Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

לוין נ' טייקאייר ישראל בע"מ ואח'

29 views

Published on

לשן הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

לוין נ' טייקאייר ישראל בע"מ ואח'

 1. 1. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 1‫מתוך‬18 ‫ל‬‫פני‬‫כבוד‬‫ה‬‫שופטת‬‫כפיר‬ ‫מירב‬ ‫תובע‬‫לוין‬ ‫חגי‬ ‫ד"ר‬ ‫נגד‬ ‫נתבעים‬1.‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ 2.‫מזרחי‬ ‫עמי‬ 3.‫יוסף‬ ‫אודי‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 1 ,‫מניותיה‬ ‫בעלי‬ ‫וכנגד‬ ‫אלקטרוניות‬ ‫סיגריות‬ ‫המשווקת‬ ‫חברה‬ ‫כנגד‬ ,‫במקצועו‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫תביעה‬ ‫לפניי‬2 ‫ייחסו‬ ‫אשר‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בעמוד‬ ‫שפורסמו‬ ‫פוסטים‬ ‫בשל‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגין‬ ‫פיצויים‬ ‫לתשלום‬3 ."‫ו"מושחת‬ "‫"שקרן‬ ‫של‬ ‫כינויים‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫לרופא‬4 5 ‫עובדתי‬ ‫רקע‬6 1.‫מו‬ ‫רופא‬ ‫הוא‬ ,‫לוין‬ ‫חגי‬ ‫ד"ר‬ ,‫התובע‬‫בריאות‬ ‫רופאי‬ ‫איגוד‬ ‫כיו"ר‬ ‫משמש‬ ,‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫מחה‬7 .‫העישון‬ ‫בחקר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ועוסק‬ ‫הרפואית‬ ‫ההסתדרות‬ ‫של‬ ‫הציבור‬8 9 2.‫הנתבעים‬2-3‫נתבעת‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬1" ‫חברת‬ ,‫בע"מ‬ ‫טייקאייר‬‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫עיסוקה‬ ‫אשר‬ "10 " :‫(להלן‬ ‫נלווים‬ ‫ומוצרים‬ ‫אלקטרוניות‬ ‫סיגריות‬ ‫של‬ ‫ושיווק‬ ‫ייבוא‬ ,‫יצור‬‫החברה‬.)"11 12 3.‫ביום‬21/1/18‫בכתבה‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫מרציאנו‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫התובע‬ ‫הופיע‬13 ‫קצר‬ ‫בקטע‬ ‫התובע‬ ‫הופיע‬ ‫הכתבה‬ ‫סיום‬ ‫לקראת‬ .‫האלקטרוניות‬ ‫סיגריות‬ ‫מיסוי‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקת‬14 ‫יש‬ ‫וכי‬ ‫לבריאות‬ ‫מזיקה‬ ‫האלקטרונית‬ ‫הסיגריה‬ ‫לפיה‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫הביע‬ ‫ובו‬ ‫מראש‬ ‫שהוקלט‬15 ‫ל‬ ‫התובע‬ .‫למסותה‬‫מוצרים‬ ‫הוצגו‬ ‫הסרטון‬ ‫שבמהלך‬ ‫אף‬ ‫ספציפיים‬ ‫למוצר‬ ‫או‬ ‫לחברה‬ ‫התייחס‬ ‫א‬16 ‫כנספח‬ ‫(צורף‬ ‫הכתבה‬ ‫עריכת‬ ‫במסגרת‬ ‫החברה‬ ‫של‬3" :‫(להלן‬ )‫התובע‬ ‫לתצהיר‬‫הכתבה‬.)"17 18 4.‫ביום‬23/1/18‫כי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כתבו‬ ‫בו‬ ‫ארוך‬ ‫תגובה‬ ‫פוסט‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫לדף‬ ‫הנתבעים‬ ‫העלו‬19 .‫ומגמתית‬ ‫מבלבלת‬ ,‫שקרים‬ ‫רצופת‬ ‫הינה‬ ‫הכתבה‬20
 2. 2. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 2‫מתוך‬18 1 ‫שהם‬ ‫תוך‬ ‫אלקטרוניות‬ ‫לסיגריות‬ ‫ביחס‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫עמדתו‬ ‫כנגד‬ ‫הנתבעים‬ ‫יצאו‬ ‫הפוסט‬ ‫של‬ ‫בסופו‬2 ‫תו‬ ‫מדעי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נתמכים‬ ‫אינם‬ ‫בכתבה‬ ‫דבריו‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬‫כאשר‬ ,‫שחיתות‬ ‫מעשי‬ ‫לתובע‬ ‫שייחסו‬ ‫ך‬3 ‫שיעשו‬ ‫כדי‬ ‫שוחד‬ ‫נותנות‬ ‫אלה‬ ,‫התרופות‬ ‫בחברות‬ ‫פוגעות‬ ‫האלקטריות‬ ‫שהסיגריות‬ ‫מאחר‬ ‫כי‬ ‫נטען‬4 .‫במוצריהם‬ ‫שימוש‬5 6 :‫הוא‬ ‫לעניינינו‬ ‫הנוגע‬ ‫הפרסום‬).‫מ.כ‬ ,‫שלי‬ ‫(ההדגשות‬7 8 ‫אחד‬ ‫את‬ ‫הכתבה‬ ‫בסוף‬ ‫נזכיר‬ ‫לא‬ ‫"איך‬‫מהמושחתים‬‫הגדולים‬9 ‫בישראל‬ ‫הבריאות‬ ‫בתעשיית‬-..."‫ובעצמו‬ ‫בכבודו‬ "‫לוין‬ ‫חגי‬ ‫"ד"ר‬10 ‫הדוקטור‬ ‫הוא‬ ‫מי‬ ‫שנגלה‬ ‫הזמן‬ ‫"הגיע‬‫המושחת‬‫חברות‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬11 ."‫התרופות‬‫כ‬ ‫(סומן‬-/‫ת‬1. )12 13 5.‫ביום‬29/1/18‫דף‬ ‫בראש‬ ‫אותו‬ ‫נעצו‬ ‫הפעם‬ ‫כאשר‬ ,‫שלעיל‬ ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫הנתבעים‬ ‫העלו‬14 :‫הפרסום‬ ‫בתחילת‬ ‫והוסיפו‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬15 16 "‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫בתוכנית‬ ‫והפעם‬ "‫ניוז‬ ‫ה"פייק‬ ‫לתעשיית‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫ושוב‬17 ‫השקרים‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ,‫כסף‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫קיבלה‬ ‫שלכאורה‬ ‫מרציאנו‬ ‫קרן‬18 ‫אחד‬ ‫של‬‫המושחתים‬‫בישראל‬ ‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫שידעה‬ ‫הגדולים‬-‫מר‬19 ‫לוין‬ ‫חגי‬‫השקרן‬"20 21 " ‫כתוב‬ ‫ובה‬ ‫מחשבה‬ ‫בועת‬ ‫שעליה‬ ‫התובע‬ ‫תמונת‬ ‫התווספה‬ ‫זה‬ ‫לפרסום‬‫מושח‬ ‫שקרן‬‫ת‬!‫וברקע‬ "22 ‫הכיתוב‬ ‫באנגלית‬ ‫מופיע‬"FAKE NEWS.‫ולייקים‬ ‫לשיתופים‬ ‫זכה‬ ‫הפוסט‬ . "23 24 6.‫תקיפת‬ ‫באמצעות‬ ,‫התובע‬ ‫בזכות‬ ‫דעה‬ ‫שהביעו‬ ‫גורמים‬ ‫אקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫מנטרלים‬ ‫הנתבעים‬ ‫בנוסף‬25 ‫נתבע‬ ‫כותב‬ ,‫כך‬ .‫המגיב‬2‫ביום‬30/1/18:‫שאולי‬ ‫רן‬ ‫לגולש‬26 ‫או‬ ‫הזוי‬ ‫שמאלן‬ ‫שאתה‬ ‫רואים‬ ,‫שלך‬ ‫בפרופיל‬ ‫מלהציץ‬ ‫"רק‬‫בתשלום‬ ‫טוקבקיסט‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬27 ."‫איכס‬ .‫הזויים‬ ‫מותר...חבורת‬ ‫והכל‬ ‫כשר‬ ‫הכל‬ ‫אצלכם‬ .‫מזויף‬ ‫פרופיל‬ ‫עם‬28 29 7.‫ביום‬31/1/18‫העלו‬ ‫שלאחריה‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫וגיא‬ ‫אורלי‬ ‫של‬ ‫הבוקר‬ ‫בתוכנית‬ ‫התובע‬ ‫התארח‬30 :‫כתבו‬ ‫ובו‬ ‫הכתבה‬ ‫של‬ ‫קישור‬ ‫עם‬ ‫פוסט‬ ‫הנתבעים‬31 ‫היום‬ ‫מתארח‬ "‫"הדוקטור‬ ‫לוין‬ ‫חגי‬ ‫"מר‬31.1.18‫בגיבובי‬ ‫ממשיך‬ ,‫וגיא‬ ‫אורלי‬ ‫של‬ ‫הבוקר‬ ‫בתוכנית‬32 ‫(נספח‬ ."‫האלקטרוניות‬ ‫הסיגריות‬ ‫חברות‬ ‫את‬ ‫רוכשות‬ ‫הטבק‬ ‫"שחברות‬ ‫ואומר‬ ‫שלו‬ ‫השטויות‬433 .)‫התובע‬ ‫לתצהיר‬34
 3. 3. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 3‫מתוך‬18 1 8.‫נתבע‬2:‫וכותב‬ ‫הפוסט‬ ‫על‬ ‫מגיב‬2 3 "‫וכמובן‬ ‫הסרטן‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬‫המהולל‬ "‫"הדוקטור‬‫עם‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬4 ‫השקרים‬ ‫רצף‬...‫מטומטם‬ ‫אינו‬ ‫הציבור‬‫אליכם‬ ‫בניגוד‬".5 6 9.‫נתבע‬2:‫וכתב‬ ‫אחר‬ ‫למגיב‬ ‫שלו‬ ‫האישי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫מחשבון‬ ‫הגיב‬7 8 '"‫עבור‬ ‫הרופא‬ ‫שבועת‬ ‫את‬ ‫שאיבד‬ ‫רופא‬ ‫בעוד‬ ‫מדובר‬ ,'‫החוקרים‬ ‫טובי‬9 ‫שלו‬ ‫הזהב‬ ‫עגל‬."10 11 10.‫ביום‬19/3/18‫שיתפו‬ ,‫בורשטיין‬ ‫נדב‬ ‫עם‬ "‫בלילה‬ ‫"חי‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בתוכנית‬ ‫התראיין‬ ‫שהתובע‬ ‫לאחר‬12 ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫הנתבעים‬:‫וכתבו‬ ‫לכתבה‬ ‫קישור‬ ‫ובו‬ ‫הפוסט‬ ‫את‬ ‫החברה‬13 14 "‫דוקטור‬ ‫ושוב‬‫לוין‬ ‫שקרן‬‫ממשיך‬‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫שלו‬ ‫הלובינג‬ ‫בעבודת‬15 ‫התרופות‬‫לשקר‬ ‫איך‬ ‫כבר‬ ‫נשאר‬ ‫כשלא‬ ,‫הסרטן‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬16 ‫פשוט‬ ,‫בהתגלמותם‬ ‫החיים‬ ‫עלובי‬ ..."‫"גאדג'ט‬ ‫לזה‬ ‫קוראים‬ ‫אז‬17 .‫בדיחה‬‫(נספח‬ "7.)‫התובע‬ ‫לתצהיר‬18 19 11.‫ביום‬4/2/18‫דרישה‬ ‫וכן‬ ,‫הפרסומים‬ ‫של‬ ‫מיידית‬ ‫להסרה‬ ‫בדרישה‬ ‫התראה‬ ‫מכתב‬ ‫הנתבעים‬ ‫קיבלו‬20 .‫לכך‬ ‫נענו‬ ‫לא‬ ‫הנתבעים‬ .‫ולפיצוי‬ ‫להתנצלות‬21 22 12..‫דנן‬ ‫התובענה‬ ‫התובע‬ ‫הגיש‬ ‫שלעיל‬ ‫הפרסומים‬ ‫בעקבות‬23 24 ‫במחלוקת‬ ‫השאלות‬25 26 13.,‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בעמוד‬ ‫הנתבעים‬ ‫שפרסמו‬ ‫שונים‬ ‫בפרסומים‬ ‫כאמור‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬27 .‫נגדו‬ ‫לשון‬ ‫מהווים‬ ‫התובע‬ ‫שלטענת‬ ‫פרסומים‬28 29 14.‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫נוגעת‬ ‫העיקרית‬ ‫המחלוקת‬ .‫הפרסומים‬ ‫פרסום‬ ‫עצם‬ ‫לעניין‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מחלוקת‬ ‫אין‬30 ‫ההגנות‬ ‫לנתבעים‬ ‫עומדות‬ ‫האם‬ ,‫כך‬ ‫שאכן‬ ‫וככל‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כדי‬ ‫עולים‬ ‫האמורים‬ ‫הפרסומים‬31 .‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫וכן‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫בחוק‬ ‫המצויות‬32 33 15.‫קיימ‬ ‫שלא‬ ‫ככל‬‫נתבע‬ ‫לאחריות‬ ‫ביחס‬ ‫מחלוקת‬ ‫קיימת‬ ,‫הגנות‬ ‫ות‬3.‫הפיצויים‬ ‫היקף‬ ‫ולעניין‬34 35
