Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                     1/8     Radno okruže...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                  2/83. Inspektor objekata (obje...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                   3/86. Tipovi junitaDelphijeve...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                  4/8Linija 9 sadrži ključnu reč...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                     5/88. Lista usesPogledaj...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                   6/8Listing 1.3: Junit sa javn...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                  7/813. Ključna reč typeKljučna ...
Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod                8/815. Komentari u okviru kodaPre n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod

1,029 views

Published on

Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
213
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod

 1. 1. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 1/8 Radno okruženje (IDE) programskog jezika Delphi1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika DelhiPokretanjem prečice Delphi na desktopu (duplim klikom na prečicu), pokreće se i otvaraglavni prozor radnog okruženja (IDE) programskog jezika koji izgleda kao na slici 1: Slika 1. Glavni prozor radnog okruženja programskog jezika Delphi2. Kratak pogled na Delphi okruženjeKada ste prvi put startovali program, pred Vama se našla prazna forma i okruženje, kao naslici 1.Delphi okruženje je podeljeno na tri dela. Gornji prozor se može uzeti kao glavni prozor.On sadrži trake za alate (tool bars) i paletu komponenti (component palette). Delphitraka za alate Vam omogućava da jednim klikom miša pokrenete poslove kao što jeotvaranje, snimanje i prevođenje projekta.Paleta komponenti sadrži širok spektar komponenti koje možete ubaciti u Vaše forme(komponente su tekst natpisi, kontrole za editovanje, list boksovi, dugmad i slično). Radiudobnosti komponente su podeljene u grupe.Da li ste zapazili jezičke duž gornjeg dela palete komponenti?Kliknite na ove jezičke i istražite koje su Vam komponente dostupne. Da biste postavilikomponentu na Vašu formu jednostavno kliknite na dugme komponente u okviru paletekomponenti a zatim kliknite na mesto u okviru forme gde biste želeli da se pojavi Vašakomponenta.Komponenta (component) je odvojena softverska komponenta koja izvršava određenuunapred definisanu funkciju, kao što je tekst natpis, edit kontrola, odnosno okvir za liste(list box).
 2. 2. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 2/83. Inspektor objekata (object Inspector)Ispod glavnog prozora na levoj strani ekrana se nalazi Object Inspector. Koristeći ObjectInspector možete menjati karakteristike komponenti i događaja. U toku rada sa Delphi-jem uvek ćete koristiti Object Inspector.Object Inspector ima dva jezička: • jezičak Properties (karakteristike) i • jezičak Events (događaji).Jezičak ProperitesKarakteristike komponenata upravljaju radom komponenti.Na primer, promenom karakteristike Color određene komponente menja se boja pozadineove komponente.Lista karakteristika koje su dostupne razlikuje se od komponente do komponente, iakokomponente uglavnom imaju nekoliko zajedničkih elemenata (karakteristike Width iHeight - širina i visina, na primer).Jezičak EventsJezičak Events sadrži listu događaja za određenu komponentu. Događaji se pojavljujukada korisnik interaguje sa komponentom.Na primer, kada se klikne na komponentu, generiše se događaj koji govori o tome da je nakomponentu kliknuto.Možete pisati kod koji odgovara na ove događaje, izvršavajući posebna dejstva kada sedogađaj pojavi. Kao što je to slučaj sa karakteristikama i događaji na koje komponentamože reagovati se razlikuju od komponente do komponente.4. Delphi radni prostor (workspace)Glavni deo Delphi okruženja je radni prostor. Radni prostor inicijalno prikazuje dizajnerforme (Form Designer).Ne treba da Vas iznenadi činjenica da Vam dizajner formi (Form Designer) omogućavada kreirate forme.U Delphi-ju forma predstavlja prozor u okviru Vašeg programa. Forma može biti glavniprozor programa, dijalog boks, odnosno bilo koji drugi tip prozora.Možete koristiti Form Designer da postavite, pomerite, odnosno promenite veličinukomponente u toku procesa njenog kreiranja.Iza Form Designer-a se krije editor koda (Code Editor). U editor koda (Code Editor)upisujete kod kada pišete Vaše programe. U toku kreiranja aplikacije Object Inspector,Form Designer, Code Editor i Component Palette se koriste za interaktivni rad.5. Pascal junitiProgramiranje je više od kucanja programskog koda. Pre svega programiranje jekombinacija planiranja zadatka za programiranje, a zatim kucanja koda koji će izvršavatitaj zadatak. Kod koji kucate se upisuje u tekst datoteku.Prevodilac uzima ovu datoteku i prevodi je u mašinski kod koji računar može da razume.Tekst datoteka koju Delphi prevodi u mašinski kod se zove junit (unit).
