Strategia abbpr&irex&mcsi

773 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategia abbpr&irex&mcsi

 1. 1. Strategia de dezvoltare a bibliotecilor publice din româneşti în contextul economiei bazate pe cunoaştere şi a comunicaţiilor electronice în România în perioada 2014 - 2020 Conferin ţa Naţională a ANBPR Poiana Braşov Oct. 2011 Dragoş Adrian Neagu Colaborarea ANBPR IREX MCSI
 2. 2. Definiţie <ul><li>Strategia Lisabona implementată prin: </li></ul><ul><li>eEurope 2002 </li></ul><ul><li>eEurope 2005 </li></ul><ul><li>I2010 </li></ul>Crearea unei “societăţi informaţionale pentru toţi” Premise Biblioteca publică, este acea instituţie care, în spiritul democarţiei, trebuie să ofere acces egal la informaţie ca materie primă a cunoaşterii.
 3. 3. Concepţia tehnologică privind biblioteca publică <ul><li>Înregistrări, fapte şi ficţiune, stocate pe orice tip de suport; </li></ul><ul><li>O colecţie de documente dedicată împrumutului asociată nevoii de informare a comunităţii atât în format tipărit cât şi multimedia; </li></ul><ul><li>Servicii de furnizare de documente electronice; </li></ul><ul><li>Infrastructură de reţea şi suport pentru navigare şi căutare de informaţie; </li></ul><ul><li>Crearea unui cadru optim pentru asigurarea unui învăţământ deschis şi instruire; </li></ul><ul><li>Spaţiu multifuncţional ce permite realizarea de prezentări tematice având ca scop crearea de noi cunoştinţe; </li></ul><ul><li>Acces la distanţă la diferite servicii de informare (informaţie comunitară, baze de date specializate, etc.) </li></ul>Bilioteca publică este reprezentată de o bibliotecă hibrid ce trebuie să ofere acces la:
 4. 4. Categorii de nevoi
 5. 5. Serviciile asigurate de biblioteca public ă <ul><ul><ul><li>Accesul la cataloage on-line pentru public; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accesul la materiale non-tipărite; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Împrumutul noilor media; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Utilizarea de staţii de lucru multimedia; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Acces liber la Internet; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Publicaţii full text; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informaţie bibliografică cu valoare adăugată; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi de instruire şi învăţământ deschis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seminarii; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Webminarii; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Videoconferinţe; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Instruire şi sprijin individual; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Asigurarea accesului la platforme de e-Learning; </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Serviciile asigurate de biblioteca public ă <ul><ul><ul><li>Acces la servicii privind: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cataloagele altor biblioteci; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Facilităţi de plată on-line; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Raportări on-line; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Publicaţii on-line; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicii specifice de informare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informaţia comunitară (culturală, politică, socială, piaţa muncii, etc.); </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informaţia de afaceri; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Consultanţă în informare (bibliografii, web bibliografii, adăugarea de valoare informaţiei bibliografice); </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Serviciile asigurate de biblioteca public ă <ul><ul><ul><li>Servicii speciale, specifice: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Accesibilizarea accesului la cataloagele de bibliotecă pentru persoanele cu nevoi speciale; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Servicii specifice pentru persoane cu diverse forme de handicap fizic; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Servicii pentru minorităţi culturale. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. Bibliotecile publice la finele anului 2010 <ul><li>2836 biblioteci publice; </li></ul><ul><li>4481 angajaţi; </li></ul><ul><li>Colecţii de peste 50.400.000 documente în acel an achiziţionând peste 900.000; </li></ul><ul><li>1.600.000 de utilizatori ce au împrumutat 28.000.000; </li></ul><ul><li>Prin programul Biblionet în 2010 staţiile de lucru pentru utilizatori însumau 4709 dintre care 4251 conectate la Internet. </li></ul>
