Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.Αλλάξτε και εσείς τον τρόπο πουλειτουργεί η επιχείρησή σας.Ελάτε στον κόσμο των "cloud" εφ...
Δώστε στα στελέχη σας το εργαλείο που                        χρειάζονται για να υποστηρίξουν τον  ...
Λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση                                  KPIs         ...
Γιατί σας προτείνουμε το myWorkplace, μια “cloud” εφαρμογή SaaS; Γιατί τα οφέλη για την επιχείρησή σας θα είναι πολύτιμα α...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HRM & Process Workflows (Greek)

506 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HRM & Process Workflows (Greek)

 1. 1. Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.Αλλάξτε και εσείς τον τρόπο πουλειτουργεί η επιχείρησή σας.Ελάτε στον κόσμο των "cloud" εφαρμογών SaaS.Βάλτε τη δύναμη του Web στην υπηρεσία της Διοίκησης καιΟργάνωσης του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της επιχείρησής σας.Του Ανθρώπινου Δυναμικού σας. eon myWorkplace Ένα μοναδικό self service Web Portal για πρόσβαση από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Mε μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη. Ένα εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί σας στόχοι. Tο μόνο που απαιτείται είναι μια σύνδεση στο Internet και ένα PC.
 2. 2. Δώστε στα στελέχη σας το εργαλείο που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τον επιχειρησιακό σας σχεδιασμό. Το E-ON myWorkplace είναι πολύ περισσότερο από ένα σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει την επιτυχία επίτευξης των επιχειρησιακών σας στόχων. Που υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για τον όλο σχεδιασμό και απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με ταE-ON myWorkplace: μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησής σας.To πλεονέκτημα που χρειάζεστεστις νέες συνθήκες της αγοράς.Ενιαίο Περιβάλλον Συνεργασίας Μια ευέλικτη σύγχρονη self service σουίτα που καλύπτει μεΠροσβάσιμο από όλα τα στελέχη και το ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής, τηςπροσωπικό σας, από οπουδήποτε και διαχείρισης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού.οποτεδήποτε. Από την Ανάλυση Αναγκών όπου το E-ON myWorkplace μεταφράζει τους στόχουςΟλοκλήρωση & Αυτοματισμός της επιχείρησης σε ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό,Γεφυρώνει το κενό μεταξύ των διαφόρων στις Προσλήψεις όπου αυτοματοποιεί και τυποποιεί όλες τις σχετικές διαδιακασίεςμεμονωμένων συστημάτων ή παραδοσιακών καθιερώνοντας μια εταιρική πολιτική για τις συνεντεύξεις, τις αξιολογήσεις και τηνπρακτικών συγκέντρωσης πληροφορίας. υποβολή προτάσεων πρόσληψης στους υποψήφιους και στην Οργανωτική Ένταξη όπου εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι είναι τοποθετημένοι στοΕυελιξία & Προσαρμοστικότητα σωστό ιεραρχικό επίπεδο και τους έχουν ανατεθεί εργασίες ανάλογες με τις δεξιότητέςΠροσθέστε χρήστες ή τοποθεσίες ή τους και σύμφωνα με τις ιδιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση.χρησιμοποιείστε περισσότερη λειτουργικότηταανάλογα με τις ανάγκες σας χωρίς τηνπαρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικούτμήματος πληροφορικής.Ροές ΕργασίαςΕπιτρέπει στα διευθυντικάστελέχη και στο προσωπικό ναπαρακολουθούν την πορείαεγκριτικών ή άλλων ενεργειώνόπως Αξιολογήσεις, Άδειες,Έξοδα κλπ.Φιλοσοφία Web PortalΗ αρχική του σελίδα εισάγει σε όλες τιςπαρεχόμενες υπηρεσίες με τρόποπροσωποποιημένο όσον αφορά το μέγεθόςάλλα και το είδος του περιεχομένου.
