20130307 OpenHogeschool

409 views

Published on

My slides of a presentation about what would be suitable learning designs for an open college and what considerations go into the decision for those models (content in Dutch)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20130307 OpenHogeschool

 1. 1. ‘Netwerken’ voor blended learning: openheid in onderwijsontwerp KHLIM, 7 maart 2013 Peter Sloep Lerarenuniversiteit & CELSTEC, Open UniversiteitThursday, March 7, 13 | wk
 2. 2. Agenda, openheid als sleutelwoord • vormen van ‘Open’ • open Learning Designs / open Onderwijsontwerpen • drie cases • slotopmerkingenThursday, March 7, 13 | wk
 3. 3. Vormen van ‘Open’Thursday, March 7, 13 | wk
 4. 4. • Sir Karl Popper: The Open Society and its Enemies (1945), The Poverty of Historicism (1957) • open society: een maatschappij die de risico’s van slechte machthebbers minimaliseert • ingegeven door slechte ervaringen met totalitaire regimes • bouwt voort op VerlichtingsidealenThursday, March 7, 13 | wk
 5. 5. • een open maatschappij is een doel in zichzelf omdat het de belangen van de burgers serieus neemt (norm) • maatschappelijke openheid is een middel om ieder ‘zijn deel te geven’ (middel, techniek) • leidt tot onderwijs als middel in de strijd om emancipatie, goed burgerschap (Dewey)Thursday, March 7, 13 | wk
 6. 6. Open Interoperability Standards • onderwijs: gaat over uitwisseling van gegevens, tussen applicaties, maar zelfs tussen instellingen (middel) • creëert een ‘level playing field’, tegen monopolies, ‘vendor lock-in’ (norm)Thursday, March 7, 13 | wk
 7. 7. Open Source Code • Richard Stallmans Free Software Foundation: softwarecodel als publiek goed (norm) • maar ook kostenbesparing door vermijden dubbel werk (middel)Thursday, March 7, 13 | wk
 8. 8. Open Content (OER) • ‘kennis als publiek goed’, Fred Mulder; open educatieve bronnen, vrij beschikbare wetenschappelijke literatuur (norm) • delen van kosten, kwaliteitsverbetering (cf leerobjecten) (middel) • Open Courseware-project van MITThursday, March 7, 13 | wk
 9. 9. Open Innovatie • begonnen rond 2005 • Chesbrough: ontwikkel je IP niet zelf, koop het in (middel) • Von Hippel, boyd: participatief innoveren, laat iedereen meedoen, gebruikers, concurrenten (norm)Thursday, March 7, 13 | wk
 10. 10. Open Leren • open universiteiten, gestart in zeventiger jaren (OU UK ’69, OUNL, OUJ ’84) • vrij toegang tot educatie voor iedereen, draagt bij aan zelfbeschikking (norm) • kostenverlagend, levenslang leren (middel) • nu: ruimte voor informeel leren in sociale netwerkenThursday, March 7, 13 | wk
 11. 11. Samenvattend • openheid is middel, techniek om bepaald doel te bereiken • openheid is een filosofie, een onderliggende norm bij het bereiken van bepaalde doelen • Good Practices van vandaag kiezen middel als insteek, maar kijken ook naar maatschappelijke behoeften en nodenThursday, March 7, 13 | wk
 12. 12. Open Learning Designs open onderwijsontwerpenThursday, March 7, 13 | wk
 13. 13. • onderwijsontwerp neemt ‘schools’ leren vaak stilzwijgend als uitgangspunt (flipped classroom, MOOC’s) • ik pleit voor een meer open houding, in de traditie van hoe Jürgen Habermas over open communicatie spreektThursday, March 7, 13 | wk
 14. 14. • elke doelgroep vraagt om zijn eigen, op die doelgroep toegesneden ontwerp: adolescenten & volwassenen, professional experts & novices, kenniswerkers en .... • elke onderwijssetting vraagt zijn eigen, op die setting toegesneden ontwerp: formeel & informeel, online & offline, blended & single mode, ...Thursday, March 7, 13 | wk
 15. 15. criteria voor learner succesvol 0, 1 ontwerpen performs 1..* learning activities learning 0..* 1 learning opportunity has outcome learning environment fellow staff (admin, artefacts learners teacher)Thursday, March 7, 13 | wk
