Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
1‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
2‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
3‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
4‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
5‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
6‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
7‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
8‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
9‫מתוך‬...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
10‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
11‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
12‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
13‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
14‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
15‫מתוך...
‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬
‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬
‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬
16‫מתוך...
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
גלילי נ' גיטרמן
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

גלילי נ' גיטרמן

55 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

גלילי נ' גיטרמן

 1. 1. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 1‫מתוך‬54 ‫ב‬‫פני‬‫כבוד‬‫ה‬‫שופט‬‫הולצמן‬ ‫משה‬ ‫התובעים‬ ‫נגדית‬ ‫בתביעה‬ ‫הנתבעים‬ 1.‫גלילי‬ ‫מנחם‬ 2.‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫אולקניצקי‬ ‫דגן‬ ‫דורית‬ ‫ו/או‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫נגד‬ ‫הנתבע‬ ‫נגדית‬ ‫בתביעה‬ ‫התובע‬ ‫גיטרמן‬ ‫בוריס‬ ‫אמדן‬ ‫ואן‬ ‫עמוס‬ ‫עוה"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫מבוא‬1 1..‫מאוחד‬ ‫בדיון‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫בעילות‬ ‫כספיות‬ ‫תביעות‬ ‫שתי‬2 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫כספית‬ ‫תביעה‬300,000,₪‫(ת"א‬ ,‫גיטרמן‬ ‫בוריס‬ ‫כנגד‬ ‫הגישו‬ ‫גלילי‬ ‫ושרון‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬3 20551-08-13‫של‬ ‫בסך‬ ,‫נגדית‬ ‫כספית‬ ‫ותביעה‬ ,)300,000,₪‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫כנגד‬ ‫הגיש‬ ‫שגיטרמן‬4 ‫(ת"א‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫ועו"ד‬7571-01-15,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫בגדר‬ ‫שהינם‬ ‫שונים‬ ‫פרסומים‬ ‫בשל‬ ,.)5 ‫הטע‬ ‫לפי‬ ‫כך‬.‫נה‬6 ‫והכרעה‬ ‫דיון‬7 ‫גלילי‬ ‫תביעת‬8 2." :‫(להלן‬ ‫גלילי‬ ‫ושרון‬ ‫מנחם‬‫גלילי‬‫הוצאת‬ ‫המהווים‬ ‫פרסומים‬ ‫חמישה‬ ‫פרסם‬ ‫שגיטרמן‬ ‫טענו‬ )"9 .‫הרע‬ ‫לשון‬10 ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬-‫ביום‬ ‫נערך‬ ‫הפרסום‬10.5.2013‫לאור‬ ‫היוצא‬ ‫מקומון‬ ,"‫"מגזין‬ ‫בעיתון‬11 " ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ,‫באשדוד‬‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫על‬ ‫שלי‬ ‫האמת‬ ‫כל‬‫(נספח‬ "1.)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬12 ‫בעיתונו‬ ‫להשתלח‬ ‫נוהג‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫בגדרו‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ‫גלילי‬13 " :‫(להלן‬ "‫באשדוד‬ ‫"השבוע‬‫העיתון‬,‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫מנהלי‬ ,‫בעירייה‬ ‫בכירים‬ ,‫ציבור‬ ‫בנבחרי‬ )"14 ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫שלדעתו‬ ‫ומכיוון‬ ,‫גלילי‬ ‫של‬ ‫כעסם‬ ‫את‬ ‫שעוררו‬ ,‫עסקים‬ ‫ואנשי‬‫מסייע‬ ‫הדבר‬15 ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫לסרי‬ ‫של‬ ‫לבחירתו‬ ‫להביא‬ ‫למטרה‬ ‫להם‬ ‫שמו‬ ‫גלילי‬ ;‫העיתון‬ ‫של‬ ‫לתפוצתו‬16 ;‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫באשדוד‬ ‫לעשות‬ ‫יוכלו‬ ‫והם‬ ‫פרי‬ ‫תישא‬ ‫שהשקעתם‬ ‫סברו‬ ‫ומשנבחר‬17
 2. 2. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 2‫מתוך‬54 ‫שרון‬ ‫של‬ ‫רעייתו‬ ;‫גלילי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫שהעלה‬ ‫מהטענות‬ ‫חלק‬ ‫לגבי‬ ‫הוכחות‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫ברשותו‬1 ‫גלי‬ ‫טלי‬ ,‫גלילי‬‫אלא‬ "‫ממן‬ ‫"קורין‬ ‫במוזיאון‬ ‫כמזכירה‬ ‫לעבוד‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ,‫לי‬2 ‫השעות‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעבוד‬ ‫עליה‬ ‫מלאה‬ ‫משכורת‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫שעל‬ ‫הבינה‬ ‫לא‬ ‫שכנראה‬3 ‫הסף‬ ‫על‬ ‫לעבודה‬ ‫קליטתה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫כוונתה‬ ‫התבררה‬ ‫וכאשר‬4 ‫עו"ד‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ;‫לביתה‬ ‫כבוד‬ ‫אחר‬ ‫נשלחה‬ ‫והיא‬‫לתפקיד‬ ‫להתמנות‬ ‫ביקש‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬5 ‫לפיתוח‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫חופית‬ ‫ושל‬ ‫ופנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬6 ‫החברה‬ ‫בכירי‬ ‫כנגד‬ ‫משמיצות‬ ‫כתבות‬ ‫בעיתון‬ ‫פורסמו‬ ‫מבוקשו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫ומשלא‬ ,‫תיירות‬7 ‫ביקש‬ ‫הנ"ל‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫משהבין‬ ;‫חופית‬ ‫העירונית‬‫לקבל‬8 ‫ובקשתו‬ "‫שמנים‬ ‫יהיו‬ ‫"שהתיקים‬ ‫ובלבד‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫מהמחלקה‬ ‫תיקים‬9 ‫גלילי‬ ;‫חפ"א‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫אבידן‬ ‫של‬ ‫במינויו‬ ‫חורמה‬ ‫מלחמת‬ ‫ניהלו‬ ‫ועיתונו‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ;‫נדחתה‬10 ‫בנייה‬ ‫עבירת‬ ‫להכשיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ערים‬ ‫בניין‬ ‫וועדת‬ ‫כיו"ר‬ ‫במעמדו‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫לחצים‬ ‫הפעילו‬11 ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫בביתו‬‫גחמותיהם‬ ‫ועם‬ ‫העיתון‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יאלצו‬ ‫אשדוד‬ ‫בעיר‬ ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ;12 .‫גלילי‬ ‫של‬13 ‫אלא‬ ,‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫ובלשכת‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונות‬ ‫הגיש‬ ‫שגיטרמן‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפרסום‬ ‫צוין‬ ‫גלילי‬ ‫לטענת‬14 ‫מסודרת‬ ‫תלונה‬ ‫ולהגיש‬ ‫החוק‬ ‫לגורמי‬ ‫לפנות‬ ‫ראש‬ ‫בכובד‬ ‫שוקל‬ ‫שגיטרמן‬ ‫עולה‬ ‫בפרסום‬ ‫שמעיון‬15 .‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫כנגד‬16 ‫הפרסו‬‫השני‬ ‫ם‬-‫ביום‬ ‫פרסם‬ ‫גיטרמן‬10.5.2013‫באתר‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫נוספת‬ ‫פעם‬17 ‫(נספח‬ "‫אשדוד‬ ‫"קהילת‬ ‫בראשותו‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬5.)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬18 ‫השלישי‬ ‫הפרסום‬-‫ביום‬ ‫התראיין‬ ‫גיטרמן‬16.5.2013‫(נספח‬ "‫דרום‬ ‫"רדיו‬ ‫של‬ ‫בתחנה‬6‫למוצגי‬19 ‫במש‬ ‫תלונה‬ ‫שהגיש‬ ,‫הדברים‬ ‫בעיקרי‬ ,‫וטען‬ ,)‫גלילי‬‫מרגיש‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫העיתון‬ ‫בעלי‬ ‫כנגד‬ ‫טרה‬20 ‫לפעול‬ ‫עליו‬ ‫לחץ‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ;‫גלילי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫בעיתון‬ ‫פרסומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוטרד‬ ‫נסחט‬ ,‫מאוים‬21 ‫עיתון‬ ‫שיוציא‬ ‫עליו‬ ‫ואיים‬ ,‫באשדוד‬ ‫וינצ'י‬ ‫דה‬ ‫לאונרדו‬ ‫ברחוב‬ ‫בביתו‬ ‫הבנייה‬ ‫עבירות‬ ‫להסדרת‬22 ,‫בעיתון‬ ‫פוגעות‬ ‫כתבות‬ ‫עליו‬ ‫פורסמו‬ ;‫אותו‬ ‫וישמיץ‬ ‫ברוסית‬‫השנים‬ ‫בארבע‬ ‫לפרסומים‬ ‫בניגוד‬23 ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מחפש‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ;‫הבנייה‬ ‫עבירת‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫עליו‬ ‫ללחוץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫הקודמות‬24 ‫תלונה‬ ‫הגיש‬ ‫גיטרמן‬ ;‫עליו‬ ‫ללחוץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫בית‬ ‫בחוג‬ ‫אותו‬ ‫לתעד‬ ‫צלם‬ ‫ושלח‬ ‫גיטרמן‬25 ‫למ‬ ‫תלונה‬ ‫להגיד‬ ‫שוקל‬ ‫והוא‬ ,‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫ללשכת‬ ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ‫בכוונתו‬ ,‫במשטרה‬‫ס‬-‫הכנסה‬26 " ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬...‫במשרדו‬ ‫חוקיים‬ ‫לא‬ ‫דברים‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫דעתי‬ ‫לפי‬ ‫כי‬ ...‫מנחם‬ ;"27 ‫ביום‬ ‫להיערך‬ ‫שאמור‬ ‫הוועדה‬ ‫כינוס‬ ‫לקראת‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫את‬ ‫הגביר‬ ‫גלילי‬28.5.2013;28 " ‫לסחוט‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫תפוצתו‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫בעיתון‬ ‫עושה‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫השימוש‬...29 ‫מועצת‬ ‫חברי‬‫המטרה‬ ‫זה‬ ,‫אשדוד‬ ‫בעיר‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫לסחוט‬ ,‫בעירייה‬ ‫בכירים‬ ‫לסחוט‬ ,‫העיר‬30 ‫זה‬ ‫את‬ ‫נפסיק‬ ‫שאנחנו‬ ‫זמן‬ ‫והגיע‬ ‫שלו‬;"" ‫ממושכים‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫לנהל‬ ‫מוכן‬ ‫גיטרמן‬...31 ‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫הזאת‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫לגמור‬ ‫אבל‬."32
