ใบงาน 9 15

652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน 9 15

 1. 1. 㺧ҹ·Õè 9 àÃ×èͧ »˜ÞËÒáÅФÇÒÁ¨íÒ໚¹ã¹¡Ò÷íÒâ¤Ã§§Ò¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Í仹Õ黯ԺѵÔà¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒÍÐäà ? ä´Œ»ÃÐ⪹Í‹ҧäà ? 1. ä»à·ÕèÂÇÈٹ¡ÒäŒÒ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¡ÒÃà¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕ´ µŒÍ§¡Òþѡ¼‹Í¹ áÅЫ×éÍà¤Ã×èͧ㪌»ÃШíÒµÑÇ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í à¾×èÍ¢¨Ñ´¤ÇÒÁà¤ÃÕ´ ä´Œ¾Ñ¡¼‹Í¹áÅÐä´Œà¤Ã×èͧ㪌»ÃШíÒµÑÇ 2. ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ºŒÒ¹ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ºŒÒ¹Ê¡»Ã¡ äÁ‹ÊÐÍÒ´ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í ºŒÒ¹ÊÐÍÒ´ ´Ù´Õ¢Öé¹ 3. ´Ù·ÕÇÕ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ª‹Ç¼‹Í¹¤ÅÒ¤ÇÒÁà¤ÃÕ´ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í à¡Ô´¤ÇÒÁʹءʹҹà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ 4. «×éͨѡÃÂҹ¹µ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ¤ÇÒÁäÁ‹Êдǡ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í Å´ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à´Ô¹·Ò§ä´Œ¤Å‹Í§µÑÇ 5. ·íÒ¹Ò à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒúÃÔâÀ¤ÍÒËÒà 䴌»ÃÐ⪹ ¤×Í ä´Œ¢ŒÒÇÁÒ¨íÒ˹‹ÒÂáÅкÃÔâÀ¤
 2. 2. 6. ÁÒàÃÕ¹˹ѧÊ×Í à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¤ÇÒÁäÁ‹ÃÙŒ ¡ÒÃ໚¹¤¹ÅŒÒËÅѧ ¡Òö١ËÅÍ¡ ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í àÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÒÁÒö¹íÒ¾ÒªÕÇÔµ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´Œ 7. µÑé§ã¨àÃÕ¹ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ à¡Ã´µ¡µèíÒ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í ä´Œà¡Ã´ÊÙ§ 8. àÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒáѺµ‹Ò§»ÃÐà·È ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í ÊÒÁÒö¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´Œ 9. àÃÕ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¤ÇÒÁäÁ‹ÃÙŒã¹à·¤â¹âÅÂÕ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í ÊÒÁÒö¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒä»ãªŒã¹¡Ò÷íÒ§Ò¹ áÅСÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇԵ䴌 10. ÊÁѤçҹ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ »˜ÞËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ ä´Œ»ÃÐ⪹ ¤×Í ÊÒÁÒöËÒàÅÕ駪վ䴌 ÃÙŒ¶Ö§¤Ø³¤‹Ò¢Í§µ¹àͧ