 4. 4. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 4‫מתוך‬18 16..‫כסדרן‬ ‫אלו‬ ‫מחלוקות‬ ‫להלן‬ ‫אבחן‬1 2 ?‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווים‬ ‫הפרסומים‬ ‫האם‬3 4 17.‫מהווים‬ ‫הנתבעים‬ ‫פרסמו‬ ‫שאכן‬ ‫הפרסומים‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫לעניין‬ ‫מחלוקת‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫כאמור‬5 ‫התשכ"ה‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬–1965:‫(להלן‬"‫"החוק‬.)6 7 18.‫הנוגעים‬ ‫בעניינים‬ ‫בעיקר‬ ‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫להקנות‬ ‫שיש‬ ‫יתר‬ ‫במשקל‬ ‫הכירה‬ ‫הפסיקה‬‫לפרסומים‬8 ‫העוסקי‬ ‫בפרסומים‬ ‫או‬ ‫ציבור‬ ‫בענייני‬‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬ ‫לעומת‬ ‫ציבור‬ ‫באישי‬ ‫ם‬‫בע"א‬ ‫(ראו‬751/109 ‫דיין‬ ‫אילנה‬ ‫ד"ר‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬-‫אורבך‬‫מיום‬ ,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬8.2.2012‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .)10 ‫אינו‬,‫יחסי‬ ‫בערך‬ ‫המדובר‬ ‫אלא‬ ‫מוחלט‬ ‫ערך‬,‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬ ‫כדוגמת‬ ,‫נוספים‬ ‫ערכים‬ ‫וקיימים‬11 ‫ע‬ ‫מגבלות‬ ‫הטלת‬ ‫מצדיקה‬ ‫בהם‬ ‫הכרה‬ ‫אשר‬‫זו‬ ‫זכות‬ ‫ל‬.‫לנסיבות‬ ‫בהתאם‬ ‫באיזון‬ ‫וצורך‬12 13 19.‫הביטוי‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫בחינת‬ ‫בעת‬‫נקבע‬ ,‫בחוק‬ ‫בהגדרתו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לכדי‬ ‫עולה‬‫כי‬‫לפרש‬ ‫יש‬ ‫ראשית‬14 ‫את‬ ‫מהם‬ ‫ולשאוב‬ ,‫האובייקטיבי‬ ‫בהקשר‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווים‬ ‫אלו‬ ‫כי‬ ‫לגביהם‬ ‫הנטען‬ ,‫הביטויים‬ ‫את‬15 ‫הסביר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מקובלות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫משמעות‬ .‫מהם‬ ‫העולה‬ ‫המשמעות‬‫תוך‬16 ‫הכולל‬ ‫ההקשר‬ ‫על‬ ‫עמידה‬ ‫ותוך‬ ‫מהקשרו‬ ‫משפט‬ ‫או‬ ‫ביטוי‬ ‫ניתוק‬ ‫ללא‬ ,‫הדברים‬ ‫מכלול‬ ‫בחינת‬17 ‫במ‬:‫(ראו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫להיות‬ ‫הנטענים‬ ‫הדברים‬ ‫נאמרו‬ ‫סגרתו‬‫ע"א‬1104/00‫חסון‬ '‫נ‬ ‫אפל‬‫(פורסם‬18 ‫מיום‬ ,‫במאגרים‬10.1.2002)‫ע"א‬89/04'‫ואח‬ ‫שרנסקי‬ ‫נתן‬ '‫נ‬ ‫נודלמן‬ ‫יולי‬ ‫ד"ר‬,‫במאגרים‬ ‫(פורסם‬19 ‫מיום‬4.8.08.))20 21 20.‫ע‬ "‫הרע‬ ‫"לשון‬ ‫הדברים‬ ‫מהווים‬ ,‫מהביטויים‬ ‫העולה‬ ‫משמעות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫שנית‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫ל‬22 1‫סעיף‬ ‫מבחני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כמשמעותו‬ "‫"פרסום‬ ‫מהווה‬ ‫אמירתם‬ ‫אופן‬ ‫והאם‬ ,‫לחוק‬2‫זה‬ ‫שלב‬ ‫גם‬ .‫לחוק‬23 ‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫או‬ ‫עובדה‬ ‫של‬ ‫כביטוי‬ ,‫למשל‬ ,‫ולסיווגו‬ ‫הביטוי‬ ‫לפרשנות‬ ‫המתייחס‬ ‫רכיב‬ ‫לכלול‬ ‫עשוי‬24 .‫הרלבנטית‬ ‫להגנה‬ ‫התאמתו‬ ‫לשם‬ ,‫דעה‬25 26 :‫הפרט‬ ‫אל‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬27 28 21.‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שלעיל‬ ‫בפרסומים‬ ‫מעיון‬‫יחסו‬ ‫וכן‬ "‫"מושחת‬ , "‫"שקרן‬ ‫של‬ ‫כינויים‬ ‫לתובע‬ ‫ייחסו‬ ‫הנתבעים‬29 ‫השימוש‬ ‫כנגד‬ ‫יוצא‬ ‫התובע‬ ‫לשיטתם‬ .‫זרים‬ ‫ממניעים‬ ‫מעשים‬ ‫וביצוע‬ ‫שוחד‬ ‫לקיחת‬ ‫של‬ ‫מעשים‬ ‫לו‬30 .‫מדעי‬ ‫בסיס‬ ‫כל‬ ‫וללא‬ ‫כסף‬ ‫בצע‬ ‫בשל‬ ‫רק‬ ,‫למסותם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫האלקטרוניות‬ ‫בסיגריות‬31 32
 5. 5. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 5‫מתוך‬18 22.‫כ‬ ‫הנתבעים‬ ‫ע"י‬ ‫שפורסמו‬ ‫הפוסטים‬ ‫קריאת‬‫בין‬ ‫מדעית‬ ‫מחלוקת‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מלמדת‬ ‫אינה‬ ‫מכלול‬1 ‫מעשים‬ ‫ייחוס‬ ‫תוך‬ ‫ומזלזלות‬ ‫פוגעניות‬ ‫במילים‬ ‫מתלהם‬ ‫בשימוש‬ ‫המדובר‬ .‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫אלא‬ ‫הצדדים‬2 .‫בהמשך‬ ‫שיובא‬ ‫כפי‬ ,‫לפני‬ ‫הוכחו‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫אסורים‬3 4 23.‫נותנת‬ ‫אינה‬ ‫שתהיה‬ ‫ככל‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מדעית‬ ‫מחלוקת‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫יש‬ ‫לכך‬ ‫ביחס‬5 ‫ל‬ ‫לגיטימציה‬‫המחזיק‬ ‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫רחבה‬ ‫תפוצה‬ ‫בעל‬ ‫בפוסט‬ "‫ו"מושחת‬ "‫"שקרן‬ ‫כמו‬ ‫מילים‬ ‫בטא‬6 .‫הנושא‬ ‫את‬ ‫חקר‬ ‫תפקידו‬ ‫בתוקף‬ ‫ואף‬ ‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫מדעית‬ ‫בדעה‬7 8 24.‫במשלח‬ ‫לשיטתם‬ ‫הפוגעות‬ ‫עמדות‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫עמדותיו‬ ‫כנגד‬ ‫לצאת‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫שהנתבעים‬ ‫ככל‬9 ‫ה‬ ‫לנתבעים‬ .‫זו‬ ‫ביקורת‬ ‫לבטא‬ ‫דרך‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬ ,‫ידם‬‫העסק‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ ‫רלוונטית‬ ‫טענה‬ ‫כל‬ ‫להעלות‬ ‫זכות‬10 ‫אלו‬ ‫מכפישים‬ ‫בכינויים‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫בהחלט‬ ‫וניתן‬ ‫וראויות‬ ‫כשרות‬ ‫בדרכים‬ ‫שלהם‬11 ‫ואולם‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫דיבתו‬ ‫להוציא‬ ‫מבלי‬ ‫הביקורת‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫יכלו‬ ‫הנתבעים‬ .‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫נכתבו‬ ‫אשר‬12 ‫במ‬ ‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫ופוגעות‬ ‫מכפישות‬ ‫במילים‬ ‫שימוש‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬.‫שותף‬ ‫התובע‬ ‫לה‬ ‫עמדה‬ ‫לתקוף‬ ‫טרה‬13 14 25.‫כפי‬ ‫בתובע‬ ‫והזלזול‬ "‫ו"שקרן‬ "‫"מושחת‬ ‫במילים‬ ‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫השימוש‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬15 ‫מעשים‬ ‫לתובע‬ ‫ייחוס‬ ‫תוך‬ ‫שלעיל‬ ‫מהפרסומים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫כמכלול‬ ‫כולם‬ ‫הפוסטים‬ ‫מקריאת‬ ‫שעולה‬16 ‫התוב‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווים‬ ‫פלילי‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬‫להשפילו‬ ‫לבזותו‬ ,‫ע‬17 ‫תחת‬ ‫חוסים‬ ‫ואינם‬ ‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫העברת‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫מעשים‬ ‫ייחוס‬ .‫במשרתו‬ ‫ולפגוע‬18 .‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫ונשקלת‬ ‫יחסית‬ ‫זכות‬ ‫היא‬ ‫שכאמור‬ ‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫הזכות‬19 20 26.‫אלקטרונית‬ ‫בסיגריה‬ ‫השימוש‬ ‫לעניין‬ ‫רבות‬ ‫ועובדות‬ ‫רבים‬ ‫קישורים‬ ‫כללו‬ ‫הפוסטים‬ ‫כי‬ ‫בעובדה‬ ‫אין‬21 ‫הט‬ ‫תוך‬.‫בלבד‬ ‫ביקורת‬ ‫במסגרת‬ ‫נאמרו‬ ‫המילים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫התובע‬ ‫הכפשת‬ ‫לת‬22 23 27.‫הנתבע‬ ‫טענת‬2‫עשה‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ‫בו‬ ‫חוזר‬ ‫והוא‬ "‫"מושחת‬ ‫המילה‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫הבין‬ ‫לא‬ ‫לפיה‬24 ‫הפרסומים‬ ,‫שכן‬ ,‫לו‬ ‫לעמוד‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫ברשתות‬ ‫בתקשורת‬ ‫נפוץ‬ ‫לשון‬ ‫כמטבע‬ ‫במושג‬ ‫שימוש‬25 ‫לעי‬ ‫כאמור‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫בפן‬ ‫נבחנים‬.‫ל‬26 27 28.‫המדובר‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בגדר‬ ‫הנכנסים‬ ‫ככאלה‬ "‫ו"מושחת‬ "‫"שקרן‬ ‫של‬ ‫בכינוים‬ ‫הכירה‬ ‫הפסיקה‬28 ‫זה‬ ‫בביטוי‬ ‫שימוש‬ ‫העושה‬ ‫כי‬ ‫וברור‬ ‫ניטרלי‬ ‫בביטוי‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬ ,‫שלילית‬ ‫קונוטציה‬ ‫בעלי‬ ‫בביטוים‬29 ‫כרמאי‬ ‫ומציגו‬ ‫לתובע‬ ‫אופי‬ ‫תכונת‬ ‫של‬ ‫ייחוס‬ ‫מבטא‬ ‫השימוש‬ .‫אותו‬ ‫לגנות‬ ‫מתכוון‬ ‫אחרים‬ ‫כלפי‬30 ‫(ראו‬14264-11-14‫גינזבורסקי‬ ‫סער‬ '‫נ‬ ‫כנפו‬ ‫גבריאל‬‫ב‬ ‫(ניתן‬-20/12/16)'‫ת"א(חי‬ ‫וכן‬ )18536-0731 ( ‫דוד‬ ‫שגיב‬ '‫נ‬ ‫פינקוביץ‬ ‫אריה‬‫ביום‬ ‫ניתן‬10/11/10‫ע"א‬ )36859-11-18‫מרדכי‬ '‫נ‬ ‫בוזגלו‬ ‫יעקב‬32 ‫פשכצקי‬‫ביום‬ ‫(ניתן‬13/02/19‫ע"א‬ )11062/07‫דוד‬ ‫לוק‬ '‫נ‬ ‫ציון‬ ‫סולטן‬(25/12/17.)33 34 35
