Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isca 2019 abstracts

97 views

Published on

חוברת תקצירים כנס האגודה הישראלית לתקשורת

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isca 2019 abstracts

 1. 1. 2019 ‫באפריל‬ 16 ‫ירושלים‬ ‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ‫תכנית‬ -‫ה‬ ‫הכנס‬ ‫האגודה‬ ‫הישראלית‬ ‫לתקשורת‬ ‫של‬ :‫הביקורת‬ ‫במוקד‬ ‫תקשורת‬ ‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫בתקשורת‬ ‫ביקורתי‬ ‫מחקר‬ ‫התקצירים‬ ‫חוברת‬
 2. 2. 2 16.4.2019 ,‫ירושלים‬ ‫וברכתי‬ ,‫בירושלים‬ ,‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫במכללה‬ ‫השנה‬ ‫נערך‬ ‫הכנס‬ .‫לתקשורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ 23-‫ה‬ ‫לכנס‬ ‫הבאים‬ ‫וברוכים‬ ‫רב‬ ‫שלום‬ ‫והשכונות‬ ,‫וקשה‬ ‫מורכבת‬ ,‫מרתקת‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫ירושלים‬ .‫בנותיי‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫ומגדל‬ ,‫ר‬‫בעי‬ ‫וחי‬ ‫גדל‬ ,‫ד‬‫שנול‬ ‫כירושלמי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫האגודה‬ ‫כיו"ר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫שלוחה‬ ‫בשכונות‬ ‫מודרך‬ ‫רגלי‬ ‫בסיור‬ ‫שלפנינו‬ ‫הגדוש‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ .‫זו‬ ‫מורכבות‬ ‫מגלמות‬ ‫ובמזרחה‬ ‫העיר‬ ‫במערב‬ ‫הכנס‬ ‫לאתר‬ ‫הסמוכות‬ ‫ממש‬ ‫הממוקמים‬ ,‫חתרניים‬ ‫ופאבים‬ ‫אוונגרדית‬ ‫אומנות‬ ‫סצנת‬ ‫ועד‬ ,)‫החבשית‬ ‫המלכה‬ ‫טאיתו/ארמון‬ ‫הקיסרית‬ ‫(בית‬ ‫ישראל‬ ‫קול‬ ‫מבניין‬ ,‫שמסביבנו‬ .‫הכנס‬ ‫למקום‬ ‫הסמוך‬ ‫הרוסים‬ ‫מגרש‬ ‫לחומות‬ ‫מעבר‬ ‫וחוקרות‬ ‫חוקרי‬ ‫בין‬ ‫ליחסים‬ ‫הן‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ ."‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫בתקשורת‬ ‫ביקורתי‬ ‫מחקר‬ :‫הביקורת‬ ‫במוקד‬ ‫"תקשורת‬ ‫הוא‬ ‫השנה‬ ‫הכנס‬ ‫נושא‬ .‫מבנה‬ ‫היא‬ ‫ואותה‬ ‫מדווחת‬ ‫היא‬ ‫עליה‬ ‫והגלובאלית‬ ‫הישראלית‬ ‫למציאות‬ ‫עצמה‬ ‫התקשורת‬ ‫של‬ ‫ליחסה‬ ‫והן‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫ונשואי‬ ‫ונושאי‬ ‫התקשורת‬ '‫בגיהינום‬ ‫חם‬ ‫הכי‬ ‫מ'המקום‬ ‫פישביין‬ ‫עינת‬ ‫העיתונאית‬ ‫ישתתפו‬ ‫בהם‬ ,‫המרכזיים‬ ‫הפאנלים‬ ‫לשני‬ ‫רב‬ ‫בעניין‬ ‫מצפה‬ ‫אני‬ .‫כמובן‬ ‫קשורות‬ ‫הנקודות‬ ‫בעמדות‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫נוקטים‬ ‫לכנס‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ומההרצאות‬ ‫מהמושבים‬ ‫מן‬ ‫רבים‬ .)‫צהריים‬ ‫(פאנל‬ "‫הארץ‬ ‫"עיתון‬ ‫מו"ל‬ ,‫שוקן‬ ‫ועמוס‬ ,)‫בוקר‬ ‫(פאנל‬ ,‫ביסודה‬ ‫מחקרית-ביקורתית‬ ‫פרקטיקה‬ ‫מהווים‬ ‫התקשורת‬ ‫וחקר‬ ‫תקשורת‬ ‫חקר‬ ‫האם‬ :‫השאלה‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬ ‫חוזרים‬ ‫וכך‬ ,‫ואחרות‬ ‫כאלה‬ ‫ביקורתיות‬ ?‫עוצמה‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫ושימורם‬ ‫וביטויים‬ ,‫הכוח‬ ‫מבני‬ ‫חשיפת‬ ‫מטרתה‬ ‫ואשר‬ ,‫אידיאולוגיות‬ ‫מוצא‬ ‫ונקודות‬ ‫תיאורטיים‬ ‫רקעים‬ ‫מגוון‬ ‫על‬ ‫הנשענת‬ ‫כזו‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫במצב‬ ‫החמורה‬ ‫ההידרדרות‬ ‫אולם‬ ,‫בפתח‬ ‫בחירות‬ '‫ש'עונת‬ ‫ידענו‬ ‫לא‬ ,‫השנה‬ ‫הכנס‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫בחירת‬ ‫בעת‬ ‫החרפה‬ .‫ר‬‫ועיק‬ ‫כלל‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫אינה‬ ,‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫בוטה‬ ‫ואלימות‬ ,‫מיעוטים‬ ‫של‬ ‫דה-הומניזציה‬ ,‫לדעת‬ ‫הציבור‬ ‫בזכות‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫כולל‬ ‫הקשה‬ ‫מצבם‬ ,‫כמותה‬ ‫ידענו‬ ‫שטרם‬ ‫הון-שלטון‬ ‫בקשרי‬ ‫הקשורה‬ ‫שחיתות‬ ,‫ערוצים‬ ‫ואיחוד‬ ‫פיצול‬ ‫כולל‬ ,‫בארץ‬ ‫התקשורת‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫של‬ ‫הנמשכת‬ ‫הדריסה‬ ‫בהבנת‬ ‫לסייע‬ ‫התקשורת‬ ‫בחקר‬ ‫ביקורתיות‬ ‫גישות‬ ‫יכולות‬ ‫וכיצד‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ ,‫ד‬‫ועו‬ ,‫היומיים‬ ‫העיתונים‬ ‫של‬ ‫מתווה‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫בהם‬ ,‫הבחירות‬ ‫בתשדירי‬ ‫צופה‬ ‫אני‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬ ‫כתיבת‬ ‫(בעת‬ ‫בישראל‬ ‫ובשלטון‬ ‫בתקשורת‬ ‫דמוקרטיים‬ ‫אלמנטים‬ ?)‫בג"ץ‬ ‫וחיסול‬ ‫חמאס‬ ‫חיסול‬ ‫בין‬ ‫האנלוגיה‬ :‫מרתקים‬ ‫למושבים‬ ‫הצעות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫ומצויינות‬ ‫רבות‬ ‫מחקר‬ ‫עבודות‬ ‫לקבל‬ ‫זכינו‬ ‫השנה‬ ‫וגם‬ ,‫האגודה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫האירוע‬ ‫הוא‬ ‫השנתי‬ ‫הכנס‬ ‫העשיר‬ ‫הגוון‬ ‫את‬ ‫המאירים‬ ,‫התקשורת‬ ‫חקר‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫המרשים‬ ‫המגוון‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫זה‬ ‫עושר‬ .‫הרצאות‬ 86-‫ו‬ ‫עגולים‬ ‫שולחנות‬ 2 ,‫מושבים‬ 21 ,‫שני‬ ‫תואר‬ ‫ותלמידי‬ ‫לתלמידות‬ ‫מיוחד‬ ‫מושב‬ ‫וכן‬ ,)‫נמשכים‬ ‫מושבים‬ ‫(שני‬ '‫'רצים‬ ‫מושבים‬ ‫כוללים‬ ‫המושבים‬ .‫שלנו‬ ‫הדיסציפלינה‬ ‫של‬ ‫והבינתחומי‬ ‫במסגרת‬ ‫מחקריהם‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫ראשונה‬ ‫הזדמנות‬ ‫לסטודנטים‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫מושב‬ .‫בן-פורת‬ ‫סבג‬ ‫חן‬ '‫גב‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫יו"ר‬ ‫מרכזת‬ ‫אותו‬ .‫שונות‬ ‫תזונתיות‬ ‫רגישויות‬ ‫ולבעלי‬ ,‫טבעונים‬ ,‫לצמחונים‬ ‫המותאם‬ ,‫בריא‬ ‫לכיבוד‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫תוך‬ ,‫מונגש‬ ‫השנה‬ ‫הכנס‬ .‫והולמת‬ ‫תומכת‬ ‫אקדמית‬ ,‫לרשותי‬ ,‫גלבוע‬ ‫איתן‬ '‫פרופ‬ ,‫ד‬‫לתפקי‬ ‫מקודמי‬ ‫האגודה‬ ‫יו"ר‬ ‫מושכות‬ ‫הועברו‬ ‫במהלכה‬ ,‫האגודה‬ ‫בפעילויות‬ ‫ועשירה‬ ‫פורה‬ ‫שנה‬ ‫חותם‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫האגודה‬ ‫ולחברי‬ ‫לחברות‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ .‫בן-פורת‬ ‫סבג‬ ‫חן‬ '‫גב‬ ‫של‬ ‫לידיה‬ ‫כ"ץ‬ ‫ניסים‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מידיו‬ ,‫ר‬‫המחק‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫ומושכות‬ ‫כל‬ ‫האגודה‬ ‫איגרת‬ ‫הוצאת‬ ‫המשך‬ :)‫ממצה‬ ‫לא‬ ‫ובצורה‬ ‫נמרץ‬ ‫(בקיצור‬ ‫שכללו‬ ,‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫פעילויות‬ ‫שלל‬ ‫קיימה‬ ‫האגודה‬ .‫בי‬ ‫והבחירה‬ ‫האמון‬ ‫מאמרי‬ ,)!‫רבים‬ ‫(ויש‬ ‫האגודה‬ ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫פרסומים‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫בתחום‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫ועדכנית‬ ‫רבה‬ ‫אינפורמציה‬ ‫ובה‬ ,‫חודשיים‬ ‫תארי‬ ‫ומנחי‬ ‫מקבלי‬ ,‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫ומקצועיים‬ ‫מדעיים‬ ‫הישגים‬ ,‫פנויות‬ ‫משרות‬ ,‫ר‬‫מחק‬ ‫מענקי‬ ,‫ובינלאומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫כנסים‬ ‫על‬ ‫הודעות‬ ,‫דעה‬ -‫פוסט‬ ‫של‬ ‫לסוגיות‬ ‫ההשתלמות‬ ‫יוחדה‬ ‫השנה‬ – ‫מחקר‬ ‫ותלמידי‬ ‫תלמידות‬ ‫קהילת‬ ‫במסגרת‬ ‫שנתיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫עריכת‬ ‫המשך‬ ;‫ועוד‬ ‫דוקטור‬ ‫האגודה‬ ‫הקימה‬ ‫השנה‬ .‫הראשונה‬ ‫מהשורה‬ ‫דוברים‬ ‫לה‬ ‫ותרמו‬ ,‫ומועילה‬ ‫אינפורמטיבית‬ ‫היתה‬ ‫ההשתלמות‬ .‫ר‬‫מחק‬ ‫ומענקי‬ ‫מלגות‬ ,‫דוקטורט‬ ‫האגודה‬ ‫קיימה‬ ‫כן‬ .‫מלכין‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ,‫האגודה‬ ‫מזכיר‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫רבים‬ ‫והשקעה‬ ‫בליווי‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫במערכת‬ ‫תקשורת‬ ‫אוריינות‬ ‫לקידום‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫מהצורך‬ ‫הנובעת‬ ,‫בהצלחה‬ ‫מדובר‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ .‫צעירים‬ ‫וחוקרות‬ ‫וחוקרים‬ ‫מחקר‬ ‫ולתלמידות‬ ‫לתלמידי‬ ,‫בהנחייתי‬ ‫כתיבה‬ ‫מיני-מרתון‬ ‫לראשונה‬ ‫עמודי‬ ‫גם‬ .‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ ,‫זאת‬ ‫לאור‬ .)‫(ובהפרעות‬ ‫בגירויים‬ ‫הגידול‬ ‫עם‬ ‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫תומכות-כתיבה‬ ,‫שקטות‬ ‫במסגרות‬ ,‫כנסים‬ ,‫לאירועים‬ ‫קוראים‬ ‫קולות‬ ,‫האגודה‬ ‫פעילויות‬ ‫על‬ ‫ומדווחים‬ ,‫למדי‬ ‫פעילים‬ ‫המחקר‬ ‫ותלמידי‬ ‫תלמידות‬ ‫קהילת‬ ‫ושל‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ .‫ולשתף‬ ‫לחבב‬ ,‫להתרשם‬ ‫לבקר‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫מחקר‬ ‫קרנות‬ ,‫מלגות‬ ‫ממשיך‬ ‫שלנו‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ .‫המערכת‬ ‫וחברי‬ ,‫נוסק‬ ‫הלל‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫בעריכתו‬ "‫מדיה‬ ‫"מסגרות‬ ‫המקוון‬ ‫האקדמי‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫את‬ ‫מפרסמת‬ ‫האגודה‬ ,‫המל"ג‬ ‫על-ידי‬ ‫מוכר‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ .‫ד‬‫ועו‬ ,‫ספרים‬ ‫וסקירות‬ ‫דוקטור‬ ‫עבודות‬ ‫תקצירי‬ ,‫ר‬‫מחק‬ ‫דוחות‬ ‫גם‬ ‫וכולל‬ ,‫ומענין‬ ‫איכותי‬ ,‫מקורי‬ ‫מחקר‬ ‫לפרסם‬ ‫המשגה‬ ,‫ר‬‫מחק‬ ‫של‬ ‫בעברית‬ ‫בהנגשה‬ ‫בפז‬ ‫יסולא‬ ‫לא‬ ‫שערכו‬ ‫הוראתי‬ ‫משאב‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ,‫ר‬‫או‬ ‫בו‬ ‫הרואים‬ ‫הפרסומים‬ ‫של‬ ‫המחקרי‬ ‫לערך‬ ‫ומעבר‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫ולחברי‬ ‫נוסק‬ ‫הלל‬ '‫לפרופ‬ ‫להודות‬ ‫כדי‬ ‫זו‬ ‫הזדמנות‬ ,‫איפוא‬ ,‫ל‬‫מנצ‬ ‫אני‬ .‫שלנו‬ ‫לסטודנטים‬ ‫התקשורת‬ ‫חקר‬ ‫בתחומי‬ ‫עדכניים‬ ‫ותיאוריה‬ ‫חקר‬ ‫ועבודות‬ ,‫בכנס‬ ‫המוצגות‬ ‫העבודות‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ,‫וחבריה‬ ‫האגודה‬ ‫חברות‬ ,‫אתכם/ן‬ ‫ומעודד‬ ,‫העת‬ ‫כתב‬ ‫בפעילות‬ ‫המושקעת‬ ‫הרבה‬ ‫העבודה‬ ."‫מדיה‬ ‫"מסגרות‬ ‫העת‬ ‫לכתב‬ ,‫נוספות‬ ‫לתקשורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ 23-‫ה‬ ‫לכנס‬ ‫ברכה‬ ‫דברי‬