 9. 9. Analiza SWOT
 10. 10. Analiza SWOT Oportunităţi Ameninţări <ul><li>dezvoltarea lentă din punct de vedere tehnologic, a permis acumularea unor masive informaţionale dezvoltate la nivelul fiecărei biblioteci, permiţând ca , la momentul conectării în reţea a acestora , să determine un volum informaţional major; </li></ul><ul><li>perioada dezvoltării bibliotecilor beneficiind de conexiuni în bandă îngustă a contribuit la dezvoltarea unor modele de obiecte digitale optimizate; </li></ul><ul><li>posibilităţile de valorificare a cererii potenţiale ridicate; </li></ul><ul><li>caracteristicile pozitive ale consumatorilor , deschiderea către servicii inovative, alfabetizare digitală ridicată a tinerilor; </li></ul><ul><li>creşterea numărului de conexiuni în bandă largă la nivelul populaţiei, a sectorului public şi privat, încurajează dezvoltarea de conţinut informa ț ional / digital specific. </li></ul><ul><li>subfinanţarea în continuare a bibliotecilor publice şi neincluderea acestora în politici publice în care să-şi poată derula funcţiile specifice de informare şi instruire; </li></ul><ul><li>lipsa de aplicaţii şi conţinut local, dar şi nivelul insuficient de alfabetizare digitală şi cunoaştere a beneficiilor; </li></ul><ul><li>adâncirea clivajului cu privire la accesul la informaţie, prin concentrarea ofertei pe zonele urbane, cu densităţi ridicate ale populaţiei în detrimentul zonelor rurale; </li></ul><ul><li>amplificarea diferenţelor privind accesul la informaţie faţă de celelalte state, în lipsa implementării unor politici adecvate. </li></ul>
 11. 11. 1 Biblioteca publică – centru local de educare şi învăţare Obiective. Modalităţi de aplicare. <ul><li>Funcţiile bibliotecii în domeniul educației şi al învăţării sunt următoarele: </li></ul><ul><li>sprijinirea educaţiei formale şi informale – prin oferirea de material brut ori sintetizat, având valoare adăugată; </li></ul><ul><li>suport pentru învăţământul la distanţă al adulţilor; </li></ul><ul><li>un mediu optim şi suport pentru instruirea prin cursuri, seminarii şi ateliere de lucru; </li></ul><ul><li>limitarea fenomenului „information divide”; </li></ul><ul><li>centru local de tehnologia informaţiei, ce presupune la rândul său: </li></ul><ul><ul><li>acces la pachete software şi hardware la un nivel standardizat; </li></ul></ul><ul><ul><li>instruire în utilizarea echipamentului şi a aplicaţiilor, la nivel de bază; </li></ul></ul><ul><ul><li>accesul la Internet în bandă largă şi la reţele specializate şi punerea la dispoziţie a unor servicii de navigare în aceste reţele; </li></ul></ul><ul><ul><li>programe de instruire specifică a utilizatorilor. </li></ul></ul>
 12. 12. 1 Biblioteca publică – centru local de educare şi învăţare <ul><li>Acțiuni </li></ul><ul><li>Preluarea propunerii de continuare a dezvoltării programului pentru celelalte 836 de biblioteci, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020. </li></ul><ul><ul><li>Alte acțiuni: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Includerea in POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.1 Susţinerea utilizării TIC, într-un mod similar cu cel al Operaţiunea Operaţiunii 3.1.4 – „Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” , prin „Susţinerea conectării bibliotecilor publice la internet prin conexiuni broadband” beneficiar fiind, printr-un parteneriat, MCSI şi ANBPR ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IREX va prezenta elementele de bune practici privind implementarea programului BIBLIONET; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANBPR va prelua şi menţine la un nivel ridicat cursurile de calificare / perfecţionare necesare instruirii bibliotecarilor beneficiari ai acestor proiecte; </li></ul></ul></ul>Obiective. Modalităţi de aplicare.
