Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul 1 Sekularisme

9,559 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
 • Thank you for sharing this interesting information here. Great post. And I agree with you that it is really hardly to find a student who enjoys executing college assignments. All these processes require spending much time and efforts, that is why i recommend all the students use the professional writing service HelpWriting.net Good luck.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Modul 1 Sekularisme

 1. 1. MODUL 1: Ancaman Sekularisme; suatu gambaran ringkas. Muhammad Nuruddin bin Bashah Koordinator 1 SPAQ Siri Modul Ummah Skuad Penyelamat Aqidah 2008
 2. 2. <ul><li>Perkataan latin : saeculuum beerti ‘masa’ dan ‘tempat’. Subjek perbincangan humanis, materialis. </li></ul><ul><li>Alan Richardson berkata </li></ul><ul><li>“ sekularisme lazimnya diertikan sebagai satu sikap kecenderungan yang luas di kalangan masyarakat untuk secara mudah menganggap sepi kepada Tuhan dan semua persoalan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan kerana kesibukan dengan ehwal dunia mereka menjadi sebab mereka tidak sempat duduk dan berfikir hal-hal ukhrawi”. </li></ul><ul><li>Prof Muhammad Naquib Al attas’ </li></ul><ul><li>“ sekularisme sebagai suatu fahaman yang membentuk satu corak kehidupan di mana berlakunya pembebasan insan dripada agama dan fahaman-fahaman yang tetap yang menguasai hakikat semesta”. (lihat Al Attas, Memahami Islam, Insan, Ilmu dan Kebudayaan 120-121) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>SEJARAH KELAHIRAN SEKULARISME DI BARAT </li></ul><ul><li>Cengkaman dan penguasaan gereja secara zalim. </li></ul><ul><li>Perkembangan sains dan teknologi. </li></ul><ul><li>Revolusi Perancis 1789. </li></ul><ul><li>Perkembangan neo-falsafah Greek yang lebih bebas dan jauh dari ketuhanan. </li></ul>
 4. 4. Sebab 1:Cengkaman dan penguasaan gereja secara zalim. <ul><li>Hampir 32 000 orang dibunuh oleh pihak gereja antara tahun 1441-1501 </li></ul><ul><ul><li>Parnily : yang menemui bintang beredar pada orbit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compland: menemui planet selain bumi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Galileo : menemui bumi mengelilingi matahari </li></ul></ul><ul><ul><li>Columbus : menemui tanah Amerika </li></ul></ul><ul><li>Martin Luther : Reformasi gereja ( 1483-1546) </li></ul><ul><li>Reformasi Kristian telah menghasilkan suatu gerakan dielektika terhadap pengongkongan gereja. Di sini perubahan telah menyebabkan masyarakat mula hilang kepercayaan kepada para paderi </li></ul>
 5. 5. Sebab 2: Perkembangan sains <ul><li>Renaissance/enlightenment : Kebangkitan intelektual Itali seperti Leonardo da Vinci,… </li></ul><ul><li>sepanjang zaman pencerahan pula, sekular telah menjadi pedoman baru dan membawa rentetan humanisme yang meleret sehingga kini. Apabila paderi dan Bible mula dijadikan amalan ritual atau perlambangan semata-mata, maka bermualalah era 'berdikari' dan perlepasan masyarakat eropah daripada rasa bertuhan. Kini tuhan mereka adalah gerakan hak Asasi.!! </li></ul><ul><li>Pertembungan dengan tamadun Islam melalui Pulau Sacily, Cordova, Damsyik </li></ul>
