Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nota ringkas pengajian am 900/1 penggal1

74,031 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Nota ringkas pengajian am 900/1 penggal1

 1. 1. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1) KONSEP NEGARA ada sempadan ada sistem pemerintahan ada rakyat/pemastautin tetap negara yang beradaulat ada sempadan yang jelas sempadan membolehkan negara yang beradaulat ditadbir dengan sistematik Sempadan sempadan menentukan bidangkuasa politik,ekonomi dan mobiliti sosial negara yang berdaulat komponen utama negara yang berdaulat ialah badan perundangan,badan eksekutif,dan Sistem pemerintahan badan kehakiman persamaan bangsa,agama,budaya dan bahasa melahirkan semangat nasionalisme yang Rakyat tinggi gagasan 1 Malaysia bertujuan satupadukan rakyat CIRI-CIRI NEGARA BERDAULAT merdeka berkuasa Ciri-Ciri Negara Berdaulat berwibawa beridentiti bebas daripada belenggu penjajah Merdeka bebas membuat keputusan berkuasa membuat keputusan perlembagaan membahagikan kuasa kepada 3 badan iaitu perundangan,eksekutif dan kehakiman Berkuasa sendiri setiap badan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri badan eksekutif dipilih melalui pilihanraya badan perundangan yang gubal undang-undang ialah Dewan Rakyat dan Dewan Negara, badan kehakiman menentukan hukuman ke atas pelanggaran undang-undang berupaya mempengaruhi dan menguasai rakyat memiliki kuasa politik yang stabil mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Berwibawa mempunyai kekuatan ekonomi mempunyai modal insan yang berkualiti ada perpaduan kaum contohnya Malaysia negara Islam sederhana Malaysia bersahabat dengan semua negara Beridentiti sendiri Malaysia berkecuali, tidak menyokong mana-mana blok kuasa besar asasnya ialah bendera,jata negara dan lagu kebangsaan PERLEMBAGAAN sumber undang-undang tertinggi jadi panduan kepada pemerintah beri perlindungan dan jaminan kepada rakyat perlembagaan bertulis/tidak bertulis Perlembagaan ada ciri-ciri keluhuran ada sifat ketertinggiannya boleh dipinda tapi bersebab Konsep Negara Perlembagaan Malaysia dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara dan melaksanakan kuasa ada 15 bahagian,183 perkara peruntukkan kuasa kepada kerajaan persekutuan,negeri,tempatan perlembagaan bertulis 1
 2. 2. Perlembagaan Bertulis Keluhuran Perlembagaan Ciri-Ciri Keluhuran Perlembagaan Ketertinggian Perlembagaan Sebab-Sebab Perlembagaan Boleh Dipinda Pindaan Perlembagaan Yang Perlu Perkenan Majlis RajaRaja Pindaan Perlembagaan Negeri Perlu Perkenan Yang Dipertua (Sabah Dan Sarawak Pindaan Perlembagaan Negeri Yang Perlu Perkenan Sultan(Negeri Beraja)Ydpa(Negeri Tiada Raja) Dan Ydp(Sabah,Sarawak) kebal sukar dipinda undang-undang digubal di parlimen mahkamah ada kuasa untuk tafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan contohnya perlembagaan Malaysia perlembagaan Malaysia ialah model Westminster dari Britain bermaksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan mengatasi kuasa YDPA mengatasi kuasa parlimen mengatasi kuasa Jemaah Menteri mengatasi mahkamah undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah dan terbatal undang-undang negeri mesti selaras dengan perlembagaan Malaysia mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia dianggap terbatal parlimen tidak boleh meluluskan undang-undang yang bercanggah mahkamah berkuasa membatalkan undang-undang yang bercanggah YDPA tidak boleh mengatasi perlembagaan Malaysia memperoleh suara majoriti biasa dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan perkenan Majlis Raja-Raja memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan persetujuan Yang DiPertua Negeri jika di Sabah dan Sarawak kewarganegaraan Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap Majlis Raja-Raja Raja dan Yang dipertua Negeri Bahasa Kebangsaan Kedudukan istimewa orang Melayu Kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak Hak yang sah bagi kaum-kaum lain Kuasa perundangan Majlis Raja-Raja Kuasa Dewan Undangan Negeri Sabah.Sarawak Agama,bahasa,dan hak istimewa kaum Bumiputera Sabah,Sarawak Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo Kedudukan sultan/YDP Negeri Kedaulatan sultan/YDP Negeri Kuasa pengampunan sultan/YDP negeri Keistimewaan Dewan Undangan Negeri Sumpah/ikrar Bilangan kerusi dalam DUN Pemilihan DUN Pelantikan DUN PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Pindaan Perlembagaan Negeri Yang Perlu Persetujuan 2/3 Adun Peruntukan Perlembagaan Persekutuan Kewarganegaraan hak asasi warganegara bahasa Melayu agama Islam kedudukan istimewa orang Melayu kedudukan istimewa Bumiputera Sabah & Sarawak 2
 3. 3. 1. KEWARGANEGARAAN kuat kuasa undang-undang pendaftaran isteri dan anak warganegara Jenis-jenis Kewarganegaraan naturalisasi penggabungan wilayah lahir di Malaysia < Hari Malaysia lahir di Malaysia > Hari Malaysia Kewarganegaraan Melalui Kuat ibubapa lahir di Malaysia/pemastautin tetap Kuasa Undang-Undang bapanya bekerja dengan kerajaan Malaysia di luar negara dan kelahiraannya di daftarkan dengann Pejabat Konsul Persekutuan atau didaftarkan dengan kerajaan Malaysia jika lahir di Sabah,Sarawak,Singapura dan Brunei dalam tempoh 1 tahun ibu atau bapanya warganegara Malaysia,dia berumur < 21 tahun didaftarkan jadi warganegara suaminya warganegara Malaysia, jika isterinya ingin jadi warganegara Malaysia, dia Kewarganegaraan Secara mesti bermastaututin di Malaysia selama 2 tahun,kelakuan baik,masih Pendaftaran berkahwin,perkahwinannya didaftarkan di Malaysia individu yang berumur 18 tahun atau lebih yang lahir di Malaysia sebelum Hari Merdeka,jika ingin jadi warganegara Malaysia mesti berpengetahuan dalam Bahasa Melayu,kelakuan baik,ingin tinggal tetap di Malaysia untuk warganegara asing yang ingin jadi warganegara Malaysia mesti berumur > 21 Kewarganegaraan Secara tahun, telah tinggal tetap di Malaysia selama 10 tahun,kelakuan baik,tahu berbahasa Naturalisasi/Masukan Melayu mereka yang jadi warganegara Malaysia cara begini ialah penduduk Sabah,penduduk Sarawak,penduduk Singapura,penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya serta pemastautin tetap di Sabah dan Sarawak Cara-Cara Penamatan secara sukarela Kewarganegaraan secara paksa umurnya > 21 tahun Penamatan Kewarganegaraan waras fikirannya Cara Sukarela tidak mahu jadi warganegara Malaysia ada kerakyatan negara lain untuk warganegara cara masukan dan pendaftaran shj tidak setia kepada negara Malaysia derhaka kepada Malaysia ketika peperangan Penamatan Kewarganegaraan derhaka ketika berniaga Cara Paksa menjalankan aktiviti dengan musuh Malaysia dipenjara > 12 bulan didenda >RM5000 tinggal di negara lain > 5 tahun secara berterusan tinggal di negara asing tetapi mendaftar dengan Pejabat konsulat Persekutuan 2.HAK ASASI WARGANEGARA MALAYSIA Dia tidak boleh dibunuh kecuali menurut undang-undang Dia tidak boleh ditahan polis > 24 jam jika tiada perintah tahanan daripada majistret/pegawai daerah Dia perlu diberitahu sebab-sebab dia ditangkap oleh pihak berkuasa Jika dia ditangkap, dia berhak dibela oleh peguam Dia tidak boleh dijadikan hamba abdi Dia boleh diberi kerja paksa mengikut undang-undang Dia berhak mendapat perlindungan undang-undang Hak Asasi Warganegara Jika dia dibebaskan,dia tidak boleh didakwa atas kesalahan yang sama Malaysia Dia berhak memohon harbeas corpus jika dia ditahan secara tidak sah Dia berhak menikmati kesamarataan Dia tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan, tempat lahir atau jantina Dia bebas bergerak di mana-mana bahagian Malaysia Dia berhak bermastautin di mana-mana bahagian Malaysia Dia bebas bercakap Dia bebas berhimpun secara aman Dia bebas menubuhkan persatuan / Dia bebas beragama / Dia bebas memiliki harta Kewarganegaraan Secara Percantuman Wilayah 3
 4. 4. Sekatan-Sekatan Terhadap Kebebasan Hak Asasi Kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum sesiapa yang mengancam keselamatan negara (undang-undang subversif) Kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan menembak serta membunuh sesiapa yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan (Undangundang Darurat) Para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik (Akta Universiti dan Kolej Universiti) Tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan(Akta Rahsia Rasmi) Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untuk membangkitkan isuisu sensitive yang boleh mengancam keselamatan negara (Akta Mesin Cetak dan Penerbitan) Rakyat dilarang menabur fitnah dan membangkitkan isu sensitif, iaitu hak istimewa orang Melayu,bahasa,kuasa raja dan kewarganegaraan Berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak (Hak Istimewa Sabah dan Sarawak) 3.BAHASA MELAYU Bahasa Melayu 4.AGAMA ISLAM Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara tetapi bahasa lain bebas digunakan Agama Islam Agama Islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi agama lain juga bebas diamalkan 5.KEDUDUKAN ISTIMEWA Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat perlindungan sewajarnya Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi Kedudukan Istimewa dan pendidikan adalah di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat Bumiputera Sabah,Sarawak perlindungan sewajarnya KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN Keamanan perpaduan Kepentingan Perlembagaan kestabilan politik kestabilan sosial Hak yang sama kepada semua warganegara Keamanan Hak asasi dijamin Warganegara bebas berpersatuan,beragama dan memiliki harta Perlembagaan digubal berdasarkan kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum Bahasa,agama,pemerintahan beraja,kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Perpaduan Sabah dan Sarawak dipersetujui bersama Agama islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi agama lain bebas diamalkan Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah Malaysia supaya pentadbiran Kestabilan politik/sosial cekap,jujur,adil,telus dan licin YDPASISTEM & STRUKTUR Badan eksekutif-PM dan kabinet PEMERINTAHAN Badan perundangan-parlimen MALAYSIA Badan kehakiman-mahkamah Malaysia ialah sebuah negara persekutuan Ketua negara ialah YDPA Sistem pemerintahan ialah demokrasi berparlimen SISTEM PEMERINTAHAN Agama Islam ialah agama rasmi Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan YDPA berada di kemuncak Badan Perundangan,Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman Ialah negara yang ada pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan(kerajaan pusat) dan Kerajaan Negeri Kedua-dua kerajaan mentadbir negara berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia Negara Persekutuan Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa pemerintahan berdasarkan Senarai Negeri, Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama Kerajaan Persekutuan ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat,kerajaan negeri dan kerajaan tempatan Kedudukan Istimewa Orang Melayu 4