 3. 3. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 3‫מתוך‬54 ‫הרביעי‬ ‫הפרסום‬-‫ביום‬ ‫נערך‬ ‫הפרסום‬17.5.2013‫הכו‬ ‫תחת‬ "‫"המגזין‬ ‫בעיתון‬" ‫תרת‬‫בוריס‬1 ‫החוק‬ ‫גורמי‬ ,‫אותי‬ ‫שסוחטים‬ ‫מרגיש‬ ‫אני‬ :‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫נגד‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונה‬ ‫הגיש‬ ‫גיטרמן‬2 ‫בזה‬ ‫לטפל‬ ‫צריכים‬" ‫המשנה‬ ‫ובכותרת‬ ."‫את‬ ‫להרים‬ ‫החלטתי‬ ,‫סוף‬ ‫לזה‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ :‫גיטרמן‬3 ‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫מול‬ ‫הזה‬ ‫במאבק‬ ‫הדגל‬‫הגיש‬ ‫שגיטרמן‬ ,‫הדברים‬ ‫בעיקרי‬ ,‫צוין‬ ‫המאמר‬ ‫בגוף‬ ."4 ‫כ‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונה‬‫שחש‬ ‫לאחר‬ ‫וזאת‬ ,‫באיומים‬ ‫סחיטה‬ ‫הסעיף‬ ‫תחת‬ ‫גלילי‬ ‫ומנחם‬ ‫העיתון‬ ‫נגד‬5 " ‫אשר‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫נסחט‬‫לחצים‬ ‫עליו‬ ‫הפעיל‬6 ‫שבבעלותו‬ ‫בנכסים‬ ‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫לטובת‬ ‫שהגיש‬ ‫בקשות‬ ‫לאשר‬ ‫כדי‬ ‫עקיפים‬‫נוספים‬ ‫ועניינים‬ ,"7 ‫לעיתון‬ ‫מסר‬ ‫גיטרמן‬ ;‫לגביהם‬ ‫פירט‬ ‫שלא‬" ‫התלונה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫המגזין‬‫דברים‬ ‫כאן‬ ‫יש‬8 ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫עוברת‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ .‫המשטרה‬ ‫חוקרי‬ ‫בפני‬ ‫הכל‬ ‫והצגתי‬ ,‫חמורים‬9 ... ‫גלילי‬ ‫למשפחת‬ ‫שקשור‬ ‫מה‬ ‫בכל‬ ‫פוסק‬ ‫בלתי‬ ‫לחצים‬ ‫מסע‬‫(נספח‬ "7.)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬10 ‫החמישי‬ ‫הפרסום‬-‫ביום‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫מטעמו‬ ‫שנשלח‬ ‫במכתב‬ ‫המדובר‬21.5.2013‫לעשרים‬11 ‫לגבי‬ ‫טען‬ ‫שבו‬ ,)‫נוספים‬ ‫לגורמים‬ ‫(והעתקים‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ובכללם‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ,‫נמענים‬ ‫וששה‬12 ‫חריגות‬ ‫להכשרת‬ ‫שבראשותו‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ ‫עליו‬ ‫הופעלו‬ ‫שלטענתו‬ ‫הלחצים‬13 " ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫הבנייה‬‫עליי‬ ‫המופעל‬ ‫ללחץ‬ ‫בהמשך‬" ,"‫לחצים‬ ‫למול‬ ‫וזאת‬14 ‫והת‬ ‫הנכבדים‬...‫העניין‬ ‫לקדם‬ ‫הועדה‬ ‫מחברי‬ ‫חלק‬ ‫שמפעילים‬ ‫מוהים‬" ,"‫הגשתי‬ ‫לאחרונה‬15 ‫זה‬ ‫שאין‬ ‫נוספות‬ ‫לעבירות‬ ‫וחשד‬ ‫לאיומים‬ ‫חשד‬ ‫בגין‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫כנגד‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונה‬16 ‫לפרטם‬ ‫המקום‬‫(נספח‬ "8.)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬17 ‫ולכך‬ ,‫גלילי‬ ‫על‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫לטעמי‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫החמישי‬ ‫שהפרסום‬ ‫ואציין‬ ‫אקדים‬18 ‫אתייחס‬.‫בהמשך‬ ‫הרחבה‬ ‫ביתר‬19 3.‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫לגבי‬ ‫טענותיהם‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫לנכון‬ ‫מצאו‬ ‫שגלילי‬ ‫עולה‬ ‫בסיכומיהם‬ ‫מעיון‬20 ‫כדלקמן‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפרסומים‬ ‫הגלומה‬-;‫גלילי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומוטרד‬ ‫מאוים‬ ,‫נסחט‬ ‫שהוא‬ ‫הודיע‬ ‫גיטרמן‬21 ‫בעירי‬ ‫בכירים‬ ,‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫מנהלי‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫כנגד‬ ‫משתלח‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬‫יה‬22 ‫נבחרי‬ ‫סוחט‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ;‫כעסו‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫שעוררו‬ ‫מכיוון‬ ‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫ואף‬23 ‫להפסיק‬ ‫הזמן‬ ‫והגיע‬ ‫באשדוד‬ ‫עסקים‬ ‫ואנשי‬ ‫בעירייה‬ ‫בכירים‬ ,‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫מנהלי‬ ,‫ציבור‬24 ‫והגיש‬ ,‫והטרדה‬ ‫סחיטה‬ ‫בגין‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫כנגד‬ ‫במשטרה‬ ‫תלונה‬ ‫שהגיש‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ;‫זאת‬25 ‫שר‬ ‫עו"ד‬ ‫כנגד‬ ‫תלונה‬‫חוקית‬ ‫לא‬ ‫התנהלות‬ ‫בגין‬ ‫הכנסה‬ ‫ומס‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫בלשכת‬ ‫גלילי‬ ‫ון‬26 ‫במוזיאון‬ ‫לעבוד‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ,‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫רעייתו‬ ,‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ;‫במשרדו‬27 ;‫לעבוד‬ ‫מבלי‬ ‫שכר‬ ‫לקבל‬ ‫שרצתה‬ ‫מכיוון‬ ‫לביתה‬ ‫ונשלחה‬ ‫בעבודה‬ ‫נקלטה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ "‫ממן‬ ‫"קורין‬28 ‫לקב‬ ‫עליו‬ ‫לחץ‬ ‫גלילי‬ ‫שעו"ד‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫ומשלא‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫ל‬29 ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫עליו‬ ‫שהפעיל‬ ‫ללחץ‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ;‫העירוניות‬ ‫בחברות‬ ‫בכירים‬ ‫להשמיץ‬ ‫העיתון‬ ‫החל‬30 ‫תלונה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שהגיש‬ ‫הוועדה‬ ‫לחברי‬ ‫שהפיץ‬ ‫במכתב‬ ‫וציין‬ ,‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫באמצעות‬31 .‫נוספות‬ ‫ועבירות‬ ‫לאיומים‬ ‫חשד‬ ‫בגין‬ ‫במשטרה‬32
 4. 4. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 4‫מתוך‬54 ‫ב‬ ‫שגלילי‬ ‫אפוא‬ ‫יוצא‬‫כפי‬ ,‫הנ"ל‬ ‫בפרסומים‬ ‫שעלו‬ ‫מסוימות‬ ‫בטענות‬ ‫בסיכומיהם‬ ‫להתמקד‬ ‫חרו‬1 ‫בפרסומים‬ ‫שפורטו‬ ‫העניינים‬ ‫יתר‬ ‫לגבי‬ ‫טענותיהם‬ ‫את‬ ‫שזנחו‬ ‫כמי‬ ‫להחזיקם‬ ‫ויש‬ ,‫לעיל‬ ‫שפורט‬2 ‫(ע"א‬401/66,‫מרום‬ ‫ציון‬ ‫בן‬ '‫נ‬ ‫מרום‬ ‫ברוריה‬ ,19.6.1967.)3 4.‫מכיוו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫בבחינת‬ ‫הינם‬ ,‫כשלעצמם‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הפרסומים‬ ‫מרבית‬‫את‬ ‫מציגים‬ ‫שהם‬ ‫ן‬4 ‫וסחיטה‬ ‫לחצים‬ ‫להפעיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בעיתון‬ ‫פרסומים‬ ‫באמצעות‬ ‫פסול‬ ‫שימוש‬ ‫שעושים‬ ‫כמי‬ ‫גלילי‬5 ‫נקמנות‬ ‫מטעמי‬ ‫או‬ ,‫שלהם‬ ‫האינטרסים‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ,‫עסקים‬ ‫ואנשי‬ ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ,‫גיטרמן‬ ‫על‬6 ‫ובענייננו‬ ,‫להם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שמבוקשם‬ ‫מקום‬-‫של‬ ‫בביתו‬ ‫הבנייה‬ ‫עבירות‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬7 ‫מנחם‬.‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫עבור‬ ‫עירוניות‬ ‫בחברות‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ,‫גלילי‬8 ‫הקופה‬ ‫את‬ ‫רמייה‬ ‫תוך‬ ‫לנצל‬ ‫שביקשו‬ ‫כמי‬ ‫גלילי‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫מציג‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫הפרסום‬9 ‫לפיו‬ ‫הפרסום‬ .‫לכך‬ ‫הנדרשות‬ ‫השעות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעבוד‬ ‫מבלי‬ ‫שכר‬ ‫שתקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הציבורית‬10 ‫נעש‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫במשרדו‬‫במיוחד‬ ‫חמור‬ ‫והדבר‬ ‫חוק‬ ‫כפורע‬ ‫אותו‬ ‫מציג‬ ‫חוקיים‬ ‫לא‬ ‫דברים‬ ‫ים‬11 .‫החוק‬ ‫ושמירת‬ ‫כיבוד‬ ‫על‬ ‫אמון‬ ‫להיות‬ ‫שאמור‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬ ‫שהמדובר‬ ‫מכיוון‬12 ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫הפרסומים‬13 5.‫כמזכירה‬ ‫לעבוד‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ,‫והשני‬ ‫הראשון‬ ‫בפרסומים‬ ,‫טען‬ ‫גיטרמן‬14 ‫לעבוד‬ ‫עליה‬ ,‫מלאה‬ ‫משכורת‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫הבינה‬ ‫שלא‬ ‫אלא‬ "‫ממן‬ ‫"קורין‬ ‫במוזיאון‬8‫שעות‬15 ‫על‬ ‫לעבודה‬ ‫קליטתה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כוונתה‬ ‫זו‬ ‫שלא‬ ‫התגלה‬ ‫וכאשר‬ ,‫מלאות‬16 ‫אחר‬ ‫נשלחה‬ ‫והיא‬ ‫הסף‬.‫לביתה‬ ‫כבוד‬17 6.‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫הינה‬ ‫התביעה‬ ‫שעילת‬ ‫מכיוון‬ ‫להידחות‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫התביעה‬ ‫שדין‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬18 .‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בידי‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ,‫מטעמה‬ ‫תביעה‬ ‫הגישה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫בלבד‬ ‫גלילי‬19 ‫הפרסום‬ ‫חלקי‬ ‫ליתר‬ ‫לה‬ ‫בשים‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫מהפרסום‬ ‫להתרשם‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫סבורני‬20 ‫של‬ ‫בעניינם‬"‫כ‬ ‫בפרסום‬ ‫הוצגה‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ .‫גלילי‬‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫(בנו‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫של‬ ‫אשתו‬21 )‫המקומון‬ ‫בעל‬‫אמונתם‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫גלילי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫הפרסומים‬ ‫בין‬ ‫נשזר‬ ‫בעניינה‬ ‫הפרסום‬ ."22 ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫לתפקיד‬ ‫בלסרי‬ ‫תמיכתם‬ ‫לאור‬ ‫כי‬‫לעשות‬ ‫יוכלו‬ ‫והם‬ ‫פרי‬ ‫תישא‬ ‫השקעתם‬ ..."23 ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ככל‬ ‫באשדוד‬‫בכל‬ ."‫במוזיאון‬ ‫מזכירה‬ ‫של‬ ‫לתפקיד‬ ‫שקליטתה‬ ‫נטען‬ ‫זה‬ ‫ל‬24 ,‫התקופה‬ ‫לאותה‬ ‫בסמוך‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ ‫בעניינה‬ ‫לפרסום‬ ‫בהמשך‬ .‫הבחירות‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫הייתה‬25 ‫וחברת‬ ‫ופנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להיות‬ ‫לחצים‬ ‫הפעיל‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬26 ‫משמיצו‬ ‫כתבות‬ ‫בעיתון‬ ‫פורסמו‬ ‫מבוקשו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫ומשלא‬ ,"‫"חופית‬‫החברות‬ ‫בכירי‬ ‫את‬ ‫ת‬27 ‫המיוחסת‬ ‫ההתנהלות‬ ‫כי‬ ‫נקלה‬ ‫על‬ ‫להתרשם‬ ‫יכול‬ )‫והשני‬ ‫(הראשון‬ ‫בפרסומים‬ ‫המעיין‬ .‫הנ"ל‬28 ‫ככל‬ ‫לעשות‬ ‫שיוכלו‬ ,‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫כך‬ ,‫גלילי‬ ‫של‬ ‫ואמונתם‬ ‫מסברתם‬ ‫יוצא‬ ‫פועל‬ ‫הינה‬ ‫גלילי‬ ‫לטלי‬29 ‫כוונתה‬ ‫מאחורי‬ ‫עומדים‬ ‫גלילי‬ ‫וכי‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫עם‬ ‫קשריהם‬ ‫לאור‬ ‫באשדוד‬ ‫רוחם‬ ‫על‬ ‫העולה‬30 ‫לע‬.‫הציבורית‬ ‫הקופה‬ ‫ניצול‬ ‫תוף‬ ,‫מלאה‬ ‫משכורת‬ ‫תשלום‬ ‫כנגד‬ ‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫בוד‬31
