INSET G6AP

6,082 views

Published on

Group 6 INSET Sample LP

Published in: Sports, Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INSET G6AP

  1. 1. ADAPTED FAPE LP TEMPLATE (GROUP 6: KOLONYALISMO) ARALING PANLIPUNAN Programang Pamantayan: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan, ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanagutang mamamayan ng bansa at daigdig. Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamayan. QUARTER NO. 2 TOPIC: KOLONYALISMO TIME FRAME: STAGE 1 DESIRED RESULT CONTENT STANDARD: PERFORMANCE STANDARD: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkabuo ng Ang mga mag-aaral ay Pilipinas bilang isang bansa mula sa pagkakaisa ng adhikain at nakapagpapapahayag at pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya sa kolonyalismo nakapaghihikayat sa patuloy na pagsasagawa ng mga gawaing kapaki- pakinabang sa pamayanan sa pamamagitan ng isang malikhaing akda o proyekto (documentary). ESSENTIAL UNDERSTANDING/S: ESSENTIAL QUESTION/S: 1. Ang pagkabuo ng Pilipinas bilang isang bansa ay bunga ng 1. Paano nabuo ang Pilipinas bilang pagpupunyagi at pagbubuklod ng mga Pilipino na makalaya mula isang bansa sa harap ng sa ilalalim ng kolonyalismo. pagpupunyaging lumaya ng mga 2. Ang pagnanais ng mga Kanluranin na mapalawak ang Pilipino mula sa kolonyalismo? kanilang kapangyarihan (“3Gs”) ay nagbigay daan sa 2. Paano naipakita ang mga adhikain at pagtutulungan ng mga Pilipino sa kanilang pananakop ng mga lupain tulad ng Pilipinas pagtatamo ng kalayaan mula sa mga na nagpabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. mananakop? 3. Ang marubdob na pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga 3. Paano nabago ang sinaunang Espanyol ay ipinamalas sa pamamagitan ng pag-aalsa at tahasang pakikipaglaban tulad ng mga Pilipinong Muslim. kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? 4. Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? PRIOR KNOWLEDGE: TRANSFER: 1. Pinahirapan ng mga Kastila at ibang dayuhan ang mga Maging mamamayang masigasig na Pilipino. nagpapahalaga sa pagkakaisa at 2. Nasamantala ang mga likas-yaman ng Pilipinas kulturang natamo ng mga Pilipino sa (yamang-tao, yamang-lupa etc.) sa pananakop ng mga harap ng kolonisasyon/ pananakop ng dayuhan. mga dayuhan 3. Maraming impluwensya ang mga dayuhan (Espanyol) sa pamumuhay ng mga Pilipino.
  2. 2. Students will know: Students will be able to do: 1. Mga layunin at estratehiya sa pananakop ng mga 1. Pagsasaliksik/ paglalahad ng dayuhan (Espanyol, British, Dutch etc.) mga kaganapan sa Pilipinas 2. Mga patakaran ng mga dayuhan na nakaapekto at noong panahon ng pananakop nagdulot ng transpormasyon sa mga sinaunang (ng mga Espanyol) pamayanang Pilipino 2. Pagsusuri ng mga sanhi at 3. Mga reaksyon at pagtutol ng mga Pilipino sa bunga ng kolonyalismo sa pananakop ng mga dayuhan Pilipinas 3. Pagtatala ng mga impluwensiyang humubog sa kulturang Pilipino 4. Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng kalayaan at pagkakaisa STAGE 2 ASSESSMENT EVIDENCE PRODUCT OR EVIDENCE AT THE LEVEL OF EVIDENCE AT THE LEVEL OF PERFORMANCE TASK: UNDERSTANDING: PERFORMANCE: 1. Pagpapaliwanag. Formative Assessments: Ang United Nations (UN) ay (napapatunayan na 1. Paggawa ng Webbing/Web- magdaraos ng Annual Film ang pagkabuo ng mapping Festival na magpapakita ng bansa ay mayroong 2. Panel Discussion Attachment mga dokumentaryo at impluwensya ng mga 3. RAFT Assignment pelikula ng bawat bansa na dayuhan noong 4. Pagbabalangkas sa nasakop ng mga dayuhang panahon ng Performance Task European. kolonyalismo.) 5. Concept Map “Research Challenge” Kayo ay kabilang sa 2. Paglalapat. independent film production (Nakalalahok bilang company commissioned by isang mag-aaral at the National Historical mamamayan sa mga Institute (HNI) para sa gawaing paghahanda ng opisyal na nagpapahayag ng entry ng Pilipinas. Kailangan pagpapahalaga sa mga ninyong maipakita sa loob ng pinagmulan ng 30 minuto ang dokumentaryo kaugalian/kulturang tungkol sa pananakop ng mga pampamayanan at Espanyol at ang epekto nito naghihikayat sa sa pamumuhay natin noon at pagpapaunlad at sa ngayon. pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan Kailangan ninyong gumawa at pamayanan.) ng balangkas ng naging “Performance Task” epekto ng kolonisasyon sa 3. Pagbuo ng Sariling Pilipinas na pagmumulan ng Pananaw screenplay ng dokumentaryo. /Perspektibo. Kailangang ninyo ring (nakapagpapahayag maipamahagi ang mga ng malalim na sumusunod na gagampanan pagkukuro at pag-