 3. 3. 㺧ҹ·Õè 10 àÃ×èͧ ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐˏÊÌҧ·Ò§àÅ×Í¡ áÅÐࡳ±·Õè㪌 1. »ÅÙ¡äÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃдѺ·Õ躌ҹ ÇÔ¸Õ·Õè 1 »Å١㹡Ãжҧ´Ô¹à¼Ò ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ¾×é¹·ÕèÁÕ¨íÒ¡Ñ´ ÇÔ¸Õ·Õè 2 »Å١㹡ÃкÐäÁŒ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ໚¹äÁŒ·ÕèÊÒÁÒö»Å١㹡ÃкÐä´Œ ÇÔ¸Õ·Õè 3 »ÅÙ¡ã¹Ã‹Í§Êǹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ໚¹äÁŒáººã´¡çä´Œ äÁ‹¨íÒ¡Ñ´¢¹Ò´ ÇÔ¸Õ·Õè 4 »ÅÙ¡¾×é¹·Õ袌ҧºŒÒ¹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ÁÕÅѡɳÐ໚¹´Í¡äÁŒà´ÕèÂÇ ´Í¡äÁŒµŒ¹àÅç¡æ 2. à¡çºÍÒËÒÃãËŒÍÂÙ‹ä´Œ¹Ò¹ æ ÇÔ¸Õ·Õè 1 ´Í§à¤çÁ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ÍÒËÒûÃÐàÀ·¼Ñ¡áÅмÅäÁŒ ÇÔ¸Õ·Õè 2 ¡ÒÃ᪋á¢ç§ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ÍÒËÒÃÊ´ ÇÔ¸Õ·Õè 3 ¡ÒõҡáËŒ§ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... à¹×éÍÊѵǏ ¼Ñ¡áÅмÅäÁŒ ÇÔ¸Õ·Õè 4 ¡ÒÃ᪋ÍÔèÁ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ¼ÅäÁŒ
 4. 4. 3. µ¡áµ‹§ËŒÍ§àÃÕ¹ãËŒÊǧÒÁ ÇÔ¸Õ·Õè 1 ºÃÔàdz˹ŒÒˌͧàÃÕ¹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ºÍÏ´ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ àÊÃÔÁÊÌҧºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃàÃÕ¹ ÇÔ¸Õ·Õè 2 ºÃÔàdzËÅѧˌͧàÃÕ¹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... µÙŒà¡çº¢Í§¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ÁØÁ͋ҹ˹ѧÊ×Í ÇÔ¸Õ·Õè 3 ºÃÔàdz¢ŒÒ§Ë¹ŒÒµ‹Ò§¢Í§ËŒÍ§àÃÕ¹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ...µ¡áµ‹§´ŒÇÂÊÔ觷Õè໚¹¸ÃÃÁªÒµÔ ÇÔ¸Õ·Õè 4 ºÃÔàdz¶Ñ§¢ÂÐáÅÐÍØ»¡Ã³·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍҴˌͧ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ¨Ñ´ÍØ»¡Ã³ãˌ໚¹ÃÐàºÕº ËÂԺ㪌䴌§‹Ò 4. ¡ÒÃᵋ§ªØ´ä»§Ò¹µ‹Ò§æ·Ò§Êѧ¤Á ÇÔ¸Õ·Õè 1 §Ò¹áµ‹§§Ò¹ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ªØ´ÊÕÊ´ãÊ ¼ÙŒËÞÔ§¤ÇÃãÊ‹ªØ´¡ÃÐâ»Ã§ ¼ÙŒªÒ¤ÇÃÊÇÁ ¡Ò§à¡§¢ÒÂÒÇ ÇÔ¸Õ·Õè 2 §Ò¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§ÃÒª¡Òà ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ªØ´¢ŒÒÃÒª¡Òà ËÃ×ͪش·ÕèÊØÀҾ໚¹·Ò§¡Òà ÇÔ¸Õ·Õè 3 §Ò¹È¾ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ªØ´ÊØÀÒ¾ÊÕ´íÒËÃ×ÍÊÕ¢ÒÇ ÇÔ¸Õ·Õè 4 §Ò¹àÅÕ駩Åͧ ࡳ±·ÕèàÅ×͡㪌 ... ªØ´ä»ÃàÇ· ËÃ×ÍáÅŒÇᵋ਌ÒÀÒ¾