 5. 5. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 5‫מתוך‬54 ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫שפורסמו‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫לשיטתו‬ ‫שאף‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬1 ‫לסרי‬ ‫של‬ ‫בבחירתו‬ ‫תמיתכם‬ ‫בשל‬ ‫תמורה‬ ‫לקבלת‬ ‫גלילי‬ ‫של‬ ‫בציפייתם‬ ‫ואחוזים‬ ‫כשלובים‬2 ‫הצהיר‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬ ,‫העיר‬ ‫לראשות‬-..."... ‫היא‬ ... ‫גלילי‬ '‫לגב‬ ‫זה‬ ‫בפרסום‬ ‫המיוחסת‬ ‫האמירה‬3 ‫התובעים‬ ‫של‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫על‬ ‫ומעידה‬ ‫נכונה‬1‫ו‬-2‫בעבור‬ ‫לקבל‬ ‫שציפו‬ "‫ל"תשלום‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬4 ... ‫העיר‬ ‫בראש‬ ‫תמיכתם‬‫(סעיף‬ "54.)‫גלילי‬ ‫בתביעת‬ ‫גיטרמן‬ ‫לתצהיר‬5 7.‫(להל‬ ‫גמליאל‬ ‫מיגאל‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫שלמד‬ ‫וטען‬ ,‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫טענה‬ ‫העלה‬ ‫גיטרמן‬‫ן‬6 "‫גמליאל‬‫(להלן‬ ‫אדר‬ ‫נעמי‬ '‫מגב‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ,‫הרלבנטית‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מנהל‬ ,)"7 "‫אדר‬‫העובדות‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫סיבה‬ ‫לו‬ ‫הייתה‬ ‫ולא‬ ‫סביר‬ ‫באופן‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫פעל‬ ‫הוא‬ ‫ולטעמו‬ ,)"8 .‫לכך‬ ‫מעבר‬9 ‫בחודש‬ ‫לו‬ ‫הודיעה‬ "‫ממן‬ ‫"קורין‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫המוזיאון‬ ‫את‬ ‫שניהלה‬ ‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫כי‬ ‫הצהיר‬ ‫גמליאל‬10 ‫מרץ‬2009‫ומזה‬ ‫במוזיאון‬ ‫כמזכירה‬ ‫לעבודה‬ ‫אצלה‬ ‫שובצה‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫כי‬ ,)‫לכך‬ ‫בסמוך‬ ‫(או‬11 ‫השעות‬ ‫מכסת‬ ‫את‬ ‫תעבוד‬ ‫שלא‬ ‫לה‬ ‫הודיעה‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ ‫ועוד‬ ,‫לעבודה‬ ‫הגיעה‬ ‫לא‬ ‫שבועיים‬12 ‫שלא‬ ‫לאדר‬ ‫הודיע‬ ‫גמליאל‬ .‫גיטרמן‬ ‫לבין‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫בין‬ ‫שהושגה‬ ‫הסכמה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ‫הנדרשת‬13 ‫שאינם‬ ‫עובדים‬ ‫להעסיק‬ ‫ניתן‬‫כך‬ ‫על‬ ‫ודיווח‬ ,‫הנדרשת‬ ‫השעות‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ממלאים‬14 .‫לעבודה‬ ‫הגיע‬ ‫ולא‬ ‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ויצרה‬ ‫חזרה‬ ‫לא‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫ידיעתו‬ ‫למיטב‬ .‫לגיטרמן‬15 ‫בעבודה‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בשיבוצה‬ ‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫שלא‬ ‫להבין‬ ‫ניתן‬ ‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫בתצהירו‬ ‫שמעיון‬ ‫בעוד‬16 ‫שמעדות‬ ‫הרי‬ ,‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫וזו‬ ,‫במוזיאון‬‫פגישה‬ ‫שנערכה‬ ‫התברר‬ ‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬ ‫ו‬17 ,‫בתינוקת‬ ‫מטופלת‬ ‫שהיא‬ ‫מכיוון‬ ‫משרה‬ ‫בחצי‬ ‫שיבוצה‬ ‫בעניין‬ ‫ורעייתו‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬18 ( ‫בעבודה‬ ‫שיבוצה‬ ‫לצורך‬ ‫אדר‬ '‫לגב‬ ‫אותה‬ ‫שלח‬ ‫וגמליאל‬19.12.2016‫עמוד‬ ,115‫שורות‬ ,11-13;19 ,‫אדר‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫עדות‬ ‫גם‬ ‫ראו‬1.3.2017‫עמוד‬ ,152‫שורות‬ ,13-17).20 ‫טלי‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ )‫גלילי‬ ‫מטעם‬ ‫הזמה‬ ‫(כעדת‬ ‫בחקירתה‬ ‫העידה‬ ,‫תצהיר‬ ‫הגישה‬ ‫שלא‬ ,‫אדר‬ '‫הגב‬21 ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫העידה‬ ‫עוד‬ .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫לפנייתו‬ ‫בהמשך‬ ‫וזאת‬ ,‫במוזיאון‬ ‫לעבודה‬ ‫גלילי‬22 ,‫ספורים‬ ‫ימים‬ ,‫ונטו‬ ‫ברוטו‬ ‫יש‬ ,‫ימים‬ ‫על‬ ‫מדברת‬ ‫אני‬ ,‫קצרה‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ‫תקופה‬ ‫עבדה‬ ..."23 ‫ה‬ ‫כי‬ ‫נעדרה‬ ‫היא‬.‫קטנים‬ ,‫בבית‬ ‫תינוקות‬ ‫לה‬ ‫יו‬‫שורה‬‫תחתונה‬,‫צלצלה‬‫אלי‬‫ואמרה‬‫לי‬‫שלא‬24 ‫מתאים‬‫לה‬‫להמשיך‬‫כי‬‫יש‬‫לה‬‫ילדים‬‫קטנים‬‫בבית‬‫ורוצה‬‫להפסיק‬"...(1.3.2017‫עמוד‬ ,25 152‫שורות‬ ,13-17‫עמוד‬ ;153‫שורות‬ ,8-12‫במקור‬ ‫לא‬ ‫הדגשות‬ ;-.).‫מ.ה‬26 ‫של‬ ‫עובדת‬ ‫שהינה‬ ,)‫גיטרמן‬ ‫ב"כ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נגדית‬ ‫בחקירה‬ ‫נחקרה‬ ‫(שלא‬ ‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫עדותה‬27 ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫פיקוחו‬ ‫ותחת‬ ,‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫ניהולו‬ ‫תחת‬ ‫הפועלת‬ ,‫הרלבנטית‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬28 .‫עליי‬ ‫מהימנה‬ ‫הינה‬ ,‫אשדוד‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫כמ"מ‬ ‫בתפקידו‬29 ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫לקבלתה‬ ‫הנוגעות‬ ‫הנסיבות‬ ‫לגבי‬ ‫אדר‬ ‫של‬ ‫עדותה‬‫העסקתה‬ ‫ולהפסקת‬ ‫לעבודה‬-30 ‫קטנים‬ ‫בילדים‬ ‫מטופלת‬ ‫שהיא‬ ‫מכיוון‬ ‫לעבודה‬ ‫להתייצב‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫הודעתה‬-31
 6. 6. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 6‫מתוך‬54 ‫אינה‬‫מתיישבת‬‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫לו‬ ‫הודיעה‬ ‫אדר‬ '‫גב‬ ‫שלפיה‬ ‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫גרסתו‬ ‫עם‬ )‫המעטה‬ ‫(בלשון‬1 ‫בוטלה‬ ‫ולפיכך‬ ,‫הנדרשת‬ ‫השעות‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעבוד‬ ‫מבלי‬ ‫משכורת‬ ‫לקבל‬ ‫ביקשה‬2 ‫העסקתה‬.3 " ‫בעבודה‬ ‫נקלטה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫גלילי‬ '‫שגב‬ ‫עולה‬ )‫והשני‬ ‫(הראשון‬ ‫בפרסומים‬ ‫מעיון‬‫אחר‬ ‫ונשלחה‬4 ‫לביתה‬ ‫כבוד‬'‫הגב‬ ‫של‬ ‫שמעדותה‬ ‫בעוד‬ ,‫ושכרה‬ ‫עבודתה‬ ‫תנאי‬ ‫לגבי‬ ‫כוונותיה‬ ‫שהתבררו‬ ‫לאחר‬ ,"5 ‫ביוזמתה‬ ‫הייתה‬ ‫העסקתה‬ ‫סיום‬ ‫ואילו‬ ,‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫עבדה‬ ‫ואף‬ ‫בתפקיד‬ ‫שנקלטה‬ ‫עולה‬ ‫אדר‬6 ‫א‬ '‫לגב‬ ‫שהודיעה‬ ‫לאחר‬.‫קטנים‬ ‫בילדים‬ ‫מטופלת‬ ‫שהיא‬ ‫מכיוון‬ ‫בעבודתה‬ ‫להמשיך‬ ‫תוכל‬ ‫שלא‬ ‫דר‬7 " ‫גלילי‬ '‫הגב‬ ‫שלפיה‬ ‫מהטענה‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬‫לביתה‬ ‫כבוד‬ ‫אחר‬ ‫נשלחה‬‫פעולה‬ ‫שננקטה‬ ‫להבין‬ ‫ניתן‬ "8 ‫לכך‬ ‫מצאתי‬ ‫שלא‬ ‫אלא‬ ,‫העסקתה‬ ‫סיום‬ ‫לגבי‬ )‫בכתב‬ ‫או‬ ‫פה‬ ‫(בעל‬ ‫הודעה‬ ‫מתן‬ ‫כגון‬ ,‫פוזיטיבית‬9 ‫בח‬ ‫ומעדותו‬ ,‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫בתצהירו‬ ‫ביטוי‬‫אדר‬ '‫לגב‬ ‫חזרה‬ ‫לא‬ ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫עולה‬ ‫הנגדית‬ ‫קירתו‬10 ( ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫עמה‬ ‫ניתקה‬ ‫ולמעשה‬19.12.2016‫עמוד‬ ,116'‫שגב‬ ‫עולה‬ ‫אדר‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫מעדותה‬ .)11 ‫ראיה‬ ‫הוצגה‬ ‫ולא‬ ‫נטען‬ ‫לא‬ ‫מקום‬ ‫ומכל‬ ,‫שצוינו‬ ‫מהטעמים‬ ‫העסקתה‬ ‫הפסקת‬ ‫את‬ ‫יזמה‬ ‫גלילי‬12 ‫הרל‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מטעם‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫פעולה‬ ‫נקיטת‬ ‫לגבי‬ ‫ממש‬ ‫של‬‫לגבי‬ ,‫נציגיה‬ ‫או‬ ,‫בנטית‬13 .‫האמור‬ ‫הפרסום‬ ‫עם‬ ‫המתיישב‬ ‫באופן‬ ,‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫העסקתה‬ ‫הפסקת‬ ‫או‬ ‫קליטתה‬ ‫אי‬14 ‫לא‬ ‫ואף‬ ,‫בעיניי‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ,‫מהימנה‬ ‫כעדות‬ ‫ומצאתיה‬ ,)‫נסתרה‬ ‫(שלא‬ ‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫עדותה‬ ‫נוכח‬15 ‫מבלי‬ ‫משכורת‬ ‫לקבל‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫שבכוונתה‬ ‫לגמליאל‬ ‫הודיעה‬ ‫שהיא‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬16 ‫לעבוד‬‫שניתן‬ ‫המשקל‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫שיש‬ ‫וסבורני‬ ,‫הנדרשת‬ ‫השעות‬ ‫מכסת‬ ‫מלוא‬ ‫את‬17 .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לגרסתו‬ ‫לייחס‬18 8.‫במועד‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫מהתנהגותו‬ ‫הושפע‬ ‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫עדותה‬ ‫שתוכן‬ ‫בסיכומיו‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬19 ‫בידי‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ,‫לעדותה‬ ‫לייחס‬ ‫שניתן‬ ‫המשקל‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫כדי‬ ,‫לטעמו‬ ,‫בכך‬ ‫ויש‬ ,‫עדותה‬ ‫מתן‬20 .‫עדותה‬ ‫של‬ ‫למשקלה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬21 ‫שהיא‬ ‫בה‬ ‫והטיח‬ )‫גלילי‬ ‫מטעם‬ ‫הזמה‬ ‫(עדת‬ ‫אדר‬ ‫של‬ ‫עדותה‬ ‫מתן‬ ‫במהלך‬ ‫התפרץ‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬22 ‫להימנע‬ ‫שעליו‬ ‫להעיר‬ ‫לנכון‬ ‫ומצאתי‬ ,‫רעייתו‬ ‫את‬ ‫שהכירה‬ ‫כמי‬ ‫להחזיקה‬ ‫שיש‬ ‫מכיוון‬ ‫שקרנית‬23 ( ‫העדות‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫כדי‬ ‫בהן‬ ‫שיש‬ ‫מכיוון‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מאמירות‬1.3.2017‫עמוד‬ ,152‫שורות‬ ,24 19-20" ‫וציינה‬ ‫בכתה‬ ‫שהעדה‬ ‫לפרוטוקול‬ ‫צוין‬ ‫בהמשך‬ .)‫שקרנית‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫אומרים‬ ‫ישר‬"25 (1.3.2017‫עמוד‬ ,153‫שורות‬ ,4‫הייתה‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫שהתנהגותו‬ ‫אציין‬ ‫מהצורך‬ ‫למעלה‬ .)26 ‫לסיי‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עדות‬ ‫למתן‬ )‫גלילי‬ ‫(מטעם‬ ‫זומנה‬ ‫העדה‬ .‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ‫וזאת‬ ,‫ראויה‬ ‫בלתי‬‫לבית‬ ‫ע‬27 ‫שיש‬ ‫כפי‬ ‫הראוי‬ ‫בכבוד‬ ‫כלפיה‬ ‫לנהוג‬ ‫מקום‬ ‫והיה‬ ,‫הרלבנטית‬ ‫העובדות‬ ‫מסכת‬ ‫בהבנת‬ ‫המשפט‬28 ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫וכמובן‬ ,‫עדותה‬ ‫במהלך‬ ‫פוגענית‬ ‫הערה‬ ‫להשמיע‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,‫הזולת‬ ‫כלפי‬ ‫לנהוג‬29 ‫מכיוון‬ ‫נסער‬ ‫שהיה‬ ‫וטען‬ ‫התנהגותו‬ ‫על‬ ‫העדות‬ ‫בתום‬ ‫התנצל‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ .‫ברגשותיה‬ ‫לפגוע‬ ‫מקום‬30 ‫נגעה‬ ‫שהעדות‬.‫התנהגותו‬ ‫את‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ,‫לרעייתו‬31