 6. 6. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 6‫מתוך‬18 29.‫הר‬ ‫הפרסום‬ ‫לעצם‬ ‫ביחס‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בעמוד‬ ‫הפרסומים‬ ‫העלאת‬ ‫כי‬ ‫מחלוקת‬ ‫שאין‬ ‫י‬1 ‫סעיף‬ ‫לעניין‬ ‫פרסום‬ ‫מהווה‬2.‫לחוק‬2 3 30.‫האחריות‬ ‫את‬ ‫המטיל‬ ‫באופן‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לכדי‬ ‫עולים‬ ‫הפרסומים‬ ‫כי‬ ‫לפני‬ ‫הוכח‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬4 .‫הנתבעים‬ ‫כתפי‬ ‫על‬5 6 ?‫בחוק‬ ‫ההגנות‬ ‫תחת‬ ‫חוסים‬ ‫הפרסומים‬ ‫האם‬7 8 31.‫בפרסומ‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬ ‫כאמור‬ ‫משקבעתי‬‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫משום‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫ים‬9 ‫הנתבעים‬ ‫אחריותו‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫עשויה‬ ‫מהן‬ ‫מי‬ ‫שתחולת‬ ,‫הפרסום‬ ‫על‬ ‫הנטענות‬ ‫ההגנות‬ ‫תחולת‬ ‫את‬10 .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לפרסום‬11 12 32.'‫ס‬ ‫לפי‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ ‫להם‬ ‫עומדת‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬ ‫כאמור‬14‫להגנה‬ ‫טוענים‬ ‫כן‬ ,‫לחוק‬13 '‫ס‬ ‫לפי‬ ‫וכשר‬ ‫אישי‬ ‫ענין‬ ‫של‬15(3‫התובע‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫של‬ ‫להגנה‬ ‫טוענים‬ ‫ובנוסף‬ ‫לחוק‬ )14 '‫ס‬ ‫לפי‬ ‫ציבורי‬ ‫בתפקיד‬15(4‫שפורסם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לגנות‬ ‫נועד‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫לבסוף‬ .‫לחוק‬ )15 '‫ס‬ ‫לפי‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬15(10.)16 17 33..‫אלה‬ ‫טענות‬ ‫להלן‬ ‫אבחן‬18 19 ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬-‫סעיף‬14‫לחוק‬20 21 34.‫מצטברי‬ ‫יסודות‬ ‫שני‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫בפסיקה‬‫האחד‬ :"‫הפרסום‬ ‫"אמת‬ ‫הגנת‬ ‫את‬ ‫מגבשים‬ ‫ם‬–‫אמיתות‬22 ‫השני‬ .‫הפרסום‬–.‫לפרסום‬ ‫הנלווה‬ ‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬23 24 ‫לבין‬ ‫הפרסום‬ ‫תוכן‬ ‫בין‬ ‫להשוות‬ ‫ויש‬ ‫בעיקרו‬ ‫עובדתי‬ ‫ביסוד‬ ‫המדובר‬ ,‫הפרסום‬ ‫אמיתות‬ ‫לעניין‬25 ‫של‬ ‫והרגיל‬ ‫הטבעי‬ ‫מובנו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תיבחן‬ ‫הפרסום‬ ‫"אמיתות‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫כאשר‬ ‫העובדתית‬ ‫המציאות‬26 ‫רע"א‬ ‫(ראו‬ "‫העניין‬ ‫נסיבות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המסתברת‬ ‫ממשמעותו‬ ‫או‬ ,‫הפוגעני‬ ‫הביטוי‬10520/03‫איתמר‬27 ‫אמנ‬ '‫נ‬ ‫גביר‬ ‫בן‬‫דנקנר‬ ‫ון‬(12.11.06‫להלן‬ ):‫גביר‬ ‫בן‬ ‫"עניין‬.)"28 29 ‫האם‬ ‫כלומר‬ .‫פוגעני‬ ‫פרסום‬ ‫המצדיק‬ ‫ציבורי‬ ‫חברתי‬ ‫אינטרס‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫עניינו‬ ‫השני‬ ‫היסוד‬30 ‫כאשר‬ .‫בזה‬ ‫וכיוצא‬ ‫חיים‬ ‫אורחות‬ ‫לשיפור‬ ,‫דמוקרטי‬ ‫לשיח‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫בפרסום‬ ‫יש‬‫ביחס‬ ‫ההכרעה‬31 ‫נסיבות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫נבחנת‬ ‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬( ‫המקרה‬‫גביר‬ ‫בן‬ ‫ענין‬.)‫שלעיל‬32 33 35..‫מתקיימים‬ ‫שלעיל‬ ‫התנאים‬ ‫שני‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫כאשר‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫להגנת‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬ ,‫בענייננו‬34
 7. 7. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 7‫מתוך‬18 1 36.‫קיבל‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫בידיהם‬ ‫שעלה‬ ‫הרי‬ ,"‫ו"מושחת‬ "‫"שקרן‬ ‫לביטויים‬ ‫ביחס‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫ראשית‬2 ‫הק‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ‫נסיבתי‬ ‫ובאופן‬ ‫התרופות‬ ‫מחברות‬ ‫מימון‬‫תרומות‬ ‫העברת‬ ‫בדבר‬ ‫יים‬3 .‫האלקטרונית‬ ‫בסיגריה‬ ‫לפגוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התרופות‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬4 5 37." ‫בשם‬ ‫עמותה‬ ‫הקים‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬S.M.S‫לעידוד‬ ‫הפועלת‬ ‫עמותה‬ ‫שהינה‬ "‫הפסק‬6 ‫תחרות‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫עמותה‬ .‫גמילה‬ ‫תרופות‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מעשנים‬ ‫בקרב‬ ‫עישון‬ ‫הפסקת‬7 ‫הא‬ ‫הסיגריות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫עסקית‬‫תרופות‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬ ‫נעשה‬ ‫לעמותה‬ ‫המימון‬ ,‫לטענתם‬ .‫לקטרוניות‬8 ‫תרופת‬ ‫כדוגמת‬ ‫עישון‬ ‫למניעת‬ ‫בתרופות‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫התובע‬ ‫ולכן‬ ‫גמילה‬ ‫תרופות‬ ‫המייצרות‬9 ."‫"צימפינקס‬10 11 38.‫משום‬ ‫האלקטרוניות‬ ‫הסיגריות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫תחרות‬ ‫יש‬ ‫התרופות‬ ‫לחברות‬ ,‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬12 ‫המע‬ ‫קהילת‬ ‫על‬ ‫עסקית‬ ‫תחרות‬ ‫שקיימת‬‫שמהווה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫בסיגריה‬ ‫השימוש‬ ‫בין‬ ‫שנים‬13 ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫האלטרניטיבה‬ ‫לבין‬ , ‫מעישון‬ ‫לגמילה‬ ‫ומסייעת‬ ‫עישון‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫בריאה‬ ‫אלטרנטיבה‬14 .‫מעישון‬ ‫לגמילה‬ ‫גמילה‬ ‫בתרופות‬15 16 39.‫הסיגריה‬ ‫לסוגיית‬ ‫ביחס‬ ,‫התובע‬ ‫לבין‬ ‫התרופות‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫זה‬ ‫קשר‬ ,‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬17 ‫לא‬ ‫בהקשר‬ ‫ספק‬ ‫מעלה‬ ,‫האלקטרונית‬‫לפיכך‬ .‫האלקטרוניות‬ ‫הסיגריות‬ ‫חברות‬ ‫כנגד‬ ‫דבריו‬ ‫מינות‬18 ‫כך‬ .‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ ‫לכדי‬ ‫ועולים‬ ‫בסיס‬ ‫חסרי‬ ‫אינם‬ ‫לתובע‬ ‫שחיתות‬ ‫ומעשי‬ ‫שקרים‬ ‫ייחוס‬19 ‫משום‬ ‫זאת‬ ‫שקרית‬ ‫עמדה‬ ‫הינה‬ ‫לבריאות‬ ‫מזיקה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫סיגריה‬ ‫לפיה‬ ‫התובע‬ ‫עמדת‬ ,‫לטענתם‬20 ‫לבר‬ ‫מזיקה‬ ‫אינה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫סיגריה‬ ,‫המדעית‬ ‫שלעמדתם‬.‫יאות‬21 22 40.‫מתיק‬ ‫העולות‬ ‫מהנסיבות‬ ‫זאת‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬ ‫כספים‬ ‫קבלת‬ ‫להוכיח‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬23 ‫בריאותית‬ ‫בסוגיה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫העמדות‬ ‫מעצם‬ ‫ציבורי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ,‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬ ‫כן‬ .‫זה‬24 .‫ציבורי‬ ‫ענין‬ ‫מהווה‬ ‫כי‬ ‫שהוכרה‬25 26 41.‫הוא‬ ‫לטענתו‬ .‫שקריות‬ ‫הנתבעים‬ ‫טענות‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫התובע‬‫איגוד‬ ‫כמזכיר‬ ‫בהתנדבות‬ ‫עובד‬27 ‫סיגריות‬ ‫לגבי‬ ‫העמדה‬ ‫מהבעת‬ ‫אישי‬ ‫רווח‬ ‫כלל‬ ‫מקבל‬ ‫ואינו‬ ‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ‫הבריאות‬ ‫רופאי‬28 ‫תרופות‬ ‫מחברות‬ ‫רבות‬ ‫וחסויות‬ ‫מימון‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫לאמור‬ ‫בניגוד‬ ,‫לטענתו‬ .‫אלקטרוניות‬29 .‫העישון‬ ‫מניעת‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫אותו‬ ‫המעניין‬ ‫היחיד‬ ‫והאינטרס‬ ‫שונות‬30 31 32 42.‫ב‬ ‫כאמור‬‫התובע‬ ‫כונה‬ ‫אשר‬ ‫הביטויים‬ ‫בין‬ ‫הלימה‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫טענת‬ ‫בחינת‬33 ‫בתובע‬ ‫דבק‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ .‫שהוצגו‬ ‫מהראיות‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ‫המציאות‬ ‫לבין‬34 .‫אמת‬ ‫דובר‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ‫ושחיתות‬ ‫שוחד‬ ‫מעשי‬35