 6. 6. Sebab 3 : Revolusi Perancis <ul><li>Titik tolak kebangkitan Borjois melawan aristokrat, feudal, paderi </li></ul><ul><li>Seorang anak petani Napolean Bonaparte merampas kuasa. </li></ul><ul><li>Falsafah : berikan urusan pentadbiran pada Kaisar (maharaja) dan berikanlah urusan tuhan kepada Tuhan. </li></ul><ul><li>1905, Perancis meluluskan rang undang-undang sekular pertama secara rasmi. </li></ul>
 7. 7. Sebab 4: Perkembangan neo-falsafah Greek yang lebih bebas dan jauh dari ketuhanan <ul><li>Pada zaman selepas enlightenment dan reformation, lahirlah beberapa tokoh falsafah neo-greek yang lebih liberal daripada zaman Greek. </li></ul><ul><li>Contohnya: </li></ul><ul><ul><li>John Locke </li></ul></ul><ul><ul><li>Leibniz </li></ul></ul><ul><ul><li>Hegal </li></ul></ul><ul><ul><li>Marx </li></ul></ul><ul><ul><li>Homes </li></ul></ul><ul><ul><li>Resseau </li></ul></ul><ul><li>Persamaan seruan : Pisahkan gereja dengan pemerintahan. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kenali Pengasas Tokoh Sekular Moden 1 : Hobbes </li></ul><ul><li>Lahir di westport 1588. </li></ul><ul><li>Pendidikan di Oxford pernah tinggal di Belanda sebagai setiausaha duta </li></ul><ul><li>Menulis Leviathan (1651), Philosophical Rudiments concerning Government and Society (1651), Of liberty And Necessity (1654) </li></ul><ul><li>Tidak berpuas hati dengan monarki barat yang mencengkam dan mengongkong rakyat. </li></ul><ul><ul><li>Falsafah Generasi kedua ini tidak lagi berlawan dengan gereja semata-mata kerana reformation dan enlightenment telah lama berakhir. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Lahir di Wrington pada 1632. </li></ul><ul><li>Belajar di Oxford dan kerap melawat Perancis dan Jermen </li></ul><ul><li>Menulis Two Treatises Of Government (1690) </li></ul><ul><li>Persaingan antara Britain, Perancis dan Belanda terhadap tanah jajahan telah membosankan beliau. Beliau tidak bersetuju teori ekonomi melalui paksaan kerajaan sebaliknya melalui sukarela.Ini untuk mengurangkan jurang antara miskin dan kaya. Maka lahirlah fahaman kapitalisme yang pertama !! </li></ul><ul><li>Menulis fatwa kapitalisme terawal :- Some Considerations of the Consequences of the Lowering Of Interest and Rising The value Of Money ( 1691) </li></ul><ul><li>Falsafah ekonomi liberal ini telah mempengaruhi Smith yang menulis pula An Inquiry into the Nature and causes of the wealth of Nations (1776)- beliau dianggap bapa ekonomi kapitalisme. Namun ideologi ini kemudiannya merasuki KHTI dan bermulalah era penindasan kapitalisme pula. </li></ul>Kenali Pengasas Tokoh Sekular Moden 2 : John Locke
 10. 10. <ul><li>Lahir di Geneva 1712 </li></ul><ul><li>Membesar di paris dan menetap di Venice </li></ul><ul><li>Mempelajari banyak bahasa di Turin. </li></ul><ul><li>Kezaliman Gereja menyebabkan beliau menulis the Social Contract (1762). </li></ul><ul><li>Akibat cukai the yang Britain kenakan, Amerika mengadakan Jamuan the Boston pada 1773. Akibatnya Britain menyerang askar Amerika di Lexington pada 1775. Persaingan antara Britain dan anak watan Amerika, persaingan natara Britain dan eropah yang lain menyebabkan beliau membuat falsafah sosial dan ekonomi yang sekular (baru). </li></ul>Kenali Pengasas Tokoh Sekular Moden 3 : Rousseau