 5. 5. Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan Kuasa Budibicara YDPA Maksudnya pemerintahan secara perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya Sistem ini berasaskan konsep Raja Berlembagaan,yakni YDPA sebagai ketua negara Kuasa diagihkan antara 3 komponen utama pemerintahan iaitu Badan Perundangan,Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif Kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri yang dipilih daripada parti yang mendapat majoriti dalam pilihan raya umum Perdana Menteri menjalankan kuasa eksekutif dengan dibantu oleh kabinet atau Jemaah Menteri yang dipilih daripada kalangan ahli Parlimen/ bukan Ketua negara persekutuan Hanya boleh didakwa di Mahkamah Khas Raja Permaisuri Agong menduduki tempat kedua selepas YDPA Berkuasa dalam memelihara adat istiadat orang Melayu Mengetuai pentadbiran agama Islam di negeri baginda Ketua agama Islam di Pulau Pinang,Sabah,Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuasa pemerintahan terletak di tangan YDPA tetapi kuasa eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya Kuasa setakat diperuntukkan oleh Perlembagaan Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dengan kuasanya dilaksanakan oleh Majlis Angkatan Tentera Mengisytiharkan darurat apabila keselamatan negara terancam Memperkenankan rang undang-undang yang digubal di Parlimen sebelum menjadi undang-undang yang sah Melantik Perdana Menteri Memperkenan atau tidak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen Meminta mesyuarat Raja-Raja Melayu diadakan bagi membincangkan perkara berkaitan dengan kedudukan,keistimewaan dan kehormatan Raja-Raja Melayu 5
 6. 6. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (Siri 2) STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Struktur Pemerintahan Badan perundangan Kerajaan Badan pelaksana pentadbiran Persekutuan/Pengagihan Badan kehakiman Kuasa BADAN PERUNDANGAN/LEGISLATIF Badan Parlimen (badan perundangan persekutuan) Perundangan/Legislatif Dewan Undangan Negeri (badan perundangan negeri) Parlimen badan perundangan yang tertinggi Tanggungjawabnya ialah menggubal dan meluluskan undang-un dang. Tanggungjawab badan Undang-undang persekutuan yang diluluskan melalui YDPA,Dewan perundangan Rakyat,Dewan Negara Bidangkuasanya terbahagi kepada 3 komponen iaitu Senarai Bidangkuasanya Persekutuan,Senarai Negeri,Senarai Bersama Yang diPertuan Agong Komponen Parlimen Dewan Rakyat Dewan Negara Bahaskan hal ehwal kerajaan dan negara Bahaskan belanjawan negara Bahaskan rang undang-undang Bahaskan pindaan undang-undang Fungsi Parlimen Mengawal kewangan kerajaan (cukai dan kadar) Menjadi forum kritikan rakyat tentang dasar dan tin dakan kerajaan Membenarkan badan perundangan negeri membuat undang-undang negeri Prosiding di parlimen tidak boleh dipersoalkan Prosiding di parlimen tidak boleh didakwa Keistimewaan parlimen Berkuasa membuat peraturan Dewan Berkuasa menghukum ahli Dewan yang melanggar peraturan Dewan Jawatankuasa Pemilih memilih ahli untuk Jawatankuasa Dewan Jawatankuasa Hak & Kebebaasan pertimbangkan perkara yang dikemukakan oleh Dewan dan kepentingan ahli Dewan Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat pertimbangkan peraturan dan mesyuarat Majlis Dewan Pentadbiran parlimen Jawatankuasa Dewan menjadi penasihat kepada Yang diPertua Dewan demi kemudahan dan keselesaan ahli dewan Jawatankuasa kira-Kira Wang Negara memeriksa kira-kira badan pentadbiran dan mengurus wang negeri yang dibentangkan dalam Majlis Dewan Sidang pertama dalam tempoh 120 hari selepas tarikh bubar atau 90 hari selepas pilihanraya atau 160 hari dari tarikh siding sebelum dewan bubar Sidang pertama mengandungi titah ucapan YDPA,perancangan takwim Persidangan parlimen( selama 5 penggal yang pertama) Kalendar sidang ditentukan oleh Perdana Menteri Melantik Yang diPertua Dewan Ahli dewan angkat sumpah 6
 7. 7. Komponen Parlimen Fungsi Yang diPertuan Agong Dewan Negara Fungsi Dewan Negara Keahlian Dewan Negara Hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Negara Keanggotaan Dewan Negara/Senat Yang diPertuan Agong Dewan Rakyat Dewan Negara Memanggil parlimen bersidang dalam tempoh masa 6 bulan dengan sidang sebelumnya Memperkankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan dan dikuatkuasakan. Jika tidak diperkenankan YDPA dalam masa 30 hari,rang undangundang akan dianggap sudah diperkenankan. Rang undang-undang akan menjadi undang-undang dan diwartakan setelah Penyimpan Besar Raja-Raja mengenakan Cop Mohor Besar atas perintah YDPA Mempersetujui pembubaran atau memberhentikan persidangan parlimen (berhak tidak ikut nasihat Perdana Menteri) Memberi ucapan dan merasmikan pembukaan parlimen sahaja (YDPA tidak mengikuti persidangan parlimen) Juga dipanggil Senat Ahlinya dikenali sebagai Senator Membahaskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat Menangguhkan rang undang-undang( kewangan 30 hari,bukan kewangan 1 tahun) yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tiada kuasa menolaknya M enyemak dan meluluskan rang undang-undang Tiada kuasa mengusulkan rang undang-undang kewangan Berkuasa menambah atau mengurangkan bilangan ahli dewan Berumur > 30 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal Memperoleh kewarganegaraan asing Tidak waras Bankrap/muflis Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih Tidak hadir sidang Dewan Negara selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker Ahlinya dipanggil Senator Jumlahnya 70 orang 26 daripada jumlah ialah 2 oarang wakil bagi setiap negeri dan Kuala Lumpur manakala satu masing-masing untuk Labuan dan Putrajaya 44 daripada dilantik oleh YDPA.Mereka ini cemerlang dalam perkhidmatan awam/bidang-bidang lain/khidmat masyarakat/mewakili kaum dan golongan minoriti Tempoh jadi senator ialah selama 3 tahun sepenggal dan maksimum 6 7
 8. 8. Speaker DewanNegara Timbalan Speaker Setiausaha Dewan Dewan Rakyat Fungsi Dewan Rakyat Keahlian Dewan Rakyat Hilang Kelayakan jadi ahli Dewan Rakyat tahun( 2 penggal) Tempoh jawatan tidak terjejas walaupun parlimen bubar Senator yang dilantik kerana ganti yang bercuti atau meninggal dunia tempoh nya mengikut bakinya sahaja Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan Menyingkir ahli sidang Dewan Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara Tempat wakil rakyat mendapat pembelaan bagi masyarakatnya Parti yang menang undi majoriti dalam pilihanraya umum akan membentuk kerajaan Pemimpin parti politik yang dapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat akan dilantik sebagai Perdana Menteri Jika PM hilang suara terbanyak Dewan Rakyat,maka PM kena letak jawatan Menggubal rang undang-undang Membahaskan rang undang-undang Membahaskan dasar-dasar kerajaan Membahaskan masalah rakyat Mencapai kata pemutus berhubung undang-undang kewangan Mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh Dewan Negara Hanya Dewan Rakyat yang meluluskan rang undang-undang kewangan sebelum dipersembahkan kepada Yang diPertuan Agong Berumur > 21 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal Memperoleh kewarganegaraan asing Tidak waras Bankrap/muflis Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih Tidak hadir sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker 8
 9. 9. Speaker Dewan Rakyat Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan Menyingkir ahli sidang Dewan Timbalan Speaker Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir Dewan Rakyat Setiausaha Dewan Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara Rakyat BADAN PELAKSANA/EKSEKUTIF Kuasa membuat dasar kerajaan dan melaksanakannnya Kuasa eksekutif terletak pada YDPA. Kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda atau jemaah menteri atau Badan Pelaksana mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh kabinet Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang memberi kuasa eksekutif kepada orang lain mengikut peruntukan Perlembagaan Badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA Merupakan badan tertinggi untuk membentuk dasar kerajaan Malaysia Kabinet memberi arahan yang dilaksanakan oleh jentera pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kabinet/Jemaah Kabinet bertanggungjawab kepada parlimen,jika PM dapat undi tidak Menteri percaya,seluruh jemaah menteri turut meletak jawatan Parti yang mendapat undi majoriti Dewan Rakyat akan membentuk barisan kabinet YDPA akan melantik Timbalan Perdana Menteri dan menteri lain atas nasihat PM Membuat dan menggubal dasar kerajaan Member arahan bagi melaksanakan dasar Fungsi Kabinet Menentukan dasar kerajaan Mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara Diterajui oleh PM dan Timbalan PM Ahli Kabinet Mesyuarat diadakan sekali seminggu pada hari Rabu secara tertutup Setiausaha Kabinet Ketua Setiausaha Negara akan menjadi setiausaha Kabinet Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet Jawatankuasa Tetap Contohnya Jawatankuasa Perjawatan Mengkaji Keselamatan Jalan Raya Jawatankuasa Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet Khas/Sementara Menyelaraskan dasar kerajaan persekutuan Menentukan corak kepimpinan negara Menentukan pelaksanaan dasar kerajaan secara cekap dan berkesan Jabatan Perdana melalui kementerian Menteri Diketuai oleh PM Dibantu oleh Menteri Kabinet PM dilantik oleh YDPA 9
