaczyły się media cyfrowe jest projektowanie edukacyjne. Projekt, a wraz z nim metoda projektów, wprowadzone zostały do edukacji przez amerykańskiego pedagoga Wiliama Hearda Kilpatricka (1871-1965) na początku XX wieku. Początkowo metoda projektów znana była tylko w Stanach Zjednoczonych, później także w Anglii, a obecnie na całym świecie. Jej zasadniczym celem od początku wprowadzenia było powiązanie działalności praktycznej z aktywnością poznawczą, a sam autor metody, Wiliam Kilpatrick, wyróżnił cztery rodzaje projektów edukacyjnych:<br />,[object Object]
Konsumpcyjne – wytwarzanie przedmiotów użytkowych ze szczególną zwracaniem uwagi na estetyczną stronę projektowania.
Problemowe – rozwiązywanie problemów.
Sprawnościowe – dążenie do osiągnięcia sprawności w działaniu.
Powyższa typologia projektów sytuuje je w obszarze praktyki edukacyjnej, a metodologia organizacji pracy dydaktycznej nad projektem zwana metodą projektów znalazła wiele opisów w literaturze pedagogicznej. Mirosław Szymański nawiązując do etapów metody projektów Karla Freya wymienia następujące wyróżnialne fazy pracy nad projektem:
Zainicjowanie projektu.
Negocjowanie tematu projektu.
Przygotowanie planu projektu.

More Related Content

Similar to Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej

Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiMarcin Polak
 
Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1Mrtinez86
 
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010kturek
 
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...Paweł Tailor
 
Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychGrażyna Penkowska
 
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...Kamil Śliwowski
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiMarcin Polak
 
TIK dla zdrowia 2012
TIK dla zdrowia 2012TIK dla zdrowia 2012
TIK dla zdrowia 2012izrud
 
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia się
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia sięOtwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia się
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia sięKOED
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaJSz
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital agedorjan
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final plcaniceconsulting
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Marcin Polak
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plcaniceconsulting
 

Similar to Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej (20)

Nowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
 
Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1Pezentacja techniki 1
Pezentacja techniki 1
 
Baronciani
BaroncianiBaronciani
Baronciani
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
Nowoczesne formy w-procesie-ksztalcenia-mikolajczyk-op2010
 
Wprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learninguWprowadzenie do e-learningu
Wprowadzenie do e-learningu
 
Theoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learningTheoretical and practical aspects of distance learning
Theoretical and practical aspects of distance learning
 
Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013Głos Nauczycielski 22.05.2013
Głos Nauczycielski 22.05.2013
 
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. ...
 
Komputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnychKomputer w projektach edukacyjnych
Komputer w projektach edukacyjnych
 
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
Jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne z róźnych źródeł? Rekomendacje...
 
Nowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacjiNowe technologie w edukacji
Nowe technologie w edukacji
 
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
 
TIK dla zdrowia 2012
TIK dla zdrowia 2012TIK dla zdrowia 2012
TIK dla zdrowia 2012
 
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia się
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia sięOtwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia się
Otwarte zasoby edukacyjne: zbudujmy kulturę dzielenia się
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
Informacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital ageInformacje o projekcie Learning in the digital age
Informacje o projekcie Learning in the digital age
 
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
 
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
Mobilna edukacja - jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonó...
 
Escola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos pl
 

More from Grażyna Penkowska

Uniwersytet a kompetencje medialne
Uniwersytet a kompetencje medialneUniwersytet a kompetencje medialne
Uniwersytet a kompetencje medialneGrażyna Penkowska
 
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialne
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialneC:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialne
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialneGrażyna Penkowska
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiGrażyna Penkowska
 

More from Grażyna Penkowska (6)

Badania naukowe
Badania naukoweBadania naukowe
Badania naukowe
 
Media w rozwoju cywilizacji
Media w rozwoju cywilizacjiMedia w rozwoju cywilizacji
Media w rozwoju cywilizacji
 
Uniwersytet a kompetencje medialne
Uniwersytet a kompetencje medialneUniwersytet a kompetencje medialne
Uniwersytet a kompetencje medialne
 
