Oratie 14 november 2008

649 views

Published on

(In Dutch) slides that accompanied my inaugural address

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oratie 14 november 2008

 1. 1. Netwerken voor lerende professionals Peter B. Sloep 14 november 2008
 2. 2. Europa is onderweg naar een op kennis gebaseerde maatschappij en economie. Toegang tot actuele informatie en kennis, samen met de motivatie en vaardigheden daar slim gebruik van te maken, te eigen bate en ten bate van de gemeenschap, worden meer dan ooit van wezenlijk belang om de concurrentiekracht van Europa te vergroten als ook de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van haar werkende bevolking. Stafcommissie EU
 3. 3. kennis & innovatie
 4. 4. een leven-lang-leren Eerste schets van het Nationaal Actieprogramma Leven Lang Leren Deze informatiekaart is gemaakt op basis van Imago Economische groei: Nederland moet een internationaal concurrerende kenniseconomie worden; groepsinterviews met deskundigen op het terrein van levenlang leren. leren en werken horen daarom bij elkaar en blijvend kennis verwerven is noodzaak. Noodzaak Eind 2010 kent en waardeert 80 procent van de Nederlanders de term ‘levenlang leren’. Het is een verzameling ideeën die uitwerking verdient. Rechtvaardigheid: sociale en economische achterstanden zijn veelal het gevolg van leerachterstanden. Eind 2010 neemt 20 procent van de Nederlanders in de leeftijd van 25 – 65 jaar deel aan Burgerschap: Wie meer geleerd heeft, kan gemakkelijker meedoen in de kennissamenleving. levenlang leren (in 2005: 16,6 procent). Deelname 1 2 Eind 2010 neemt van de volwassenen in de leeftijd van 25 jaar en ouder 5 procent meer deel aan levenlang leren op hoger onderwijs niveau. Een verkleining van de leerachterstand van vier specifieke groepen: allochtonen, Met een Met ouderen, laagopgeleiden en herintredende vrouwen. Streven Eind 2010 is het aantal werkende mbo-ers dat een hbo-kwalificatie heeft behaald, toegenomen met minstens 7.500 deelnemers. visie Een schaalsprong in het kennisniveau van de Nederlandse bevolking: meer mensen met een ambitieuze startkwalificatie, meer doorstromers, meer hoger opgeleiden. doelen op leren Ervoor zorgen dat mensen hun kennis regelmatig opfrissen, zodat ze kunnen blijven deelnemen Eind 2010 nemen niet-westerse allochtonen, laag-opgeleiden (lo/mavo/vbo), aan de kenniseconomie en deze kunnen versterken. ouderen (55 – 65 jaar) en herintredende vrouwen 5 procentpunt meer deel aan levenlang leren. Achterstanden Eind 2010 heeft aanzienlijk meer dan 80 procent van de beroepsbevolking van 25 – 65 jaar Oplossings- een startkwalificatie (in 2006: 77,4 procent). Levenlang leren wordt een vanzelfsprekend én positief deel van ieders leven. richting Leren wordt leuker en het leeraanbod sluit beter aan op de leervraag van volwassenen. Eind 2010 is het aantal werknemers in MKB bedrijven (met 10 – 99 werknemers), dat deelneemt Hoe aan levenlang leren toegenomen met minimaal 10 procent. Mensen worden zich bewust van de voordelen van levenlang leren. Werkgevers raken er van overtuigd dat investeren in leren leidt tot betere inzetbaarheid EVC’s zetten we van werknemers en tot innovatie. Eind 2010 hebben van de Nederlandse beroepsbevolking 80 duizend mensen een EVC-procedure doorlopen. meer volwassen Nederlanders aan tot Er komt een aanpak om werkgevers duidelijk te maken dat leren van belang is voor innovatie Informeren in het bedrijf en voor een ondernemende houding bij werknemers. leren? Leerconsulenten benaderen actief het midden- en kleinbedrijf, en helpen bij het opzetten Door de en begeleiden van levenlang leren-trajecten, mede op basis van arbeidsmarktinformatie. Leren als Door een leervraag bij Grote publiciteitscampagnes maken volwassenen bewust van de voordelen en kansen van levensbehoefte zonniger werkgevers aan levenlang leren, en verlagen de drempel van informeel naar formeel leren. Kosten leerklimaat te wakkeren In het voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan het belang van leren; stimulerend verlagen onderwijs legt de basis voor een leergierige houding. Extra financiële prikkels voor MKB-werkgevers verlagen de kosten van EVC en levenlang leren voor hun werknemers. Prikkel tot leren Via radio en televisie worden toepasbare brokjes informatie verspreid, die de leerbehoefte aanwakkeren: hoe werkt mijn auto, waarom is de naaktslak naakt, wat doet een chiropractor? Werkgevers stellen hun werknemers in staat werkzaamheden van voldoende kwaliteit Investeren en variëteit te verrichten, zodat die bij EVC en opleiding kunnen meetellen. in leren Werkgevers geven hun personeel de ruimte om meer werktijd vrij te maken voor leren. Ondernemingen die EVC opnemen als integraal onderdeel van hun personeelsbeleid, 3 worden opgewaardeerd door hen de status van “erkend EVC-bedrijf” toe te kennen. Met een gerichte aanpak Onderwijsinstellingen stemmen hun aanbod af op de vraag van individuen door kleinere, Leren leuker stapelbare modules aan te bieden, die flexibel en in zelfstudie benut kunnen worden. maken Leermateriaal wordt aantrekkelijker, door meer multimedia, gaming en beeld te gebruiken. Onderwijsinstellingen ontwikkelen een aanbod dat aansluit bij individuele leervragen Informeren en daardoor uitnodigt tot