 10. 10. Majlis Pembangunan Negara Majlis Perancangan Negara Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perkhidmatan Awam Organisasi di bawah Jabatan Perangkaan Negara Jabatan PM Jabatan Audit Negara Jabatan Peguam Negara Badan Pencegah Rasuah Jabatan Perpaduan Negara Agensi-agensi pusat Melaksanakan tugas eksekutif kerajaan pusat KEMENTERIAN, Biasanya menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali JABATAN sebagai Menteri Tanpa Berfortfolio Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan sahaj seperti Kementerian Luar Negara,Kementerian Pertahanan,Kementerian JENIS-JENIS Pengangkutan,Kementerian Pengajian Tinggi, KEMENTERIAN Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri seperti Kementerian Pelajaran,Kementerian Kesihatan Gubal dasar kerajaan TUGAS KEMENTERIAN Merancang rancangan pembangunan Menyelaras rancangan pembangunan BIDANGKUASA Hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya PERSEKUTUAN Dipanggil Senarai Persekutuan Hanya Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya BIDANG KUASA NEGERI Dipanggil Senarai Negeri BIDANGKUASA Hanya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa PERSEKUTUAN + terhadapnya NEGERI Dipanggil Senarai Bersama BIDANG KEHAKIMAN/JUDISIARI Tidak memihak kepada sesiapa Mempunyai kebebasan yang tersendiri Tidak dikenakan kawalan oleh Badan Perundangan /pihak eksekutif KEBEBASAN BADAN Hakim tidak boleh dipecat kecuali kerana perkara 125(3) KEHAKIMAN Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam parlimen kecuali usul daripada ahli parlimen Maksimum umur jadi hakim ialah 65 tahun atau 66 tahun FUNGSI BADAN Memastikan Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan ditegakkan mengikut KEHAKIMAN peruntukan undang-undang KUASA BADAN KEHAKIMAN Sebagai pengadil Mahkamah Atasan Mahkamah Rendah Mendengar dan dan menentukan perkara sivil yang berkaitan dengan saman-lazimnya perlukan affidavit Mendengar dan menentukan perkara jenayah yang melibatkan kanun kesiksaan Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri 10
 11. 11. KUASA MAHKAMAH SISTEM MAHKAMAH PELANTIKAN HAKIM PEGUAM NEGARA MAHKAMAH ATASAN MAHKAMAH RENDAH KETUA KEHAKIMAN BIDANGKUASA MAHKAMAH PERSEKUTUAN BIDANGKUASA MAHKAMAH TINGGI BIDANGKUASA MAHKAMAH SESYEN BIDANGKUASA MAHKAMAH MAJISTRET Melaksanakan tugas kehakiman Mentafsir perlembagaan negara Mentafsir undang-undang Mengistiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Mengistiharkan bahawa sesuatu tindakan kerajaan adalah tidak sah di sisi undang-undang Tidak boleh panda undang-undang Disusun ikut hierarki pyramid Individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi Dilantik oleh YDPA dengan nasihat PM Urusan pelantikan,kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan mereka di bawah kuasa YDPA Hakim tidak dibenarkan berpolitik untuk melindungi hakim daripada pengaruh politik Penasihat undang-undang kerajaan Menjadi pendakwa raya bagi kerajaan Menjadi peguam bela bagi kerajaan Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak Mahkamah Khas Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Syariah Mahkamah Kanak-Kanak Mahkamah Penghulu Mahkamah Anak Negeri Ketua Hakim Negara Meluluskan rang undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri Semua kes yang melibatkan hukuman mati Melebihi kuasa mahkamah rendah Semua kes yang tidak melibatkan hukuman mati Denda antara RM25000 hingga RM100,000 Semua kes yang < penjara 5 tahun Denda RM10000 Kes awam (RM25000) BIDANGKUASA MAHKAMAH KANAK2 Melibatkan pesalah remaja (<18 tahun) BIDANGKUASA MAHKAMAH PENGHULU Kes sivil yang nilainya tidak melebihi RM50 Kes jenayah yang dendanya tidak melebihi RM25 11
 12. 12. BIDANGKUASA MAHKAMAH ADAT NEGERI Kes-kes yang melibatkan kesalahan melanggar undang-undang adat 12
 13. 13. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1(siri 3) DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA Sistem demokrasi berparlimen mengadakan proses pilihan raya yang memberi kuasa kepada parti politik yang menang bilangan Pilihan raya kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum untuk memerintah negara Memilih wakil rakyat di Parlimen untuk memerintah negara Tujuan pilihan raya Memilih wakil rakyat di DUN untuk memerintah negeri Diadakan setiap 5 tahun Tempoh pilihan raya Diadakan sebelum 5 tahun tamat apabila YDPA membubarkan Parlimen atas cadangan PM Kawasan pilihan raya berubah dari masa ke masa disebabkan pertambahan penduduk Pilihan raya pertama pada tahun 1951 untuk Majlis Perandaran Pulau Pinang 1952- pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, Perikatan Sejarah pilihan raya menang 9/12 kerusi Pilihan raya umum pertama pada 1955,Perikatan menang 51/52 kerusi.Isu yang digunakan ialah kemerdekaan dan perpaduan kaum Pilihan raya 1959 dan 1969-isunya ialah perkauman Pilihan raya 1964 dan 1974-isunya ialah kestabilan politik Ketokohan calon Faktor yang Kekuatan parti politik menentukan Dasar parti kemenangan Kerajaan yang memerintah Sikap pengundi SURUHANJAYA PILIHAN RAYA(SPR) Memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil Tujuan SPR Memastikan rakyat dapat memilih wakil mereka melalui pengundian Peranan SPR Mendaftar pemilih sepanjang tahun Menyemak daftar nama pemilih sepanjang tahun Mengadakan pilihan raya kecil kerana ada kekosongan kerusi Mengkaji semula bahagian pilihan raya Menyempadankan semula bahagian pilihan raya sekurangkurangnya dalam tempoh 8 tahun dan maksimumnya 10 tahun Mendaftar calon-calon yang bertanding Memastikan calon memenuhi kelayakan yang ditetapkan Menerima dan menyelidik rayuan tentang keputusan pilihan raya untuk memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya 13
 14. 14. Ahli SPR dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan Majlis Keanggotaan SPR Raja-Raja Anggotanya ialah Pengerusi,Timbalan Pengerusi,5 orang lain Pusat pentadbiran SPR Urus setia SPR Melaksanakan semua fungsi,dasar dan keputusan SPR Seorang setiausaha sebagai ketua pentadbir Pegawai pilihan raya negeri yang menjadi ketua pejabat pilihan Ahli Urusetia SPR raya negeri Kakitangan urus setia Umur < daripada 65 tahun Tidak muflis Tidak pegang jawatan bergaji yang lain Syarat jadi ahli SPR Bukan ahli parti politik Bukan wakil Parlimen Bukan ahli DUN ELEMEN PENTING PILIHAN RAYA Parti politik yang memperoleh undi majoriti di Parlimen atau DUN akan membentuk kerajaan Peraturan pilihan raya Undang-undang dan peraturan berkaitan urusan pilihan raya telah diwujudkan untuk memastikan pelaksanaan dan perjalanan pilihan raya yang baik dan lancar Membuang 2 kertas undi (parlimen dan DUN) kecuali Wilayah Pengundi Persekutuan Warganegara Malaysia Umur > 25 tahun Kelayakan jadi Telah berdaftar dengan SPR dalam daftar pemilih pengundi Bermastautin di bahagian pilihan raya Tidak hilang kelayakan Undi pos Bermastautin di luar kawasan pilihan raya Anggota perkhidmatan awam (isteri & suami) yang bertugas di luar negara Pegawai SPR yang bertugas pada hari pengundian Sebab-sebab undi pos Anggota polis (ditetapkan oleh undang-undang) Pegawai tentera yang bertugas di belantara Pelajar-pelajar (suami-isteri) yang belajar di luar negara semasa pilihan raya CALON PILIHAN RAYA Warganegara Malaysia Umur > 21 tahun Akal fikirannya sempurna Syarat jadi calon Tidak muflis pilihan raya Tidak pernah dipenjarakan > 12 bulan Tidak pernah didenda RM2000 ke atas Tiada kerakyatan asing Bermastautin di negeri tempat dia bertanding untuk kerusi DUN 14
 15. 15. Tidak boleh pegang jawatan berpendapatan seperti kakitangan awam dll Mengemukakan penyata perbelanjaan dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan Penentuan bahagian pilihan raya berpandukan undang-undang Penentuan bahagian pilihan raya bergantung pada jumlah Bahagian pilihan penduduk dan keluasan kawasan berkenaan raya Persempadan semula bahagian pilihan raya dalam tempoh 8 tahun (min) dan 10 tahun (max) Diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Parlimen Tempoh pelaksanaan dan DUN di Semenjung dan 90 hari di Sabah-Sarawak pilihan raya Pilihanraya kecil diadakan dalam tempoh 60 hari Sebab pilihan raya Kematian kecil /kekosongan Peletakan jawatan luar jangka Pelucutan keahlian Pilihan raya kecil Tidak perlu diadakan jika berlaku dua tahun sebelum tamatnya kerana kekosongan tempoh DUN luar jangka PERJALANAN PILIHAN RAYA Sebelum hari pengundian Notis pemberitahuan pendaftaran nama pemilih akan diwartakan oleh SPR Pendaftaran nama oleh pengundi baharu Pendaftaran kepada Pegawai Pendaftar jika pengundi lama ingin berpindah ke kawasan pilihan raya lain Semakan semula daftar pengundi untuk kemaskini butir pengundi dan tempat pilihan raya Parlimen dibubarkan oleh YDPA DUN dibubarkan oleh Sultan/YDP Negeri SPR keluarkan writ pilihan raya Notis disiarkan dalam Warta Kerajaan yang mengandungi keterangan hari penamaan calon dan hari pengundian Hari penamaan calon ditetapkan dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi di pusat penamaan seperti majlis perbandaran,dewan serbaguna,sekolah,balai raya dan stadium Tempoh bantahan dalam masa 1 jam sebelum pegawai pengurus pilihan raya umumkan calon yang bertanding Antara jam 11.00 hingga 12.30 kertas penamaan calon dipamerkan Wang Deposit RM10,000 untuk Parlimen dan RM5000 untuk DUN duntuk calon yang bertanding Wang deposit tidak dikembalikan jika calon tidak dapat > 1/8 jumlah undi yang diperoleh oleh calon lain 15
 16. 16. Semasa hari pengundian Pengiraan undi Bantahan Keputusan undi Sebab-sebab bantahan Masa mengundi dari 8 pagi hingga 5 petang Tempat mengundi diketuai oleh ketua tempat mengundi dan dibantu oleh kerani pengundian Mereka yang dibenarkan berada di tempat mengundi ialah pemilih,ahli SPR,pegawai SPR,ketua tempat mengundi,kerani pengundian,calon dan wakil calon,ejen tempat mengundi,ejen mengira undi,individu yang mendapat kebenaran SPR Individu yang dibenarkan berada ditempat mengira undi ialah ahli SPR,pegawai SPR,kerani mengira undi,calon,wakil calon,ejen mengira undi. Keputusan diumumkan oleh Pegawai Pengurus SPR Boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya Berlaku penyogokan Perbuatan menyalahi undang-undang Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya Calon atau ejen calon hilang kelayakan Berlaku penipuan atau ugutan 16
 17. 17. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal (siri 4) TADBIR URUS NEGARA Tatacara seorang menteri,ketua setiausaha,ketua jabatan,ketua eksekutif dan pegawai di semua peringkat pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya secara telus,berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil Takrif Tadbir Urus Stuktur,budaya,dasar dan strategi serta tatacara mereka Negara Yang Baik berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan Proses bagaimana agensi awam diarah,dikawal dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang ditetapkan Untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyatterhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan dasar Objektif Tadbir Urus yang telah diamanahkan Yang Baik Untuk mengekalkan akauntabiliti di dalam sistem penyampaian awam Dari segi prestasi-perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh stakeholders di samping memastikan value for money dan pengurangan pembaziran sumber dana Ciri-Ciri Tadbir Urus Pematuhan-setiap agensi mematuhi undangNegara Yang Baik undang,peraturan,piawaian yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran,akauntabiliti dan integiriti sert kewajipan perkongsian maklumat secara telus Integriti-jujur,tatasusila yang tinggi,bertanggungjawab Akauntabiliti-bertanggungjawab atas semua tindakan dan 4 Prinsip Tadbir keputusan Urus Terbaik Amanah/stewardship-melakasanakan apa yang diamanahkan Telus-meyakinkan orang ramai SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang Sistem Dan mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa buah Struktur Kerajaan Negeri Pentadbiran Kedua-dua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa Perlembagaan Malaysia Bidangkuasa Dari segi pemerintahan,terdapat pembahagiaan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri untuk mengelakkan Kerajaan pertindihan kerja dan memudahkan kawalan Persekutuan Hal ehwal luar negara Pertahanan Senarai Persekutuan/ Keselamatan dalam negara Kuasa Mentadbir Undang-undang sivil dan jenayah Persekutuan Pentadbiran keadilan Kewarganegaraan 17