 7. 7. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 7‫מתוך‬54 ‫ראויה‬ ‫שהיא‬ ‫למרות‬ ,‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫שהתנהלותו‬ ‫הינה‬ ‫הברורה‬ ‫התרשמותי‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬1 ‫והגרסה‬ ,‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫לגרסתה‬ ‫ליחס‬ ‫שניתן‬ ‫המהימנות‬ ‫מידת‬ ‫על‬ ‫השליכה‬ ‫לא‬ ,‫לביקורת‬2 .‫בעיניי‬ ‫מהימנה‬ ‫הינה‬ ‫שמסרה‬3 9.‫מרד‬ ‫של‬ ‫לגרסתו‬ ‫בסיכומיו‬ ‫הפנה‬ ‫גיטרמן‬" :‫(להלן‬ ‫מלכא‬ )‫(מוטי‬ ‫כי‬‫מלכא‬‫ישירות‬ ‫שיחות‬ ‫לגבי‬ )"4 ‫הראיות‬ ‫חומר‬ ‫בדיקת‬ ‫לאחר‬ ‫אך‬ ,‫העסקתה‬ ‫תנאי‬ ‫בעניין‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫ועו"ד‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫בין‬ ‫שנערכו‬5 ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫לפרסום‬ ‫נוגע‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫מלכא‬ ‫של‬ ‫שגרסתו‬ ‫סבורני‬6 .‫גלילי‬7 ‫ה‬ ‫לאומנויות‬ ‫המשכן‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫שכיהן‬ ,‫מלכא‬‫התקבלה‬ ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫הצהיר‬ ,‫בע"מ‬ ‫הפיס‬ ‫במה‬8 ‫במרץ‬ ‫הבמה‬ ‫לאומנויות‬ ‫המשכן‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫צוות‬ ‫במסגרת‬ ‫כמזכירתו‬ ‫לעבוד‬2009‫עבדה‬ ,9 ‫עם‬ ‫שהוסכם‬ ,‫טלפון‬ ‫בשיחת‬ ,‫למלכא‬ ‫רמזה‬ ‫בהמשך‬ .‫היריון‬ ‫לחופשת‬ ‫ויצאה‬ ,‫חלקית‬ ‫במשרה‬10 ‫והש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫ידוע‬ ‫שלא‬ ‫ונענתה‬ ,‫בשבוע‬ ‫ספורות‬ ‫שעות‬ ‫למשך‬ ‫העסקתה‬ ‫על‬ ‫גיטרמן‬‫יחה‬11 ‫תעבוד‬ ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫גיטרמן‬ ‫עם‬ ‫שהוסכם‬ ‫טלפון‬ ‫בשיחת‬ ‫לו‬ ‫הודיע‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ .‫הסתיימה‬12 ‫שעתיים‬-‫הודיע‬ ‫מלכא‬ ‫אך‬ ,‫הרלבנטית‬ ‫העירונית‬ ‫מהחברה‬ ‫מלאה‬ ‫משכורת‬ ‫כנגד‬ ‫ביום‬ ‫שלוש‬13 " ‫גיטרמן‬ ‫עם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫שוחח‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ,‫אפשרי‬ ‫אינו‬ ‫שהדבר‬ ‫מיד‬‫מאוחר‬ ‫במועד‬ ‫לימים‬ ‫רק‬ ‫אלא‬14 ‫יותר‬‫(סעיף‬ "11.)‫לתצהירו‬15 ( ‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬ ‫בתצהירו‬ ‫שפירט‬ ‫הגרסה‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫חזר‬ ‫מלכא‬19.12.2016‫לדוגמא‬ ‫ראו‬ ,-16 ‫עמוד‬97‫שורות‬ ,18-22‫עמוד‬ ;98‫שורות‬ ,14-18‫עמוד‬ ;99‫שורות‬ ,1-2‫עליי‬ ‫הותירה‬ ‫ועדותו‬ ,)17 ‫נוגע‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ,‫הנדון‬ ‫בעניין‬ ‫לגיטרמן‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫שאין‬ ‫סבורני‬ ‫אך‬ ,‫למדיי‬ ‫מהימן‬ ‫רושם‬18 ‫לאמיתות‬.‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫הפרסומים‬19 "‫ממן‬ ‫"קורין‬ ‫במוזיאון‬ ‫גלילי‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫העסקתה‬ ‫לגבי‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫האמור‬ ‫הפרסום‬20 "(‫לעבוד‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ... ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫של‬ ‫אשתו‬ ,‫האחרונות‬ ‫הבחירות‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬21 ...‫ממן‬ ‫קורין‬ ‫במוזיאון‬ ‫כמזכירה‬‫במ‬ ‫להעסקתה‬ ‫הנוגעים‬ ‫שהעניינים‬ ‫ומכאן‬ ,)"‫לאומנויות‬ ‫שכן‬22 ‫העסקתה‬ ‫תנאי‬ ‫לגבי‬ ‫שנעשו‬ ‫לפרסומים‬ ‫רלבנטיים‬ ‫אינם‬ ,‫מלכא‬ ‫של‬ ‫ניהולו‬ ‫תחת‬ ,‫הבמה‬23 .)‫והשני‬ ‫(הראשון‬ ‫הפרסומים‬ ‫נסבו‬ ‫שעליהם‬ "‫ממן‬ ‫"קורין‬ ‫במוזיאון‬24 10.‫אלא‬ ,‫עדות‬ ‫למתן‬ ‫הובאה‬ ‫לא‬ ‫גלילי‬ ‫שטלי‬ ‫לכך‬ ‫ראוי‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫שיש‬ ‫בסיכומיו‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬25 ‫לפניי‬ ‫שנפרסה‬ ‫הראיות‬ ‫שתמונת‬ ‫סבורני‬ ,‫עדות‬ ‫למתן‬ ‫להביאה‬ ‫היה‬ ‫הראוי‬ ‫שמן‬ ‫אניח‬ ‫אם‬ ‫שגם‬26 ‫הכרעה‬ ‫לצורך‬ ‫דיה‬ ‫ומספקת‬ ‫רחבה‬ ‫הינה‬ ,‫אדר‬ '‫הגב‬ ‫של‬ ‫עדותה‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הנדון‬ ‫הפרסום‬ ‫לגבי‬27 .‫זו‬ ‫בסוגיה‬28 11.‫ה‬ ‫לאור‬‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫ההגנה‬ ‫לגיטרמן‬ ‫עומדת‬ ‫שלא‬ ‫סבורני‬ ‫לעיל‬ ‫אמור‬29 .‫ממן‬ ‫קורין‬ ‫במוזיאון‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫להעסקתה‬30
 8. 8. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 8‫מתוך‬54 12.‫בעניין‬ ‫גרסתו‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫לנכון‬ ‫וראיתי‬ ,‫מגמליאל‬ ‫שקיבל‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫שהפרסום‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬1 ‫מכיו‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫גמליאל‬ ‫של‬ ‫בגרסתו‬ ‫שנתמכה‬ ‫מכיוון‬ ‫זה‬‫שהגרסה‬ ‫ון‬2 .‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫אינה‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שפורסמה‬3 13.‫הבעת‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫לגיטרמן‬ ‫עומדת‬ ‫שלא‬ ‫סבורני‬ ‫גלילי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫ניסוחו‬ ‫לאור‬4 .‫דעה‬5 "‫ו"חופית‬ ‫הפנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫עירוניות‬ ‫בחברות‬ ‫בכירים‬ ‫כנגד‬ ‫בעיתון‬ ‫פרסומים‬6 14.)‫והשני‬ ‫(הראשון‬ ‫בפרסומים‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להיות‬ ‫עליו‬ ‫לחץ‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫שעו"ד‬7 ‫באשדוד‬ ‫התיירות‬ ‫לפיתוח‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫חופית‬ ‫ושל‬ ‫הפנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫של‬8 .‫אלה‬ ‫בחברות‬ ‫בכירים‬ ‫על‬ ‫מכפישים‬ ‫פרסומים‬ ‫פורסמו‬ ‫לו‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שמבוקשו‬ ‫ולאחר‬ ,‫בע"מ‬9 15.‫ש‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להיות‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫לפיה‬ ‫הטענה‬,‫הנ"ל‬ ‫העירוניות‬ ‫החברות‬ ‫ל‬10 ‫הפניות‬ ‫שעצם‬ ‫נטען‬ ‫שלא‬ ‫מכיוון‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫בבחינת‬ ‫אינה‬ ,‫ממש‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫אניח‬ ‫אם‬ ‫גם‬11 .‫פסולה‬ ‫בהתנהלות‬ ‫נגועות‬ ‫היו‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לגיטרמן‬12 ‫החברות‬ ‫בכירי‬ ‫על‬ ‫משמיצות‬ ‫כתבות‬ ‫פרסום‬ ‫בדבר‬ ‫הנ"ל‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫חלקו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬13 ‫שלא‬ ‫גלילי‬ ‫לעו"ד‬ ‫משהתחוור‬ ,‫הנ"ל‬‫הוצאת‬ ‫בבחינת‬ ‫הינו‬ ,‫אלה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫כיועץ‬ ‫ישמש‬14 ,‫בעיתון‬ ‫פסול‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יחדיו‬ ‫שחברו‬ ‫כמי‬ ‫גלילי‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫שהיא‬ ‫מכיוון‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬15 ‫נקמנות‬ ‫מטעמי‬ ‫או‬ ,‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫האישיים‬ ‫האינטרסים‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ,‫ענייניים‬ ‫לא‬ ‫מטעמים‬16 .‫לו‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שמבוקשו‬ ‫מקום‬17 16.‫בתצה‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬‫באוקטובר‬ ‫הבחירות‬ ‫אחרי‬ ‫הפעיל‬ ‫גלילי‬ ‫שעו"ד‬ ‫ירו‬2008‫מנת‬ ‫על‬ ‫רב‬ ‫לחץ‬18 ‫החברות‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ ‫של‬ ‫העירוניות‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫כיועץ‬ ‫להתמנות‬19 ‫(סעיפים‬ ‫הנ"ל‬ ‫העירוניות‬60-61" ‫נדחו‬ ‫אלה‬ ‫שבקשות‬ ‫ולאחר‬ ,)‫מנכ"ל‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫מפרסם‬ ‫החל‬20 ‫ו‬ ‫השכם‬ ‫מכפישות‬ ‫כתבות‬ ‫ליש‬ ‫בן‬ ‫אדי‬ ‫שם‬ ‫החברה‬‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫ושיקף‬ ‫שטרח‬ ‫מבלי‬ ,‫הערב‬21 ‫תגובה‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫שניתנה‬ ‫מבלי‬ ‫לציין‬ ‫ולמותר‬ ‫כתבות‬ ‫באותן‬‫(סעיף‬ "62‫הפנה‬ ‫לא‬ ‫גיטרמן‬ .)22 ,‫בפרסום‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬ ,"‫"חופית‬ ‫בחברת‬ ‫בכירים‬ ‫על‬ ‫שפורסמו‬ ‫משמיצות‬ ‫לכתבות‬ ‫בתצהירו‬23 .‫עדות‬ ‫למתן‬ ‫הובא‬ ‫ולא‬ ‫מטעמו‬ ‫תצהיר‬ ‫הגיש‬ ‫לא‬ ‫והאחרון‬ ,‫ליש‬ ‫בן‬ ‫אדי‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬24 ‫העירונית‬ ‫בחברה‬ ‫בכירים‬ ‫כנגד‬ ‫משמיצות‬ ‫כתבות‬ ‫פרסום‬ ‫לגבי‬ ‫טענה‬ ‫בתצהירו‬ ‫העלה‬ ‫לא‬ ‫גיטרמן‬25 ‫לפי‬ ‫כך‬ ,‫בעניינם‬ ‫שפורסמו‬ ‫משמיצות‬ ‫לכתבות‬ ‫הפנה‬ ‫ולא‬ ,‫בפרסום‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬ ,‫הפנאי‬ ‫לתרבות‬26 .‫הטענה‬27 ‫ראש‬ ‫כגון‬ ,‫שונים‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫בוטות‬ ‫כתבות‬ ‫לפרסום‬ ‫בסיכומיו‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬28 ‫העיר‬‫גלילי‬ ‫שעו"ד‬ ‫לאחר‬ ,‫הבמה‬ ‫אומנויות‬ ‫למשכן‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מלכא‬ ‫או‬ ,‫לסרי‬29 ‫בסיכומיו‬ ‫והעלה‬ ‫במישרין‬ ‫שהתייחס‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫כך‬ ,‫מבוקשו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬30