 8. 8. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 8‫מתוך‬18 1 43.‫כשהם‬ ‫לפתחם‬ ‫העומד‬ ‫בקושי‬ ‫להיווכח‬ ‫כדי‬ ‫הנתבעים‬ ‫ע"י‬ ‫שהוצגו‬ ‫הראיות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫די‬ ‫כי‬ ‫אציין‬2 .‫טענותיהם‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫מבקשים‬3 4 44..‫התובע‬ ‫מצד‬ ‫שחיתות‬ ‫מעשה‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ,‫ראשית‬5 6 45.‫מתאריך‬ ‫ובאלכוהול‬ ‫בסמים‬ ‫למאבק‬ ‫הועדה‬ ‫פרוטוקול‬ ‫את‬ ‫הגנתם‬ ‫לכתב‬ ‫צירפו‬ ‫הנתבעים‬26.6.177 ‫בו‬ ‫אשר‬‫כי‬ ‫טען‬ ‫המשתתפים‬ ‫אחד‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫ממנו‬ .‫התובע‬ ‫השתתף‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬8 ‫אינו‬ ‫הניקוטין‬ ‫וכי‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫מטעים‬ ‫הציבור‬ ‫הבריאות‬ ‫רופאי‬ ‫ואיגוד‬ ‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫האגודה‬9 ‫האגודה‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫כן‬ .‫הזפת‬ ‫ללא‬ ‫בניקוטין‬ ‫שימוש‬ ,‫אלטרנטיבה‬ ‫לכך‬ ‫ויש‬ ‫הזפת‬ ‫אלא‬ ‫בבריאות‬ ‫פוגע‬10 ‫ואיגו‬ ‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬‫ענקי‬ ,‫התרופות‬ ‫מתעשיית‬ ‫כסף‬ ‫ומקבלים‬ ‫קשורים‬ ‫הבריאות‬ ‫רופאי‬ ‫ד‬11 ‫חברת‬ ‫בחסות‬ ‫הינו‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫רופאי‬ ‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫הכנס‬ ‫כי‬ ‫מפרסמים‬ ‫הם‬ ‫וכי‬ ‫הגמילה‬ ‫תרופות‬12 ‫"גלסקו‬ ‫התרופות‬-'‫סמית‬-‫לשימוש‬ ‫ביחס‬ ‫שגויים‬ ‫נתונים‬ ‫מעלה‬ ‫האיגוד‬ ‫כי‬ ‫שם‬ ‫נאמר‬ ‫עוד‬ ."‫קליין‬13 .‫האלקטרוניות‬ ‫בסיגריות‬14 15 ‫שנכח‬ ‫התובע‬.‫בשקרים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫בתגובה‬ ‫הכחיש‬ ‫מעמד‬ ‫באותו‬ ‫כאמור‬16 17 46.‫המדובר‬ .‫הדברים‬ ‫של‬ ‫תכנם‬ ‫אמיתות‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫בוועדה‬ ‫שנאמרו‬ ‫בדברים‬ ‫אין‬ ,‫ראשית‬18 .‫תוכנו‬ ‫לאמיתות‬ ‫ראיה‬ ‫מהווה‬ ‫שאינו‬ ‫במסמך‬19 20 ‫תרופ‬ ‫מחברות‬ ‫כספים‬ ‫מקבל‬ ‫התובע‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫אין‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬‫על‬ ‫ות‬21 ‫ממליץ‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ,‫לפני‬ ‫הוכח‬ ‫ולא‬ , ‫נניח‬ ‫אם‬ ‫אף‬ .‫הציבור‬ ‫כלפי‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫בעמדה‬ ‫לצאת‬ ‫מנת‬22 .‫למושחת‬ ‫אותו‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ‫מחקריו‬ ‫את‬ ‫שמממנות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫גמילה‬ ‫בתרופות‬ ‫שימוש‬ ‫על‬23 24 47.‫כאשר‬ ‫מעישון‬ ‫גמילה‬ ‫בנושא‬ ‫התובע‬ ‫ע"י‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫שנערך‬ ‫עיון‬ ‫ליום‬ ‫הזמנה‬ ‫הנתבעים‬ ‫צירפו‬ ‫עוד‬25 ‫צו‬" ‫התרופות‬ ‫חברות‬ ‫הן‬ ‫החסות‬ ‫נותנות‬ ‫כי‬ ‫שם‬ ‫ין‬Pfizer" ‫וחברת‬ "‫ניקוטינל‬‫(נספח‬ ."2‫לכתב‬26 .)‫ההגנה‬27 ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫הנתבעים‬ ‫מטעם‬ ‫שהוגשו‬ ‫התצהירים‬ ‫במסגרת‬ ‫צורף‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שמסמך‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫אולם‬28 .‫הנתבעים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬29 30 48.‫נאו‬ ‫גילוי‬ ‫ונתן‬ ‫לעישון‬ ‫ביחס‬ ‫שפרסם‬ ‫מחקרו‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫נחקר‬ ,‫לפני‬ ‫בדיון‬‫לו‬ ‫שניתנו‬ ‫חסויות‬ ‫על‬ ‫ת‬31 ‫אודות‬ ‫התובע‬ ‫נחקר‬ ‫כן‬ .‫צימפיקס‬ ‫בשם‬ ‫מעישון‬ ‫לגמילה‬ ‫לתרופה‬ ‫פייזר‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫במסגרת‬32 ‫היו‬ ‫שנתן‬ ‫ההרצאות‬ ‫של‬ ‫רובם‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫התובע‬ .‫חסות‬ ‫בהם‬ ‫ניתנה‬ ‫אשר‬ ‫שהשתתף‬ ‫הכנסים‬33 ‫ב‬ ‫נתן‬ ‫כי‬ ‫וצין‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫בהתנדבות‬-2017'‫עמ‬ ‫(ראו‬ ‫פיזר‬ ‫לחברת‬ ‫בתשלום‬ ‫הרצאות‬1934 ‫לפר‬.)‫וטוקול‬35
 9. 9. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 9‫מתוך‬18 1 49.‫בישראל‬ ‫הבריאות‬ ‫לקידום‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫ללא‬ ‫בהתנדבות‬ ‫פועל‬ ‫שהקים‬ ‫המיזם‬ ‫כי‬ ‫התובע‬ ‫העיד‬ ‫כן‬2 '‫(עמ‬19‫שורה‬ ,30.‫בסרטן‬ ‫למלחמה‬ ‫והאגודה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫בית‬ ‫בשיתוף‬ ‫והוקם‬ )3 ‫בתרופות‬ ‫השימוש‬ ‫לגבי‬ ‫כשנשאל‬ .‫העישון‬ ‫במניעת‬ ‫מתמקדת‬ ‫שלו‬ ‫הפעילות‬ ‫כי‬ ‫הסביר‬ ‫התובע‬4 ‫צימפי‬ ‫כדוגמת‬‫להשתמש‬ ‫שעדיף‬ ‫היא‬ ‫עמדתו‬ ‫ככלל‬ ‫כי‬ ‫ענה‬ ‫שלה‬ ‫הלוואי‬ ‫לתופעות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫נקס‬5 '‫(עמ‬ ‫שאפשר‬ ‫ככל‬ ‫אותה‬ ‫צמצם‬ ‫ויש‬ ‫רעה‬ ‫היא‬ ,‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫בתרופות‬20'‫עמ‬ ,‫סיפא‬21.)‫סיפא‬6 7 50.‫חברת‬ ‫כי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נטען‬ ‫בהם‬ ‫מהעולם‬ ‫כתבות‬ ‫לתובע‬ ‫הנתבעים‬ ‫ב"כ‬ ‫הציג‬ ‫החקירה‬ ‫בהמשך‬8 ‫תרומות‬ ‫נתנה‬ ‫פייזר‬ ‫הגדולה‬ ‫התרופות‬‫נותנות‬ ‫תרופות‬ ‫חברות‬ ‫וכי‬ ‫אידוי‬ ‫נגד‬ ‫בקמפיינים‬ ‫לתמיכה‬9 '‫עמ‬ ‫(ראו‬ ‫שגוי‬ ‫מידע‬ ‫להפיץ‬ ‫כדי‬ ‫מימון‬20‫קיבל‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫הנתבע‬ ‫ב"כ‬ ‫ביקש‬ ‫אלו‬ ‫מכתבות‬ .)10 ‫צורפו‬ ‫לא‬ ‫הכתבות‬ ‫ראשית‬ .‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מקבלת‬ ‫אינני‬ .‫מושחת‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ‫התרופות‬ ‫מחברות‬ ‫מימון‬11 ‫להכשירם‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫הנתבעים‬ ‫לתצהירי‬‫ראייתי‬ ‫משקל‬ ‫כל‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שנית‬ .‫כראיה‬12 ‫אלו‬ ‫כתבות‬ ‫לקבל‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫שלישית‬ .‫תוכנה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫ואין‬ ‫שפורסמה‬ ‫לכתבה‬13 .‫התובע‬ ‫שביצע‬ ‫אסורים‬ ‫מעשים‬ ‫על‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫שאין‬ ‫הרי‬ ‫כראיה‬14 15 51.‫האלקטר‬ ‫הסיגריה‬ ‫כי‬ ‫לכך‬ ‫ראיות‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫במאמרו‬ ‫למצוא‬ ‫הנתבעים‬ ‫ב"כ‬ ‫ניסה‬ ‫בחקירתו‬‫ונית‬16 ‫בכך‬ ‫אין‬ ,‫ואולם‬ .‫הדיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫לעמדתו‬ ‫בניגוד‬ ,‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מזיקה‬ ‫אינה‬17 ‫שבמאמר‬ ‫בעוד‬ ,‫בטלוויזיה‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫לומר‬ ‫קצוב‬ ‫זמן‬ ‫ניתן‬ ‫לתובע‬ .‫שקרן‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬18 .‫במדויק‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫מדעי‬19 20 52.‫מדעי‬ ‫למאמר‬ ‫ביחס‬ ‫בחקירתו‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫חקר‬ ‫הנתבעים‬ ‫ב"כ‬‫בבריטניה‬ ‫המלכותי‬ '‫הקולג‬ ‫מטעם‬21 ‫משנת‬ ‫המאמר‬ ‫כי‬ ‫וענה‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫אודות‬ ‫נשאל‬ ‫והתובע‬2016‫בכל‬ .‫ומתעדכן‬ ‫הולך‬ ‫המדעי‬ ‫והידע‬22 ‫השימוש‬ ‫לעניין‬ ‫מדעית‬ ‫עמדה‬ ‫יציג‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫מאמר‬ ‫כי‬ ‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫דנן‬ ‫בתיק‬ ‫מקרה‬23 .‫אלקטרוניות‬ ‫בסיגריות‬24 25 53.‫במסגרת‬ ‫המתאים‬ ‫הפורום‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ,‫יודגש‬‫הסיגריות‬ ‫באם‬ ‫לקבוע‬ ‫זה‬ ‫דיון‬26 ‫כאמור‬ ‫הצדדים‬ ‫ובין‬ ‫שבמומחיות‬ ‫בעניין‬ ‫המדובר‬ .‫לאו‬ ‫אם‬ ‫לבריאות‬ ‫מזיקות‬ ‫האלקטרוניות‬27 ‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫שהופנו‬ ‫למילים‬ ‫ביחס‬ ‫הינה‬ ‫המחלוקת‬ ‫סלע‬ .‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫עובדתית‬ ‫מחלוקת‬ ‫קיימת‬28 .‫בפרסומים‬29 30 54.‫ד‬ ‫אומר‬ ‫התובע‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫עליהם‬ ‫שקרן‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫הנתבעים‬ ‫בכינוי‬‫הוכחו‬ ‫לא‬ .‫שקריים‬ ‫ברים‬31 ‫בחסות‬ ‫נערכים‬ ‫אשר‬ ‫עישון‬ ‫בנושא‬ ‫בכנסים‬ ‫משתתף‬ ‫שהתובע‬ ‫העובדה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אלו‬ ‫טענות‬ ‫לפני‬32 ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ‫ובוודאי‬ ‫התרופות‬ ‫מחברות‬ ‫שוחד‬ ‫מקבל‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫מוכיחה‬ ‫אינה‬ ‫תרופות‬ ‫חברות‬33 .‫כלשהי‬ ‫שחיתות‬ ‫להוכיח‬34 35