 18. 18. Senarai Bersama Jentera kerajaan Kewangan Kerja raya dan bekalan kuasa Perdagangan dan perusahaan Perkapalan Perhubungan dan pengangkutan Pelayaran dan perikanan Siasatan,kajian dan penyelidikan Perubatan dan kesihatan Kebajikan orang asli Pelajaran Hari kelepasan am Perumahan Pelancongan Akhbar,terbitan dan penerbit Pawagam dan tempat hiburan Perkhidmatan bomba dan penyelamat Kebajikan masyarkat Biasiswa Perlindungan binatang dan burung liar Taman negara Penternakan Perancangan Bandar adan kampong Kutu rayau dan penjaja beredar Kesihatan awam Kebersihan dan pencegahan penyakit Perparitan dan pengairan Pemulihan tanah lombong Perkahwinan Penjagaan anak Derma JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN YDPA Majlis Raja-Raja Badan eksekutif kabinet,jabatan perdana menteri,kementerian,perbadanan awam,jabatan Jentera Pentadbiran Badan Perundangan Kerajaan parlimen Persekutuan Badan kehakimanmahkamah atasan,mahkamah rendah,mahkamah khas Ketua audit negara Suruhanjaya 18
 19. 19. YANG DIPERTUAN AGONG/YDPA YDPA ialah ketua negara Ketua badan perundangan Yang Dipertuan Ketua badan kehakiman Agong Ketua badan eksekutif Memerintah berpandukan undang-undang Menerintah berpandukan Perlembagaan Persekutuan YDPA dipilih oleh Majlis Raja-Raja secara undian YDPA yang dipilih akan mengangkat sumpah dan menandatangani dokumen sumpah jawatan di hadapan Majlis Raja-Raja dan Ketua Hakim Negara Majlis Raja-Raja akan istiharkan YDPA yang dipilih melalui Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja kepada Parlimen Pemilihan YDPA Tempoh jadi YDPA ialah selama 5 tahun YDPA hanya boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja atas sokongan 5/9 raja YDPA boleh letak jawatan dengan menulis surat kepada Majlis Raja-Raja Saraannya ditanggung oleh Kumpulan Wang Disatukan Raja-raja Cukup umur Syarat jadi YDPA Matang Waras fikiran Tidak uzur YDPA merupakan Raja Berperlembagaan Kuasa pentadbiran negara di bawah naungan YDPA YDPA mendapatkan maklumat tentang pentadbiran negara daripada kabinet YDPA akan memilih dan melantik Perdana Menteri daripada ketua parti politik yang paling banyak menang kerusi parlimen Kuasa YDPA YDPA melantik timbalan YDPA atas nasihat PM (Pentadbiran) YDPA melantik ahli kabinet atas nasihat PM YDPA melantik ahli suruhanjaya atas nasihat PM dan persetujuan Majlis Raja-Raja YDPA melantik Yang diPertua Negeri atas nasihat PM dan persetujuan Ketua Menteri YDPA akan diiringi oleh PM dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen Memberi ucapan semasa merasmikan persidangan pertama parlimen Kuasa YDPA Meluluskan rang undang-undang dengan menyuruh Penyimpan (Perundangan) Mohor Besar Raja-Raja mengenakan Cop Mohor Besar (undangundang akan dikuatkuasakan setelah diwartakan) Walaupun YDPA tidak mahu meluluskannya, rang undangundang akan menjadi rang undang-undang selepas 30 hari. 19
 20. 20. Kuasa YDPA (Kehakiman) Kuasa Pengampunan YDPA untuk Kuasa Budibicara YDPA Had Kuasa YDPA Jika YDPA Melakukan Kesalahan Kes Sivil Dan Kes Jenayah Sebab-Sebab YDPA Dipecat Bagaimana YDPA dipecat Tugas Lain YDPA Melantik hakim atas nasihat PM selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, Ketua Hakim Negara, Hakim-hakim Besar, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi Mempengerusikan Jemaah Pengampunan untuk hukuman di Mahkamah Tentera,Mahkamah Awam di Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan,Sabah,Sarawak,Pulau Pinang dan Melaka Mahkamah Tentera Mahkamah Awam di Wilayah Persekutuan Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan Mahkamah Syariah di Sabah Mahkamah Syariah di Sarawak, Mahkamah Syariah di Pulau Pinang Mahkamah Syariah di Melaka Melantik PM Bersetuju atau tidak untuk meluluskan permintaan PM untuk membubarkan Parlimen Memanggil satu mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan hal ehwal di raja Tidak boleh menjadi raja di negerinya Tidak boleh memegang jawatan bergaji Tidak boleh berniaga Tidak boleh berpolitik Tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa izin Majlis Raja-Raja lebih daripada 15 hari (lawatan tidak rasmi) Tidak boleh melakukan kesalahan di dalam Kanun Keseksaan dan undang-undang di Malaysia Didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja Izin bertulis Peguam Negara Tingkah laku tidak baiAk Tidak waras Persetujuan Majlis Raja-Raja Melantik Peguam Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Setiausaha Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Polis Negara atas nasihat PM Melantik Ketua Audit Negara atas nasihat PM selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melantik 44 ahli Dewan Negara Melantik Yang diPertua Dewan Rakyat Melantik Yang diPertua Dewan Negara Menjaga hak istimewa orang Melayu Menjaga hak istimewa Bumiputera Sabah/Sarawak 20
 21. 21. Menjaga kepentingan kaum lain Mengisytiharkan darurat jika negara tidak aman Menjadi ketua agama Islam di negerinya Menjadi ketua agama Islam di Wilayah Persekutuan Menjadi ketua agama Islam di Sabah Menjadi ketua agama Islam di Sarawak Menjadi ketua agama Islam di Melaka Menjadi ketua agama Islam di Pulau Pinang Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia TIMBALAN YANG DIPERTUAN AGONG Pelantikan Timbalan Dilantik oleh Majlis Raja-Raja YDPA Daripada Raja-Raja Melayu Sebab-sebab Timbalan YDPA YDPA gering > 15 hari ambil alih tugas YDPA berada di luar negara > 15 hari atas urusan tidak rasmi YDPA Timbalan YDPA tidak boleh menjadi YDPA Jika YDPA mangkat Pemilihan YDPA yang baharu akan didibuat oleh Majlis RajaRaja MAJLIS RAJA-RAJA Sultan 9 buah negeri beraja Ahli Majlis RajaYang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Raja Yang Dipertua Melaka,Pulau Pinang,Sabah, Sarawak YDPA diiringi oleh PM Raja-Raja Melayu diiringi oleh Menteri Besar Semasa Persidangan Yang Dipertua Negeri diiringi oleh Ketua Menteri Majlis Raja-Raja Wakil raja jika raja tidak dapat hadir Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Memilih YDPA dan timbalan YDPA Memecat YDPA dan timbalan YDPA Membincangkan dasar negara Berbincang tentang hal diraja Mempersetujui undang-undang atau sebaliknya rang undangTugas Majlis Rajaundang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Raja Mempertimbangkan perkara berkaitan agama islam Mempertimbangkan perkara berkaitan adat istiadat Melayu Mempertimbangkan dasar hak istimewa orang Melayu Mempertimbangkan dasar hak istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak Menjaga kepentingan kaum lain Pelantikan Ketua Negara Pelantikan Yang Pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Perlukan Rundingan Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Dengan Majlis RajaPelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Raja Pelantikan Ketua Audit Negara 21
 22. 22. Pelantikan Ahli Suruhanjaya Pelantikan Setiausaha Dewan Rakyat Pelantikan Setiausaha Dewan Negara SURUHANJAYA Jenis Suruhanjaya Jenis Suruhanjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Tujuan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelantikan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) Fungsi SPRM Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Pelantikan ahli SPR Pemecatan ahli SPR Ahli SPR Tetap Khas Suruhanjaya Pilihan Raya Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM) Suruhanjaya Khas Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Polis dan Majis Angkatan Tentera Untuk kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam tanpa pengaruh politik Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Ketuanya ialah Ketua Pesuruhjaya dan dibantu ole 3 Timbalan Ketua Pesuruhjaya Menerima aduan tentang perlakuan kesalahan rasuah Menyiasat kesalahan rasuah Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah Mengarah, menasihati dan membantu berkaitan kaedah memerangi rasuah Ditubuhkan untuk selaraskan hal-hal pilihan raya agar pilihan raya dapat dijalankan dengan adil dan saksama Ahli SPR dilantik oleh SPR selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Pemecatan ahli SPR oleh tribunal khas Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-30 orang ahli lain Fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) terhadap anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri Pelantikan Pengesahan jawatan Kenaikan pangkat Pertukaran Tindakan tatatertib Ahli SPA Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-30 orang lain 22
 23. 23. Pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Tujuan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Ahli SPP Peranan SPP Dilantik dalam kalangan bekas pegawai perkhidmatan awam yang telah bersara tidak lebih 5 tahun Memberi perkhidmatan yang adil dan berkesan Melahirkan guru dan anngota yang selaras dengan matlamat Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pendidikan Kebangsaan Pengerusi Timbalan Pengerusi 4-8 ahli lain Melantik guru Mengesahkan jawatan guru Meletakkan guru pada taraf pencen bagi mereka yang ingin bersara Menukarkan guru ke daerah dan negeri mengikut keperluan Mengawal Tatatertib para pendidik Peranan Suruhanjaya Mengawal tatatertib ahli-ahlinya Perkhidmatan Mencadangkan pelantikan ahli Kehakiman Dan Mencadangkan pertukaran ahli Undang-Undang Pengerusi SPA Ahli SP Kehakiman Pendakwa Raya/Peguam Negara dan Undang2 Setiausaha SPA Beberapa orang ahli atau bekas hakim Pengerusi – Menteri dalam Negeri Pegawai Polis sebagai pemerintah umum pasukan polis Ahli Suruhanjaya Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Pasukan Polis Wakil SPA 2-6 orang lain Mencadangkan pelantikan Mencadangkan kenaikan pangkat Tugas Suruhanjaya Mencadangkan pertukaran anggota polis P.Polis Mengesahkan jawatan pegawai polis Memasukkan anggota polis ke jawatan tetap mengawal tatatertib dan kelakuan anggota polis Pelantikan Ketua Polis Negara & Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Timbalannya Pengerusi-Menteri Pertahanan Wakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Ahli Majlis Panglima Angkatan Tenteta Malaysia Angkatan Tentera 2 orang pegawai kanan TLDM 2 orang lain Fungsi Majlis Angkatan Tentera Mengawasi tatatertib angkatan tentera Mengawasi pentadbiran angkatan tentera 23
