Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorlichting Saw Mz

3,056 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voorlichting Saw Mz

 1. 1. Voorlichting SAW MZ<br />Presentatie 2009<br />Klas M9LS4A<br />
 2. 2. Inhoud<br />Wat is een kernactiviteit ?<br /> De Competentiewijzer.<br /> De Competentiebox.<br /> Methodiek, de wegwijzer.<br /> Rolverdeling BPV docent en BPV Begeleider.<br /> Beoordelingsformulier.<br /> Prestatie-indicatoren.<br /> Wat betekent het ?<br />De POP en PAP.<br /> Bewijsstukken.<br />
 3. 3. Wat is een Kernactiviteit<br />Een kernactiviteit is een aspect van je toekomstige beroep in de vorm van een leerboek.<br />In het boek “Van intro naar professie” staan de prestaties ofwel opdrachten die onderverdeeld zijn in verschillende competenties.<br />Bij iedere prestatie staan de competenties die je gaat ontwikkelen in een competentiebox.<br />
 4. 4. Competentiewijzer<br />
 5. 5. Om je diploma te behalen moet je beschikken over de juiste competenties. <br />Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die in bepaalde situaties (contexten) voorkomen.<br />
 6. 6. Competentiebox<br />DAandacht en begrip tonen.<br />ERelaties bouwen en Netwerken.<br />MAnalyseren.<br />NOnderzoeken<br />
 7. 7. Methodiek, De wegwijzer<br />Hoe maak je gebruik van een wegwijzer ?<br />- Oriënteren.<br /> - Plannen.<br /> - Uitvoeren.<br /> - Controleren.<br /> - Reflecteren.<br />
 8. 8. Rolverdeling BPV Docent en BPV Begeleider<br /><ul><li>BPV Docent: </li></ul>- De docent bezoekt je in je BPV Instelling en beoordeeld je opdrachten. Ook bespreekt de docent jouw functioneren en begeleid je waar nodig.<br />. BPV Begeleider:<br />- De BPV begeleider helpt, begeleid en geeft feedback. Hij helpt je met het voorbereiden van beroepsprestaties en opdrachten. <br />
 9. 9. Beoordelingsformulier<br />Een voorbeeld van een beoordelingsformulier:<br />
 10. 10. Prestatie-indicatoren<br />Een prestatie-indicator is een prestatiemeting en een prestatiesysteem.<br />Prestatie-indicatoren zijn meetbare onderdelen die iets zeggen over bijv. De geleverde kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid of toegankelijkheid in de zorg.<br />
 11. 11. In de beoordelinglijsten kom je twee begrippen tegen die van belang zijn voor de beoordeling van je competentiegroei.<br /> - De normscore<br /> - De ontwikkelscore<br />
 12. 12. Wat betekent het ?<br />R – Reproductief = Je verwerft kennis en vaardigheden en bent actief.<br />P – Productief = Je laat zien dat je inzicht, kennis en vaardigheden hebt en kunt toepassen.<br />T – Transfer = Je bent Proactief. Oplossingen zijn origineel en deskundig binnen de grenzen van je beroep. <br />
 13. 13. De POP en pap<br /> POP = Persoonlijk Ontwikkelingsplan.<br /> PAP = Persoonlijk Activiteitenplan.<br />
 14. 14. Bewijsstukken<br />Bewijsstukken worden samengebonden in je portfolio. Een portfolio is een map met formele documenten die zijn beoordeeld. <br />
 15. 15. Samenwerkend leren.<br /> Gemaakt door:<br />Sietze, Daniëlle, Marjan, Harm en Janet<br />

×