 10. 10. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 10‫מתוך‬18 55.‫א‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬‫ביחס‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫הגנת‬ ‫ת‬1 .‫זו‬ ‫טענה‬ ‫נדחית‬ ‫ומשכך‬ ‫לפרסומים‬2 3 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנות‬15‫לחוק‬4 5 56.‫האחד‬ :‫הלב‬ ‫תום‬ ‫להגנת‬ ‫יסודות‬ ‫שני‬-‫השני‬ ,‫לב‬ ‫בתום‬ ‫פרסום‬–‫דעה‬ ‫בהבעת‬ ‫עוסק‬ ‫הפרסום‬ ‫תוכן‬6 ‫או‬ ,‫עברו‬ ,‫אופיו‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫ציבורי‬ ‫לעניין‬ ‫בקשר‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫בתפקיד‬ ‫הנפגע‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬7 ‫שהעלו‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫לעניין‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫להלן‬ ‫אבחן‬ .‫התנהגות‬ ‫באותה‬ ‫שנתגלו‬ ‫במידה‬ ‫דעותיו‬8 .‫בטענותיהם‬ ‫הנתבעים‬9 10 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫וכשר‬ ‫אישי‬ ‫ענין‬ ‫הגנת‬15(3‫לחוק‬ )11 12 57.‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הגנה‬ ‫טענת‬ ‫הוכחת‬ ‫לצורך‬15(3‫להוכיח‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫וכשר‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שעניינה‬ )13 ‫מד‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ‫ראשית‬ .‫תנאים‬ ‫ארבעה‬‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫עליו‬ ‫שההגנה‬ ‫כשר‬ ‫אישי‬ ‫בעניין‬ ‫ובר‬,14 ‫לאנשים‬ ‫רק‬ ‫הופנה‬ ‫שהפרסום‬ ‫שלישית‬ ;‫עניין‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫נועד‬ ‫שבמחלוקת‬ ‫הפרסום‬ ‫שתוכן‬ ,‫שנית‬15 ‫(ראו‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫נעשה‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫ורביעית‬ ‫הסעיף‬ ‫מהוראות‬ ‫מתחייבת‬ ‫שזהותם‬ ‫מסוימים‬‫לשון‬ ‫דיני‬16 ‫הרע‬‫עמוד‬ ,‫שנהר‬ ‫אורי‬ ,294.)17 18 58.‫הגנה‬ ‫לעניין‬‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫טוענים‬ ‫זו‬‫במדיה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫עמדותיו‬ ‫וכי‬ ‫פרנסתם‬ ‫מקור‬ ‫היא‬ ‫החברה‬19 ‫כלפי‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫פרסומיו‬ ‫ולהוקיע‬ ‫לדחות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫היו‬ ‫הנתבעים‬ ‫מעשי‬ ,‫לטענתם‬ .‫בהם‬ ‫פוגעת‬20 ‫ידם‬ ‫משלח‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫נואש‬ ‫ניסיון‬ ‫אלא‬ ‫אינם‬ ‫פעולותיהם‬ ‫וכל‬ .‫החברה‬ ‫ומוכרת‬ ‫משווקת‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬21 ‫וכש‬ ‫אישי‬ ‫אינטרס‬ ‫המהווה‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הדברים‬ ‫כנגד‬ ‫ברשת‬ ‫מחאה‬ ‫מקמפיין‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫הפרסומים‬ .‫ר‬22 ‫כי‬ ‫המלמד‬ ‫דבר‬ ‫האלקטרוניות‬ ‫הסיגריות‬ ‫מיסוי‬ ‫כנגד‬ ‫לבג"ץ‬ ‫העתירה‬ ‫במסגרת‬ ‫מאבק‬ ‫ניהלו‬ ‫הם‬23 .‫ידם‬ ‫במשלח‬ ‫פגיעה‬ ‫ולמנוע‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫כדי‬ ‫שביכולתם‬ ‫ככל‬ ‫עושים‬ ‫הם‬24 25 59..‫זו‬ ‫הגנה‬ ‫לנתבעים‬ ‫עומדת‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫איני‬26 27 60.‫מחלוק‬ ‫אין‬‫התובע‬ ‫כינוי‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫זו‬ ‫בהגנה‬ ‫אין‬ ‫ואולם‬ ,‫פרנסתם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫הזכות‬ ‫לנתבעים‬ ‫כי‬ ‫ת‬28 ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫רשאים‬ ‫הנתבעים‬ .‫זרים‬ ‫מניעים‬ ‫לו‬ ‫יחוס‬ ‫תוך‬ ‫מוצק‬ ‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫ומושחת‬ ‫שקרן‬29 )‫מושחת‬ ,‫(שקרן‬ ‫אלה‬ ‫בכינויים‬ ‫בשימוש‬ ‫אין‬ ‫אולם‬ ‫ידם‬ ‫משלח‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫בידיהם‬ ‫שיש‬ ‫המדעי‬30 ‫ע‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬‫כלל‬ ‫כלפי‬ ‫והופנה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫פורסם‬ ‫הפרסום‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ .‫ניין‬31 .‫הציבור‬.‫החברה‬ ‫לקוחות‬ ‫בקבוצת‬ ‫התפרסמו‬ ‫הפרסומים‬ ‫לפיהם‬ ‫הנתבעים‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬32 ‫יכול‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫שנכנס‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫וכי‬ ‫כולו‬ ‫הציבור‬ ‫כלפי‬ ‫שהוצג‬ ‫בפרסום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לפני‬ ‫הוכח‬33
 11. 11. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 11‫מתוך‬18 ‫ב‬ .‫הפרסומים‬ ‫בתוכן‬ ‫לצפות‬ ‫היה‬‫אלו‬ ‫פוגעניים‬ ‫בכינויים‬ ‫מכוון‬ ‫שימוש‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫אלו‬ ‫נסיבות‬1 .‫לב‬ ‫בתום‬ ‫נעשה‬ ‫אינו‬.‫נידחת‬ ‫הטענה‬ ‫לפיכך‬2 3 '‫ס‬ ‫לפי‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬15(4)4 5 61.‫המשקל‬ ‫נוכח‬ ‫לביקורת‬ ‫נתונים‬ ‫ומעשיו‬ ‫ציבורית‬ ‫דמות‬ ‫הינו‬ ‫שהתובע‬ ‫מאחר‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬6 ‫כן‬ .‫הביטוי‬ ‫לחופש‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫אלו‬ ‫שבנסיבות‬ ‫אזי‬ ,‫לדברי‬ ‫לייחס‬ ‫שעלולים‬7 .‫במחקרים‬ ‫מגובים‬ ‫אינם‬ ‫דבריו‬ ‫לטענתם‬8 9 62.‫סעיף‬ .‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מקבלת‬ ‫איני‬15(4‫לה‬ ‫ולאפשר‬ ‫הגנה‬ ‫לתת‬ ‫נועד‬ )‫אנשי‬ ‫של‬ ‫התנהגותם‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫ביע‬10 ‫ציבור‬‫מפני‬ ‫והתראה‬ ,‫ציבורית‬ ‫ביקורת‬ ,‫במחלוקת‬ ‫שנויים‬ ‫בעניינים‬ ‫ציבורי‬ ‫שיח‬ ‫המאפשר‬ ‫דבר‬11 ‫נוסחו‬ ‫הפוגעניים‬ ‫הפרסומים‬ ,‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫ואולם‬ .‫שאלה‬ ‫סימני‬ ‫מעלה‬ ‫פניה‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ‫התנהלות‬12 ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫שהתובע‬ ‫העובדה‬ .‫דעה‬ ‫כהבעת‬ ‫ולא‬ ‫כעובדה‬‫לפרסום‬ ‫לגיטימציה‬13 .‫אלו‬ ‫פרסומים‬14 15 63.‫בעניין‬ ‫שנקבעו‬ ‫הדברים‬ ‫יפים‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬‫דנקנר‬:16 17 ‫ראש‬ ‫להקל‬ ‫אין‬ ,‫והחופשי‬ ‫הפתוח‬ ‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫"בצד‬18 .‫ולפרט‬ ‫לכלל‬ ‫בהתייחסו‬ ‫הציבורי‬ ‫הביטוי‬ ‫של‬ ‫רמתו‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫בחשיבות‬19 ‫בין‬ ‫להשתנות‬ ‫העשוי‬ ‫לטעם‬ ‫ענין‬ ‫שהוא‬ ‫אפשר‬ ‫ביטוי‬ ‫סגנון‬ ‫של‬ ‫שאלה‬‫אדם‬20 ,‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫או‬ ‫הזולת‬ ‫של‬ ‫בכבודו‬ ‫הפוגע‬ ‫בביטוי‬ ‫שמדובר‬ ‫מקום‬ ‫אך‬ ,‫לרעהו‬21 ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ,‫הנפגע‬ ‫הציבור‬ ‫לאיש‬ ‫אשר‬ ...‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫גם‬ ‫בו‬ ‫להיזהר‬ ‫יש‬22 ‫של‬ ‫בגידרו‬ ‫נאמרת‬ ‫פוגענית‬ ‫אמירה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ .‫הפקר‬ ‫אינם‬ ‫וכבודו‬ ‫שמו‬ ‫כי‬23 ‫פירושה‬ ‫אין‬ ‫ציבור‬ ‫בענייני‬ ‫המעורבים‬ ‫אנשים‬ ‫וכלפי‬ ‫ציבורי‬ ‫שיח‬‫היתר‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬24 ‫בהיותו‬ ‫גם‬ ‫הזולת‬ ‫של‬ ‫והשפלה‬ ‫ניאוץ‬ ,‫לביזוי‬ ,‫משתלחת‬ ‫ללשון‬ ‫מוגבל‬ ‫בלתי‬25 ."‫ציבור‬ ‫איש‬26 27 28 29 64.‫במסגרת‬ ‫הנעשה‬ ,‫בפרט‬ ‫הפוגע‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫הסבירות‬ ‫מתחם‬ ‫בקביעת‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫שלעיל‬ ‫עניין‬ ‫באותו‬ ‫כן‬30 ‫לעקרון‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫החוקתיים‬ ‫ההגבלה‬ ‫פיסקת‬ ‫למבחני‬ ‫הקרנה‬ ‫ישנה‬ ,‫הציבורי‬ ‫בתחום‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬31 ‫לבין‬ ‫הפוגע‬ ‫הפרסום‬ ‫בין‬ ‫רציונאלי‬ ‫קשר‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫האחרון‬ ‫בהקשר‬ ‫כאשר‬ .‫המידתיות‬32 ‫והיחס‬ ‫הפרסום‬ ‫מטיב‬ ‫לשנות‬ ‫מבלי‬ ,‫פחותה‬ ‫פגיעה‬ ‫אפשרות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ,‫הנטען‬ ‫הציבורי‬ ‫העניין‬33