 24. 24. Tujuan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Kuasa SUHAKAM Fungsi SUHAKAM Bidangkuasa SUHAKAM Anggota SUHAKAM Pelantikan Sebab Suruhanjaya Khas Ahli Suruhanjaya Khas Contoh Suruhanjaya Khas Memberi kesedaran tentang hak asasi manusia Melindungi hak asasi Memperjuangkan hak asasi Melindungi rakyat daripada pencabulan hak asasi manusia Memajukan ekonomi rakyat Mewujudkan alam sekitar yang sihat Menasihati kerajaan tentang perundangan Menasihati kerajaan menyertai triti antarabangsa tentang isu hak asasi manusia Menyedarkan masyarakat dengan pendidikan tentang hak asasi manusia Menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia Menasihati kerajaan tentang aduan Mengesyorkan tindakan yang harus diambil Mengkaji pelanggaran hak asasi manusia Mengeluarkaan pernyataan awam tentang hak asasi manusia Melakukan penyelidikan Memastikan aktiviti hak asasi manusia mematuhi undangundang Tidak kurang 20 orang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama Tempoh berkhidmat selama 2 tahun Boleh dilantik semula Pengerusi dilantik oleh YDPA atas syor PM Timbalannya dipilih dalam kalangan anggota Diwujudkan secara sementara Untuk membincangkan masalah yang timbul Mengkaji masalah yang timbul Mencari jalan penyelesaiannya Pengerusi 2 orang lain Suruhanjaya Gaji Aziz Suruhanjaya Gaji Harun Suruhanjaya mengkaji penambahbaikan pasukan polis Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syarat Perkhidmatan bagi Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan KETUA AUDIT NEGARA Pelantikan Ketua Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Audit Negara Berunding dengan Majlis Raja-Raja Pemecatan Ketua Audit Negara Tidak boleh dipecat kecuali melalui Tribunal Khas 24
 25. 25. Saraan Ketua Audit Negara Fungsi Ketua Audit Negara KABINET Kabinet Atau Jemaah Menteri Pembentukan Kabinet Pelantikan Kabinet Saraan Kabinet Fungsi Kabinet Pengerusi Ahli-Ahli Kabinet Pelantikan PM Pelantikan Ahli Kabinet Bilangan Ahli Kabinet Mesyuarat Kabinet Setiausaha Kabinet Tugas Setiausaha Kabinet Dibuat oleh Parlimen Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Persekutuan Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Negeri Mengaudit akaun dan aktiviti badan-badan berkanun Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Tempatan Mengaudit akaun dan aktiviti Majlis Agama Islam Memastikan ada akauntabiliti dalam pentadbiran dan pengurusan wang awam Ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif YDPA Dibentuk oleh parti yang mendapat kerusi atau undi majoriti di Dewan Rakyat YDPA akan melantik Timbalan PM atas nasihat PM YDPA akan melantik menteri-menteri atas nasihat PM Ditetapkan oleh Parlimen Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan Menentukan dasar negara Membuat/menggubal dasar kerajaan persekutuan Memberi arahan agar dasar dilaksanakan Mengatasi masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat Perdana Menteri Dilantik oleh YDPA Daripada ahli parti yang mendapat undi majoriti bagi Dewan Rakyat Dilantik oleh YDPA Atas nasihat PM Boleh berubah Ditentukan oleh PM Pada setiap hari Rabu Seminggu sekali Rahsia Tidak direkodkan Ketua Setiausaha Negara Dia ialah Pegawai pentadbiran utama Jabatan Perdana Menteri Dia ialah Ketua Tertinggi Perkhidmatan Awam Persekutuan Menyediakan agenda mesyuarat Kabinet Menyediakan minit mesyuarat Kabinet Menyampaikan keputusan Kabinet kepada badan-badan pelaksana kerajaan Menjadi penasihat utama kepada Kabinet tentang perkara-perkara perkhidmatan kerajaan 25
 26. 26. Pelantikan Menteri Menteri tidak Berfortfolio Tujuan Mesyuarat Kabinet Peranan Ketua Setiausaha Negara, Ketua Jabatan, Ketua Setiausaha Peranan Jawatankuasa Tetap Kabinet Peranan Jawatankuasa Khas Kabinet Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM Daripada ahli Dewan Rakyat Daripada ahli Dewan Negara Menteri yang tiada kementerian sendiri Ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri Membentuk dasar negara Memberi nasihat membentuk dasar negara Membantu kabinet membentuk dasar negara Membantu Kabinet membentuk dasar Membantu Kabinet membentuk dasar Mengkaji perkara atau masalah secara mendalam Terdiri daripada beberapa orang menteri Mesti disokong oleh semua menteri Menteri mesti mempertahankan tindakan kerajaan di Parlimen Ahli-ahli Kabinet bertanggungjawab secara kolektif terhadap Keputusan Kabinet segala dasar dan keputusan yang dibuat Ahli-ahli kabinet bertanggungjawab secara kolektif terhadap Parlimen Ahli-ahli yang tidak menyokong kena letak jawatan PEGAWAI TADBIR UTAMA Ketua Setiausaha Negara Pegawai Pentadbir Ketua tertinggi perkhidmatan awam Persekutuan Utama Menjadi Setiausaha Kabinet JABATAN PERDANA MENTERI Bentuk dasar kerajaan Menyelaraskan dasar kerajaan Fungsi Jabatan Mengawal kementerian Perdana Menteri Mengawal jabatan (JPM) Mengawal badan-badan persekutuan Menguruskan kerja-kerja Majlis Tertinggi Merancang dasar kerajaan Menyelaraskan dasar kerajaan Objektif Jabatan Mengawasi SUHAKAM Perdana Menteri Menyelaraskan urusan zakat,wakaf dan haji Mengawasi pembangunan tanah Persekutuan Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA) PERDA Agensi JPM FELDA LUTH Mahkamah Syariah WP 26
 27. 27. Ketua JPM KEMENTERIAN Kementerian Fungsi Kementerian Struktur Kementerian SPP SUHAKAM PM Merupakan agensi pentadbiran negara tertinggi Menggubal dasar Merancang program Melaksanakan program Menyelaraskan pelaksanaan dasar Merancang,mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan perkaraperkara di bawah kementerian Mengawal jabatan dan badan berkanun yang melaksanakan program kementerian Kementerian dipertanggungjawabkan kepada seorang menteri Membantu menteri gubal dasar Membantu menteri merancang program kementerian Timbalan Menteri Kementerian yang penting seperti Pelajaran dan Kewangan ada 2 orang timbalan menteri Bantu menteri Dilantik oleh Perdana Menteri Setiausaha Parlimen Menerangkan dasar kementerian Menjawab pertanyaan atas nama menteri di Parlimen Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan Jenis-jenis Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan dan Kementerian cawangan di negeri serta daerah Mengakaun sendiri seperti Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pertahanan kerana kementerian yang besar Sistem Kewangan perbelanjaannya Kementerian Akaun diakaun oleh pihak lain seperti Jabatan Akauntan Negara Akaun akan diaudit oleh Ketua Audit Negara dan dibentangkan di Parlimen Kementerian Utama Jabatan Perdana Menteri KETUA SETIAUSAHA NEGARA Ketua Setiausaha Pegawai pentadbir utama Negara Menjadi penasihat utama kepada PM Merancang program dan dasar Mengawal pelaksanaan program dan dasar Menyelaraskan kegiatan jabatan dengan kementerian Fungsi KSN Menyelaraskan kegiatan badan berkanun dengan kementerian Menjalankan dasar kementerian di semua peringkat,iaitu Persekutuan,Negeri dan Daerah Menjalankan arahan Menteri 27
 28. 28. JABATAN Jabatan Pegawai Utama Jabatan Pegawai Tadbir Jabatan Agensi di bawah kawalan kementerian Agensi pelaksana kerajaan Melaksanakan dasar kementeriannya Ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah Dikenali sebagai Ketua Pengarah di peringkat persekutuan Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri Dikenali pegawai di peringkat daerah Dikenali sebagai Pengarah Negeri di peringkat negeri Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri Dikenali sebagai Pegawai di peringkat negeri AGENSI PUSAT Peranan Agensi Pusat Membantu,menyelaras,mengawal perjalanan agensi pelaksana Membekalkan personel dan kewangan kepada agensi pelaksana Perbendaharaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Unit Perancang Ekonomi (UPE) Contoh Agensi Pusat Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP) Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Merumus,merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan Merumus,merancang dan melaksanakan belanjawan kerajaan Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan membuat unjuran bagi tujuan perancangan Menganalisis kedudukan ekonomi antarabangsa dan membuat unjuran bagi tujuan perancangan Mendapatkan wang melalui kutipan cukai Tugas Mendapatkan wang melalui pinjaman luar dan dalam negeri Perbendaharaan Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi kerajaan untuk membangunkan negara Menentukan sistem perolehan,penggunaan,pengurusan dan pelupusan barang-barang kepunyaan kerajaan Memberi perkhidmatan seperti kontrak pusat,pinjaman perumahan dan pinjaman kepada agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Menyelia dan menyusun sistem industri insurans Menggubal dasar tentang pengambilan kerja,penamatan kerja,pelantikan,kenaikan pangkat,disiplin dalam perkhidmatan awam Tugas Jabatan Menggubal dasar gaji,elaun dan pencen sektor awam Perkhidmatan Awam Mewujudkan jawatan dalam perkhidmatan awam (JPA) Menyelesaikan ketidakpuasan kakitangan kerajaaan tentang gaji Menyediakan kemudahan latihan untuk kakitangan kerajaan melalui Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) 28