  3. 3. (role): director, camera man, aanalisa sa mga anchor, production artists, kaganapan noon at sa video editor etc. Kailangan patuloy na niyo ring gumawa ng kahalagahan ng mga shooting/production naidulot ng schedule. kolonyalismo). “Panel Discussion” Ang inyong output ay 4. Pagdama at pag- huhusgahan batay sa mga unawa sa damdamin pamantayang ito: ng iba/Empathy. a. Pagkilala sa bahagi (nailalagay ang sarili ng kolonisasyon sa sa katauhan, kaisipan paghubog ng kasaysayang at kalooban ng mga Pilipino; Pilipinong dinatnan ng b. Paglalahad/ mga Espanyol) pagtutukoy ng “Role-Playing” makatotohanang 5. Pagkilala sa Sarili. kaganapan sa panahon ng (natataya ang mga kolonyalismo; sariling kontribusyon c. Paghikayat ukol sa sa pagpapaunlad at kahalagahan ng mga pagpapanatili ng naidulot ng kolonisasyon kaayusan sa paaralan sa kulturang Pilipino; at pamayanan bilang d. Pagkakaisa ng isang mag-aaral at grupo sa paglikha ng mamamayang dokumentaryo; at Pilipino; nakikilala e. Kalidad/kahusayan kung paanong ang ng pagkagawa. sariling pagkatao ay napayaman ng kasaysayang ng bansa.) “Collage/Exhibit” STAGE 3 LEARNING PLAN Introduction of Essential Question: Ang mga mag-aaral ay magsusuri ng mga video clip sa Ekspedisyon ni Magellan/Sanduguan/Labanan sa Mactan. Mga pamprosesong tanong: 1. Ano ang iyong naramdaman ng mula sa iyong napanood? 2. Anu-ano ang mga estratehiya at layunin ng pananakop ng mga dayuhan? 3. Anu-ano ang mga naging reaksyon ng mga sinaunang Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol? 4. Anu-ano ang mga hatid/dala ng mga Espanyol sa kanilang pagdating sa Pilipinas? 5. Sa papaaanong mga paraan nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Interaction with Learning Materials / Activities: Aalamin natin ang mga samu’t saring paraan kung paanong nabago ng kolonisasyon ang
  4. 4. sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. A. Research Challenge Output Students will be asked to surf the following websites: 1. http://www.philippinecountry.com/philippine_history/spanish_colonization.html (Philippine History - Spanish Colonization) 2. http://filipinokastila.tripod.com/FilSpa.html (Spanish Influence on Language, Culture, and Philippine History) Ang mga estudyante ay magwe-Webbing upang ipakita ang kanilang mga natuklasan mula sa mga website. Mga pamprosesong tanong: 1. Anu-ano ang mga aspeto ng pamayanang Pilipino na nagkaroon ng impluwensya ang mga Espanyol? 2. Paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Transition: Ito ay isang pagbubukas (intro) sa pagbuo natin ng mga kaalaman ukol sa pagdating ng mga Espanyol. Ngayon naman ay pumunta tayo sa isang kaganapan na nagpapahiwatig kung papaano nakahubog ng aspeto ng pamayanang Pilipino ang mga dayuhang mananakop. B. Role-Playing Ipahiwatig/Isadula/Itanghal ang unang Misa sa Limasawa Mga pamprosesong tanong: 1. Ano ang mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila? 2. Paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Transition: Sa ating mga natuklasan, tumungo naman tayo ngayon sa isang Panel Discussion na palalawigin/palalalimin ang analisis at diskurso natin tungkol sa kolonisasyon ng Pilipinas. C. Panel Discussion “Sanhi at Bunga” Students will discuss the different causes and effects of colonialism in the Philippines. Matapos nito, ang mga estudyante ay pupunan ang Attachment. Mga pamprosesong tanong: 1. Sa mga nabanggit na sanhi at bunga, ano para sa iyo ang pinakamahalaga? 2. Muli, paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Transition: Marami na tayong natutunan.. Nagiging malinaw sa atin kung paano tayo naapektuhan ng kolonisasyon? Ang iba kaya? Tayo ngayon ay lalabas at magsasagawa ng isang Survey/Interview upang masukat/matukoy kung paano nararamdaman ng iba ang mga epekto o sanhi/bunga ng kolonisasyon sa Pilipinas. D. Survey/Interview Itatanong ng mga estudyante:
