Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“A competencia dixital e tratamento
  da información a través da
elaboración de materiais didácticos
    multimedia. ...
Índice

1.  Presentación
2.  O Plan TIC nos centros educativos
3.  Competencia dixital e de tratamento de
  información
...
1.  Presentación

 Obxectivos

    Aproveitar os recursos multimedia máis comúns
   
    nos centros educativos ...
1.  Presentación

 Contidos
    Plan TIC. A competencia dixital e de tratamento de
   
    información
    S...
1.  Presentación

 Blog do curso:
    http://materiaisdidacticos.blogspot.com/
          Entradas
    ...
2. O plan TIC nos centros educativos
   Na nosa comunidade existiron intentos de integrar as
 
   ferramentas TIC de ...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Informe de Red.es, MEC y CCAA sobre implantación
 
   e uso das TIC
    ...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados
 
2. O plan TIC nos centros educativos

   Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados
 
2. O plan TIC nos centros educativos

   Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados
      Direfencias entre alu...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados
     Apreciación dos
    ...
2. O plan TIC nos centros educativos
   Marco Referencial Básico
 


     O Plan TIC que chega ata os nosos centro...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Preguntas máis comúns sobre o plan TIC
 


     Cal é o obxecto/finalidad...
2. O plan TIC nos centros educativos
   Cal é o obxecto/finalidade do Plan TIC?
 


     O Plan TIC é un novo docu...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Quen é/son o/os responsable/s do Plan TIC?
 


     Todo o profesorado do...
2. O plan TIC nos centros educativos
   Cal é a temporalización para a elaboración e posta en marcha
 
   do Plan TIC...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Que documentos normativos de referencia
 
   temos para a súa elaboración?

...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Con que ferramentas conta o
 
   profesorado para levar isto adiante?

   ...
2. O plan TIC nos centros educativos

   Exemplos de proxectos TIC
 


     Rede TIC-Proxectos de Innovación- 2006...
3. Competencia dixital e de tratamento de
   información
   Objetivos TIC en Primaria y ESO
 
     Primaria: “In...
3. Competencia dixital e de tratamento de
   información
   Competencias básicas(Primaria y ESO)
 
     Competen...
3. Competencia dixital e de tratamento de
   información
   ¿Dónde está la competencia digital en los objetivos, los b...
4. Portal educativo da Xunta

       http://www.edu.xunta.es
4. Portal educativo da Xunta


   Utilidades:
 
4. Portal educativo da Xunta


   Temáticos:
 
4. Portal educativo da Xunta
           http://www.edu.xunta.es/uac/


   UAC:
 
4. Portal educativo da Xunta


   PLATEGA:
 
4. Portal educativo da Xunta
          http://www.edu.xunta.es/contidos/redetic/   REDE TIC:
 
4. Portal educativo da Xunta
          http://www.edu.xunta.es/contidos/   Contidos:
 
4. Portal educativo da Xunta
               http://centros.edu.xunta.es/websdinamicas/   Webs Dinámic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A competencia dixital e tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel I

1,218 views

Published on

Presentación
O Plan TIC nos centros educativos
Competencia dixital e de tratamento de información
Portal educativo da Xunta
Estructura e organización
UAC (Unidade de Atención a Centros)
PLATEGA (Plataforma de Teleformación Galega)
Contidos
Webs dinámicas

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A competencia dixital e tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel I

