Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ישראל‬ ‫מדינת‬
STATE OF ISRAEL
‫התקשורת‬ ‫משרד‬
‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
T...
‫ישראל‬ ‫מדינת‬
STATE OF ISRAEL
‫התקשורת‬ ‫משרד‬
‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
T...
‫ישראל‬ ‫מדינת‬
STATE OF ISRAEL
‫התקשורת‬ ‫משרד‬
‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
T...
‫ישראל‬ ‫מדינת‬
STATE OF ISRAEL
‫התקשורת‬ ‫משרד‬
‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(הזמנה לקבלת עמדות בעניין חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים

38 views

Published on

מועצת הכבלים והלווין

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

(הזמנה לקבלת עמדות בעניין חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ STATE OF ISRAEL ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬ MINISTRY OF COMMUNICATIONS The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting ‫יפו‬ ‫רחוב‬23‫י‬-‫ם‬91999 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 :‫טל‬02-6702210/2 Tel. 972-2-67022102 :‫פקס‬02-6702273 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 Tel: 972-2-67022102 Fax: 972-2-6702273 '‫מס‬ ‫לווין‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬ ‫החלטת‬2-12/2018‫מיום‬5.7.18 ‫ושפת‬ ‫(כתוביות‬ ‫טלוויזיה‬ ‫שידורי‬ ‫חוק‬ ‫בעניין‬ ‫עמדות‬ ‫לקבלת‬ ‫הזמנה‬ :‫בעניין‬ ‫התשס"ה‬ ,)‫סימנים‬-2005 ‫ר‬‫קע‬: ‫סעיף‬7‫התשס"ה‬ ,)‫סימנים‬ ‫ושפת‬ ‫(כתוביות‬ ‫טלוויזיה‬ ‫שידורי‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬–2005" :‫(להלן‬‫החוק‬,)"‫קובע‬ ‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫תרגום‬ ‫של‬ ‫מכסה‬‫בשיעור‬‫של‬5%( ‫שיא‬ ‫בשעות‬ ‫מהשידורים‬19:00–23:00‫הגדרת‬ ‫לפי‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ )‫החוק‬2007. ‫בהת‬‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לסמכותה‬ ‫אם‬10‫לש‬ ‫הכללי‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫לבקשת‬ ,‫לחוק‬"( ‫כבלים‬ ‫ידורי‬‫הוט‬ ‫חברת‬)" "( ‫לווין‬ ‫לשידורי‬ ‫רישיון‬ ‫ובעל‬‫יס‬ ‫חברת‬" :‫(ביחד‬ )"‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬,)"‫שנועצה‬ ‫לאחר‬‫הגופים‬ ‫עם‬ '‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫(החלטת‬ ‫כנדרש‬ ‫בסעיף‬ ‫המפורטים‬3-2006-2‫מיום‬ )2.2.2006)‫ולאח‬‫תחולת‬ ‫את‬ ‫שבחנה‬ ‫ר‬ ‫סעיף‬7‫לחוק‬ )‫(א‬‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫לגבי‬‫משתתפים‬ ‫מרובי‬,‫המועצה‬ ‫החליטה‬‫בהחלטה‬'‫מס‬ 3-12/2006‫מיום‬22.6.06‫ולאפשר‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫מתרגום‬ ‫פטור‬ ‫ליתן‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫הטעם‬ ‫מן‬ ,‫היתר‬ ‫ובין‬ ,‫המפורטים‬ ‫הנימוקים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫סימנים‬ ‫שפת‬ ‫חלף‬ ‫בכתוביות‬ ‫ליוויים‬ ‫ליו‬ ‫לבין‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫סימנים‬ ‫בשפת‬ ‫ליווי‬ ‫בין‬ ‫שוני‬‫בתכניות‬ ‫שכן‬ ,‫אולפן‬ ‫תכניות‬ ‫וי‬ ‫הן‬ ‫מקשה‬ ‫זו‬ ‫ועובדה‬ ‫השונים‬ ‫הדוברים‬ ‫בין‬ ‫רבים‬ ‫ומעברים‬ ‫רבות‬ ‫דמויות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ישנן‬ ‫עלילתיות‬ ‫כמו‬ .