 3. 3. Λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση KPIs Eνεργοποίηση και παρακολούθηση στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδοΈπειτα στην υποστήριξη της δημιουργίας και εκτέλεσης του ομάδας με παραμετρικό καθορισμό του τύπουπρογράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τις των δεδομένων και της περιοδικότητας τηςπραγματικές ανάγκες του προσωπικού της επιχείρησης. Όπου μέτρησης του στόχου. Απεικόνιση με τη μορφήπροκαθορισμένες απαιτήσεις εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και Στόχος - Αποτέλεσμα - Σύγκριση / Απόκλιση.προσόντων για κάθε οργανική θέση συνδυασμένες με τα επίσηςπραγματικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ και τις εκπαιδευτικές Surveysανάγκες των προσώπων δίνουν τη δυνατότητα για άμεση Δημιουργία, ενεργοποίηση και επεξεργασίακάλυψη των κενών θέσεων και προσφέρουν ένα ανεκτίμητο διαφόρων τύπων ερωτηματολογίων πουεργαλείο προγραμματισμού του μέλλοντος. μπορούν να καλύψουν διάφορες δραστηριότητεςΤο E-ON myWorkplace συνεχίζει δίνοντας λύσεις για την και ανάγκες όπως Έρευνες Αγοράς,Αξιολόγηση της Απόδοσης μέσα από ροές διαδικασίες που Αξιολογήσεις, Σφυγμομετρήσεις, Ικανοποίησηκαθορίζονται παραμετρικά και παρέχουν πλήρη ευελιξία ως Πελατών κλπ. Μπορούν επίσης ναπρος το Ποιός το Πότε και το Ποιές ενέργειες απαιτούνται, χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα KPIs γιακαθώς και με πολλαπλούς τύπους από φόρμες αξιολογήσεων τη συλλογή στοιχείων που θα τροφοδοτήσουνείτε από πριν προγραμματισμένες είτε ad hoc, προκειμένου να συγκεκριμένους στόχους.καλυφθούν διάφορες ανάγκες αξιολόγησης για πρόσωπα,ενέργειες, γεγονότα, κλπ.Έτσι ώστε να παρέχει μια πλήρη εικόνα για κάθε πρόσωπο και Evaluationsτα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη Δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης που μπορούνΔιαχείριση Απολαβών. Μέσα από καταστάσεις και συγκριτικά να χρησιμοποιηθούν είτε ως αυτόνομααποτελέσματα το σύστημα λαμβάνει υπόψη του όλα εκείνα τα “εργαλεία” είτε σε συνεργασία με την εφαρμογήστοιχεία που καθορίζουν το "δίκαιο μισθό" για κάθε άτομο των ερωτηματολογίων (αξιολόγηση στοιχείωνσύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, τα ερωτηματολογίου).προσωπικά χαρακτηριστικά του, την εκπαίδευσή του, τη θέσητου στην ιεραρχία κλπ.Ταυτόχρονα διαχειρίζεται την Κινητικότητα του Προσωπικού QMSεξασφαλίζοντας ότι οι επιδόσεις αριστοποιούνται, ότι δεν Εργαλείο για την εφαρμογή και διαχείρισηυπάρχει επικάλυψη έργων και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαδικασιών και ροών ποιότητας. Ουσιαστικότοποθετημένοι σύμφωνα με τους γενικότερους επιχειρησιακούς βοήθημα για την ευρύτερη οργάνωση καιστόχους ενώ παράγει στατιστικές σχετικές με τη δομή της λειτουργία της επιχείρησης και για την επίτευξηιεραρχίας. μετρήσιμων αποτελεσμάτωνΤέλος κλείνοντας τον κύκλο της Διαχείρισης του ΑνθρώπινουΔυναμικού, μέσα από έναν αριθμό πληροφοριακώνκαταστάσεων το E-ON myWorkplace παρέχει τα απαραίτηταστοιχεία προκειμένου να ληφθούν με σωστό και οργανωμένο Publications Δημοσίευση στο Portal κάθε είδους ηλεκτρονικήςτρόπο δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται με πληροφόρησης είτε με τη μορφή ανακοίνωσης,Επανατοποθέτηση στην Αγορά Εργασίας ή με Μείωση είτε με τη μορφή εταιρικής γνώσης.Προσωπικού.
