Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обласний науково-методичний проект

77 views

Published on

"Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" (ІІ організаційно-моделюючий етап)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Обласний науково-методичний проект

  1. 1. Працюємо над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ІІ організаційно-моделюючий етап Мета етапу: наукове обґрунтування стратегій соціалізації дошкільника, розробка відповідних проектів, координація діяльності методичної служби ДНЗ в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогів. Завдання:  спрямувати роботу творчої групи на розробку моделі освітнього простору соціалізації дошкільника;  активізувати роботу з батьками щодо соціалізації шляхом проведення спільних свят, розваг;  залучити батьків до гурткової роботи на громадських засадах;  спланувати заходи спрямовані на розвиток профорієнтації дітей старшого дошкільного віку;  встановити партнерські взаємовідносини з іншими освітніми закладами міста. Ключові поняття: соціальна компетентність, комунікативність, комунікабельність Компоненти соціальної компетентності компетенція «розвиток комунікативних здібностей» компетенція «готовність бути частиною колективу» компетенція «готовність адекватно реагувати у ситуації страху та конфлікту» компетенція «розвиток емоційного інтелекту»

×