‫הצופה‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המתרגם‬ ‫על‬-‫בד"כ‬ ‫עלילתיות‬ ‫תכניות‬ ‫כן‬‫משמעותית‬ ‫ארוכות‬‫אחרות‬ ‫מתכניות‬ ‫הרי‬ ‫חלוקת‬ ‫בשל‬ ,‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫בתרגום‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לצפות‬ ‫קושי‬ ‫וקיים‬‫לבועת‬ ‫הסרט‬ ‫בין‬ ‫והמסך‬ ‫כוז‬ .‫בכתוביות‬ ‫מליווי‬ ‫להבדיל‬ ‫זאת‬ ,‫התרגום‬ '‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫בהחלטת‬1-1/2010‫מיום‬7.1.10‫(החלטת‬ ‫בחוק‬ ‫המנויים‬ ‫הגורמים‬ ‫עם‬ ‫שנועצה‬ ‫לאחר‬ , '‫מס‬ ‫מועצה‬1-26/2009‫מיום‬1.10.09.‫נוספות‬ ‫שנים‬ ‫בשלוש‬ ‫האמור‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫המועצה‬ ‫האריכה‬ ,) '‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫בהחלטת‬2-23/2012‫מ‬‫יום‬15.11.12,‫הגורמים‬ ‫עם‬ ‫שנועצה‬ ‫לאחר‬ ,‫המועצה‬ ‫החליטה‬ '‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫(החלטת‬ ‫בחוק‬ ‫המנויים‬2-14/2012‫מיום‬5.7.12‫לשפת‬ ‫מתרגום‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ) .‫נוספות‬ ‫שנים‬ ‫בשלוש‬ ‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫סימנים‬
  2. 2. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ STATE OF ISRAEL ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬ MINISTRY OF COMMUNICATIONS The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting ‫יפו‬ ‫רחוב‬23‫י‬-‫ם‬91999 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 :‫טל‬02-6702210/2 Tel. 972-2-67022102 :‫פקס‬02-6702273 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 Tel: 972-2-67022102 Fax: 972-2-6702273 '‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫בהחלטת‬5-16/2015‫מיום‬26.11.15,‫המועצה‬ ‫החליטה‬ ,‫בגורמים‬ ‫שנועצה‬ ‫לאחר‬ ‫בסעיף‬ ‫המפורטים‬10'‫מס‬ ‫מועצה‬ ‫(החלטת‬ ‫לחוק‬4-10/2015‫מיום‬23.7.15‫הפטור‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ) ‫בשלוש‬ ‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫השיא‬ ‫בשעות‬ ‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫בתרגום‬ ‫מליווי‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫דהיינו‬ ,‫נוספות‬ ‫שנים‬28.6.18. ‫ל‬ ‫בבקשה‬ ‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫פנו‬ ,‫לאחרונה‬‫וסרטים‬ ‫בסדרות‬ ‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫מתרגום‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫האריך‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫דהיינו‬ ,‫נוספות‬ ‫שנים‬ ‫בשלוש‬ ‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬28.6.21‫להארכת‬ ‫הנימוקים‬ . ‫מסוגות‬ ‫שונים‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הינם‬ ‫הרישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫חזרו‬ ‫עליהם‬ ‫הפטור‬ ‫וא‬ ‫אולפן‬ ‫תכניות‬ ,‫תעודה‬ ‫תכניות‬ ‫כגון‬ ‫אחרות‬‫קצב‬ ‫דמויות‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬ ‫שבתכנים‬ ‫הטעם‬ ‫מן‬ '‫ח‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ ‫שקשה‬ ‫כך‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מתרחשות‬ ‫רבות‬ ‫ופעולות‬ ‫מאוד‬ ‫מהיר‬ ‫הוא‬ ‫ההתרחשויות‬ ‫על‬ ‫הנאמר‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫אחד‬ ‫למתרגם‬-‫המסך‬ ‫על‬ ‫תדיר‬ ‫באופן‬ ‫המתחלפות‬ ‫השונות‬ ‫הדמויות‬ ‫ידי‬ ‫כמו‬ .‫הסצנות‬ ‫ובין‬-‫משתת‬ ‫מרובי‬ ‫ובסרטים‬ ‫בסדרות‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫כן‬‫להתקשות‬ ‫עלול‬ ‫אחד‬ ‫מתרגם‬ ‫פים‬ ‫גם‬ ,‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫דוברים‬ ‫וריבוי‬ ‫דמויות‬ ‫מספר‬ ‫בין‬ ‫שיחות‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫הדיאלוגים‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫בועת‬ ‫מהוספת‬ ‫מבולבל‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫עשוי‬ ‫השמיעה‬ ‫לקוי‬ ‫הצופה‬ ‫כי‬ ,‫נטען‬ ‫עוד‬ .‫הסצנה‬ ‫באותה‬ ‫אם‬ ‫הצפיי‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫עליו‬ ‫שכן‬ ,‫עלילתיים‬ ‫בסרטים‬ ‫תרגום‬‫ה‬‫בס‬ ‫והריכוז‬‫המהירה‬ ‫ההתרחשות‬ ‫בין‬ ‫רט‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫תכנים‬ ‫שכן‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫זאת‬ ‫ולעשות‬ ‫התרגום‬ ‫בועת‬ ‫לבין‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫הרבדים‬ ‫ורבת‬ ‫ואינו‬ ‫לצפייה‬ ‫אינטגרלי‬ ‫שהינו‬ ‫בכתוביות‬ ‫מליווי‬ ‫להבדיל‬ ,‫זאת‬ .‫אחרות‬ ‫מתכניות‬ ‫יותר‬ ‫ארוכים‬ ‫לרוב‬ .‫בבועה‬ ‫לנעשה‬ ‫המסך‬ ‫על‬ ‫הנעשה‬ ‫בין‬ ‫ריכוז‬ ‫חלוקת‬ ‫מצריך‬ ‫החלטה‬: ‫סעיף‬ ‫להוראת‬ ‫בהתאם‬10‫ה‬ ‫שוקלת‬ ‫לחוק‬‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫מתרגום‬ ‫הפטור‬ ‫הארכת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫מועצה‬ ‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬ ‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫נוספות‬28.6.21 .‫בעינם‬ ‫נותרו‬ ‫להחלטה‬ ‫הטעמים‬ ‫ולכאורה‬ ‫הואיל‬ ‫המועצה‬ ‫תורה‬ ‫בטרם‬‫ל‬ ‫המועצה‬ ‫מבקשת‬ ,‫כאמור‬‫נצי‬ ‫עם‬ ‫היוועץ‬‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫בות‬ ‫בסעיף‬ ‫כנדרש‬ ,‫שמיעה‬ ‫לקות‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫בקידום‬ ‫העוסקים‬ ‫ארגונים‬ ‫ועם‬ ‫מוגבלויות‬ 10)‫(ב‬(2‫לחוק‬ )‫וסרטים‬ ‫סדרות‬ ‫של‬ ‫סימנים‬ ‫לשפת‬ ‫תרגום‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫בעולם‬ ‫למצב‬ ‫בהתייחס‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ .‫משתתפים‬ ‫מרובי‬ ‫עלילתיים‬