 9. 9. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 9‫מתוך‬54 ‫לתרבות‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בכירים‬ ‫כנגד‬ ‫משמיצות‬ ‫כתבות‬ ‫פרסום‬ ‫לגבי‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טענות‬1 ."‫"חופית‬ ‫חברת‬ ‫ושל‬ ‫הפנאי‬2 17.‫לאור‬.‫הפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לגיטרמן‬ ‫עומדת‬ ‫שלא‬ ‫סבורני‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬3 ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫במשרדו‬ ‫חוקית‬ ‫לא‬ ‫התנהלות‬ ‫לגבי‬ ‫הפרסום‬4 18.‫וזאת‬ ,)‫השלישי‬ ‫(הפרסום‬ ‫חוקיים‬ ‫לא‬ ‫דברים‬ ‫נעשים‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫שבמשרדו‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬5 .‫לכך‬ ‫הנוגעות‬ ‫העובדות‬ ‫את‬ ‫לפרט‬ ‫שטרח‬ ‫ומבלי‬ ,‫כללית‬ ‫כאמירה‬6 19.‫גיטרמ‬‫עיתון‬ ‫כנגד‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ ‫בגין‬ ‫בתביעה‬ ‫אותו‬ ‫ייצג‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫כי‬ ‫בתצהירו‬ ‫טען‬ ‫ן‬7 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫לטובתו‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ ‫שניתן‬ ‫לו‬ ‫והודיע‬ ,)"‫("מקסימום‬ ‫הרוסית‬ ‫בשפה‬176,000₪‫כולל‬8 ‫את‬ ‫איתר‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫ללשכת‬ ‫התלונה‬ ‫את‬ ‫שהכין‬ ‫בעת‬ ,‫בהמשך‬ .‫עו"ד‬ ‫טרחת‬ ‫ושכר‬ ‫הוצאות‬9 ‫המש‬ ‫שבית‬ ‫לו‬ ‫והתברר‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬‫לטובתו‬ ‫פסק‬ ‫פט‬156,000₪‫ו‬-20,000₪‫משפט‬ ‫הוצאות‬10 /‫מח‬ ‫(נספח‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫טרחת‬ ‫ושכר‬2‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫ששכרו‬ ‫לגיטרמן‬ ‫הודיע‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ .)‫לתצהירו‬11 50,000,₪.‫שנסחט‬ ‫חש‬ ‫והוא‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ‫בשכר‬ ‫המדובר‬ ‫שלטעמו‬ ‫למרות‬ ‫עמו‬ ‫התווכח‬ ‫לא‬ ‫והוא‬12 ‫לו‬ ‫מסר‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬126,000₪‫חשבוני‬ ‫לו‬ ‫ומסר‬ ,‫במזומן‬‫ת‬-‫של‬ ‫בסך‬ ‫מס‬20,000₪‫ולא‬ ,‫בלבד‬13 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הטרחה‬ ‫שכר‬ ‫יתרת‬ ‫על‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫לגיטרמן‬ ‫מסר‬30,000.₪14 ‫חשבונית‬ ‫הוצאת‬ ‫הינה‬ ‫גלילי‬ ‫לעו"ד‬ ‫ייחס‬ ‫שגיטרמן‬ ‫חוקית‬ ‫הלא‬ ‫ההתנהלות‬ ‫כי‬ ‫אפוא‬ ‫יוצא‬-‫מס‬15 .‫ידו‬ ‫על‬ ‫שנגבה‬ ‫הטרחה‬ ‫משכר‬ ‫חלק‬ ‫על‬16 ‫של‬ ‫סך‬ ‫לגיטרמן‬ ‫שמסר‬ ‫העיד‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬156,000₪,‫במזומן‬‫של‬ ‫סך‬ ‫וגבה‬ ,‫בקשתו‬ ‫לפי‬20,00017 ₪‫ולאור‬ ,‫הטרחה‬ ‫ושכר‬ ‫ההוצאות‬ ‫לגבי‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫האמור‬ ‫את‬ ‫הבין‬ ‫שכך‬ ‫מכיוון‬ ,‫טרחתו‬ ‫כשכר‬18 .‫טרחתו‬ ‫שכר‬ ‫שיעור‬ ‫לגבי‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫הסכמתו‬19 ‫בפגישה‬ ‫שנכחה‬ ‫בתצהירה‬ ‫טענה‬ ,‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫במשרדו‬ ‫שותפה‬ ,‫אולקיניצקי‬ ‫דגן‬ ‫דורית‬ ‫עו"ד‬20 ,‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫במשרד‬ ‫שנערכה‬‫ביום‬30.6.2011‫שכר‬ ‫חשבונית‬ ‫לגיטרמן‬ ‫מסר‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫שבה‬ ,21 ‫של‬ ‫בסך‬ ‫טרחה‬20,000,₪‫של‬ ‫בסך‬ ‫מזומן‬ ‫כסף‬ ‫עם‬ ‫ומעטפה‬156,000,₪‫לגיטרמן‬ ‫שהודיע‬ ‫תוך‬22 ‫לאחר‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫ועזב‬ ‫לתיק‬ ‫הכסף‬ ‫עם‬ ‫המעטפה‬ ‫את‬ ‫הכניס‬ ‫גיטרמן‬ .‫לו‬ ‫שנמסר‬ ‫הסכום‬ ‫לגבי‬23 .‫השירות‬ ‫על‬ ‫המשרד‬ ‫וצוות‬ ‫גלילי‬ ‫לעו"ד‬ ‫שהודה‬24 ‫עו‬‫המעמד‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫זוכרת‬ ‫שהיא‬ ‫והעידה‬ ,‫הנגדית‬ ‫בחקירתה‬ ‫גרסתה‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫חזרה‬ ‫דגן‬ ‫"ד‬25 (1.3.2017‫עמוד‬ ,166‫שורות‬ ,2.)26 ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫למשקלה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ,‫זאת‬ ‫ועם‬ ‫למדי‬ ‫מהימן‬ ‫רושם‬ ‫עליי‬ ‫הותירה‬ ‫דגן‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫עדותה‬27 ‫בתוצאת‬ ‫אינטרס‬ ‫כבעלת‬ ‫להחזיקה‬ ‫ויש‬ ,‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫שותפתו‬ ‫שהינה‬ ‫לב‬‫ההליך‬ ‫של‬ ‫ו‬28 .‫המשפטי‬29
 10. 10. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 10‫מתוך‬54 ‫בשיהוי‬ ‫כרוכה‬ ‫והייתה‬ ,‫עדותו‬ ‫בתצהיר‬ ‫לראשונה‬ ‫שעלתה‬ ,‫הנדון‬ ‫בעניין‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫גרסתו‬1 ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ,‫אזרחי‬ ‫במשפט‬ ‫יחידה‬ ‫עדות‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫הינה‬ ,‫הרלבנטיים‬ ‫למועדים‬ ‫לב‬ ‫בשים‬2 ‫לצורך‬ ‫עליו‬ ‫המוטל‬ ‫הנטל‬ ‫להרים‬ ‫בידו‬ ‫עלה‬ ‫שלא‬ ‫וסבורני‬ ,‫הראיות‬ ‫בחומר‬ ‫כראוי‬ ‫נתמכת‬ ‫שהיא‬3 ‫הו‬.‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫במשרדו‬ ‫חוקית‬ ‫לא‬ ‫התנהלות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫לגבי‬ ,‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫הטענה‬ ‫כחת‬4 20.‫גיטרמן‬‫טען‬‫בפרסום‬‫הרלבנטי‬(‫הפרסום‬‫השלישי‬,)‫כי‬‫בכוונתו‬‫לפנות‬‫למס‬‫הכנסה‬..."‫כי‬‫לפי‬5 ‫דעתי‬‫הוא‬‫עושה‬‫דברים‬‫לא‬‫חוקיים‬‫גם‬‫במשרדו‬",‫אך‬ ,‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫לו‬ ‫עומדת‬ ‫ולטעמו‬6 ‫העובדות‬ ‫מסכת‬ ‫את‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫בגדרו‬ ‫פירט‬ ‫לא‬ ‫שגיטרמן‬ ‫מכיוון‬ ,‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בידי‬ ‫אין‬7 .‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫באופן‬ ‫במשרדו‬ ‫מתנהל‬ ‫גלילי‬ ‫שעו"ד‬ ‫סביר‬ ‫באופן‬ ‫ממנה‬ ‫להסיק‬ ‫שניתן‬8 ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫הכשרת‬ ‫לצורך‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫וסחיטה‬ ‫לחץ‬ ‫הפעלת‬ ‫בעניין‬ ‫הפרסום‬9 21.‫על‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫במעמדו‬ ‫סחיטה‬ ‫ואף‬ ‫לחצים‬ ‫עליו‬ ‫הפעילו‬ ‫שגלילי‬ ‫בפרסומים‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬10 .‫באשדוד‬ ‫בבית‬ ‫בנייה‬ ‫חריגות‬ ‫להסדיר‬ ‫מנת‬11 22.‫(עמוד‬ ‫בתצהירו‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬10-11‫מפלגת‬ ‫של‬ ‫פריימריז‬ ‫בכינוס‬ ‫אותו‬ ‫פגש‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫כי‬ )12 ‫שנת‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫במחצית‬ ‫שנערך‬ ,‫הליכוד‬2012‫שיצביע‬ ‫ממנו‬ ‫וביקש‬ ,‫שהגיש‬ ‫תכנית‬ ‫לאישור‬13 ‫תאושר‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫מאיים‬ ‫מסר‬ ‫נלווה‬ ‫לבקשתו‬ ‫כאשר‬ ,‫בה‬ ‫שנכללו‬ ‫החריגות‬ ‫הבקשות‬ ‫למרות‬14 ‫להוציא‬ ‫שתכנן‬ ‫הרוסית‬ ‫בשפה‬ ‫ובעיתון‬ ‫בעיתונו‬ ‫מכפישות‬ ‫כתבות‬ ‫עליו‬ ‫יפרסם‬ ‫בוועדה‬ ‫הבקשה‬15 ‫התעלם‬ ‫גיטרמן‬ .‫חיוביות‬ ‫היו‬ ‫שרובן‬ ‫לשנה‬ ‫שתיים‬ ‫או‬ ‫כתבה‬ ‫עליו‬ ‫פרסם‬ ‫אז‬ ‫עד‬ ‫כאשר‬ ,‫לאור‬16 ‫מפנייתו‬‫בהמלצת‬ ‫ונדחתה‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫בוועדה‬ ‫לדיון‬ ‫עלתה‬ ‫הבקשה‬ .‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬17 ‫בוועדה‬ ‫לדיון‬ ‫עובר‬ .‫לדיון‬ ‫להעלותה‬ ‫ביקש‬ ‫הוועדה‬ ‫מחברי‬ ‫אחד‬ ‫לימים‬ .‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬18 ‫ליום‬ ‫שנקבע‬28.5.2013‫שניתנה‬ ‫מבלי‬ ,‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫מכפישות‬ ‫כתבות‬ ‫בעיתון‬ ‫להתפרסם‬ ‫החלו‬19 ‫(סעיפים‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫תגובה‬ ‫זכות‬ ‫לו‬16-29‫ככל‬ ‫מתפרסמות‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הכתבות‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫לטעמו‬ .)20 .‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫לפניותיו‬ ‫נעתר‬ ‫שהיה‬21 ‫(מיום‬ ‫עדותו‬ ‫בתצהיר‬ ‫במישרין‬ ‫התייחס‬ ‫לא‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬8.9.2015‫לגבי‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫לטענתו‬ )22 ‫שהוגש‬ ‫קודם‬ ‫בתצהיר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הליכוד‬ ‫של‬ ‫הפריימריז‬ ‫בכינוס‬ ‫לפניו‬ ‫שהשמיע‬ ‫המאיים‬ ‫המסר‬23 ‫(מיום‬ ‫מטעמו‬13.11.2013‫כמ"מ‬ ‫במעמדו‬ ‫דיוני‬ ‫לחיסיון‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫בירור‬ ‫במסגרת‬ ,)24 ‫כלשהוא‬ ‫לחץ‬ ‫שהפעיל‬ ‫הכחיש‬ ,)‫אקסלרד‬ ‫ישראל‬ ‫השופט‬ '‫כב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנדחתה‬ ‫(בקשה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬25 ‫(סעיף‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬6.)26 ‫ביום‬ ‫שנערכה‬ ,‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬3.7.2014‫הוועדה‬ ‫חבר‬ ‫בהיותו‬ ‫לגיטרמן‬ ‫ופנה‬ ‫שיכול‬ ‫העיד‬ ,27 ‫חריג‬ ‫בעניין‬‫אך‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫פעל‬ ‫אף‬ ‫וגיטרמן‬ ,‫פסול‬ ‫כל‬ ‫בכך‬ ‫ראה‬ ‫ולא‬ ,‫בביתו‬ ‫הבנייה‬ ‫ת‬28 .‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫בהיותו‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫אליו‬ ‫פנה‬ ‫לא‬29 ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫חבר‬ ‫בהיותו‬ ‫לגיטרמן‬ ‫פנה‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫לקביעה‬ ‫מיסוד‬ ‫יותר‬ ‫שיש‬ ‫סבורני‬30 ‫תימ‬ ‫לכך‬ ‫למצוא‬ ‫וניתן‬ ,‫בביתו‬ ‫החריגה‬ ‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫לו‬ ‫שיסייע‬‫של‬ ‫ובפנייתו‬ ‫בעדותו‬ ‫וכין‬31