 3. 3. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 3/86. Tipovi junitaDelphijeve GUI aplikacije će sadržati najmanje dva junita. Izvorni junit projekta sadržiizvorni kod projekta. Juniti izvornog koda programa imaju nastavak DPR.Možete pregledati izvorni junit programa ako odaberete Project-View Source iz glavnogmenija. Uglavnom nije potrebno menjati izvorni junit projekta. Ustvari, ne bi trebali damenjate izvorni junit projekta, ukoliko niste sigurni šta radite. Ako slučajno izmenite izvornijunit projekta na neodgovarajući način može se dogoditi da Vaša aplikacija neće moći dase prevede. (Određene napredne tehnike programiranja zahtevaju izmenu izvornog kodaprojekta, ali za sada o tome ne treba da brinete.)Drugi tip junita, koji Delphi-jeve GUI aplikacije sadrže, je junit glavne forme. Junit forme injegov naziv ukazuju na junit izvornog koda koji mu je pridružen. Ovaj tip junita imanastavak PAS. Ovaj tip junita ćete u većini slučajeva koristiti u Vašim Delphi programima.Delphijeve GUI aplikacije uvek imaju jedan junit forme (za glavnu formu), ali, takođe,mogu imati jednu, ili više dodatnih junita formi. Na primer, aplikacija koja prikazuje okvir saobjašnjenjem programa (About box) će imati junit glavne forme i junit za okvir saobjašnjenjem programa (About box).7. Anatomija Delphijevog junitaDelphi juniti moraju pratiti unapred definisan format. Ovo sigurno nije iznenađenje za Vas.Unit mora biti napisan u unapred definisanom formatu da bi prevodilac mogao da čita juniti prevodi kod junita.Juniti Delphi projekta sadrže ključnu reč program, iza kog sledi naziv junita i kod blok kojise nalazi između ključnih reči begin i end. Možete videti kako izgleda osnovni junit izboromopcije View-Project Source u okviru glavnog menija Delphi-ja.Izvorni junit projekta za generički Delphi-jev projekt izgleda kao na listingu.Listing 1.1: Izvorni kod projekta za generički Delphi-jev projekt01: program Project1;02:03: uses04: Forms,05: Unit1 in .Unit1.pas. {Form1};06:07: {$R *.RES}08:09: begin10: Application.Initialize;11: Application.CreateForm(TForm1, Form1);12: Application.Run;13: end.U liniji 1, ključna reč program identifikuje junit kao glavni izvorni junit programa. Možetevideti da se naziv junita, Project1 nalazi iza ključne reči program. (Delphi daje projektugenerički naziv sve dok ne snimite projekt pod nazivom koji ima bolje značenje.)Počev od linije 3 vidite deo koji je identifikovan ključnom reči uses. Iza ključne reči uses senalaze nazivi junita koje navedeni junit traži da bi mogao da bude preveden.Spisak se završava znakom tačka-zarez.U liniji 7 možete videti direktivu prevodiocu koja pokazuje Delphi-ju da uključiodgovarajuću resursnu datoteku.
 4. 4. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 4/8Linija 9 sadrži ključnu reč begin, a linija 13 sadrži ključnu reč end. Zapazite da poslednjaključna reč end u okviru junita iza sebe ima tačku. (Junit može sadržati više blokova kodaoznačenih sa begin i end, ali samo jedan krajnji end iskaz). Kod u okviru linija 10, 11 i 12je kod koji inicijalizuje aplikaciju, kreirajući glavnu formu aplikacije, odnosno startujeaplikaciju. Ne treba da Vas brinu detalji ovog koda koji piše Delphi program.Hajde da pogledamo još jedan osnovni junit Pascal-a. Odaberite opciju File-New u okviruglavnog menija. Kada dijalog New Items bude bio prikazan, pronađite ikonu sa natpisomUnit i dva puta kliknite na nju. Delphi će kreirati novi junit i prikazati ga u editoru koda(Code Editor). Listing 1.2 pokazuje kod koji je generisan za ovaj junit.Listing 1.2: Prazan Pascal junit01: unit Unit2;02:03: interface04:05: implementation06:07: end.Ovde nema puno stvari zar ne?Ovaj junit ima dve slične stvari sa junitom koji je prikazan u okviru listinga 1.1.Prvo, junit počinje ključnom reči unit iza koje sledi naziv junita Unit2 (opet generički nazivkoji kreira Delphi).Znam da kod u listingu 1.1 počinje ključnom reči program, a ovaj kod počinje ključnomreči unit, ali ovde postoji nekoliko sličnih elemenata: • Pascal junit počinje sa jednom od ove dve ključne reči iza koje sledi naziv junita, • dok se ključna reč end pojavljuje na kraju oba listinga.Ponovo imamo ključnu reč end iza koje sledi tačka koja označava kraj junita. Kod u okvirulistinga 1.2 se razlikuje od listinga 1.1 po tome što sadrži delove pod nazivom interface iimplementation. Junit koji nije glavni izvorni junit programa mora sadržati deo interface ideo implementation.Ove dve ključen reči će biti opisane detaljnije u poglavlju pod nazivom .Odeljak interface.i .Odeljak implementation. respektivno.Listing 1.2 se razlikuje od listinga 1.1 i po tome što nema iskaz begin.Glavni junit programa mora imati oba iskaza begin i end, ali izvorni junit jedini možesadržati poslednji iskaz end. Sledeće poglavlje opisuje ključne reči koje se koriste u okviruPascal junita.