 12. 12. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 12‫מתוך‬18 ‫עוצמת‬ ‫לבין‬ ,‫הנטען‬ ‫הציבורי‬ ‫העניין‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫עוצמת‬ ‫נוכח‬ ,‫שבפרסום‬ ‫התועלת‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬1 ‫בשם‬ ‫הפגיעה‬-.‫הטוב‬2 3 65.‫קשר‬ ‫לפני‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫לנתבעים‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬ ‫אף‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫אני‬ ‫בענייננו‬4 ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫ובשים‬ ‫כלשהו‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ‫לעניין‬ "‫ו"מושחת‬ "‫"שקרן‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫התובע‬ ‫כינוי‬ ‫בין‬ ‫רציונאלי‬5 ‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הדרכים‬ ‫שישנן‬ ‫הרי‬ ,‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫טענות‬ ‫שלנתבעים‬ ‫שככל‬‫ביטויים‬6 .‫תפוצתם‬ ‫והיקף‬ ‫המתמשך‬ ‫פרסומם‬ ,‫הפוגעניים‬ ‫הביטויים‬ ‫לעצמת‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫וכן‬ ‫אלו‬ ‫שלעיל‬7 8 66.‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ,‫זה‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫השלילי‬ ‫בפן‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫העדר‬ ‫חזקת‬ ‫בנתבעים‬ ‫מתקיימת‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬9 16()‫(ב‬3‫בסעיף‬ ‫כמובנה‬ ,‫החיובי‬ ‫בהיבטה‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫חזקת‬ ‫בהם‬ ‫מתקיימת‬ ‫לא‬ ,‫מנגד‬ .‫לחוק‬ )16)‫(א‬10 ‫הנ‬ .‫לחוק‬‫בדבר‬ ‫חיובית‬ ‫חזקה‬ ‫העמידו‬ ‫ולא‬ ,‫נגדם‬ ‫שקמה‬ ‫השלילית‬ ‫החזקה‬ ‫את‬ ‫הפריכו‬ ‫לא‬ ‫תבעים‬11 ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫בצל‬ ‫חוסות‬ ‫אינן‬ ‫הפוגעניות‬ ‫אמירותיהם‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫מכך‬ ‫המתבקשת‬ ‫המסקנה‬ .‫לבם‬ ‫תום‬12 .‫בחוק‬ ‫הקבועה‬ ‫הלב‬13 14 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫קודם‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫על‬ ‫הגנה‬15(10)15 16 67.‫כנגד‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫אמר‬ ‫שהתובע‬ ‫לאחר‬ ‫פורסמו‬ ‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫הנתבעים‬ ‫פרסומים‬ ‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬17 ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הנתבעים‬15(10.‫לחוק‬ )18 19 68.‫יצא‬ ‫התובע‬ ,‫מרציאנו‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫לתכנית‬ ‫ביחס‬ ‫שהוגש‬ ‫מהסרטון‬ ‫כעולה‬ .‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מקבלת‬ ‫איני‬20 ‫וה‬ ‫אלקטרוניות‬ ‫בסיגריות‬ ‫השימוש‬ ‫כנגד‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫פרסומיו‬ ‫במסגרת‬.‫נזקיהם‬ ‫את‬ ‫בהיר‬21 ‫במהלך‬ ‫לפיה‬ ‫הנתבעים‬ ‫טענת‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לכדי‬ ‫עולה‬ ‫היא‬ ‫ואין‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫המדעית‬ ‫עמדתו‬ ‫זוהי‬22 ‫ערך‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ .‫התובע‬ ‫מצד‬ ‫אחריות‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫שלהם‬ ‫מוצרים‬ ‫הוצגו‬ ‫הכתבות‬23 ‫מ‬ .‫זו‬ ‫טענה‬ ‫אף‬ ‫לדחות‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬ ‫אלו‬ ‫ובנסיבות‬ ‫בדבריו‬ ‫נזכרת‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫הכתבה‬ ‫את‬‫עבר‬24 ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫ואזי‬ ‫הנתבעים‬ ‫כנגד‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫מדעית‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫כי‬ ‫ייאמר‬ ‫לכך‬25 .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫של‬ ‫בהכחשה‬26 27 69.‫לפרסומים‬ ‫ביחס‬ ‫בחוק‬ ‫הגנות‬ ‫של‬ ‫קיומן‬ ‫להוכיח‬ ‫הנתבעים‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬28 ‫המ‬ ‫באופן‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כאמור‬ ‫מהווים‬ ‫אלו‬ ‫פרסומים‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫אני‬ ‫לפיכך‬ ‫האמורים‬‫את‬ ‫טיל‬29 .‫הנתבעים‬ ‫כתפי‬ ‫על‬ ‫האחריות‬30 31 ‫האחריות‬ ‫שאלת‬‫נ‬ ‫של‬‫תבע‬332 33 70.‫כלפי‬ ‫אישית‬ ‫ואחריות‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫לפרסומים‬ ‫האחריות‬ ‫הטלת‬ ‫לעניין‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מחלוקת‬ ‫אין‬34 ‫נתבע‬2.‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫ויזם‬ ‫פרסם‬ ‫כי‬ ‫והעיד‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫כמנהל‬ ‫המשמש‬35
 13. 13. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 13‫מתוך‬18 1 71.‫ביחס‬ ‫ועובדתית‬ ‫משפטית‬ ‫מחלוקת‬ ‫קיימת‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ,‫ואולם‬‫נתבע‬ ‫של‬ ‫האחריות‬ ‫לשאלת‬32 .‫הפרסומים‬ ‫לפרסום‬3 4 72.‫נתבע‬ ‫את‬ ‫אף‬ ‫לחייב‬ ‫יש‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬3‫הבעלים‬ ‫היותו‬ ‫בתוקף‬ ‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬ ‫במסגרת‬5 ‫נתבע‬ ,‫לטענתו‬ .‫החברה‬ ‫מנהל‬ ‫והיותו‬ ‫בחברה‬ ‫המניות‬ ‫מחצית‬ ‫של‬3,‫שפורסמו‬ ‫הפרסומים‬ ‫על‬ ‫ידע‬6 ‫הפרסו‬ ‫מנע‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ‫התביעה‬ ‫וכתב‬ ‫ההתראה‬ ‫מכתב‬ ‫את‬ ‫קיבל‬.‫ם‬7 8 73.‫לנתבע‬ ‫שיש‬ ‫מרגע‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ ‫עוד‬3‫הפרסום‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫ידע‬ ‫והוא‬ ‫הפרסום‬ ‫אמצעי‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫יכולת‬9 ‫לסעיפים‬ ‫בהתאם‬ ‫לו‬ ‫קמה‬ ,‫החברה‬ ‫והתנהלות‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫והן‬11-12‫אישית‬ ‫אחריות‬ ,‫לחוק‬10 ‫על‬ ‫טיעוניו‬ ‫את‬ ‫מבסס‬ ‫התובע‬ .‫אישית‬ ‫באחריות‬ ‫אלא‬ ‫מסך‬ ‫בהרמת‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫כן‬ .‫בנזיקין‬11 ‫הה‬‫ב‬ ‫שנקבעה‬ ‫לכה‬-‫ע"א‬‫בע"מ‬ ‫סוקיוריטי‬ ‫טל‬ '‫נ‬ ‫אור‬ ‫צוק‬( ‫מח‬ ‫פ"ד‬5)661" :‫(להלן‬‫אור‬ ‫צוק‬ ‫עניין‬)"12 13 74.‫נתבע‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫טענו‬ ‫מנגד‬3‫בחברה‬ ‫פעיל‬ ‫כמנהל‬ ‫משמש‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫לא‬ ‫וכי‬ ‫דבר‬ ‫פרסם‬ ‫לא‬ ‫בפועל‬14 ‫נתבע‬ ‫לפיה‬ ‫תביעתו‬ ‫להוכיח‬ ‫התובע‬ ‫שעל‬ ‫הוא‬ ‫הכלל‬ ,‫לטענתם‬ .‫אחר‬ ‫בעסק‬ ‫מחזיק‬ ‫אלא‬3‫את‬ ‫פרסם‬15 ‫בין‬ ‫מסך‬ ‫הרמת‬ ‫לבצע‬ ‫הרצון‬ ,‫לטענתם‬ ‫עוד‬ .‫זאת‬ ‫להוכיח‬ ‫התובע‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫לא‬ ‫ואולם‬ ‫הפרסומים‬16 ‫נתבע‬ ‫למעשי‬ ‫החברה‬ ‫פעולת‬3‫בנסיבות‬ .‫כאלה‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ‫ואולם‬ ‫טובות‬ ‫ראיות‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריך‬17 ‫תביעה‬ ‫כנגד‬ ‫התביעה‬ ‫לדחיית‬ ‫הנתבעים‬ ‫עותרים‬ ‫אלו‬3.‫בהוצאות‬ ‫חיוב‬ ‫תוך‬18 19 75..‫אלו‬ ‫טענות‬ ‫להלן‬ ‫אבחן‬20 21 76.‫עת‬ ‫כבר‬‫אני‬ ‫והפסיקה‬ ‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫ובחנתי‬ ‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ששמעתי‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ ‫ה‬22 ‫נתבע‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫להטיל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬3‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫הן‬ ,‫וזאת‬11‫אמצעי‬ ‫על‬ ‫כאחראי‬ ,‫לחוק‬23 ‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫והן‬ ‫התקשורת‬12" :‫(להלן‬ ]‫חדש‬ ‫[נוסח‬ ‫הנזיקין‬ ‫לפקודת‬‫הפקודה‬.‫במחדל‬ ‫כפרסום‬ )"24 25 77.‫סעיף‬11‫מטיל‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬‫את‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫בפועל‬ ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫פרסם‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫אחריות‬ ‫ים‬26 .‫תקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫האחראי‬ ‫ואף‬ ‫הפרסום‬ ‫עורך‬27 28 78.:‫נקבע‬ ‫וכך‬29 "‫ואזרחית‬ ‫פלילית‬ ‫באחריות‬ ‫יישאו‬ ,‫תקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פורסמה‬30 ‫וגרם‬ ‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫דברי‬ ‫את‬ ‫שהביא‬ ‫האדם‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫בשל‬31 ‫ה‬ ‫אמצעי‬ ‫עורך‬ ,‫לפרסומו‬ ‫בכך‬,‫הפרסום‬ ‫על‬ ‫בפועל‬ ‫שהחליט‬ ‫ומי‬ ‫תקשורת‬32 ."‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫האחראי‬ ‫גם‬ ‫יישא‬ ‫אזרחית‬ ‫ובאחריות‬33 34