 1. 1. “A competencia dixital e tratamento da información a través da elaboración de materiais didácticos multimedia. Nivel I” Departamento de Informática (Universidade de Vigo) Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
 2. 2. Índice 1.  Presentación 2.  O Plan TIC nos centros educativos 3.  Competencia dixital e de tratamento de información 4.  Portal educativo da Xunta Estructura e organización   UAC (Unidade de Atención a Centros)   PLATEGA (Plataforma de Teleformación Galega)   Contidos   Webs dinámicas  
 3. 3. 1.  Presentación Obxectivos Aproveitar os recursos multimedia máis comúns   nos centros educativos e avaliar as súas posibilidades educativas. Elaborar materiais didácticos sinxelos con   soporte electrónico que aproveiten ao máximo as posibilidades dos novos recursos. Desenvolver actitudes de traballo compartido e   de colaboración
 4. 4. 1.  Presentación Contidos Plan TIC. A competencia dixital e de tratamento de   información Sistema de proxección dixital   Uso didáctico dos recursos de Internet   Web 2.0   Blogs   Wikis  
 5. 5. 1.  Presentación Blog do curso: http://materiaisdidacticos.blogspot.com/   Entradas   Subscripciones   Enlaces   Histórico   Etiquetas  
 6. 6. 2. O plan TIC nos centros educativos Na nosa comunidade existiron intentos de integrar as   ferramentas TIC de xeito sistemático na educación. Os tres programas máis salientables foron:     O Proxecto ABRENTE (experimental,1984-1986).   O PANTEG (Plan de Aplicación das Novas Tecnoloxías á Educación Galega, 1992-93).   NMAI (Novos Medios Audiovisuais e Informáticos,94-95). Xa actualmente xurde o SIEGA (Sistema da Información da   Educación Galega) Sistema centralizado para a incorporación das novas tecnoloxías   á educación e outras iniciativas como a Rede TIC (2006): Premios a Proxectos de Innovación para a integración das TIC na práctica docente
 7. 7. 2. O plan TIC nos centros educativos Informe de Red.es, MEC y CCAA sobre implantación   e uso das TIC Estudio estatístico sobre a incidencia das TIC na   educación en España, Enquisas a 20.000 estudantes e 4.000 docentes.   O estudo trata de respostar a preguntas como:   Con qué recursos TIC contan os centros docentes españois?   Como se organiza e coordina o seu uso?   En que maneira son empregados polo profesorado?   Que formación ten o profesorado para o uso docente dos   recursos TIC? Como usan os alumnos as TIC, dentro e fóra do centro   escolar? Cales son os principais obstáculos percibidos para unha   maior implantación das TIC nos centros?
 8. 8. 2. O plan TIC nos centros educativos Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados  
 9. 9. 2. O plan TIC nos centros educativos Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados  
 10. 10. 2. O plan TIC nos centros educativos Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados   Direfencias entre alumnos/as  
 11. 11. 2. O plan TIC nos centros educativos Informe de Red.es, MEC y CCAA: Resultados   Apreciación dos   estudantes sobre as TIC
 12. 12. 2. O plan TIC nos centros educativos Marco Referencial Básico   O Plan TIC que chega ata os nosos centros trala aprobación da LOE   Orixe nas directivas e propostas dos organismos internacionais   e europeos para incorporar aos sistemas educativos os recursos, as ferramentas e as utilidades da sociedade da información e da comunicación. O obxectivo final é que as institucións educativas se incorporen a   este novo modelo social reelaborando a súas funcións, os seus roles profesionais e os seus instrumentos para a transmisión e elaboración de cultura e coñecemento. Xa hai anos que se está a traballar na integración das TIC pero coa   aprobación da LOE plásmase de xeito preceptivo a obriga de elaborar un documento de centro que xestione, organice e integre na vida diaria do centro as posibilidades/potencialidades das TIC na mellora e actualización das tarefas educativas.
 13. 13. 2. O plan TIC nos centros educativos Preguntas máis comúns sobre o plan TIC   Cal é o obxecto/finalidades do Plan TIC?   Quen é/son o/os responsable/s do Plan TIC?   Cal é a temporalización para a elaboración e   posta en marcha do Plan TIC? Que documentos normativos de referencia temos   para a súa elaboración? Con que ferramentas conta o profesorado para   levar isto adiante?
 14. 14. 2. O plan TIC nos centros educativos Cal é o obxecto/finalidade do Plan TIC?   O Plan TIC é un novo documento organizativo de centro que   ten como obxecto as seguintes finalidades: Incorporación das TIC ao proceso de ensino: aprendizaxe,   como un recurso máis. Integrar na práctica docente as potencialidades   metodolóxicas e didácticas das TIC. Organizar e rentabilizar os recursos TIC dos centros   educativos. Achegar aos centros educativos as novas realidades sociais.   Acadar para o conxunto da comunidade educativa unha   Competencia Dixital, necesidade básica na actual estrutura socio-laboral.
