Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dioses OlíMpicos3 [Modo De Compatibilidad]

2,979 views

Published on

Ejercicios sobe la religión romana

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Dioses OlíMpicos3 [Modo De Compatibilidad]

 1. 1. Vangelis. Vangelis. Five circles
 2. 2. • A aguia traduce as nocións de paternidade, poderío, vigor e dignidade. Simboliza a elevación intelectual pola altura do seu voo. • O raio: creador de enerxía, principio activo,e tamén destrutor. Nada escapa ao seu poder. Símbolo do esclarecemento espiritual, é así arma do espírito.
 3. 3. • A curuxa: simboliza o coñecemento racional, laborioso, logrado tenazmente. Percibe, polos seus hábitos nocturnos, a luz da lúa, reflectida do sol. A éxida: armadura, peto ou escudo,concíbese como cargada de potencialidades fulmíneas: paraliza e anubra.
 4. 4. • Bigornia: transmutación de materiais, tránsito a estados máis perfectos. • Fragua: dominio sobre a natureza. Alquimia. Maxia derivada do poder das armaduras forxadas.
 5. 5. • O pavo: símbolo solar, pola súa cola en roda. Hera distribuíra na súa cola os cen ollos de Argos, símbolo da inmortalidade celestial. Pero tamén é emblema da vaidade. • A granada: simboliza a fecundidade e a abundante descendencia, e a unión.
 6. 6. • Lira: símbolo da harmonía, ideal estético e concepto de razón, que equilibra e proporciona tanto accións como sentimentos e o mesmo corpo (o apolíneo) • Arco: emblema da realeza,da nobreza de sangue, de espírito e de feitos. Indica a sublimación dos desexos.
 7. 7. • Cuncha: símbolo relacionado coa auga: fecundidade, sexo, vida. Pombas: símbolo de carácter erótico, polo comportamento no seu apareamento, semellante a certas manifestacións da afectividade humana: rulo/rula, ruliña/o, arrolar.
 8. 8. • Tridente: indica o dominio sobre as augas. Evoca tamén o sol e o raio e os valores do número tres: número perfecto que simboliza o acabado, a perfección, a complexidade. É a vida que xorde en progresión dialéctica cara a plenitude. • Cabalo: símbolo solar. O cabalo ve entre as tebras e anuncia acontecementos felices. Relacionado coas augas, fai manar fontes.
 9. 9. Instrumentos de acción cruenta que por si mesmos non supoñen unha orientación ética: serven para atacar ou defender, para impor a xustiza ou o desatino.
 10. 10. • As as expresan lixeireza, dilixencia, imaxinación, intelixencia, velocidade física. Mediante elas o corpo compensa a gravidez, corrixe a rudeza, permitíndolle acadar niveis superiores. • O caduceo: alude á contraposición e harmonización de contrarios: as serpes enfrontadas, o ben e o mal.
 11. 11. A fecundidade da terra e a terra mesma. Alude ao ciclo morte-resurrección, asociado ao ciclo vexetativo. Madurez, sazón, plenitude de posibilidades, que na sucesión de estacións corresponden con verán.
 12. 12. • A vide, planta sagrada polas propiedades do viño, foi identificada polo antigo Oriente coa “herba da vida”, polo tanto, signo da inmortalidade. • O viño ten as calidades divinas de arrebatar e trastornar.
 13. 13. Realidade devastadora e implacable, pero dominada, imprescindible para a vida (calor, luz, cocción alimentos, espantar as feras) É necesario preservalo para ben da comunidade.
 14. 14. O verde perenne vese como referencia á eternidade. A verticalidade lembra o tránsito da terra ao ceo. Perdidos de vista estes valores positivos, xustifícase a evocación e significado mortuorio e funerario.
 15. 15. Boucher François (1703-1770) (C) Photo RMN - ©Jean-Gilles Berizzi Paris, musée du Louvre
 16. 16. 1. Pobo romano primitivo era unha comunidade .............. de familias unidas que profesaban unidas, unha relixión ........... : recoñecemento de espíritos ( .......... ), non de deuses antropomórficos. antropomórficos. 2. Cada ............ tiña a súa propia esfera de poder: un bosque, o paso dun monte, unha fonte: Silvano, Portumno, Neptuno. 3. Os numina espertan. certo sentimento de .............. (religio ), pero a súa relación cos homes é ...............
 17. 17. 4. A relixión reducíase a un ...................., fixado nos seus mínimos detalles, que era importante seguir e ................ Este cerimonial presentaba un carácter .............. que obrigaba ............... a quen ía dirixido”. 5. “A piedade concíbese como a ......... para cos deuses, é dicir, como a execución o máis exacta e precisa posible de todo o que lle é debido que se sabe que será ............, co a fin de predispolos a ............ o que se espera. 6. O desenvolvemento do seu pensamento relixioso versa en torno á vida ........... e á vida ................
 18. 18. 7. Roma Cidade-Estado: a vella relixión foi Cidade- ............. ás novas necesidades .............. os deuses da mitoloxía ............. 8. O que está en xogo nun culto público é o .... e o .......... terreo da comunidade implicada; considérase que todo acto de culto público emana da ................ e non dos individuos 9. Os deuses son ............. das comunidades humanas e han de colaborar no seu ben 10. A relixión pública baséase nesa relación respectuosa entre a .............. e os deuses”.

×