 5. 5. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 5/88. Lista usesPogledajte listing 1.1. Zapazite ključnu reč uses u liniji 3.Ključna reč uses označava početak odeljka koji sadrži listu drugih junita od kojih navedenijunit zavisi. Na primer linija 11 u okviru listinga 1.1 izgleda ovako:Application.CreateForm(TForm1, Form1);Ova linija koda sadrži informacije koje se nalaze u drugim junitima i ne mogu bitipronađene u navedenom junitu.Procedura identifikovana kao Application .CreateForm se nalazi u Delphi-jevom junitupod nazivom Forms.pas, a identifikatori TForm1 i Form1 se nalaze u glavnom junituforme projekta pod nazivom Unit1.pas.Da li primećujete vezu?Lista uses pokazuje Delphiju gde da potražI dodatne informacije koje su potrebne zaprevođenje ovog junita. Evo još jednog pogleda na listu uses:usesForms,Unit1 in .Unit1.pas. {Form1};9. Odeljak interfacePonovo pogledajte listing 1.2. Zapazite da ovaj listing ima odeljak označen ključnom rečiinterface. Ova ključna reč označava početak odeljka za interfejs u okviru junita. Odeljakinterface je odeljak junita u okviru kog se deklarišu identifikatori koje navedeni junit izvozi.Identifikator za izvoz predstavlja identifikator kome mogu pristupiti drugi juniti u okviruprojekta.Većina junita će sadržati kod koji ostali juniti koriste. Kod može biti implementiran kaoklasa, procedura, funkcija, odnosno kao promenljiva. Bilo koji objekat, koji je dostupanostalim junitima iz navedenog junita, mora biti deklarisan u odeljku za interfejs. Može sereći da odeljak za interfejs sadrži listu stavki u okviru junita koje ostali juniti mogu dakoriste. Odeljak za intrerfejs počinje ključnom reči interface a završava se ključnom rečiimplementation.10. Odeljak implementationOdeljak za implementaciju junita je odeljak koji sadrži aktuelni kod junita.Odeljak za implementaciju počinje ključnom reči implementation a završava se ključnomreči sledećeg junita.Ključna reč sledećeg junita je obično poslednja ključna reč u okviru junita, ali može bitiključna reč initialization, ukoliko junit sadrži odeljak za inicijalizaciju. Bilo bi teško reći neštoviše od ovog u ovom trenutku, ali postoje drugi aspekti Pascal-a o kojima bih hteo dapišem pre nego što sve ovo povežemo. Dozvolite mi da Vam dam primer koji će ilustrovatikorišćenje odeljaka interface i implementation.Recimo da kreirate junit koji sadrži proceduru pod nazivom DoSomething. Recimo daunapred želite da junit DoSomething bude dostupan drugim junitima u okviru Vašegprojekta. U tom slučaju trebalo bi da deklarišete proceduru DoSomething u okviru odeljkainterfejs a zatim definišete navedenu proceduru u odeljku za implementaciju. Kompletanjunit bi izgledao kao što je to prikazano na listingu 1.3.
