Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategický Outsourcing

1,306 views

Published on

Jak a kdy outsourcovat.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategický Outsourcing

 1. 1. strategický outsourcing Martin Pegner
 2. 2. OBSAH <ul><li>základní pojmy </li></ul><ul><li>core business </li></ul><ul><li>analýzy SWOT, ABC </li></ul><ul><li>firemní procesy a jejich přidaná hodnota </li></ul><ul><li>snižování nákladů – lean management </li></ul><ul><li>strategický outsourcing jako součást restrukturalizačních procesů – příprava firem na vstup do EU </li></ul><ul><li>operační outsourcing </li></ul>
 3. 3. OBSAH <ul><li>supply chain management (SCM) </li></ul><ul><li>digitální společnost </li></ul><ul><li>využití e-business </li></ul><ul><li>outsourcing IT </li></ul><ul><li>definice outsourcingového rozhraní, kontrola projektů </li></ul><ul><li>případová studie implementace outsourcingu ve firmě </li></ul>
 4. 4. základní pojmy <ul><li>outsourcing x insourcing </li></ul><ul><li>BPO – business proces outsourcing </li></ul><ul><li>krycí příspěvek – KP </li></ul><ul><li>přidaná hodnota </li></ul><ul><li>ABC – activity based costing </li></ul><ul><li>procurement, e-procurement </li></ul><ul><li>HRM, CRM, KM, SCM </li></ul>
 5. 5. BPO – business proces outsourcing
 6. 6. KP – krycí příspěvek přímý materiál normované fixní náklady energie doprava ostatní služby ZISK
 7. 7. KP – krycí příspěvek Tvorba KP Spotřeba KP Prodej Úroky Výroba Údržba KP Správa Služby - Mzdy - - HV HV VN Tržby z výsled- kových skupin KP
 8. 8. PH / pracovník / rok <ul><li> ČR 5 5 0 tis Kč / pracovní k / rok ( tj 3,5x méně než v E U) </li></ul><ul><li> E U 1,8 mil . </li></ul><ul><li>TOP 2,5 mil </li></ul><ul><li>1  TOYOTA 3,0 mil . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li> PH 300 tis Kč / pracovní k / rok – firmu lze ještě zachránit </li></ul><ul><li> 150 tis Kč / pracovní k / rok – firmu nelze zachránit </li></ul><ul><li>850 tis Kč / pracovní k / rok – podmínka existence v E U </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>=> v ČR děláme EFEKTIVNĚ 1,5 dne v týdnu ( v porovnání s E U ) </li></ul>
 9. 9. ABC – activity based costing A – činnosti potřebné (zmenšit) B – činnosti zbytečné a nepotřebné (odstranit) C – činnosti nestandardní (zkoumat a prověřovat) D – činnosti nové a potřebné (implementovat)
 10. 10. core business <ul><li>motto: business is simple </li></ul>Dnešní „rozměr podnikání“ Core Business Nový rozměr podnikání
 11. 11. SWOT, benchmarking <ul><li>silné x slabé stránky </li></ul><ul><li>( strengths x weaknesses ) </li></ul><ul><li>příležitosti x hrozby </li></ul><ul><li>( opportunities x threatnesses) </li></ul><ul><li>Trvalé porovnávání s konkurencí a jinými SBU za účelem maximalizace efektivnosti podnikání. </li></ul>
 12. 12. SWOT
 13. 13. ABC – Paretova analýza
 14. 14. PH činností REALIZUJÍCÍ (přidanou hodnotu) - obchod, finance tvrdě kontroluji, extrémně motivuji, dlouhodobě plánuji TVOŘÍCÍ (přidanou hodnotu) - výroba, služby optimalizuji, kontinuálně zlepšuji PODPORUJÍCÍ (přidanou hodnotu) - vývoj, marketing podporuji, rozvíjím UŽÍRAJÍCÍ (přidanou hodnotu) - legislativní, šlendrián toleruji, eliminuji
 15. 15. lean management Akční tým změn Koridor - Core Business Analýza pracovních míst Průběh zakázky
 16. 16. strategický outsourcing <ul><li>úspora nákladů </li></ul><ul><li>zaměření na core business </li></ul><ul><li>zvýšení kvality služeb </li></ul><ul><li>zvýšení konkurenceschopnosti </li></ul><ul><li>získání zkušeností (know-how) a špičkových technologií </li></ul><ul><li>uspokojení měnících se potřeb zákazníků </li></ul><ul><li>soustředění se na zvyšování zisku </li></ul><ul><li>trvalé zlepšování procesů </li></ul><ul><li>dosažení světových standardů / benchmarků </li></ul><ul><li>zvýšení vnitřní flexibility </li></ul>
 17. 17. strategický outsourcing
 18. 18. operační outsourcing
 19. 19. supply chain management <ul><li>řízení dodavatelských řetězců </li></ul><ul><li>úspora nákladů na straně dodavatelů </li></ul><ul><li>profesionalizace výběrových řízení </li></ul><ul><li>outsourcing SCM </li></ul>
 20. 20. digitální společnost <ul><li>digitální oběh dokumentů </li></ul><ul><li>ERP – provázanost procesů </li></ul><ul><li>spolupráce s dodavateli a odběrateli (XML) </li></ul><ul><li>e-business, rozhraní SBU </li></ul><ul><li>informační otevřenost </li></ul><ul><li>digitální podpis </li></ul>
 21. 21. využití e-business <ul><li>B2B marketplace – firemní portál </li></ul><ul><li>benchmarking – cenová mapa služeb </li></ul><ul><li>rychlost, rychlost, rychlost </li></ul><ul><li>fuzzy logic (vyhodnocení nabídek) </li></ul><ul><li>intranet – prostředí pro předávání informací o firmě a hospodářských výsledcích </li></ul>
 22. 22. outsourcing IT <ul><li>IS (účetnictví) </li></ul><ul><li>MIS – manažerské informační systémy </li></ul><ul><li>KM – znalostní databáze </li></ul><ul><li>outsourcing výpočetního výkonu – P2P </li></ul><ul><li>ASP – application services providers </li></ul><ul><li>K2 </li></ul>
 23. 23. definice outsourcingového rozhraní, kontrola projektů <ul><li>jednoduchost </li></ul><ul><li>přesnost </li></ul><ul><li>iterace </li></ul><ul><li>zpětná vazba </li></ul><ul><li>DSDM – dynamic systems development management </li></ul>

×