 5. 5. 㺧ҹ·Õè 11 àÃ×èͧ ¡íÒ˹´áÅÐÅíҴѺ¢Ñ鹵͹¡Òû¯ÔºÑµÔ 1. ¡ÒÃÊíÒÃǨÊÀÒ¾¹éíÒ·Õè¤ÙàÁ×ͧ ¢Ñé¹·Õè 1 àµÃÕÂÁà¤Ã×èͧÁ×Í·Õè㪌㹡ÒÃÊíÒÃǨ 䴌ᡋ ·ÕèµÃǨ¤Ø³ÀÒ¾¹éíÒ ÊÁØ´¨´ ºÑ¹·Ö¡ ¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÃÙ» ¢Ñé¹·Õè 2 à´Ô¹·Ò§ä»·Õè¤ÙàÁ×ͧµíÒá˹‹§·Õè 1 ´ŒÒ¹·ÔÈà˹×Í´ŒÇÂö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ ¾ÃŒÍÁà¤Ã×èͧÁ×ÍÊíÒÃǨ ¢Ñé¹·Õè 3 à¡çºµÑÇÍ‹ҧ¹éíÒãʋ㹢Ǵ·´Åͧ áÅкѹ·Ö¡ÀÒ¾à¡çºäÇŒ ¢Ñé¹·Õè 4 ¹íÒ¹éíÒµÑÇÍ‹ҧ价´Êͺ ºÑ¹·Ö¡¼Å¡Ò÷´Åͧ 2. ¡Ò÷íÒËÁ¡ÃдÒÉÊÒ·Õ躋ÍÊÌҧ ¢Ñé¹·Õè 1 àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³ã¹¡ÒÃä»ÈÖ¡ÉÒ¡Ò÷íÒËÁ¨ÃÔ§æ·ÕèÊѹ¡íÒᾧ áÅÐÈÖ¡ÉÒ ¢ŒÍÁÙŢͧËÁáÅÐʶҹ·Õè·Õè¨Ðä»ÈÖ¡ÉÒÁÒÍ‹ҧ´Õ ¢Ñé¹·Õè 2 ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ä»Âѧʶҹ·Õè·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊѹ¡íÒᾧ ¢Ñé¹·Õè 3 ÈÖ¡ÉÒÇÔ¸Õ¡Ò÷íÒËÁ¨Ò¡¼ÙŒÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¨ÃÔ§áÅШ´ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙžÌÍÁ ·Ñ駺ѹ·Ö¡ÀÒ¾ ¢Ñé¹·Õè 4 ŧÁ×Í»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡Ò÷Õèä´Œä»ÈÖ¡ÉÒÁÒ 3. ¡Ò÷íÒâ»Ê¡ÒÏ´ ¢Ñé¹·Õè 1 àµÃÕÂÁÍØ»¡Ã³ã¹¡Ò÷íÒ ¤×Í ¤ÑµàµÍÏ à·»¡ÒÇ äÁŒºÃ÷Ѵ ¡ÃдÒÉ ÇÒ´à¢Õ¹ ʵԡà¡ÍÏãÊ ¢Ñé¹·Õè 2 Í͡ẺÃÙ»ÀÒ¾·ÕèàÃҪͺËÃ×ͨԹµ¹Ò¡ÒÃÇÒ´º¹¡ÃдÒÉÇÒ´à¢Õ¹ ¢Ñé¹·Õè 3 㪌෻¡ÒÇá»Ð´ŒÒ¹ËÅѧ¡ÃдÒÉ ·íÒ·Ñé§ÊÕ贌ҹáÅеç¡ÅÒ§ ¢Ñé¹·Õè 4 㪌ʵԡà¡ÍÏãÊá»Ð·Ñº¢ŒÒ§Ë¹ŒÒÍÕ¡·Õ ·íÒ¢ŒÒ§ËÅѧãËŒàËÁ×͹â»ÊàµÍÏ
 6. 6. 㺧ҹ·Õè 12 »¯ÔºÑµÔ´ŒÇ¤ÇÒÁª×蹪ÁáÅлÃѺ»ÃاãËŒ´Õ¢Öé¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹µŒÍ§¡ÒÃ仵ÅÒ´ÇâÃÃÊ ¡ÅѺ¨Ò¡µÅÒ´ÇâÃÃÊä»âçàÃÕ¹
 7. 7. 1. µÃÐ˹ѡ㹻˜ÞËÒáÅФÇÒÁ¨íÒ໚¹ ¤íÒ͸ԺÒ µŒÍ§¡Òë×éͧ͢½Ò¡à¾×è͹íÒ¨Ðä»ãËŒà¾×è͹·Õèµ¹¨Ðä»àÂÕèÂÁ 2. ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐˏ ÇÔ¨Òó (àÅ×Í¡¢Í§·Õè¨Ð«×éÍà¾×è͹íÒ份ҡà¾×è͹) ¤íÒ͸ԺÒ ໚¹¢Í§·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹¡Ñºà¾×è͹ áÅÐÊÔ觹Ñé¹à¾×è͹µŒÍ§ªÍº 3. ÊÌҧ·Ò§àÅ×Í¡Í‹ҧËÅÒ¡ËÅÒ ¤íÒ͸ԺÒ 仵ÅÒ´ÇâÃÃÊä´ŒËÅÒÂàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§ä´Œä»ä´ŒËÅÒÂÇÔ¸Õ 