Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ARQUITECTURA DOMÉSTICA ROMANA: ESPACIOS PARA LA VIDA PRIVADA Y LAS RELACIONES SOCIALES

2,148 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ARQUITECTURA DOMÉSTICA ROMANA: ESPACIOS PARA LA VIDA PRIVADA Y LAS RELACIONES SOCIALES

 1. 1. Jose M. Otero Eliane Elias. A House is not a Home
 2. 2. hortus peristilum atrium compluvium impluvium culina triclinium tablinum vestibulum cubiculum DOMUS É a casa tradicional das clases media e alta da Italia republicana e da primeira parte do imperio.
 3. 3. <ul><li>A casa etrusca parte das cabanas do século VII a.C., cando se xeneralizaron as plantas cuadrangulares : </li></ul><ul><li>con una construcci ó n m ái s s ó lida , </li></ul><ul><li>muros de adobe sobre z ó calos de pedra, </li></ul><ul><li>teitos de tellas , </li></ul><ul><li>inicio da divisi ó n interna , xerando dous espazos diferenciados: un, o m ái s exterior, para as actividades de diario, e o m ái s interno, para dormitorio. </li></ul>
 4. 4. Na casa grega, as habitacións distribúense a redor dun patio interior . As salas dedicadas a recibir visitas constan xeralmente dun vestíbulo e dun comedor , e soen estar na parte máis accesible da casa. A
 5. 5. ZONA ORIXINARIA LATINA INFLUENCIA GREGA TABLINUM PERISTILO COMPLUVIUM UN AMPLO ESPAZO VACÍO
 6. 6. Un amplo espazo doméstico centrado en dúas fontes de luz : atrio e peristilo .
 7. 7. A luz entraba por unha abertura no tellado ( compluvium ) e espallábase polas habitacións ao redor do atrium
 8. 8. Fotografía: Circe Project
 9. 9. A primeira característica : CARÁCTER PRIVADO: A pranta baixa miraba cara ao interior, o exterior era unha fachada cega. Pranta e alzado
 10. 10. A segunda característica: a tendencia á planificación axial ; perspectiva desde o vestíbulo a través do centro do atrio e o tablino ata o peristilo.
 11. 11. Terceira característica : forte xogo de contrastes de luz e sombras que subliña o efecto estético da perspectiva.
 12. 12. Debe reflectir e anunciar o luxo e a magnificencia da vivenda: espacioso e magnífico .
 13. 13. ATRIUM Centro social e relixioso da casa , peza fundamental da casa itala. Era o primeiro espazo aberto co que se atopaba o visitante cando entraba desde a rúa, dotado dunha maxestuosa altura, con columnas enmarcando o impluvio.
 14. 14. Fotografía: Circe Project
 15. 15. Nun recuncho do atrio estaba o larario destinado ó culto doméstico, onde os romanos veneraban os seus antepasados e os deuses do fogar.
 16. 16. … Cubiculum As habitacións estaban ao redor do atrio ou do peristilo Reconstrucción virtual dunha DOMUS
 17. 18. Triclinio Era a habitación máis importante (espazo social), onde os romanos ceaban tumbados nun diván de tres corpos lixeiramente inclinados. O número ideal de comensais era nove.
 18. 19. PERISTILO DA CASA DO FAUNO. POMPEIA Constitúe o corazón da parte pública das vivendas ricas e serve para acoller os visitantes, merecedores da intimidade do amo. Fot. Álvaro Pérez Vilariño
 19. 20. A decoración interior era u elemento esencial do estilo de vida romano e non se pode considerar á marxe da arquitectura. As mellores decoracións resérvanse para o comedor principal e os espazos de recepción.
 20. 21. COCIÑA A,B,C: vasos de cristal coloreados. D: oveira de prata. E: copa de prata con dúas asas. F: tixola de bronce. G: fonte de prata. H: culleres de bronce. I: fonte de bronce. SERVICIO DE COCIÑA SERVICIO DE MESA Fotografía: Circe Project
 21. 23. INSULA Na Roma do s. II a. C. as presións populares estaban a promover o desenvolvemento de bloques de pisos elevados. Augusto limitou as alturas por seguridade Características: 1. Ábrese ó exterior.
 22. 24. 2. Grandes ventanais abertos a balcóns: xa descubriran o vidro e a súa utilidade .
 23. 25. 3. Flexibilidade tanto en planta como en estilo de vida.
 24. 26. 4. As condicións de habitabilidade non deberon ser ideais: poucos apartamentos tiñan aseos privados nin auga .
 25. 27. <ul><li>Tiña seis plantas. Feito de formigón revestido de ladrillo. </li></ul><ul><li>Moitas habitacións teñen bóvedas tamén de formigón. </li></ul><ul><li>Na planta baixa atopábanse as tendas, con pórtico para evitar os incendios. </li></ul><ul><li>As xanelas eran amplas en contraste coas diminutas das domus. </li></ul>
 26. 28. Construcción abovedada das habitacións da insula do Capitolio
 27. 31. OPUS INCERTUM
 28. 32. OPUS TESTACEUM
 29. 33. OPUS RETICULATUM
 30. 34. CASA DE CAMPO CON XARDÍNS VILLA Calquera burgués do imperio pensa que ten dereito a ter unha casa que fale do seu rango social e lle permita cumprir cos compromisos.
 31. 35. Residencias rústicas grandiosas nas que a xestión dunha facenda, aínda que factor importante, estaba segregada da parte onde o propietario podía levar unha vida acorde co seu rango e gusto .
 32. 36. VILLA ROMANA DE AQUIS ORIGINIS Lobios (Ourense)
 33. 37. Fotografía: galería Gauis Caecilius. Chiron
 34. 38. Fotografía: galería Gauis Caecilius. Chiron
 35. 39. Estatuas do Canopus
 36. 40. é Fotografía. Galería de Rogilde. Chiron
 37. 42. ¿Cantos romanos teñen unha casa como as que vimos de ver? Uns poucos notables ricos e propietarios de terras. A a maioría vive en casas sen gracia nen luxos que forman o esencial do entramado urbano. A vivenda traduce a xeraquización da sociedade.
 38. 43. FOTOGRAFÍAS : GOOGLE GALERÍA QUIRÓN RECURSOS CIRCE: Galería José M. Otero RECONSTRUCIÓNS: La Ciudad Antigua . Peter Connolly e Hazel Dodge. MÚSICA Eliane Elias. A House is not a Home

×