 3. 3. 3 ‫של‬ ‫ארצי‬ ‫מפגש‬ )‫תל-אביב‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫פלדון‬ ‫אליאב‬ ‫מרים‬ ‫פרופסור‬ ‫עם‬ ‫(במשותף‬ ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫והוצאתי‬ ‫יזמתי‬ ‫השנה‬ ,‫ר‬‫אח‬ ‫קצת‬ ‫מכיוון‬ ‫פתיחה‬ ‫ירית‬ ‫למעשה‬ ‫היווה‬ ‫והוא‬ ,‫אגודות‬ ‫ראשי‬ ‫עשרים‬ ‫מעל‬ ‫הגיעו‬ ‫למפגש‬ .‫והאומנויות‬ ‫הרוח‬ ,‫החברה‬ ‫מדעי‬ ‫בתחומי‬ ‫אקדמיות‬ ‫אגודות‬ ‫ראשי‬ ‫ולוגיסטית‬ ‫כלכלית‬ ‫לתמיכה‬ ‫בבקשה‬ ‫המל"ג‬ ‫ועם‬ "‫הנדיב‬ ‫"יד‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫אנו‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ .‫בישראל‬ ‫האקדמיות‬ ‫האגודות‬ ‫בין‬ ‫תיאום‬ ‫גוף‬ ‫להקמת‬ .‫האקדמיות‬ ‫באגודות‬ ‫תואר‬ ‫בעלי‬ ‫וכן‬ ,‫אחרים‬ ‫מחוגים‬ ‫תקשורת‬ ‫וחוקרי‬ ‫חוקרות‬ ‫האגודה‬ ‫בפעילויות‬ ‫ולשלב‬ ‫למשוך‬ ‫ניסיון‬ ‫וכוללות‬ ,‫רבות‬ ‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫תוכניותינו‬ ‫וחוקרות‬ ‫לחוקרים‬ ‫המכוונות‬ ‫לפעילויות‬ ‫מעבר‬ .)"‫"חיצוניים‬ ‫במסלולים‬ ‫אך‬ ‫בהם‬ ‫המשיכו‬ ‫(או‬ ‫אקדמיים‬ ‫בחיים‬ ‫המשיכו‬ ‫שלא‬ ,‫בתקשורת‬ ‫שלישי‬ ,mid-career scholars-‫(ה‬ ‫האקדמית‬ ‫הקריירה‬ ‫באמצע‬ ‫המצויים‬ ‫ביננו‬ ‫לאלה‬ ‫גם‬ ‫איכותיות‬ ‫פעילויות‬ ‫להקדיש‬ ‫ננסה‬ ,‫האקדמית‬ ‫דרכם‬ ‫בתחילת‬ :‫יותר‬ ‫מתקדמים‬ ‫בשלבים‬ ‫המצויים‬ ‫אגודה‬ ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫וכן‬ ,)‫בקריירה‬ ‫רבות‬ ‫מורכבויות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדת‬ ‫זו‬ ‫שכבה‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫היום‬ ‫בעולם‬ ‫כשההבנה‬ ‫וידידותי‬ ‫מעודכן‬ ,‫מחודש‬ ‫אגודה‬ ‫אתר‬ ‫להעמיד‬ ‫השנה‬ ‫שנוכל‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫טכני‬ ‫מעט‬ ‫במישור‬ .)late-career( ‫פרישה‬ ‫אחרי‬ ‫או‬ ‫לקראת‬ ‫הקרוב‬ ‫הסמסטר‬ ‫במהלך‬ .)‫מוסדית‬ ‫שקיפות‬ ‫(בבחינת‬ ‫גופיה‬ ‫לפעולת‬ ‫הקשורים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ומסמכים‬ ‫האגודה‬ ‫תקנון‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫הכולל‬ ,‫למשמש/ת‬ ‫ובהצטרפות‬ ‫המחקר‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫לפעילויות‬ ‫באשר‬ ‫ליידע‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫מעודדים‬ ‫ואנו‬ ,‫ר‬‫מחק‬ ‫ולתלמידי‬ ‫לתלמידות‬ ‫נוסף‬ ‫מרתון‬ ‫נקיים‬ ‫המאמר‬ ‫"פרס‬ ,"‫המצטיין‬ ‫הספר‬ ‫"פרס‬ ‫כולל‬ ,‫האגודה‬ ‫לחברי‬ ‫מיוחדים‬ ‫פרסים‬ ‫להעניק‬ ‫נמשיך‬ ,‫מחקרית‬ ‫מצוינות‬ ‫לעודד‬ ‫במטרה‬ ,‫ף‬‫לבסו‬ .‫אליה‬ ‫לעבודה‬ "‫ז"ל‬ ‫שחל‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬ ‫ע"ש‬ ‫ו"הפרס‬ ,)‫בכנס‬ ‫להצגה‬ ‫שהוגשו‬ ‫העבודות‬ ‫משופטי‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הניקוד‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬ ‫(המאמר‬ "‫ביותר‬ ‫הטוב‬ .‫סטודנט/ית‬ ‫ע"י‬ ‫שנכתבה‬ ‫מצטיינת‬ ‫וועדת‬ ‫האגודה‬ ‫וועד‬ ‫ולחברי‬ ‫לחברות‬ ‫וביניהם‬ ,‫השנה‬ ‫הכנס‬ ‫של‬ ‫ולקיומו‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫לפעילותה‬ ‫שתרמו‬ ‫למי‬ ‫להודות‬ ‫נעימה‬ ‫חובה‬ ‫זוהי‬ ,‫לסיום‬ ‫וועדות‬ ‫לחברי‬ ,‫ולמגיבים‬ ‫הראש‬ ‫ליושבי‬ ,‫לכנס‬ ‫שהוגשו‬ ‫העגולים‬ ‫והשולחנות‬ ‫המושבים‬ ,‫ההרצאות‬ ‫בהערכת‬ ‫שסייעו‬ ‫לשופטים‬ ,‫שלה‬ ‫הביקורת‬ ‫אירוח‬ ‫על‬ ‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ‫של‬ ‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫לחוג‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ .‫המליאות‬ ‫בשתי‬ ‫המשתתפים‬ ‫הכנס‬ ‫אורחי‬ ‫ולשני‬ ,‫הפרסים‬ ‫האקדמית‬ ‫הוועדה‬ ‫וחברי‬ ‫ולחברות‬ ,‫פרידמן‬ ‫כהנא‬ ‫גליה‬ ,‫החוג‬ ‫לרכזת‬ ,‫ל‬‫ידלין-סג‬ ‫איה‬ ‫לד"ר‬ ,‫ר‬‫שולצינ‬ ‫דורון‬ ‫ד"ר‬ ‫החוג‬ ‫לראש‬ ,‫השנה‬ ‫הכנס‬ – ‫מלמד‬ ‫אורלי‬ ‫וד"ר‬ ‫רטנר‬ ‫איבנה‬ ‫ולד"ר‬ ,‫ך‬‫החינו‬ ‫במשרד‬ ‫וקולנוע‬ ‫תקשורת‬ ‫מפמ"ר‬ ,‫באלין‬ ‫דורית‬ '‫לגב‬ ‫תודות‬ .‫שהפגינו‬ ‫המסירות‬ ‫על‬ ‫הכנס‬ ‫של‬ .‫קהילת‬ ‫של‬ ‫החשובות‬ ‫היוזמות‬ ‫מאחורי‬ ‫החיה‬ ‫הרוח‬ ‫את‬ ‫המהוות‬ ,‫מלכין‬ ‫אורי‬ ‫למר‬ ‫ומיוחדת‬ ‫אחרונה‬ ‫ותודה‬ ,‫השנה‬ ‫המחקר‬ ‫ותלמידות‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫נמרצת‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫בן-פורת‬ ‫סבג‬ ‫לחן‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫האגודה‬ ‫ענייני‬ ‫בכל‬ ‫מצויה‬ ‫מלכין‬ ‫אורי‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫טביעת‬ ,‫לו‬ ‫האופיינית‬ ‫וביסודיות‬ ‫בשקט‬ .‫ד‬‫בתפקי‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫המסיים‬ ‫האגודה‬ ‫מזכיר‬ ‫באשר‬ ‫מהותיות‬ ‫להצעות‬ ‫ועד‬ ,)‫גלוטן‬ ‫ונטולות‬ ‫צמחוניות‬ ‫אפשרויות‬ ‫(כולל‬ ‫האגודה‬ ‫לאירועי‬ ‫כיבוד‬ ‫ארגון‬ ‫דרך‬ ,‫כספיים‬ ‫מדוחות‬ :‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫לאגודה‬ ‫אורי‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫בהערכת‬ ‫להגזים‬ ‫קשה‬ – ‫לפעילותה‬ !‫וביקורתי‬ ‫מענין‬ ,‫פורה‬ ‫כנס‬ ‫מאחל‬ ‫נוי‬ ‫חיים‬ '‫פרופ‬ ‫לתקשורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬ ‫יו"ר‬
 4. 4. ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ 8:30-9:00*)‫עזריאלי‬ ‫(גלריה‬ ‫והתכנסות‬ ‫רישום‬ 1 ‫בקומה‬ ‫קפה‬ ‫עמדת‬ 9:00-9:50 )1700 ,‫גלר‬ ‫(אודיטוריום‬ ‫לכנס‬ ‫והנחיות‬ ‫ברכות‬ :‫מליאה‬ ‫לתקשורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬ ‫יו"ר‬ ,‫נוי‬ ‫חיים‬ '‫פרופ‬ ‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ,‫שולצינר‬ ‫דורון‬ ‫ד"ר‬ – "‫בגיהינום‬ ‫חם‬ ‫הכי‬ ‫"המקום‬ ,‫פישביין‬ ‫עינת‬ :‫בוקר‬ ‫פאנל‬ .‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫גבריאלי-נורי‬ ‫דליה‬ '‫פרופ‬ ‫בהנחיית‬ ‫פתוחה‬ ‫שיחה‬ ‫בוקר‬ ‫מושבי‬5700 ‫כיתה‬5701 ‫כיתה‬5702 ‫כיתה‬5703 ‫כיתה‬3700 ‫כיתה‬3701 ‫כיתה‬3702 ‫כיתה‬3703 ‫כיתה‬ 10:00-11:30:1 ‫מושב‬ ‫אמר‬ ‫השבט‬ –‫דברו‬ ‫את‬ ‫מחקרים‬ ‫בתקשורת‬ ‫קהל‬ ‫ודעת‬ :2 ‫מושב‬ ‫עיתונאות‬ ‫ושידור‬ ‫בעידן‬ ‫ציבורי‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ :3 ‫מושב‬ ‫תקשורת‬ ‫וחדשנות‬ ‫טכנולוגית‬ :4 ‫מושב‬ ‫כיוונים‬ ‫וקיוונים‬ ‫בתקשורת‬ ‫פוליטית‬ -‫עכשווית‬ ,‫מגמות‬ ‫אתגרים‬ ‫והזדמנויות‬ :5 ‫מושב‬ ‫סימן‬ ‫זה‬ ‫שאתה‬ ‫מושב‬ – ‫צעיר‬ ‫קהילת‬ ‫תלמידי‬ ‫המחקר‬ )‫שני‬ ‫(תואר‬ :6 ‫מושב‬ ‫הגמוניות‬ ‫פוליטיות‬ -‫תקשורתיות‬ ‫בשיח‬ ‫דיון‬ ‫ורטוריקה‬ ‫בישראל‬ :7 ‫מושב‬ ‫כל‬ ‫מול‬ - ‫העולם‬ ‫תקשורת‬ ‫גלובלי‬ ‫במבט‬ :‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫מורים‬ ‫לתקשורת‬ 11:30-11:455-‫ו‬ 3 ‫בקומות‬ ‫קפה‬ ‫עמדות‬ - ‫הפסקה‬ ‫מושבי‬ ‫צהריים‬5700 ‫כיתה‬5701 ‫כיתה‬5702 ‫כיתה‬5703 ‫כיתה‬3700 ‫כיתה‬3701 ‫כיתה‬3702 ‫כיתה‬3703 ‫כיתה‬ 11:45-13:15:8 ‫מושב‬ ‫חוקרים‬ ‫(ב)פלטפורמות‬ -‫מקוונות‬ ,‫חסמים‬ ‫אפשרויות‬ ‫והתנהלות‬ ‫אתית‬ :9 ‫מושב‬ ‫עשייה‬ ‫ומקצוע‬ ‫העיתונאות‬ ‫מבט‬ ‫בתמונת‬ ‫עדכנית‬ :10 ‫מושב‬ ‫לך‬ ‫רואה‬ - ‫בעיניים‬ ‫תקשורת‬ ‫חזותית‬ :11 ‫מושב‬ ‫שיח‬ ‫מחקרי‬ ‫בתקשורת‬ ‫מכווני‬ ‫הקשרים‬ :12 ‫מושב‬ ‫בדרך‬ -‫לגימנסיה‬ ‫מושב‬ ‫השדולה‬ ‫לאוריינות‬ ‫תקשורת‬ :13 ‫מושב‬ ‫כתוב‬ ‫זה‬ –‫בספרים‬ ‫ספרים‬ ‫חדשים‬ :14 ‫מושב‬ ‫תקשורת‬ )'‫(א‬ ‫ומגדר‬ :‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫של‬ ‫"צל‬ - "‫אמת‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫הסדרה‬ ‫יוצרי‬ ‫לקראת‬ ‫העונה‬ ‫החדשה‬ 13:15-14:00)6 ‫קומה‬ ,‫למידה‬ ‫(מרכז‬ ‫ספרים‬ ‫יריד‬ ,‫צהריים‬ ‫הפסקת‬ 14:00-15:30)1700 ,‫גלר‬ ‫(אודיטוריום‬ '‫'הארץ‬ ‫מו"ל‬ – ‫שוקן‬ ‫עמוס‬ :‫צהריים‬ ‫פאנל‬ ‫ופרסים‬ ‫תעודות‬ ‫חלוקת‬ ,‫כללית‬ ‫אסיפה‬ :‫מליאה‬ ‫מושבי‬ ‫אחה"צ‬5700 ‫כיתה‬5701 ‫כיתה‬5702 ‫כיתה‬5703 ‫כיתה‬3700 ‫כיתה‬3701 ‫כיתה‬3702 ‫כיתה‬ 15:30-17:00:15 ‫מושב‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ -‫לצעוק‬ ‫צריך‬ ‫תקשורת‬ ‫ותנועות‬ ‫חברתיות‬ :16 ‫מושב‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬ -‫בחירות‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫תקשורת‬ ‫ופוליטיקה‬ :17 ‫מושב‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬ ‫סוגיות‬ ?‫שלך‬ ‫עכשוויות‬ ‫בתקשורת‬ ‫שכנועית‬ :18 ‫מושב‬ -‫מזדקן‬ ‫ילד‬ ,‫זקנה‬ ‫מוות‬ ,‫בריאות‬ ‫ברשתות‬ ‫ודת‬ ‫חברתיות‬ :19 ‫מושב‬ ‫מה‬ ‫זה‬ – ‫שנשאר‬ ‫תקשורת‬ ‫זיכרון‬ ‫יוצרת‬ ‫ואישי‬ ‫לאומי‬ :20 ‫מושב‬ ‫עם‬ ‫לגדול‬ :‫הטאבלט‬ ‫מהמסך‬ ‫למסך‬ ‫הקטן‬ ‫עוד‬ ‫הקטן‬ ‫יותר‬ :21 ‫מושב‬ ‫תקשורת‬ )'‫(ב‬ ‫ומגדר‬ 17:00-18:30! ‫מוזמנים‬ ‫כולם‬ – ‫בירושלים‬ ‫סיור‬ 39 ‫הנביאים‬ ‫רחוב‬ ,‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫הלמסלי‬ ‫בבניין‬ ‫מתקיימים‬ ‫הכנס‬ ‫ומליאות‬ ‫מושבי‬ ‫כל‬ *
