INSET G3AP

7,104 views

Published on

Group 3 INSET Sample LP

Published in: Sports, Automotive
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

INSET G3AP

 1. 1. -Group III
 2. 2. Unang Bahagi: Inaasahang Bunga Pamantayan para sa Unang Taon: Napatotohanan ang masidhing pagmamahal ng mga Pilipino sa Inang Bayan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraang kanilang ginamit upang makamit ang tunay na kalayaan. Napatutunayan ang mataas na lebel ng nasyonalismo at paghahangad ng pagkakatiwalaan ng mga Pilipino bilang isang lahi at bansa sa pamamagitan ng mga yugto ng himagsikang kanilang pinaglalaban laban sa mga dayuhan. Pamantayang Nilalaman Pamantayang Gawain Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng nasyonalismo at sa bahaging ginagampanan nito sa bansa upang matamo ang ganap na kasarinlan at kalayaan tungo sa kaunlaran. Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa pamamagitan ng paggawa ng slogan na nagpapakita ng malalim na pakikisangkot ng mamamayan sa mga isyung panlipunan upang paigtingin ang diwa ng pagiging makabayan ng bawat mag-aaral.
 3. 3. Mga Pangunahing Pang-unawa : Ang Nasyonalismo ay nagbibigay-daan tungo sa ganap na kasarinlan at kaunlaran ng bansa. Mga Pangunahing Katanungan: Paano maiuugnay ang nasyonalismo sa pagkamit ng kasarinlan at kaunlaran ng bansa? Dati/ Lumang Kaalaman: Nasyonalismo 1.Pagmamahal sa bansa. 2. Pagtangkilik sa sariling atin. 3. Pagkilala sa mga bayaning naging bahagi ng kasaysayan. Pagsasakatuparan ng Tunguhin: Maging aktibo sa mga gawain o programa para sa pag-unlad at pagpapanatili ng kalayaan at demokrasya sa bansa. <ul><li>Ang mga mag-aaral ay inaasahang malaman ang… </li></ul><ul><li>Pagtutol sa pananakop. </li></ul><ul><li>Mga dahilan o salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo. </li></ul><ul><li>Ang mga magaaral ay inaasahang… </li></ul><ul><li>Nakapagpapaliwanag sa mga dahilan sa pagtutol sa pananakop. </li></ul><ul><li>Nakapagsusuring mga dahilan/salik na nagbibigay daan ng pagusbong ng nasyonalismo. </li></ul>
 4. 4. Ikalawang Bahagi: Paglilipat ng Kaalaman na may Pagtataya Produkto/ atas na gawain: - Paggawa ng Pagtatanghal (Tableau) Ang National Historical Institute ay magsasagawa ng pagtatanghal ukol sa pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani. Ito ay tatampukan ng mga mag-aaral at ibat ibang antas ng komunidad ng lipunan. Ito ay naglalayong maibahagi ang mga magagandang halimbawa na nagging konribusyon para sa ating Inang Bayan. Sa naturang pagtatanghal, ang mga magaaral ay naatasang bumuo ng isang pagsasatao (tableau). Ang pagtatanghal ay nakatuon sa mga buhay ng mga bayani na nagpakita ng kabayanihan para sa kalayaan ng bansa. (Human Dayorama) Habang nagkakaroon ng pagtatanghal ipinapaliwanag (tour guide) (Narrator) ang bawat eksena sa pagtatanghal. Magkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng manonood at narrator. <ul><li>Mga Patunay sa Antas ng Pang-unawa: </li></ul><ul><li>Pagpapaliwanag (Naipapaliwanag ang kahalagahan ng papel ng nasyonalismo sa pagkamit ng kasarinlan at kaunlaran ng isang bansa.) “Film Analysis” </li></ul><ul><li>Paglalapat (paglahok sa mga aktibidad na maihahayag ang damdaming makabayan tungo sa pangangalaga ng kasarinlan, kalayaan at kaunlaran ng bansa.) – “Ako Mismo Pledge” </li></ul><ul><li>Aplikasyon (ng slogan na patungkol natatanging ng mga bayani at mahahalagang pangyayari sa mga bansa na pumupukaw sa damdaming makabayan ng mamamayan sa isang bansa.) “Slogan Making” </li></ul><ul><li>Mga Patunay sa Antas ng Gawain: </li></ul><ul><li>Assessments: </li></ul><ul><li>Pagsusuri ng isang documentary film. </li></ul><ul><li>Graded recitation. </li></ul><ul><li>Short quiz. </li></ul>