  5. 5. “Paano mo nararamdaman ngayon ang epekto ng kolonisasyon noon? Mga pamprosesong tanong: 1. Sa inyong palagay, ano kaya ang kalagayan ng Pilipinas kung hindi tayo nasakop ng mga Espanyol? 2. Paano nabago ang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol? Transition: Sa lahat ng ating natutunan, tumungo naman tayo sa isang Debate upang pagsalubungin ang ating mga kaalaman at pinaniniwalaan. E. Debate Students will be asked to organize a debate that aims to answer the following question: “Nakatulong ba ang pananakop sa pag-unlad ng kulturang Pilipino?” Mga pamprosesong tanong: 1. Naging madali bang tanggapin na mula sa pananakop ng mga Kastila ay maraming nakuha ang kultura/pamayananang Pilipino? 2. Paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Integration of Findings with E.U. and Application of E.U. 1. Pagbuo ng Concept Map Ang mga mag-aaral ay bubuo ng isang concept map kung saan ito’y magpapakita sa mga pagbabago./epektong dulot ng kolonisasyon. 2. RAFT (Writing Prompt) R (Role) Isa kang Lolo/Lola A (Audience) Ang iyong mga magiging apo F (Format) Liham T (Topic) Kuwento ng pagdating ng mga dayuhan sa Pilipinas 3. Paglikha ng isang Dokumentaryo /Mini-Film (GRASPS) Ang United Nations (UN) ay magdaraos ng Annual Film Festival na magpapakita ng mga dokumentaryo at pelikula ng bawat bansa na nasakop ng mga dayuhang European. Kayo ay kabilang sa independent film production company commissioned by the National Historical Institute (HNI) para sa paghahanda ng opisyal na entry ng Pilipinas. Kailangan ninyong maipakita sa loob ng 30 minuto ang dokumentaryo tungkol sa pananakop ng mga Espanyol at ang epekto nito sa pamumuhay natin noon at sa ngayon. Kailangan ninyong gumawa ng balangkas ng naging epekto ng kolonisasyon sa Pilipinas na pagmumulan ng screenplay ng dokumentaryo. Kailangang ninyo ring maipamahagi ang mga sumusunod na gagampanan (role): director, camera man, anchor, production artists, video editor etc. Kailangan niyo ring gumawa ng shooting/production schedule. Ang inyong output ay huhusgahan batay sa mga pamantayang ito:
  6. 6. a. Pagkilala sa bahagi ng kolonisasyon sa paghubog ng kasaysayang Pilipino; b. Paglalahad/ pagtutukoy ng makatotohanang kaganapan sa panahon ng kolonyalismo; c. Paghikayat ukol sa kahalagahan ng mga naidulot ng kolonisasyon sa kulturang Pilipino; d. Pagkakaisa ng grupo sa paglikha ng dokumentaryo; at e. Kalidad/kahusayan ng pagkagawa. Pagpapahalaga: Ang guro ay gagamit ng isang Valuing strategy na tinatawag na “Values Voting”. a. Sino ang naniniwala na nakatulong ang kolonisasyon sa pag-unlad ng kultura at nasyonalismo ng mga Pilipino? b. Sino ang nakakikita ng kahalagahan na maibahagi sa iba ang mga kaalamang Gawain: 1. Magkakaroon ng Paglikha ng Collage ang mga estudyante kung saan sila ay kukuha ng kanilang mga larawan, at ididisenyo sa paligid ang mga epekto/paghubog ng kolonyalismo na kanila pa ring nakikita sa kanilang mga pagkatao bilang Pilipino. 2. Sila ay bubuo ng isang Exhibit kung saan sila ay mag-iimbita ng mga estudyante at guro mula sa ibang seksyon upang ipakita ang kanilang mga nabubuong pananaw/ “vision” tungkol sa kaugnayan o mga ambag ng kolonyalismo sa pagbuo ng kultura/kasaysayan ng Pilipinas. Closure: Sa pagdating ng mga dayuhan sa Pilipinas, tulad ng mga Espanyol, nabuksan ang pintuan ng bansa sa mga impluwensyang humubog sa ating kultura at pamumuhay. Mahalaga na malaman natin na sa kabila ng pagmamalabis at kalupitan ng mga dayuhan ay may naibahagi rin sila sa pag-unlad ng kulturang Pilipino.
  7. 7. (CONCEPT MAP)
  8. 8. PANEL DISCUSSION SANHI BUNGA ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ KOLONISASYON ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

×