 11. 11. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 11‫מתוך‬54 ‫מיום‬ ‫גיטרמן‬10.5.2010‫את‬ ,‫נוספת‬ ‫פעם‬ ,‫בוועדה‬ ‫לדיון‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ )‫(דאז‬ ‫הוועדה‬ ‫ליו"ר‬1 ,‫נער‬ ‫שלמה‬ ‫הוועדה‬ ‫מהנדס‬ ‫של‬ ‫ותשובתו‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫(פנייתו‬ ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫להסדרת‬ ‫הבקשה‬2 ‫נספח‬30.)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬3 ‫בפריימריז‬ ‫בגיטרמן‬ ‫שהבחין‬ ‫והעיד‬ ‫הוסיף‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬‫היה‬ ‫שבעבר‬ ‫מכיוון‬ ‫והופתע‬ ‫הליכוד‬ ‫של‬4 ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫במעמדו‬ ‫או‬ ,‫אירוע‬ ‫באותו‬ ‫הנדון‬ ‫בעניין‬ ‫אליו‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,"‫"קדימה‬ ‫במפלגת‬5 (3.7.2014‫עמוד‬ ,30‫שורות‬ ,10-11‫שורות‬ ,18-21.)6 ‫ביום‬ ‫שנערכה‬ ,‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬3.4.2016‫פרסומים‬ ‫באמצעות‬ ‫לחץ‬ ‫הפעיל‬ ‫האם‬ ‫נשאל‬ ‫כאשר‬ ,7 ‫דיבר‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫העיד‬ ‫בביתו‬ ‫הבנייה‬ ‫חריגות‬ ‫את‬ ‫יסדיר‬ ‫שגיטרמן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בעיתון‬8 ‫(עמוד‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫עמו‬47‫שורות‬ ,23‫מתיישבת‬ ‫אינה‬ )‫(האחרונה‬ ‫בעדותו‬ ‫הגורפת‬ ‫הכחשתו‬ .)9 ‫ע‬ ‫עם‬ ‫סימטרי‬ ‫באופן‬‫לו‬ ‫שיסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לגיטרמן‬ ‫פנה‬ ‫לפיה‬ ,‫לעיל‬ ‫שנסקרה‬ ‫הקודמת‬ ‫דותו‬10 ‫נוסחה‬ ‫שבה‬ ‫לאופן‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫אך‬ ,‫שלה‬ ‫ראש‬ ‫כיושב‬ ‫כיהן‬ ‫כאשר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫הוועדה‬ ‫חבר‬ ‫בהיותו‬11 ,‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫בתפקיד‬ ‫היה‬ ‫כאשר‬ ‫נעשו‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫הפרסומים‬ ‫שעיקר‬ ‫ומכיוון‬ ,‫השאלה‬12 ‫ב‬ ‫שכיוון‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫שלא‬ ‫הרי‬ ,‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫כך‬.‫זו‬ ‫לתקופה‬ ‫עדותו‬13 ( ‫הליכוד‬ ‫מפלגת‬ ‫של‬ ‫בכינוס‬ ‫לשיחתם‬ ‫עדים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫העיד‬ ‫גיטרמן‬30.5.2016‫עמוד‬ ,118‫שורות‬ ,14 16-21.‫עדותו‬ ‫על‬ ‫בעיקרה‬ ‫נסמכת‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫וגרסתו‬ ,)15 ‫בפריימריז‬ ,‫בה‬ ‫גלום‬ ‫שהיה‬ ‫המאיים‬ ‫המסר‬ ‫על‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫פנייתו‬ ‫לגבי‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫גרסתו‬16 ‫במחצית‬ ‫הליכוד‬ ‫של‬‫של‬ ‫השנייה‬2012‫מצאתי‬ ‫לא‬ ,‫אזרחי‬ ‫במשפט‬ ‫יחידה‬ ‫עדות‬ ‫בבחינת‬ ‫הינה‬ ,17 .‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שהטענה‬ ‫סבורני‬ ‫ומשכך‬ ,‫הראיות‬ ‫בחומר‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫תימוכין‬ ‫לה‬18 23.,‫הישיבות‬ ‫באחת‬ ‫הוועדה‬ ‫לחברי‬ ‫חומר‬ ‫חילק‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬ ‫העיד‬ ‫גיטרמן‬19 " ‫לו‬ ‫ואמר‬... ,‫תיזהר‬ ,‫לך‬ ‫אעשה‬ ‫מה‬ ‫תראה‬ ‫אתה‬( "30.5.2016‫עמוד‬ ,125‫שורות‬ ,12-14‫אלא‬ ,)20 " ‫כי‬ ‫האיום‬ ‫את‬ ‫שמעו‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫שחברי‬‫באוזן‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬( "30.5.2016‫עמוד‬ ,126‫שורות‬ ,21 15-16‫בעניין‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫גיטרמן‬ .‫זו‬ ‫לטענה‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫משקל‬ ‫ליחס‬ ‫לנכון‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ .)22 ‫זה‬‫לראשונה‬‫שמנ‬ ‫במשטרה‬ ‫טען‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ‫נשאל‬ ‫וכאשר‬ ,‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬‫עליו‬ ‫איים‬ ‫גלילי‬ ‫חם‬23 "( ‫המקרה‬ ‫מחשיבות‬ ‫להמעיט‬ ‫ניסה‬ ,‫הוועדה‬ ‫בישיבת‬‫קטנה‬ ‫טיפה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬‫עמוד‬ ;"126,24 ‫שורות‬7‫כך‬ ‫על‬ ‫שסיפר‬ ‫וטען‬ ,)‫לטענתו‬ ‫(כך‬ ‫העברית‬ ‫בשפה‬ ‫בשליטתו‬ ‫זאת‬ ‫תלה‬ ,‫שהתרגש‬ ‫טען‬ ,)25 ( ‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫זכר‬ ‫שלא‬ ‫דהוא‬ ‫למאן‬30.5.2016‫עמודים‬ ,126-127)‫ממש‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫(ככל‬ ‫הטענה‬ .)26 ‫מייח‬,‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫בנוכחות‬ )‫(בלבד‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫באוזנו‬ ‫מפורש‬ ‫איום‬ ‫השמעת‬ ‫גלילי‬ ‫למנחם‬ ‫סת‬27 ‫פסולה‬ ‫הינה‬ ,‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכרע‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫שעניינו‬ ‫מי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫שהתנהגות‬ ‫ודומה‬28 ‫הסבר‬ ‫סיפק‬ ‫לא‬ ‫שגיטרמן‬ ‫סבורני‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ .‫דברים‬ ‫כזוטי‬ ‫לראותה‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ,‫מיסודה‬29 ‫ה‬ ‫השיהוי‬ ‫לגבי‬ ‫משכנע‬‫שהמדובר‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫ולא‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הטענות‬ ‫בהעלאת‬ ‫ניכר‬‫כבושה‬ ‫בעדות‬,30 ‫מחברי‬ ‫חלק‬ ‫שלפחות‬ ‫נותנת‬ ‫הדעת‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫לה‬ ‫ליחס‬ ‫שניתן‬ ‫המשקל‬ ‫לגבי‬ ‫מכך‬ ‫הנובע‬ ‫כל‬ ‫על‬31
 12. 12. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 12‫מתוך‬54 ‫שלא‬ ‫אלא‬ ,)‫הטענה‬ ‫לפי‬ ‫(כך‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫אוזנו‬ ‫על‬ ‫לחש‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫לכך‬ ‫עדים‬ ‫היו‬ ‫הוועדה‬1 .‫זו‬ ‫בטענה‬ ‫תמיכה‬ ‫לצורך‬ ‫עדים‬ ‫הובאו‬2 24.‫גי‬,‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ולסחוט‬ ‫עליו‬ ‫ללחוץ‬ ‫נועדו‬ ‫בעיתון‬ ‫המכפישות‬ ‫הכתבות‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫טרמן‬3 ‫לקראת‬ ‫במיוחד‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬4 ‫ביום‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫כינוסה‬28.5.2013‫מיום‬ ‫פרסום‬ ‫בתצהירו‬ ‫ציין‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬ ,8.2.2013‫בעניין‬5 ‫לתשלום‬ ‫תביעה‬‫נוספים‬ ‫ופרסומים‬ ,‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫מלפני‬ ‫הבחירות‬ ‫במערכת‬ ‫פעיל‬ ‫של‬ ‫כספים‬6 ‫מימים‬25.4.2013‫"אשדוד‬ ‫האינטרנט‬ ‫(באתר‬10,)"26.4.2013‫ו‬ ,-3.5.2013.7 ‫בימים‬ ‫אודותיו‬ ‫שנעשו‬ ‫נוספים‬ ‫לפרסומים‬ ‫וטען‬ ‫הוסיף‬ ‫גיטרמן‬12.5.2013,14.5.2013‫ו‬ ,-8 19.5.2013‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫טענו‬ ‫(גלילי‬‫ש‬‫פרסומים‬‫מטעמו‬ ‫הפרסומים‬ ‫על‬ ‫כתגובה‬ ‫באו‬ ‫אלה‬9 ‫גיטרמן‬ ‫של‬‫מ‬‫ימים‬10.5.2013‫ו‬-16.5.2013.)‫בהמשך‬ ‫אתייחס‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬ ,10 ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫על‬ ‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫הבעת‬ ‫במסגרת‬ ‫פורסמו‬ ‫שהכתבות‬ ‫טענו‬ ‫גלילי‬11 .‫בהתנהלותם‬ ‫פגם‬ ‫נפל‬ ‫לא‬ ‫העניין‬ ‫ובנסיבות‬ ,‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫כמ"מ‬ ‫ובתפקידו‬ ‫ציבור‬ ‫כנבחר‬12 ‫גלילי‬‫סיבה‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫ומכאן‬ ,‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫בקרב‬ ‫רוב‬ ‫שהיה‬ ‫וטענו‬ ‫הוסיפו‬13 ‫של‬ ‫בקשתו‬ ‫לאישור‬ ‫בוועדה‬ ‫רוב‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ‫בעיניי‬ ‫ספק‬ .‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫לחצים‬ ‫להפעיל‬ ‫ממש‬ ‫של‬14 ,‫גיטרמן‬ ‫(עדות‬ ‫גלילי‬30.5.2016‫עמודים‬ ,110-111‫מיום‬ ‫הוועדה‬ ‫פרוטוקול‬ ;27.11.2012‫נספח‬ ,15 ‫אך‬ ,)‫נער‬ ‫לתצהיר‬ '‫א‬‫בתפקידו‬ ,‫לגיטרמן‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ,‫הדברים‬ ‫מצב‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫אניח‬ ‫אם‬ ‫גם‬16 ,‫בבקשה‬ ‫ההכרעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫סמכויות‬ ‫הוקנו‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬17 .‫לו‬ ‫השמור‬ ‫הכפול‬ ‫ההצבעה‬ ‫בכוח‬ ‫שימוש‬ ‫ולעשות‬18 25.‫מימים‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הכתבות‬ ‫שפרסום‬ ‫סבורני‬ ‫הראיות‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫שבחנתי‬ ‫לאחר‬8.2.2013,19 25.4.2013,26.4.2013‫ו‬ ,-2.5.2013‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫מעורר‬ ,‫לגיטרמן‬ ‫הנוגעים‬ ‫בעניינים‬ ,‫נוחות‬ ‫אי‬,20 ‫בפרסומים‬ ‫שיש‬ ‫לומר‬ ‫וניתן‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬‫מקומי‬ ‫בעיתון‬ ‫שהמדובר‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,21 ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫הכשרת‬ ‫בעניין‬ ‫ובקשתו‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ,‫ומנהלו‬ ‫מייסדו‬ ‫עם‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫המזוהה‬22 ‫נסבו‬ ‫שעליו‬ ‫גיטרמן‬ ‫של‬ ‫בראשותו‬ ‫בוועדה‬ ‫והכרעה‬ ‫לדיון‬ ‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫הייתה‬ ‫בנכס‬23 .‫הפרסומים‬24 ‫ול‬ ‫גיטרמן‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫של‬ ‫לתחושה‬ ‫גרמו‬ ‫שהפרסומים‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫לא‬‫נושפים‬ ‫שגלילי‬ ‫תובנה‬ ‫גיבוש‬25 ‫לסחוט‬ ‫נועדו‬ ‫האמורים‬ ‫שהפרסומים‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ,‫כטענתו‬ ,"‫אותו‬ ‫ו"מחפשים‬ ‫בעורפו‬26 ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫וזאת‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫לבקשתו‬ ‫שייעתר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גיטרמן‬ ‫את‬27 .‫שלפניי‬ ‫הראיות‬ ‫חומר‬ ‫לכלל‬28 ‫גל‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫פניותיו‬ ‫לגבי‬ ‫הטענות‬ ,‫לעיל‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬‫איומים‬ ‫והשמעת‬ ‫לגיטרמן‬ ‫במישרין‬ ‫ילי‬29 ‫הצורך‬ ‫די‬ ‫הוכחו‬ ‫לא‬ ,‫לבקשה‬ ‫שייעתר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫ובישיבת‬ ‫הליכוד‬ ‫מפלגת‬ ‫של‬ ‫בפריימריז‬30 .‫לדחותן‬ ‫לנכון‬ ‫ומצאתי‬31