 5. 5. ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ '‫עמ‬ ‫קהל‬ ‫ודעת‬ ‫בתקשורת‬ ‫מחקרים‬ – ‫דברו‬ ‫את‬ ‫אמר‬ ‫השבט‬ :1 ‫מושב‬ 6 ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫ציבורי‬ ‫ושידור‬ ‫עיתונאות‬ :2 ‫מושב‬ 7 ‫טכנולוגית‬ ‫וחדשנות‬ ‫תקשורת‬ :3 ‫מושב‬ 7-8 ‫והזדמנויות‬ ‫אתגרים‬ ,‫מגמות‬ :‫עכשווית‬ ‫פוליטית‬ ‫בתקשורת‬ ‫וקיוונים‬ ‫כיוונים‬ :4 ‫מושב‬ 9-11 )‫שני‬ ‫(תואר‬ ‫המחקר‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫מושב‬ – ‫צעיר‬ ‫שאתה‬ ‫סימן‬ ‫זה‬ :5 ‫מושב‬ 11-12 ‫בישראל‬ ‫ורטוריקה‬ ‫בשיח‬ ‫דיון‬ :‫פוליטיות-תקשורתיות‬ ‫הגמוניות‬ :6 ‫מושב‬ 13-14 ‫גלובלי‬ ‫במבט‬ ‫תקשורת‬ - ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫מול‬ :7 ‫מושב‬ 14-15 ‫לתקשורת‬ ‫מורים‬ :‫עגול‬ ‫שולחן‬ 15 ‫אתית‬ ‫והתנהלות‬ ‫אפשרויות‬ ,‫חסמים‬ :‫מקוונות‬ ‫(ב)פלטפורמות‬ ‫חוקרים‬ :8 ‫מושב‬ 15-16 ‫עדכנית‬ ‫מבט‬ ‫בתמונת‬ ‫העיתונאות‬ ‫ומקצוע‬ ‫עשיית‬ :9 ‫מושב‬ 16-17 ‫חזותית‬ ‫תקשורת‬ :‫בעיניים‬ ‫לך‬ ‫רואה‬ :10 ‫מושב‬ 17-18 ‫הקשרים‬ ‫במגוון‬ ‫ותקשורת‬ ‫שיח‬ ‫מחקרי‬ :11 ‫מושב‬ 18-19 ‫תקשורת‬ ‫לאוריינות‬ ‫השדולה‬ ‫מושב‬ :‫לגימנסיה‬ ‫בדרך‬ :12 ‫מושב‬ 19-20 ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ – ‫בספרים‬ ‫כתוב‬ ‫זה‬ :13 ‫מושב‬ 20-21 )'‫(א‬ ‫ומגדר‬ ‫תקשורת‬ :14 ‫מושב‬ 21-22 ‫החדשה‬ ‫העונה‬ ‫לקראת‬ ‫הסדרה‬ ‫יוצרי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ "‫אמת‬ ‫של‬ ‫"צל‬ :‫עגול‬ ‫שולחן‬ 22 ‫חברתיות‬ ‫ותנועות‬ ‫תקשורת‬ :‫לצעוק‬ ‫צריך‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ :15 ‫מושב‬ 23-24 ‫ופוליטיקה‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ -‫בחירות‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬ :16 ‫מושב‬ 24-25 ‫שכנועית‬ ‫בתקשורת‬ ‫עכשוויות‬ ‫סוגיות‬ ?‫שלך‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬ :17 ‫מושב‬ 25-28 ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ודת‬ ‫מוות‬ ,‫בריאות‬ ,‫זקנה‬ :‫מזדקן‬ ‫ילד‬ :18 ‫מושב‬ 28-29 ‫ואישי‬ ‫לאומי‬ ‫זיכרון‬ ‫יוצרת‬ ‫תקשורת‬ – ‫שנשאר‬ ‫מה‬ ‫זה‬ :19 ‫מושב‬ 29-31 ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫הקטן‬ ‫למסך‬ ‫הקטן‬ ‫מהמסך‬ :‫הטאבלט‬ ‫עם‬ ‫לגדול‬ :20 ‫מושב‬ 32-33 )'‫(ב‬ ‫ומגדר‬ ‫תקשורת‬ :21 ‫מושב‬ 33-34
 6. 6. 6 ‫קהל‬ ‫ודעת‬ ‫בתקשורת‬ ‫מחקרים‬ – ‫דברו‬ ‫את‬ ‫אמר‬ ‫השבט‬ :1 ‫מושב‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫צפתי‬ ‫יריב‬ '‫פרופ‬ :‫מגיב‬ | ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ניר‬ ‫לילך‬ '‫פרופ‬ :‫יו"ר‬ ‫פוליטית‬ ‫חיברות‬ ‫גורמי‬ ‫והשפעת‬ )HMP( ‫כעוינת‬ ‫התקשורת‬ ‫תפיסת‬ ‫הבניית‬ :‫המתבונן‬ ‫בעיני‬ ‫הכל‬ ‫בארה"ב‬ ‫ופרו-ישראלים‬ ‫פרו-פלשתינאים‬ ‫סטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫הפתוחה‬ ‫והאוניברסיטה‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בנצור‬ ‫גלית‬ '‫גב‬ ‫תקשורתיים‬ ‫טקסטים‬ ‫של‬ ‫ההטיה‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ‫החדשותי‬ ‫המקור‬ ‫זיהוי‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ‫זה‬ ‫ניסוי‬ ‫המצדדות‬ ‫קבוצות‬ ‫בקרב‬ ‫בעיקר‬ ,‫מסוים‬ ‫חדשותי‬ ‫מקור‬ ‫לגבי‬ ‫קדומות‬ ‫דעות‬ ‫ישנן‬ ‫כאשר‬ ,‫הספרות‬ ‫לפי‬ .)Hostile Media Perception( .‫שלהם‬ ‫הצד‬ ‫כנגד‬ ‫ועוין‬ ‫מוטה‬ ,‫אמין‬ ‫כלא‬ ‫אותו‬ ‫יתפסו‬ ‫הן‬ ,)partisans( ‫חזקה‬ ‫פוליטית‬ ‫בעמדה‬ ‫הנוגעים‬ ‫ספציפיים‬ ‫אירועים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫חדשותי‬ ‫דיווח‬ ‫לקרוא‬ ‫התבקשו‬ )85( ‫ופרו-ישראלים‬ )90( ‫פרו-פלשתינאים‬ ‫אמריקאים‬ ‫סטודנטים‬ :‫שונים‬ ‫מקורות‬ ‫משלושה‬ ‫הישראלי-פלשתינאי‬ ‫לסכסוך‬ ‫ההטייה‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫ולהעריך‬ ‫מזוהה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מזוהה‬ ‫היה‬ ‫הכתבה‬ ‫מקור‬ ‫כאשר‬ The New York Times-‫ו‬ ,Fox News ,Al-Jazeera English .‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫והאמינות‬ .‫הושמטה‬ ‫או‬ ‫החדשותי‬ ‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫צוינה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫הנבדקים‬ ‫קבוצות‬ ‫שתי‬ ‫בקרב‬ Fox News ‫של‬ HMP-‫ה‬ ‫הערכת‬ ‫בין‬ ‫הבדלים‬ ‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫כלפי‬ ‫יותר‬ ‫כעוינת‬ ‫נתפסה‬ Al-Jazeera in English ,‫ולעומתו‬ ‫הגרסאות‬ ‫בשתי‬ ‫פרו-ישראלי‬ ‫חדשותי‬ ‫כמקור‬ ‫בבירור‬ ‫נתפסה‬ Fox News .‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫ציון‬ ‫ללא‬ ‫הוצג‬ ‫כשהסיפור‬ ‫הפלשתינאים‬ ‫התגובות‬ ,‫השני‬ ‫הצד‬ ‫ובעד‬ ‫שלהם‬ ‫הצד‬ ‫נגד‬ ‫כמוטה‬ The New York Times ‫את‬ ‫תפסו‬ ‫הסטודנטים‬ , HMP-‫ה‬ ‫לתיאורית‬ ‫שבהתאם‬ ‫למרות‬ ‫שמשפיע‬ ‫הוא‬ ,‫המקור‬ ‫זהות‬ ‫ולא‬ ,‫הסיפור‬ ‫של‬ ‫והמסגור‬ ‫הסיפור‬ ‫שאופי‬ ‫על-כך‬ ‫הצביעו‬ ‫זה‬ ‫בעיתון‬ ‫החדשותיים‬ ‫הסיפורים‬ ‫שני‬ ‫שעוררו‬ ‫השונות‬ .‫ההטיה‬ ‫תפיסות‬ ‫על‬ ‫מטא-שיח‬ ‫ניתוח‬ :‫ישראלים‬ ‫סטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫הציבורי‬ ‫השיח‬ ‫תפיסות‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫פרידמן‬ ‫אלי‬ ‫וד"ר‬ ,‫נתניה‬ ‫מכללת‬ ,‫מנוסביץ‬ ‫עידית‬ ‫ד"ר‬ The study applied a secondary analysis to open-ended survey data collected from undergraduate communication students (N=180) in June 2014 and June 2015. Data consisted of responses to two open-ended questions, designed to elicit students’intuitive notions of public discourse with minimal intervention. Perceptions of existing public debate is based on responses to the question: In Israel there exists much public discourse about a wide variety of issues, including: social issues, economy, security, education, culture, and more. This discourse takes place in many different contexts and public spaces, including: social gatherings, college classrooms, media (radio, television, internet) and more. Now, think about this public discourse that you encounter in Israel. What associations come to mind? How would you characterize the nature of the discourse that you are familiar with? Perceptions of desired public debate were based on responses to the question: If you could shape public debate in Israel in the best way possible, how would you shape it? Specifically, please describe how you think that public debate should be conducted. Our approach is based on the claim that meta-discursive comments—discourse about the state of discourse—are a useful source for interpreting discourse participants’involvement in the negotiation over norms and meanings (Craig, 2008; Martinez-Guillem, 2009) manifested in their stances about definitions of terms and concepts (Ilie, 2003). Indeed, analysis of "talk about talk" has been argued to be a useful means for addressing communication problems (Craig, 2008). Using grounded theory methodology (Glaser & Strauss, 2007) we read through all responses to identify major themes, and then reviewed each theme to make necessary adjustments and sort out nuanced categories. Finally, we applied discourse analysis tools for the micro-analysis of the themes. Specifically, we used ethnographic analysis to examine text and talk within its socio-cultural context (Carbaugh, 1989; Katriel, 1986), and critical analysis the discourse through the lens of embedded power relations (Fairclough, 1989; Wodak, 2009). ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫המקוון‬ ‫בקרב‬ ‫הווידאו‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫אריאל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫שטיינפלד‬ ‫נילי‬ ‫וד"ר‬ ‫לב-און‬ ‫אזי‬ '‫פרופ‬ .‫ברשת‬ ‫ופוליטים‬ ‫אידיאולוגים‬ ‫מסרים‬ ‫והעברת‬ ‫סדרי-יום‬ ‫לקידום‬ ‫רווחת‬ ‫ביטוי‬ ‫לצורת‬ ‫הפכו‬ ,‫הומוריסטי‬ ‫כז'אנר‬ ‫נתפסים‬ ‫שלעתים‬ ,‫הממים‬ ‫מנתח‬ ‫המחקר‬ .‫זדורוב‬ ‫רומן‬ ‫של‬ ‫לחפותו‬ ‫הטוענות‬ ‫פייסבוק‬ ‫קבוצות‬ 15-‫מ‬ ‫ונאספו‬ ‫שנים‬ 10-‫כ‬ ‫במשך‬ ‫יוצרו‬ ‫אשר‬ ‫ממים‬ ‫מנתח‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫מדיה‬ ‫בקבוצות‬ ‫האנטי-ממסדיים‬ ‫הביטוי‬ ‫אופני‬ ‫של‬ ‫בוחן‬ ‫כמקרה‬ ,‫הממסד‬ ‫כנגד‬ ‫ביקורת‬ :‫בקבוצות‬ ‫המרכזיים‬ ‫הממים‬ ‫מקטגוריות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ .‫ממסדיות‬ ‫עוולות‬ ‫כנגד‬ ‫המוחות‬ ‫חברתית‬
