Filiala Vrancea

735 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filiala Vrancea

 1. 1. FILIALA JUDEȚEANĂ ANBPR VRANCEA - IDENTITATE Ş I EXPERIEN Ţ E -
 2. 2. IDENTITATE FILIALA VRANCEA
 3. 3. ANBPR - FILIALA JUDEȚEANĂ VRANCEA <ul><li>S-a înființat în anul 1990 </li></ul><ul><li>Are 64 membri, reprezentând 83% din numărul total de bibliotecari din județ </li></ul><ul><li>Scopuri/obiective : </li></ul><ul><li>1. Sprijinirea form ării profesionale a membrilor săi prin colaborarea cu Centrul de formare și dezvoltare profesională ANBPR în vederea perfecționării continue a bibliotecarilor </li></ul>
 4. 4. ANBPR - FILIALA JUDEȚEANĂ VRANCEA <ul><li>2. Susținerea/sprijinirea programelor de instruire a personalului din bibliotecile publice din județ în vederea utilizării noilor tehnologii informaționale – programul BIBLIONET </li></ul><ul><li>3. Publicarea unor lucrări și articole de specialitate </li></ul>
 5. 5. ANBPR - FILIALA JUDEȚEANĂ VRANCEA <ul><li>4. Recompensarea performanțelor profesionale ale membrilor prin acordare de diplome/premii și alte forme de stimulare </li></ul><ul><li>5. Colaborarea cu celelalte filiale județene ANBPR </li></ul><ul><li>6. Participarea la conferințe naționale ANBPR </li></ul><ul><li>7. Orice alte activități care duc la îmbunătățirea imaginii profesiei de bibliotecar </li></ul>
 6. 6. ANALIZA SWOT FILIALA VRANCEA
 7. 7. ANALIZA SWOT – PUNCTE FORTE <ul><li>Membrii Filialei receptivi la nou </li></ul><ul><li>Creșterea interesului bibliotecarilor pentru formarea continuă </li></ul><ul><li>Diseminarea informaţiei despre Asociație în mod constant şi în timp real </li></ul><ul><li>Prelucrarea informațiilor (cu prilejul întâlnirilor metodice trimestriale, dezbateri, vizite de lucru) </li></ul><ul><li>Disponibilitate de lucru a bibliotecarilor (adevărata forță a Asociației) și utilizarea resurselor de diferite tipuri – umane, financiare materiale, echipamente electronice în folosul acesteia </li></ul><ul><li>Comunicarea eficientă în cadrul Biroului Filialei </li></ul><ul><li>Conceperea şi editarea unor materiale de informare </li></ul><ul><li>Promovarea activităţilor Filialei pe site-ul bibliotecii județene – </li></ul><ul><li>I-phone, I-pad și pe site-ul ANBPR </li></ul><ul><li>Buna relaţionare cu mass-media </li></ul>
 8. 8. ANALIZA SWOT – PUNCTE SLABE <ul><li>Resurse umane –fluctuaţia de personal </li></ul><ul><li>Resurse financiare – reducerea fondurilor destinate deplasărilor </li></ul><ul><li>Lipsa de implicare profesională și inițiativă a unor membri </li></ul><ul><li>Timp insuficient datorat s uprapuner ii activităţii de asociaţie cu activitatea profesională </li></ul><ul><li>Comunicarea “deviată” prin primării - între Biroul Filialei și unii membri </li></ul>
 9. 9. ANALIZA SWOT – OPORTUNITĂȚI <ul><li>Parteneriat ANBPR – IREX – oferte diversificate de cursuri /proiecte/granturi </li></ul><ul><li>Un potențial p arteneriat cu Asocia ț ia BJDZ “ Cărți deschise ” - obținere fonduri </li></ul><ul><li>Obţinerea personalităţii juridice a Filialei – parteneriate – atragere de fonduri </li></ul><ul><li>Programul BIBLIONET şi facilităţile de informare şi comunicare </li></ul><ul><li>Participarea la Conferinţe Naționale </li></ul>
 10. 10. ANALIZA SWOT – AMENINȚĂRI <ul><li>Migrarea membrilor spre alte asociaţii </li></ul><ul><li>Retragerea membrilor din Asociaţie </li></ul><ul><li>Fonduri și resurse insuficiente </li></ul><ul><li>Reducerea numărului de membri prin blocarea posturilor </li></ul>
 11. 11. EXPERIENȚE FILIALA VRANCEA
 12. 12. I. GĂZDUIREA PRIMEI CAFENELE REGIONALE ANBPR 7 – 9 IUNIE 2010 Au participat membri ANBPR din județele : BRAILA BUZĂU CONSTAN ȚA GALAȚI TULCEA VRANCEA 8-9 iunie 2010 Întâlnirea birourilor de conducere ale celor 6 filiale ANBPR
 13. 13. II. FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ II.1.Participarea la Conferințe anuale ANBPR Conferința anuală ANBPR Gura Humorului, 22-24 aprilie 2010 Conferința anuală ANBPR Brașov, 21-23 oct. 2010 Conferința anuală ANBPR Lacu Roșu, 29-31 oct.2009
 14. 14. II.2. Vizite/schimb de experiență la biblioteci din țară/județ, organizate trimestrial, 2010 Vizită documentară la Filiala ANBPR Bacău Biblioteca Municipală Onești, 2010 M embrii ANBPR în vizită la Biblioteci publice rurale din județ Vidra Paltin Năruja