 16. 16. criteria voor learner succesvol 0, 1 student perceptions ontwerpen performs attractiveness 1..* learning activities realized vs intended effectiveness outcome learning 0..* 1 learning opportunity has outcome efficiency effort to achieve learning outcome environment fellow staff (admin, artefacts learners teacher)Thursday, March 7, 13 | wk
 17. 17. criteria voor learner succesvol 0, 1 student perceptions ontwerpen performs attractiveness 1..* learning activities realized vs intended effectiveness outcome learning 0..* 1 learning opportunity has outcome efficiency effort to achieve learning outcome environment ‘productief fellow staff (admin, artefacts leren’ (Peter Goodyear) learners teacher)Thursday, March 7, 13 | wk
 18. 18. learning design, learner onderwijs- 0, 1 ontwerpen performs 1..* learning activities learning 0..* 1 learning opportunity has outcome learning environment fellow staff (admin, artefacts learners teacher)Thursday, March 7, 13 | wk
 19. 19. learning design, learner onderwijs- 0, 1 didactiek ontwerpen performs 1..* learning activities learning 0..* 1 learning opportunity outcome formeel, has informeel, non-formeel learning online, offline environment fellow staff (admin, media artefacts learners teacher)Thursday, March 7, 13 | wk
 20. 20. formeel, informeel, non- formeel, accidenteel • formeel: intentioneel, social contract met school • non-formeel: intentioneel, leren op eigen initiatief (ook wel: informeel) • accidenteel: niet intentioneel, ‘toevallig’ leren (ook wel: informeel) • zie blog post (Sloep), Colley et al.Thursday, March 7, 13 | wk
 21. 21. mediamix • Jeroen van Merriënboer: media moeten simpel zijn, anders belasten ze het werkgeheugen maar (cognitive load) • Tony Bates: ieder onderwijsprobleem zijn eigen mediamix, je kunt een didactisch ontwerp niet één op één overzetten naar een ander mediumThursday, March 7, 13 | wk
 22. 22. offline versus online • vaak synoniem met synchroon en asynchroon (Bates: asynchroon is beter) • mix van offline en online blended of hybrid learning, taakgebaseerd, ‘flipped classroom’ • mijn pleidooi: online component in te vullen door leernetwerken (niet: ‘just a tool’)Thursday, March 7, 13 | wk
 23. 23. samenvattend • het is nog niet zo eenvoudig te komen tot een optimaal ontwerp • er zijn veel dingen om mee rekening te houden • er is geen wetenschappelijke consensus • technologie ontwikkelt zichThursday, March 7, 13 | wk
 24. 24. Casus werkplek lerenThursday, March 7, 13 | wk
 25. 25. probleem • ondersteunen van leren van professionals op de werkplek • geen expliciete instructie, want je wilt (logistieke, inhoudelijke en didactische) flexibiliteit bieden • wel expliciete instructie, want wat is anders je meerwaarde als onderwijsexpert?Thursday, March 7, 13 | wk
 26. 26. doelgroep • professionals, vooral professionele kenniswerkers die met ‘wicked’ problems geconfronteerd wordenThursday, March 7, 13 | wk
 27. 27. http:// www.ted.co m/talks/ Dan Pink complex, authentic, ill-defined, ‘wicked’ problemsThursday, March 7, 13 | wk
 28. 28. http:// www.ted.co m/talks/ Dan Pink complex, authentic, ill-defined, ‘wicked’ problemsThursday, March 7, 13 | wk
 29. 29. http:// www.ted.co m/talks/ Dan Pink complex, authentic, ill-defined, ‘wicked’ problemsThursday, March 7, 13 | wk
 30. 30. ontwerp • leernetwerk, online sociaal netwerk dat ontworpen is om informeel leren te bevorderen • bevorderen doe je door ondersteuning door peers te faciliterenThursday, March 7, 13 | wk
 31. 31. interactie-equivalentie theorema • Terry Anderson (2003) • drie typen interactie: student- docent, student-inhoud, student- student • deep learning vindt plaats als één van de drie interacties wordt gemaximeerdThursday, March 7, 13 | wk