 7. 7. 7 ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫ציבורי‬ ‫ושידור‬ ‫עיתונאות‬ :2 ‫מושב‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫אלידע‬ ‫עוזי‬ '‫פרופ‬ :‫ומגיב‬ ‫יו"ר‬ ‫השידור‬ ‫תאגיד‬ :‫כיכולת‬ ‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫בשידור‬ ‫פלסטינים-ישראלים‬ ‫של‬ ‫השתתפותם‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫לעומת‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫שומרון‬ ‫ברוך‬ ‫מר‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫היכולות‬ ‫במימוש‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ,‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫בשידור‬ ‫פלסטינים-ישראלים‬ ‫של‬ ‫תקשורתיים‬ ‫ייצוגים‬ ‫כיצד‬ ‫בוחן‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫בין‬ ‫השווה‬ ,)Sen, 1993( "‫היכולות‬ ‫״גישת‬ ‫של‬ ‫התיאורטית‬ ‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫שנערך‬ ‫המחקר‬ .‫הפלסטינית-ישראלית‬ ‫המיעוט‬ ‫קבוצת‬ ‫לעומת‬ "‫"תאגיד-השידור‬ ‫תכניות‬ ‫ממלאים‬ ‫אותם‬ ‫התפקיד/ים‬ ‫את‬ ,‫ואקטואליה‬ ‫חדשות‬ ‫בתכניות‬ ‫פלסטינים-ישראלים‬ ‫של‬ ‫היקף-הייצוג‬ ‫בארבעת‬ ‫ואקטואליה‬ ‫החדשות‬ ‫תכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וכלל‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫הינו‬ ‫המחקר‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫היקף‬ .‫יכולות‬ ‫במימוש‬ "‫"רשות-השידור‬ ‫תכניות‬ ,‫לרוב‬ ‫אך‬ ,‫התקשורת‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫מסוימים‬ ‫הבדלים‬ ‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫הממצאים‬ ‫אומנם‬ .)‫חודשים‬ 24( 2016-2017 ‫במהלך‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫ערוצי‬ ‫שהגבילו‬ ,‫וייצוג-מוטה‬ ‫תת-ייצוג‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ "‫"רשות-השידור‬ ‫לתכניות‬ "‫"תאגיד-השידור‬ ‫תכניות‬ ‫בין‬ ‫רבים‬ ‫דימיון‬ ‫קווי‬ ‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫הממצאים‬ ‫יכולות‬ ‫לממש‬ ‫פלסטינים-ישראלים‬ ‫של‬ ‫בהזדמנויות‬ ‫זניח‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫הממצאים‬ ,‫לפיכך‬ .‫תקשורתיות‬ ‫יכולות‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫מימושן‬ ‫את‬ ‫במ‬ ‫היכולות‬ ‫שש‬ ‫מימוש‬ ‫חוסר‬ .‫ומוגבלות‬ ‫חלקיות‬ ‫הינן‬ ‫יכולות‬ ‫למימוש‬ ‫ההזדמנויות‬ ,‫ובשניהם‬ ."‫"רשות-השידור‬ ‫לעומת‬ "‫ב"תאגיד-השידור‬‫ק‬ .‫פלסטינים-ישראלים‬ ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫ואיכות‬ ‫בשגשוגם‬ ‫לפגיעה‬ ‫מוביל‬ ‫והייצוג-המוטה‬ ‫תת-הייצוג‬ ‫בעקבות‬ ‫לואן‬ ‫של‬ ‫חדשותי-המקרה‬ ‫במרחב-ביניים‬ ‫וקהלים‬ ‫עיתונאים‬ ‫בין‬ ‫מתמשכת‬ ‫הדדיות‬ ‫עיתונאית‬ ‫ווטסאפ‬ ‫קבוצת‬ ‫טקסס‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫טננבוים‬ ‫אורי‬ ‫ומר‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫קליגלר-וילנצ'יק‬ ‫נטע‬ ‫ד"ר‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ :‫העיתונאית‬ ‫האפיסטמולוגיה‬ ‫בעיצוב‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫יכולים‬ ‫קהלים‬ ,‫דיגיטליים‬ ‫מדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫עיתונאים‬ ‫עם‬ ‫קשריהם‬ ‫באמצעות‬ ‫אולם‬ ,‫החדשות‬ ‫יצירת‬ ‫בתהליך‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לקהלים‬ ‫היו‬ ‫בעבר‬ ‫גם‬ .‫ידע‬ ‫לגבי‬ ‫טענות‬ ‫וטוענים‬ ‫יודעים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫עיתונאים‬ ‫ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ‫נוצר‬ ‫מתמשך‬ ‫הדדי‬ ‫קשר‬ ‫כיצד‬ ‫מראים‬ ‫אנו‬ ‫זה‬ ‫במחקר‬ .‫נדירים‬ ‫הם‬ ‫ברשת‬ ‫לקהלים‬ ‫עיתונאים‬ ‫בין‬ ‫ומתמשכים‬ ‫הדדיים‬ ‫יחסים‬ ,‫משתתפים‬ ‫עם‬ ‫עומק‬ ‫וראיונות‬ ,‫העיתונאי‬ ‫הבלוג‬ ,‫בקבוצה‬ ‫השיח‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫סמך‬ ‫על‬ .‫לקהליה‬ ‫ישראלית‬ ‫בלוגרית/עיתונאית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנפתחה‬ .‫החדשות‬ ‫הפקת‬ ‫שלבי‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ,‫חדשותי‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫יצירה‬ ‫מאפשר‬ ‫והקהל‬ ‫העיתונאית‬ ‫בין‬ ‫מתמשך‬ ‫שיח‬ ‫כיצד‬ ‫מראים‬ ‫אנו‬ ?‫מפלגתית‬ ‫לעיתונות‬ ‫חזרה‬ :‫ובערבית‬ ‫בעברית‬ ‫המרכזית‬ ‫בעיתונות‬ "‫הלאום‬ ‫"חוק‬ ‫ספיר‬ ‫מכללת‬ ,‫גיגי‬ ‫מוטי‬ ‫וד"ר‬ ‫גוז'נסקי‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬ 540 ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫הניתוח‬ ."‫הלאום‬ ‫"חוק‬ ‫סביב‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מגוונים‬ ‫לקהלים‬ ‫הפונים‬ ‫עיתונים‬ ‫סיקרו‬ ‫כיצד‬ ‫הבוחן‬ ‫ואיכותני‬ ‫כמותני‬ ‫מחקר‬ ‫בעברית‬ ‫בישראל‬ ‫מרכזיים‬ ‫כתובים‬ ‫עיתונים‬ ‫בשבעה‬ ,2018 ‫ביולי‬ ‫החוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫ועד‬ 2015 ‫במרץ‬ ‫הבחירות‬ ‫מאז‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫חדשות‬ ‫פריטי‬ ‫דיון‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫סמליים‬ ‫נושאים‬ ‫סביב‬ ‫בעיקר‬ ‫הלאום‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הוויכוח‬ ‫את‬ ‫מיסגרה‬ ‫העיתונות‬ ‫כי‬ ‫גילה‬ ‫המחקר‬ .)‫ומודפסים‬ ‫(מקוונים‬ ‫ובערבית‬ ‫סנסציוני‬ ,‫תחרותי‬ ‫שיח‬ ‫הבליטו‬ ‫העיתונאי‬ ‫הדיווח‬ ‫של‬ ‫חדשותיות‬ ‫הטיות‬ ‫כי‬ ,‫המחקר‬ ‫מן‬ ‫עלה‬ ‫עוד‬ .‫שלו‬ ‫החוקתית‬ ‫במשמעות‬ ‫מעמיק‬ ‫ציבורי‬ ‫עיתו‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫מושכלת‬ ‫פוליטית‬ ‫עמדה‬ ‫לגבש‬ ‫ולאזרחיות‬ ‫לאזרחים‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויים‬ ‫אשר‬ ‫מהותיים‬ ‫ופרשנות‬ ‫מידע‬ ‫מסירת‬ ‫במקום‬ ,‫ואישי‬‫ק‬ ‫חזרה‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫סיקור‬ ‫אופן‬ .)‫בעברית‬ ‫והן‬ ‫בעברית‬ ‫(הן‬ ‫קוראיהם‬ ‫עמדות‬ ‫את‬ ‫כתואמות‬ ‫נתפסו‬ ‫אשר‬ ,‫נפרדות‬ ‫סוגיות‬ ‫להבליט‬ ‫בחרו‬ ‫שונים‬ ‫נים‬ .‫בחברה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקוריות‬ ‫עמדות‬ ‫חיזוק‬ ‫ותוך‬ ,‫ומגוון‬ ‫עשיר‬ ‫דמוקרטי‬ ‫דיון‬ ‫העדר‬ ‫של‬ ‫במובן‬ ,"‫מפלגתית‬ ‫"עיתונות‬ ‫המזכיר‬ ‫לשיח‬ ‫טכנולוגית‬ ‫וחדשנות‬ ‫תקשורת‬ :3 ‫מושב‬ ‫ספיר‬ ‫מכללת‬ ,‫שחר‬ ‫בן‬ ‫נריה‬ ‫רבקה‬ ‫ד"ר‬ :‫מגיבה‬ | ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ,‫עמיחי-המבורגר‬ ‫יאיר‬ '‫פרופ‬ :‫יו"ר‬ ‫והסובייקט-המאזין‬ ‫סאונד‬ ‫ממשק‬ ‫עיצוב‬ :‫להביט‬ ‫לאן‬ ‫לעיניים‬ ‫אומרות‬ ‫האזניים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫לוי-לנדסברג‬ ‫הדר‬ '‫גב‬ ‫ממשקי‬ .‫סאונד‬ ‫ממשק‬ ‫מעצבי‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫השיח‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬ ,‫למדיה‬ ‫משתמשים‬ ‫בין‬ ‫קריטי‬ ‫כצומת‬ ‫סאונד‬ ‫בממשק‬ ‫מתמקד‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫לתשומת‬ ‫הסאונד‬ ‫ממשק‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫אולם‬ ,‫עכשוויים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פיתוחים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בסביבתנו‬ ‫ומתרבים‬ ‫הולכים‬ ‫סאונד‬ ‫אדם-טכנולוגיה‬ ‫ביחסי‬ ‫הסאונד‬ ‫תפקיד‬ ‫אודות‬ ‫המקצועיות‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬ ‫את‬ ‫חושף‬ ‫סאונד‬ ‫ממשק‬ ‫מעצבי‬ ‫של‬ ‫השיח‬ ‫ניתוח‬ .‫מחקרית‬ ‫לב‬ ‫יתרונות‬ ‫על‬ ‫בעבודתם‬ ‫מסתמכים‬ ‫סאונד‬ ‫ממשק‬ ‫מעצבי‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫המחקר‬ ‫מממצאי‬ .‫השיח‬ ‫פונה‬ ‫אליו‬ ‫המדומיין‬ ‫המשתמש-המאזין‬ ‫זהות‬ ‫ואת‬ .‫הראייה‬ ‫חוש‬ ‫את‬ ‫בראשה‬ ‫המציבה‬ ,‫המערבית‬ ‫בתרבות‬ ‫החושים‬ ‫בין‬ ‫המסורתית‬ ‫ההירארכיה‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫האנושית‬ ‫השמיעה‬ ‫מערכת‬ ‫ומגבלות‬ ‫ל‬ Awareness ‫בין‬ ‫תמידי‬ ‫במצב‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫וממקם‬ ,‫לאדם‬ ‫מדיה‬ ‫בין‬ ‫ומתמשך‬ ‫הוליסטי‬ ‫יחס‬ ‫מכונן‬ ‫סאונד‬ ‫ממשק‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫הת�ק‬ ‫בחקר‬ ‫אדם-טכנולוגיה‬ ‫יחסי‬ ‫אודות‬ ‫עכשווית‬ ‫תיאורטית‬ ‫לחשיבה‬ ‫ותורמים‬ ‫מאתגרים‬ ‫המחקר‬ ‫ממצאי‬ .‫לטכנולוגיה‬ ‫ביחס‬ Attention – .)GUI( ‫למסך‬ ‫המקביל‬ ,‫חזותי‬ ‫כאלמנט‬ ‫לרוב‬ ‫נתפס‬ ‫הממשק‬ ‫רעיון‬ ‫בו‬ ,‫שורת‬