 13. 13. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 13‫מתוך‬54 ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וסחיטה‬ ‫לחץ‬ ‫להפעלת‬ ‫וכניסיון‬ ‫כאיום‬ ‫בעיניו‬ ‫נתפסו‬ ‫הנ"ל‬ ‫שהכתבות‬ ‫העיד‬ ‫גיטרמן‬1 ,‫בנכס‬ ‫החריגות‬ ‫הסדרת‬ ‫בעניין‬ ‫לבקשה‬ ‫שייעתר‬‫גלילי‬ ‫למנחם‬ ‫ברור‬ ‫שהיה‬ ‫העיד‬ ‫זאת‬ ‫שעם‬ ‫אלא‬2 " .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫לו‬ ‫לסייע‬ ‫בכוונתו‬ ‫שאין‬ ‫מלכתחילה‬.‫ש‬‫האלה‬ ‫הכתבות‬ ‫את‬ ‫פרסם‬ ‫כשהוא‬.‫ת‬ .3 ‫ברור‬ ,‫דעתי‬ ‫את‬ ‫אשנה‬ ‫שלא‬ ‫ידע‬ ‫הוא‬,‫נקמה‬ ‫היה‬ ‫הכתבות‬ ‫פרסום‬ ,‫לשיטתך‬ ‫אלך‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ... .4 ‫אך‬ ,‫סחיטה‬ ‫נמשכת‬ ‫עדין‬ .‫ת‬ .‫היות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫סחיטה‬‫ישפיע‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הבין‬ ‫הוא‬‫החלטות‬ ‫על‬5 ‫בוועדה‬ ‫שלי‬( "30.5.2016‫עמוד‬ ,133‫שורות‬ ,7,12-13.)6 ‫הנוסף‬ ‫המטבח‬ ‫הותרת‬ ,‫במחלוקת‬ ‫שנותר‬ ‫המרכזי‬ ‫לעניין‬ ‫נעתר‬ ‫לא‬ ‫שגיטרמן‬ ‫מחלוקת‬ ‫גם‬ ‫אין‬7 .‫הקיים‬ ‫למטבח‬ ‫בצמידות‬ "‫פסח‬ ‫ל"מטבח‬ ‫אישור‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫ותחת‬ ,‫מכונו‬ ‫על‬ ‫המרתף‬ ‫בקומת‬8 ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫הפוגעניים‬ ‫שהפרסומים‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬‫כלפי‬ ‫מצדו‬ ‫לאנטגוניזם‬ ‫לגרום‬ ‫יכלו‬ ‫גיטרמן‬9 ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫שלו‬ ‫האינטרס‬ ‫קידום‬ ‫עם‬ ‫מתיישב‬ ‫שאינו‬ ‫באופן‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬10 .‫גיטרמן‬ ‫את‬ ‫לסחוט‬ ‫נועדו‬ ‫אלה‬ ‫פרסומים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מטעם‬ ‫וגם‬ ,‫בוועדה‬11 ‫מחומר‬‫הראיות‬‫עולה‬‫על‬ ‫כתבות‬ ‫לפרסם‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫נוהג‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫בבירור‬‫נבחרי‬12 ‫לקידום‬ ‫בבקשות‬ ‫אליהם‬ ‫שפנה‬ ‫בין‬ ,‫ומשתלח‬ ‫בוטה‬ ‫בסגנון‬ ‫בעירייה‬ ‫תפקידים‬ ‫ובעלי‬ ‫ציבור‬13 .‫לאו‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫למשפחתו‬ ‫הנוגעים‬ ‫עניינים‬14 " :‫(להלן‬ ‫צילקר‬ ‫צבי‬ '‫אינג‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬‫צילקר‬‫בשנים‬ ‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫שכיהן‬ ,)"1969-15 2008‫(למעט‬5" :‫(להלן‬ ‫אזולאי‬ ‫אריה‬ ‫וד"ר‬ ,)‫שנים‬‫אזול‬‫אי‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫ששימש‬ ,)"16 ‫בשנים‬1983-1989‫(נספח‬29‫פורסמו‬ ‫כהונתם‬ ‫בתקופות‬ ‫כי‬ ‫בתצהיריהם‬ ‫טענו‬ ,)‫גלילי‬ ‫למוצגי‬17 ‫נגד‬ ‫תביעות‬ ‫הגיש‬ ‫שאף‬ ‫טען‬ ‫וצילקר‬ ,‫פועלם‬ ‫את‬ ‫וביקרו‬ ‫שתקפו‬ ‫רבות‬ ‫כתבות‬ ‫בעיתון‬ ‫עליהם‬18 ‫ל‬ ‫ניתן‬ ‫שהיה‬ ‫דרישה‬ ‫או‬ ‫בבקשה‬ ‫אליהם‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫האחרון‬ ‫אך‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬‫כאיום‬ ‫ראותן‬19 ‫גרסתם‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫חזרו‬ ‫ואזולאי‬ ‫צילקר‬ ."‫וקח‬ ‫"תן‬ ‫יחסי‬ ‫בכך‬ ‫כרוכים‬ ‫שהיו‬ ‫או‬ ,‫סחיטה‬ ‫או‬20 ( ‫עליי‬ ‫מהימנה‬ ‫הינה‬ ‫ועדותם‬ ,‫הנגדית‬ ‫בחקירתם‬30.5.2016‫עמודים‬ ,93-106.)21 " :‫(להלן‬ ‫המכהן‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ,‫לסרי‬ ‫יחיאל‬ ‫של‬ ,‫אחרות‬ ‫עדויות‬ ‫הובאו‬ ,‫מנגד‬‫לסרי‬‫מרדכי‬ ,)"22 ‫ל‬ ‫המשכן‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מלכא‬" :‫(להלן‬ ‫העירייה‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫עדי‬ ‫בן‬ ‫אילן‬ ,‫הבמה‬ ‫אומנויות‬‫עדי‬ ‫בן‬‫שלמה‬ ,)"23 " :‫(להלן‬ ‫נער‬‫נער‬‫בשנים‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ ‫כמהנדס‬ ‫שכיהן‬ ,)"2010-2015‫התנהלותם‬ ‫בעניין‬ ,‫ועוד‬ ,24 ‫עליהם‬ ‫פורסמו‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫או‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫לבקשותיהם‬ ‫נעתרו‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫ולטענתם‬ ,‫גלילי‬ ‫של‬25 .‫בעיתון‬ ‫מכפישות‬ ‫כתבות‬26 ‫ה‬ ‫להשלמת‬‫לבקשתו‬ ‫להיעתר‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫שלטעמם‬ ‫הוועדה‬ ‫מחברי‬ ‫שחלק‬ ‫העיד‬ ‫גיטרמן‬ ,‫תמונה‬27 ‫בראיות‬ ‫נתמכה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שעדותו‬ ‫אלא‬ , ‫הוועדה‬ ‫בישיבת‬ ‫יד‬ ‫עליו‬ ‫הרימו‬ ‫כמעט‬ ‫גליל‬ ‫של‬28 .‫לקבלה‬ ‫לנכון‬ ‫מצאתי‬ ‫ולא‬ ‫נוספות‬29 ‫הסחיטה‬ ‫מאמצי‬ ‫לגבי‬ ‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫הגנה‬ ‫לגיטרמן‬ ‫עומדת‬ ‫שלא‬ ‫סבורני‬ ,‫לעיל‬ ‫מהמקובץ‬30 ‫שה‬.‫גלילי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עליו‬ ‫ופעלו‬31
 14. 14. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 14‫מתוך‬54 26.‫הופעלו‬ ‫שלטעמו‬ ‫והסחיטה‬ ‫הלחצים‬ ‫בעניין‬ ‫הפרסומים‬ ‫לגבי‬ ‫הגנה‬ ‫עומדת‬ ‫שלגיטרמן‬ ‫סבורני‬1 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ‫עליו‬15(2.‫וכשר‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שעניינו‬ ,‫לחוק‬ )2 "‫מוסר‬ ,‫חוקית‬ ‫חובה‬ ‫עליו‬ ‫הטילו‬ ‫הפרסום‬ ‫הופנה‬ ‫שאליו‬ ‫האדם‬ ‫לבין‬ ‫שבינו‬ ‫היחסים‬‫או‬ ‫ית‬3 ‫פרסום‬ ‫אותו‬ ‫לעשות‬ ‫חברתית‬."4 ‫לכינוסה‬ ‫עובר‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הרלבנטית‬ ‫בתקופה‬ ‫בעיתון‬ ‫עליו‬ ‫שפורסמו‬ ‫שהכתבות‬ ‫סבר‬ ‫גיטרמן‬5 ‫ביום‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬28.5.2013‫להסדיר‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ,‫אותו‬ ‫ולסחוט‬ ‫עליו‬ ‫ללחוץ‬ ‫נועדו‬ ,6 ‫בנסיבות‬ .‫גלילי‬ ‫של‬ ‫מטרתם‬ ‫שזוהי‬ ‫האמין‬ ‫אכן‬ ‫שגיטרמן‬ ‫והתרשמתי‬ ,‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫את‬7 ‫שגיט‬ ‫סבורני‬ ,‫העניין‬‫בתפקידו‬ ‫הכרוכה‬ ‫הציבורית‬ ‫החשיבות‬ ‫שנוכח‬ ‫בטענה‬ ‫להישמע‬ ‫יכול‬ ‫רמן‬8 .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫גרסתו‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫לפרסם‬ ‫וחברתית‬ ‫מוסרית‬ ‫חובה‬ ‫עליו‬ ‫רבצה‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬9 ‫מכיוון‬ ,‫בעניינם‬ ‫פסולה‬ ‫באפליה‬ ‫ונקט‬ ,‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫פעל‬ ‫שגיטרמן‬ ‫טענו‬ ‫גלילי‬10 ‫ד‬ ‫בנייה‬ ‫חריגת‬ ‫להסדיר‬ ‫פעל‬ ‫אחר‬ ‫שבמקרה‬‫אך‬ ,‫אצלו‬ ‫בחירות‬ ‫פעיל‬ ‫שהיה‬ ‫דוד‬ ‫בן‬ ‫למנחם‬ ‫ומה‬11 ‫שיש‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ,‫גלילי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫המקצועי‬ ‫הדרג‬ ‫הנחיות‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ ‫שגיטרמן‬ ‫הינה‬ ‫התרשמותי‬12 ‫ביתר‬ ‫אתייחס‬ ‫זה‬ ‫ולעניין‬ ,‫דוד‬ ‫בחם‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫לבין‬ ‫גלילי‬ ‫של‬ ‫עניינם‬ ‫בין‬ ‫אבחנה‬ ‫לערוך‬13 .‫בהמשך‬ ‫הרחבה‬14 27.‫העומדת‬ ‫הנ"ל‬ ‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫לסייג‬ ‫שיש‬ ‫סבורני‬‫והסחיטה‬ ‫הלחצים‬ ‫על‬ ‫הפרסומים‬ ‫לגבי‬ ,‫לגיטרמן‬15 ‫שרון‬ ‫לגבי‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫גלילי‬ ‫למנחם‬ ‫נוגעים‬ ‫שהדברים‬ ‫ככל‬ ,‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ‫עליו‬ ‫שהופעלו‬16 .‫גלילי‬17 ‫ביום‬ ‫שנערך‬ ,‫אשדוד‬ ‫דרום‬ ‫לרדיו‬ ‫בראיון‬ ,‫השלישי‬ ‫בפרסום‬16.5.2013,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫טען‬ ‫גיטרמן‬ ,18 " ,‫אותו‬ ‫לסחוט‬ ‫מנסים‬ ‫גלילי‬ ‫ושרון‬ ‫שמנחם‬.‫לסחוט‬ ‫מנסה‬ ‫מי‬ ,‫עליך‬ ‫מאיים‬ ‫מי‬ ,‫זה‬ ‫מי‬ ..19 ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫ובנו‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ,"‫באשדוד‬ ‫"השבוע‬ ‫העיתון‬ :‫גיטרמן‬ ‫בוריס‬ ?"‫אותך‬‫וזאת‬ ,"20 ‫מהאמור‬ ‫כעולה‬ ,‫באשדוד‬ ‫בבית‬ ‫הבנייה‬ ‫חריגות‬ ‫ולאישור‬ ‫הועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫לתפקידו‬ ‫בקשר‬21 .‫הדברים‬ ‫של‬ ‫ומהקשרם‬ ‫בפרסום‬22 ‫מסוימות‬ ‫תקופות‬ ‫אמנם‬ ‫שימש‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬‫לקרבה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ויש‬ ,‫העיתון‬ ‫של‬ ‫משפטי‬ ‫כיועץ‬23 ‫מייסדו‬ ,‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫הינה‬ ‫הברורה‬ ‫שהתרשמותי‬ ‫אלא‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫לבין‬ ‫בינו‬ ‫המשפחתית‬24 ,‫הבלעדי‬ ‫הפוסק‬ ‫שאף‬ ‫לומר‬ ‫וניתן‬ ,‫האחרון‬ ‫והפוסק‬ ‫הדעה‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ ,‫העיתון‬ ‫של‬ ‫בפועל‬ ‫ומנהלו‬25 .‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫ולא‬ ,‫בעיתונו‬ ‫הפרסומים‬ ‫לגבי‬26 " :‫(להלן‬ ‫גל‬ ‫יצחק‬‫ג‬‫ל‬‫משנת‬ ‫אשדוד‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫כעוזר‬ ‫המכהן‬ ,)"2009‫את‬ ‫מכיר‬ ‫שהוא‬ ‫העיד‬ ,27 ,‫האב‬ ,‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫על‬ ‫ונאור‬ ‫שרון‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫שמידת‬ ‫עולה‬ ‫ומעדותו‬ ,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬28 ‫הרים‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫בהם‬ ‫ויכוחים‬ ‫על‬ ‫העיד‬ ‫גל‬ .‫למדי‬ ‫מוגבלת‬ ‫הינה‬ ‫העיתון‬ ‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫לגבי‬29 ‫הא‬ ‫התנהלותו‬ ‫ועל‬ ,‫אביו‬ ‫על‬ ‫קולו‬ ‫את‬" ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫ישית‬‫לו‬ ‫שבא‬ ‫מה‬ ‫עושה‬ ‫מנחם‬,‫אני‬ ‫כך‬30 ‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫אותו‬ ‫מכיר‬" ,"‫מה‬ ‫עושה‬ ‫מנחם‬ .‫חשבון‬ ‫בלי‬ ‫מודפס‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫שלו‬ ‫העיתון‬ ‫מנחם‬31