 14. 14. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 14‫מתוך‬18 ‫בעיתון‬ "‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫"עורך‬-‫ובשידור‬ ,‫בפועל‬ ‫עורך‬ ‫לרבות‬-‫לרבות‬1 .‫הפרסום‬ ‫נעשה‬ ‫שבה‬ ‫התכנית‬ ‫עורך‬2 3 ‫בעתון‬ ,"‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫"אחראי‬–‫רדיו‬ ‫ובשידורי‬ ,‫לאור‬ ‫המוציא‬4 ‫וטלוויזיה‬–‫מי‬.‫לקיומם‬ ‫שאחראי‬5 6 "‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬–;‫לציבור‬ ‫הניתנים‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫רדיו‬ ‫שידורי‬ ‫וכן‬ ‫עיתון‬7 8 :‫כך‬ ‫העיתונות‬ ‫בפקודת‬ ‫הוגדר‬ "‫"עיתון‬ ‫המונח‬9 10 ‫דבר‬ ‫"כל‬-,‫הערות‬ ‫כל‬ ‫או‬ ,‫מאורעות‬ ‫סיפורי‬ ,‫ידיעות‬ ,‫חדשות‬ ‫המכיל‬ ‫דפוס‬11 ‫או‬ ,‫מאורעות‬ ‫סיפורי‬ ‫או‬ ‫ידיעות‬ ,‫חדשות‬ ‫אותם‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫באורים‬ ‫או‬ ,‫ציונים‬12 ‫עם‬‫לאור‬ ‫והיוצא‬ ‫לשון‬ ‫בכל‬ ‫הנדפס‬ ,‫ציבורית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫אחר‬ ‫ענין‬ ‫כל‬13 "...‫קבועות‬ ‫בלתי‬ ‫או‬ ‫קבועות‬ ‫לעתים‬ ,‫חינם‬ ‫להפצת‬ ‫או‬ ‫למכירה‬ ‫בישראל‬14 15 79.‫הדף‬ ,‫תקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫פרסום‬ ‫מהווה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫כי‬ ‫בסיכומיו‬ ‫התובע‬ ‫ב"כ‬ ‫טען‬ ‫בענייננו‬16 ‫הח‬ ‫עושה‬ ‫בה‬ ‫תקשורת‬ ‫ואמצעי‬ ‫כעיתון‬ ‫מהווה‬ ‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫העסקי‬‫שנתבעים‬ ‫ומרגע‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫ברה‬17 2-3.‫אחריות‬ ‫להם‬ ‫קמה‬ ,‫בדף‬ ‫שולטים‬ ‫שהם‬ ‫אישרו‬18 19 80.‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫תקשורת‬ ‫כאמצעי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הכרה‬ ‫ישנה‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫בפסיקה‬ ‫עיון‬11‫הטלת‬ ‫תוך‬ ‫לחוק‬20 ‫אחר‬ ‫ע"י‬ ‫הועלה‬ ‫שהפרסום‬ ‫מקום‬ ,‫בעלים‬ ‫על‬ ‫אחריות‬‫יוותר‬ ‫כלשהו‬ ‫פוסט‬ ‫אם‬ ‫לקבוע‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬21 ‫בהקשר‬ .‫ממנו‬ ‫יוסר‬ ‫או‬ ,‫באתר‬( ‫ראו‬ ‫זה‬)'‫(רח‬ ‫תא‬2672-09-13( ‫קמיל‬ ‫שלום‬ '‫נ‬ ‫דהן‬ ‫מאיר‬17.1.16)22 )'‫(חד‬ ‫תא‬19281-07-14‫שרקייה‬ ‫אחמד‬ '‫נ‬ ‫ואחרים‬ ‫אלקאסמי‬ ‫אקדמיית‬(18.4.18).23 24 81.‫נתבע‬ ‫כי‬ ‫לפני‬ ‫הוכח‬ ‫דנן‬ ‫התיק‬ ‫בנסיבות‬3‫והיה‬ ‫לפרסומים‬ ‫מודע‬ ‫היה‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫הינו‬25 ‫הפ‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫ויכל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫מקושר‬‫פעל‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ואולם‬ ‫אותם‬ ‫שיסירו‬ ‫לבקש‬ ‫או‬ ‫רסומים‬26 ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫אלו‬ ‫שבנסיבות‬ ‫כך‬ ‫התביעה‬ ‫כתב‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫ההתראה‬ ‫מכתבי‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫כי‬ ‫העיד‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ .‫לכך‬27 ‫כנתבע‬3.‫אזרחית‬ ‫חבות‬ ‫עליו‬ ‫ולהטיל‬ ‫התקשורת‬ ‫לאמצעי‬ ‫כאחראי‬28 29 82.‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫אף‬12‫נתבע‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫להטיל‬ ‫ניתן‬ ‫לפקודה‬3‫להלן‬ ‫שיובהר‬ ‫כפי‬.30 31 83.‫סעיף‬54: ‫קובע‬ ‫החברות‬ ‫לחוק‬ )‫(ב‬32 33 ‫מאחריות‬ ‫לגרוע‬ ‫כדי‬ ‫לחברה‬ ‫אורגן‬ ‫של‬ ‫כוונה‬ ‫או‬ ‫פעולה‬ ‫בייחוס‬ ‫"אין‬34 ."‫ייחוס‬ ‫אותו‬ ‫אילולא‬ ‫בה‬ ‫נושאים‬ ‫היו‬ ‫האורגן‬ ‫שיחידי‬ ‫האישית‬35
 15. 15. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 15‫מתוך‬18 1 84.‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בנזיקין‬ ‫לעוולות‬ ‫באחריות‬ ‫נושא‬ ,‫נפרדת‬ ‫משפטית‬ ‫אישיות‬ ‫בעל‬ ‫בהיותו‬ ‫תאגיד‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬2 ‫ע"א‬ ‫(ראו‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ‫אורגן‬ ‫על‬ ‫נזיקין‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬ ‫מונעת‬ ‫אינה‬ ‫תאגיד‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬3 8133/03‫בע"מ‬ ‫שיווק‬ ‫לוטם‬ '‫נ‬ ‫יצחק‬(‫נט‬ ‫פ''ד‬ ,3)66.)4 5 85.‫ב‬ ‫נקבע‬ ‫כן‬‫עניין‬‫אור‬ ‫צוק‬‫אורג‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬‫בנזיקין‬ ‫יחוב‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מניעה‬ ‫אין‬ ‫עוולה‬ ‫ביצע‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫ן‬6 ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫אישיותה‬ ‫מאחורי‬ ‫להסתתר‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ‫מסך‬ ‫בהרמת‬ ‫מדובר‬ ‫ולא‬7 ‫על‬ ‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬ ‫לצורך‬ ‫המבחן‬ .‫ידיו‬ ‫על‬ ‫בוצע‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫נזיקין‬ ‫מעשה‬ ‫כי‬ ,‫שנקבע‬ ‫מקום‬8 ‫הנזיקין‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫הרגיל‬ ‫המבחן‬ ‫הוא‬ ‫אורגן‬-‫קיום‬.‫האחריות‬ ‫יסודות‬9 10 86.‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫העוולה‬ ‫מבצע‬ ‫אל‬ ‫נוספות‬ ‫זיקות‬ ‫במסגרת‬ ‫נזיקית‬ ‫אחריות‬ ‫מוטלת‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬12‫לפקודה‬11 :‫הקובע‬12 13 ‫או‬ ‫למעשה‬ ‫מפתה‬ ‫או‬ ‫מייעץ‬ ‫מסייע‬ ,‫עצמו‬ ‫המשתף‬ ‫זו‬ ‫פקודה‬ ‫"לעניין‬14 ‫מצווה‬ ‫או‬ ‫זולתו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להיעשות‬ ‫שעומדים‬ ‫או‬ ‫שנעשו‬ ‫למחדל‬‫מרשה‬15 ‫או‬‫אותם‬ ‫מאשר‬‫חב‬ ‫יהא‬ ,"‫עליהם‬16 17 18 87.‫העוולה‬ ‫יסודות‬ ‫את‬ ‫יבצע‬ ‫האורגן‬ ‫כי‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שלעיל‬ ‫והפסיקה‬ ‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬19 ‫עליו‬ ‫להטיל‬ ‫כדי‬ ‫לעשותם‬ ‫לאחר‬ ‫הורה‬ ‫או‬ ,‫אותם‬ ‫הרשה‬ ,‫אותם‬ ‫שאישר‬ ‫בכך‬ ‫די‬ ‫אלא‬ ‫בפועל‬ ‫הנטענת‬20 .‫אישית‬ ‫אחריות‬21 22 88.‫נתבע‬ ‫כי‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ ‫אומנם‬ ‫בעינינו‬3‫שמהו‬ ‫הפרסומים‬ ‫בפרסום‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬‫בפועל‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫וים‬23 ‫לנתבע‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ‫לשאול‬ ‫יש‬ ‫ואולם‬3‫אישית‬ ‫אחריות‬-‫מהנתבעים‬ ‫מנע‬ ‫שלא‬ ‫בכך‬ ‫נזיקית‬1-24 2‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫או‬ ?‫במחדל‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לו‬ ‫לייחס‬ ‫ולמעשה‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬25 ‫נתבע‬ ‫בהתנהלות‬3‫סעיף‬ ‫לפי‬ ,‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫לפרסומים‬ ‫אישור‬ ‫משום‬12.‫לפקודה‬26 27 89.‫ע"א‬ ‫בפס"ד‬)‫(ת"א‬35757-10-16‫שאול‬ ‫יואל‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ ‫נידיילי‬(16.1.19‫המחלוקת‬ ‫הובאה‬ )28 ‫עוולת‬ ‫להתגבשות‬ ‫אקטיבית‬ ‫פעולה‬ ‫דורש‬ ‫החוק‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫ביחס‬ ‫מלומדים‬ ‫בין‬ ‫בספרות‬ ‫הקיימת‬29 ‫השנייה‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫שהוצע‬ ‫תוך‬ ‫העוולה‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫עשוי‬ ‫מחדל‬ ‫גם‬ ‫או‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬30 ‫נסיבות‬ ‫קיימות‬ ‫לפיה‬‫יש‬ ‫בהן‬‫במחדל‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פרסום‬ ‫בגין‬ ‫תביעות‬ ‫הגשת‬ ‫לאפשר‬.31 32 :‫נכתב‬ ‫וכך‬33 34 ‫שהפרסום‬ ‫נדרש‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫מפורשת‬ ‫התייחסות‬ ‫אין‬ ‫המצוי‬ ‫"בחוק‬35 ‫הדעות‬ ‫נחלקו‬ ‫מלומדים‬ ‫בין‬ .‫במחדל‬ ‫שדי‬ ‫או‬ ,‫אקטיבי‬ ‫במעשה‬ ‫ייעשה‬36