 8. 8. 8 ‫ספורט‬ ‫אירועי‬ ‫במהלך‬ ‫בוואטסאפ‬ ‫השימוש‬ :‫וואטספורט‬ ‫אריאל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫תמיר‬ ‫אילן‬ '‫פרופ‬ ‫הרגלי‬ ‫יצרו‬ ‫הרגשית‬ ‫והמחוביות‬ ‫החברתית‬ ‫החוויה‬ .‫אחרים‬ ‫בז'אנרים‬ ‫לצפייה‬ ‫בהשוואה‬ ‫באופיה‬ ‫שונה‬ ‫תמיד‬ ‫הייתה‬ ‫הספורט‬ ‫בשידורי‬ ‫הצפייה‬ ‫אוהדי‬ ‫למילוני‬ ‫ומתבקשת‬ ‫יעילה‬ )extension( ‫שלוחה‬ ,‫הזה‬ ‫במובן‬ ,‫שימשו‬ ‫החבריות‬ ‫והרשתות‬ ‫השני‬ ‫המסך‬ ‫של‬ ‫נוכחותם‬ .‫ייחודיים‬ ‫צפייה‬ ,‫הווטסאפ‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫הפופולריות‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫רגשות‬ ‫לחלוק‬ ‫ומבקשים‬ ‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫משחקים‬ ‫שרואים‬ ‫הספורט‬ ‫שונה‬ ‫דינמיקה‬ ‫יצרו‬ ‫אף‬ ,‫רבה‬ ‫ובמידה‬ ‫באירועים‬ ‫הצפייה‬ ‫משגרת‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫לחלק‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ,‫בספורט‬ ‫שמתמקדות‬ ‫אלו‬ ‫ובפרט‬ )2018 ‫(מוסקבה‬ ‫בכדורגל‬ ‫העולם‬ ‫באליפות‬ ‫צפייה‬ ‫בעת‬ ‫הווטסאפ‬ ‫בקבוצות‬ ‫המתנהל‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫לנתח‬ ‫ביקש‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬ .‫הצפייה‬ ‫לחווית‬ ‫בגיאלים‬ ,‫אוהדים‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫הווטסאפ‬ ‫הודעות‬ ‫ניתוח‬ .‫ספורט‬ ‫בשידורי‬ ‫צפיה‬ ‫בעת‬ ‫השני‬ ‫המסך‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫ולזהות‬ ‫לנסות‬ ‫ובכך‬ ‫מחייב‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫נעשה‬ ‫השני‬ ‫במסך‬ ‫השימוש‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫בהם‬ ,‫אחרים‬ ‫תקשורתיים‬ ‫לז'אנרים‬ ‫בניגוד‬ ‫כי‬ ,‫הבסיסית‬ ‫ברמה‬ ,‫מעלה‬ ,‫שונים‬ ‫ואזורים‬ ‫תפקידים‬ ‫ארבעה‬ ‫זיהה‬ ‫המחקר‬ ,‫יותר‬ ‫העמוקה‬ ‫ברמה‬ .‫מוחלטת‬ ‫היא‬ ‫לשידור‬ ‫הספורט‬ ‫אוהדי‬ ‫של‬ ‫המחויבות‬ ,‫הראשון‬ ‫במסך‬ ‫המשודר‬ ‫לתוכן‬ ‫שיח‬ ‫מייצר‬ ‫הוא‬ ;‫הראשון‬ ‫במסך‬ ‫השידור‬ ‫ואיכות‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ‫וביקורת‬ ‫לפיקוח‬ ‫כסוכן‬ ‫משמש‬ ‫הוא‬ :‫הספורט‬ ‫שידורי‬ ‫בעת‬ ‫לווטסאפ‬ ‫מרכזיים‬ ‫של‬ ‫בניסיון‬ ,‫המשחק‬ ‫בניהול‬ ‫אקטיבי‬ ‫לתפקיד‬ ‫זוכה‬ ‫השני‬ ‫המסך‬ ;‫המסורתיות‬ ‫ההירכיות‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫ולמעשה‬ ‫צופים‬ ‫של‬ ‫מומחיות‬ ‫שמאדיר‬ .‫המשחק‬ ‫לגבולות‬ ‫מעבר‬ ‫האוהדים‬ ‫של‬ ‫הנצחון‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מותח‬ ‫והוא‬ ;‫התוצאה‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫אוהדים‬ ‫בישראל‬ 2018 ‫מונדיאל‬ ‫בשידורי‬ ‫צפייה‬ ‫בעת‬ ‫בוואטסאפ‬ ‫שימוש‬ :‫לבד-ביחד‬ ‫צופים‬ ‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫מכללת‬ ,‫אלישר-מלכה‬ ‫ורד‬ ‫וד"ר‬ ‫אריאל‬ ‫ירון‬ ‫ד"ר‬ ;‫וימן-זקס‬ ‫דנה‬ ‫ד"ר‬ This study examines the meanings of using smartphones as a second screen - and in particular the use of WhatsApp - while watching the televised broadcast of a major sports event, namely the 2018 soccer World Cup. Its main findings deal with the effects of using WhatsApp while watching the World Cup games on television, and particularly its impact on the level of engagement with and enjoyment of the game. The findings indicate that there is a connection between the viewer’s engagement with the game and enjoyment of watching the broadcast. Further, this relationship is mediated through the use of a smartphone as a second screen, and especially the use of WhatsApp. However, the nature of the connection depends on the relevance of the transmitted content to the broadcast itself. When the messages transmitted between viewers during the broadcast relate to the game, there is a positive correlation between the levels of engagement, enjoyment, and use of WhatsApp. In contrast, when the messages relate to matters other than the game, there is a negative correlation between these variables. ‫מהאמיש‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫ודפוסי‬ ‫תפיסות‬ :"‫מאינטרנט‬ ‫יותר‬ ‫גרוע‬ ‫חכם‬ ‫"טלפון‬ ‫חכם‬ ‫ובטלפון‬ ‫סלולרי‬ ‫בטלפון‬ ‫לשימוש‬ ‫ביחס‬ ‫חרדיות‬ ‫ונשים‬ ‫ספיר‬ ‫מכללת‬ ,‫שחר‬ ‫נריה-בן‬ ‫רבקה‬ ‫ד"ר‬ ,‫חרדיות‬ ‫ונשים‬ ‫הישן‬ ‫מהסדר‬ ‫מהאמיש‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫חכם‬ ‫ובטלפון‬ ‫סלולרי‬ ‫בטלפון‬ ‫לשימוש‬ ‫ביחס‬ ‫ותפיסות‬ ‫חשיפה‬ ‫דפוסי‬ ‫בודק‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ,‫וכמותיות‬ ‫איכותניות‬ ‫משיטות‬ ‫משולבת‬ ‫המתודולוגיה‬ .‫שלהם‬ ‫למכשירים‬ ‫מעניקים‬ ‫שהלא-משתמשים‬ ‫הסימבולית‬ ‫המשמעות‬ ‫בחינת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫שהקבוצות‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫מלמדים‬ ‫הממצאים‬ .‫כתובים‬ ‫שאלונים‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫וסקר‬ ‫ראיונות‬ ,‫משתתפות‬ ‫תצפיות‬ ‫של‬ ‫טריאנגולציה‬ ‫באמצעות‬ ‫שלהן‬ ‫באי-השימוש‬ ‫דומות‬ ‫הן‬ ,)‫בלבד‬ "‫"כשר‬ ‫בטלפון‬ ‫משתמשות‬ ‫והחרדיות‬ ,‫משתמשות‬ ‫לא‬ ‫לרוב‬ ‫(האמיש‬ ‫הסלולרי‬ ‫הטלפון‬ ‫בשימושי‬ ‫שונות‬ ,‫הנשים‬ ‫לטענת‬ .‫צנועים‬ ‫אינם‬ ‫החכם‬ ‫הטלפון‬ ‫שתכני‬ ,‫שונות‬ ‫דתיות‬ ‫בקהילות‬ ‫המקובלת‬ ,‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫זה‬ ‫שימוש‬ ‫אי‬ .‫חכמים‬ ‫בטלפונים‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ,)Apparatgeist( ‫אפרטגייסט‬ :‫עיקריים‬ ‫מושגים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫התיאורטי‬ ‫הדיון‬ .‫בו‬ ‫הטמונים‬ ‫מהמסרים‬ ‫חמור‬ ‫עצמו‬ ‫המדיום‬ ‫המתמקד‬ ,)context collapse( ‫ההקשר‬ ‫וקריסת‬ ,‫לו‬ ‫המיוחסות‬ ‫הסימבוליות‬ ‫המשמעויות‬ ‫לבין‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫התועלות‬ ‫שבין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ .‫והציבורי‬ ‫הפרטי‬ ‫שבין‬ ‫הגבולות‬ ‫בטשטוש‬ ‫הציבורי‬ ‫והאינטרס‬ ‫המדיניות‬ ‫תהליך‬ :‫בישראל‬ ‫הרשת‬ ‫ניטרליות‬ ‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫מכללת‬ ,‫גינוסר‬ ‫אבשלום‬ ‫ד"ר‬ .‫התוכן‬ ‫ויעד‬ ‫התוכן‬ ‫מקור‬ ,‫התוכן‬ ‫סוג‬ ‫מבחינת‬ ‫שיוויונית‬ ‫היא‬ ‫האינטרנט‬ ‫רשת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫תעבורת‬ ‫כל‬ ‫שלפיו‬ ‫העיקרון‬ ‫הוא‬ ‫הרשת‬ ‫ניטרליות‬ ‫גיב‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫סותרים‬ ‫קרובות‬ ‫שלעיתים‬ ‫וערכיים-חברתיים‬ ,‫כלכליים-עסקיים‬ ,‫טכנולוגיים‬ ‫היבטים‬ ‫בחובה‬ ‫טומנת‬ ‫הסוגיה‬‫ק‬ ‫שחוקק‬ ‫תיקון‬ ‫באמצעות‬ ,‫בהן‬ ‫הראשונות‬ ‫אחת‬ ‫הייתה‬ ‫וישראל‬ ‫הרשת‬ ‫בניטרליות‬ ‫שונות‬ ‫בצורות‬ ‫התומכת‬ ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬ ‫שו‬ ‫ניטרליות‬ ‫כלפי‬ ‫המדיניות‬ ‫גובשה‬ ‫שבמסגרתו‬ ‫המדיניות‬ ‫בתהליך‬ ‫עוסק‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ ‫שמדווח‬ ‫המחקר‬ .1982 ‫התקשורת‬ ‫בחוק‬ 2011-‫ב‬ ‫כבר‬ ‫המטרה‬ .‫מגוונים‬ ‫מעורבים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫עמדה‬ ‫וניירות‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫פרוטוקולים‬ ,‫רשמיים‬ ‫מסמכים‬ ‫נותחו‬ ‫המחקר‬ ‫במסגרת‬ .‫בישראל‬ ‫הרשת‬ .‫הזו‬ ‫המדיניות‬ ‫בבסיס‬ ‫שעומדים‬ ‫והערכים‬ ‫האינטרסים‬ ‫ואת‬ ‫המדיניות‬ ‫גיבוש‬ ‫על‬ ‫שהשפיעו‬ ‫העיקריים‬ ‫השחקנים‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫הייתה‬ ‫העיקרית‬ ‫של‬ ‫שהקול‬ ‫למרות‬ ,‫זאת‬ .‫חברתיים‬ ‫ובערכים‬ ‫ציבורים‬ ‫באינטרסים‬ ‫ומתחשבת‬ ‫יחסית‬ ‫ליברלית‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫שהמדיניות‬ ,‫עולה‬ ‫מהניתוח‬ ‫המדיניות‬ ‫בגיבוש‬ ‫הדומיננטיים‬ ‫השחקנים‬ ‫היו‬ ‫ממשלה‬ ‫ופקידי‬ ‫שמומחים‬ ‫נמצא‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫מקולו‬ ‫יותר‬ ‫התהליך‬ ‫במהלך‬ ‫נשמע‬ ‫התעשיה‬ .‫עמדתם‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫והפוליטיקאים‬
 9. 9. 9 ‫והזדמניות‬ ‫אתגרים‬ ,‫מגמות‬ - ‫עכשווית‬ ‫פוליטית‬ ‫בתקשורת‬ ‫וקיוונים‬ ‫כיוונים‬ :4 ‫מושב‬ ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫והמרכז‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫וולפספלד‬ ‫גדי‬ '‫פרופ‬ :‫מגיב‬ | ‫כנרת‬ ‫מכללת‬ ,‫נוסק‬ ‫הלל‬ '‫פרופ‬ :‫יו"ר‬ ‫נארזים‬ ‫כיצד‬ :‫השונים‬ ‫רבדיה‬ ‫על‬ ‫הישראלית‬ ‫הפוליטית‬ ‫בתקשורת‬ ‫עכשוויות‬ ‫במגמות‬ ‫ופרספקטיבות‬ ‫ממדים‬ ‫מספר‬ ‫דרך‬ ‫יעסוק‬ ‫זה‬ ‫מושב‬ ‫אך‬ ,‫חיוביים‬ ‫תקשורתיים‬ ‫מסרים‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫ממנפים‬ ‫אופנים‬ ‫באילו‬ ?‫התקשורתית‬ ‫יעילותם‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫פוליטיים‬ ‫בנאומים‬ ‫מסרים‬ ‫מידה‬ ‫ובאיזו‬ ‫השונים‬ ‫לקהלים‬ ‫הציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫בין‬ ‫מקוונת‬ ‫אותנטית‬ ‫כיוונית‬ ‫דו‬ ‫תקשורת‬ ‫קיימת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫מטרותיהם‬ ‫קידום‬ ‫לשם‬ ,‫שליליים‬ ‫גם‬ ‫נדון‬ ?"‫"שליליים‬ ‫משתמשים‬ ‫וחסימת‬ ‫מחמיאות‬ ‫בלתי‬ ‫תגובות‬ ‫של‬ ‫מחיקות‬ ‫על-ידי‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫משייפים‬ ‫יוקדש‬ ‫במושב‬ .‫כיום‬ ‫פוליטית‬ ‫תקשורת‬ ‫במחקרי‬ ‫נרחבת‬ ‫להתייחסות‬ ‫שזוכה‬ ‫מרתק‬ ‫פן‬ ,‫ברשת‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫בפרסונליזציה‬ ‫גם‬ ‫פוליטיות‬ ‫עמותות‬ ‫האם‬ ‫נבחן‬ .‫כיום‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הפוליטי‬ ‫בשיח‬ ‫ומרכזי‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫הנוטלים‬ ,)NGOs( ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לארגוני‬ ‫גם‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫ומקבעות‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מסרסות‬ ‫הן‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫הישראלית‬ ‫האזרחית‬ ‫בחברה‬ ‫ושיח‬ ‫שיג‬ ‫ביצירת‬ ‫החשוב‬ ‫תפקידן‬ ‫את‬ ‫ממלאות‬ ‫בישראל‬ ‫וכמותיות‬ ‫איכותניות‬ ‫מחקר‬ ‫שיטות‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫אמפיריים‬ ‫ממצאים‬ ‫יציגו‬ ‫השונים‬ ‫המחקרים‬ ?