 5. 5. RUBRICS BATAYAN Napakahusay (5 puntos) MAHUSAY (3puntos) Di gaanong mahusay (2 puntos) <ul><li>Nilalaman at organisasyon ng mga kaisipan o mensahe. </li></ul>Lubos na naipapahayag ang nilalaman o kaisipan na nais iparating sa manonood. Naipapahayag ang nilalaman o kaisipan na nais iparating sa manonood. Di gaanong naipapahayag ang nilalaman o kaisipan na nais iparating sa manonood. 2. Kaugnayan sa pangunahing isyu tungkol sa nasyonalismo. Nakapagbigay ng 4 hanggang 5 isyu na may kaugnayan sa nasyonalismo. Nakapagbigay ng 3 isyu na may kaugnayan sa nasyonalismo. Nakapagbigay ng 1 hanggang dalawang isyu na may kaugnayan sa nasyonalismo. 3. Istilo at pamamaraan Lubos na kinakitaan ng paggamit ng ibat-ibang istilo at pamamaraan ang pangkat. Kinakitaan ng ibat-ibang istilo at pamamaraan ang pangkat. Di gaanong kinakitaan ng ibat-ibang istilo at pamamaraan ang pangkat. 4. Kaisahan ng pangkat. Lubos na nagpamalas ng kaisahan ang bawat miyembro sa pangkat. Nagpamalas ng kaisahan ang bawat miyembro sa pangkat. Di gaanong nagpamalas ng kaisahan ng bawat miyembro sa pangkat.
 6. 6. Ikatlong Bahagi: Mga Karanasan sa Pagtuturo at Pagkatuto <ul><li>I. Pagpapakilala ng Mahahalagang Katanungan: </li></ul><ul><li>Ang mga mag-aaral ay magsusuri ng documentaryong pampanoorin na may pamagat na may pamagat na “Rebolusyon Noon at Ngayon.” </li></ul><ul><li>Mga Pamprosesong Tanong: </li></ul><ul><li>1. Sinu-sino ang pangunahing naging bahagi ng rebolusyon? </li></ul><ul><li>2. Anu-ano ang damdaming lutang na makikita sa dokumentaryong pampanoorin? </li></ul><ul><li>3. Anu-ano ang salik na nagtulak sa mga Pilipino na magkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba? </li></ul><ul><li>4. Paano ipinakita ang pagiging makabayan base sa napanood na dokumentaryong pampanoorin? </li></ul><ul><li>5. Paano maiuugnay ang nasyonalismo sa pagkamit ng kasarinlan at kaunlaran ng bansa? </li></ul>
 7. 7. <ul><li>II. Ugnayan sa mga Kagamitang Pagkatuto, upang sagutin ang Mahahalagang Katanungan. </li></ul><ul><li>A. Pagsasaliksik (Websites: h.answer.com/…/Pagsibol_ng_nasyonalismo_sa_Pilipinas, H.wikipedia.org/wiki/ilustrado) </li></ul><ul><li>B. “Buzz Session” </li></ul><ul><li>-Ano ang implikasyon ng nasyonalismo sa pagtamo ng kasarinlan ng bansa? </li></ul><ul><li>Mga Pamprosesong Tanong: </li></ul><ul><li>1. Sino ang mga nakipaglaban upang makamit ang kasarinlan ng bansa? </li></ul><ul><li>2. Ano ang dahilan ng pagsibol ng Nasyonalismo sa Pilipinas? </li></ul><ul><li>3. Ano ang naging epekto ng pagkakaroon ng nasyonalismo sa bansa?  </li></ul><ul><li>C. “Role playing” (Pagpapakita ng isang sinaryo na kung saan nakamit ng bansa ang kasarinlan bunga ng Nasyonalismo.) </li></ul><ul><li>D. Malayang Talakayan (Pagpapalitan ng mga kuro-kuro at pananaw hinggil sa nakuhang kaisipan o mensahe mula sa isinagawang role playing.) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>III. Pagpapalalim/ Pagpapalawak/ Pagpapahalaga: </li></ul><ul><li>1. Pagbuo ng “Concept Map” </li></ul><ul><li>-Ang mga magaaral ay bubuo ng isang concept map kung saan ito ay magpapakita sa kaisipang nasyonalismo. </li></ul><ul><li>2. Pagbuo ng “Tableau” (GRASPS) </li></ul><ul><li>Ang National Historical Institute ay magsasagawa ng pagtatanghal ukol sa pagdiriwang ng Araw ng mga Bayani. Ito ay tatampukan ng mga mag-aaral at ibat ibang antas ng komunidad ng lipunan. Ito ay naglalayong maibahagi ang mga magagandang halimbawa na nagging konribusyon para sa ating Inang Bayan. </li></ul><ul><li>Sa naturang pagtatanghal, ang mga magaaral ay naatasang bumuo ng isang pagsasatao (tableau). Ang pagtatanghal ay nakatuon sa mga buhay ng mga bayani na nagpakita ng kabayanihan para sa kalayaan ng bansa. </li></ul><ul><li>(Human Dayorama) </li></ul><ul><li>Habang nagkakaroon ng pagtatanghal ipinapaliwanag (tour guide) (Narrator) ang bawat eksena sa pagtatanghal. Magkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng manonood at narrator. </li></ul><ul><li>3. Paggawa ng “slogan”. </li></ul><ul><li>  Ang mga magaaral ay gagawa ng slogan patungkol sa pagpapaigting ng damdaming nasyonalismo. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Pagpapahalaga </li></ul><ul><li>  -Ang guro ay gagamit ng isang valuing strategy na tinatawag na “unfinished sentences” ipakukumpleto sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na pangungusap. </li></ul><ul><li>Ang tunay na kahulugan ng kasarinlan ay . . . </li></ul><ul><li>Ang kaunlaran ng bansa ay nakasalalay sa . . . </li></ul><ul><li>Maipapamalas ang nasyonalismo sa pamamagitan ng . . . </li></ul><ul><li>Para sa aking bansa handa akong . . . </li></ul><ul><li>Ang isang Pilipino ay matatawag na bayani kung . . . </li></ul>
 9. 9. Lagom <ul><li>Ang Nasyonalismo ay damdaming makabansa na nagpapakita ng katapatan sa sariling bayan. Sa paglinang ng damdaming nasyonalismo, hindi mahalaga ang lupang tirahan, pamahalaan o namumuno upang magkaroon ng damdaming makabansa. Higit na binibigyang diin nito ang pagkakaisa bilang pinakamahalagang elemento ng nasyonalismo. Bilang isang nagkakaisang mamamayan tayo ay nararapat magkaroon ng kahandaan na ipagtanggol ang kasarinlan at kalayaan upang isulong ang pambansang kaunlaran. </li></ul>
 10. 10. Stage 3 – Learning Plan <ul><li>I. Introduce Essential Question: </li></ul><ul><li>Ang mga mag-aaral ay magsusuri ng documentaryong pam panoorin na may pamagat na may pamagat na Rebolusyon Noon at Ngayon.”” </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Mga Pamprosesong Tanong: </li></ul><ul><li>1. Sinu-sino ang pangunahing naging bahagi ng rebolusyon? </li></ul><ul><li>2. Anu-ano ang damdaming lutang na makikita sa dokumentaryong pampanoorin? </li></ul><ul><li>3. Anu-ano ang salik na nagtulak sa mga Pilipino na magkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba? </li></ul><ul><li>4. Paano ipinakita ang pagiging makabayan base sa napanood na dokumentaryong pampanoorin? </li></ul><ul><li>5. Paano maiuugnay ang nasyonalismo sa pagkamit ng kasarinlan at kaunlaran ng bansa? </li></ul>
 11. 11. MGA SALIK SA PAG-USBONG NG NASYONALISMO SA PILIPINAS p AGKAKA I S A P A K I K I S ANGKOT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NASYONALISMO

×