4. »ÃÐàÁÔ¹·Ò§àÅ×Í¡áÅÐàÅ×Í¡·Ò§àÅ×Í¡ (àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ËÅÒÂæÇÔ¸Õ) ¤íÒ͸ԺÒ 价ҧᨋ§ÈÃÕÀÙÁÔ¼‹Ò¹¶¹¹ÇÔªÂÒ¹¹· ä»â´Âö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ ä»â´Â öâ´ÂÊÒÃ(öᴧ) ä»â´Â¡ÒÃà´Ô¹ ä»â´Âö¹µ 5. ¡íÒ˹´áÅÐÅíҴѺ¢Ñ鹵͹¡Òû¯ÔºÑµÔ(¡íÒ˹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¢ŒÍ 4) ¤íÒ͸ԺÒ -¢Ñ鹵͹·Õè 1 ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§â´Âö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ 价ҧᨋ§ÈÃÕÀÙÁÔ¼‹Ò¹¶¹¹ÇÔªÂÒ ¹¹· -¢Ñ鹵͹·Õè 2 ¤Ô´ áÅÐàÅ×Í¡¢Í§·Õè¨ÐãËŒà¾×è͹µÒÁÌҹµ‹Ò§æ -¢Ñ鹵͹·Õè 3 à´Ô¹·Ò§¡ÅѺ 6. »¯ÔºÑµÔ´ŒÇ¤ÇÒÁª×蹪Á ¤íÒ͸ԺÒ ¢ÑºÃ¶ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáÅЫ×éͧ͢´ŒÇ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´«×éÍ·Õè¨íÒ໚¹¨ÃÔ§æ 7. »ÃÐàÁÔ¹ÃÐËÇ‹Ò§»¯ÔºÑµÔ ¤íÒ͸ԺÒ ¢³Ð¢ÑºÃ¶¡ÒèÃҨõԴ¢Ñ´àÅ硹ŒÍ ·ÕèµÅÒ´ÇâÃÃÊ ¤¹¨ÐàÂÍÐáÅÐ ÍÒ¡ÒÈÌ͹ 8. »ÃѺ»ÃاãËŒ´ÕÍÂÙ‹àÊÁÍ ¤íÒ͸ԺÒ ÁÕ¡ÒÃÇҧἹänjŋǧ˹ŒÒ ÈÖ¡ÉÒÌҹ¤ŒÒáÅÐàÊŒ¹·Ò§ãËŒÅÐàÍÕ´ 9. »ÃÐàÁÔ¹¼ÅÃÇÁà¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÀÙÁÔ㨠¤íÒ͸ԺÒ ·Ø¡Í‹ҧÍÍ¡ÁÒµÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇŒ
 8. 8. 㺧ҹ·Õè 13 ¡ÒÃàÅ×Í¡ËÑÇ¢ŒÍâ¤Ã§§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ ª×èÍâ¤Ã§§Ò¹ »ÃÐàÀ·¢Í§â¤Ã§§Ò¹ ¡ÒþѲ¹ÒÊ×èÍ à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒþѲ¹Ò à¤Ã×èͧÁ×Í ¡Òà ·´Åͧ ·ÄÉ®Õ ¡Òà »ÃÐÂØ¡µ 㪌§Ò¹ ¡ÒþѲ¹Ò â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÂØ¡µ 1. â»Ãá¡ÃÁ·´ÊͺÇÔªÒà¤ÁÕ  2. ¡Ò÷´ÅͧàÃ×èͧ¡ÒÃàËç¹Çѵ¶ØẺ ÊÒÁÁÔµÔ  3. â»Ãá¡ÃÁÍ͡Ẻʶһ˜µÂ¡ÃÃÁ  4. à¡ÁºÑ¹ä´§Ù  5. â»Ãá¡ÃÁ¨Ñ´µÒÃÒ§Ê͹  6. à¡Á¤ÃÍÊàÇÔÏ´  7. â»Ãá¡ÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ͹¡ÒÃ㪌§Ò¹ ¢Í§ÃкºÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  8. â»Ãá¡ÃÁẺÊÒÁÁÔµÔ  9. ·ÄÉ®Õẋ§á¡´ÕàÍç¹àÍ´ŒÇ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ  10. «Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ¡ÒüÊÁÊÕ 
 9. 9. 㺧ҹ·Õè 14 àÃ×èͧ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§§Ò¹ ª×èÍâ¤Ã§§Ò¹ áËÅ‹§·Õè㪌ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅ ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â¤Ã§§Ò¹·Õè 1. â»Ãá¡ÃÁ·´ÊͺÇÔªÒà¤ÁÕ 1. Êͺ¶ÒÁ¼ÙŒ·Õèà¤Â㪌â»Ãá¡ÃÁ ÁÒáÅŒÇ 2.¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ㪌â»Ãá¡ÃÁ 1 ÍҷԵ â¤Ã§§Ò¹·Õè 2. ·ÄÉ®Õẋ§á¡´ÕàÍç¹àÍ´ŒÇ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ 1.Êͺ¶ÒÁ¨Ò¡¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞàÃ×èͧ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏáÅдÕàÍç¹àÍ 2.´Ù¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ㪌 2 ÍҷԵ â¤Ã§§Ò¹·Õè 3. «Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ¡ÒüÊÁÊÕ 1.´Ù¤Ù‹Á×Í㹡ÒÃ㪌áÅз´Åͧ·íÒ 2.Êͺ¶ÒÁ¼ÙŒ·Õèà¤Â㪌ÁÒáÅŒÇ 2 ÍҷԵ
 10. 10. 㺧ҹ·Õè 15 àÃ×èͧ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏâ¤Ã§§Ò¹áÅÐàÅ×Í¡â¤Ã§§Ò¹ ÅíҴѺâ¤Ã§§Ò¹·Õè¹íÒÁÒÇÔà¤ÃÒÐˏ/¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ â¤Ã§§Ò¹ 1 â»Ãá¡ÃÁ·´ÊͺÇÔªÒà¤ÁÕ â¤Ã§§Ò¹ 2 ·ÄÉ®Õẋ§á¡´Õ àÍç¹àÍ´ŒÇ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ â¤Ã§§Ò¹ 3 «Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ ¡ÒüÊÁÊÕ ËÁÒ à赯 ¤Ðá¹¹ (1-4) ¤Ðá¹¹ (1-4) ¤Ðá¹¹ (1-4) 1 ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅлÃÐʺ¡Òóã¹â¤Ã§§Ò¹ 3 3 3 2 ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ʹ㨠áÅШÃԧ㨠3 4 4 3 à¤Ã×èͧÁ×Í áÅÐÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³ 4 2 3 4 ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§Ê¶Ò¹·Õ軯Ժѵԧҹ 2 3 4 5 ¡ÒÃ㪌¨‹ÒÂà§Ô¹·íÒâ¤Ã§§Ò¹ 4 4 4 6 ¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÏ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 4 3 4 7 ¡ÒÃʹѺʹع¢Í§à¾×è͹㹡ÅØ‹Á 2 3 4 8 ¡ÒâÂÒÂâ¤Ã§§Ò¹ 4 4 4 9 ¼Å¡Ãзºµ‹ÍÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ 2 2 2 10 ¤ÇÒÁÊдǡµ‹Ò§ æ 㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 3 3 4 ÃÇÁ 31 31 38
 11. 11. ¨Ò¡¤Ðá¹¹·Õè»ÃÒ¡¯¹Ñ¡àÃÕ¹àÅ×Í¡·íÒâ¤Ã§§Ò¹àÃ×èͧ «Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ¡ÒüÊÁÊÕ à¾ÃÒÐ ÊÁҪԡ㹡ÅØ‹ÁªÍºÈÔŻР«Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ¡ÒüÊÁÊը֧໚¹â¤Ã§§Ò¹·Õè ¹‹Òʹã¨ã¹¡Ò÷Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ «Í¿µáÇϵÑǹÕé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ÊíÒËÃѺ§Ò¹´ŒÒ¹ µ‹Ò§æઋ¹ ¡ÒÃÍ͡Ẻµ¡áµ‹§ÀÒÂ㹺ŒÒ¹ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÕÊíÒËÃѺŧÊÕÇÑʴص‹Ò§æ໚¹ ´Ñ§¹Ñé¹â¤Ã§§Ò¹àÃ×èͧ «Í¿µáÇÏÊíÒËÃѺ¡ÒüÊÁÊÕ ¨Ö§¹‹Òʹ㨷Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ

×