Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rajattomuus ammatillisessa koulutuksessa

570 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rajattomuus ammatillisessa koulutuksessa

  1. 1. BOUNDLESS LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION <br />RAJATON OPPIMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA<br />AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAJATTOMUUSAVARUUS<br />BOUNDLESSNESS SPACE IN VET<br />KARI KEKKONEN<br />PEKKA IHANAINEN<br />PERUSTA/<br />BASICS<br />TEKEMISEN LUONNE/<br />CHARACTER OF ACTIVITY<br />PEDAGOGIIKKA/<br />PEDAGOGY<br />OLEMISEN TAPA/<br />WAY OF BEING<br />(AURA FOR LEARNING)<br />YHTEYS;KONTEKSTI/<br />CONTEXT<br />OPPIMISTEKO/<br />LEARNING ACT<br />
  2. 2. Rajattomuus ammatillisessa koulutuksessa/verkossa<br />Boundlessness in Vocational Education/web, virtual<br />Rajattomuus on monissa etenemismahdollisuuksissa;<br />Boundlessnes means many possible paths to learn and proceed<br />Verkko<br />Web/virtual<br />Yksin tekeminen<br />Individual activity<br />Kehollisuus<br />Bodily being<br />Vertaisuus/Peerness<br />Social Media<br />Tekemisen luonne<br />Character of activity<br />Verkko<br />Web/virtual<br />Perusta<br />Basics<br />Pedagogiikka<br />Pedagogy<br />Yhdessä tekeminen<br />Collaboration<br />Verkossa tekeminen<br />Web activity<br />Vuorovaikutus<br />Interaction<br />Verkosto<br />Network<br />Ohjaus/Guidance<br />Toiminnallisuus/<br />Activity Based<br />Opetus/Teaching <br />Multimedia<br />Verkko<br />Web/virtual<br />Vapaus/Freedom;<br />Epävarmuus/Insecurity<br />Harjoittelu<br />Rehearsal<br />Taidot<br />Skills<br />Olemisen tapa<br />Way of being<br />Oppimisteko<br />Learning act<br />Verkko<br />Web/virtual<br />Osallistuminen/Participation;<br />Johtajattomuus/No leadership<br />Ennakoimattomuus/Unexpected;<br />Keskeneräisyys/incomplete<br />Kokemus<br />Experience<br />Soveltaminen<br />Application<br />Konteksti<br />Context<br />Työ<br />Work<br />Osaaminen<br />Competence<br />Rajoja ei voida tarkasti määrittää<br />Boundaries cannot be defined exactly<br />
  3. 3. BOUNDLESS LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION <br />RAJATON OPPIMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA<br />Opetukseen rajoja tuottavia rakenteita ja prosesseja<br /><ul><li> opetussuunnitelma
  4. 4. oppiaineet
  5. 5. TES, palkkausperusteet
  6. 6. tilat, laitteet
  7. 7. johtaminen, kontrolli
  8. 8. traditiot
  9. 9. pedagogiset käytännöt
  10. 10. opettajien taidot
  11. 11. epäilystä, pelkoja</li></ul>20.11.2009<br />Kari Kekkonen<br />Rajoja ja avautumissuuntia<br />Informaatioavaruus<br /><ul><li> tekstit
  12. 12. web – webin takana
  13. 13. kokemustieto
  14. 14. kokemustaito
  15. 15. tutkimustieto</li></ul>Työelämä<br /><ul><li> yritykset
  16. 16. julkinen
  17. 17. järjestöt
  18. 18. oma ammatillinen toiminta</li></ul>Formaalin koulutusjärjestelmän toimijat<br />Informaalit verkostot ja oppiminen<br />
  19. 19. BOUNDLESS LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION <br />RAJATON OPPIMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA<br />20.11.2009<br />Kari Kekkonen<br />Kohti rajattomuutta – fokuksen vaihto<br />Avoimet ohjaavat rakenteet, joustavat opetussuunnitelmat,<br />osaamisen arviointi <br />oppiminen<br />Opettajasta monitaitoinen oppimisen ohjaaja verkonrakentaja ja kollegiaalinen toimija<br />Yksilölliset oppimispolut,<br />hyväksytään eri tavat oppia<br />ITC-tekniikan monipuolinen pedagoginen käyttö<br />
  20. 20. BOUNDLESS LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION <br />RAJATON OPPIMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA<br />Structures and processes of conventional VET <br /><ul><li> curricula system
  21. 21. subject-based teaching
  22. 22. salary system of teachers
  23. 23. premises and equipment
  24. 24. management and control
  25. 25. traditions of pedagogical practices
  26. 26. qualifications of teachers
  27. 27. suspicions, conservative mental structures</li></ul>20.11.2009<br />Kari Kekkonen<br />Boundaries of training - directions for opening <br /> of VET<br />Space of information<br /><ul><li> web – behind web
  28. 28. experiential and tacit knowledge
  29. 29. experiential skills
  30. 30. scientific knowledge
  31. 31. textual sources</li></ul>Real life learning environments<br /><ul><li> companies
  32. 32. public organisation
  33. 33. third sector
  34. 34. professional activities of learners</li></ul>Institutions and actors of formal educational system<br />Learning in informal contexts<br />
  35. 35. BOUNDLESS LEARNING IN VOCATIONAL EDUCATION <br />RAJATON OPPIMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA<br />20.11.2009<br />Kari Kekkonen<br />Towards boundless learning – a new focus<br />Open driven structures, flexible curricula and assessment of competences<br />Learning of competences<br />Teacher as a multiskilled guide of learning process, actor of network and colleqialteamworker<br />Individual-based path of learning, different ways of learning<br />Multiple pedagogical use of ITC-techniques <br />

×