O Plan TIC nos Centros Educativos

1,732 views

Published on

Plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación nos Centros Educativos

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

O Plan TIC nos Centros Educativos

 1. 1. O PLAN TIC NOS CENTROS EDUCATIVOS CFR de Ourense Plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación 1 Xornadas de formación para as direccións dos centros educativos 2008
 2. 2. 0. ANTECEDENTES DO PLAN TIC Na nosa comunidade existiron xa intentos de integrar as ferramentas TIC de xeito sistemático na educación. CFR de Ourense Os tres programas máis salientables foron: O Proxecto ABRENTE (proxecto experimental,1984- 1986). O PANTEG (Plan de Aplicación das Novas Tecnoloxías á Educación Galega, 1992-93). NMAI ( Novos Medios Audiovisuais e Informáticos,94-95). Xa actualmente xurde o SIEGA ( Sistema da Información da Educación Galega) como un sistema centralizado para a incorporación das novas 2 tecnoloxías á educación e outras iniciativas como a Rede TIC ( 2006) -Premios a Proxectos de Innovación para a integración das TIC na práctica docente-.
 3. 3. Informe de Red.es, MEC y CCAA sobre implantación e uso das TIC Recentemente foi presentado o mais completo estudo estatístico sobre a incidencia das TIC na educación en España, resultado de enquisas a 20.000 estudantes e 4.000 CFR de Ourense docentes. O estudo trata de respostar a preguntas como: Con qué recursos TIC contan os centros docentes españois? Como se organiza e coordina o seu uso? En que maneira son empregados polo profesorado? Que formación ten o profesorado para o uso docente dos recursos TIC? Como usan os alumnos as TIC, dentro e fóra do centro escolar? Cales son os principais obstáculos percibidos para unha maior implantación das TIC nos centros?
 4. 4. 1 . MARCO REFERENCIAL BÁSICO O Plan TIC que chega ata os nosos centros trala aprobación da LOE ten a súa orixe nas directivas e propostas dos CFR de Ourense organismos internacionais e europeos para incorporar aos sistemas educativos os recursos, as ferramentas e as utilidades da sociedade da información e da comunicación. O obxectivo final é que as institucións educativas se incorporen a este novo modelo social reelaborando a súas funcións , os seus roles profesionais e os seus instrumentos para a transmisión e elaboración de cultura e coñecemento. Xa hai anos que se está a traballar na integración das TIC pero coa aprobación da LOE plásmase de xeito preceptivo a obriga de elaborar un documento de centro que xestione, organice e integre na vida diaria do centro as posibilidades / potencialidades das TIC na mellora e actualización das tarefas 4 educativas.
 5. 5. 2. PREGUNTAS MÁIS COMÚNS SOBRE O PLAN TIC Cal é o obxecto/finalidades do Plan TIC? Quen é/son o/os responsable/s do Plan TIC? CFR de Ourense Cal é a temporalización para a elaboración e posta en marcha do Plan TIC? Que documentos normativos de referencia temos para a súa elaboración ? Con que ferramentas conta o profesorado para levar isto adiante? Como elaborar o Plan TIC?, elementos básicos. Plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación 5
 6. 6. 3. CAL É O OBXECTO DO PLAN TIC? CFR de Ourense O Plan TIC é un novo documento organizativo de centro que ten como obxecto as seguintes finalidades: Incorporación das TIC ao proceso de ensino – aprendizaxe, como un recurso máis. Integrar na práctica docente as potencialidades metodolóxicas e didácticas das TIC. Organizar e rentabilizar os recursos TIC dos centros educativos. Achegar aos centros educativos as novas realidades sociais. Acadar para o conxunto da comunidade educativa unha Competencia Dixital, necesidade básica na actual estrutura socio-laboral . 6
 7. 7. 4. QUEN É/SON O/OS RESPONSABLE/S DO PLAN TIC? A responsabilidade recae sobre todo o profesorado do centro CFR de Ourense “participación activa de todo o equipo docente ” (Anexos V- VI) aínda que , preferentemente, sexa o dinamizador /coordinador o encargado da súa redacción , coordinación e seguimento. De xeito progresivo todas as áreas curriculares deberán integrar nas súas programacións didácticas e metodoloxías as ferramentas TIC. A organización no centro poderá tomar a forma dun responsable TIC unipersoal ou mediante unha comisión de novas tecnoloxías. 7
 8. 8. 5. CAL É A TEMPORALIZACIÓN PARA A ELABORACIÓN E POSTA EN MARCHA DO PLAN TIC? Dende este mesmo curso -2007/2008 os centros educativos CFR de Ourense deberán ir elaborando as liñas directrices dos seus Plans TIC. Deberá estar incluído no Proxecto Educativo de Centro e incorporarse á Programación Xeral Anual e a Memoria. Non existe unha referencia normativa expresa para a súa temporalización ou posta en marcha pero serve como indicador a orde que regula o complemento de percepción titorial . Nalgúns casos estipúlase un prazo de dous anos para a súa redacción e posta en práctica. 8
 9. 9. 6. QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE REFERENCIA TEMOS PARA A SÚA ELABORACIÓN ? Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio ,de Educación . Decreto 130/2007 do Currículo de Primaria -Anexo V- CFR de Ourense Decreto 133/2007 do Currículo de Secundaria- Anexo VI- Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a percepción do compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. 9
 10. 10. Con que ferramentas conta o profesorado para levar isto adiante? Webs (portal educativo, portal de contidos, ...) CFR de Ourense Xestión de contidos (drupal) Xestión administrativa (xade) Equipamento dos centros
 11. 11. 7 .ELEMENTOS BÁSICOS DO PLAN Estrutura // Índice do Plan CFR de Ourense Xustificación do Obxectivos Proxecto básicos: Instalacións, Fases e Organización dos na xestión do dotacións e Temporalización Recursos Descrición e centro infraestruturas de posta en humanos características e existentes no práctica do centro na práctica centro Plan. educativo docente. AS TIC na tarefa docente: Propostas Propostas para Modelo Iniciativas para a o traballo Actuacións Organizativo ( actividades/ xa realizadas Xestión Recursos reais Equipo/Comisión iniciais metodoloxía) organizativa Normas de uso Estr..Coordinación. Proceso avaliativo Nas aulas Posibilidades do Plan de Profesorado Fases Nos Dptos centro Mantemento Recursos a usar secundarias Na Biblioteca Limitacións (dirección, Formación do Na diversidade profesorado secretaría)
 12. 12. 8. EXEMPLOS DE PROXECTOS TIC CFR de Ourense Rede TIC- Proxectos de Innovación- 2006/2008 Proxectos TIC seleccionados no curso 2007-08 Proxectos TIC seleccionados no curso 2007-08 Proxectos TIC 2006-07 de centros de secundaria 12

×