Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Blended Learning

357 views

Published on

short presentation on blended learning, leading up to a survey of research question people have on blended learning

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop Blended Learning

  1. 1. Workshop Blended Learning Marlo Kengen, Peter Sloep, Anouk van Hees 12 april, de Horst, DriebergenFriday, April 12, 13 | wk
  2. 2. Vormen van blended learning • online met offline • colleges met multimediale benaderingen • combinaties van didactische werkvormen • formeel en informeel leren Oliver, M., & Trigwel, K. (2005). Can “Blended Learning” be redeemed? E–Learning and digital media, 2(1)Friday, April 12, 13 | wk
  3. 3. Blending online met offline • meest voorkomende interpretatie • voorbeelden: - nascholing A+O-fonds Metalektro - professionalisering van leraren, Leraren Universiteit (OU) Van der Klink, M., Boon, J., Sloep, P. B., & Didderen, W. (2012). Training in Beweging; Verslagvan een valuatie van A+O Metalektro pilotprojecten Blended Learning. Heerlen, Nederland: Open Universiteit.Friday, April 12, 13 | wk
  4. 4. Blending formeel met informeel • meest interessante combinatie (vind ik) • van belang voor professionaliseren - verschuiving van training op dinsdagavond naar permanent leren met cursorische episodes • probleem: hoe honoreer je informele leerervaringen? Cf. TRAILER project Sloep, P. B. (2012). Blogpost: About formal and informal learning. Stories to TEL. Retrieved from http://pbsloep.blogspot.nl/2012/08/about-formal-and-informal- non-formal.htmlFriday, April 12, 13 | wk
  5. 5. Netwerk leren • combinatie van beide vorige • online component sturend, offline volgend • online gericht op zelfstandig leren, geschikt voor professionalisering • vooral informeel leren door online ontmoetingen, aangevuld met episodes van formeel leren Sloep, P. B.,Van der Klink, M., Brouns, F.,Van Bruggen, J., & Didderen, W. (2011). Leernetwerken; Kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen. Houten, Nederland: Bohn, Stafleu,Van Loghum.Friday, April 12, 13 | wk
  6. 6. Agenda • inleiding Anouk van Hees ter inspiratie • group concept mapping - stap 1: individuele brainstorm - 5 - stap 2: groepsgewijze aanvullingen - 10 - stap 3: groepsgewijze labelling & clustering - 15 - stap 4: pauze & verzamelen clusters - 15 - Stap 5: plenaire terugkoppeling op clusters - 20Friday, April 12, 13 | wk

×