‫עצמם‬ ‫את‬ ‫שמיצו‬ ‫מוכרים‬ ‫לגבולות‬ ‫השיח‬ ,‫הפוליטית‬ ‫התקשורת‬ ‫מתחומי‬ ‫הקיימות‬ ‫התיאוריות‬ ‫האם‬ :‫יותר‬ ‫רחבות‬ ‫וקונספטואליות‬ ‫תיאורטיות‬ ‫בשאלות‬ ‫ידונו‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫ואף‬ ‫התפתחותן‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫להדביק‬ ‫מצליח‬ ‫המחקר‬ ‫עולם‬ ‫האם‬ ?‫שנוצרות‬ ‫החדשות‬ ‫לסוגיות‬ ‫מספק‬ ‫מענה‬ ‫נותנות‬ ‫החדשה‬ ‫והתקשורת‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ?‫העכשווית‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫את‬ ‫תדיר‬ ‫המשנות‬ ,‫התקשורת‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫באו״ם‬ ‫אובמה‬ ‫וברק‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫נאומי‬ ?‫כותרות‬ ‫ו״תופס״‬ ‫ליעיל‬ ‫נאום‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫טיר‬ ‫שטיין‬ ‫מישל‬ '‫גב‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ראש‬ :21-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫הגדולים‬ ‫מהרטוריקנים‬ ‫שניים‬ ‫של‬ ‫האו״ם‬ ‫נאומי‬ ‫נבחנו‬ ,‫זו‬ ‫שנה‬ 2,500 ‫בת‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫במטרה‬ )Furnham & Petrova, 2010; Morris, 2002;(‫פוליטית‬ ‫רטוריקה‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ .‫אובמה‬ ‫ברק‬ ‫ארצות-הברית‬ ‫ונשיא‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫את‬ ‫במרכז‬ ‫המציבה‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ ‫מציע‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ,)Gardner, 1983; Goleman, 1995; Sternberg, 1984( ‫קוגניטיבית‬ ‫ופסיכולוגיה‬ The– ‫הרטוריות‬ ‫האינטליגנציות‬ ‫ספקטרום‬ ‫תיאוריית‬ ‫על-ידי‬ ‫נאומים‬ ‫יעילות‬ ‫להעריך‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ .)Sheafer, 2001( ‫הפוליטיים‬ ‫השחקנים‬ ‫המהותיות‬ ‫אינטליגנציות‬ ‫ארבע‬ ‫של‬ ‫התיבות‬ ‫ראשי‬ ‫את‬ ‫מציין‬ ’SPEC‘ ,‫זו‬ ‫בתיאוריה‬ . SPECtrum of Rhetoric Intelligences (SPEC/RI) ‫אינטליגנציות‬ ‫ארבע‬ .)Creative( ‫ויצירתית‬ ;)Emotional( ‫רגשית‬ ;)Practical( ‫יישומית‬ ;)Systematic( ‫מערכתית‬ – ‫יעילה‬ ‫לרטוריקה‬ ‫של‬ ‫ליבם‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ולמשוך‬ ‫קרבה‬ ‫תחושת‬ ‫ליצור‬ ,‫ביטחון‬ ‫להקנות‬ ,‫השראה‬ ‫לעורר‬ ‫מנהיגים‬ ‫של‬ ‫ליכולתם‬ ‫תורמות‬ ,)RI( ‫אלה‬ ‫רטוריות‬ .‫הבוחרים‬ The Personal Communication Profile – ‫האישי‬ ‫התקשורתי‬ ‫הפרופיל‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫התבססו‬ ‫שכולם‬ ‫חלקים‬ ‫לשלושה‬ ‫נחלק‬ ‫המחקר‬ ‫הפוליטית‬ ‫התקשורת‬ ‫בתחום‬ ‫בלתי-פתור‬ ‫לצורך‬ ‫חדש‬ ‫כמותי‬ ‫פתרון‬ ‫המקנה‬ ‫רטורי-קוגניטיבי‬ ‫ככלי‬ ‫זו‬ ‫בעבודה‬ ‫פותח‬ PCP-‫ה‬ ‫מודל‬ .(PCP) ‫תבניות‬ ‫דרך‬ ‫הנאום‬ ‫ארכיטקטורת‬ ‫והוגדרה‬ ‫המנהיגים‬ ‫של‬ ‫הרטוריות‬ ‫האינטליגנציות‬ ‫נחשפו‬ ,‫ראשית‬ .‫נאומים‬ ‫יעילות‬ ‫להגדיר‬ ‫המתקשה‬ ‫ולא-מילוליות‬ ‫מילוליות‬ ‫התנהגות‬ ‫השתקה‬ ,‫הרעשה‬ ,‫חסימה‬ ,‫מחיקה‬ :2019 ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פוליטי‬ ‫שיח‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫עמיר‬ ‫חלבה‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫שחסם‬ ‫הפוליטיקאי‬ ‫בשם‬ ‫פרויקט‬ InfoEsty ‫מ‬ ‫סגל‬ ‫ואסתי‬ ‫שקיפות‬ ‫של‬ ‫ימים‬ 100 ‫מפרויקט‬ ‫אביטל‬ ‫תומר‬ ‫האקטיביסטים‬ ‫פרסמו‬ ,2017 ‫בשנת‬ ‫וולונט‬ ‫דיווחים‬ ,‫גוגל‬ ‫שאלוני‬ ‫שני‬ ‫באמצעות‬ ‫ליקטו‬ ‫וסגל‬ ‫אביטל‬ .‫שלה‬ ‫הכנסת‬ ‫וחברי‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והדעה‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬ :‫אותי‬‫ק‬ ‫הנתונים‬ ‫נותחו‬ ,‫בשדה‬ ‫מעוגנת‬ ‫תיאוריה‬ ‫במתודולוגיית‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ .‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנחסמו‬ ‫משתמשים‬ ‫של‬ ‫ריים‬ ‫חסימה‬ ‫התנהגות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫לחסימה‬ ‫המובילים‬ ‫תכנים‬ ‫לניתוח‬ ‫ומתודולוגית‬ ‫תיאורטית‬ ‫מסגרת‬ ‫ליצירת‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫שנאספו‬ ‫הגולמיים‬ ‫הנתו‬ ‫כללו‬ ;‫הסיפורים‬ ‫את‬ ‫ולאמת‬ ‫הנתונים‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫ובמטרה‬ ‫החסימה‬ ‫תקריות‬ ‫לפרטי‬ ‫פרט‬ .‫פוליטיקאים‬ ‫בקרב‬ ‫תכנים‬ ‫ומחיקת‬‫ק‬ ‫שמות‬ ,‫התקריות‬ ‫מועדי‬ ,‫שלהם‬ ‫החברתיים‬ ‫המדיה‬ ‫לחשבונות‬ ‫קישורים‬ ,‫שלהם‬ ‫הדוא"ל‬ ‫כתובות‬ ,‫המתלוננים‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫שמם‬ ‫את‬ ‫שנאספו‬ ‫נים‬ ‫למחיקה‬ ‫שהוביל‬ ‫הפוסט‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫תיאור‬ ;)‫אפשרי‬ ‫(אם‬ ‫התגובה‬ ‫אל‬ ‫קישור‬ ‫ואו‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ ,‫הספציפיים‬ ‫ההקשרים‬ ,‫המעורבים‬ ‫הפוליטיקאים‬ .‫וסטנדרטיזציה‬ ‫האחדה‬ ‫עברו‬ ‫השאלות‬ .‫נאספו‬ ‫השאלונים‬ ‫משני‬ ‫מענים‬ 383 .‫אחר‬ ‫רלבנטי‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬ ‫לחסימה‬ ‫משוערת‬ ‫סיבה‬ ;‫לחסימה‬ ‫ואו‬ ‫נותחו‬ ‫לבסוף‬ ."‫"ריקים‬ ‫ומענים‬ ‫כפולים‬ ‫מענים‬ ‫הוסרו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ;‫המוניציפלית‬ ‫ברמה‬ ‫לפוליטיקאים‬ ‫שהתייחסו‬ ‫תקריות‬ ‫הושמטו‬ ,‫הבא‬ ‫בשלב‬ .‫חסימות‬ ‫סיפורי‬ 279 ‫למעלה‬ ‫מונה‬ ‫הסכמה‬ .‫מאידך‬ ,‫פוליטיקאים‬ ‫בקרב‬ ‫תכנים‬ ‫ומחיקת‬ ‫חסימה‬ ‫והתנהגות‬ ‫מחד‬ ‫חסימה‬ ‫תכני‬ ‫לניתוח‬ ‫קטגוריות‬ ‫סכמת‬ ‫יצר‬ ‫המחקר‬ ‫תיאור‬ ; )'‫וכו‬ ‫המשוערת‬ ‫התקופה‬ ‫צוינה‬ ;‫מדויק‬ ‫תאריך‬ ‫(ניתן‬ ‫החסימה‬ ‫תאריך‬ ;‫השיח‬ ‫מפלטפורמת‬ ‫החל‬ ‫קטגוריות‬ ‫ותתי‬ ‫קטגוריות‬ 12 - ‫מ‬ ‫התוכן‬ ‫שפת‬ ;)...'‫וכו‬ ‫כללית‬ ‫ביקורת‬ ,‫הומור‬ ,‫ציניות‬ ,‫חריפה‬ ‫(ביקורת‬ ‫התוכן‬ ‫סוג‬ )'‫וכו‬ ‫חלקי‬ ‫תיאור‬ ,‫מקיף‬ ‫(תיאור‬ ‫לחסימה‬ ‫שהובילו‬ ‫התכנים‬ ‫(חסי‬ ‫שננקטו‬ ‫אמצעים‬ ;)'‫וכו‬ ‫קבועים‬ ‫מגיבים‬ ,‫פעמיים‬ ‫(חד‬ ‫הנחסמים‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תבנית‬ ;)'‫וכו‬ ‫קלים‬ ‫עלבונות‬ ,‫בוטה‬ ‫שפה‬ ,‫נאותה‬ ‫(שפה‬‫ק‬ ‫של‬ ‫הנושאי‬ ‫ההקשר‬ ;‫החסימה‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬ ‫ישיר‬ ‫שיח‬ ;)'‫וכו‬ ‫זמנית‬ ,‫(תמידית‬ ‫החסימה‬ ‫היקף‬ )‫ועוד‬ ‫השרשור‬ ‫כל‬ ‫מחיקת‬ ,‫מקדמית‬ ‫חסימה‬ ;‫מה‬ ‫נאותה‬ ‫בשפה‬ ‫שנכתבו‬ ‫תגובות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בוצעו‬ ‫החסימות‬ ‫מרבית‬ ‫כי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫העלה‬ ‫החסימה‬ ‫סיפורי‬ ‫ניתוח‬ .‫ועוד‬ ‫שיתופים‬ ,‫תיוגים‬ ;‫הביקורת‬ ‫שדווחו‬ ‫החסימות‬ ‫מן‬ 54% ‫כי‬ ‫העלה‬ ‫אחר‬ ‫מעניין‬ ‫ממצא‬ .‫נאותה‬ ‫לא‬ ‫שפה‬ ‫או‬ ‫קלים‬ ‫עלבונות‬ ‫שכללו‬ ‫לתגובות‬ ‫נגעו‬ ‫החסימה‬ ‫מתקריות‬ 6% ‫ורק‬ ‫השיח‬ ‫לחקר‬ ‫מציע‬ ‫שהוא‬ ‫התיאורטית‬ ‫בתרומה‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ .‫פוליטיקאי‬ ‫לאותו‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫שהגיבו‬ ‫למשתמשים‬ ‫התייחסו‬ .‫פיקטיבי‬ ‫ומידע‬ ‫הדהוד‬ ‫חדרי‬ ,‫פילטר‬ ‫בועות‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫הפוליטי‬
 10. 10. 10 ‫מקוון‬ ‫פרסונליזם‬ ‫על‬ ‫מדינות‬ ‫חוצה‬ ‫השוואתי‬ ‫מחקר‬ ?‫טוויטר‬ ‫או‬ ‫פייסבוק‬ ‫פרסונלית‬ ‫יותר‬ ‫מי‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫זמיר‬ ‫שחף‬ ‫מר‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ,‫בלוגים‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ .‫ברשת‬ ‫מתרחשים‬ ‫הפוליטי‬ ‫מהתהליך‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫חלקים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫לאזרחים‬ ‫ופוליטיקאים‬ ‫מפלגות‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫ליצירת‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫פוליטיים‬ ‫לקמפיינים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המרכזית‬ ‫לזירה‬ ‫הופכים‬ ‫אחרות‬ .‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ ‫הכלים‬ ‫להיות‬ ‫והפכו‬ ‫הקודם‬ ‫העשור‬ ‫באמצע‬ ‫לחיינו‬ ‫שנכנסו‬ ‫והטוויטר‬ ‫הפייסבוק‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫שתי‬ ‫ואילו‬ ‫עולה‬ ‫הבודד‬ ‫הפוליטי‬ ‫השחקן‬ ‫של‬ ‫המשקל‬ ‫בו‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ .‫הפוליטיקה‬ ‫של‬ ‫הפרסונליזציה‬ ‫היא‬ ‫חשובה‬ ‫נוספת‬ ‫התפתחות‬ Stayner, ‫(לדוגמא‬ ‫מקוונת‬ ‫לפרסונליות‬ ‫סימנים‬ ‫זיהו‬ ‫רבים‬ ‫מחקרים‬ .)Rahat & Sheafer, 2007( ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫דועכת‬ ‫המפלגה‬ ‫חשיבות‬ 2008; Jackson & Lilliker, 2009; Hermans & Vergeer, 2013; Larsson & Kalsens, 2014; Lev-On &Haleva-Amir, 2016; ‫בין‬ ‫שונים‬ ‫בהקשרים‬ ‫המקוונת‬ ‫הפוליטית‬ ‫הפרסונליות‬ ‫של‬ ‫הופעתה‬ ‫את‬ ‫השוו‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ,);Haleva-Amir, 2016; Small, 2016 .‫ברשת‬ ‫השחקנים‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫ומזוויות‬ ‫שונות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫שונות‬ ‫מדינות‬ ?