  3. 3. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ STATE OF ISRAEL ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬ MINISTRY OF COMMUNICATIONS The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting ‫יפו‬ ‫רחוב‬23‫י‬-‫ם‬91999 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 :‫טל‬02-6702210/2 Tel. 972-2-67022102 :‫פקס‬02-6702273 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 Tel: 972-2-67022102 Fax: 972-2-6702273 ‫עמדותיהם‬ ‫בהצגת‬ ‫המעוניינים‬‫בנושא‬‫הנדון‬.‫בלבד‬ ‫בכתב‬ ‫עמדתם‬ ‫יגישו‬ ,‫העמדות‬‫יוגשו‬‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫מ‬‫יום‬22.7.18‫בשעה‬12:00‫העם‬ ‫אחד‬ '‫רח‬ ,‫לציבור‬ ‫השידורים‬ ‫הסדרת‬ ‫מנהלת‬ ‫למשרדי‬ ,9‫בתל‬-‫אביב‬ ‫מאיר‬ ‫שלום‬ ‫(מגדל‬‫מבואה‬,‫מערבית‬'‫מס‬ ‫מעליות‬4‫או‬5‫קומה‬10,)‫ובנוסף‬:‫למייל‬ abargilm@moc.gov.il.‫עמדות‬.‫כלל‬ ‫הוגשו‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫יחשבו‬ ,‫אנונימיים‬ ‫גורמים‬ ‫מאת‬ ‫שיוגשו‬ ‫ליבכם‬ ‫לתשומת‬ .‫סודיות‬ ‫בנושא‬ ‫הלוואי‬ ‫מכתב‬ ‫את‬ ‫ולצרף‬ ‫למלא‬ ‫חובה‬-‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫יציין‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ .‫תפורסם‬ ‫עמדתו‬ ,‫העמדה‬ ‫לפרסום‬ ‫מתנגד‬ ‫הוא‬ ‫להכריע‬ ‫רשאית‬ ‫עצמה‬ ‫רואה‬ ‫המועצה‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ ,‫ספק‬ ‫להסרת‬‫או‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫העניינים‬ ‫בכל‬ ‫דעתה‬ ‫שיקול‬ ‫לפי‬ ,‫בלבד‬ ‫במקצתם‬. * * *
  4. 4. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ STATE OF ISRAEL ‫התקשורת‬ ‫משרד‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬‫לווין‬ MINISTRY OF COMMUNICATIONS The Council for Cable TV and Satellite Broadcasting ‫יפו‬ ‫רחוב‬23‫י‬-‫ם‬91999 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 :‫טל‬02-6702210/2 Tel. 972-2-67022102 :‫פקס‬02-6702273 23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 Tel: 972-2-67022102 Fax: 972-2-6702273 ‫לוויין‬ ‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫למועצה‬ ‫המוגשת‬ ‫לשימוע‬ ‫לעמדה‬ ‫לוואי‬ ‫מכתב‬- ‫סודיות‬ ‫כלליים‬ ‫פרטים‬ :‫השימוע‬ ‫נושא‬ :‫העמדה‬ ‫מגיש‬ ‫שם‬ :‫כתובת‬ ‫סודיות‬ ‫בכוונת‬ ,‫מנהלית‬ ‫כרשות‬ ‫בפעילותה‬ ‫השקיפות‬ ‫הגברת‬ ‫למען‬‫ולשידורי‬ ‫כבלים‬ ‫לשידורי‬ ‫המועצה‬ ,‫לשימועים‬ ‫המתקבלות‬ ‫העמדות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ,‫שלה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫לפרסם‬ ‫לוויין‬ .‫קבלתן‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫ציין‬ ‫נא‬ ,‫חלקה‬ ‫או‬ ‫כולה‬ ,‫עמדתך‬ ‫לפרסום‬ ‫מתנגד‬ ‫הנך‬ ‫אם‬‫מפורשות‬. ‫העמדה‬ ‫לפרסום‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ _________________________________________________________ ‫בעמדה‬ ‫הבאים‬ ‫החלקים‬ ‫לפרסום‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ‫לפרסום‬ ‫כהסכמה‬ ‫ייחשב‬ ‫כלשהו‬ ‫ציון‬ ‫היעדר‬. ‫כדי‬ ‫לעיל‬ ‫באמור‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬‫או‬ ‫עמדה‬ ‫כל‬ ‫לפרסם‬ ,‫לכך‬ ‫תידרש‬ ‫אם‬ ,‫המועצה‬ ‫של‬ ‫מחובתה‬ ‫לגרוע‬ .‫אחר‬ ‫דין‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫ממנה‬ ‫חלקים‬ ____________________ :‫חתימה‬ ___________________ :‫שם‬

×