Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktopus green games - Program seminara

478 views

Published on

Oktopus green games - Program seminara

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oktopus green games - Program seminara

  1. 1. Green Games akreditovani seminarhttp://www.greengames.rs/index.php/seminar 22. maj Beograd
  2. 2. Green Games akreditovani seminarDATUM: 22. maj 2012.VREME: 13:00 - 17:00MESTO: Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet Bulevar Kralja Aleksandra 73 Svečana sala Građevinskog fakultetaCILJEVI: Afirmacija učenika osnovnih i srednjih škola na polju društveno odgovornog programiranja u svrhu promocije obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija.CILJNA Neposredno: nastavni kadrovi u osnovnim i srednjim školama u ciljuGRUPA: mentorskog angažovanja u procesu formiranja takmičarskog tima Posredno: Deca srednjoškolskog uzrasta    PREDAVAČI 1. Prof. dr Đorđe Vuksanović, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu 2. Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus 3. Branislav Gligorov, web programer udruženja Oktopus 4. Veljko Petrović, engin programmer 5. Institu za održive zajednice (ISC) 6. Milan Obradović (Telenor) 7. Prof. dr Zoran Stević Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
  3. 3. TEME Prof. dr Đorđe Vuksanović, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu - Uvodna reč Biljana Vicković, direktor udruženja Oktopus - Uvod u program seminara. Celodnevni akreditovani GG trening seminar namenjen je profesorskom kadru informatičke delatnosti iz preko 120 obrazovnih institucija iz 60 gradova Srbije. Program GG seminara baziran je na modelu društveno odgovornog programiranja koje analitički pristupa upotrebi obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija, i bavi se dugotrajnom afirmacijom na polju izrade multimedijalnih sadržaja sa ekološkom porukom. Branislav Gligorov, web programer udruženja Oktopus - Upoznavanje učesnika seminara sa načinom prijave, slanja radova, rokovima za prijavu, korišćenjem web portala, proces e-mail i sms glsanja, praćenja rezultata glasanja, proglašenje pobednika... Veljko Petrović, endžin programer - Upoznavanje sa alatima i tehnologijama za izradu video igara. Predviđena je izrada 2d i 3d endžina za razvoj video igara. Endžin se koristi da bi u velikoj meri pomogao takmičarima da na lakši način isprogramiraju takmičarsko rešenje. Institu za odžive zajednice (ISC) - Društveni mediji i navike korišćenja interneta. Korišćenje novih medija među mladima. Da li je Internet promenio životne navike? Kako koristiti internet I društvene medije za prezentovanje sadržaja u svrhu edukacije. Milan Obradović (Telenor) - Društvene mreže i smart telefoni Učesnici seminara i sami takmičari će razmenjivati poruke preko različitih društvenih mreža (Facebook, Twiter...), a imajući u vidu da je ekspanzija Smart telefona jako velika, i da smo svedoci sve ćešće upotrebe mobilnih komunikacija u svakodnevnom životu, potrebno je približiti ove tehnologije učesnicima seminara, način njihovog funkcionisanja i mogućnost primene savremenih kanala komunikacije u svakodnevnoj upotrebi Prof. dr Zoran Stević, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu - Primena novih tehnologija u ekologiji. Primena novih tehnologija u cilju podizanja društvene svesti usmerene ka očuvanju životne sredine. Obnovljivi izvori energije i smanjenje emisije polutanata. Pametno upravljane otpadom. Čiste tehnologije za uklanjanje opasnog i smanjenje deponovanog otpada.
  4. 4. PROGRAM: Vreme Osoba Aktivnost09:00 - 11:50 Priprema i organizacija prostora Green Games tim Priprema predavača11:50 - 13:00 Dočekivanje učesnika seminara Green Games tim Prijavljivanje učesnika Refundacija putnih troškova Vreme Predavnje Predavač13:00 - 13:10 Uvodna reč Prof. dr Đorđe Vuksanović Dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu13:10 -13:40 Uvod u program seminara i ma. Biljana Vicković propozicije takmičenja Direktor udruženja Oktopus Branislav Gligorov Web programmer udruženja Oktopus13:40 - 14:15 Upoznavanje sa alatima i Veljko Petrović tehnologijama za izradu video igara Egin programer14:15 - 14:30 Pauza14:30 - 15:00 Društveni mediji i navike korišćenja Institu za odžive zajednice (ISC) interneta15:00 - 15:30 Društvene mreže i smart telefoni Milan Obradović (Telenor)15:30 - 16:00 Pauza za ručak16:00 - 16:45 Primena novih tehnologija u Prof. dr Zoran Stević ekologiji Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu16:45 - 17:15 Pauza Sve detaljne informacije sa satnicom i predavačima seminara dostupne su na http://www.greengames.rs/index.php/seminar Kontakt: tel: + 381 11 38 21 419⏐fax: + 381 11 24 13 407 ⏐ mob: + 381 60 645 0800 @ oktoopus@oktoopus.org www.oktoopus.org ⏐ www.oktoopus.rs ⏐ www.greengames.rs

×