 29. 29. Unit Perancang Ekonomi (UPE) Tugas UPE Tugas Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP) Tugas Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) Merupakan urus setia bagi Majlis Perancang Negara,Majlis Perancang dan Pembangunan Negara,Jawatankuasa Pelaburan Asing dan Panel Ekonomi Merancang pembangunan ekonomi negara Menyediakan rancangan pembangunan 5 tahun Memeriksa belanjawan pembangunan tahunan bersama-sama JPA dan Perbendaharaan Menguruskan bantuan teknikal dan kewangan untuk negara daripada kerajaan asing atau institusi antarabangsa Menyelaraskan pelbagi projek pembangunan negara Menganalisis kedudukan ekonomi negara atau antarabangsa untuk dijadikan asas perancangan pembangunan ekonomi Member khidmat nasihat kepada kerajaan tentang masalah ekonomi negara Menjalankan penyelidikan social dan ekonomi apabila perlu Menyelaras projek pembangunan negara Mengesan pelaksanaan projek pembangunan negara Mengawasi agensi dan perbadanan awam seperti MISC,HICOM,PETRONAS,PERNAS supaya selaras dengan DEB,DPN,Dasar Wawasan Negara Membantu menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera dari segi persaraan dan kewangan Menilai dan menyemak semula dasar dan program pembangunan kerajaan Merancang dan melaksanakan program atau projek khas kerajaan seperti bekalan elektrik,air,jalan dll Meningkatkan penyertaan bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian melalui skim latihan dll Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan Semenanjung Malaysia melalui Pejabat Kemajuan Negeri Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Sabah dan Sarawak melalui Pejabat Pembangunan Negeri Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Pulau Pinang melalui Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera Menggalakkan kerjasama antara sektor awam dengan swasta Merancang,menilai,menyelaras,merunding,dan memantau pelaksanaan projek kerjasama awam swasta Memantau pelaksanaan projek pembangunan koridor pertumbuhan Tugas Unit Pemodenan Tadbiran Memodenkan sistem pentadbiran kerajaan dan Perancangan Member perkhidmatan perundingan pengurusan kepada Pengurusan Malaysia organisasi kerajaan (MAMPU) 29
 30. 30. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 5) JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN YDPA Majlis Raja-Raja Badan eksekutif kabinet jabatan perdana menteri kementerian Jentera jabatan Pentadbiran perbadanan awam Kerajaan Badan Perundangan Persekutuan parlimen Badan kehakimanmahkamah atasan mahkamah rendah mahkamah khas Ketua audit negara Suruhanjaya PERBADANAN AWAM Organisasi kerajaan yang menjalankan perniagaan Perbadanan Kerajaan ada kepentingan dalamnya Awam Kerajaan ada ekuiti dalamnya Jenis Badan berkanun Perbadanan Badan tidak berkanun Awam Lembaga Pengarah membentuk dasarnya Lembaga Pengarah melaksanakan dasarnya Struktur Ketua Lembaga Pengarah ialah Pengurus Besar dan dilantik oleh YDPA Organisasi Menteri mengawal perbadanan awam Perbadanan Pegawai Kanan kementerian akan mengawal perbadanan awam Awam Pegawai kanan kementerian menjadi ahli lembaga pengarah perbadanan awam supaya kerajaan terlibat secara terus dalam ekonomi supaya kerajaan dapat menceburi dalam bidang yang kurang menguntungkan supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang perlukan modal yang besar supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang tidak mampu diceburi oleh pihak swasta Tujuan membolehkan pembangunan sosioekonomi lebih cekap dan berkesan Perbadanan untuk membantu jabatan kerajaan Awam untuk ambl alih tugas tertentu supaya lebih bebas dalam hal pengurusan supaya lebih bebas dalam hal kewangan supaya boleh memiliki harta supaya boleh mengurus kumpulan wang supaya boleh menubuhkan anak syarikat 30
 31. 31. Contoh Badan Berkanun LKIM FELDA KEMAS SIRIM MARA Ciri Badan Berkanun Fungsi Badan Berkanun Contoh Badan Tidak Berkanun HICOM FIMA Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadanan Kemajuan Bandar (UDA) Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Membaiki ekonomi nelayan Meningkatkan pendapatan nelayan Mengembangkan industri perikanan Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Membuka rancangan tanah untuk pertanian Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah Melahirkan masyarakat luar bandar yang berdikari Memberi latihan kemahiran kepada mereka Membantu mereka memperoleh pendapatan sampingan Di bawah kementerian Sains,Teknologi & Inovasi Menjalankan penyelidikan untuk memajukan industri Meningkatkan kualiti barangan Malaysia Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Membantu ekonomi bumiputera Menggalakkan bumiputera berniaga Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA Dikawal oleh Menteri secara terus Dasarnya ditentukan oleh Menteri Anggaran belanjawan tahunan disediakan oleh agensi pusat Rancangan Pembangunan 5 tahun disediakan oleh agensi pusat Jabatan Perkhidmatan Awam mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan pekerja Perbendaharaan mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan pekerja Melicinkan pentadbiran Mengurangkan birokrasi Bermotifkan kebajikan Untuk melibatkan diri dalam pembangunan sosioekonomi Negara Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad (MISC) Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) Syarikat Perusahaan Makanan Malaysia (FIMA) Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kenal pasti industri berat Melabur dalam industri berat Mengurus projek industri berat Di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi & Kepenggunaan 31
 32. 32. Galakkan kemajuan dalam industri makanan Galakkan bumiputera menyertai industri makanan Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi Meningkatkan taraf hidup bumiputera PERNAS Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat perniagaan Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat perindustrian Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA Dikawal oleh Menteri secara tidak langsung Ciri Badan Ekuiti kerajaan ada dalamnya Tidak Berkanun Dasar-dasar ditentukan oleh Lembaga Pengarah Dasar-dasar dilaksanakan oleh Lembaga Pengarah Perbelanjaan tertakluk di bawah organisasi sendiri Bebas mengambil kakitangan Menjalankan kegiatan perniagaan untuk memperoleh keuntungan bagi Fungsi Badan kerajaan Tidak Berkanun Menceburi bidang yang mahal yang tidak mampu diceburi oleh pihak swasta SUMBER KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Sumber Belanjawan Kewangan Kumpulan Wang disatukan Kerajaan Kumpulan Wang Luar Jangka Persekutuan BELANJAWAN YDPA mengarahkan penyata anggaran pendapatan dan perbelanjaan Belanjawan Persekutuan dibentangkan oleh Menteri Kewangan di Dewan Rakyat Tujuan Menentukan semua agensi kerajaan diberi peruntukan wang bagi tujuan Pembentangan pembangunan dan pengurusan Belanjawan Jenis Perbelanjaan tanggungan Belanjawan Perbelajaan bekalan Persekutuan Perbelanjaan pembangunan Perbelanjaan daripada Kumpulan Wang disatukan Persekutuan seperti Perbelanjaan elaun persaraan,ganjaran,bayaran balik cukai hadil dalam negeri,cukai Tanggungan kastam,cukai setem dll Perbelanjaan Bagi membiayai keperluan mengurus kementerian dan agensi-agensinya Bekalan Perbelanjaan Bagi membiayai perbelanjaan langsung dan pinjaman kepada negeripembangunan negeri dan agensi kerajaan KUMPULAN WANG DISATUKAN Kumpulan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan disimpan Wang disatukan dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Persekutuan Kumpulan Wang disatukan Negeri Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri 32
 33. 33. Hasil agama Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan Islam seperti Zakat,Fitrah, Baitulmal Cara Pengeluaran Wang Mendapat kelulusan undang-undang Kumpulan Wang disatukan Jenis-jenis Akaun hasil disatukan Akaun dalam Akaun amanah disatukan KW disatukan Akaun pinjaman disatukan Jenis-jenis Pencen pembayaran Pampas an kerana kehilangan jawatan daripada Caj hutang Persekutuan Kumpulan Bayaran yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah atau tribunal terhadap Wang disatukan Kerajaan Persekutuan KUMPULAN WANG LUAR JANGKA Untuk perbelanjaan luar jangka Kumpulan Membiayai perbelanjaan kerajaan Wang Luar Jangka KERAJAAN NEGERI Di negeri beraja ialah sultan Pemerintah Di Perlis ialah Yang diPertuan Besar Negeri Di Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ialah Yang diPertua Negeri Menteri Besar/Ketua Menteri Pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dilakukan oleh Jabatan Negeri Bidangkuasa Kerajaan Negeri/Senarai Negeri Hukum syarak Undang-undang diri dan keluarga Islam Tanah pertanian Perhutanan Kerajaan tempatan Kerja air Hari kelepasan am negeri Penyu Penangkapan ikan di sungai Undang-undang dan adat istiadat bumiputera Perbadanan Pihak berkuasa negeri Ukuran tanah Perpustakaan Muzium 33
 34. 34. Kebajikan masyarakat Biasiswa Perlindungan binatang Perlindungan burung liar Taman negara Penternakan Perancangan Bandar dan kampong Senarai Kutu rayau Bersama Penjaja beredar Kesihatan awam Kebersihan dan pencegahan penyakit Perparitan Pengairan Pemilihan tanah lombong Perkahwinan Penjagaan anak SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI Sultan/Yang Dipertua Negeri Sistem Dewan Undangan Negeri Pentadbiran Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/Kabinet/Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri SULTAN/YANG DIPERTUA NEGERI Bertindak atas nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (yang diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri) Kuasa Eksekutif Melantik Menteri Besar Sultan/YDP Melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat MB Negeri Sultan menjadi ketua agama Islam di negerinya YDPA menjadi ketua agama Islam di negeri yang tidak beraja Sebahagian daripada badan perundangan negeri Kuasa Merasmikan persidangan penggal pertama DUN Perundangan Boleh membubarkan DUN atas nasihat MB/KM Sultan/YDP Boleh menolak permintaan pembubaran DUN Melantik majistret Mengampun kesalahan yang dibuat di negerinya atas nasihat Jemaah Kuasa Pengampunan Negeri Kehakiman Sultan yang bersalah didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja Sultan/YDP Jika didapati bersalah sultan tidak boleh memerintah negerinya Yang Dipertua Negeri yang bersalah di dakwa di mahkamah awam Melantik Menteri Besar berbangsa Melayu yang beragama Islam Bersetuju atau menolak pembubaran DUN Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan Kuasa hak istimewa raja-raja Budibicara Melantik waris Sultan Melantik permaisuri Melantik pemangku raja Melantik jemaah pemangku raja 34
 35. 35. Menentukan peraturan istana Melaksanakan tugas sebagai Ketua Agama Islamdi negerinya Menganugerahkan bintang kehormatan,pangkat dan kemuliaan Kuasa Melantik Ketua Menteri Budibicara Bersetuju atau tidak permintaan pembubaran DUN YDPNegeri Sekatan ke atas Tidak boleh berniaga Sultan/YDP Tidak boleh berpolitik Negeri Tidak boleh memegang jawatan berpendapatan DEWAN UNDANGAN NEGERI Dewan Undangan Berfungsi sebagai parlimen di peringkat kerajaan negeri Negeri Pemilihan ahli Melalui pilihan raya,mereka dipilih oleh rakyat DUN Membuat undang-undang atas perkara yang terdapat dalam Senarai Kuasa DUN Negeri dan Senarai Bersama MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMK) Majlis Menyerupai kabinet/Jemaah Menteri di peringkat persekutuan Mesyuarat Di Sabah dipanggil Kabinet Kerajaan Negeri Di Sarawak dipanggil Majlis Tertinggi (MMK) Di negeri beraja ketua MMK ialah Menteri Besar Ketua MMK Di negeri Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ketua MMK ialah ketua menteri Pelantikan Sultan akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi majoriti Menteri Besar semasa pilihan raya Pelantikan YDN akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi majoriti Ketua Menteri semasa pilihan raya Bilangan ahli 4-12 orang ahli DUN MMK Pelantikan ahli Dilantik oleh sultan/YDN MMK Membuat dasar-dasar negeri Fungsi MMK Menggubal undang-undang dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama Mentadbir negeri dalam hal Senarai Negeri Dipanggil ex-officio Ahli MMK Mereka ialah pegawai kerajaan yang tidak Mereka ialah Setiausaha Kerajaan Negeri menang pilihan Mereka ialah Pegawai Kewangan Negeri raya Mereka ialah Penasihat Undang-Undang Negeri Bidangkuasa exBoleh mengambil bahagian dalam prosiding DUN officio di Tidak boleh mengundi negeri beraja Bidangkuasa ex- Hanya Penasihat Undang-Undang boleh mengambil bahagian dalam officio di Pulau prosiding DUN 35
