Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. презентация досвід ейдетика мо

838 views

Published on

Використання ідей ейдетики при вивченні англійської мови»

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. презентация досвід ейдетика мо

 1. 1. Грецьке слово “ейдос” означає “ОБРАЗ” Ейдетизм – це ігрова система, яка опирається на здатності людини яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору
 2. 2. Ейдотехніка -
 3. 3. Уперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е.Йєншем, а поширення і вивчення набув у дослідженнях видатного психолога О.Р.Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки:  мнемотехніка (методи, у основі яких лежить вербально-логічне мислення)  ейдетика (методи, засновані на конкретно-уявному мисленні)
 4. 4. В Україні відкриття І.Ю. Матюгіна впроваджує Є.В.Антощук - керівник „Української Школи Ейдетики”
 5. 5.  Доведено, що пригадування інформації пов’язується з місцем її виникнення. Жоден з давніх ораторів і філософів не промовляв із конспектом у руках, бо вони знали і постійно вдосконалювали техніку запам’ятовування. Цицерон для запам’ятовування використовував власний будинок. На стінах, стелі, дверях своєї оселі він розвішував тези промов.  Метод місць базується на зорових асоціаціях: потрібно ясно уявити собі предмет, який необхідно запам’ятати, і поєднати його образ з образом певного місця, який легко «виймається» з пам’яті. Доведено, що Метод Цицерона, або метод місць:
 6. 6. Метод Аткінсона: Це метод запам’ятовування іншомовних слів, заснований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій. Засвоюючи іноземні слова, студенти уявляють у зв’язку з їхнім звучанням щось смішне, цікаве, незвичайне. Тому одразу відпадає необхідність у зазубрюванні.
 7. 7. Для прискорення оволодіння усним мовленням, аудіюванням та з метою поповнення лексичного запасу широко використовую у практиці застосування методу інформаційного моделювання.  Під час використовування ейдетичного методу спрацьовує наша мимовільна пам’ять (вона функціонує незалежно від нашого бажання упродовж нашого життя). Завдяки мимовільній пам’яті ми сприймаємо все, що бачимо, чуємо, відчуваємо.  Є і довільна пам’ять – це та пам’ять, яка спрацьовує, коли ми вчимося і докладаємо вольових зусиль. А чи з’являться глибокі знання через насилля над власним небажанням? Відповідь очевидна – НІ.
 8. 8. МНЕМОТЕХНІКА Метод поєднання вербального апарату з з роботою уяви:
 9. 9. Obento is a special lunch box served in a box Its origins go back to the 5th century Метод піктограм
 10. 10. You can buy obento almost anywhere, at theatres, airports and train stations Obento should look appealing
 11. 11. To make obento you need four parts rice, three parts meat or fish, two parts vegetables and one part fruit Obento portions for nursery schools should be small
 12. 12. Obento shows how much mothers love their children
 13. 13. Метод графічних імпровізацій Метод використовується для запам’ятовування «confusing pairs» слів. Суть методу полягає в обіграванні букви в малюнку. Щоб запам’ятати складні слова, які відрізняються лише однією літерою можна графічно імпровізувати із зображеннями.
 14. 14. Розвиток фотографічної пам’яті Тренування утримувати зоровий образ при порівнянні малюнків (спочатку студенти 30 секунд уважно розглядають перший малюнок, потім отримують другий, і не дивлячись на перший, визначають, чим він різниться від попереднього).
 15. 15. Тренування уміння утримувати зоровий образ при пригадуванні дрібних деталей малюнку (спочатку студенти 30 секунд уважно розглядають малюнок, потім відповідають на запитання, не підглядаючи на малюнок).
 16. 16. При вивченні мистецтва студентам пропонується уважно подивитися на малюнки з різних сторін і побачити на них два різних зображення. Тренування спостережливості (ілюзія)
 17. 17. Працюючи, налаштовую студентів на: • спокійну атмосферу; • самодисципліну; • на уявлення. Уява пробуджує: • почуття; • розвиває наш мозок; • стимулює до засвоєння нових знань. Крім того, наша уява безмежна. Чим більше ми будемо стимулювати і використовувати нашу уяву, тим вищими будуть здібності до навчання.
 18. 18. Запропонуйте використовувати піктограми, опорний план- конспект і малюнок для швидкого запам'ятовування складного матеріалу – знову ж таки за допомогою уяви, яка розтоплює кригу нерозуміння, труднощів, перетворює складне на просте. Cправа, яка виконується з натхненням, засвоюється швидко, запам'ятовується міцно, уявляється яскраво й тому пригадується легко. ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Спробуйте використати методи ейдетики та мнемотехніки для вивчення нового матеріалу – і, можливо, ваші студенти успішніше справлятимуться з різними завданнями!

×