 32. 32. professionals: peer- steun is wijd verbreid • Margaryan et al. (2009) • experts and novices both seek recourse to peers • (experts, but not peers engage in deliberate systematic self-reflection)Thursday, March 7, 13 | wk
 33. 33. peer support werkt! • peers (students) helpen elkaar graag (onder zekere voorwaarden) • de kwaliteit van de geboden hulp is niet slecht • peer support verhoogt het sociale kapitaal in een netwerkThursday, March 7, 13 | wk
 34. 34. mechanismen voor genetwerkte peer hulp • Mark Granovetter (1973), weak links become strong links, cf. Haythornthwaite (2002) & Jones et al. (2008) • maar: er is een bovengrens van 100-150 aan het aantal mensen met wie je een sterke band onderhoudt Robin Dunbar (1993)Thursday, March 7, 13 | wk
 35. 35. het netwerkdilemma • hoe groter het netwerk des te groter de kans dat ergens een geschikt persoon zit • hoe groter het netwerk, hoe moeilijker het is die te vindem • oplossing: tools die je helpen te zoeken, filteren en die aanbevelingen doenThursday, March 7, 13 | wk
 36. 36. Casus LerarenuniversiteitThursday, March 7, 13 | wk
 37. 37. • initiatief van de Open Universiteit het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan leraren in het primair, secundair en beroepsonderwijs te helpen oplossen • in partnerships met pabo’s, NLO’s, schoolbesturen (B2B)Thursday, March 7, 13 | wk
 38. 38. probleem • professionele bijscholing schiet te kort • leraren zijn druk bezette mensen, gezin, ... • lerarenopleidingen zijn gericht op adolescentenThursday, March 7, 13 | wk
 39. 39. doelgroep • excellentietrajecten voor bachelor- studenten aan lero’s (schakel naar master) • professionaliseringstrajecten voor zittende leraren (‘wat ze zelf willen’, informeel) • instroom in mastertrajecten (formeel)Thursday, March 7, 13 | wk
 40. 40. ontwerp • blended offline en online, lero resp. OU • taakgericht (toepassen!) • netwerkaanpak om professionele gemeenschap te bouwen (in opbouw) • veel bestaand materiaal hergebruikenThursday, March 7, 13 | wk
 41. 41. Casus MOOCsThursday, March 7, 13 | wk
 42. 42. probleem • wil tot kennisdisseminatie (edX) • stijgende kosten hoger onderwijs in VS (alle publieke universiteiten in de VS) • geld over (via durfkapitaal: Coursera, Udacity, Udemy)Thursday, March 7, 13 | wk
 43. 43. doelgroep • ontwikkelingslanden (maar gevaar van cultureel imperialisme) • studenten hoger onderwijs (nauwelijks) • personen met opleiding die willen bijscholen (heel veel) • levenslang lerenden (best veel)Thursday, March 7, 13 | wk
 44. 44. ontwerp • ingeblikte colleges • open forum, met peer begeleiding (niet ‘intelligent’) • peer assessment (summatief!)Thursday, March 7, 13 | wk
 45. 45. Tot slotThursday, March 7, 13 | wk
 46. 46. • Openheid is een regulerend principe voor (onderwijs)ontwerpen (technisch) • Openheid is een brede, onderliggende filosofie (normatief) • Via het ontwerpen van onderwijsartefacten (leeromgevingen zoals leernetwerken) brengen we beide tot uitdrukkingThursday, March 7, 13 | wk
 47. 47. Bedankt dat ik hier mocht spreken mail: peter.sloep <at> ou.nl my publications: www.mendeley.com/ profiles/peter-sloep; pbsloep.nl scoop.it: www.scoop.it/t/networked- learning-learning-networks blog pbsloep.blogspot.com twitter: pbsloep Google+: pbsloep delicious: pbsloep slideshare: pbsloepThursday, March 7, 13 | wk
 48. 48. Geciteerde bronnenThursday, March 7, 13 | wk
