Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קוד אתי לצלמי* החדשות בישראל – טיוטה

185 views

Published on

לע"מ

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

קוד אתי לצלמי* החדשות בישראל – טיוטה

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫משרד‬‫ראש‬‫הממשלה‬ ‫הממשלתית‬ ‫העיתונות‬ ‫לשכת‬ ‫הפועל‬ ‫ספורט‬ ‫אגודת‬1,‫בניין‬4,‫מלחה‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הגן‬ ,‫ירושלים‬.'‫טל‬02-5007501‫פקס‬02-6256034 ‫לצלמי‬ ‫אתי‬ ‫קוד‬*‫ה‬‫חדשות‬‫בישראל‬–‫טיוטה‬ ‫הקדמה‬ ‫חדשות‬ ‫בצילום‬ ‫העוסקים‬ ‫ותיקים‬ ‫צלמים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫פניות‬ ‫הגיעו‬ ‫הממשלתית‬ ‫העיתונות‬ ‫ללשכת‬ ‫מבלי‬ ‫עבודתם‬ ‫במהלך‬ ‫מקצועיות‬ ‫בדילמות‬ ‫נתקלים‬ ‫אשר‬ ,‫שנים‬ ‫במשך‬‫שיוכלו‬‫לבחון‬‫אותן‬‫אמת‬ ‫בזמן‬ .‫והראוי‬ ‫המקובל‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫חדשות‬ ‫צילום‬ ‫הגדרת‬ ‫הוא‬ ‫התקשורת‬ ‫מיסודות‬ ‫אחד‬‫חדשות‬ ‫צילום‬.‫זהו‬‫צילום‬‫(כגון‬ ‫אקטואלי‬ ‫מידע‬:,‫אדם‬ ‫בני‬ ,‫אירועים‬ ‫ומהוו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בזמן‬ ‫המתרחש‬ ,)‫תרחישים‬‫ה‬‫המופצת‬ ‫ההמונים‬ ‫תקשורת‬ ‫במערכת‬ ‫לסיקור‬ ‫נושא‬ ‫והמשודרת‬,.‫ובמרשתת‬ ‫בטלוויזיה‬ ,‫ברדיו‬ ,‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬‫המנחה‬ ‫העיקרון‬‫אירועים‬ ‫בצילום‬ ‫והתרחשותו‬ ‫האירוע‬ ‫פרטי‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫ושפיכת‬ ‫הציבור‬ ‫יידוע‬ ‫הוא‬ ‫חדשותיים‬. ‫צלם‬‫ה‬‫עורך‬ ,‫מצלם‬ ‫עיתונות‬‫צילומים‬ ‫דרך‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫ומעביר‬‫כאשר‬ ,‫אינטרפרטציה‬ ‫הוא‬ ‫הצילום‬ ‫רואה‬ ‫שהצלם‬ ‫כפי‬ ‫המציאות‬ ‫של‬‫וחווה‬.‫א‬‫אובייקטיבי‬ ‫תצלום‬ ‫ין‬‫הצלם‬ ,‫הצילום‬ ‫בתהליך‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ . ‫לפריים‬ ‫ייכנסו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫הפרטים‬ ‫מהם‬ ,‫תיבחר‬ ‫זווית‬ ‫איזו‬ ,‫מנציח‬ ‫הוא‬ ‫רגע‬ ‫איזה‬ ‫שמחליט‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫הצילו‬ ‫אקט‬ ‫לפני‬ ‫מתחילה‬ ,‫התמונה‬ ‫בחירת‬ .‫התמונה‬ ‫מספרת‬ ‫אשר‬ ‫הסיפור‬ ‫ומהו‬‫ם‬‫בחירת‬ :‫עצמו‬ ‫או‬ ‫לבן‬ ‫שחור‬ ,‫הפריים‬ ‫של‬ ‫הפורמט‬ ,‫העדשה‬ ,‫המצלמה‬‫התריס‬ ‫מהירות‬ ,‫צמצם‬ ,‫תאורה‬ ,‫צבע‬‫זווית‬ ‫הפריים‬‫ועו‬‫ד‬.‫נמשך‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬‫ב‬ ‫שימוש‬‫והאמצעים‬ ‫התמונות‬ ‫של‬ ‫עריכה‬ ‫תוכנות‬ ‫שלל‬ ‫הקיימים‬ ‫הדיגיטליים‬.