 4. 4. Γιατί σας προτείνουμε το myWorkplace, μια “cloud” εφαρμογή SaaS; Γιατί τα οφέλη για την επιχείρησή σας θα είναι πολύτιμα αδιακρίτως αν είναι μεγάλη ή μικρή. Σύμφωνα με την πρόσφατη Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε έκθεση του οίκου Forrester Τα στελέχη σας και το προσωπικό σας θα έχουν απόλυτα ασφαλή πρόσβαση στην “Sizing the Cloud” HCM πλατφόρμα εφαρμογών σας από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Όλοι θα οι εφαρμογές Software-as-a- εισέρχονται στο ίδιο περιβάλλον εργασίας και θα μπορούν μόνοι τους να Service (SaaS) The IBM logo and the Business Partner emblem are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. διαχειρίζονται τις πληροφορίες ή τα αιτήματά τους χωρίς κανένα περιορισμό αναπτύσσονται περισσότερο γεωγραφικής τοποθεσίας ή χρόνου. από οποιοδήποτε άλλο τμήμα Θα έχετε on-line, real time, πρόσβαση στην κρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με το της αγοράς υπηρεσιών cloud ανθρώπινο δυναμικό σας από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. computing. Δεν απαιτείται κανενός είδους λογισμικό στα PC των χρηστών ή σε τοπικούς “Οι εφαρμογές SaaS θα servers. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο internet. διατηρήσουν τη θέση τους ως κορυφαία κατηγορία του Μείωση κόστους για Πληροφορική cloud computing με την Θα ωφεληθείτε από μια σημαντική μείωση του κόστους Πληροφορικής για την αγορά τους να τριπλασιάζεται επιχείρησή σας. Δεν θα έχετε κόστος για αγορά λογισμικού, για συντήρηση και και να φτάνει σε $ 92,8 δισ. αναβάθμισή του. Δεν θα επιβαρύνεστε με κρυμμένα κόστη για επεκτάσεις και νέες μέχρι το 2016”. εκδόσεις. Δεν θα χρειάζεστε διαχείριση βάσεων δεδομένων και επενδύσεις σε εξοπλισμό. Θα χρησιμοποιείτε όσο χρειάζεστε από την πλατφόρμα εφαρμογών E- ON myWorkplace, πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη και θα έχετε πάντα την τελευταία έκδοση της διαθέσιμη χωρίς καμιά δική σας ενέργεια. Το κόστος σας θα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των χρηστών σας. Ενώ θα πληρώνετε λιγότερα θα παίρνετε περισσότερα από ότι με λύσεις παραδοσιακές, εγκατεστημένες σε δικό σας χώρο, αν λάβετε υπόψη ότι για τέτοιου είδους συστήματα HCM χρειάζονται συνήθως πολλές διαφορετικές εφαρμογές εγκατεστημένες σε διάφορα διοικητικά ή γεωγραφικά τμήματα της επιχείρησης που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια για να επικοινωνήσουν. Ασφάλεια Δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για να σας απασχολεί. Η πλατφόρμα E-ON Η σουίτα εφαρμογών myWorkplace είναι ένα απόλυτα ασφαλές multi-tenant περιβάλλον και E-ON myWorkplace, φιλοξενείται σε Data Center που υπόκειται σε όλους τους κανόνες ασφάλειας. Η ανήκει στην οικογένεια πρόσβαση σε αυτή γίνεται μέσω ταυτοποίησης των χρηστών σύμφωνα με ρόλους cloud εφαρμογών SaaS και εξουσιοδοτήσεις που έχετε καθορίσει ενώ οι συναλλαγές και τα δεδομένα σας της E-ON INTEGRATION είναι απόλυτα ασφαλή μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης και ισχυρής με τη διακριτική ονομασία ταυτοποίησης. eon•demand Είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων σας και παίρνουμε Back ups σε σταθερούς χρόνους. Επίσης όλες οι κινήσεις και οι προσβάσεις στο σύστημα καταγράφονται και είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές σας.E-ON INTEGRATION Α.Ε.Γούναρη 3, 153 43 Αγία ΠαρασκευήΤηλ: 210 60 18 700 Fax: 210 60 18 709E-mail: prelations@e-on.gr, Web: www.eon-demand.gr

×