 16. 16. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 16‫מתוך‬18 ‫שכיום‬ ‫בדעה‬ ‫תומכים‬ ‫ושנהר‬ ‫סנג'רו‬ ,‫מחד‬ .‫המצוי‬ ‫במשפט‬ ‫המצב‬ ‫לגבי‬1 ‫פעולה‬ ‫דורש‬ ‫החוק‬‫גם‬ ‫(וממילא‬ ‫העבירה‬ ‫התגבשות‬ ‫לשם‬ ‫אקטיבית‬2 ‫להקים‬ ‫עשוי‬ ‫מחדל‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫פלר‬ ,‫מנגד‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ )‫העוולה‬3 ‫למנוע‬ ‫חובה‬ ‫הייתה‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ )‫העוולה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫(וממילא‬ ‫העבירה‬ ‫את‬4 ‫הפרסום‬ ‫את‬5 ...6 ‫הגשת‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫מביא‬ ‫השונים‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫ראוי‬ ‫איזון‬7 ‫לשו‬ ‫פרסום‬ ‫בגין‬ ‫תביעות‬‫של‬ ‫התנהגותו‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫במחדל‬ ‫הרע‬ ‫ן‬8 ."‫סבירה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫הנתבע‬,‫שנור‬ ‫ובועז‬ ‫קרמניצר‬ ‫מרדכי‬ ,‫גנאים‬ ‫(חאלד‬9 ‫הרע‬ ‫לשון‬–‫והרצוי‬ ‫המצוי‬ ‫הדין‬'‫בעמ‬ ,210-211.)10 11 90.‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫המשפטית‬ ‫מבחינה‬ ‫אף‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫אני‬ ‫דנן‬ ‫תיק‬ ‫בנסיבות‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬12‫להטיל‬ ‫ניתן‬ ‫לחוק‬12 ‫נתבע‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫אחריות‬3‫ב‬‫היה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫כאמור‬ ‫כאשר‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫במחדל‬ ‫שאישר‬ ‫כך‬13 ‫פרסום‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫קורא‬ ‫הוא‬ ‫וכי‬ ‫בחברה‬ ‫פעיל‬ ‫שהיה‬ ‫מהימים‬ ‫עוד‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫לדף‬ ‫מקושר‬14 ‫הנתבע‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ,‫לפיכך‬ .‫החברה‬ ‫של‬3‫אותם‬ ‫למנוע‬ ‫דבר‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫ואולם‬ ‫לפרסומים‬ ‫מודע‬ ‫היה‬15 ‫ויש‬ ‫במחדל‬ ‫מתבטאת‬ ‫אלו‬ ‫למעשים‬ ‫שאחריותו‬ ‫הרי‬.‫האחריות‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫אף‬ ‫להטיל‬16 17 91.‫נתבע‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫להטיל‬ ‫יש‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬3‫נתבעים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬1-2.‫ולחוד‬ ‫ביחד‬18 19 ‫הפיצוי‬ ‫גובה‬ ‫שאלת‬20 21 92.‫שאלת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫בחוק‬ ‫הגנה‬ ‫קיימת‬ ‫ולא‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווים‬ ‫הפרסומים‬ ‫כי‬ ‫משקבעתי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬22 .‫לתובע‬ ‫הראוי‬ ‫הפיצוי‬ ‫גובה‬23 24 93.‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫כך‬ .‫פיצויים‬ ‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫לבחון‬ ‫שיש‬ ‫השיקולים‬ ‫בבחינת‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬ ‫קבעה‬ ‫הפסיקה‬25 ‫הצדדים‬ ‫מאופי‬ ‫הפרסום‬ ‫מתפוצת‬ ,‫והיקפה‬ ‫שארעה‬ ‫הפגיעה‬ ‫מחומרת‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫נגזר‬ ‫הפיצוי‬26 ‫ודבקותו‬ ,‫להתנצל‬ ‫סירובו‬ ‫או‬ ,‫הפוגע‬ ‫של‬ ‫התנצלותו‬ ‫לעובדת‬ ‫משקל‬ ‫יינתן‬ ‫כן‬ .‫ומהתנהגותם‬27 ‫הפוגעניו‬ ‫באמירות‬‫ע"א‬ ‫(ראו‬ ‫מהן‬ ‫בו‬ ‫לחזור‬ ‫בלא‬ ‫ת‬552/73‫כץ‬ '‫נ‬ ‫רוזנבלום‬(‫ל‬ ‫פ"ד‬ ,1)589,596,)‫ע"א‬28 89/04‫שרנסקי‬ ‫נתן‬ '‫נ‬ ‫נודלמן‬ ‫יולי‬ ‫ד"ר‬,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬4.8.2008)‫עניין‬ ‫וכן‬‫גביר‬ ‫בן‬.)29 30 94.‫ומכפישים‬ ‫פוגעניים‬ ‫בפרסומים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ,‫בענייננו‬31 ‫בעלי‬ ,‫ונשנים‬ ‫חוזרים‬‫נתבע‬ ‫מחקירת‬ ‫כעולה‬ .‫רחבה‬ ‫תפוצה‬2‫שנכתבו‬ ‫כפרסומים‬ ‫המדובר‬ ‫אין‬32 '‫(עמ‬ ‫מחשבה‬ ‫תוך‬ ‫הדעת‬ ‫בישוב‬ ‫נכתבו‬ ‫אלא‬ ‫לב‬ ‫שימת‬ ‫וללא‬ "‫דריתחא‬ ‫ב"עידנא‬11‫שורות‬29-30.)33 34 95.‫נתבע‬2'‫(עמ‬ ‫שלהם‬ ‫התפוצה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפוסטים‬ ‫את‬ ‫ששיתף‬ ‫אישר‬ ‫אף‬12‫שורות‬ ,9-10.)35
 17. 17. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 17‫מתוך‬18 1 96..‫שנשלח‬ ‫ההתראה‬ ‫מכתב‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫פורסם‬ ‫הרביעי‬ ‫הפרסום‬ ‫כי‬ ‫לעובדה‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫בנוסף‬2 ‫נתבע‬ ‫הצהרות‬ ‫למרות‬ ‫הדיון‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫להתפרסם‬ ‫המשיכו‬ ‫הפרסומים‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫כן‬ ‫כמו‬23 .‫יסירם‬ ‫כי‬ ‫השני‬ ‫בדיון‬4 5 97.‫להגשת‬ ‫נכון‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שהוגשו‬ ‫מהמוצגים‬ .‫הפרסום‬ ‫תפוצת‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬6 ‫ל‬ ‫זכה‬ ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫התובע‬ ‫תצהירי‬-162‫לייקים‬24‫חוזרים‬ ‫בביטוים‬ ‫המדובר‬ .‫שיתופים‬7 .‫רבה‬ ‫תהודה‬ ‫שצברו‬ ‫ונשנים‬8 9 98.‫שנתבע‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫אליה‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫שיש‬ ‫נוספת‬ ‫עובדה‬2‫כנה‬ ‫התנצלות‬ ‫הביע‬ ‫לא‬‫ביחס‬10 '‫(עמ‬ ‫הכוונה‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫המילים‬ ‫על‬ ‫מצר‬ ‫הוא‬ ‫לפיהן‬ ‫טענותיו‬ .‫שפורסמו‬ ‫לאמירות‬10‫שורה‬2‫אינה‬ )11 ‫לא‬ ‫הנתבע‬ ,‫זאת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫הפיצויים‬ ‫בפסיקת‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫באופן‬ ,‫כנה‬ ‫התנצלות‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬12 '‫(עמ‬ ‫לחלוטין‬ ‫אמת‬ ‫היא‬ ‫ומשוחת‬ ‫שקרן‬ ‫האמירה‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ ‫מדבריו‬ ‫בו‬ ‫חזר‬7‫שורות‬ ,14-15.)13 14 99.‫הנת‬‫ובפוסט‬ ‫התובע‬ ‫כנגד‬ ‫פוגעניות‬ ‫אמירות‬ ‫לפרסם‬ ‫התביעה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫אף‬ ‫ממשיכים‬ ‫בעים‬15 ‫מאמירה‬ ‫העולה‬ ‫הקונוטציה‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ "‫בישראל‬ ‫האידוי‬ ‫ענף‬ ‫"צורר‬ ‫לו‬ ‫קראו‬ ‫שהעלו‬16 .‫פגם‬ ‫בכך‬ ‫שיש‬ ‫סבורים‬ ‫אינם‬ ‫והנתבעים‬ ‫זו‬17 18 100.‫הה‬ ‫השיקול‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שבחנתי‬ ‫ולאחר‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬‫פרסומים‬ ‫נגד‬ ‫רתעתי‬19 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הפרסומים‬ ‫מכלול‬ ‫בגין‬ ‫כולל‬ ‫פיצוי‬ ‫לתובע‬ ‫לפסוק‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫אני‬ ,‫כאמור‬100,000.₪20 21 ‫דבר‬ ‫סוף‬22 101.‫של‬ ‫סך‬ ‫לתובע‬ ‫לשלם‬ ‫הנתבעים‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫אני‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬100,000.‫ש"ח‬23 24 102.‫בנוסף‬,‫ההליך‬ ‫ניהול‬ ‫ובאופן‬ ‫בתוצאה‬ ‫בהתחשב‬ ,‫כ‬ ‫בסך‬ ‫התובע‬ ‫בהוצאות‬ ‫הנתבעים‬ ‫יישאו‬‫של‬ ‫ולל‬25 20,000.₪26 27 28 29 30 ,‫היום‬ ‫ניתן‬‫תש"פ‬ ‫שבט‬ ‫י"ב‬,07‫פברואר‬2020.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,31 32
 18. 18. ‫תקווה‬ ‫בפתח‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫ת"א‬44048-04-18'‫ואח‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫טייקאייר‬ '‫נ‬ ‫לוין‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 18‫מתוך‬18 1 2 3 4

×