‫בטכנולוגיות‬ ‫השימוש‬‫מ‬‫מ‬‫ו‬‫חשב‬‫ות‬‫שנים‬ ‫זה‬ ‫רווח‬ ‫תמונות‬ ‫עיבוד‬ ‫לשם‬‫בארץ‬ ‫ובעולם‬‫כאשר‬‫מביא‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הפן‬ ‫האצת‬‫ה‬‫ל‬‫ו‬ ‫שיפור‬‫ל‬‫העריכה‬ ‫אפשרויות‬ ‫ייעול‬.‫ה‬‫בתוכנות‬ ‫שימוש‬ ‫עריכה‬‫הנ‬‫עש‬‫ה‬‫אמנותיים‬ ‫לצרכים‬‫ומסחריים‬,‫וידוע‬ ‫מובן‬‫אך‬‫חדשות‬ ‫בצילומי‬ ‫עוסקים‬ ‫כאשר‬‫לדון‬ ‫יש‬ ‫בנושא‬‫הצילומים‬ ‫בעריכת‬‫ולבררו‬.‫כהוו‬ ‫העובדות‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫אמור‬ ‫חדשותי‬ ‫צילום‬‫י‬‫ולשקף‬ ‫לתאר‬ ,‫יתן‬ ‫ללא‬ ‫המציאות‬ ‫את‬‫העלול‬ ‫התערבות‬ ‫או‬ ‫שינוי‬‫ים‬‫א‬ ‫לעוות‬‫ו‬‫ת‬‫ן‬. ‫האתי‬ ‫הקוד‬ ‫מטרת‬ ‫לה‬‫גדיר‬‫מנחים‬ ‫קווים‬‫מומלצים‬,‫החדשותי‬ ‫לצילום‬ ‫ורצויים‬ ‫מקובלים‬.‫זה‬ ‫מסמך‬‫ינחה‬‫לצלמים‬ ‫ויסייע‬ ‫וישמש‬ ,‫ובתפקידם‬ ‫בעשייתם‬‫ערכי‬ ‫בסיס‬‫לעבודתם‬‫המקצועית‬.‫היום‬ ‫המשתנה‬ ‫הצילום‬ ‫בעולם‬ ‫צילום‬ ‫ואמצעי‬ ‫מצלמות‬‫זמינים‬‫מקום‬ ‫בכל‬‫רוב‬ ‫ובקרב‬‫ה‬‫אוכלוס‬‫י‬‫יה‬.‫על‬‫ב‬ ‫החשיבות‬ ‫גוברת‬ ‫כן‬‫יצ‬‫י‬‫ר‬‫ת‬ ‫מסמך‬‫זה‬‫ל‬‫כ‬‫ל‬‫ה‬ ‫ל‬‫מעורבים‬*‫הצילום‬ ‫בתהליך‬‫עד‬‫פרסומו‬‫המסמך‬ .‫י‬‫מסג‬‫עבודתם‬ ‫תחומי‬ ‫את‬ ‫ר‬‫וי‬‫סייע‬ ‫להם‬‫מקצועיות‬ ‫בדילמות‬.
  2. 2. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫משרד‬‫ראש‬‫הממשלה‬ ‫הממשלתית‬ ‫העיתונות‬ ‫לשכת‬ ‫הפועל‬ ‫ספורט‬ ‫אגודת‬1,‫בניין‬4,‫מלחה‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הגן‬ ,‫ירושלים‬.'‫טל‬02-5007501‫פקס‬02-6256034 ‫המנחים‬ ‫הקווים‬‫האתי‬ ‫לקוד‬:‫הינם‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫ה‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬‫וא‬‫עקרו‬‫ן‬‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫יסוד‬,‫אב‬‫חשוב‬ ‫ונדבך‬ ‫בדמוקרטיה‬ ‫מרכזית‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫העוסקים‬ ‫על‬ .‫בקיומה‬‫ה‬ ‫על‬‫משקל‬ ‫אלו‬ ‫לעקרונות‬ ‫לתת‬ ‫הצילומים‬ ‫הפצת‬ ‫במערכת‬ ‫פועלים‬ ‫בקביעת‬ ‫נכבד‬‫ה‬‫תוכן‬.‫ובהפצתם‬ ‫בפרסומם‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ ‫מידע‬ ‫חשיפת‬ ‫להמנע‬ ‫אין‬‫מ‬‫בצילומו‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫שקיים‬ ‫אירוע‬ ‫לצלם‬‫ובפרסומו‬ ‫ב‬ ‫ערך‬ ‫או‬ ‫חשיבות‬ ‫שישנה‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫לציבור‬ ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫מידע‬‫או‬ , ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫הבאתו‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫לקבל‬ ‫מעוניין‬ ‫עצמו‬ ‫שהציבור‬‫צילום‬ ‫לפרסם‬‫ודאות‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫אירוע‬ ,‫פרסומו‬ ‫כי‬ ‫קרובה‬‫בשלום‬ ‫ומהותי‬ ‫ממשי‬ ‫באופן‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫בהתחשב‬ ‫הציבור‬.