verdieping en verbreding. Iedereen krijgt de mogelijkheid om via het internet gratis een lichte EVC-procedure te doorlopen (bijvoorbeeld door uitbouw van de portal Opleiding en Beroep). Door een Door de Onderwijsinstellingen gaan hun deelnemers aan levenlang leren actief begeleiden, leeraanbod leerwens gericht op hun eigen capaciteiten en kansen. De levensloopregeling wordt twee keer zo aantrekkelijk voor scholing als voor andere Leren Tijd geven om van te bij individuen redenen voor verlof. Op het digitaal themakanaal Nederland-E kunnen 24/7 naast educatief beelmateriaal ook makkelijker smullen te prikkelen gratis korte, praktisch bruikbare cursussen bekeken worden. Mensen met een WW- of Bijstandsuitkering krijgen een arbeidsmarkt georiënteerd scholingsrecht. maken Onderwijsinstellingen erkennen wat al geleerd is (EVC), zodat reeds opgebouwde kennis waarde krijgt. Opbrengst Onderwijsinstellingen erkennen ‘werkend leren’ vaker, zodat werk en werkerervaring meetellen verhogen in de opleiding. Iedereen krijgt recht op een zware EVC-procedure, met daarin onder andere een advies over een tweede carrière en opleidingsmogelijkheden. Onderwijsinstellingen organiseren hun lesaanbod zo dat leren beter gecombineerd kan worden met werk. Kosten Werkenden krijgen jaarlijks gelegenheid om een aangroeiend leerkrediet te sparen, waarbij verlagen achterstandsgroepen een premie krijgen: de individuele scholingsfaciliteit. Het leermateriaal voor levenlang leren ontwikkelt zich van gesloten naar open productie, van éénrichting naar interactief, van betaald naar vrij gebruik (“Open MBO” en “Open Hogeschool”). Mensen krijgen individueel financiering voor leren voor een tweede carrière, mede Leren beter gefinancierd uit de sectorale scholingsfondsen. Levenlang leren wordt gefaciliteerd door: flexibele openingstijden en contractvormen, organiseren professionalisering van docenten, uitwisseling met bedrijven en gedifferentieerde beloning. Onderwijsinstellingen krijgen ook publieke financiering (via de deelnemers) voor levenlang leren activiteiten, als die (mede) worden ontwikkeld op verzoek van het bedrijfsleven. Het budget voor levenlang leren van onderwijsinstellingen wordt mede afhankelijk van een maatstaf voor het regionaal overleg dat de instelling voert met sociale partners en gemeenten. in opdracht van: gemaakt door: ©
 5. 5. STELLING Levenslang leren zal nooit tot volle wasdom komen als we post-initieel onderwijs aan levenslang lerenden blijven modelleren naar het initieel onderwijs zoals we dat nu geven op scholen, opleidingscentra en universiteiten.
 6. 6. leren en werken gaan hand in hand
 7. 7. Leernetwerk met communities
 8. 8. Competentie- ontwikkeling
 9. 9. competentieprofiel-gastheer horeca
 10. 10. De leraar onderschrijft zijn interpersoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op de kinderen. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de kinderen tot stand te brengen. Koninklijk Besluit
 11. 11. interpersoonlijke competentie onderwijspersoneel kennis van communicatietheorieën Habermas Theorie des kommunikativen Handelns Shannons Mathematical Theory of Communication Andersons Epistemologische grondslagen
 12. 12. Habermas Theorie des kommunikativen Handelns Shannons Mathematical Theory of Communication Andersons Epistemologische grondslagen kennis van communicatietheorieën competent op master-niveau communicatie-wetenschapper
 13. 13. Habermas Theorie des kommunikativen Handelns Shannons Mathematical Theory of Communication Andersons Epistemologische grondslagen kennis van communicatietheorieën competent op master-niveau communicatie-wetenschapper
 14. 14. interpersoonlijke competentie onderwijspersoneel kennis van communicatietheorieën Habermas Theorie des kommunikativen Handelns Shannons Mathematical Theory of Communication Andersons Epistemologische grondslagen kennis van communicatietheorieën competent op master-niveau communicatie-wetenschapper
 15. 15. tags games gaming education internet vorming onderwijs ‘unschool’
 16. 16. Wederkerige hulp
 17. 17. kennis- overdracht
 18. 18. Piet werkt Piet verklikt Jan samen met Jan Jan Jan: 1 jaar Jan: 5 jaar werkt samen Piet: jaar 1 Piet: jaar 0 met Piet Jan: 0 jaar Jan: 3 jaar Jan Piet: 5 jaar Piet: jaar 3 verklikt Piet
 19. 19. Axelrod, 1984
 20. 20. Weber’s drijfveren 1. intrinsieke schoonheid 2. zelfvoldoening 3. reputatievergroting 4. groepsgevoel
 21. 21. Zelforganisatie
 22. 22. De menselijke geest denkt in termen van 5-jaren-plannen en organisatiekaarten. Bij zelforganisatie moet je meer denken aan boerenmarkten en de informele sociale netwerken die bestaan binnen en ondanks bureaucratische structuren. Carl Bereiter
 23. 23. • niet-triviale vraag - waarom, hoe • waarom sneed Vincent van Gogh zijn oor af? • triviale vraag - wanneer, waar, wie • wanneer sneed Vincent van Gogh zijn oor af?
 24. 24. Pastor-Satorras & Vespignani, 2007
 25. 25. Tot besluit
 26. 26. • levenslang leren volgt een nieuw onderwijsmodel • met competenties als structurerend element • waarin deelnemers elkaar helpen • in de context van een zelforganiserend (leer)netwerk van communities
 27. 27. • specifieke didactiek? • rol docent? • inpassing bedrijfstrainingen? • rol scholen, etc.? • financiering?
 28. 28. Woord van dank

×