Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metroplitan univerzitet - Okrugli sto 25-01-2014 - Poziv za škole

292 views

Published on

Metroplitan univerzitet - Okrugli sto 25-01-2014 - Poziv za škole

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metroplitan univerzitet - Okrugli sto 25-01-2014 - Poziv za škole

  1. 1. Poštovani, Pozivamo Vas da učestvujete u diskusiji na Okruglom stolu dana 25.01.2014. (subota) sa početkom u 11h u Poslovno-obrazovnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu, Bulevar Cara Konstantina 80-86 (kod ulaza u EI). Teme za diskusiju:  Nastava iz oblasti informatike: “Izazovi i moguda rešenja."  Status nastavnog predmeta  Kako povedati interes učenika za informatiku?  Koje su forme saradnje škola i Univerziteta Metropolitan najefektnije?  Kako obrazovni portal DIGIŠ što više približiti nastavnicima i učenicima?  Šta nudi evropski projekat Open Discovery Space nastavnicima škola? Okrugli sto de voditi Prof. dr Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Univerzitet Metropolitan je zainteresovan za vrlo blisku saradnju sa srednjim školama u Nišu i regionu jer je zainteresovan da privuče na studije najtalentovanije učenike naklonjenih informatici, ali i je zainteresovan i da srednje škole omogude adekvatno obrazovanje učenika koji žele da studiraju informatiku. Pokušademo da obezbedimo učešde na Okruglom stolu i predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog prosvetnog saveta. S druge strane, očekujemo i učešde direktora škola i nastavnika informatike srednjih škola iz Niša i regiona. Molimo da Vaše učešde potvrdite mejlom na adresu: tijana.stankovic@metropolitan.ac.rs ili telefonom na broj 018/551-000. Po završetku rada Okruglog stola, planiran je koktel i neformalno druženje, te planirajte Vaše vreme u našem Poslovno-obrazovnom centru do 15 sati. U Nišu, 15.1.2014 Poslovno-obrazovni centar Univerziteta Metropolitan Direktor Prof. dr Milovan Ilid

×