‫הציבורי‬ ‫בסדר‬ ‫או‬ ‫המציאות‬ ‫שיקוף‬ ‫ולא‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫ולתעד‬ ‫לסקר‬ ‫הצלם‬ ‫על‬.‫אותם‬ ‫ליצור‬ .‫וישר‬ ‫אמין‬ ,‫מדויק‬ ‫באופן‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫אמור‬ ‫הצילום‬ ‫יש‬‫כל‬ ‫של‬ ‫ופרטים‬ ‫נסיבות‬ ,‫מיקום‬ ,‫תאריך‬ ,‫זמן‬ ‫כולל‬ ‫המצולם‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫תיעוד‬ ‫לשמור‬ ‫המצולם‬ ‫במקרה‬ ‫המעורבים‬ ‫הצדדים‬. ‫הצילומים‬ ‫של‬ ‫בכיתוב‬ ‫לדייק‬ ‫יש‬. ‫לוודא‬ ‫יש‬‫שהצילום‬‫המציאות‬ ‫את‬ ‫משקף‬‫להיות‬ ‫הצלם‬ ‫על‬ ,‫אותה‬ ‫מעוות‬ ‫ואינו‬ ‫שהתרחשה‬ ‫כפי‬ ‫לאמת‬ ‫נאמן‬. ,‫אמינות‬‫יושרה‬‫והגינות‬ ‫ויושרה‬ ‫אמינות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬ ‫הצילום‬ ‫בעת‬‫מקצועית‬. ‫ב‬ ‫יתייחס‬ ‫הצלם‬‫ו‬ ‫פרטיותם‬ ‫את‬ ‫יכבד‬ ,‫למצולמים‬ ‫כבוד‬‫שלומם‬ ‫את‬ ‫יסכן‬ ‫לא‬‫הצורך‬ ‫ובמקרה‬ ‫ו‬ ‫בהם‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫יעדיף‬‫ה‬.‫חיים‬ ‫צלת‬ ‫פנים‬ ‫משוא‬ ‫העדר‬ ‫צילום‬ ‫בעת‬‫אירוע‬,.‫בצילום‬ ‫הגינות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫חשוב‬ ‫לרע‬ ‫שימוש‬ ‫הצלם‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬‫לצלם‬ ‫בכוחו‬ ‫או‬ ‫בתפקידו‬ ,‫במעמדו‬ ‫ה‬‫מצילום‬ ‫להימנע‬ ‫בכוחו‬ ‫או‬. .‫כצלם‬ ‫תפקידו‬ ‫במילוי‬ ‫הכרוך‬ ‫לעניין‬ ‫הקשורה‬ ‫הנאה‬ ‫טובת‬ ‫יקבל‬ ‫ולא‬ ‫יבקש‬ ‫לא‬ ‫הצלם‬ .‫הצילום‬ ‫בעת‬ ‫ניטראליות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫חשוב‬
  3. 3. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫משרד‬‫ראש‬‫הממשלה‬ ‫הממשלתית‬ ‫העיתונות‬ ‫לשכת‬ ‫הפועל‬ ‫ספורט‬ ‫אגודת‬1,‫בניין‬4,‫מלחה‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הגן‬ ,‫ירושלים‬.'‫טל‬02-5007501‫פקס‬02-6256034 :‫הטעייה‬ ‫איסור‬‫לעריכה‬ ‫כללים‬‫מלאכותי‬ ‫ולעיבוד‬ ‫התצלום‬ ‫על‬ ‫העריכה‬ ‫בשלב‬ ‫גם‬‫ל‬.‫הצילום‬ ‫בעת‬ ‫במציאות‬ ‫שקרה‬ ‫את‬ ‫הציג‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫דיגיטלי‬ ,‫מלאכותי‬ ‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫לעבד‬ ‫או‬ ‫התצלום‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫אין‬‫את‬ ‫שיעוות‬ ‫באופן‬ , ‫המציאות‬. .