 11. 11. Guru mereka adalah Descartes <ul><li>Falsafah rasionalis (neo-greek) yang lebih radikal sekular nya diasaskan ( I Think therefore I exist). </li></ul><ul><li>Bukunya Discourse on the method for rightly Conducting the reason and seeking the truth in the sciences (1637) :-berasaskan asas penakulan sains yang diaplikasi hingga kini, </li></ul><ul><li>Hobbes pernah berwacana dengan Marsenne (sekumpulan dengan Descartes)di Paris pada 1634-1637) </li></ul><ul><li>An Essay Concerning human Understanding (1671) oleh Locke mempunyai unsur taakulan rasional seperti Descartes. </li></ul>
 12. 12. Tokoh lain rasionalis moden: Gottfried Wilhelm Leibniz <ul><li>Lahir pada 1646 – 1716 ) berbangsa Jermen.Seorang ahli polymath </li></ul><ul><li>Mencipta sistem Binary, pelopor calculus. </li></ul><ul><li>Menulis dalam fizik, teknologi, politik, undang-undang, sains sosial. </li></ul><ul><li>Berminat dengan pemikiran Descartes </li></ul>
 13. 13. Pelopor falsafah materialisme moden (Guru Marxisme) : Georg Wilhelm Friedrich Hegel <ul><li>1770 – 1831 (seorang Jermen)- ahli falsafah </li></ul><ul><li>Mempengaruhi peminatnya :- Bauer , Marx , Bradley , Sartre , Küng dan pengkritiknya juga :- Schelling , Kierkegaard , Schopenhauer , Nietzsche , Heidegger , Russell </li></ul><ul><li>Konsep logik spekulatif, idealisme mutlak (absolute idealism), kewujudan/keberadaan (immanence) dan keunggulan ( transcendence ) </li></ul>
 14. 14. Persamaan sebab mereka berfalsafah sekular <ul><li>Kezaliman pemerintah eropah </li></ul><ul><li>Perluasan dan perubahan landskap ekonomi eropah </li></ul><ul><li>Perubahan mood pemikiran kepada pemikiran rasionalis. Ingin kembali ke era kegemilangan Greek. </li></ul>
 15. 15. Kesan Sekular? <ul><li>Pemisahan agama dengan pentadbiran (asas utama) dan berkembang hingga pemisahan total daripada sistem sosial dengan agama. </li></ul><ul><li>Kehidupan yang akan hanya tamat di dunia : materialisme, individualisme, kapitalisme </li></ul><ul><li>Kebebasan mutlak berasaskan logik akal dan kehendak peribadi. </li></ul>
 16. 16. Bagaimana Sekular resap di Malaysia? <ul><li>Perjanjian Pangkor 1874 :pemisahan legislatif dan eksekutif, pemisahan mahkamah adat dengan sivil. Raja Abdullah dengan JWW Birch. </li></ul><ul><li>Francis Light membawa agenda kapitalisme pertama di Pulau Pinang, bawa rakyat China, yahudi ke Pulau Pinang, sistem ganjaran. </li></ul><ul><li>Sistem pendidikan </li></ul><ul><ul><li>Pengajian British-selektif untuk tenangkan hati rakyat sahaja, tetapi masih tidak tingkatkan sosial Melayu dan Islam. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengajian vernakular yang terpisah dengan patriotisme Tanah Melayu, cuba dikawal dan dipisahkan dengan Melayu. </li></ul></ul><ul><ul><li>SAR dan pondok-pondok dipinggirkan dari arusperdana. </li></ul></ul><ul><li>Politik : Parti sekular dibenarkan. Kemasukan ideologi Komunisme melalui Indonesia, PAP Singapura dan China. Fahaman Kapitalisme China Sun Yat Sen (Koumintang). Hanya ada 2 label utama (kapitalis:Kerajaan – sosialis atau komunis:pembangkang) </li></ul><ul><li>Kemerdekaan, Komenwel, PBB dan NATO sebagai agen penerusan sekular di Malaysia. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Dalam sesi akan datang , kita akan mengupas berkenaan bukti Malaysia adalah negara separa sekular. Walaupun memiliki sistem imunisasi Syariah dan Aqidah seperti Institusi Agong, Istana, Majlis Agama dan sebagainya, beberapa dasar negara masih dilihat bersifat sekular kepada umat Islam sendiri. </li></ul><ul><li>Sumbangsaran: [email_address] </li></ul>

×