Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaleleermiddelen Pc Afdrukversie

482 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaleleermiddelen Pc Afdrukversie

 1. 1. [email_address]
 2. 2. Waar vindt de leraar goed lesmateriaal? <ul><li>Op ‘t internet </li></ul><ul><li>In Google </li></ul><ul><li>In z’n handboek </li></ul><ul><li>Vakbegeleiding </li></ul><ul><li>Bij zijn collega </li></ul><ul><li>Nergens </li></ul>
 3. 3. Waar vindt de leraar goed lesmateriaal? <ul><li>Op ‘t internet </li></ul><ul><li>In Google </li></ul><ul><li>In z’n handboek </li></ul><ul><li>Vakbegeleiding </li></ul><ul><li>Bij zijn collega </li></ul>
 4. 4. Waar vindt de leerling materiaal? <ul><li>Op ‘t internet </li></ul><ul><li>In Google </li></ul><ul><li>In zijn handboek </li></ul><ul><li>Bij collega’s </li></ul><ul><li>Nergens </li></ul>
 5. 5. Besluit <ul><li>Ga op zoek naar een collega of vriend … OF Surf naar </li></ul><ul><li>Portaalsite met ‘user generated’ materiaal </li></ul><ul><ul><ul><li>www.davindi.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.klascement.net </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.lerarenlinks.be </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Voordeel <ul><li>Getest en gekeurd materiaal </li></ul><ul><li>WEB 2.0 filosofie </li></ul><ul><li>Volledig gemetadateerd (IEEE-LOM, PUBELO) </li></ul><ul><li>Eenduidige classificatie (profiel, vak, onderwijstype, …) </li></ul><ul><li>Herbruikbaar </li></ul><ul><ul><li>Op andere sites </li></ul></ul><ul><ul><li>In je eigen omgeving (website, RSSreader, …) </li></ul></ul>
 7. 7. + 40 000 leden + 5 000 leerobjecten
 8. 10. Verwacht <ul><li>Multimedia </li></ul><ul><ul><li>Beeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Video </li></ul></ul><ul><ul><li>Geluid </li></ul></ul><ul><li>Ander prachtige initiatieven </li></ul><ul><ul><li>www.teachers.tv </li></ul></ul><ul><ul><li>www.teleblik.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>www.edutubeplus.eu (binnenkort) </li></ul></ul><ul><li>About podcasts (bron: Smetty) http://www.slideshare.net/Smetty/podcasten-in-het-onderwijs/ </li></ul>
 9. 11. Toch nog wat links en tips <ul><li>Foto’s: www.sxc.hu </li></ul><ul><li>YouTube in high quality (voeg toe aan URL: &fmt=18) </li></ul><ul><li>Diverse portals </li></ul><ul><ul><li>www.klascement.net/sites > verzameling weblinks </li></ul></ul>
 10. 12. [email_address] Op KlasCement natuurlijk ! (maar natuurlijk ook op andere plekken) Kennis is het enige dat groeit wanneer je het deelt !

×