 36. 36. Pinang dan Melaka Tidak boleh mengundi Bidangkuasa exofficio di Sabah Tidak dibenarkan prosiding dan Sarawak Tempohmasa menjadi ahli Selama mana dibenarkan oleh sultan/YPN MMK Larangan Berniaga terhadap ahli Pekerjaan bergaji MMK Ahli MMK di Sabah dan Mengamalkan sistem menteri Sarawak JABATAN NEGERI Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Kewangan Negeri Jabatan Negeri Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Unit Perancang Ekonomi Negeri Merupakan jabatan negeri yang utama Ketuanya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri ialah Ketua Pentadbir Negeri Pejabat Fungsi nya sama seperti Jabatan Perdana Menteri Setiausaha Di Pulau Pinang,Melaka,Perak,Pahang,Selangor,Negeri Sembilan,Sabah Kerajaan Negeri dan Sarawak pejabat SUK di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan Di negeri lain,pejabat SUK di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Merancang dasar kerajaan negeri Tugas Pejabat Menyelaras dasar kerajaan negeri Setiausaha Menentukan pelaksanaan dasar pada peringkat daerah Kerajaan Negeri Memastikan agensi negeri melaksanakan dasar kerajaan negeri Ketua pentadbir utama negeri Ketua perkhidmatan awam negeri Penasihat pentadbir utama kepada Menteri Besar/Ketua Menteri Tugas Pengerusi Jawatankuasa MMK Setiausaha Pengerusi jawatankuasa peringkat negeri untuk menyelaraskan agensi Kerajaan Negeri negeri Ahli jawatankuasa perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Pejabat Kewangan Ketuanya ialah Pegawai Kewangan Negeri Negeri Fungsi Pejabat KEW Negeri Sebagai perbendaharaan Merancang kewangan negeri Menguruskan kewangan negeri 36
 37. 37. Tugas Pejabat KEW Negeri Melaksanakan dasar kewangan negeri Menyediakan belanjawan Kerajaan Negeri Memeriksa belanjawan tahunan negeri Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi Kerajaan Negeri Merancang penggunaan wang melalui cukai dan pinjaman negeri Pejabat Penasihat Ketuanya ialah Penasihat Undang-Undang Negeri Undang-Undang Negeri Memberi nasihat undang-undang kepada sultan Memberi nasihat undang-undang kepada Jabatan Negeri Tugasnya Memberi nasihat undang-undang kepada MMK Memberi nasihat undang-undang kepada Menteri Besar Memberi nasihat undang-undang kepada Ketua Menteri Unit Perancang Ekonomi Ketuanya ialah Ketua Pengarah Perancang Ekonomi Negeri Negeri/UPEN Menyediakan rancangan pembangunan negeri bagi 5 tahun Menyelaras program pembangunan negeri Fungsi UPEN Melaksanakan program pembangunan negeri Membuat pelaburan dalam negeri Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri berkenaan pembangunan negeri SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI Pelantikan ahli Dilantik oleh sultan/YPN atas nasihat MB/KM SPA Negeri Negeri yang ada Johor,Kedah,Kelantan,Terengganu,Pahang,Perak,Sabah,Sarawak,Selangor SPA Negeri Melantik kakitangan awam Fungsi SPA Menguruskan kenaikan pangkat kakitangan awam Negeri Mengenakan tindakan tatatertib Menukar kakitangan perkhidmatan awam SUMBER KEWANGAN KERAJAAN NEGERI Cukai Langsung Cukai Tidak Langsung Eksport Galian Peruntukan Kerajaan Persekutuan Sumber Kumpulan Wang Rezab Negeri Kewangan Pembiayaan Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Peruntukan Daripada Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan Memohon Kepada Perbendaharaan(Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri) Hasil Zakat,Fitrah Cukai tanah Cukai Langsung Hasil lombong Cukai perhutanan Hasil tanah spt cukai parit dan tali air 37
 38. 38. Cukai Tak Langsung Eksport Galian Peruntukan Kerajaan Persekutuan Kumpulan Wang Rezab Negeri Pembiayaan Kerajaan Persekutuan Peruntukan Daripada Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan Pinjaman Daripada Perbendaharaan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Kumpulan Wang Disatukan Negeri Hasil Agama Islam Seperti Zakat,Fitrah, Baitulmal Hiburan Hasil bukan cukai Dalam bentuk royalty Berdasarkan bilangan penduduk Berdasarkan pennyelenggaraan jalan raya yang digunakan oleh orang awam Jumlah pemberian yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan selepas berunding dengan Majilis Kewangan Negara untuk pembangunan negeri dan negeri yang ada masalah kewangan Kerajaan Persekutuan membiayai jabatan di bawah Senarai Bersama Untuk pembekalan air,perumahan awam,taman perindustrian,projek yang ditetapkan oleh Majlis Kewangan Negara Memohon kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan wang pendahuluan daripada Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan 38
 39. 39. Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 6) PERINGKAT PENTADBIRAN NEGERI DI MALAYSIA Peringkat Pentadbiran Negeri di Semenanjung Malaysia Daerah Peringkat Pentadbiran Mukim Negeri di Sem.Malaysia Kampong Daerah Beberapa mukim membentuk daerah Mukim Beberapa kampong membentuk mukim Memberi peluang kepada rakyat untuk turut serta dalam Fungsi Jawatankuasa pembangunan,perancangan,dan pelaksanaan projek pemb. Kemajuan dan Menjadi penghubung antara kerajaan dengan penduduk Keselamatan Kampung kampong dalam pelaksanaan projek pembangunan (JKKK) Menyatukan semua peringkat pentadbiran negeri Peringkat Pentadbiran Negeri di Sabah Peringkat Pentadbiran Daerah Negeri di Sabah Kampong Pegawai Daerah menjadi ketua Daerah Dibantu oleh Penolong Pegawai Daerah dan Ketua Daerah Tanggungjawab Ketua Mentadbir hal ehwal suku kaum di daerahnya Daerah Ketua Anak Negeri/Ketua Ketua bagi sesuatu suku kaum Bumiputera Seorang kakitangan kerajaan Ketua Kampung Seperti di Semenanung Malaysia Peringkat Pentadbiran Negeri di Sarawak Bahagian Peringkat Pentadbiran Daerah Negeri di Sarawak Daerah kecil Kampong Bahagian Ada 7 bahagian Ketua bagi bahagian Residen Ketua Pentadbir Bahagian Ketua masyarakat Temenggong Dilantik oleh kerajaan Dalam kalangan Bumiputera di setiap bahagian Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah Daerah Ketuanya ialah Pegawai Daerah Merupakan gelaran bagi ketua masyarakat Pemanca Menjadi ketua suku kaum Bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah Terbahagi daripada daerah Daerah Kecil Ketuanya ialah Pegawai Perkhidmatan Tadbir Sarawak Peringkat pentadbiran terendah Kampung Ketuanya ialah penghulu Dilantik oleh kerajaan 39
 40. 40. Sumber Kewangan Negeri Sabah & Sarawak Duti import atas petroleum Duti eksais atas petroleum Duti eksport galian hingga >10% Cukai jualan 30% hasil kastas Bayaran daripada pelabuhan Bayaran lesen untuk bawa penumpang atau barang ikut jalan darat Sumber Kewangan Sabah Cukai langsung-cukai tanah,hasil lombong,cukai dan Sarawak perhutanan,cukai parit.cukai tali aiar Cukai tidak langsung-spt hiburan Hasil bukan cukai Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan Kumpulan Wang Rezab Negeri Pinjaman daripada Perbendaharaan Peruntukan untuk Senarai Bersama Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri PIHAK BERKUASA TEMPATAN/KERAJAAN TEMPATAN Pihak Berkuasa Tempatan Di bawah bidangkuasa Kerajaan Negeri Memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan mereka Memastikan pentadbiran awam di kawasan kawalannya Tujuan Kerajaan Tempatan berjalan lancar Memberi perkhidmatan dan rekreasi untuk memenuhi keperluan penduduknya Majlis Bandaraya Jenis-jenis Kerajaan Majlis Perbandaran Tempatan Majlis Daerah Mengawal sempadan Mengawal status perbandaran Melantik ahli majlis Memecat ahli majlis Melantik Datuk Bandar Memecat Datuk Bandar Melantik Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan Kuasa Kerajaan Negeri Memecat Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan terhadap Kerajaan Meluluskan belanjawan Pihak Berkuasa Tempatan Tempatan Meluluskan pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan Mengarahkan Pihak Berkuasa Tempatan melaksanakan dasar kerajaan Mengesahkan undang-undang kecil yang dipinda atau dibuat oleh Pihak Berkuasa Tempatan Menggubal sebahagian Akta Kerajaan Tempatan Memindahkan semua atau sebahagian kuasa Kerajaan 40
 41. 41. Tempatan kepada Menteri Besar/Ketua Menteri Menggubal dasar Kerajaan Tempatan Menggubal undang-undang Kerajaan Tempatan Kuasa Kerajaan Memberi khidmat nasihat Persekutuan terhadap Memberi khidmat nasihat teknikal Kerajaan Tempatan Menyalurkan peruntukan kewangan kepada Kerajaan Tempatan Melaksanakan arahan Kerajaan Negeri berhubung projek kerajaan atau dasar kerajaan Fungsi utama Kerajaan Melaksanakan arahan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan Tempatan memajukan Kerajaan Tempatan Mengadakan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan di bawah kawalannya Mengawal kebersihan dan keselamatan Mengawal pencemaran air Mengawal pencemaran udara Membuat pemeriksaan makanan dan ubat-ubatan di kedai Pemeriksaan timbang dan sukatan di pasar Tugas Kerajaan Tempatan Membuat perancangan penggunaan tanah Menyediakan padang rekreasi,parit,saluran najis,taliair dan kawalan banjir Menggalakkan aktiviti ekonomi setempat Membina pasar,ruang perniagaan,tempat berjaja Ketua Majlis Bandaraya ialah Datuk Bandar Ketua Kerajaan Tempatan Ketua Majlis Perbandaran ialah Yang Dipertua Majlis Ketua Majlis Daerah ialah Pegawai Daerah Dilantik oleh Kerajaan Negeri Pelantikan Ketua Kerajaan Di Wilayah Persekutuan,dilantik oleh Menteri Wilayah Tempatan Persekutuan Tugas Ketua Kerajaan Mempengerusikan mesyuarat Tempatan Memanggil mesyuarat Pegawai utama untuk memastikan kelancaran pentadbiran Setiausaha Kerajaan Kerajaan Tempatan Tempatan Dilantik oleh Kerajaan Negeri Pegawai teknikal Pegawai-pegawai Kerajaan Pegawai tadbir Tempatan 8-24 orang Hasil pendapatan Majlis Bandaraya ialah RM100 j Hasil pendapatan Majlis Perbandaran ialah RM20j Kriteria Kerajaan Hasil pendapatan Majlis Daerah<RM20j Tempatan Jumlah penduduk bandaraya ialah 500000 orang Jumlah penduduk perbandaran ialah >150000 org Jumlah penduduk Majlis Daerah ialah <150000 org Mesyuarat Kerajaan Diadakan sebulan sekali Tempatan 41