 15. 15. 2. O plan TIC nos centros educativos Quen é/son o/os responsable/s do Plan TIC?   Todo o profesorado do centro “participación activa de   todo o equipo docente ” Preferentemente, existirá un dinamizador/coordinador   o encargado da súa redacción, coordinación e seguimento. De xeito progresivo todas as áreas curriculares   deberán integrar nas súas programacións didácticas e metodoloxías as ferramentas TIC. A organización no centro poderá tomar a forma dun   responsable TIC unipersoal ou mediante unha comisión de novas tecnoloxías.
 16. 16. 2. O plan TIC nos centros educativos Cal é a temporalización para a elaboración e posta en marcha   do Plan TIC? Dende o mesmo curso 2007/2008 os centros educativos   deberán ir elaborando as liñas directrices dos seus Plans TIC. Deberá estar incluído no Proxecto Educativo de Centro e   incorporarse á Programación Xeral Anual e a Memoria. Non existe unha referencia normativa expresa para a súa   temporalización ou posta en marcha pero serve como indicador a orde que regula o complemento de percepción titorial . Nalgúns casos estipúlase un prazo de dous anos para a súa   redacción e posta en práctica.
 17. 17. 2. O plan TIC nos centros educativos Que documentos normativos de referencia   temos para a súa elaboración? Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación .   Decreto 130/2007 do Currículo de Primaria (Anexo V)   Decreto 133/2007 do Currículo de Secundaria (Anexo   VI) Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a   percepción do compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes.
 18. 18. 2. O plan TIC nos centros educativos Con que ferramentas conta o   profesorado para levar isto adiante? Webs (portal educativo, portal de contidos, ...)   Xestión de contidos (drupal)   Xestión administrativa (xade)   Equipamento dos centros   Ferramentas en aberto: Web 2.0  
 19. 19. 2. O plan TIC nos centros educativos Exemplos de proxectos TIC   Rede TIC-Proxectos de Innovación- 2006/2008   Proxectos TIC seleccionados no curso 2007-08   Proxectos TIC 2006-07 de centros de secundaria   Exemplos de centros:   http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/   http://centros.edu.xunta.es/ceipsanroquedarbo/  
 20. 20. 3. Competencia dixital e de tratamento de información Objetivos TIC en Primaria y ESO   Primaria: “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje,   de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”. ESO: “Desarrollar destrezas básicas en la utilización de   las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación”.
 21. 21. 3. Competencia dixital e de tratamento de información Competencias básicas(Primaria y ESO)   Competencia en comunicación lingüística.   Competencia matemática.   Competencia en el conocimiento y la interación con el   mundo físico. Tratamiento de la información y competencia digital.   Competencia social y ciudadana.   Competencia cultural y artística.   Competencia para aprender a aprender.   Autonomía e iniciativa personal.  
 22. 22. 3. Competencia dixital e de tratamento de información ¿Dónde está la competencia digital en los objetivos, los bloques   de contenidos y los criterios de evaluación de cada área/etapa?   Búsqueda de información.   Conocer los componentes básicos de un ordenador.   Utilizar un tratamiento de textos.   Encontrar información en Internet siguiendo instrucciones.   Utilizar recursos digitales para la creación de obras artísticas.   Fotografía, análisis y tratamiento de imágenes.   Aplicaciones de diseño y animación.   Difusión de los trabajos.   Grabación de música interpretada.   Comunicarse y colaborar.   Utilizar medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas musicales.   Usar distintos soportes digitales.
 23. 23. 4. Portal educativo da Xunta http://www.edu.xunta.es
 24. 24. 4. Portal educativo da Xunta Utilidades:  
 25. 25. 4. Portal educativo da Xunta Temáticos:  
 26. 26. 4. Portal educativo da Xunta http://www.edu.xunta.es/uac/ UAC:  
 27. 27. 4. Portal educativo da Xunta PLATEGA:  
 28. 28. 4. Portal educativo da Xunta http://www.edu.xunta.es/contidos/redetic/ REDE TIC:  
 29. 29. 4. Portal educativo da Xunta http://www.edu.xunta.es/contidos/ Contidos:  
 30. 30. 4. Portal educativo da Xunta http://centros.edu.xunta.es/websdinamicas/ Webs Dinámicas:   Exemplos:   IES Xesús Taboada   IES Martaguisela   IES Laura Olmo  

×