‫בתצלום‬ ‫אלמנטים‬ ‫לגרוע‬ ‫או‬ ‫להוסיף‬ ‫אין‬ ‫אינה‬ ‫זאת‬ ‫שפעולה‬ ‫ובלבד‬ )‫(קרופ‬ ‫התצלום‬ ‫מסגרת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫מותר‬‫משמעותי‬ ‫תוכן‬ ‫משנה‬ . ‫בתצלום‬ ‫א‬ ,‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬ ‫רקע‬ ‫לטשטש‬ ‫אין‬‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬ ‫פרצופים‬ ‫לטשטש‬ ‫ו‬‫פי‬ ‫על‬ ‫(למעט‬ .)‫חוק‬ ‫הוראת‬ .‫בלבד‬ ‫נבחרים‬ ‫צבעים‬ ‫או‬ ‫מהתצלום‬ ‫בחלק‬ ‫צבעוניות‬ ‫לשנות‬ ‫אין‬ ‫של‬ ‫נאמן‬ ‫לתיעוד‬ ‫התצלום‬ ‫את‬ ‫יקרב‬ ‫שהתיקון‬ ‫ובלבד‬ ,‫וצבע‬ ‫ניגודיות‬ ,‫בהירות‬ ‫לשנות‬ ‫מותר‬ ‫ב‬ ‫המציאות‬.‫הצילום‬ ‫עת‬ ‫של‬ ‫אופיו‬ ‫את‬ ‫נאמנה‬ ‫שתשקף‬ ‫שההמרה‬ ‫ובלבד‬ ‫לבן‬ ‫לשחור‬ ‫בתמונה‬ ‫הגוונים‬ ‫את‬ ‫להמיר‬ ‫מותר‬ .‫המקורי‬ ‫הצבע‬ ‫צילום‬ ‫הצופה‬ ‫את‬ ‫להטעות‬ ‫שעלול‬ ‫באופן‬ ‫אילוסטרציה‬ ‫תצלום‬ ‫לכדי‬ ‫שונים‬ ‫תצלומים‬ ‫להרכיב‬ ‫אין‬ ‫מלאכות‬ ‫בה‬ ‫לצופה‬ ‫להיראות‬ ‫צריכה‬ ‫אילוסטרציה‬ .‫במציאות‬ ‫שצולם‬ ‫תצלום‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ‫לחשוב‬‫ית‬ .‫בבירור‬.‫גרפי‬ ‫רקע‬ ‫שאינו‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ולמקם‬ ‫צולם‬ ‫עליו‬ ‫הרקע‬ ‫מן‬ ‫אובייקט‬ ‫לבודד‬ ‫אין‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫זאת‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,)‫(מונטאז׳‬ ‫אחד‬ ‫דימוי‬ ‫לכדי‬ ‫צילומים‬ ‫מספר‬ ‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫את‬ ‫שביצע‬ ‫הגרפי‬ ‫העורך‬ ‫שם‬ ‫בציון‬ ‫״אילוסטרציה:״‬ ‫הכיתוב‬ ‫באמצעות‬ ‫התמונה‬ ‫לצד‬ ‫הצלמים‬ ‫שם‬ ‫וציון‬ ,‫ההרכבה‬‫הכותרת‬ ‫אחרי‬ ,‫הדימוי‬ ‫מורכב‬ ‫מהם‬ ‫הצילומים‬ ‫את‬ ‫שצילמו‬ .‫״צילומים:״‬ .‫בלבד‬ ‫ושריטות‬ ‫אבק‬ ‫לנקות‬ ‫כדי‬ ‫התצלום‬ ‫את‬ ‫לרטש‬ ‫מותר‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬‫לצלם‬ ‫וקרדיט‬ ‫החוקים‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬‫והכללים‬‫הקיימים‬‫לרבות‬ ,‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובהתאם‬ .‫לצלם‬ ‫קרדיט‬ ‫מתן‬ ‫אין‬‫ללא‬ ‫בצילום‬ ‫להשתמש‬.‫התמונה‬ ‫כמצלם‬ ‫אחר‬ ‫צלם‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫לציין‬ ‫או‬ ‫הצלם‬ ‫רשות‬ ‫חדשה‬ ‫מקורית‬ ‫יצירה‬ ‫לה‬ ‫ולקרוא‬ ‫שונים‬ ‫באמצעים‬ ‫אותו‬ ‫לערוך‬ ,‫צלם‬ ‫של‬ ‫צילום‬ ‫לקחת‬ ‫אין‬ ‫שם‬ ‫על‬.‫אחר‬ *‫לכ‬'‫וכו‬ ‫צלם‬ ,‫גרפי‬ ‫עורך‬ ,‫עורך‬ : ‫(כולל‬ ‫פרסומו‬ ‫עד‬ ‫הצילום‬ ‫בתהליך‬ ‫המעורבים‬ ‫ל‬)

×