Successfully reported this slideshow.

Депутатські інструменти. Звернення та запити

0

Share

Loading in …3
×
1 of 60
1 of 60

More Related Content

Депутатські інструменти. Звернення та запити

 1. 1. Депутатські інструменти Звернення та запити Олександр Солонтай, експерт Інституту Політичної Освіти
 2. 2. Що таке запити та звернення?
 3. 3. Стаття 6. Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України Народний депутат у порядку, встановленому законом: 7) звертається із депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України, органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку, передбаченому цим Законом і законом про регламент Верховної Ради України.
 4. 4. Тлумачення запитів та звернень Рішення Конституційного Суду • № 4-рп/99 від 19.05.1999р. про запити народних депутатів України № 4-рп/2000 від 10.05.2000 • про запити народних депутатів України до прокуратури • № 4-рп/2002 від 20.03.2002 • про запити народних депутатів України до прокуратури • № 5-рп/2003 від 05.03.2003 • про звернення народних депутатів України до Національного банку України
 5. 5. Тлумачення запитів та звернень Рішення Конституційного Суду • № 16-рп/2003 від 14.10.2003 • про направлення запиту до Президента України • № 8-рп/2008 від 1.04.2008 • Про Регламент Верховної Ради України
 6. 6. П р и к л а д №2
 7. 7. З’явився e-mail :)
 8. 8. Спільне звернення депутатів
 9. 9. П р и к л а д №1
 10. 10. П р и к л а д №2
 11. 11. П р и к л а д №3
 12. 12. Депутатське звернення (ст. 16) 1. Викладається у письмовій формі. 2. Є пропозицією. 3. Об’єкт – органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації… 4. Зміст – спонукати здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію.
 13. 13. Порядок розгляду депутатського звернення Депута т Звернення Орган або посадова особа Відповідь у 10-ти денний термін У разі необхідності додаткового вивчення: Депутат Звернення + додаткове вивчення Орган або посадова особа 30 днів !!! Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення
 14. 14. Що небхідно пам’ятати 1. Депутат має право бути присутнім під час розгляду (1 день); 2. Відповідь надається органом, до якого звернулись; 3. Відповідь на звернення до правоохоронного органу може дати регіональний підрозділ; 4. Подовження строків розгляду має бути вмотивованим.
 15. 15. ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ
 16. 16. Депутатський запит (ст. 15 ЗУ “Про статус…”) 1. Викладається у письмовій формі; 2. Є вимогою (до 2-х); 3. Об’єкт – органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації; 4. Зміст – отримати офіційну відповідь; 5. Суб’єкт – народний депутат, група, комітет; 6. Підтриманий не менш як 90 депутатами (150 та 226);
 17. 17. Витяг з стенограми 13.02.2015 12:15:53 Наступний Регламент нашої роботи буде таким чином побудований. Зараз зачитування запитів до першої години, о першій годині будуть виступи. Запис відбувся, але я нагадую, що ми розпочнемо виступи після зачитання депутатських запитів, їх збирається величезна кількість і для того, щоб вони могли працювати ми їх повинні зачитувати. І тому я зараз розпочну зачитувати депутатські запити, а о першій годині розпочнуться виступи
 18. 18. Депутатський запит (ст. 15 ЗУ “Про статус…”) 7. Строк – 15 днів з дня отримання або інший, встановлений ВР; 8. Строк розгляду може бути подовжено (1 місяць максимум); 9. Депутат може бути присутнім під час розгляду (3 дні); 10. Відповідь надається органом, до якого звернулись; 11. Відповідь може бути обговорено (90 депутатів); 12. Під час обговорення відповіді на запит повинні бути присутні ті керівники, до яких було звернуто запит.
 19. 19. Відповідь на запит
 20. 20. П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про депутатський запит групи народних депутатів України - аграрників від 4 лютого 1992 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст. 306 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Інформацію Віце-прем'єр-міністра України Ситника В.П. з цього питання взяти до відома. 2. Визнати незадовільними дії Уряду по виконанню вимог, викладених у депутатському запиті, щодо стабілізації ситуації в сільському господарстві та виконанню Закону Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України" ( 400-12 ). Розгляд відповіді на запит
 21. 21. Вимоги до оформлення депутатського звернення (запиту) 1. Прізвище ім’я, по-батькові керівника органу, до якого подається звернення (запит). 2. Короткий виклад суті порушеного питання. 3. Пропозиція здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення. 4. Вимога надання відповіді у встановлений термін. 5. Вимога надіслати копію відповіді на звернення. 6. Додатки до звернення.