 13. 13. 2 Portalul Naţional al Bibliotecilor Obiective. Modalităţi de aplicare. <ul><li>Acțiuni </li></ul><ul><ul><li>În cadrul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor se va susţine acest proiect în vederea continuării acestuia, precum şi susţinerea financiară de din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alte acțiuni: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crearea unei comisii de lucru care să cuprindă specialişti din cadrul ANBPR, MCSI şi MCPN care să lucreze la o armonizare a propunerii de portal, care să fie însuşită de către CNB şi de către toate asociaţiile de specialişti din domeniu. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 3 Cataloage colective Obiective. Modalităţi de aplicare. <ul><li>creşterea transparenţei şi responsabilităţii bibliotecilor judeţene faţă de serviciile oferite publicului; </li></ul><ul><li>creşterea acurateţ i i prezentărilor / descrierilor cărţilor/documentelor/hărţilor etc . ; </li></ul><ul><li>eficienţa crescută a procesului de împrumut al publicaţiilor; </li></ul><ul><li>îmbunătăţirea calităţii şi serviciilor oferite de bibliotecă publicului; </li></ul><ul><li>facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie; </li></ul><ul><li>reducerea costurilor de catalogare a informaţiei; </li></ul><ul><li>reducerea timpului de aşteptare a cititorilor care căută în colecţiile bibliotecilor; </li></ul><ul><li>modernizarea bibliotecilor prin folosirea unor echipamente performante şi a unor aplicaţii software; </li></ul><ul><li>modernizarea serviciilor de bibliotecă şi alinierea acestora la noile standarde Web 2.0 şi Library 2.0 ; </li></ul><ul><li>prezentarea bibliotecii şi a colecţiilor sale în spaţiul web într-un mod atractiv şi competitiv; </li></ul><ul><li>dezvoltarea unui punct unic de acces la totalitatea informaţiei bibliografice şi multimedia disponibilă în bibliotecile publice din ţară; </li></ul><ul><li>structura modulară a sistemului (catalog distribuit) care duce la minimizarea costurilor de implementare şi posibilitatea de implementare treptată, modulară a sistemului; </li></ul><ul><li>dezvoltarea unui sistem modern, performant şi competitiv pentru prezentarea cataloagelor de bibliotecă în spaţiul web, sistem bazat pe tehnologii actuale şi familiare cititorilor (integrare cu browser-ul, integrare cu reţelele de socializare Twitter, Facebook etc . ). </li></ul>
 15. 15. 3 Cataloage colective Obiective. Modalităţi de aplicare. <ul><li>Acțiuni </li></ul><ul><ul><li>Susţinerea în continuare a oportunităţilor de finanţare prin POR CCE, pentru biblioteci publice având personalitate juridică, administraţia publică locală ce doreşte să-şi modernizeze biblioteca, asocierilor asocierile de biblioteci ce doresc să dezvolte proiecte comune privind iterconectarea cataloagelor de bibliotecă. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alte acțiuni: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Includerea îin POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea serviciilor publice electronice , în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” , prin „Achiziţionarea, instalarea, configurarea de sisteme integrate de bibliotecă” beneficiar fiind biblioteca cu personalitate juridică, autoritatea locală în subordinea căreia se află biblioteca, asocierea de biblioteci ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANBPR va putea prelua componenta de instruire a acestor proiecte, dacă va fi cazul; </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 4 Sisteme integrate de bibliotecă Obiective. Modalităţi de aplicare.
 17. 17. 4 Sisteme integrate de bibliotecă Obiective. Modalităţi de aplicare. <ul><li>Acțiuni </li></ul><ul><ul><li>Susţinerea în continuare a oportunităţilor de finanţare prin POR CCE, pentru biblioteci publice având personalitate juridică, administraţia publică locală ce doreşte să-şi modernizeze biblioteca, asocierilor de biblioeci biblioteci ce doresc să dezvolte proiecte comune privind iterconectarea cataloagelor de bibliotecă. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alte acțiuni: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Includerea in POS CCE, Axa Prioritară III în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 Dezvoltarea şi creşterea serviciilor publice electronice , în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare (inclusiv e-administraţie) şi asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar” , prin „Achiziţionarea, instalarea, configurarea de sisteme integrate de bibliotecă” beneficiar fiind biblioteca cu personalitate juridică, autoritatea locală în subordinea căreia se află biblioteca, asocierea de biblioteci ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANBPR va putea prelua componenta de instruire a acestor proiecte, dacă va fi cazul; </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Mulţumesc Întrebări.

×