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialne
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialneC:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialne
C:\fakepath\uniwersytet a kompetencje medialne
 
Meandry e learningu1
Meandry e learningu1Meandry e learningu1
Meandry e learningu1
 
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogikiNowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
 

Projektowanie edukacyjne w edukacji zdalnej

 • 1.
 • 2. Konsumpcyjne – wytwarzanie przedmiotów użytkowych ze szczególną zwracaniem uwagi na estetyczną stronę projektowania.
 • 4. Sprawnościowe – dążenie do osiągnięcia sprawności w działaniu.
 • 5. Powyższa typologia projektów sytuuje je w obszarze praktyki edukacyjnej, a metodologia organizacji pracy dydaktycznej nad projektem zwana metodą projektów znalazła wiele opisów w literaturze pedagogicznej. Mirosław Szymański nawiązując do etapów metody projektów Karla Freya wymienia następujące wyróżnialne fazy pracy nad projektem:
 • 10.
 • 11.
 • 12. Komunikowania się za pomocą współczesnych narzędzi – ożywione komunikowanie się członków zespołów ze sobą i z nauczycielem, używanie różnych form komunikowania się: platforma edukacyjna, telefony komórkowe, poczta elektroniczna, komunikatory, portale społecznościowe. Pogłębiony rozwój interpersonalny związany ze stałym komunikowaniem się.
 • 13. Pracy metodą projektów i przygotowywania własnych WebQuestów, co może mieć w przyszłości znaczenie w pracy dydaktycznej.
 • 14. Pracy zdalnej - tworzenia środowiska e-learningowego, obsługa platformy zdalnego uczenia się, wybór i uczestniczenie w różnorodnych aktywnościach studenckich. Projektowanie pedagogiczne staje się w dobie nowych mediów działaniem aktywizującym i twórczym, możliwym do realizacji przez każdego nauczyciela i ucznia. Może być realizowane na zajęciach stacjonarnych i niestacjonarnych, a dobrą praktyką jest, by jego wykonanie było wspomagane zdalnie.<br />Umiejętność stosowania mediów w edukacji przez nauczycieli i pedagogów, to nie tylko sprawna obsługa sprzętu i oprogramowania, znajomość metod pracy z mediami i języka mediów. Jest to stale podejmowany namysł pedagogiczny nad każdym działaniem z mediami, a taka refleksja towarzyszy wszystkim etapom działania projektowego. <br />Bibliografia<br />Giernatowska B.; „Implementacja metody projektu w edukacji wykorzystującej ICT, [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer.”; Pracownia Technologii Nauczania AP; Kraków 2006<br />Komeński J. A.; „O sprawnym posługiwaniu się książkami, najprzedniejszym instrumentem kształcenia: mowa wygłoszona na rozpoczęcie nauki w wielkiej sali szkoły w Sarospatak 28 listopada 1650”; [z jęz. łac. tł. Irmina Janina Lichońska] Státní Pedagogické Nakladelství; Praga 1970<br />Komeński J. A.; „Wielka dydaktyka”; Zakład imienia Ossolińskich; Wrocław 1956<br />Kron F., W., Sofos A.; „Dydaktyka mediów”; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; Gdańsk 2008<br />Kruk J.; Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk 2008 <br />Manovich L.; „Język nowych mediów”; Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Warszawa 2006 <br />Okoń W.; „Nowy słownik pedagogiczny”; Wydawnictwo Akademickie Żak; Warszawa 2007<br />Penkowska G.; „Człowiek i komputer. Zbiór esejów”; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk 2005<br />Szymański M.; „O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia”; Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000<br />Netografia<br />http://www.internetworldstats.com/press.htm [15.06.09]<br />http://www.internetworldstats.com/stats4.htm [15.06.09]<br />http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/czy-polacy-sa-nowoczesni-cbos/ [16.06.09]<br />http://www.webquest.org/index.php [27.05.09]<br />http://webquest.sdsu.edu/templates/lesson-template1.htm [10.06.09]<br />http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html [12.06.09]<br />http://questgarden.com/ [14.06.09]<br />