Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linux Nijmegen - Webserver (LAMP stack) opzetten met VirtualbBox & Vagrant

1,853 views

Published on

Veel webservers draaien op basis van LAMP (Linux, Apache, MySQL en PHP). Een LAMP stack is eenvoudig op te zetten. In deze presentatie wordt een LAMP stack opgezet in een virtuele omgeving mbv VirtualBox, Vagrant en een Vagrant Box.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Linux Nijmegen - Webserver (LAMP stack) opzetten met VirtualbBox & Vagrant

 1. 1. LAMP stack opzetten Peter Martin, twitter: @pe7er Linux User Group Nijmegen, 8 april 2014
 2. 2. Overzicht Presentatie ● Introductie ● VirtualBox & Vagrant ● LAMP Stack ● Joomla / WordPress website
 3. 3. Webserver – statisch ● Browser – vraagt server om webpagina's (HTML) ● HTML pagina ● Tekst bestand met opmaak code ● Verwijzingen naar plaatjes, CSS (vormgeving), JavaScript (script dat browser uitvoert) ● Webserver handelt aanvragen voor HTML pagina's af
 4. 4. Webserver – dynamisch ● Webserver bouwt HTML pagina's zelf op on-the-fly ● Door middel van server-side-script, bijv PHP ● Met gegevens uit database, bijv MySQL ● Content Management Systeem ● Grafische webinterface om gegevens in database te beheren en aan bezoekers te tonen ● CMS Top 3: WordPress, Joomla, Drupal http://w3techs.com/technologies/overview/content_man agement/all
 5. 5. VirtualBox & Vagrant
 6. 6. VirtualBox ● Mijn Laptop ● Joomla websites ontwikkelen ● Heeft al LAMP ontwikkel omgeving ● Niet geschikt voor LAMP installatie demo
 7. 7. VirtualBox ● Virtualisatie ● besturingssysteem binnen besturingssysteem ● VirtualBox – “Oracle VM VirtualBox” ● Download https://www.virtualbox.org/ ● Installatie op Linux Debian 7: $ dpkg – i virtualbox-4.3_4.3.10-93012~Debian~wheezy_amd64 ● Opstarten & vanuit .iso een omgeving installeren
 8. 8. Vagrant ● Maken en configureren van virtuele ontwikkelomgevingen ● “wrapper” rond virtualisatie software ● Download http://www.vagrantup.com/ ● Installatie: $ sudo dpkg –i vagrant_1.5.2_x86_64.deb ● Map aanmaken, bijv in home map: $ mkdir ~Vagrant
 9. 9. Vagrant Cloud ● Kant-en-klaar virtuele ontwikkelomgevingen ● https://vagrantcloud.com/ ● Bijv Debian 7 64 bit ● https://vagrantcloud.com/chef/debian-7.4 ● Vagrant Box installeren: $ vagrant box add chef/debian-7.4 → paar minuten
 10. 10. Vagrant Box installeren ● Per project projectmap aanmaken, bijv ~/Vagrant/linuxnijmegen ● Vagrant Box initialiseren: $ vagrant init chef/debian-7.4 ● Configuratie file: “Vagrantfile” automatisch: config.vm.box = "chef/debian-7.4" handmatig: config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080
 11. 11. Vagrant Box installeren ● Vagrant Box starten: $ vagrant up ● Inloggen op Vagrant Box: $ vagrant ssh
 12. 12. LAMP stack
 13. 13. Apache
 14. 14. Apache Automatische installatie “Task Select” $ tasksel
 15. 15. Apache ● “Tasksel” → geen controle over installatie ● Handmatige installatie: $ sudo apt-get install apache2 ● Start/stop/restart: $ sudo service apache2 start ● Installatie mod rewrite: $ sudo a2enmod rewrite ● Mod Rewrite werkt niet? $ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default AllowOverride None → AllowOverride All
 16. 16. Apache ● “Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName” $ echo "ServerName localhost" | sudo tee /etc/apache2/conf.d/fqdn
 17. 17. Apache ownership issues ● Op test (niet op live!!) omgeving: ● Apache draaien onder user “vagrant”: $ sudo nano /etc/apache2/envvars export APACHE_RUN_USER=vagrant export APACHE_RUN_GROUP=vagrant ● Restart Apache error? $ sudo rm -R /var/lock/apache2 ● Webroot & files toewijzen aan “vagrant”: ● $ sudo chown -R vagrant:vagrant /var/www/
 18. 18. Database
 19. 19. Database – MySQL ● Installatie MySQL $ sudo apt-get install mysql-server ● Secure MySQL $ sudo mysql_secure_installation ● Maak database voor Joomla CMS $ mysql -u root -p CREATE DATABASE joomla; SHOW DATABASES; q
 20. 20. Server Script
 21. 21. Server Script – PHP ● Installatie PHP + MySQL koppeling $ sudo apt-get install php5 php5-mysql ● Test: $ sudo nano /var/www/test.php <?php phpinfo(); ?>
 22. 22. Database GUI
 23. 23. Database GUI – phpMyAdmin ● Installatie: $ sudo apt-get install phpmyadmin ● Browser: http://localhost:8080/phpmyadmin/
 24. 24. Joomla
 25. 25. Joomla ● Installatie: $ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/19340/158 535/Joomla_3.3.0.beta-Beta-Full_Package.zip ● Unzip: $ sudo unzip Joomla_3.3.0.beta-Beta- Update_Package.zip ● Browser: http://localhost:8080/joomla/
 26. 26. Vragen? Peter Martin e-mail: info at db8.nl website: www.db8.nl twitter: @pe7er
 27. 27. Used Photos ● Behind the Web - dreamguy http://www.freeimages.com/photo/107106 ● Carton empty box - humusak2 http://www.freeimages.com/photo/1440365 ● light bulb off - humusak2 http://www.freeimages.com/photo/1418476 ● Hiawatha (Little Golden Book) - DisneyWiki http://disney.wikia.com/wiki/Hiawatha_(Little_Golden_Book) ● lots of files 2 - Michael & Christa Richert http://www.freeimages.com/photo/1370555 ● Punch Card - Charles Toepfer http://www.freeimages.com/photo/262494 ● digital world - ilker http://www.freeimages.com/photo/1206711

×