 15. 15. II.3 Cursuri de formare /dezvoltare <ul><li>participarea a 6 membri ai filialei la programul de formare profesională Bazele biblioteconomiei I,II la primele cursuri organizate de ANBPR în calitate de Centru de formare și dezvoltare profesională </li></ul>august și decembrie 2010
 16. 16. II.4 Participarea la Cursul-pilot &quot;Dezvoltarea Serviciilor Noi de Bibliotecă&quot; – Busteni 23-27 aug 2010 Bușteni, august 2010
 17. 17. II.5 Participarea în programe și proiecte naționale și internaționale oferite de ANBPR,IREX - PROGRAMUL BIBLIONET <ul><li>, </li></ul>Membru al Filialei ANBPR - Vrancea prezent la PARLAMENTUL EUROPEAN –Strasbourg 2011 Membru al Filialei ANBPR - Vrancea prezent la Centrul Mortenson pentru Programe Internationale de Formare a Bibliotecarilor 2010
 18. 18. Deschiderea Centrului de Formare a bibliotecarilor vrânceni 8 noiembrie 2010
 19. 19. CENTRE BIBLIONET ÎN JUDEȚUL VRANCEA - INAUGURĂRI POPEȘTI BROȘTENI ADJUD BOGHEȘTI
 20. 20. III. COMUNICARE <ul><li>Întâlnirea membrilor Biroului Executiv al Filialei pentru evaluarea activității de asociație </li></ul><ul><li>Reuniuni profesionale pentru stabilirea premiilor Filialei ANBPR Vrancea </li></ul><ul><li>Diseminarea informațiilor în timp real cu privire la activitatea asociației ANBPR cu ajutorul mail-ului, site-ului </li></ul><ul><li>Semnalarea periodică a publicațiilor de specialitate nou apărute în cadrul ANBPR </li></ul>
 21. 21. IV. IMPLICAREA ÎN PROIECTELE ȘI PROGRAMELE ANBPR <ul><li>Participare la cursurile de formare/dezvoltare profesională Bazele biblioteconomiei , I și II, organizate prin Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională ANBPR </li></ul><ul><li>Participarea în cadrul Comisiei profesionale Management. Marketing de bibliotecă. </li></ul><ul><li>Participarea la Concursul de logo-uri „ Proiecţia simbolică a unei instituţii – Biblioteca Publică ” </li></ul><ul><li>Participare la Programe Interna ț ionale de Formare a Bibliotecarilor , Centrul Mortenson , USA </li></ul>
 22. 22. IMPLICAREA ÎN PROIECTELE ȘI PROGRAMELE ANBPR <ul><li>Participare la vizita de informare la Parlamentul European, Strasbourg </li></ul><ul><li>Participarea la Campania Hai pe net ! – susținută de Fundația EOS </li></ul><ul><li>Participare la Campania Noaptea bibliotecilor </li></ul><ul><li>Promovarea activității ANBPR prin diferite metode (m ediatic e, afișarea siglei etc.în contextul diferitelor activități organizate de bibliotecă și Filiala Vrancea, comunicare directă, expoziții, diverse activități culturale) </li></ul><ul><li>Asigurarea suportului informațional pentru realizarea diferitelor publicații ale ANBPR </li></ul>
 23. 23. Campania Hai pe net! 28 februarie – 4 martie 2011 Hai pe net! în revista Focșanii, martie 2011 SUSȚINUTĂ DE FUNDAȚIA EOS ȘI PARTENERII SĂI
 24. 24. Noaptea Bibliotecilor la Biblioteca Municipală Adjud, 1-2 octombrie, orele 18.00 - 02.00
 25. 25. V. PREMII V.1.Filiala ANBPR Vrancea își premiază membrii!
 26. 26. V.2. Filiala ANBPR Vrancea este premiată!
 27. 27. V.3.Membrii Filialei ANBPR Vrancea sunt premiati! Ghid de prezentare a Bibliotecii Județene Vrancea premiat în cadrul Conferinței ANBPR, 2004 Proiectul e-fotografia mea premiat la Conferința ANBPR, Gura Humorului, 2010
 28. 28. VI. CAMPANII DE PROMOVARE A IMAGINII ȘI ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII Deschiderea oficial ă Participarea oficialilor locali la activitățile bibliotecii Ziua porților deschise! Biblioteca la tine acasă!
 29. 29. BIBLIOTECA PUBLICĂ – PARTENERIATE DURABILE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII workshop profesional - 10 octombrie 2011 Întâlnire profesională cu sprijinul financiar acordat de Fundaţia IREX prin proiectului Bibliotecii Vrancea Bibliotec@Idei noi pentru comunitate
 30. 30. TÂRG DE CARTE – ediția a VII-a, 6-8 oct.2011
 31. 31. ACTIVITATE EDITORIALĂ cu implicarea Filialei ANBPR Vrancea
 32. 32. ACTIVITATE EDITORIALĂ cu implicarea membrilor Filialei ANBPR Vrancea
 33. 33. FILIALA VRANCEA Prezentare realizată d e bibl. Claudia Hanganu , membru Filiala ANBPR Vrancea
 34. 34. VĂ MULȚUMESC!

×