 15. 15. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 15‫מתוך‬54 ‫מנחם‬ .‫הבנים‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫גרוע‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ ‫כי‬ ,‫איתו‬ ‫תדברו‬ ‫אל‬ ‫עשה‬ ‫שמנחם‬ ‫מה‬ ... ‫רוצה‬ ‫שהוא‬1 ‫וכך‬ ‫שלו‬ ‫העיתון‬ ‫כך‬ ,‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫מקשיב‬ ‫לא‬ ,‫קשב‬ ‫הפרעת‬ ‫לו‬ ‫יש‬‫אותו‬ ‫בנה‬( "6.11.2017‫עמודים‬ ,2 177-178‫שתמונה‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ .‫עליי‬ ‫מהימנה‬ ‫הינה‬ )‫נגדית‬ ‫בחקירה‬ ‫נחקר‬ ‫(שלא‬ ‫גל‬ ‫של‬ ‫גרסתו‬ .)3 .‫ואזולאי‬ ‫צילקר‬ ‫של‬ ‫מעדויותיהם‬ ‫עולה‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫לגבי‬ ‫דומה‬4 ‫א‬ ‫(נספחים‬ ‫גלילי‬ ‫ונאור‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫מטעמם‬ ‫הוגשו‬ ‫לוועדה‬ ‫שהבקשות‬ ‫אציין‬ ‫התמונה‬ ‫להשלמת‬'5 ‫ו‬-.)‫נער‬ ‫שלמה‬ ‫המהנדס‬ ‫של‬ ‫לתצהירו‬ '‫ב‬6 ‫לצורך‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫בתפקידו‬ ‫גיטרמן‬ ‫את‬ ‫לסחוט‬ ‫ניסה‬ ‫גלילי‬ ‫שרון‬ ‫לפיה‬ ‫שהטענה‬ ‫אפוא‬ ‫יוצא‬7 ‫הפרסומים‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫ומכיוון‬ ,‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫באשדוד‬ ‫בבית‬ ‫הבנייה‬ ‫חריגת‬ ‫אישור‬8 .‫בעניינו‬ ‫הגנה‬ ‫טענת‬ ‫עומדת‬ ‫לא‬ ‫שלגיטרמן‬ ‫סבורני‬ ‫בעיתון‬9 28.‫גיטר‬" ‫הראשון‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫הכותרת‬ ‫שלאור‬ ‫בסיכומיו‬ ‫טען‬ ‫מן‬‫כל‬‫האמת‬‫שלי‬‫משפחת‬ ‫על‬10 ‫גלילי‬" ‫הפרסום‬ ‫בגוף‬ ‫ובהמשך‬ ,"‫אני‬‫מרגיש‬‫לחצים‬ ‫עליי‬ ‫להפעיל‬ ‫מנסה‬ ‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫כי‬"11 ‫במקור‬ ‫לא‬ ‫(הדגשה‬-‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫בפרסום‬ ‫לראות‬ ‫שיש‬ ‫הרי‬ ,).‫מ.ה‬-‫ומכאן‬ ,‫סובייקטיבית‬12 ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬ ‫הגנת‬ ‫לו‬ ‫שעומדת‬15(4.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בידי‬ ‫שאין‬ ‫אלא‬ ,‫לחוק‬ )13 ‫להתרשם‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫שונים‬ ‫בעניינים‬ ‫עובדות‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫מסכת‬ ‫נפרסה‬ ‫הפרסום‬ ‫במסגרת‬14 ‫דע‬ ‫בהבעת‬ ‫שהמדובר‬ ‫מהכותרת‬‫שמעיון‬ ‫הרי‬ ,‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫כך‬ ,‫גלילי‬ ‫משפחת‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫ה‬15 ‫המדובר‬ ‫ואין‬ ‫שבעובדה‬ ‫לעניינים‬ ‫נוגעים‬ ‫וליבתו‬ ‫שעיקרו‬ ‫ברור‬ ‫רושם‬ ‫מתקבל‬ ‫גופו‬ ‫בפרסום‬16 .‫דעה‬ ‫בהבעת‬17 ‫עסקים‬ ‫ואנשי‬ ‫בעירייה‬ ‫בכירים‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫סחיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הפרסום‬18 29.‫בעית‬ ‫עושה‬ ‫גלילי‬ ‫שמנחם‬ ‫שהשימוש‬ ‫השלישי‬ ‫בפרסום‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫ון‬19 ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫תפוצתו‬‫לסחוט‬‫עסקים‬ ‫ואנשי‬ ,‫בעירייה‬ ‫בכירים‬ ,‫עיר‬ ‫מועצת‬ ‫חברי‬ ,‫ערים‬ ‫ראשי‬20 .‫באשדוד‬21 ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬22 30.‫נבחר‬ ‫לעדות‬ ‫הביא‬ ‫אך‬ ,‫רבים‬ ‫בלשון‬ ,‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫סחטו‬ ‫שגלילי‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפרסום‬ ‫טען‬ ‫גיטרמן‬23 .‫אשדוד‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫המכהן‬ ,‫לסרי‬ ‫יחיאל‬ ‫את‬ ,‫אחד‬ ‫ציבור‬24 31.‫טע‬ ‫לסרי‬)‫לצילקר‬ ‫שניתן‬ ‫השלילי‬ ‫לסיקור‬ ‫(בניגוד‬ ‫בעתון‬ ‫אודותיו‬ ‫האוהד‬ ‫שהסיקור‬ ‫בתצהירו‬ ‫ן‬25 ‫בשנת‬ ‫שנערכה‬ ‫הבחירות‬ ‫במערכת‬ ‫לו‬ ‫סייע‬2008‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫החלו‬ ‫הבחירות‬ ‫לאחר‬ ‫בסמוך‬ ;26 ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫עבור‬ ‫שונים‬ ‫תפקידים‬ ‫לקבלת‬ ‫שונות‬ ‫בדרישות‬ ‫אליו‬ ‫לפנות‬ ,‫גלילי‬ ‫ונאור‬ ‫שרון‬ ‫ובניו‬27 ‫שמ‬ ‫ולאחר‬ ,‫גלילי‬ ‫ונאור‬,‫לגביו‬ ‫שליליות‬ ‫כתבות‬ ‫בעיתון‬ ‫להתפרסם‬ ‫החלו‬ ,‫להם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בוקשם‬28 ‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫והחמיר‬ ‫הלך‬ ‫והדבר‬2010‫לתפקיד‬ ‫גלילי‬ ‫נאור‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫שסירב‬ ‫לאחר‬ ,29 ,‫הגיעו‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫של‬ ‫וההתנהלות‬ ‫הפרסומים‬ .‫אשדוד‬ ‫לפיתוח‬ ‫העירונית‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬30
 16. 16. ‫בית‬‫משפט‬‫גת‬ ‫בקריית‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬20551-08-13‫גיטרמן‬ '‫נ‬ '‫ואח‬ ‫גלילי‬ ‫ת"א‬7571-01-15‫גלילי‬ '‫נ‬ ‫גיטרמן‬ 16‫מתוך‬54 ‫ב‬ ‫פסול‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ,‫כלפיו‬ ‫אישית‬ ‫רדיפה‬ ‫לכדי‬ ,‫לטעמו‬‫העיתון‬ ‫לפרסומי‬ ‫בניגוד‬ ‫וזאת‬ ,‫עיתון‬1 .‫הסבירות‬ ‫ובמתחם‬ ‫לגיטימיים‬ ‫לו‬ ‫שנראו‬ ‫בעבר‬2 .)'‫א‬ ‫(נספח‬ ‫אליו‬ ‫למקורבים‬ ‫בנוגע‬ ‫או‬ ,‫בעניינו‬ ‫שפורסמו‬ ‫כתבות‬ ‫צורפו‬ ‫לסרי‬ ‫של‬ ‫לתצהירו‬3 ‫ביום‬ ‫(שנערכה‬ ‫הנגדית‬ ‫בחקירתו‬ ‫בעדותו‬ ‫חזר‬ ‫לסרי‬5.1.2017,‫בתצהירו‬ ‫גרסתו‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ )4 ‫שבמער‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫והוסיף‬‫בשנת‬ ‫הבחירות‬ ‫כת‬2013‫ובאותה‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫בעיתון‬ ‫מודעות‬ ‫פרסם‬5 ( ‫פרטיים‬ ‫לאירועים‬ ‫גלילי‬ ‫עו"ד‬ ‫את‬ ‫הזמין‬ ‫שנה‬5.1.2017‫עמוד‬ ,175‫שורות‬ ,23-25.)6 ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫מעוררים‬ ‫לסרי‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫שנעשו‬ ‫שהפרסומים‬ ‫סבורני‬‫נוחות‬ ‫אי‬‫לומר‬ ‫אף‬ ‫וניתן‬ ,7 ‫בהם‬ ‫שיש‬‫לפגם‬ ‫טעם‬‫בתקופה‬ ,‫מהם‬ ‫מי‬ ‫או‬ ,‫גלילי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אליו‬ ‫שנעשו‬ ‫לפניות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,8 .‫שלהם‬ ‫האישיים‬ ‫האינטרסים‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ,‫הרלבנטית‬9 ‫מטעם‬ ‫סחיטה‬ ‫של‬ ‫כוונה‬ ‫הנטענים‬ ‫לפרסומים‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ‫בעיניי‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫ספק‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬10 .‫לסרי‬ ‫כלפי‬ ‫גלילי‬11 ‫בימים‬ ‫בעיתון‬ ‫שפורסמו‬ ‫כתבות‬ ‫צורפו‬ ‫לסרי‬ ‫של‬ ‫לתצהירו‬20.2.2009,31.7.2009,4.9.2009,12 11.9.2009,26.11.2010,15.4.2011,26.8.2011,2.9.2011,9.9.2011,27.9.2011,7.10.2011,13 1.6.2012,17.8.2012,14.9.2012,21.12.2012‫ו‬ ,-21.5.2013.14 ‫בשנת‬ ‫בעיתון‬ ‫שפורסמו‬ ‫הכתבות‬2009‫של‬ ‫התנהלותו‬ ‫על‬ ‫עניינית‬ ‫בביקורת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫עסקו‬15 ‫בתפ‬ ‫לסרי‬‫בכתבות‬ ‫המדובר‬ ‫שאין‬ ‫וסבורני‬ ,‫לכהונתו‬ ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫קידו‬16 .‫מכפישות‬17 22.2.2009-‫הצלחתו‬ ‫בשל‬ "‫אשדוד‬ ‫לתושבי‬ ‫חג‬ ‫"יום‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫ללסרי‬ ‫אוהדת‬ ‫כתבה‬18 ;‫כהונתו‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫באשדוד‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫להקים‬31.7.2009-‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬19 ‫הקצ‬ ‫ובכללם‬ ‫שונים‬ ‫בעניינים‬ ‫העיריה‬‫בתזמורת‬ ‫עבודה‬ ‫סכסוך‬ ,‫לקבלנים‬ ‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫את‬20 ‫(כגון‬ ‫שונים‬ ‫עניינים‬ ‫בקידום‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫ללסרי‬ ‫שבחים‬ ‫בצד‬ ,‫ועוד‬ ‫האנדלוסית‬-‫בית‬ ‫הקמת‬21 ‫לזוגות‬ ‫בנייה‬ ‫כגון‬ ,‫שונים‬ ‫נושאים‬ ‫לקידום‬ ‫והמלצות‬ ,)‫ועבריינות‬ ‫בעבריינים‬ ‫ומאבק‬ ‫החולים‬22 ;‫צעירים‬4.9.2009-‫תפ‬ ‫בעלי‬ ‫פיטורי‬ ‫בשל‬ ‫לסרי‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬‫לראש‬ ‫נאמנים‬ ‫שהיו‬ ‫בעירייה‬ ‫קידים‬23 ;‫הקודם‬ ‫העיר‬11.9.2009-‫ואחיו‬ ‫גלילי‬ ‫מנחם‬ ‫בין‬ ‫שהתנהלה‬ ‫שיחה‬ ‫על‬ ‫נסבה‬ ,‫בעיקרה‬ ,‫הכתבה‬24 ( ‫שבת‬ ‫ביום‬ ‫עמו‬ ‫אקראית‬ ‫בפגישה‬ ‫לסרי‬ ‫לבין‬5.9.2009‫לגבי‬ ‫ביקורת‬ ‫הובעה‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,)25 ‫(כגון‬ ‫שונים‬ ‫בעניינים‬ ‫העירייה‬ ‫התנהלות‬-‫ב‬ ‫לתוספות‬ ‫אישורים‬ ,‫חנייה‬ ‫דו"חות‬‫מינויים‬ ,‫נייה‬26 ‫כך‬ ,‫לסרי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפורטו‬ ‫וההישגים‬ ‫הפעולות‬ ‫בצד‬ ,)‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫שאינם‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬27 .‫האמורה‬ ‫בשיחה‬ ,‫הטענה‬ ‫לפי‬28 ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫גברו‬ ‫בעניינו‬ ‫הבוטים‬ ‫שהפרסומים‬ ‫העיד‬ ‫לסרי‬2010‫בהמשך‬ ‫וזאת‬29 ‫לקידומו‬ ‫לפעול‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גלילי‬ ‫ונאור‬ ‫מנחם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אליו‬ ‫שנעשו‬ ‫לפניות‬‫לתפקיד‬ ‫האחרון‬ ‫של‬30

×