 22. 22. Корисні поради 1. Складайте запити і звернення з будь-якого більш-менш вагомого приводу. 2. Якщо Ви не задоволені відповіддю, зверніться повторно. При необхідності, ставте питання про обговорення відповіді на запит у сесійній залі. 3. ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВИ: - звертаєтесь до посадової особи, яка компетентна у вирішенні Вашого питання; - аргументовано викладаєте свої вимоги; - дотримуєтесь ділової мови.
 23. 23. Розгляд запитів та звернень
 24. 24. ЯК ОЦІНИТИ ДАНЕ ЗВЕРНЕННЯ?
 25. 25. ЯК ОЦІНИТИ ДАНЕ ЗВЕРНЕННЯ?
 26. 26. Типові відповіді 1. Відписка (формальна): - формальна відмова; - питання не належить до нашої компетенції; - питання вирішуватиметься в установленому законом порядку; - інформація не може бути надана. 2. Відписка з надією на перспективу: - питання взято на контроль; - звернення надіслано за належністю; - задовольнили частково; - питання буде вирішено за наявності поданих Вами документів; - обіцянки з конкретними датами виконання та без них. 3. Позитивна відповідь.
 27. 27. Типові відповіді ФОРМАЛЬНА ВІДПИСКА: формальна відмова
 28. 28. Типові відповіді ФОРМАЛЬНА ВІДПИСКА: “дане питання не належить до нашої компетенції”
 29. 29. Типові відповіді ФОРМАЛЬНА ВІДПИСКА: “питання вирішуватиметься в установленому законом порядку”
 30. 30. Типові відповіді ФОРМАЛЬНА ВІДПИСКА: - інформація не може бути надана
 31. 31. Типові відповіді ВІДПИСКА З НАДІЄЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ: звернення надіслано за належністю
 32. 32. Типові відповіді ВІДПИСКА З НАДІЄЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ: “питання взято на контроль”
 33. 33. Типові відповіді ВІДПИСКА З НАДІЄЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ: задовольнили частково
 34. 34. Типові відповіді ВІДПИСКА З НАДІЄЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ: питання буде вирішено за наявності поданих Вами документів
 35. 35. Типові відповіді ВІДПИСКА З НАДІЄЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ: “обіцянки” з конкретними датами виконання та без них
 36. 36. Типові відповіді ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДЬ Депутато підтримано
 37. 37. Типові відповіді ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДЬ. Допомогу надано
 38. 38. Типові відповіді ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДЬ. Інформацію надано
 39. 39. https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AoHMr1s52mfCd GtPdmt3UFdCaTQzTUl4Ylh4M21aMEE&output=html
 40. 40. Захист депутата: Стаття 351. Перешкоджання діяльності народного депутата (Кримінальний кодекс, Особлива частина - Розділ XV, ст.338-360) • Частина 1: невиконання службовою особою законних вимог, створення штучних перешкод у роботі, надання завідомо неправдивої інформації - караються штрафом від 100 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. • Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що він посягає на авторитет органів влади.
 41. 41. Захист депутата: Об'єктивна сторона злочину полягає в: а) невиконанні службовою особою законних вимог депутата; б) створенні штучних перешкод у їх роботі; в) наданні їм завідомо неправдивої інформації. Невиконання службовою особою законних вимог депутата виявляється в діях або бездіяльності службової особи, вчинених або не вчинених всупереч законним вимогам депутата. Дане діяння, наприклад, буде мати місце у випадку неподання керівником підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) документів, необхідних для перевірки дотримання законів, відмови виконати вимогу депутата про припинення порушення законності, невиконання редактором газети свого обов'язку опублікувати надані депутатом матеріали та ін.
 42. 42. Як створення штучних перешкод слід розглядати ухилення службової особи від свого обов'язку надати депутату можливість консультації зі спеціалістом, від надання йому юридичної допомоги, від реалізації права депутата на невідкладний прийом службовою особою тощо. Надання завідомо неправдивої інформації — це надання депутату будь-яких інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення його діяльності, зміст яких завідомо для службової особи спотворено. Даний злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь- якого діяння, зазначеного в ч. 1 ст. 351 КК. Суб'єктивна сторона — прямий умисел. Суб'єкт злочину — спеціальний. Ним є службова особа, на яку покладено обов'язок виконувати вимоги депутата, надавати певну інформацію, забезпечувати діяльність. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. — 1196 с., Академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.
 43. 43. Дякую за увагу ! Олександр Солонтай office@ipo.org.ua www.ipo.org.ua т./ф. 278-55-16 068-790-11-00 050-411-20-48

×