 42. 42. Keahlian Kerajaan Tempatan Dilantik daripada kalangan ahli politik Dilantik ketua jabatan teknikal daerah Peruntukan daripada Kerajaan Tempatan Peruntukan daripada Kerajaan Negeri Cukai taksiran seperti cukai sampah, cukai pintu Lesen penjaja Lesen pusat hiburan Sumber Kewangan Lesen kedai kopi Kerajaan Tempatan Lesen anjing Sewaan tempat berjaja Sewaan ruang gerai di pasar Bayaran perkhidmatan Denda Bilangan penduduk Kerajaan Tempatan Kriteria Peruntukan Jumlah hasil kutipan Kerajaan Tempatan Kerajaan Persekutuan Keluasan kawasan Kerajaan Tempatan PENYELARASAN PENTADBIRAN Majlis Raja-Raja Majlis Tanah Negara Majlis Kewangan Negara Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan Antara Kerajaan Majlis Perhutanan Negara Persekutuan dengan Majlis Perumahan Negara Kerajaan Negeri Majlis Air Negara Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Mesyuarat Menteri-Menteri Besar atau Ketua Men MAJLIS RAJA-RAJA Membincangkan dasar-dasar negara spt di bawahHak istimewa orang Melayu Hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak Tugas Utama Majlis RajaPerubahan sempadan negeri Raja Kewarganegaraan Penetapan tarikh upacara agama Islam yang sama Taraf bahasa Melayu MAJLIS TANAH NEGARA Membentuk dasar penggunaan tanah di Malaysia Mentadbir dasar penggunaan tanah di Malaysia Fungsi Majlis Tanah Berunding dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Negara tentang penggunaan tanah dan penyelarasannya Memastikan tanah dikawal untuk pertanian,perhutanan dan perlombongan sumber galian Tanah di bawah kuasa Kerajaan Negeri Undang-undang Tanah Kerajaan Persekutuan boleh mengambil tanah sesebuah negeri untuk kemajuan negara 42
 43. 43. Seorang wakil negeri yang dilantik oleh sultan/YDN Wakil Sabah Ahli Majlis Tanah Negara Wakil Sarawak Wakil dari Kerajaan Persekutuan (<10 orang) MAJLIS KEWANGAN NEGARA Mentadbir hal ehwal kewangan negara Menentukan jumlah pinjaman wang Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Fungsi Majlis Kewangan Menentukan rancangan kemajuan negeri dan pembiayaannya Negara Menentukan pinjaman yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan Mengadakan perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri berhubung dengan penggunaan tanah Bilangan penduduk Negeri Kriteria peruntukan untuk Jaringan jalan raya Persekutuan di negeri tersebut Kerajaan Negeri Peruntukan pembangunan khas Perdana Menteri sebagai pengerusi Ahli Majlis Kewangan Menteri Kewangan yang dilantik oleh PM Negara Menteri lain yang dilantik oleh PM Wakil-wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh sultan/yDN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN Fungsinya Mengadakan penyelarasan dengan Kerajaan Tempatan Menteri Perumahan Ahli-ahlinya Wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh sultan/YDN Ahli yang dlantik oleh Kerajaan Persekutuan (<10 org) Membentuk dasar-dasar untuk memajukan Kerajaan Tempatan Pelaksanaan projek PBT Perkara-perkara yang Tindakan Kerajaan Tempatan diselaraskan Undang-undang Kerajaan Tempatan Penggubalan undang-undang oleh penasihat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Majlis Tindakan Negara Majlis Perancang Negara Antara Kementerian Majlis Keselamatan Negara Jawatankuasa Kabinet Majlis Tindakan Ekonomi Negara Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Majlis Tindakan Negeri Antara Negeri Jawatankuasa Perancang Negeri Jawatankuasa Keselamatan Negeri Tujuan Penyelarasan Pentadbiran Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam Menjimatkan sumber-sumber terhad Mengelakkan pembaziran wang dan guna tenaga 43
 44. 44. MAJLIS PERHUTANAN NEGARA Menyelaraskan dasar perhutanan Menyelaraskan pentadbiran perhutanan Tujuan Majlis Perhutanan Menyelaraskan pengurusan perhutanan Negara Mengesahkan semua keputusan Majlis Perhutanan Negara sebelum dilaksanakan oleh Negeri/Pusat MAJLIS PERUMAHAN NEGARA Selaraskan undang-undang pentadbiran perumahan negara Menyediakan Projek Perumahan Rakyat (PPR) untuk Majlis Perumahan Negara memenuhi permintaan rakyat Menempatkan semula setinggan MAJLIS SUMBER AIR NEGARA (MSAN) Mengatasi masalah air di Lembah Kelang, Selangor dan Negeri Sembilan Tujuan penubuhan MSAN Selaraskan bekalan air di seluruh negara Negeri yang kaya air membantu negeri yang memerlukannya Perdana Menteri Anggota MSAN Semua Menteri Besar Semua Ketua Menteri Menyelesaikan masalah air Mencari tempat yang sesuai untuk dibina empangan Menggalakkan negeri yang banyak air membantu negeri yang Fungsi MSAN ada masalah air Mencari cara-cara menyalurkan air ke negeri yang ada masalah air JAWATANKUASA PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI Ketua Setiausaha Negara AJK nya Ketua Setiausaha Kementerian Setiausaha Kerajaan Negeri Mencari jalan penyelesaian jika wujud masalah antara Peranannya Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri MESYUARAT MENTERI-MENTERI BESAR/KETUA MENTERI Tujuannya Membincangkan pelaksanaan,masalah dasar kerajaan Membincangkan pelaksanaan,masalah projek kerajaan PENYELARASAN ANTARA KEMENTERIAN Antara Kementerian Majlis Tindakan Negara Majlis Perancang Negara Majlis Keselamatan Negara Jawatankuasa Kabinet Majlis Tindakan Ekonomi Negara 44
 45. 45. MAJLIS TINDAKAN NEGARA/MTN Menyelaraskan program-program pembangunan Meneliti laporan kementerian,jabatan,agensi tentang projek Fungsi MTN pembangunan Selaraskan masalah yang timbul antara agensi kerajaan Perdana Menteri Ahli MTN Ahli kabinet MAJLIS PERANCANG NEGARA/MPN Perdana Menteri (selaku pengerusi) Ahli MPN Ahli kabinetnya Mengkaji projek pembangunan Menyiapkan projek pembangunan Fungsi MPN Membincangkan projek pembangunan Membantu MTN melaksanakan projek pembangunan Menyemak laporan kemajuan agensi ekonomi MAJLIS KESELAMATAN NEGARA/MKN Perdana Menteri sebagai pengerusi Ahlinya Ahli kabinetnya Mewujudkan keamanan Bekerjasama dengan semua agensi kerajaan untuk menjaga keselamatan negara Fungsi MKN Berbincang tentang isu keselamatan negara mengkaji isu keselamatan negara menyelesaikan isu keselamatan negara MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGARA/MTEN Mengatasi masalah ekonomi jangka pendek dan jangka sederhana Tujuan MTEN ditubuhkan Mengelakkan negara daripada kegawatan ekonomi kerana kejatuhan nilai ringgit dan saham BSKL Perdana Menteri selaku pengerusi Menteri yang berkaitan ekonomi Ahlinya Wakil daripada pelbagai bidang Wakil daripada pelbagai sector Fungsinya Mengenalpasti isu yang mempengaruhi ekonomi Mengenalpasti cabaran yang mempengaruhi ekon. Memperkenalkan strategi untuk menghadapi cabaran ekonomi Menyediakan pelan tindakan Menyampaikan maklumat dan keputusan MTEN kepada kabine JAWATANKUASA KABINET Tetap Penubuhannya Sementara (ad hoc) 45
 46. 46. Mengkaji isu-isu yang rumit Menyelaraskan isu-isu yang rumit Jawatankuasa mengenai krisis air Contoh Jaw.Kabinet Jawatankuasa mengenai perpaduan negara Jawatankuasa mengenai pendidikan tinggi PENYELARASAN ANTARA NEGERI Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Majlis Tindakan Negeri Antara Negeri Jawatankuasa Perancang Negeri Jawatankuasa Keselamatan Negeri Tujuannya MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI Fungsinya Sama seperti Kabinet di peringkat persekutuan Ketuanya MB/KM Semenanjung Malaysia Dipanggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sabah Dipanggil Kabinet Sabah Sarawak Dipanggil Majlis Tertinggi Sarawak MAJLIS TINDAKAN NEGERI Selaraskan projek pembangunan negeri Fungsinya Dibantu oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri dan Jawatankuasa Kerja Kemajuan Negeri JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI Peranannya Selaraskan projek pembangunan negeri JAWATANKUASA KESELAMATAN NEGERI Selaraskan hal ehwal keselamatan negeri Jawatankuasa keselamatan daerah selaraskan hal keselamatan Peranannnya daerah Dibantu oleh JKKM dan JKKK Menteri Besar/KM Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam Tujuan Penyelarasan Menjimatkan sumber-sumber terhad Pentadbiran Mengelakkan pembaziran wang dan guna tenaga JABATAN PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan Komponen Jabatan Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah Pembangunan Persekutuan Jabatan Pembangunan Persekutuan Merancang projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri Fungsi JPP Merancang projek pembangunan Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri Ahlinya Bidangkuasa JPP JPP di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) 46
 47. 47. PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN Selaraskan projek dan program persekutuan dengan negeri Memastikan perbelanjaan kewangan mencapai tahap 100% Memastikan prestasi fizikal ikut jadual Memantau pelaksanaan projek pembangunan Persekutuan di peringkat negeri Objektif Umum Menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan Persekutuan di peringkat negeri Memastikan projek pembangunan Persekutuan berjalan lancar dan berkesan Memastikan peruntukan diurus dengan baik dan digunakan sepenuhnya Memantau projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun Melaksanakan projek pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun Mengurus dan melaksanakan peruntukan projek khas Fungsinya Persekutuan atas arahan PM Merancang dan menyelaraskan rancangan pembangunan luar Bandar di bawah peruntukan Persekutuan Menyediakan laporan pencapaian projek persekutuan yang telah dilaksanakan TADBIR URUS NEGARA KEPENTINGAN TADBIR URUS NEGARA YANG BAIK Supaya rakyat mempercayai kerajaan yang dipilih Meningkatkan budaya yang sihat Menarik pelaburan Kepentingan tadbir urus Meningkatkan pernigaan negara yang baik Kecekapan pasaran modal Keberkesanan ekonomi Melambangkan kredibiliti kerajaan CIRI TADBIR URUS NEGARA YANG BAIK Setia Jujur Tidak melibatkan politik kerana ketidakadilan Tiada kepentingan individu Ciri tadbir urus negara yang Tiada kepentingan parti baik Tegas Pembahagian kuasa antara politik dan pentadbiran Bersikap berkecuali Tiada rasuah Telus 47
 48. 48. CABARAN TADBIR URUS YANG BAIK Komitmen pengurusan kepada tadbir urus Hubungan erat dengan stakeholders Akauntabiliti kepada pihak luar Pematuhan kepada pihak luar Cabaran Tadbir Urus Yang Pematuhan kepada akauntabiliti dalaman Baik Pengurusan strategik Pemantauan prestasi Pengurusan risiko Etika pengurusan dalam sektor kerajaan 48

×