 6. 6. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 6/8Listing 1.3: Junit sa javnom funkcijomunit Unit2;interfaceprocedure DoSomething;implementationprocedure DoSomething;begin{ Code for DoSomething goes here. }end;end.Zapazite da je procedura DoSomething deklarisana u odeljku za interfejs a zatimdefinisana u odeljku za implementaciju.11. Dodatne ključne reči koje se koriste u junitimaPascal junit može sadržati druge opcione ključne reči koje označvaju odeljke koji se ređekoriste.Neke od ovih reči imaju višestruku namenu.Naredna poglavlja opisuju one ključne reči koje imaju veze sa junitima.12. Ključna reč constJunit opciono može sadržati jedan ili više odeljaka const. Odeljak const je određenključnom reči const.Odeljak const opisuje listu promenljivih koje su poznate kao konstante.Konstanta je identifikator koji se ne može menjati.Na primer, recimo da imate određene vrednosti koje program koristi veoma često. Za ovevrednosti možete definisati konstantne promenljive.Da bi ovo ilustrovali dodajmo odeljak const u program na listingu 1.3. Dodaćete jedanodeljak const za konstante koje su javne (dostupne drugim junitima) i drugi odeljak constkoji sadrži konstante koje su dostupne samo tekućem junitu.Listing 1.4 prikazuje junit koji sadrži dva odeljka za konstante.Listing 1.4: Junit sa dodatkom odeljka za konstanteunit Unit2;interfaceconstAppCaption = .My Cool Program 1.0.;procedure DoSomething;implementationconstBaseX = 20;BaseY = 200;procedure DoSomething;begin{ Code for DoSomething goes here. }end;end.Pošto je konstanta AppCaption deklarisana u odeljku za interfejs isto se može koristiti bilogde u okviru junita, a takođe i u drugim junitima koji u listi uses imaju naveden tekući junit.Konstante BaseX i BaseY su dostupne jedino u okviru navedenog junita pošto sudeklarisane u odeljku za implementaciju.
 7. 7. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 7/813. Ključna reč typeKljučna reč type se koristi da deklariše nove tipove koje će koristiti Vaš program.14. Ključna reč varKljučna reč var se koristi da deklariše odeljak koda u kom se deklarišu promenljive.Ključnu reč var ste koristili za deklaraciju promenljivih (promenljive su obrađene detaljnijeu poglavlju pod nazivom .Promenljive.).Odeljak var možete deklarisati na nekoliko mesta u okviru programa.Možete postaviti odeljak var u nivou junita, možete imati odeljak var za proceduru, funkcijuodnosno oba dela programa istovremeno.Takođe možete imati višestruke odeljke za promenljive u okviru junita.Listing 1.5: Junit sa dodatim odeljcima type i varunit Unit2;interfacetypeTMyArray = array [0..19] of Byte;constAppCaption = .My Cool Program 1.0.;varX : Integer;MyArray : TMyArray;procedure DoSomething;implementationconstBaseX = 20;BaseY = 200;procedure DoSomething;begin{ Code for DoSomething goes here. }end;end.
 8. 8. Delphi - Radno okruženje (IDE) programskog jezika - Uvod 8/815. Komentari u okviru kodaPre nego što obradimo jezik Pascal detaljnije, dozvolite mi da Vam ukratko objasnim kodza komentar. Komentari su linije teksta u okviru izvornog koda koji se u kodu nalaze sasvrhom da ga dokumentuju.Komentari mogu da se koriste za opisivanje šta kod radi, da daju informacije o autorskimpravima, odnosno da označe napomene koje ste naveli za sebe, odnosno za drugeprogramere.Komentari mogu biti upotrebljeni na tri različita načina. U nastavku su navedene sveispravne linije sa komentarima:{ Don.t forget to free this memory! }{ADTAPI.PAS 2.50Copyright (c) TurboPower Software 1996‐98}(* Mason needs to fix this section of code *)// This is really good code!{ This code needs to be reworked later }Možda najčešći tip komentara koji se koristi u Delphi programima sadrži vitičaste zagradekao što je to ilustrovano u prva dva slučaja u prethodnom primeru.Otvorena zagrada se koristi kao početak komentara, a zatvorena zagrada se koristi kaokraj komentara. Sledeći tip komentara koristi (* za početak komentara, a *) za krajkomentara.Postoji jedna razlika između komentara naznačenih na ovaj način i komentara koji koristevitičaste zagrade: Par (* / *) se može koristiti da označI blok velikih delova koda kojiizmeđu ostalog sadrže i linije sa komentarima.Ova dva tipa komentara se mogu koristiti za komentarisanje u okviru samo jedne linijekoda, odnosno komentarisanje koda u više linija.Treći tip komentara je označen kao dvostruka kosa crta. Ovakvi komentari se običnonazivaju komentari u C stilu, pošto se koriste u programskom jeziku C odnosno C++.Ovakav tip komentara se može koristiti u okviru jedne linije koda.

×