Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enschede Data Drinks bij Tkkrlab

639 views

Published on

Open Data presentatie bij de Enschede Data Drinks bij Tkkrlab

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enschede Data Drinks bij Tkkrlab

 1. 1. Open Data Patrick Reijnders Enschede Data Drinks 23-06-2011 TkkrLab, Enschede
 2. 2. Inhoud <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Wat hebben we al? </li></ul><ul><li>Waar zijn we nu mee bezig? </li></ul><ul><li>En nu? </li></ul><ul><li>Demo Open Data Platform </li></ul>Open Data
 3. 3. Definitie <ul><li>Open data is overheidsinformatie die: </li></ul><ul><li>verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak; </li></ul><ul><li>gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak; </li></ul><ul><li>openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; </li></ul><ul><li>bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden'; </li></ul><ul><li>bij voorkeur door een computer kan worden gelezen. </li></ul><ul><li>(bron: http:// www.overheid.nl /opendata/achtergrondinformatie ) </li></ul>Open Data
 4. 4. Wat hebben we al? Open Data
 5. 5. Wat hebben we al? Open Data
 6. 6. Wat hebben we al? Open Data
 7. 7. Wat hebben we al? Open Data
 8. 8. Wat hebben we al? Open Data
 9. 9. Wat hebben we al? Open Data
 10. 10. Wat hebben we al? <ul><li>Er is dus al overheidsdata vanuit de gemeente online beschikbaar. </li></ul><ul><li>Echter deze data is; </li></ul><ul><li>verspreid vermeld, </li></ul><ul><li>niet altijd openbaar, </li></ul><ul><li>niet altijd conform open standaarden </li></ul><ul><li>verschillend weergegeven, </li></ul><ul><li>niet altijd in herbruikbare vorm, </li></ul><ul><li>niet allesomvattend. </li></ul>Open Data
 11. 11. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Open Innovatiefestival - juni 2010 </li></ul><ul><li>Kennissessie afdeling Informatiemanagement - oktober 2010 </li></ul><ul><li>Vervolg Open Innovatiefestival - november 2010 </li></ul><ul><li>Open Data Dag - 4 december 2010 </li></ul><ul><li>POC Open Data platform - januari 2011 </li></ul><ul><li>Enschede Data Drinks - 3 februari 2011 </li></ul><ul><li>I(CT) Beleid 2011-2014 - februari 2011 </li></ul><ul><li>Open Data motie gemeenteraad - 15 maart 2011 </li></ul><ul><li>Projectgroep Saxion studenten - mei/juni 2011 </li></ul><ul><li>Digitale Steden Agenda - 16 juni 2011 </li></ul><ul><li>Themagesprek college en management - juni 2011 </li></ul><ul><li>Uitrol eerste test Open Data Platform - zomer 2011 </li></ul>Open Data
 12. 12. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Open Innovatiefestival - juni 2010 </li></ul><ul><ul><li>Presentatie Ton Zijlstra, Peter Breukers, Patrick Reijnders </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter-Foursquare-GoogleMaps Mashup </li></ul></ul>Open Data Foto: Ton Zijlstra
 13. 13. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Kennissessie afdeling Informatiemanagement - oktober 2010 </li></ul>Open Data
 14. 14. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Vervolg Open Innovatiefestival - november 2010 </li></ul><ul><ul><li>Aanbod Ton Zijlstra (11 dagen in 2011) </li></ul></ul>Open Data slideshare Ton Zijlstra
 15. 15. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Open Data Dag - 4 december 2010 </li></ul>Open Data
 16. 16. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>POC Open Data platform - januari 2011 </li></ul>Open Data
 17. 17. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>1 e Enschede Data Drinks - 3 februari 2011 </li></ul>Open Data
 18. 18. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>I(CT) Beleid 2011-2014 </li></ul>Open Data Prezi: Reinier Kreeft
 19. 19. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Open Data motie gemeenteraad - 15 maart 2011 </li></ul>Open Data
 20. 20. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Projectgroep Saxion studenten - mei/juni 2011 </li></ul>Open Data
 21. 21. Waar zijn we nu mee bezig? <ul><li>Digitale Steden Agenda - 16 juni 2011 </li></ul><ul><ul><li>DSA is een initiatief van Stedenlink, Nicis, G32 en de G4. </li></ul></ul>Open Data
 22. 22. En nu? <ul><li>De komende tijd te doen; </li></ul><ul><li>vóór 1 september actieplan, </li></ul><ul><li>actief dialoog met partijen (Enschede Data Drinks, Data Hackdag, etc), </li></ul><ul><li>Projecten onderwijsinstellingen </li></ul><ul><li>Uitrollen eerste testversie Open Data Platform, </li></ul><ul><li>Syntactische en Semantische standaarden, </li></ul><ul><li>en natuurlijk data beschikbaar stellen! </li></ul>Open Data
 23. 23. Open Data Platform Open Data
 24. 24. Open Data Platform Open Data
 25. 25. Open Data Platform Open Data
 26. 26. Open Data Platform Open Data
 27. 27. Open Data Platform Open Data

×