‫פרסונלית‬ ‫יותר‬ ‫פלטפורמה‬ ‫איזו‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ‫לפייסבוק‬ ‫בהשוואה‬ ‫בטוויטר‬ ‫המקוונת‬ ‫הפרסונליות‬ ‫ברמות‬ ‫הבדלים‬ ‫ישנם‬ ‫האם‬ ‫שואל‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫המאפיינים‬ ,‫זה‬ ‫עם‬ .‫למשתמשים‬ ‫שונות‬ ‫פונקציות‬ ‫ומספקות‬ ‫שונים‬ ‫תמריצים‬ ‫מייצרות‬ ‫השונות‬ ‫שהפלטפורמות‬ ‫הנחה‬ ‫מתוך‬ ‫זאת‬ ‫של‬ ‫והצריכה‬ ‫ההיצע‬ ‫בין‬ ‫משווה‬ ‫המחקר‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬ .‫ביניהן‬ ‫ההבדלים‬ ‫לגבי‬ ‫מתחרות‬ ‫השערות‬ ‫לניסוח‬ ‫מובילים‬ ‫פלטפורמה‬ ‫כל‬ .)Balmas et al., 2014( ‫וריכוזית‬ ‫ביזורית‬ ‫פרסונליות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫תוך‬ ‫שלהן‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫מול‬ ‫מפלגות‬ ‫של‬ ‫והטוויטר‬ ‫הפייסבוק‬ ‫עמודי‬ ‫הפעילות‬ ‫רמת‬ ‫בין‬ ‫מובהקים‬ ‫הבדלים‬ ‫שאין‬ ‫נמצא‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ .‫מהפייסבוק‬ ‫פרסונלי‬ ‫יותר‬ ‫טוויטר‬ ‫כללי‬ ‫שבאופן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫המאמר‬ ‫ממצאי‬ ‫הפעילות‬ ‫לרמות‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫העליונה‬ ‫על‬ ‫המפלגות‬ ‫של‬ ‫ידן‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הטוויטר‬ ‫לעומת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ומנהיגיהן‬ ‫מפלגות‬ ‫של‬ ‫נמצא‬ ,‫בנוסף‬ .‫מבטוויטר‬ ‫יותר‬ ‫בולט‬ ‫זה‬ ‫ממצא‬ ‫בפייסבוק‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫הפלטפורמות‬ ‫בשתי‬ ‫מביניהן‬ ‫הבכירים‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫לעומת‬ ‫והעניין‬ ‫היא‬ ‫המחקר‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המסקנה‬ .‫במפלגותיהם‬ ‫העניין‬ ‫מרמת‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫מפלגות‬ ‫במנהיגי‬ ‫העניין‬ ‫רמת‬ ‫הפייסבוק‬ ‫לעומת‬ ‫שבטוויטר‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫רמות‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ -‫שונות‬ ‫פוליטיות‬ ‫תוצאות‬ ‫לשקף‬ ‫או‬ ‫לעודד‬ ‫עשויים‬ ‫מאפייניהן‬ ‫על‬ ‫החברתיות‬ ‫והרשתות‬ ,‫משנה‬ ‫שהפלטפורמה‬ ‫ההבדלים‬ ‫רוב‬ ‫שכן‬ ,‫פרסונליות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ ‫רמות‬ ‫נמצאו‬ ‫בטוויטר‬ ‫מדוע‬ ‫היא‬ ‫שנותרה‬ ‫המרכזית‬ ‫השאלה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ .‫פוליטית‬ ‫פרסונליות‬ ?‫פרסונלית‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫לחשוב‬ ‫הובילו‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫בין‬ ‫מנצח‬ ‫לנשק‬ ‫עוינת‬ ‫תקשורת‬ ‫הופכים‬ ‫כך‬ - ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ ‫הבוחן‬ ‫מקרה‬ :"‫ה"לימונדה‬ ‫אסטרגית‬ ‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫לשם‬ ‫ברוך‬ ‫ד"ר‬ ‫למסקנה‬ ,‫כנראה‬ ,‫הגיע‬ ‫נתניהו‬ ‫אולם‬ .‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫התקשורת‬ ‫כלי‬ ‫מערכות‬ ‫מרבית‬ ‫עם‬ ‫סגורות‬ ‫פגישות‬ ‫נתניהו‬ ‫קיים‬ 2016 ‫באוגוסט‬ ‫להצטרף‬ ‫יכול‬ ‫אינך‬ ‫אם‬ :‫הידועה‬ ‫לאמירה‬ ‫באנלוגיה‬ ,‫שלו‬ ‫ההשכל‬ ‫מוסר‬ .‫אותו‬ ‫לתקוף‬ ‫ממשיכה‬ ‫שהתקשורת‬ ‫משום‬ ‫הועילו‬ ‫לא‬ ‫הפגישות‬ ‫כי‬ ,‫כלום‬ ‫יהיה‬ ‫"לא‬ :‫שלו‬ ‫הקבועה‬ ‫התשובה‬ .‫נגדו‬ ‫החקירות‬ ‫על‬ ‫הפרסומים‬ ‫היו‬ ,‫הזה‬ ‫המחשבה‬ ‫הלוך‬ ‫את‬ ‫שהאיץ‬ ‫מה‬ .‫אותם‬ ‫לנצח‬ ‫תנסה‬ ,‫אליהם‬ ‫התקשו‬ ‫של‬ ‫לחץ‬ ‫פה‬ ‫יש‬ :‫נתניהו‬ ‫של‬ ‫התשובה‬ ?‫נוצרו‬ ‫הן‬ ‫מדוע‬ .‫משטרה‬ ‫המלצות‬ ‫ויש‬ ‫חקירות‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫בכל‬ .‫מספיקה‬ ‫אינה‬ ,"‫כלום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫ק‬ :‫אמר‬ 2017 ‫בסוף‬ ‫לתקשורת‬ ‫בהודעה‬ .‫הקלפי‬ ‫באמצעות‬ ‫שלא‬ ‫ממשלה‬ ‫ראש‬ ‫להפיל‬ ‫והפרקליטות‬ ‫המשטרה‬ ‫על‬ ‫השמאל‬ ‫של‬ ‫והאליטות‬ ‫רת‬ ,‫הליברלית‬ ‫האליטה‬ ‫מסמלי‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫התקשורת‬ .‫נתניהו״‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫נגד‬ ‫שקוף‬ ‫תקשורתי‬ ‫ציד‬ ‫מסע‬ ‫כאן‬ ‫שיש‬ ‫הבין‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫"הציבור‬ ‫מאחר‬ ‫תקשורת‬ ‫נתניהו‬ ‫עבור‬ ‫מייצר‬ ‫כזה‬ ‫מסוג‬ ‫עימות‬ .‫פוליטיות‬ ‫מסיבות‬ ,‫טענתו‬ ‫לפי‬ ,‫הימין‬ ‫את‬ ‫עוינת‬ ‫אשר‬ ,‫והאקדמיה‬ ‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫כמו‬ ,‫העיתונאים‬ ‫את‬ ‫התוקף‬ ,‫נתניהו‬ :‫התוצאה‬ .‫בימה‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫ישמחו‬ ‫תמיד‬ ,‫הרייטינג‬ ‫שוחרי‬ ‫והעיתונאים‬ ‫בעיר‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫ההצגה‬ ‫הוא‬ ‫שנתניהו‬ ‫כיצד‬ ‫היטב‬ ‫יודע‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫ומופיע‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫מפתן‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ ‫שנתניהו‬ ‫מרגע‬ .‫זו‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫או‬ ‫ברדיו‬ ‫לתכניות‬ ‫מוזמן‬ ‫מעביר‬ ‫שהוא‬ ‫המידע‬ ‫באמצעות‬ ‫שאלות‬ ‫להם‬ ‫מאפשר‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫עליו‬ ‫להקשות‬ ‫מנסים‬ ‫המראיינים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫המסר‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ .‫הטלוויזיה‬ ‫של‬ ‫טיים‬ ‫הפריים‬ ‫בשעות‬ ‫מארגן‬ ‫שהוא‬ ‫הפומביים‬ ‫והאירועים‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ,‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ DIGIT ‫כנס‬ ‫עבור‬ ‫מוחות‬ ‫מאגר‬ ‫מכון‬ 2018 ‫במרץ‬ ‫שערך‬ ‫סקר‬ ?‫זה‬ ‫מסר‬ ‫להעביר‬ ‫מצליח‬ ‫נתניהו‬ ‫האם‬ 17%-‫ו‬ ,‫זו‬ ‫לטענה‬ ‫מסכימים‬ ‫שאינם‬ ‫טענו‬ 35% .‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫עוינת‬ ‫התקשורת‬ ‫לפיה‬ ‫הטענה‬ ‫עם‬ ‫מסכימים‬ ‫מהנשאלים‬ 48% ‫נתניהו‬ ‫מצליח‬ ‫כך‬ .‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫חקירות‬ ‫על‬ ‫מאד‬ ‫משפיעה‬ ‫או‬ ‫משפיעה‬ ‫שהתקשורת‬ ‫סבורים‬ )52%( ‫הדעה‬ ‫מבעלי‬ ‫מחצית‬ ."‫יודע‬ ‫ב"לא‬ ‫ענו‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬ ‫את‬ ‫לשכנע‬ ‫מצליח‬ ‫הוא‬ ‫בעיקר‬ .‫מתוקה‬ ‫ללימונדה‬ ‫החמוץ‬ ‫הלימון‬ ‫את‬ ‫ולהפוך‬ ‫אותה‬ ‫לנצח‬ ‫כדי‬ ,‫אותו‬ ‫העוינת‬ ‫בתקשורת‬ ‫להשתמש‬ 30 ‫על‬ ‫הבחירות‬ ‫בסקרי‬ ‫לשמור‬ ‫מצליח‬ ,‫המשטרה‬ ‫חקירות‬ ‫למרות‬ ,‫נתניהו‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫נוספת‬ ‫הוכחה‬ .‫בכפיו‬ ‫עוול‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫רודפים‬ ‫כי‬ ,‫שלו‬ .)‫אלה‬ ‫בסקרים‬ ‫המדגם‬ ‫גודל‬ ‫של‬ ‫התקן‬ ‫סטיית‬ ‫(במסגרת‬ ‫בבחירות‬ ‫הליכוד‬ ‫שקיבל‬ ‫המנדטים‬ "‫"חדשות‬ ‫עיתון‬ .‫בארץ‬ ‫הפוליטית‬ ‫פעילותו‬ ‫ובתחילת‬ 80-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בארה"ב‬ ‫כדיפלומט‬ ‫שירת‬ ‫כאשר‬ ‫הישראלית‬ ‫התקשורת‬ ‫יקיר‬ ‫היה‬ ‫נתניהו‬ ‫הנער‬ ‫שבו‬ ‫הרגע‬ ‫"קרב‬ :"‫ב"מעריב‬ ‫כתבה‬ ‫אדמון‬ ‫תלמה‬ ‫העיתונאית‬ .1996 ‫בבחירות‬ ‫הממשלה‬ ‫ראשות‬ ‫על‬ ‫שיתמודד‬ ‫כמי‬ 1986-‫ב‬ ‫עוד‬ ‫בו‬ ‫ראה‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ "‫"מוקד‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫לרשותו‬ ‫העמיד‬ 1 ‫ערוץ‬ ."‫הישראלית‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫בשערי‬ ‫יכנס‬ ,‫שבפיו‬ ‫המבהיקה‬ ‫האנגלית‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫המעולה‬ .1995 ‫בנובמבר‬ ‫רבין‬ ‫רצח‬ ‫בעקבות‬ ,‫הנראה‬ ‫ככל‬ ,‫החל‬ ‫התקשורת‬ ‫עם‬ ‫נתניהו‬ ‫ביחסי‬ ‫השבר‬ .‫בישראל‬ ‫הפוליטי‬ ‫למרוץ‬ ‫כניסתו‬ ‫על‬ ‫לבשר‬ ‫כדי‬ ,‫אז‬ ‫בתקופת‬ ‫בכיפה‬ ‫שמלך‬ ‫הימין‬ ‫מנהיג‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫היה‬ ‫נתניהו‬ ‫את‬ ‫התקשורת‬ ‫של‬ ‫לשנאה‬ ‫העיקריים‬ ‫הגורמים‬ ‫"אחד‬ :‫אמר‬ ‫שטייניץ‬ ‫יובל‬ ‫השר‬ ."‫המתאים‬ ‫המועמד‬ ‫היה‬ ‫ביבי‬ .‫עמיר‬ ‫מליגאל‬ ‫לגיטימציה‬ ‫דה‬ ‫יותר‬ ‫לו‬ ‫לעשות‬ ‫יהיה‬ ‫שאפשר‬ ‫אדם‬ ‫רבין...חיפשו‬ ‫רצח‬