 49. 49. Anderson, T. (2003). Getting the Mix Right Again: An Updated and Theoretical Rationale for Interaction. International Review of Research in Open and Distance Learning. 4 (2). Bates, T. (2013) No. 1 aha moment: media are different. Blog post. Retrieved from http://www.tonybates.ca/2013/01/26/ no-1-aha-moment-media-are-different/ Bates, T. (2013) No. 3 aha moment: asynchronous is (generally) better than synchronous teaching. Blog post. Retrieved from http://www.tonybates.ca/2013/02/09/no-3-aha-moment-asynchronous-is-generally-better-than-synchronous- teaching/ Chesbrough, H.,Vanhaverbeke, W., & West, J. (2006). Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford, UK: Oxford University Press. Colley, H., Hodkinson, P., & Malcom, J. (2003). Informality and formality in learning: a report for the Learning and Skills Research Centre. Learning and Skills Research Centre. Retrieved from http://www.lsda.org.uk/files/pdf/1492.pdf danah boyed (2013). Networked Norms: How Tech Startups and Teen Practices Challenge Organizational Boundaries. Retrieved from http://www.scoop.it/t/networked-learning-learning-networks/p/3996601475/networked-norms- how-tech-startups-and-teen-practices-challenge-organizational-boundaries-danah-boyd Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: MacMillan. Dunbar, R. I. M. (1993). Co-Evolution Of Neocortex Size, Group Size And Language In Humans. Behavioral and Brain Sciences, 16, 681–735. Fetter, S., Berlanga, A. J., Sloep, P. B.,Van der Vegt, W., Rajagopal, K., & Brouns, F. (2012). Using Peer-Support to Connect Learning Network Participants to Each Other: An Interdisciplinary Approach. International Journal of Learning Technology, 7(4), 378–399. doi:10.1504/IJLT.2012.052212 Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American journal of sociology, 78(6), 1360–1380. Habermas, J. (1981). Theorie des Kommunikativen Handelns. Haythornthwaite, C. (2002). Strong, Weak, and Latent Ties and the Impact of New Media. The Information Society, 18(5), 385–401. Jones, C., Ferreday, D., & Hodgson,V. (2008). Networked learning a relational approach: weak and strong ties. Journal of Computer Assisted Learning, 24(2), 90–102. doi:doi:10.1111/j.1365-2729.2007.00271.x Margaryan, A., Milligan, C., & Littlejohn, A. (2009). Self-regulated learning and knowledge sharing in the workplace : Differences and similarities between experts and novices. Proceedings of 2009 Researching Work and Learning (RWL) Conference, Roskilde, Denmark (Vol. 68). Roskilde, Denmark.Thursday, March 7, 13 | wk
 50. 50. Popper, K. (1945): The Open Society and its Enemies. Sloep, P. B. (2012) About formal and informal (non-formal) learning. Stories to TEL blog. Retrieved from http:// pbsloep.blogspot.nl/2012/08/about-formal-and-informal-non-formal.html Sloep, P.B. (2013) MOOCs, what about them; some moral considerations. Stories to TEL Blog. Retrieved from http:// pbsloep.blogspot.nl/2013/01/moocs-what-about-them-continued.html Sloep, P. B. (2013) Networked Learning, MOOCs and more. Scoop.it.-site Retrieved from http://www.scoop.it/t/ networked-learning-learning-networks. Sloep, P. B.,Van der Klink, M., Brouns, F.,Van Bruggen, J., & Didderen, W. (2011). Leernetwerken; Kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen. Houten, Nederland: Bohn, Stafleu,Van Loghum. Van Merriënboer, J. (1997). Training complex cognitive skills. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. Van Merriënboer, J. J. G. (1999). Cognition and Multimedia Design for Complex Learning, inaugural address. Heerlen, Nederland: Open Universiteit. Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge, MA: The MIT Press. Retrieved from http://mit.edu/evhippel/ www/democ1.htm Van Rosmalen, P., Sloep, P. B., Brouns, F., Kester, L., Berlanga, A., Bitter, M., & Koper, R. (2008). A model for online learner support based on selecting appropriate peer tutors. Journal of Computer Assisted Learning, 24(6), 483–493.Thursday, March 7, 13 | wk

×