ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN ...
Sosiaalinen media formaalin ja informaalin rajatilassa Motto: yksilöitten itseorganisoituminen (erilliseen ja yhteiseen) ...
ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN ...
Oppiminen (Osallistuminen: kiinnostus, innostus tai elämänheittämä todellinen tilanne on toiminnan motiivi) Suorittaminen...
ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN ...
<ul><li>Virallinen/epä- </li></ul><ul><li>virallinen koulutus </li></ul><ul><li>vaaditaan tutustumista </li></ul><ul><li>v...
ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN ...
Sosiaalisen median formaali ja non-formaali käyttö tavoitteena vauhdittaa ihmisten itseorganisoivaa osallistumista verkkoy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalinen media rajatilassa

1,523 views

Published on

Esitys Sometun foorumilla ITK2009 päivillä 23.4.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sosiaalinen media rajatilassa

 1. 1. ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN RAJAPINNASSA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ KEHKEYTYY AUTENTTISESSA ITSEORGANISOITUVA- SA TOIMINNASSA
 2. 2. Sosiaalinen media formaalin ja informaalin rajatilassa Motto: yksilöitten itseorganisoituminen (erilliseen ja yhteiseen) on sosiaalisen median toiminnallinen ydin; organisoitu sosiaalisen median käyttö sul- keutuu jonkin suorittamiseksi . <ul><li>Yksilö(t) </li></ul><ul><li>tuottavat itse </li></ul><ul><li>reagoivat/osallis- </li></ul><ul><li>tuvat yksilöinä </li></ul><ul><li>ovat yhteistoimin- </li></ul><ul><li>nassa </li></ul>Henkilökohtainen kiinnostus ja aktiivisuus Kavereiden yms. vauhdittamana Virallisen/epävi- rallisen (for./non-f.) koulutustapahtuman tms. houkuttelemana Blogit Wikit Jakotyökalut Lukijat Ym. <ul><li>Työskentely- </li></ul><ul><li>ympäristöt: </li></ul><ul><li>ryhmät </li></ul><ul><li>yhteisöt </li></ul><ul><li>virtuaaliset </li></ul><ul><li>maailmat </li></ul>PLE Formaalinen voi tunnistaa ja tunnustaa Formaalinen voi mahdollistaa (mutta ei edellyttää osallistumista/käyttämistä) Rajatilan perustekijät merkitty punaisella
 3. 3. ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN RAJAPINNASSA OPPIMISEN JA SUORITTAMISEN KEHÄ
 4. 4. Oppiminen (Osallistuminen: kiinnostus, innostus tai elämänheittämä todellinen tilanne on toiminnan motiivi) Suorittaminen (tehtävien, tutkinnon, annetun/otetun (työ)toi- minnon suorittaminen (saada tehdyksi) on toiminnan motiivi Ei-autenttisena toimintana Autenttista toimintaa Rajatilan toiminnallinen konteksti * Pohdinta/itsearviointi * Jakaminen/vuorovaikutus (vertaisarviointi/bentsmarkkaus) * Kokeilu/soveltaminen omassa toi- mintaympäristössä * Rutinoituminen * Kiinnostuksen/innos- tuksen laantuminen * Liika ”vaativuus”
 5. 5. ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN RAJAPINNASSA JÄRJESTETTY KOU- LUTUS VOI OLLA RAJATILA FORMAALIN/ NON-FORMAALIN JA INFORMAALIN VÄLILLÄ
 6. 6. <ul><li>Virallinen/epä- </li></ul><ul><li>virallinen koulutus </li></ul><ul><li>vaaditaan tutustumista </li></ul><ul><li>vaaditaan käyttämistä </li></ul>I Sosiaalisen median ja sen käytön opetus/ sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa Opintosuoritus <ul><li>Virallinen/epä- </li></ul><ul><li>virallinen mah- </li></ul><ul><li>dollistaa </li></ul><ul><li>jonkin osion voi </li></ul><ul><li>tehdä itsenäisesti </li></ul><ul><li>sosiaalisen median </li></ul><ul><li>ympäristöissä/väli- </li></ul><ul><li>neillä </li></ul>II Oma oppimis- toiminta on vaihto- ehtoinen suoritus- tapa Vaihtoehtoinen/ valinnainen tapa ” läpäistä” Henkilökohtaiset sosiaalisen median ympäristöt/osallistuminen jaettuihin ympärisöihin - ple:t blogien, wikien jne. koosteina Tunnistaminen ja tunnustaminen III Oppiminen henkilökohtai- sissa oppimisympäristöissä <ul><li>RAJATILA </li></ul><ul><li>ei vielä puhtaas- </li></ul><ul><li>ti informaalia </li></ul><ul><li>RAJATILA </li></ul><ul><li>ei enää puhtaas- </li></ul><ul><li>ti formaalia/non-f. </li></ul>Voi toimia virikkeenä Voi toimia virikkeenä Hyväksytään viralliseen/epä- viralliseen kuuluvaksi Hyväksytään viralliseen/epä- viralliseen kuuluvaksi
 7. 7. ITK2009 FOORUMI 5 Pekka Ihanainen, Merja Juntunen, Tarmo Toikkanen SOSIAALINEN MEDIA INFORMAALIN JA FOR- MAALIN OPPIMISEN RAJAPINNASSA <ul><li>TAVOITTEET KOULU- </li></ul><ul><li>TUSJÄRJESTELMÄLLE: </li></ul><ul><li>VAUHDITTAA PLE:N </li></ul><ul><li>KÄYTTÖÖNOTTOA JA </li></ul><ul><li>KÄYTTÖÄ </li></ul><ul><li>TUNNISTAA JA TUN- </li></ul><ul><li>TUNNUSTAA PLE:T </li></ul>
 8. 8. Sosiaalisen median formaali ja non-formaali käyttö tavoitteena vauhdittaa ihmisten itseorganisoivaa osallistumista verkkoympäris- töissä Pitää blogia, tuottaa sisältöä wikiin, on esillä mikroblog- gaustiloissa, osallistuu verkkoyhtei- söihin, jne. Tavoite: PLE tunnistetaan ja tunnustetaan oppimiseksi ja osaamiseksi formaalissa ja non-formaalissa koulutuksessa informaalia

×