 11. 11. 11 ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫המקוון‬ ‫הפוליטי‬ ‫והשיח‬ ‫פוליטיות‬ ‫עמותות‬ ‫על‬ !‫תרצו‬ )‫(רק‬ ‫אם‬ ?‫שתיקה‬ ‫שוברים‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫מגן‬ ‫כלילה‬ ‫וד"ר‬ ‫יזרעאל‬ ‫עמק‬ ‫מכללת‬ ,‫אבידר‬ ‫רות‬ ‫ד"ר‬ ‫היחסים‬ ‫של‬ ‫ההקשר‬ ‫בתוך‬ )Kent & Taylor, 1998, 2002( ‫וטיילור‬ ‫קנט‬ ‫של‬ ‫הדיאלוגית‬ ‫בתיאוריה‬ ‫השונים‬ ‫הרכיבים‬ ‫נבחנים‬ ‫זה‬ ‫במחקר‬ ‫(משמאל‬ ‫הדגימה‬ ‫לצורך‬ ‫נבחרו‬ ‫עמותות‬ ‫שש‬ .‫הללו‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫באמצעות‬ ‫קהליה‬ ‫עם‬ ‫בישראל‬ ‫פוליטיות‬ ‫לעמותות‬ ‫שיש‬ ‫על‬ ‫וקנט‬ ‫טיילור‬ ‫של‬ ‫העקבית‬ ‫לביקורת‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .)"‫לאחים‬ ‫ו"יד‬ "‫"רגבים‬ ,"‫תרצו‬ ‫"אם‬ ‫ומימין‬ "‫דין‬ ‫ו"יש‬ "‫"בצלם‬ ,"‫שתיקה‬ ‫"שוברים‬ ‫של‬ ‫תהליכים‬ ‫ניתוח‬ ,)Feature Analysis( ‫תכונות‬ ‫ניתוח‬ :‫תלת-רובדי‬ ‫ניתוח‬ ‫זה‬ ‫במחקר‬ ‫מוצע‬ ,‫שלהם‬ ‫התיאוריה‬ ‫של‬ ‫ומגביל‬ ‫צר‬ ‫יישום‬ ‫רמת‬ .‫השונים‬ ‫הקהלים‬ ‫עם‬ ‫אותנטי‬ ‫בשיח‬ ‫הצורך‬ ‫לגבי‬ ‫הארגון‬ ‫חברי‬ ‫תפיסות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫העמוק‬ ‫הרובד‬ ‫וניתוח‬ )Process Analysis( ‫דיאלוג‬ ‫לדיאלוג‬ ‫כתהליך‬ ‫דיאלוג‬ ‫בין‬ ‫המבחינים‬ ‫וליין‬ ‫קנט‬ ‫דברי‬ ‫על‬ ‫ומבוססת‬ )Orientation Analysis( ‫אוריינטציה‬ ‫ניתוח‬ ‫במחקרנו‬ ‫מכונה‬ ‫זו‬ ‫ניתוח‬ ‫על-פי‬ ‫הדיאלוג‬ ‫תיאורית‬ ‫של‬ ‫המימוש‬ ‫אי‬ ‫או‬ ‫המימוש‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫הזה‬ ‫באופן‬ .)Lane & Kent, 2018( ‫כאוריינטציה‬ .‫וקנט‬ ‫טיילור‬ ‫שאמורים‬ ‫הדיאלוגיים‬ ‫הכלים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שלהן‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫מציגות‬ ‫העמותות‬ ‫רוב‬ ,‫התכונות‬ ‫שברמת‬ ‫למרות‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫המחקר‬ ‫מתוך‬ ‫אחרת‬ ‫תמונה‬ ‫עולה‬ ‫האוריינטציה‬ ‫מניתוח‬ ‫ובמיוחד‬ ‫התהליך‬ ‫מניתוח‬ ,‫כיוונית‬ ‫דו‬ ‫ובתקשורת‬ ‫דיאלוג‬ ‫ביצירת‬ ‫ואותם‬ ‫האזרחים‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫והאינטראקטיבי‬ ‫הרציף‬ ‫הקשר‬ ‫קיום‬ ‫לאי‬ ‫ההנמקה‬ .‫השונים‬ ‫הקהלים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫מקיימים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ‫הארגונים‬ ‫מתוך‬ ‫הבכירים‬ ‫רוב‬ .‫לגמרי‬ ‫שיח‬ ‫לנהל‬ ,‫תקציב‬ ‫אילוצי‬ ‫בשל‬ ,‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫כי‬ ‫על‬ ‫צער‬ ‫המרואיינים‬ ‫כל‬ ‫הביעו‬ ‫לתומכיהם‬ ‫ביחס‬ .‫ולמתנגדים‬ ‫לתומכים‬ ‫בהתייחסות‬ ‫שונה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫ניצול‬ ‫בבחינת‬ ‫הינם‬ ‫אלו‬ ‫מעין‬ ‫ושמאמצים‬ ‫טעם‬ ‫כל‬ ‫בכך‬ ‫רואים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫המרואיינים‬ ‫טענו‬ ‫למתנגדיהם‬ ‫ביחס‬ .‫תומכיהם‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫פורה‬ ‫באמצעות‬ "‫לקוחות‬ ‫"שימור‬ ‫מעין‬ ,‫כיוונית‬ ‫חד‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬ ‫הראיונות‬ ‫מכל‬ ‫שעלתה‬ ‫התפיסה‬ .‫מוגבלים‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫העולה‬ ‫המסקנה‬ .‫המתנגדים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫לפתח‬ ‫כוונה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫המצומצם‬ ‫התומכים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫לתחזק‬ ‫שמטרתם‬ ‫כיווניים‬ ‫חד‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫לקדם‬ ‫מאפשר‬ ‫ואינו‬ ‫מוכרים‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫אמות‬ ‫דלת‬ ‫בתוך‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫מקבע‬ ‫הללו‬ ‫הארגוניים‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדפי‬ ‫המתנהל‬ ‫שהשיח‬ ‫היא‬ ‫מכאן‬ .‫הישראלית‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫ובעקיפין‬ ‫במישרין‬ ‫המחזקים‬ ,‫משמעותיים‬ ‫ומעורבות‬ ‫לדיאלוג‬ ‫פלטפורמות‬ )‫שני‬ ‫(תואר‬ ‫המחקר‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫מושב‬ – ‫צעיר‬ ‫שאתה‬ ‫סימן‬ ‫זה‬ :5 ‫מושב‬ | ‫אריאל‬ ‫ואוניברסיטת‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫לתקשורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫תלמידי‬ ‫קהילת‬ ‫יו"ר‬ ,‫בן-פורת‬ ‫סבג‬ ‫חן‬ '‫גב‬ :‫יו"ר‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫מאיירס‬ ‫אורן‬ '‫פרופ‬ :‫מגיב‬ WhatsApp-‫ב‬ ‫החברתית‬ ‫הפורנוגרפית‬ ‫הפעילות‬ ‫בחינת‬ :‫לצחוק‬ ‫רוצה‬ ‫שרק‬ ‫חרמן‬ ‫ילד‬ ‫המשתתפים‬ ‫מעיני‬ )‫בודנה‬ ‫סנדרין‬ ‫וד"ר‬ ‫ברנדס‬ ‫ברק‬ ‫סיגל‬ ‫ד"ר‬ ‫(בהנחיית‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫תודר‬ ‫נועה‬ '‫גב‬ ‫הנמנים‬ ‫ישראלים‬ ‫גברים‬ ‫במסגרתה‬ ,‫והציבורי‬ ‫האקדמי‬ ‫לרדאר‬ ‫מתחת‬ ‫לרוב‬ ‫המצויה‬ ‫פרקטיקה‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫זרקור‬ ‫להפנות‬ ‫מבקש‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ,‫המקוונות‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חבריהם‬ ‫עם‬ ‫פורנוגרפיים‬ ‫תכנים‬ ‫וצורכים‬ ‫מפיצים‬ )young adults( '‫'מבוגרים-צעירים‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬ ‫על‬ ‫הפע�י‬ ‫את‬ ‫אלה‬ ‫גברים‬ ‫תופסים‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫לגבי‬ ‫ראשוניות‬ ‫תיאורטיות‬ ‫תובנות‬ ‫להציע‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתו‬ .WhatsApp ‫-ה‬ ‫ברשת‬ ‫ובפרט‬- ‫פומבית‬ ,‫חברתית‬ ,‫(קרי‬ ‫זאת‬ ‫מעין‬ ‫פורנוגרפיים‬ ‫תכנים‬ ‫שתעבורת‬ ‫בכך‬ ‫ההכרה‬ ‫מתוקף‬ ‫וזאת‬ ,‫מנקודת-מבטם‬ ‫מאפייניה‬ ‫והבנת‬ ,‫האמורה‬ ‫לות‬ ‫המחקר‬ .)‫מינית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫ובעלות‬ ‫דיסקרטיות‬ ,‫פרטיות‬ ,‫(קרי‬ "‫"מסורתיות‬ ‫פורנוגרפיות‬ ‫מפרקטיקות‬ ‫במהותה‬ ‫ומובחנת‬ ‫נבדלת‬ )‫ואפלטונית‬ ‫תופעת‬ ‫עם‬ ‫מוקדמים‬ ‫ונסיון‬ ‫היכרות‬ ‫על‬ ‫הראיון‬ ‫טרם‬ ‫העידו‬ ‫אשר‬ ,20-40 ‫הגילאים‬ ‫בני‬ ‫ישראלים‬ ‫גברים‬ 21 ‫עם‬ ‫עומק‬ ‫ראיונות‬ ‫באמצעות‬ ‫נערך‬ ‫לניתוח‬ ‫שימש‬ ‫בורדייה‬ ‫של‬ )‫השוק‬ ‫(מטאפורת‬ ‫החברתי‬ ‫הייצור‬ ‫שדה‬ ‫מודל‬ .WhatsApp-‫ה‬ ‫ברשת‬ ‫פורנוגרפיים‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫והצריכה‬ ‫ההפצה‬ "‫"הופשטו‬ ‫אשר‬ ,‫עצמם‬ ‫הפורנוגרפיים‬ ‫התכנים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הנסחר‬ ‫המטבע‬ ‫אשר‬ ‫חברתי‬ ‫כשוק‬ ‫הפורנוגרפית‬ ‫הפעילות‬ ‫הומשגה‬ ‫ובעזרתו‬ ,‫הנתונים‬ ‫להפקת‬ ‫בבסיסו‬ ‫מיועד‬ ‫האמור‬ ‫החליפין‬ ‫סחר‬ .‫הגולשים‬ ‫והעדפת‬ ‫לביקוש‬ ‫בהתאם‬ ‫אחרים‬ ‫ותכונות‬ ‫מרכיבים‬ ‫ואימצו‬ ‫שלהם‬ ‫האירוטי‬ ‫מהמימד‬ .‫וקוגניטיביים‬ ‫אסקפיסטיים‬ ,‫בידוריים‬ ,‫חברתיים‬ ‫צרכים‬ ‫ולסיפוק‬ ,‫שונים‬ ‫ופסיכולוגיים‬ ‫תרבותיים‬ ‫רווחים‬ ‫גברית‬ ‫הרואיות‬ ‫של‬ ‫נרטיבים‬ :‫האמריקנית‬ ‫בתקשורת‬ ‫הצלה‬ ‫סיפורי‬ )‫בודנה‬ ‫סנדרין‬ ‫ד"ר‬ ‫(בהנחיית‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ענת-שפיר‬ ‫ליאורה‬ '‫גב‬ ‫על‬ ‫תרבותיים‬ ‫נרטיבים‬ ‫של‬ ‫אפשרית‬ ‫השפעה‬ ‫ולבחון‬ ,‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫ההרואיים‬ ‫המעשים‬ ‫על‬ ‫דווקא‬ ‫להתעכב‬ ‫בחרה‬ ‫הנוכחית‬ ‫העבודה‬ ‫אירוע‬ ‫נבחר‬ ‫ההצלה‬ ‫סיפורי‬ ‫לחקר‬ .‫המערבית‬ ‫התרבות‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫כסמן‬ ‫האמריקנית‬ ‫ובתרבות‬ ‫בעיתונות‬ ‫התמקד‬ ‫המחקר‬ .‫ככאלה‬ ‫פרשנותם‬ ‫הניתוח‬ .‫פצועים‬ 500 ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ 58 ‫של‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫וגבה‬ ,‫ארה"ב‬ ,‫שבנבדה‬ ‫וגאס‬ ‫בלאס‬ 2017 ‫באוקטובר‬ 1-‫ב‬ ‫שהתרחש‬ ‫ההמוני‬ ‫הירי‬ ‫נעשה‬ ‫החיפוש‬ .ProQwest ‫החיפוש‬ ‫מנוע‬ ‫דרך‬ ‫שונים‬ ‫חדשותיים‬ ‫מקורות‬ 7-‫מ‬ ‫שנשלפו‬ ‫חדשותיות‬ ‫ידיעות‬ 22 ‫מתוך‬ ‫הצלה‬ ‫סיפורי‬ 35 ‫הקיף‬ ‫עיתונות‬ ‫של‬ ‫ולמקורות‬ ‫האנגלית‬ ‫לשפה‬ ‫התוצאות‬ ‫הגבלת‬ ‫היו‬ ‫נוספים‬ ‫מסננים‬ ."las Vegas shooting" ‫החיפוש‬ ‫מילות‬ ‫הקשת‬ ‫באמצעות‬ ‫לעיתונים‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫צומצמו‬ ‫התוצאות‬ .‫בלבד‬ 2017 ‫אוקטובר‬ ‫לחודש‬ ‫הזמן‬ ‫טווח‬ ‫תחימת‬ ‫וכן‬ ,)Newspapers, Wires( ‫ומקוונת‬ ‫מודפסת‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫ממנה‬ ‫שהובן‬ ‫או‬ ‫בכותרת‬ Hero ‫המילה‬ ‫את‬ ‫שכללו‬ ‫לידיעות‬ ,‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫סוננו‬ ‫שנותרו‬ ‫הידיעות‬ 67 .‫מרכזיים‬ ‫אמריקניים‬ ‫חדשות‬ ‫וערוצי‬ ‫אות‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ .‫עיתונאית‬ ‫ידיעה‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ‫גיבורים‬ ‫לפי‬ ‫ההצלה‬ ‫סיפורי‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫נבנתה‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ .‫אזרחית‬ ‫וגבורה‬ ‫הצלה‬ ‫על‬ ‫מספרות‬‫ק‬ ‫לאתר‬ ‫הייתה‬ ‫המתודולוגיה‬ .‫לניתוח‬ ‫המאגר‬ ‫את‬ ‫שהרכיבו‬ ‫הסיפורים‬ ‫והם‬ ,‫הצלה‬ ‫סיפורי‬ 35 ‫נשלפו‬ ‫הידיעות‬ 22-‫מ‬ .‫זהים‬ ‫סיפורים‬ ‫ורוכזו‬ ‫רו‬ .‫חלופית‬ ‫פרשנות‬ ‫להם‬ ‫להציע‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫תוכן‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫מרכזיים‬ ‫נרטיבים‬ ‫מנותקים‬ ‫שאינם‬ ,‫תרבותיים‬ ‫תסריטים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫פערים‬ ‫להשלים‬ ‫נוטים‬ ‫בעיתונות‬ ‫הצלה‬ ‫סיפורי‬ ‫על‬ ‫שהדיווחים‬ ‫להציע‬ ‫מבקשת‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫נס‬ ‫על‬ ‫העלה‬ )Roeh, 1989( ‫רועה‬ ‫יצחק‬ .‫חירום‬ ‫או‬ ‫אסון‬ ‫בזמן‬ ‫לתפקד‬ ‫אמורים‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫מהציפיות‬ "‫"אובייקטיבים‬ ‫דיווחים‬ ‫של‬ ‫במסווה‬ ‫היומיומיות‬ ‫לפרקטיקות‬ ‫שחלחלו‬ ‫סיפוריות‬ ‫דפוסי‬ ‫לחשוף‬ ‫שביכולתה‬ ‫חיצונית‬ ‫כעין‬ ‫תקשורת‬ ‫חוקרי‬ ‫של‬ .‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫בהנצחת‬ ‫או‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫בתרומה‬ ‫העיתונות‬ ‫תפקיד‬ ‫על‬ ‫שאלות‬ ‫לשאול‬ ‫תאפשר‬ ‫כאלה‬ ‫השפעות‬ ‫שבחינת‬ ‫והציע‬ ,‫תמימים‬ ‫שלהרשאה‬ ‫היא‬ ‫הנחה‬ .‫חברתי‬ ‫שינוי‬ ‫לעודד‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ‫הרואיות‬ ‫תפיסות‬ ‫של‬ ‫קוו‬ ‫סטטוס‬ ‫לאתגר‬ ‫ביקש‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬ ,‫לכך‬ ‫בהמשך‬

×